PDF indir

Transkript

PDF indir
CA Cf[rcty™ PPM
PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Sürüg 03.3.00
Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak
anılacaktır) yalnızca sizi bilgilendirme amaçlıdır ve CA tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya geri çekilebilir. Bu
Dokümanlar CA'nın önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, devredilemez, çoğaltılamaz, ifşa
edilemez, değiştirilemez veya kopyası çıkarılamaz.
Dokümanlarda adı geçen yazılım ürününün/ürünlerinin lisanslı bir kullanıcısıysanız, tüm CA telif hakkı bildirim ve açıklamalarının
çoğaltılan her bir kopyaya eklenmesi koşuluyla, ilgili yazılımla bağlantılı olarak siz ve çalışanlarınız tarafından kullanılmak üzere,
kuruluşunuz dahilinde kullanım amacıyla Dokümantasyonun çıktısını alabilir veya makul sayıda kopyasını kullanıma
sunabilirsiniz.
Dokümanlardan çıktı alma veya kopyalarını kullanıma sunma hakkı, bu yazılıma ait geçerli lisansın geçerli olarak yürürlükte
kaldığı süre ile sınırlıdır. Lisansın herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda, Dokümanların tüm kopyalarının ve kısmi
kopyalarının CA'ya iade edildiğini veya imha edildiğini yazılı olarak CA'ya karşı beyan ve tasdik etmek sizin sorumluluğunuzdadır.
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İKMAN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, CA BU DOKÜMANLARI, , PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA
UYGUNLUK, VEYA HERHANGİ BİR İHLAL OLMADIĞINA DAİR BİR GARANTİ VERMEDEN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLAMAKTADIR. CA
HİÇBİR DURUMDA SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI BU DOKÜMANTASYONUN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN, KAR
KAYBI, YATIRIM KAYBI, İŞLERİN/TİCARETİN KESİNTİYE UĞRAMASI, PEŞTAMALİYE, VERİ KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAKSIZIN OLUŞAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR VEYA KAYIPLARDAN, CA ÖNCEDEN SÖZ KONUSU KAYIP VE ZARARIN
GERÇEKLEŞME İHTİMALİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ.
Dokümanlarda atıfta bulunulan tüm yazılımların kullanımı yürürlükte bulunan lisans sözleşmesine tabidir ve söz konusu lisans
sözleşmesi hiçbir şekilde bu bildirimin hükümleriyle değişikliğe uğratılmamıştır.
Bu Dokümanların üreticisi CA'dır.
“Sınırlı Haklar” ile temin edilir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından kullanım, kopyalama ve ifşasında FAR Bölüm
12,212, 52,227-14 ve 52,227-19(c)(1) - (2) ve DFARS Bölüm 252,227-7014(b)(3) hükümleri veya bunların yerine getirilen
hükümler esas alınır.
Telif Hakkı © 2013 CA. Tüm hakları saklıdır. Burada atıfta bulunulan tüm ticari markalar, ticari unvanlar ve logolar ilgili şirketlere
aittir.
CA'y_ B[şvurg[
Çevrimiçi teknik destek almak ve yerlerin, öncelikli hizmet saatlerinin ve telefon
numaralarının tam listesini görmek için, http://ca.com/worldwide adresindeki Teknik
Desteğe başvurun.
İç_rce
Böfüg 1: G_h_f B[eış
11
PMO Accelerator hakkında......................................................................................................................................... 11
Böfüg 2: Prid_ Kuff[hıg Ögrü v_ Sür_çf_r
13
Proje Kullanım Ömrü Hakkında .................................................................................................................................. 13
Proje Kullanım Ömrü Süreçleri ................................................................................................................................... 13
Proje Şablonları .......................................................................................................................................................... 14
Fikir Gözden Geçirme Süreciyle Çalışma .................................................................................................................... 16
Fikir Oluşturma .................................................................................................................................................... 17
Önemli Proje Oluştur Süreci İle Çalışma ..................................................................................................................... 19
Belge Gözden Geçirme Süreciyle Çalışma .................................................................................................................. 20
Belgeleri Yükleme ve Gözden Geçirme İçin Gönderme ...................................................................................... 20
Proje Şablonundan Proje Oluşturma .......................................................................................................................... 23
Sorun Gözden Geçirme ve Yükseltme Süreci İle Çalışma ........................................................................................... 25
Ayrıntılı Sorun Oluştur ......................................................................................................................................... 26
Böfüg 3: İş Hcz[f[g[, Pirt`öy K[t_aircf_rc v_ Durug R[jirf[rı
27
İş Hizalama, Portföy Kategorileri ve Durum Raporları Hakkında ................................................................................ 27
Hizalama Faktörlerini Tanımlama ............................................................................................................................... 28
Portföy Kategorilerini Tanımlama .............................................................................................................................. 30
Durum Raporu Oluşturma .......................................................................................................................................... 31
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r
35
Sponsor ...................................................................................................................................................................... 35
OKY'ye Göre Proje Temel Performans Göstergeleri Portleti ............................................................................... 35
Proje Zamanlaması Portleti ................................................................................................................................. 39
Proje Türüne göre Planlanan Maliyet Portleti ..................................................................................................... 40
Program Gösterge Tablosu ......................................................................................................................................... 41
Program Yönetici Maliyet Gösterge Tablosu Portleti .......................................................................................... 41
Program Yönetici Zamanlama Gösterge Tablosu Portleti ................................................................................... 58
PM Uyarıları................................................................................................................................................................ 61
Zamanlama Performansı Portleti ........................................................................................................................ 63
Aşamalar Portleti................................................................................................................................................. 67
Geçerli Sorunlar Portleti ...................................................................................................................................... 69
Personel Portleti.................................................................................................................................................. 72
İç_rce 5
Proje Gösterge Tablosu .............................................................................................................................................. 73
Zamanlama Gösterge Tablosu Portleti ................................................................................................................ 74
Maliyet ve Efor Gösterge Tablosu Portleti .......................................................................................................... 77
Sorunlar ve Riskler ...................................................................................................................................................... 81
Sorun Yönetimi Portleti ....................................................................................................................................... 81
Risk Yönetimi Portleti .......................................................................................................................................... 83
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r
87
Portföy Gösterge Tablosu ........................................................................................................................................... 87
Maliyetler ve Faydalar ......................................................................................................................................... 88
Roller ................................................................................................................................................................... 92
Maliyet ve Durum ............................................................................................................................................... 95
Amaç Analizi ........................................................................................................................................................ 97
Yatırım Analizi ................................................................................................................................................... 102
Sermaye ve İşletim ............................................................................................................................................ 107
PMO Portföy Yatırımı Gösterge Tablosu .................................................................................................................. 111
Analiz ................................................................................................................................................................. 112
Kapasite ............................................................................................................................................................. 117
Mali Öğeler ........................................................................................................................................................ 123
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc
135
Gösterge Panosu Görünümleri Hakkında ................................................................................................................. 135
PMO-Program Durumu Sayfa Düzeni ....................................................................................................................... 136
Maliyet ve Zamanlama Genel Bilgileri Portleti .................................................................................................. 136
Zamanlama ve İlerleme Durumu Portleti .......................................................................................................... 142
Kaynak Kullanım Portleti ................................................................................................................................... 144
PMO-Project Durumu Sayfa Düzeni ......................................................................................................................... 145
Proje Göstergeleri Portleti ................................................................................................................................ 145
Yaklaşan Aşama Hedefleri Portleti .................................................................................................................... 147
Proje Anahatları Portleti ................................................................................................................................... 149
Durum Raporu Göstergeleri Portleti ................................................................................................................. 149
İşlem Türüne Göre Gerçekleşenler Portleti ....................................................................................................... 150
Ekip Kullanımı Portleti ....................................................................................................................................... 151
PMO-Proje Resimli Taslağı Sayfa Düzeni .................................................................................................................. 152
Ekip Kapasitesi Portleti ...................................................................................................................................... 152
Yaklaşan Aşama Hedefleri Portleti .................................................................................................................... 153
Önceliğe Göre Sorunlar Portleti ........................................................................................................................ 154
Sorunların Detayına Gitme Sayfası .................................................................................................................... 154
Evreye Göre Kazanılan Değer Analizi Portleti .................................................................................................... 156
6 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 7: Durug R[jiru İh]_f_g_
159
Durum Raporu İnceleme Hakkında .......................................................................................................................... 159
Durum Raporu Listeleri ............................................................................................................................................ 159
Durum Raporu Listeleri Portleti ........................................................................................................................ 159
Geciken ve Eksik Durum Raporları ........................................................................................................................... 162
Geciken Durum Raporları Portleti ..................................................................................................................... 162
Eksik Durum Raporları Portleti .......................................................................................................................... 164
Böfüg 8: K[yh[e Yöh_tcgc Pirtf_tf_rc
167
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü ........................................................................................................................... 167
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti Portleti ..................................................................................................................... 168
Yatırım Zaman Çizelgesi İnceleme Portleti ........................................................................................................ 169
Zaman Çizelgesi Notları Portleti ........................................................................................................................ 170
Bekleyen Tahminleri İnceleme Portleti .................................................................................................................... 171
Zaman Çizelgesi İnceleme Portleti ........................................................................................................................... 173
Böfüg 9: M[fc Yöh_tcg Pirtf_tf_rc
175
Mali Yönetim Portletleri Hakkında ........................................................................................................................... 175
Nakledilen İşlem İnceleme Portleti .......................................................................................................................... 175
Nakledilen İşlem İnceleme Portleti *Yatırım Düzeyi+ ................................................................................................ 178
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r
181
Diğer Portletler Hakkında ......................................................................................................................................... 181
Geciken Görevler ve Aşamalar Portleti .................................................................................................................... 181
Zaman Çizelgelerim Portleti ..................................................................................................................................... 184
Süreç Darboğazları Portleti ...................................................................................................................................... 185
Proje Analizi Portleti ................................................................................................................................................. 186
