RFS-L24

Transkript

RFS-L24
Toprakıl Prizli dolapaltı Mutfak Armatürleri
LIGHTING
KULLANIM KILAVUZU
Model:
MONTAJ
AŞA~IDA
BELIRTILEN
HUSUSLARA
DIKKAT EDELIM
UYARı iili HERHANGI BIR ÜRÜNÜ VEYA ELEKTRIKLI AYGm BA~LAMADAN
VE
SÖKMEDEN
ÖNCE,. MUTLAKA.
KAT SIGORTASINI
VEYA ANA
SIGORTAVı
KAPATMAVI UNUTMAYıN VE DO~RU SIGORTAVı KAPATTI~INIZDAN EMIN OLUN.
Içindekiler:
Eğer bu ürünün bağlantısını yapabileceğinizden emin değilseniz mutlaka deneyimli bir
elektrikçiye başvurun. Elektrik konı..isu hayati önem taşır
Armatür
Montaj aparatı
Kullanım Kılavuzu
x 1
x1
x 1
Ürünün üzerindeki kablo herhangi bir hasar görmüşse mutlaka servis veya uzman bir
elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.
. Bu armatürier sadece dahili kullanımlar içindir. Yoğun nem olan yerierde Banyo ve Bakım
odalannda kullanılması sakıncalıdır. Bu ürün lEE normlarına göre montaj edilmelidir.
Ampul Değisimi
\
AŞAMASıNDA
RFS-L2402-GXS3
RFS-L3602-GXS3
RFS702-GXS3 .
RFS902-GXS3
DIKKAT:
Ampul değiştirmeden once
ana sigortayı kapatınız
Çalışmakta olan ampul çok
ısınır, çalışmakta olan
armatürün ampülünü
değitirmeye kalkmayınız.
Armatürü kapatıp, Ampulun
soğumasını bekleyiniz.
Değişim Ampulleri:
Armatürün monte edildiği yüzey ile en yakın malzemenin arasında min. 30 cm. mesafe
olmalıdır.
BU bir CLASS i ürünüdür ve MUTLAKA TOPRAKLANMAlıDıR
•
Ana sigorta 16Amp. olmalıdır
•
Alevalmayan
•
Monte edilecek yüzeyin altında herhangi bir boru(Su, Gaz, benzeri) veya elektrik
hattının geçmediğinden emin olunuz
GX53 CFL 7w
GX53 CFL9W
LED 24-GX53
LED 36-GX53
MONTAJ
Yukarıdakiürünlerile ilgili yapılacak
değişikliklerile ilgili haklarımız,
herhangibir uyarıyapılmaksızın
KengQtarafındansaklıtutulur
1.
2.
~ •••o.3m~
CE
Şebeke
kapatınız.
voltajını
klemense
bağlayınız
ve mutlaka
16Amp.
Sigortaya
J
Eğer şebeke girişinde sorun yaşarsanız,
beıirtilen sıraya göre bağlayınız.
kablolarıklemense
aşağıda
.
KAHVERENGI
(AKIM) Klemens de "L (LIVE)" yazılıyere
girin
MAVI (NÖTR) Klemens de UN (NATURAL)"
yazılı yere girin
SARılYEŞIL
(TOPRAK)
Klernens' de "E (EARTH)" yazılı yeregirin.
iTHALATÇI FiRMA:
KENGOAYDıNLATMA
SAN.Ve DIŞ Tic. LTD. ŞTı'
Okçumusa Cad. Şair Eşref Paşa Sok.
No:11 Kat3/4/5/6
34420
.
Beyoğlu .,.Istanbul - Türkiye
Tel: 0090 212 293 0606 Pbx.
Faks: 00902122930696
e-mail:[email protected]
www.kengo.com.tr
Ana sigortayı
olamasina dikkat ediniz..
3.
@
yüzeylere montaj edilmelidir
4.
Ön kısımdaki
armatürü çrkarıruz.
5.
Içinden çıkan vidalar ile anıa
gövdeyi monte ediniz.
~
6.
Armatürü
i;
yerleştiriniz
tekrar
yerine
..
Ana sigortayı ve armatürün
anahtarını
açınız ..
. Mcmf!tj Deliği
Montaj vi(talan
: Priı QPvdesi
Arhpı,ıl gpyde5l
PrizÇerçevesi
--,
bağlı