başvurusu formumuzu

Transkript

başvurusu formumuzu
Başvuru Formu
EğitimHesabı
Tüm eğitiminizi başarılı bir şekilde
tamamladıktan en geç üç ay SONRA bu
başvuru formunu ve gerekli ekleri aşağıdaki
adrese veya faks yoluyla şu numaraya gönderiniz:
(01) 217 48 – 530. Ya da Online-Başvuru Formunu
kullanın: antrag.waff.at
Telefon/E-mail
Muhtemel sorularımız olması halinde sizinle iletișim
kurabilmemiz amacıyla bize lütfen size gündüzleri
ulașabileceğimiz bir telefon numarası ve/veya
E-mail adresi veriniz.
Kurs başlangıcında statünüz/eğitim durumunuz
Lütfen kurs bașlangıcında sahip olduğunuz her
statünüzü ve en yüksek eğitim durumunuzu
ișaretleyiniz. En yüksek eğitiminizi Avusturya’da
tamamlayıp tamamlamadığınızı da belirtiniz.
Kurs başlangıcında mesleğiniz
Kurs bașlangıcında icra etmekte olduğunuz mesleki
faaliyetinizi tarif ediniz: örn. Raf yöneticisi, benzin
istasyonu görevlisi, büro asistanı, yazılım geliștirme
uzmanı, așçı vs. gibi. Çalıșan, ișçi gibi tanımlar yeterli
değildir.
Kurs/Seminer
Yardım talebinde bulunduğunuz eğitiminizin unvanını ve
süresini ve bununla birlikte kurs enstitüsünü ve kursun
toplam masraflarını tam olarak belirtiniz. Bu kurs enstitüsü waff tarafından tanınan bir eğitim kurulușu olmak
zorundadır (Listeyi bulabileceğiniz yer http://www.waff.
at/service-fuer-beschaeftigte/weiterbildung-foerderung/
bildungskonto/anerkannte-bildungstraeger/). Sağlık
veya Wellness alanındaki kurs tedbirleri ancak șayet
kurs bașlangıcında bu sektörde çalıșmakta iseniz ve
mesleğinizle ilgili doğrudan bir bağlantı söz konusu ise
teșvik edilmektedir.
ne
onli n!
i
d
ı
im
yap
u
r
at
vu
aff.
ba
w
.
rag
ant
Kısmi bölümler ve sömestrler teşvik
edilmemektedir.
Eksik teșvik bașvuruları bașarısız olarak reddedilerek bir
kereye mahsus olmak üzere yazılı olarak bir tekrar bașvuru
süresi bildirilir.
EğitimHesabı iki takvim yılını kapsayan bir süre içerisinde
çok sayıda kısmi ödemeler halinde veya tek bir ödeme
halinde talep edilebilir.
Teşvik hakkınızı çabucak ve bürokrasiye takılmadan
alabilmeniz için aşağıdaki noktalara dikkat etmenizi
önemle rica ederiz:
Ekler
Kurs başlangıcında durumunuzu ispatlayan
belgeler:
Kurs bașlangıcında çalıșma belgesinin, maaș
belgesinin veya gelir belgesinin fotokopisi veya AMS
Viyana tarafından önbilgi veya konu ile ilgili onay yazısı.
Belgenin tanzim tarihi: kurs sırasında veya kurs bitiș
sonrası.
Kursa devam onay belgesinin ve/veya olumlu
diplomanın fotokopisi:
Her ikisini de kursu tamamladıktan sonra kurs
enstitüsünden alacaksınız. Belgelerin ancak tüm eğitim
programını veya kursu tamamen bașarılı bir șekilde
tamamladıktan sonra ulaștırabileceğini unutmayınız.
Çalışma halinde ikamet belgesi:
İkamet belgesi sayesinde güncel ana ikamet adresinizin
Viyana’da olduğunu ispatlamaktasınız. Bu belge tüm
belediye bölge müdürlüklerinde tanzim edilmektedir.
Ödeme belgesi olarak kurs enstitüsü tarafından
verilecek bir ödeme onay belgesi kabul edilmektedir.
Telefon bankacılığı belgeleri kabul edilmemektedir!
Banka hesap bilgileri
IBAN, BIC-Kodu ve bankanın kısa adı mutlaka
zaruridir – ödemeler sadece ve sadece hesabınıza
havale yoluyla yapılabilir.
N o rd b a h n s t r a ß e 3 6 / S t i e g e 1 / 3 . S t o c k · 1 0 2 0 W i e n · Te l : ( 0 1 ) 2 1 7 4 8 - 5 5 5 · F a k s : ( 0 1 ) 2 1 7 4 8 - 5 3 0 · w w w. w a ff . a t
Çalıșma saatleri: Pt – Prș: saat 8.00 – 17.00, Cm: saat 8.00 – 15.00
WAFF_ANTRAG_BASISFOERDERUNG_206x285_TR_042015.indd 1
09.04.15 11:11
EğitimHesabı
Kurs bitiminde mesleki eğitimin ve ileri eğitimin teşviki için
Sadece tam ve eksiksiz doldurulmuş başvurular işleme alınmaktadır! Lütfen blok harflerle yazınız!