Proje Döngü Süresi Analizi Portleti ........................................................................................................................... 190
Proje Belgesi İnceleme portleti. ............................................................................................................................... 190
Proje Yaşam Döngüsü İnceleme Portleti .................................................................................................................. 192
Aya Göre Kaynak Kullanım Yüzdesi Portleti ............................................................................................................. 195
Ekip Üyesi Görev Özeti Portleti ................................................................................................................................ 195
Böfüg 11: Ar[g[ Eşf_g_sc N_sh_sc
199
Arama Eşlemesi Hakkında ........................................................................................................................................ 199
Arama Eşleme Listesi Oluşturma .............................................................................................................................. 199
Arama Eşleme Listesini Silme ................................................................................................................................... 200
İç_rce 7
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı
201
Erişim Grupları Hakkında .......................................................................................................................................... 201
PMO Yönetici Görüntüleyicisi ................................................................................................................................... 202
PMO Genişletilmiş Yönetici Görüntüleyicisi ............................................................................................................. 204
PMO Finansal Yöneticisi ........................................................................................................................................... 208
PMO Fikir Oluşturucu ............................................................................................................................................... 210
PMO Fikir Gözden Geçirici ........................................................................................................................................ 210
PMO Yatırım Oluşturucu .......................................................................................................................................... 211
PMO Genişletilmiş Yatırım Görüntüleyicisi .............................................................................................................. 212
PMO Portföy Yöneticisi ............................................................................................................................................ 217
PMO Program Yöneticisi .......................................................................................................................................... 218
PMO Proje Oluşturucu ............................................................................................................................................. 220
PMO Proje Yöneticisi ................................................................................................................................................ 221
PMO Genişletilmiş Proje Yöneticisi .......................................................................................................................... 223
PMO Proje Görüntüleyicisi ....................................................................................................................................... 227
PMO Kaynak Yöneticisi ............................................................................................................................................. 228
PMO Kaynak Yöneticisi ............................................................................................................................................. 230
PMO Genişletilmiş Kaynak Yöneticisi ....................................................................................................................... 231
PMO Sistem Yöneticisi.............................................................................................................................................. 233
PMO Ekip Üyesi ........................................................................................................................................................ 233
PMO Zaman Çizelgesi Yöneticisi ............................................................................................................................... 234
PMO Satıcı Yönetimi ................................................................................................................................................. 234
Böfüg 13: Örh_e V_rcf_r
237
Örnek Veriler Hakkında ............................................................................................................................................ 237
Organizasyonel Kırılım Yapıları (OKY) ....................................................................................................................... 238
Kurumsal Bölüm OKY ........................................................................................................................................ 238
Kurumsal Konum OKY ....................................................................................................................................... 239
Organizasyonel OKY .......................................................................................................................................... 239
Kaynak Havuzu OKY........................................................................................................................................... 240
Güvenlik OKY - Sayfalar OKY ............................................................................................................................. 240
Erişim Grupları .......................................................................................................................................................... 241
PMO Bölümleme BT'si ....................................................................................................................................... 241
PMO Süreç Yöneticisi ........................................................................................................................................ 241
Kaynaklar .................................................................................................................................................................. 241
Hizmetler .................................................................................................................................................................. 242
Varlıklar .................................................................................................................................................................... 243
Uygulamalar ............................................................................................................................................................. 244
Fikirler ...................................................................................................................................................................... 245
Diğer İş...................................................................................................................................................................... 246
Proje Şablonları ........................................................................................................................................................ 246
8 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Projeler ..................................................................................................................................................................... 246
Programlar................................................................................................................................................................ 248
Portföyler ................................................................................................................................................................. 249
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc
251
PMO Accelerator Nesne Görünümleri Hakkında ...................................................................................................... 251
Atama ....................................................................................................................................................................... 252
Atama Özellikleri ............................................................................................................................................... 252
Atama Listesi Görünümleri................................................................................................................................ 252
Anahat ...................................................................................................................................................................... 253
Anahat Özellikleri .............................................................................................................................................. 254
Anahat Listesi Görünümleri ............................................................................................................................... 254
Anahat Filtre Görünümleri ................................................................................................................................ 255
Değişiklik İsteği ......................................................................................................................................................... 255
Değişiklik İsteği Özellikleri ................................................................................................................................. 255
Değişiklik İsteği Liste Görünümleri .................................................................................................................... 256
Değişiklik İsteği Filtre Görünümleri ................................................................................................................... 256
Maliyet ve Fayda Planı.............................................................................................................................................. 257
Maliyet ve Fayda Planı Özellikleri...................................................................................................................... 258
Maliyet ve Fayda Planı Listesi Görünümleri ...................................................................................................... 258
Maliyet ve Fayda Planı Filtresi Görünümleri ..................................................................................................... 260
BD Tahsisi ve Kaynak Alacağı .................................................................................................................................... 261
BD Tahsis ve Kaynak Alacak Özellikleri .............................................................................................................. 262
BD Tahsis ve Kaynak Alacak Listesi Görünümleri .............................................................................................. 262
BD Tahsis ve Kaynak Alacak Filtresi Görünümleri ............................................................................................. 264
Yatırımlar .................................................................................................................................................................. 265
Yatırım Özellikleri .............................................................................................................................................. 266
Yatırım Listesi Görünümleri ............................................................................................................................... 269
Yatırım Filtresi Görünümleri .............................................................................................................................. 270
Sorun ........................................................................................................................................................................ 272
Sorun Özellikleri ................................................................................................................................................ 272
Sorun Liste Görünümleri ................................................................................................................................... 273
Sorun Filtre Görünümleri .................................................................................................................................. 274
Proje ......................................................................................................................................................................... 274
Proje Özellikleri ................................................................................................................................................. 275
Proje Listesi Görünümleri .................................................................................................................................. 280
Proje Filtresi Görünümleri ................................................................................................................................. 282
Kaynak ...................................................................................................................................................................... 284
Kaynak Özellikleri .............................................................................................................................................. 285
Kaynak Listesi Görünümleri ............................................................................................................................... 286
Kaynak Filtresi Görünümleri .............................................................................................................................. 288
İç_rce 9
Risk ........................................................................................................................................................................... 290
Risk Özellikleri ................................................................................................................................................... 291
Risk Listesi Görünümleri .................................................................................................................................... 291
Risk Filtresi Görünümleri ................................................................................................................................... 292
Görev ........................................................................................................................................................................ 292
Görev Özellikleri ................................................................................................................................................ 293
Görev Listesi Görünümleri ................................................................................................................................ 294
Görev Filtresi Görünümleri ............................................................................................................................... 297
Ekip ........................................................................................................................................................................... 298
Ekip Özellikleri ................................................................................................................................................... 299
Ekip Listesi Görünümleri ................................................................................................................................... 299
Ekip Filtresi Görünümleri................................................................................................................................... 302
10 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 1: G_h_f B[eış
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
PMO Accelerator hakkında (sayfa 11)
PMO A]]_f_r[tir b[eeıh^[
PMO Accelerator eklentisi, belirli bir sektöre bağlı olmayan proje portföyü yönetimi için
tasarlanmış içerik ve görünüm yapılandırmalarından oluşan bir toplamadır. PMO
Accelerator, kuruluşunuzun oluşturmak zorunda olmadığı, CA Clarity PPM ile kullanıma
hazır içerikler sağlar. Eklenti, varolan program yönetimi ofisi (PMO) işlemlerinizi
desteklemenizi mümkün kılar. Eklenti, portföy, program ve proje performansı yönetimi
ve bunlarla ile ilgili öngörü kazanmak açısından kullanışlıdır.
