Viyola/Çello Kullanım Kılavuzu Uç pimi hakkında Yay Hakkında Kutu

Transkript

Viyola/Çello Kullanım Kılavuzu Uç pimi hakkında Yay Hakkında Kutu
Viyola/Çello
Kullanım Kılavuzu
Bu güzel Yamaha aletini satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Her zaman performansı en üst seviyeye çıkarmak ve güvenliği sağlamak
için, aleti çalmadan önce bu kılavuzu iyice okumanızı tavsiye ederiz.
Uyarılar
Yamaha Türkiye
resmi web sitesi:
http://tr.yamaha.com
Aleti Kullanmadan Önce…
Aletin maksimum ömürlü olması ve güvenli kullanım sağlaması için aşağıdaki kurallara uyunuz.
• Aleti darbeye maruz bırakmayınız veya
düşürmeyiniz vs.
• Aleti, özellikle ani sıcaklık değişikliklerinin olduğu
ortamlara maruz bırakmak ciddi hasara yol açabilir.
Aleti aşağıdaki durumlara karşı korumak için gerekli
önlemleri alınız.
• Direkt güneş ışığı.
• Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar.
• Aşırı yüksek veya düşük nem.
• Aşırı toz veya güçlü titreşim.
• Aleti araç içinde uzun süre bırakmayınız. Yaz ve kış
ayları gibi, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar hem alet
hem de yay için zararlı olabilir.
• Enstrümanınızı yumuşak, kuru bir bezle siliniz. Ayrıca,
asla sprey böcek ilaçlarını aletin yakınında kullanmayınız.
Aksi halde, alette hasar meydana gelebilir ve durumunda
değişiklik olabilir.
• Nakliyattan önce alet ayarlanmış ve kullanıma hazır hale
getirilmiştir.
Ancak,
ilave
ayarlar
gerektiğini
düşünürseniz, bazı değişiklikler özel beceri gerektiğinden
lütfen yerel Yamaha bayinize başvurunuz.
• Yayın şekli çevredeki kişiler ve nesneler için tehlike
oluşturabilir. Aleti çalarken sizin ve yakındaki kişi veya
nesne vs. arasında yeterince mesafe olduğundan emin
olunuz. Asla yayı sallamayınız veya atmayınız.
• Yayı kutusuna koymadan önce yay kıllarının
yeterince gevşetildiğinden emin olunuz.
● Aletin Akort Ayarı
• Telleri akort ederken veya değiştirirken, asla aleti
yüzünüze yakın tutmayınız. Tel beklenmedik şekilde
koparsa, gözleriniz veya yüzünüz zarar görebilir.
• Daima telleri tek tek değiştiriniz; asla hepsini birden
değiştirmeyiniz. Her dört telin birden aletten çıkarılması
köprünün çökmesine ve kuyruğun düşmesine sebep
olacaktır. Diğer sorunlar da meydana gelebilir.
• Telleri akort ederken, fiksi aşırı gevşetmeyiniz veya
aşırı sıkmayınız. Aksi halde, alet hasar görebilir veya
performans sırasında gürültü meydana gelebilir.
■ Yay Hakkında
• Kullanmadan önce, verilen reçineyi yayın kıllarına uygulayınız.
Reçinenin yayın tüm uzunluğu boyunca eşit şekilde uygulandığından
emin olunuz.
• Yayı kullanmadığınız zaman daima yayın kıllarını gevşetiniz.
■ Uç pimi hakkında
(Yalnız Çello)
• Uç pimi sivridir. Lütfen açıktaki uç pimini kullanırken dikkatli
olunuz.
• Çalarken aletin düşmesini önlemek için uç pimi durdurucusunun
iyice sabitlendiğinden emin olunuz.
■ Kutu Hakkında (Yalnız 15/15.5/16/16.5 viyola boyutları için)
• Kutunun, daha iyi saklama için viyolanızın boyutuna göre ayarlanan bir
ayarlanabilir bölme plakası vardır. Ayarlamak için, “A” vidasını gevşetiniz ve
bölme plakasının konumunu yeniden ayarlayınız. Ayarlandıktan sonra, vidayı
iyice sıkınız. Konumunu ayarlarken bölme plakasına baskı uygulamayınız.
viola_cello_9om.pm
Page 4
Yay kıllarının gerginliğini
ayarlamak için düğmeyi çeviriniz.
Uç Pimi
Durdurucusu
Uç Pimi
Kauçuk Ayak
Bölme Plakası
Vida A
08.7.2, 11:48 AM
Adobe PageMaker 6.5J/PPC
■ Tellerin kuyruğa
takılması
■ Köprü Konumunun
Kontrol Edilmesi
Kuyrukta, tellerin yuvarlak ucunu fiksin çentiğine
takınız.
Telleri akort ederken veya değiştirirken, köprünün
konumunu ve açısını kontrol ediniz.
[Viyola]
Fiksin çentiği
Yuvarlak Uç
Fiks
Tel
[Viyola]
C4
Kuyruk
G3 D2
Tellerin köprüdeki ilgili
çentiklerine oturduklarından
emin olunuz.
C4
A1
Köprünün logolu
tarafının kuyruğa
baktığından emin
olunuz.
G3 D2
A1
[Kuyruk tarafı]
Tel
Yuvarlak Uç
[Çello]
Tellerin köprüdeki ilgili
çentiklerine oturduklarından
emin olunuz.
“f” delikleri
Köprünün, aşağıda
gösterildiği gibi “f ”
deliklerindeki çentikler
arasına yerleştirildiğinden
emin olunuz.
Fiks
Kuyruk
Tel
Doğru
Kötü
Kötü Dik
Açı
Köprünün kuyruğa
bakan tarafı, aletin
gövdesine dik açı
yapmalıdır.
Fiks
■ Tellerin Sarılması
Teli ilgili akort burgusundaki deliğe yerleştiriniz ve teli,
aşağıda gösterildiği gibi burguya sarınız. Ayrıca, çevirirken
burguya biraz baskı uygulayınız.
Yuvarlak Uç
[Cello]
Teli iki kez burgunun ucuna doğru ve kalanını
ise burgunun tutamağına doğru sarınız.
Tel
Kuyruk
Fiks
1. & 2. teller
2. tel (D2)
3. tel (G3)
Burguyu
gösterildiği
gibi
döndürünüz
Burguyu
gösterildiği
gibi
döndürünüz
Tel
4. tel (C4)
Yuvarlak Uç
viola_cello_9om.pm
3. & 4. teller
Page 5
08.7.2, 11:48 AM
1. tel (A1)
Adobe PageMaker 6.5J/PPC

Benzer belgeler