Doldurma yardımı için arka sayfaya bakınız!
Adınız:
Adres:
Telefon:
Unvan
Posta kodu
Adınız
Viyana,
Sokak/No.
Evet
Kadın
. . . . /. . . . . .
Sosyal güvenlik numaranız:
(gündüzleri ulaşılabileceğiniz)
E-posta ile iletișim istiyor musunuz:
Erkek
Soyadınız
E-mail:___________________________________________
Hayır
Vatandaşlığınız:
Doğum tarihiniz
Ana diliniz:
Kurs başlangıcındaki durumunuz:
Çalışan
İşçi
Sözleşmeli işçi
Geçici işçi
Serbest meslek erbabı (ASVG)
Yeni serbest meslek erbabı
§ 2(1) Zif 4 GSVG
Eğitim izninde
Ebeveyn bakımı/izni
Çırak
İşsiz
İş arıyor (olarak kayıtlı)
AMS tarafından görevlendirilmiş bir
entegrasyon tedbiri çerçevesinde
görevli
Diğer:
Uzmanlık bursu
Kurs başlangıcında tamamlamış
olduğunuz en yüksek eğitiminiz:
Zorunlu eğitim mezuniyeti yok
Zorunlu eğitim mezunu
Çıraklık eğitimi
Teknik ve mesleki okul
(BMS) = Meslek okulu
Genel ortaöğretim okulu (AHS)
Teknik meslek yüksek okulu
(BHS) veya BRP
Üniversite/Meslek Yüksekokulu (Uni/FH)
Avusturya’da mı tamamladınız? Evet
Hayır
Kurs başlangıcındaki mesleki faaliyetinizin tam olarak tarifi:
Kurs/Seminer:
Kurs enstitüsü:
Dikkat: Kurs enstitüsü waff tarafından tanınmış bir eğitim kuruluşu olmalıdır.
Süre (başlama – bitiş):________________________________
Diğer onaylanan/alınan teşvikler:
Teşviki veren yer
Banka hesap bilgileri: IBAN
_ Toplam masraflar:
Miktar
BIC
Bu kodları hesap dökümünüzde ve muhtemelen bankamatik kartınızın arka yüzünde bulabilirsiniz.
Ekler:
Kurs başlangıcındaki durumunuzu gösterir belge: çalışıyor/işsiz/izinli (fotokopisi)
Kursa devam belgesi ve başarılı diploma (fotokopisi)
Ödeme belgesi (fotokopisi)
Çalışıyorsanız: Başvuru sırasında ana ikametinizin Viyana’da olduğunu gösterir ikamet (fotokopisi)
Daha fazla ayrıntı için arka tarafa bakınız!
Dikkat: Teslim edilen belgeler devir sırasında eksiklerin olup olmadığına dair kontrol edilmez. Başvurunuz incelendikten sonra size yazılı bir bilgi gönderilir.
Teşvikin verilmesine dair herhangi bir hukuki hak bulunmamaktadır.
Taahhütname: Teşvikin kontrolü için gerekli olan belgeleri Viyana İşçileri Teşvik Fonu’na kurs veya sınav bitiminden en geç üç ay sonra ibraz edeceğimi,
tüm bilgileri gerçeğe uygun bir şekilde paylaşacağımı veya belgelendireceğimi taahhüt ederim. Özellikle de waff’a yukarıda belirtilen eğitim tedbiri için
onaylanmış veya alınmış tüm teşvik tutarlarını ve teşviki veren yerleri gerçeğe uygun bir şekilde bildireceğimi ayrıca taahhüt ederim. Şayet teşviki bilerek doğru
olmayan, eksik veya gerçeğe aykırı bilgilerle almış isem bu yönerge çerçevesinde sağlanmış olan tüm teşviklerin ve yardımların tamamı eksiksiz olarak benden
geri alınacaktır.
waff gizlilik beyanı: Teşvik başvurunuz ile alakalı olarak sizin tarafınızdan bildirilmiş olan kişisel bilgileriniz waff tarafından sadece ve sadece teşvikinizin
sağlanması ile ilgili işlem ve muamelelerde, bilimsel araştırma ve istatistik amacıyla ve denetim organlarına hesap verebilme bakımından bu mercilere beyan
edilmek üzere kullanılır. Bu bilgilerin kullanımı güvenli bir şekilde veri gizliliğini muhafaza ilkelerine bağlı kalınarak ve tüm Veri Koruma Yasası 2000
hükümlerine riayet edilerek gerçekleştirilir.
Tarih:
İmza:
Dahili açıklamalar:
WAFF_ANTRAG_BASISFOERDERUNG_206x285_TR_042015.indd 2
09.04.15 11:11