Konu başlıkları, içerik koleksiyonunu açıklar ve eklentide bulunan aşağıdaki özelliklerle
ilgili ayrıntılı bilgiler içerir:
■
Gösterge Tablosu sayfaları
■
Portletler
■
Süreçler
■
Görünüm yapılandırmaları
■
Erişim grupları
PMO Accelerator aynı zamanda üretim dışı ortamlarda isteğe bağlı yükleme olarak örnek
veriler de içerir. Örnek veriler asla bir üretim ortamına yüklenmemelidir. Örnek veriler;
portföyleri, programları, projeleri, fikirleri, uygulamaları, varlıkları, hizmetleri, diğer
işleri, kaynakları, kaynak rollerini, şablonları, mali planları ve organizasyonel Kırılım
yapılarını (OKY) içerir. Aynı zamanda bu içerik için gerekli minimum yönetim ayarını da
içerir.
PMO Accelerator kılavuzu, incelemeniz için aşağıdaki CA Clarity PPM kılavuzlarına
referans sağlar:
■
Kurulum Kılavuzu
■
Yönetim Kılavuzu
■
Studio Geliştiricisi Kılavuzu
■
Temel Kullanım Kılavuzu
Not: CA Clarity Uygulamasını Kişiselleştirme Kullanım Kılavuzu'nda yer alan içerikler
artık Temeller Kullanım Kılavuzu'nda bulunabilir.
■
Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu
Böfüg 1: G_h_f B[eış 11
Böfüg 2: Prid_ Kuff[hıg Ögrü v_ Sür_çf_r
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
Proje Kullanım Ömrü Hakkında (sayfa 13)
Proje Kullanım Ömrü Süreçleri (sayfa 13)
Proje Şablonları (sayfa 14)
Fikir Gözden Geçirme Süreciyle Çalışma (sayfa 16)
Önemli Proje Oluştur Süreci İle Çalışma (sayfa 19)
Belge Gözden Geçirme Süreciyle Çalışma (sayfa 20)
Proje Şablonundan Proje Oluşturma (sayfa 23)
Sorun Gözden Geçirme ve Yükseltme Süreci İle Çalışma (sayfa 25)
Prid_ Kuff[hıg Ögrü H[eeıh^[
Fikir, bir onay sürecinden geçebilir veya hızla proje oluşturma aşamasına geçirilebilir.
Fikir dönüştürülmeye hazır olduğunda, Fikir Gözden Geçirme süresi bir fikir oluşturma
süreci başlatır. Bu süreç, aşağıdaki fikir türü ve fikir kategorisi kombinasyonlarına
dayanır. Proje oluşturma süreci, geçerli proje şablonunu kullanarak fikri bir projeye
dönüştürür. Ayrıca alan değerleri fikirden projeye kopyalar.
Fikir Türü
Fikir Kategorisi
Fikir Oluşturma
Süreci
Proje Şablonu
Önemli Proje
Geçerli değil
Önemli Proje Oluştur
Önemli Proje Şablonu
Altyapı Dağıtımı
Geçerli değil
Altyapı Projesi Oluştur Altyapı Dağıtım Şablonu
Uygulama
Değişikliği
Geliştirme
Uygulama Değişiklik
Projesi Oluştur
Uygulama
Değişikliği
COTS
Uygulama COTS
Değerlendirmesi Projesi Oluştur
Uygulama Değişikliği
Şablonu
Uygulama COTS Şablonu
Prid_ Kuff[hıg Ögrü Sür_çf_rc
Fikir gözden geçirme ve onay sürecinden proje oluşturma aşamasına kadar tüm proje
kullanım ömrünü yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki otomatik süreçler
sağlanmıştır:
Böfüg 2: Prid_ Kuff[hıg Ögrü v_ Sür_çf_r 13
Prid_ Ş[\fihf[rı
Belge Gözden Geçirme
Belge Gözden Geçirme süreci, Öneri veya Operasyonlar türündeki belgeler için
gözden geçirme iş akışını yönetir.
Fikir Gözden Geçirme
Fikirler, daha önceki bir aşamada daha hızlı yapılabilen analizleri gerçekleştirmenizi
sağlar. Analiz, zayıf veya mali açıdan gerçekleştirilmesi imkansız fikirleri yatırıma
dönüşmeden önce filtrelemeye yönelik bir girişimdir. Fikirleri izleyebilir ve yatırım
fırsatlarına dönüştürebilirsiniz.
Sorun Gözden Geçirme ve Yükseltme
Sorun Gözden Geçirme ve Yükseltme süreci, yüksek öncelikli proje sorunları için
gözden geçirme iş akışını yönetir.
Uygulama Değişiklik Projesi Oluştur
Uygulama Değişiklik Projesi Oluştur süreci, Uygulama Değişikliği Şablonuna dayanan
bir proje oluşturur.
Uygulama COTS Projesi Oluştur
Uygulama COTS Projesi Oluştur süreci, Uygulama COTS Şablonuna dayanan bir proje
oluşturur.
Altyapı Projesi Oluştur
Altyapı Projesi Oluştur süreci, Altyapı Dağıtım Şablonuna dayanan bir proje
oluşturur.
Önemli Proje Oluştur
Önemli Proje Oluştur süreci, Önemli Proje Şablonuna dayanan bir proje oluşturur.
Prid_ Ş[\fihf[rı
Proje şablonları, proje türüyle ilgili standart görevler ve rol atamalarına dayanan projeler
oluşturmanızı sağlar. Şablonlar proje oluşturmada tutarlılığı ve verimliliğinin
sağlanmasına yardımcı olur.
Fikir Gözden Geçirme süreci, sizin için bu tür projeler oluşturmak üzere bu şablonları
kullanır. Alternatif olarak bu şablonları kullanarak projeler oluşturabilirsiniz.
14 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Prid_ Ş[\fihf[rı
Şablonları kuruluşunuzun talep ve gereksinimleri doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Ayrıca
bu şablonları kopyalayarak kuruluşunuzdaki her proje türü için yeni proje şablonları
oluşturabilirsiniz.
Önemli! Önemli Proje onay ve geçit gözden geçirme süreçlerini kullanmak için, her
aşamada son görevlerin adlarını ve özelliklerini değiştirin. Fakat kimlikleri değiştirmeyin.
Geçit gözden geçirme süreci, belirli kimliklere sahip görevler tamamlandığında başlar.
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Aşağıdaki proje şablonları bulunmaktadır:
Uygulama Değişikliği
Uygulama Değişikliği şablonu, yazılım uygulamalarını değiştirmeye yönelik projelerin
yönetilmesine yardımcı olur.
Uygulama Değişiklik Projesi Oluştur süreci, bu proje şablonunu kullanır. Süreç, proje
oluşturmak için otomatik bir iş akışı sağlar. Şablonu yeni uygulama değişiklik
projeleri oluşturmak için de kullanabilirsiniz.
Uygulama COTS
Uygulama COTS şablonu, Ticari Kullanıma Hazır (COTS) uygulama seçimini yönetmek
için tasarlanmıştır. Bu proje şablonunu kullanarak yeni bir ürün sağlamak üzere bir
satıcı seçtiğinizde etkinlikleri yönetmek için kullanabilirsiniz.
Uygulama COTS Projesi Oluştur süreci, bu proje şablonunu kullanır. Süreç, proje
oluşturmak için otomatik bir iş akışı sağlar. Şablonu uygulama COTS projeleri
oluşturmak için de kullanabilirsiniz.
Altyapı Dağıtımı
Altyapı Dağıtımı şablonu, bir altyapı geliştirmesinin dağıtımının yönetilmesine
yardımcı olur.
Altyapı Projesi Oluştur süreci, bu proje şablonunu kullanır. Süreç, proje oluşturmak
için otomatik bir iş akışı sağlar. Şablonu BT altyapısı dağıtımı projeleri oluşturmak
için de kullanabilirsiniz.
Önemli Proje
Önemli Proje şablonu, uygulama iyileştirme ve geliştirme süreçleri için bir çerçeve
sağlar. Bu şablon, proje yöneticisinin projeyi tüm geçit gözden geçirme
aşamalarından geçirmesine yardımcı olur.
Önemli Proje Oluştur süreci, bu proje şablonunu kullanır. Süreç, projeler oluşturmak
ve onay ve geçit gözden geçirme iş akışlarını yönetmek için otomatik bir iş akışı
sağlar. Şablonu projeler oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Bu şablon, bir örnek iş
dağılımı yapısı (İDY) içerir. İDY, her biri alt görevler içeren başlıca altı aşamaya
sahiptir.
Böfüg 2: Prid_ Kuff[hıg Ögrü v_ Sür_çf_r 15
Fcecr Göz^_h G_çcrg_ Sür_]cyf_ Ç[fışg[
Fikir Göz^_h G_çcrg_ Sür_]cyf_ Ç[fışg[
Fikir Gözden Geçirme sürecinde şu görevler bulunur:
1.
2.
Kaynak istek sahibi şunları yapar:
a.
Fikri oluşturur. (sayfa 17)
b.
Fikir hazır olduğunda fikri gönderir. (sayfa 17)
Fikir Gözden Geçirme Süreci başlar ve şunlardan biri yapılır:
■
Hızla proje oluşturma aşamasına geçilir.
Hızlı İzleme onay kutusu işaretliyse, seçilen fikir türü ve fikir kategorisi
kombinasyonuna bağlı olarak proje oluşturma süreci başlar. Bir İDY ve anahat
oluşturulur. Önemli Proje Oluştur süreci hariç, tüm proje oluşturma süreçleri
için süreç sona erer.
■
Fikir gözden geçirme süreci başlatılır.
Hızlı İzleme onay kutusu işaretli değilse, iş sahibine fikri gözden geçirmesi için
bir eylem öğesi gönderilir.
3.
4.
İşletme sahibi işlevsel ve teknik avantajları değerlendirir ve fikrin maliyet
avantajlarını analiz eder. İşletme sahibi, eylem öğesi için aşağıdaki seçeneklerden
birini belirler:
■
Reddet. Fikir durumu “Reddedildi” olarak ayarlanır ve süreç sona erer.
■
Tamamlanmadı. Fikir durumu “Tamamlanmadı” olarak ayarlanır. Kaynak istek
sahibine fikri ek bilgilerle güncellemesi için bir eylem gönderilir. Ayrıca eylem
öğesinin durumunu “Tamamlandı” olarak değiştirmesi istenir. İşletme sahibine
fikri gözden geçirmesi için yeni bir eylem gönderilir.
■
Onayla. Fikir durumu “Onaylandı” olarak ayarlanır. Kaynak istek sahibine eylem
öğesinin durumunu “Tamamlandı” olarak değiştirmesi için bir eylem öğesi
gönderilir.
Proje oluşturma süreci başlar.
Başlayan sürecin türü, fikir türü ve fikir kategorisi kombinasyonuna bağlıdır. Bir İDY
ve anahat oluşturulur. Önemli projeler dışında, proje oluşturma süreci sona erer.
5.
Önemli projeler için Geçit Gözden Geçirme süreci başlar. (sayfa 19)
16 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Fcecr Göz^_h G_çcrg_ Sür_]cyf_ Ç[fışg[
Fcecr Ofuşturg[
Fikir oluşturmak için Fikirler sayfasını kullanın. Fikri kaydedip onay için hazır olduğunda
gönderebilirsiniz. Alternatif olarak fikri hızla bir sonraki aşamaya geçirebilir ve onay
sürecini atlayarak fikri projeye dönüştürebilirsiniz.
Fikir oluşturmadan önce Proje Kimliği için otomatik numaralandırma ayarlanmalıdır.
Daha fazla bilgi için CA Clarity PPM yöneticinizle görüşün veya Yönetim Kılavuzu'na
bakın.
Şu adımları uygulayın:
1.
Giriş Sayfasını açın ve Talep Yönetimi'nden Fikirler'i tıklatın.
Fikirler sayfası görünür.
2.
Yeni'yi tıklatın.
Oluştur sayfası görünür.
3.
Aşağıdaki alanları doldurun:
Konu
Fikrin özetini/adını tanımlar. Konu, fikri yatırıma dönüştürdüğünüzde yatırımı
fikirle bağlar. Fikrin konusu, yatırımın açıklaması haline gelir.
Fikir Kimliği
Fikrin özgün kimliğini tanımlar.
Fikir Türü
Fikir türünü belirtir.
Değerler: Önemli Proje, Altyapı Dağıtımı veya Uygulama Değişikliği
Gerekli: Hayır
Fikir Kategorisi
Fikir kategorisini belirtir. Kullanılabilir değerler seçtiğiniz Fikir Türüne göre
değişir. Alan ilişkilerini CA Clarity PPM yöneticiniz belirler.
Değerler: Yeni Geliştirme, Uyumluluk/Mevzuat, Yeni Ürün veya Hizmet, Diğer,
Geliştirme, COTS Değerlendirmesi, Dağıtıldı, Ağ/Telekomünikasyon veya
Masaüstü
Gerekli: Hayır
Fikir Önceliği
Fikrin önceliğini belirtir.
Değerler: Düşük, Orta ve Yüksek
Böfüg 2: Prid_ Kuff[hıg Ögrü v_ Sür_çf_r 17
Fcecr Göz^_h G_çcrg_ Sür_]cyf_ Ç[fışg[
Hızlı İzleme
Fikrin, Fikir Gözden Geçirme sürecinin gözden geçirme ve onay adımı atlanarak
projeye dönüştürüleceğini belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Gerekli: Hayır
Hedef
Fikrin hedefini tanımlar.
Sınırlar: 200 karakter
İstek Sahibi
Fikrin kaynak istek sahibinin adını tanımlar.
Varsayılan: Geçerli olarak oturum açmış olan kaynağın adı
İşletme Sahibi
Fikrin sahibi olan ve fikrin bir projeye dönüştürülmesini onaylayan işletme
sahibinin adını tanımlar. Fikrin işletme sahibi, fikir dönüştürüldükten sonra
projenin işletme sahibi haline gelir.
Not: Hızlı İzleme onay kutusu işaretli değilse, Fikir Gözden Geçirme Süreci bu
alan için bir değer girilmesini gerektirir.
Yönetici
Fikri yöneten ve sahibi olan kaynağın adını belirtir. Fikir yöneticisinin fikrin
bütçesine ve zamanlama özelliklerine erişimi vardır.
Başlangıç Tarihi
Fikrin başlangıç tarihini tanımlar.
Bitiş Tarihi
Fikrin bitiş tarihini tanımlar.
Hedef
Fikrin hedefini tanımlar.
Sınırlar: 200 karakter
Organizasyonel
Fikir için organizasyon OKY'yi tanımlar.
Bölüm
Fikir için bölüm OKY'yi tanımlar.
18 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Öh_gfc Prid_ Ofuştur Sür_]c İf_ Ç[fışg[
4.
Aşağıdakilerden birini yapın:
■
Fikri kaydedin.
■
Fikir Gözden Geçirme sürecini başlatmak için Onay için Gönder'i tıklatın.
Fikir oluşturulmuştur.
Öh_gfc Prid_ Ofuştur Sür_]c İf_ Ç[fışg[
Önemli projeleri yönetme süreci, aşağıdaki süreçler kullanılarak izlenir:
■
Önemli Proje Oluştur süreci. Önemli Proje şablonu kullanılarak bir proje
oluşturulduğunda başlar.
■
Proje Geçidi Gözden Geçirme Alt Süreci. Tüm önemli projeler için bir geçit gözden
geçirme iş akışını yönetir. Önemli Proje Oluştur sürecinde, süreç üç defa başlatılır:
Proje Planlama Evresine, Oluşturma Evresine ve Kapatma Evresine geçtiğinde geçit
onaylarını yönetmek için.
Otomatik bir süreç kullanılarak önemli bir projenin kullanım ömrünün yönetilmesi
sürecinde aşağıdaki görevler bulunmaktadır:
1.
Önemli Proje Oluştur Süreci başladıktan ve proje oluşturulduktan sonra, proje
yöneticisi Proje Yönetim Ofisi (PMO) paydaşını belirleyebilir.
Proje açıkken özellikler sayfasına gidin ve Paydaşlar bölümünde Proje Yönetim Ofisi
paydaşını seçin. Ardından Gönder'i tıklatın.
PMO paydaşına projeyi gözden geçirmesi ve onaylaması için bir eylem öğesi
gönderilir.
2.
3.
PMO paydaşı, eylem öğesi için aşağıdaki seçeneklerden birini belirler:
■
Onaylandı. Proje yöneticisine projenin onaylandığını bildiren bir eylem öğesi
gönderilir. Proje durumu "Onaylandı" olarak ayarlanır. Önemli Proje Oluştur
süreci, Planlama evresini başlatır.
■
Reddedildi. Proje yöneticisine projenin reddedildiğini bildiren bir eylem öğesi
gönderilir. Proje durumu "Reddedildi" olarak ayarlanır.
Planlama evresindeki son görev tamamlandığında, proje yöneticisi görevi günceller.
Ayrıca Tamamlanma Yüzdesi alanını yüzde 100, Durum alanını ise "Tamamlandı"
olarak değiştirir.
PMO paydaşına bir sonraki geçide geçme onayı için bir eylem öğesi gönderilir.
Böfüg 2: Prid_ Kuff[hıg Ögrü v_ Sür_çf_r 19
B_fa_ Göz^_h G_çcrg_ Sür_]cyf_ Ç[fışg[
4.
PMO paydaşı, eylem öğesi için aşağıdaki seçeneklerden birini belirler:
■
Onaylandı. Proje Geçidi Gözden Geçirme Alt Süreci bir sonraki evreyi başlatır.
Aşağıdakilerden her birine bir eylem öğesi gönderilir:
–
Kaynak istek sahibi; ayrıca PMO paydaşının projeyi onayladığı bildirilir.
–
Proje yöneticisi. Geçerli evrenin son görevi tamamlandığında, Tamamlama
Yüzdesi alanını yüzde 100 olarak değiştirir. Geçerli evrenin son görevinin
durumunu "Tamamlandı" olarak günceller.
■
Reddedildi.
■
Yeniden Gönder. Proje yöneticisine proje bilgilerini gözden geçirmesi için bir
eylem öğesi gönderilir. Tamamlandığında, proje yöneticisi eylem öğesinin
durumunu "Tamamlandı" olarak değiştirir.
PMO paydaşına projeyi onaylaması ve bir sonraki evreye geçilmesi için bir
eylem öğesi gönderilir.
5.
Geri kalan evreler için Proje Geçidi Gözden Geçirme Alt Süreci tekrarlanır.
6.
Kapatma evresi tamamlandığında, proje yöneticisi projeyi kapatır.
B_fa_ Göz^_h G_çcrg_ Sür_]cyf_ Ç[fışg[
Belge Gözden Geçirme süreci, gönderilen öneri veya operasyon belgesini aşağıdaki
gözden geçirme döngüsünden geçirir:
1.
Ekip üyesi öneri veya operasyon belgesini yükler ve hazır olduğunda belgeyi gözden
geçirme için gönderir.
Proje yöneticisine bir eylem öğesi gönderilir.
2.
Proje yöneticisi belgeyi gözden geçirir ve eylem öğesinin durumunu aşağıdakilerden
biriyle günceller:
■
Onayla. Belge durumu "Onaylandı" olarak ayarlanır.
■
Reddet. Belge durumu "Reddedildi" olarak ayarlanır.
Belge sahibine bir eylem öğesi gönderilir ve proje yöneticisinin kararı bildirilir.
B_fa_f_rc Yüef_g_ v_ Göz^_h G_çcrg_ İçch Göh^_rg_
Belge Gözden Geçirme sürecini, projeyle ilgili belgeleri bir gözden geçirme ve onay
sürecinden geçirmek için kullanabilirsiniz. Bu süreç, kategori Öneri veya Operasyonlar
olarak, belge durumu ise "Gönderildi" olarak ayarlandığında başlar.
20 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
B_fa_ Göz^_h G_çcrg_ Sür_]cyf_ Ç[fışg[
Şu adımları uygulayın:
1.
Projeyi açın.
Özellikler sayfası görünür.
2.
İşbirliği'ni tıklatın.
İşbirliği sayfası görünür.
3.
Özellikler menüsünü açın ve Belge Ekle'yi tıklatın.
Birden çok belge ekle sayfası görünür.
4.
Bu sayfada aşağıdaki alanları doldurun:
Geçerli Konum
Belgenin geçerli konumunu görüntüler.
Dosyaları Seç
Klasöre ekleyeceğiniz dosyaları belirler.
Sınırlar: Bir kerede beş dosya
Durum
Belgenin durumunu belirtir.
Değerler: Gönderildi, Onaylandı, Reddedildi
Gözden Geçirme Sürecini Başlatır: Gönderildi
Kategori
Belge kategorisini belirtir.
Değerler: Öneri, Planlama, Geliştirme, Uygulama ve Operasyonlar
Gözden Geçirme Sürecini Başlatır: Öneri veya Operasyonlar
Oluşturma Tarihi
Belgenin yüklendiği tarihi tanımlar.
Sahip
Belgeyi yöneten sahibi tanımlar. Kaynak, belgenin yönetildiğini ve kullanım
ömrü boyunca gerekli şekilde izlendiğini doğrular.
Böfüg 2: Prid_ Kuff[hıg Ögrü v_ Sür_çf_r 21
B_fa_ Göz^_h G_çcrg_ Sür_]cyf_ Ç[fışg[
Erişim
Belgeye erişim türünü belirtir.
Değerler:
■
Tüm Katılımcılar. Gruptaki tüm katılımcılara klasör için okuma/yazma
erişimi verildiğini belirtir.
■
Katılımcıları Seç. Ayrı kaynakların mevcut katılımcı grubundan olduğunu
belirtir.
Varsayılan: Tüm Katılımcılar
Katılımcı Olmayanların Belgeye Erişmesine İzin Ver
Katılımcı olmayanların da belgeye erişebileceğini belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Teslim Almayı Etkinleştir
Uygun erişimi olan kaynakların belgeyi teslim alıp alamayacağını ve düzenleme
yapıp yapamayacağını belirtir.
Varsayılan: Seçilen
Sürüm Oluşturmayı Etkinleştir
Uygun erişimi olan kaynakların belgenin başka bir sürümünü oluşturup
oluşturamayacağını belirtir.
Varsayılan: Seçilen
Kaynakları/Grupları Bilgilendir
Dosyalara erişimi olan kaynakların belgeler eklendiğinde bilgilendirilip
bilgilendirilmeyeceğini belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Açıklama
Belgenin açıklamasını tanımlar.
Yorumlar
Belgelerle ilgili tüm yorumları belirtir.
5.
Ekle'yi tıklatın.
Belge yüklenir ve gözden geçirme için gönderilir.
22 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Prid_ Ş[\fihuh^[h Prid_ Ofuşturg[
Prid_ Ş[\fihuh^[h Prid_ Ofuşturg[
Şu adımları uygulayın:
1.
Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Projeler'i tıklatın.
Liste sayfası görünür.
2.
Şablondan Yeni seçeneğini tıklatın.
Seç sayfası görünür.
3.
Aşağıdakilerden şablonlardan birini seçin ve Sonraki'yi tıklatın:
■
Uygulama Değişikliği Şablonu
■
Uygulama COTS Şablonu
■
Altyapı Dağıtım Şablonu
■
Önemli Proje Şablonu
Proje oluştur sayfası görüntülenir.
4.
Aşağıdaki alanları doldurun:
Proje Adı
Projenin adını tanımlar.
Limitler: 80 karakter
Gerekli: Evet
Proje Kimliği
Projenin, tipik olarak otomatik numaralandırılan özgün tanımlayıcısını tanımlar.
Sınırlar: 20 karakter
Gerekli: Evet
Başlangıç Tarihi
Projenin başlama tarihini görüntüler.
Bitiş Tarihi
Projenin tamamlanma tarihini görüntüler.
Hedef
Bu projenin hedeflerini tanımlar.
Sınırlar: 200 karakter
Durum
Görevin durumunu belirtir.
Değerler: Başlatıldı, Başlatılmadı ve Tamamlandı
Böfüg 2: Prid_ Kuff[hıg Ögrü v_ Sür_çf_r 23
Prid_ Ş[\fihuh^[h Prid_ Ofuşturg[
İlerleme Durumu
Görevlerde tamamlanan işin düzeyini gösterir.
Değerler:
■
Tamamlandı (yüzde 100)
■
Başlatıldı (yüzde 1 - 99)
■
Başlatılmadı (yüzde 0)
Varsayılan: Başlatılmadı
Gerekli: Evet
Atama Havuzu
Projelere kaynak atarken izin verilen kaynak havuzunu belirtir.
Değerler:
■
Yalnızca Ekip. Yalnızca personel üyelerine izin ver.
■
Kaynak Havuzu. Erişiminizin olduğu ekip üyeleri ve kaynakların bir proje
için ayrılabilmesine izin verir. Bu seçenek ile bir kaynağı bir projeye
atadığınızda, kaynak ekip personel üyesi olarak da eklenir.
Gösterge Tablosu Görünümü
Proje için seçilen gösterge tablosu görünümünü belirtir. Bir görünüm seçeneği
belirlemek için açılır listeyi tıklatın.
Örnek: Proje gösterge tablosu sayfasındaki varsayılan iş gücü ve ekip kullanımı
grafiklerini görüntülemek için Proje Varsayılan Düzeni değerini kullanın.
Değerler: PMO-Proje Durumu, PMO-Program Durumu, PMO-Proje Resimli
Taslağı, Program Düzeni veya Proje Varsayılan Düzeni
Varsayılan: Proje Varsayılan Düzeni
Hesaplama Tamamlanma Yüzdesi
Bu projedeki görevlerin tamamlanma yüzdesini hesaplamak için kullanılacak
yöntemi tanımlar.
Değerler: Manuel, Efor, Süre
Organizasyonel
Projeyle ilgili organizasyonel OKY'yi tanımlar.
Bölüm
Projeyle ilgili bölüm OKY'sini tanımlar.
Şablon Adı
Şablonun adını gösterir.
24 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Siruh Göz^_h G_çcrg_ v_ Yües_ftg_ Sür_]c İf_ Ç[fışg[
İşi Şuna Göre Ölçeklendir
Yeni proje için her görevdeki iş tahminlerinde şablona göre gerçekleşen artış
veya azalma yüzdesini tanımlar.
Varsayılan: Yüzde sıfır, değişiklik olmadığı anlamına gelir
Bütçeyi Şuna Göre Ölçeklendir
Yüzdeyi (pozitif veya negatif) proje maliyet planlarında ve kazanç planlarında
tanımlanan dolar miktarları için ölçeklendirme faktörü olarak tanımlar.
Varsayılan: Yüzde sıfır, değişiklik olmadığı anlamına gelir
Kaynakları rollere dönüştürün.
Proje şablonundaki tüm kaynakları, yeni projedeki rollere dönüştürmek için bu
seçeneği belirleyin.
Varsayılan: Temizlendi
5.
Değişiklikleri kaydedin.
Proje oluşturulmuştur.
Siruh Göz^_h G_çcrg_ v_ Yües_ftg_ Sür_]c İf_ Ç[fışg[
Sorun Gözden Geçirme ve Yükseltme süreci, yüksek öncelikli proje sorunlarını bir gözden
geçirme ve yükseltme iş akışından geçirmek için tasarlanmıştır. Süreci varolan bir soruna
yönelik olarak başlatmak için sorunu açın ve Süreçler menüsünü kullanarak süreci
başlatın.
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Bir sorunu yükseltmek, aşağıdaki görevleri içerir:
1.
Proje yöneticisi, Proje Yönetim Ofisi ve İşletme Sahibi paydaşının tanımlandığını
doğrular. Proje açıkken, genel özellikler sayfasının Paydaş bölümünden bu alanları
gözden geçirin.
2.
Proje açıkken, bir ekip üyesi bir sorun oluşturur (sayfa 26) ve Öncelik alanını
"Yüksek" olarak ayarlar.
Sorun Gözden Geçirme ve Yükseltme süreci başlar. Proje yöneticisine sorunu
gözden geçirmesi için bir eylem öğesi gönderilir.
3.
Proje yöneticisi sorunu gözden geçirir ve eylem öğesi için aşağıdaki seçeneklerden
birini belirleyin:
■
Reddedildi. Sorun sahibine sorunu yeniden gözden geçirilmek üzere
göndermesi için bir eylem öğesi gönderilir.
■
Çözümlendi. İşletme sahibine sorunun çözümünü onaylaması için bir eylem
öğesi gönderilir.
Böfüg 2: Prid_ Kuff[hıg Ögrü v_ Sür_çf_r 25
Siruh Göz^_h G_çcrg_ v_ Yües_ftg_ Sür_]c İf_ Ç[fışg[
4.
İşletme sahibi, eylem öğesi için aşağıdaki seçeneklerden birini belirler:
■
Onaylandı. Sorunun durumu "Çözümlendi" olarak ayarlanır. Sorun sahibine ve
proje yöneticisine sorunun çözümlendiğini bildiren bir eylem öğesi gönderilir.
■
Reddedildi. Sorun sahibine çözümlemeyi güncellemesi için bir eylem öğesi
gönderilir. Sorun sahibi eylem öğesini "Tamamlandı" olarak değiştirdiğinde
süreç yeniden başlar.
Ayrıhtıfı Siruh Ofuştur
Şu adımları uygulayın:
1.
Projeyi açın ve Riskler/Sorunlar/Değişiklikler'i tıklatın.
2.
Riskler/Sorunlar/Değişiklikler menüsünü açın ve Sorunlar'ı tıklatın.
3.
Yeni'yi tıklatın.
4.
Genel bölümündeki alanları doldurun. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:
Sahip
Bu riski yöneten kaynağın adını tanımlar. Bu kaynak, talebin süreci boyunca
doğru biçimde yönetildiğini ve izlendiğini doğrulamaktan sorumludur.
Kapatılmış bir riskten bir sorun oluşturursanız, bu alanın değeri risk özellikleri
sayfasındaki Sahip alanından alınır.
Varsayılan: Oturum açmış durumda olan kaynak
Oluşturucu
Sorunu oluşturan kaynağın adını görüntüler.
Varsayılan: Oturum açmış durumda olan kaynak
5.
Ayrıntılar bölümündeki alanları doldurun.
6.
Ekler bölümünde belgeleri ekleyin.
7.
Çözümleme bölümünde Çözümleme alanını doldurun.
8.
Değişikliklerinizi kaydedin.
26 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 3: İş Hcz[f[g[, Pirt`öy K[t_aircf_rc
v_ Durug R[jirf[rı
Bu bölüm aþaðýdaki konularý içerir:
İş Hizalama, Portföy Kategorileri ve Durum Raporları Hakkında (sayfa 27)
Hizalama Faktörlerini Tanımlama (sayfa 28)
Portföy Kategorilerini Tanımlama (sayfa 30)
Durum Raporu Oluşturma (sayfa 31)
İş Hcz[f[g[, Pirt`öy K[t_aircf_rc v_ Durug R[jirf[rı H[eeıh^[
Aşağıdaki öznitelikler ve nesneler, iş hizalamayı, yatırımlarınızın kategorilerini ve
durumunu tanımlamanızı, ölçmenizi, belgelemenizi ve bunlarla ilgili raporlar
oluşturmanızı sağlar.
Her nesnenin kimliği için otomatik numaralandırmayı ayarlayın.
Daha fazla bilgi için Studio Geliştiricisi Kılavuzu'na bakın.
İş Hizalama
Bir yatırıma yönelik iş hizalamayı hesaplamak için hizalama faktörlerini
kullanabilirsiniz.
Yatırımlar: Tüm Yatırımlar
Portföy Kategorileri
Yatırımlar, portföy kategorileri için dört arama alanı içerir. Bu alanlar, Proje İş
Hizalama özellikleri alanında görüntülenecek şekilde yapılandırılmıştır. Portföy
kategorisi alanlarında herhangi bir değer bulunmaz ve bu alan belirlediğiniz
kategorileri destekleyecek şekilde yapılandırılmalıdır.
Yatırımlar: Tüm yatırımlar için kullanılabilir, ancak yalnızca projeler için
görüntülenecek şekilde yapılandırılabilir.
Durum Raporları
Durum raporlarını haftalık, aylık veya üç aylık durum raporu oluşturmak için
kullanabilirsiniz. Durum raporu, bir proje veya programın planlanana göre
zamanlama, maliyet ve kapsam bakımından nasıl gittiğini gösterir.
Yatırımlar: Proje ve Program
İş hizalama faktörlerini, portföy kategorilerini ve durum raporlarını tanımlamadan önce
yatırımın bulunması gerekir. Sayfalara yatırımınızın özellikler menüsünden erişebilirsiniz.
Böfüg 3: İş Hcz[f[g[, Pirt`öy K[t_aircf_rc v_ Durug R[jirf[rı 27
Hcz[f[g[ F[etörf_rchc T[hıgf[g[
Hcz[f[g[ F[etörf_rchc T[hıgf[g[
İş hizalama, hedefler ve yatırımlarınızın kurumsal önceliklerini izlemek için hizalama
faktörleri tanımlayabilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
1.
Yatırımı açın.
Özellikler sayfası görünür.
2.
Özellikler menüsünü açın ve Hizalama ve Risk'i tıklatın. Projeler için, İş Hizalama'yı
tıklatın.
Hizalama ve risk sayfası görünür. Projeler için, iş hizalama sayfası görünür.
3.
Hizalama ve Risk bölümünde aşağıdaki alanları doldurun:
İş Hizalama
İş hizalama puanını trafik ışığı olarak görüntüler. Bu puan, bu sayfada seçilen
her bir faktörün puanının ortalamasıdır. Yüksek puanlar, daha iyi bir hizalamayı
gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Kırmızı (0 - 33). Yatırım, işe göre iyi bir şekilde hizalanmamıştır.
■
Sarı (34 - 67). Yatırım, işe göre ortalama bir hizalamaya sahiptir.
■
Yeşil (68 - 100). Yatırım, işe göre hizalanmıştır.
Hedef
Yatırım hedefini tanımlar.
Değerler: Maliyetten Kaçınma, Maliyet Azaltma, İşi Büyüt, Altyapı İyileştirmesi
veya İşletmeyi Sürdürme
Risk
Yatırımın riskini tanımlar. Düşük değerler, daha düşük bir riski gösterir. Projeler
için, risk derecelendirme sayfasında bulunan bu alanı seçin.
Trafik ışıkları:
■
Kırmızı (0 - 33). Yatırım düşük bir risk arz etmektedir.
■
Sarı (34 - 67). Yatırım orta ölçüde bir risk arz etmektedir.
■
Yeşil (68 - 100). Yatırım yüksek bir risk arz etmektedir.
Gerekli
Yatırımın uyumluluk sebebiyle işletme için gerekli olduğunu belirtir.
28 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Hcz[f[g[ F[etörf_rchc T[hıgf[g[
4.
Hizalama Faktörleri bölümünden aşağıdaki seçenekleri doldurun ve kaydedin.
Kurumsal Öncelik
Bir yatırımın kurumsal önceliğini tanımlar.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Yatırım yüksek veya daha yüksek bir önceliğe sahiptir.
■
Sarı. Yatırım orta önceliğe sahiptir.
■
Kırmızı. Yatırım düşük önceliğe sahiptir.
İş Birimi Önceliği
Bir yatırımın iş birimi önceliğini tanımlar.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Yatırım yüksek veya daha yüksek bir önceliğe sahiptir.
■
Sarı. Yatırım orta önceliğe sahiptir.
■
Kırmızı. Yatırım düşük önceliğe sahiptir.
Mimari Uygunluk
Bir yatırımın mimari uygunluğunu tanımlar.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Yatırım yüksek veya daha yüksek bir uygunluğa sahiptir.
■
Sarı. Yatırım orta uygunluğa sahiptir.
■
Kırmızı. Yatırım düşük uygunluğa sahiptir.
Ticari Değer
Yatırımla ilişkilendirilmiş ticari değeri tanımlar.
Trafik ışıkları:
■
Kırmızı. Yatırım, düşük ticari değere sahiptir.
■
Sarı. Yatırım, orta ticari değere sahiptir.
■
Yeşil. Yatırım, yüksek veya daha yüksek ticari değere sahiptir.
Mevzuat Uyumluluğu
Bir yatırımın mevzuat uyumluluğu durumunu tanımlar.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Yatırım uyumluluk için gereklidir.
■
Sarı. Yatırım uyumluluk etkinliklerini destekler.
■
Kırmızı. Yatırım uyumluluk için geçerli değildir.
Böfüg 3: İş Hcz[f[g[, Pirt`öy K[t_aircf_rc v_ Durug R[jirf[rı 29
Pirt`öy K[t_aircf_rchc T[hıgf[g[
Teknoloji Uyumluluğu
Bir yatırımın teknoloji uyumluluğu durumunu tanımlar.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Yatırım mimarlık standartlarıyla uyumludur.
■
Sarı. Yatırım uyumlu değildir, ama dengelidir.
■
Kırmızı. Yatırım uyumlu değildir.
Hizalama faktörü tanımlanır.
Pirt`öy K[t_aircf_rchc T[hıgf[g[
Portföyler ve raporlama için yatırımları sınıflandırmak ve gruplamak için portföy
kategorilerini tanımlar. Portföy kategorisi alanları, hiçbir değer içermeyen aramalarla
ilişkilidir ve kategorilerinizi destekleyecek şekilde yapılandırılmaları gerekir. Portföy
kategorisi öznitelikleri tüm yatırım türleri için kullanılabilir, ancak sadece Proje İş
Hizalama özelliklerinde görüntülenecek şekilde yapılandırılır.
Daha fazla bilgi için Yönetim Kılavuzu'na bakın.
Şu adımları uygulayın:
1.
Projeyi açın.
Özellikler sayfası görünür.
2.
Özellikler menüsünü açın ve İş Hizalama'yı tıklatın.
İş hizalama sayfası görünür.
3.
Portföy Kategorileri bölümünde aşağıdaki alanları doldurun:
Portföy Kategorisi 1
Bir projeyi sınıflandırmak için kullanıcı tanımlı portföy kategorisi 1'i görüntüler.
Portföy Kategorisi 2
Bir projeyi sınıflandırmak için kullanıcı tanımlı portföy kategorisi 2'yi görüntüler.
Portföy Kategorisi 3
Bir projeyi sınıflandırmak için kullanıcı tanımlı portföy kategorisi 3'ü görüntüler.
Portföy Kategorisi 4
Bir projeyi sınıflandırmak için kullanıcı tanımlı portföy kategorisi 4'ü görüntüler.
30 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Durug R[jiru Ofuşturg[
Durug R[jiru Ofuşturg[
Bir proje veya programın ilerleme durumunu izlemek için bir durum raporu
oluşturabilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
1.
Projeyi veya programı açın.
Özellikler sayfası görünür.
2.
Özellikler menüsünü açın ve Durum Raporları'nı tıklatın.
3.
Yeni'yi tıklatın.
Oluştur sayfası görünür.
4.
Aşağıdaki alanları doldurun:
Durum Raporu Adı
Durum raporunun adını tanımlar.
Rapor Tarihi
Raporun oluşturulduğu tarihi görüntüler.
Rapor Durumu
Rapor durumunu görüntüler. Rapor durumu alanı şu değerleri içerir: taslak veya
son.
Durum Raporu Güncelleme
En son güncellemeler dahil olmak üzere genel proje veya program durumunu
görüntüler.
Kilit Başarılar
Raporlanan dönem için başlıca başarıları veya çıktıları açıklar.
Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlikleri açıklar.
Zamanlama Durumu
Projenin zamanlama durumunu gösteren bir trafik ışığı belirtir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje veya program yolundadır.
■
Sarı. Proje veya program göre hafif bir sapma göstermektedir.
■
Kırmızı. Proje veya program zamanlamaya göre ciddi bir sapma
göstermektedir.
Böfüg 3: İş Hcz[f[g[, Pirt`öy K[t_aircf_rc v_ Durug R[jirf[rı 31
Durug R[jiru Ofuşturg[
Geçerli Aşama
Proje veya programın geçerli aşamasını görüntüler.
İzlemedeki Sonraki Aşama?
Sonraki aşamanın yolunda olup olmadığını belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Sapma Açıklaması
Proje veya program zamanlamasındaki sapma için bir açıklama sağlar.
Sınırlar: 2000 karakter
Kapsam Durumu
Proje veya programın kapsam durumunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje veya program kapsamı yolundadır.
■
Sarı. Proje veya program kapsamı hafif bir sapma göstermektedir.
■
Kırmızı. Proje veya program kapsamı ciddi bir sapma göstermektedir.
Kapsam Değişikliği Gerekli mi?
Proje kapsamında bir değişiklik gerekip gerekmediğini belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Çıktı Kapsamı Değişti mi?
Proje çıktısı kapsamının değişip değişmediğini belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Proje Hedefi Değişti mi?
Proje hedefinin değişip değişmediğini belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Değişiklik Açıklaması
Proje hedefinde yapılan bir değişikliğin açıklamasını sağlar.
Sınırlar: 2000 karakter
Maliyet ve Efor Durumu
Projenin maliyet ve efor durumunu görüntüler.
Trafik ışıkları:
32 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
■
Yeşil. Maliyet ve efor durumu yolundadır.
■
Sarı. Maliyet ve efor durumu hafif bir sapma göstermektedir.
■
Kırmızı. Maliyet ve efor durumu ciddi bir sapma göstermektedir.
Durug R[jiru Ofuşturg[
Gözden Geçirme Onay Sorunları Var mı?
Projenin gözden geçirme onayı sorunlarıyla karşılaşıp karşılamadığını belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Personel/Kullanılabilirlik Sorunları Var mı?
Projenin personel kullanılabilirlik sorunlarıyla karşılaşıp karşılaşmadığını belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Proje Dış Faktörlerden Etkileniyor mu?
Projenin dış faktörlerden etkilenip etkilenmediğini belirtir.
Varsayılan: Temizlendi
Maliyet ve Efor Açıklaması
Maliyet ve efor durumuyla ilgili bir açıklama sağlar.
Sınırlar: 2000 karakter
5.
Değişiklikleri kaydedin.
Durum raporu oluşturulur.
Böfüg 3: İş Hcz[f[g[, Pirt`öy K[t_aircf_rc v_ Durug R[jirf[rı 33
Böfüg 4: G_h_f S[yfalar ve Portletler
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
Sponsor (sayfa 35)
Program Gösterge Tablosu (sayfa 41)
PM Uyarıları (sayfa 61)
Proje Gösterge Tablosu (sayfa 73)
Sorunlar ve Riskler (sayfa 81)
Sponsor
Genel bakış sponsor sayfasını kullanarak proje hizalaması, risk, bütçe ve zamanlamanın
sponsor görünümünü analiz edebilirsiniz. Bu sayfa aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
OKY'ye Göre Proje Temel Performans Göstergeleri Portleti (sayfa 35)
■
Proje Zamanlaması Portleti (sayfa 39)
■
Proje Planlanan Maliyet Portleti (sayfa 40)
Şu adımları uygulayın:
1.
Giriş Sayfasını açın ve Kişisel menüsünden Genel'i tıklatın.
Genel bakış genel sayfası görünür.
2.
Sponsor'u tıklatın.
Genel bakış sponsor genel sayfası görünür.
Tüm portletleri bir defada işletme sahibine göre filtrelemek için sayfa düzeyi filtresini
kullanın.
OKY'y_ Gör_ Prid_ T_g_f P_r`irg[hs Göst_ra_f_rc Pirtf_tc
OKY'ye Göre Proje Temel Performans Göstergeleri Portleti, OKY tarafından organize
edilen projelerin temel performans göstergelerini (TPG) görüntüler. Portlet iş hizalama,
zamanlama %, gecikme gün sayısı, planlanan maliyet ve efor sapması %, risk, sorunlar ve
değişiklik istekleri gibi TPG'lere ilişkin hızlı bir güncelleme sağlar.
Portlet hem OKY hem de proje açısından bilgileri görüntüler. Proje bilgileri OKY'nin her
bir düzeyinde toplanır.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtletler 35
Sponsor
Bu portlet aşağıdaki alanları içerir:
OKY/Proje
OKY veya proje adını görüntüler. Bir OKY'ye ait tüm projeleri görüntülemek için OKY
adını genişletin. Proje özelliklerine gitmek için bir proje bağlantısını tıklatın.
Yönetici
Proje yöneticisini görüntüler. Kaynağın özellikler sayfasına gitmek için bir yönetici
bağlantısını tıklatın.
E-posta Simgesi
Bir e-posta simgesi görüntüler. Proje yöneticisine e-posta göndermek için bu
simgeyi tıklatın.
İş Hizalama
Projenin, organizasyonun iş hedefiyle ne kadar iyi hizalandığını görüntüler. Değer ne
kadar yüksekse, hizalanma o kadar güçlüdür. Tüm portföy yatırımlarında benzer iş
hizalama ölçütleri kullandığınızda portföy analizinde bu metrik kullanılır. Her OKY
birimi için ortalama hizalama hesaplanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (68 - 100). Proje işle iyi hizalanmıştır.
■
Sarı (34 - 67). Proje işle ortalama ölçüde hizalanmıştır.
■
Kırmızı (0 - 33). Proje işle zayıf bir şekilde hizalanmıştır.
■
Beyaz. Proje hizalama verileri tanımlanmamıştır.
Zamanlama %
Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını belirten bir
kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi
çıkarılarak belirlenir. Hesaplama proje ilerleme durumu ve anahattını (anahat varsa)
göz önünde bulundurur. Trafik ışığının rengi, projenin zamanlamaya uygun veya
gecikmiş olduğunu gösterir. Her OKY birimi için ortalama zamanlama yüzdesi
hesaplanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama % oranı tanımlanmamıştır.
36 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Sponsor
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak bir projenin geciktiği gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Proje ilerleme durumu
Her OKY birimi için ortalama gecikme gün sayısı hesaplanır.
Anahat varsa, gecikme gün sayısı proje bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur. Pozitif sayı projenin anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif sayı
anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve proje bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, proje
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden proje bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı projenin tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden proje bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
Planlanan Maliyet Sapması %
TB maliyetinin yüzdesi olarak planlanan maliyet sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler. Her OKY birimi için ortalama planlanan maliyet sapması yüzdesi
hesaplanır.
Formül: (((TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti) / TB Maliyeti)
* 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT maliyeti, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT maliyeti, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT maliyeti, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler. Her OKY birimi için ortalama planlanan efor sapması yüzdesi hesaplanır.
Formül: ((TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 37
Sponsor
Risk
Proje risk puanına göre bir trafik ışığı görüntüler. Projenin risk puanı, trafik ışığının
rengini belirler. Her OKY birimi için ortalama risk puanı hesaplanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (0 - 33). Proje düşük risklidir.
■
Sarı (34 - 67). Proje orta risklidir.
■
Kırmızı (68 - 100). Proje yüksek risklidir.
Sorun
Projeyle ilgili sorunların en yüksek sorun önceliğine göre bir trafik ışığı görüntüler.
“Çözümlendi” veya “Kapatıldı” durumuna sahip sorunlar hariç tutulur. Her OKY
biriminin sorun trafik ışığı, birimin projelerinin en yüksek sorun önceliği olarak
hesaplanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Projede bulunan tüm sorunlar düşük önceliklidir.
■
Sarı. Projede en az bir orta öncelikli sorun bulunmaktadır; yüksek öncelikli
sorun yoktur.
■
Kırmızı. Projede en az bir yüksek öncelikli sorun vardır.
Değişiklik
Projede en az bir değişiklik isteği varsa bir onay işareti görüntüler. “Çözümlendi”
veya “Kapatıldı” durumuna sahip değişiklik istekleri hariç tutulur. Her OKY
biriminde, OKY'de en az bir projede değişiklik isteği varsa değişiklik onay işareti
görüntülenir.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını görüntüler;
zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. Hesaplama
proje ilerleme durumu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Gecikme gün sayısı yüzdesi, bir projenin geciktiği süreyi oranlayarak gösterir. Altı
aylık bir projede bir günlük gecikme, bir aylık bir projedeki bir günlük gecikmeyle
aynı etkiye sahip değildir. Her OKY birimi için ortalama gecikme gün sayısı yüzdesi
hesaplanır.
38 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Sponsor
Zamanla
Projenin ilerleme durumunu ve proje için bir anahattın bulunup bulunmadığını göz
önünde bulundurarak, bir projenin gecikmiş olduğu gün sayısını gösteren bir trafik
ışığı görüntüler. Trafik ışığının rengi, projenin zamanlamaya uygun veya gecikmiş
olduğunu gösterir. Her OKY birimi için ortalama zamanlama hesaplanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
Planlanan Maliyet Sapması
Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin toplamıyla anahat maliyeti arasındaki
sapmayı görüntüler. Her OKY birimi için ortalama planlanan maliyet sapması
hesaplanır.
Formül: ((TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti)
Planlanan Efor Sapması
TT eforu ile anahat eforu arasındaki sapmayı görüntüler. Her OKY birimi için
ortalama planlanan efor sapması hesaplanır.
Formül: (TT Eforu – TB Eforu)
Prid_ Z[g[hf[g[sı Pirtf_tc
Proje Zamanlaması portleti, proje türü, risk, planlanan maliyet ve zamanlama bilgilerini
Gantt şeması biçiminde görüntüler.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 39
Sponsor
Proje Türü
Proje türünü gösterir.
Risk
Projenin riskini değerlendirmenize yardımcı olan bir trafik ışığı görüntüler. Projenin
toplam risk puanı, trafik ışığının rengini belirler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (0 - 33). Proje düşük risklidir.
■
Sarı (34 - 67). Proje orta risklidir.
■
Kırmızı (68 - 100). Proje yüksek risklidir.
Planlanan Maliyet
Proje için planlanan maliyet miktarını görüntüler.
Zamanla
Bir Gantt şeması görüntüler. Şemadaki her Gantt çubuğu, projenin uzunluğunu
temsil eder.
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Bu portlet, Proje nesnesi sağlayıcısına dayanır. Nesne sağlayıcısında bulunan alanlar, bu
portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir.
Prid_ Türüh_ aör_ Pf[hf[h[h M[fcy_t Pirtf_tc
Proje Türüne göre Planlanan Maliyet portleti, her proje için planlanan maliyet miktarını
gösteren bir pasta grafiğidir. Her pasta dilimi bir proje türünü gösterir. Bir proje türü için
toplam planlanan maliyet miktarını görüntülemek için fareyi bir pasta diliminin üzerine
getirin.
Bu portlet, Proje nesnesi sağlayıcısına dayanır. Nesne sağlayıcısında bulunan alanlar, bu
portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir.
40 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Program maliyetini ve zamanlamasını gözden geçirmek için genel bakış program
gösterge tablosu sayfasını kullanın. Bu verileri programa ait projelerin maliyeti ve
zamanlamasıyla karşılaştırın. Bu sayfa, program yöneticilerine program yönetimi
açısından daha fazla görünürlük ve kontrol sağlar.
Genel bakış program gösterge tablosu sayfası, şu portletlerden oluşur:
■
Program Yönetici Maliyet Gösterge Tablosu Portleti (sayfa 41)
■
Program Yönetici Zamanlama Gösterge Tablosu Portleti (sayfa 58)
Şu adımları uygulayın:
1.
Giriş Sayfasını açın ve Kişisel menüsünden Genel'i tıklatın.
Genel bakış genel sayfası görünür.
2.
Program Gösterge Tablosunu tıklatın.
Genel bakış program gösterge tablosu sayfası görünür. İki portleti de bir defada
programa göre filtrelemek için sayfa düzeyi filtresini kullanın.
Priar[g Yöh_tc]c M[fcy_t Göst_ra_ T[\fisu Pirtf_tc
Program Yönetici Maliyet Gösterge Tablosu portleti, bir programa ait olan projelerin
maliyet ve efor performansını görüntüler. Bu portlet, program bütçesini projelerin
maliyet performansıyla karşılaştırır.
Bu portlette görüntülenen bilgiler, her projenin Zamanlama ve Performans ve Mali Özet
özelliklerinde de bulunur.
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu ve Mali Yönetim Kullanım Kılavuzu
belgelerine bakın.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 41
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Risk
Proje risk puanına göre bir trafik ışığı görüntüler. Projenin risk puanı, trafik ışığının
rengini belirler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (0 - 33). Proje düşük risklidir.
■
Sarı (34 - 67). Proje orta risklidir.
■
Kırmızı (68 - 100). Proje yüksek risklidir.
Evre
Projenin kullanım ömründeki evreleri tanımlar.
Bitir
Projenin bitiş tarihini görüntüler.
Planlanan İİY
Bu projede yatırılan para miktarına göre kazanılan veya kaybedilen para oranını
görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan İç Karlılık Oranı
Bir yatırım için İç Karlılık Oranı'nı veya sıfır NBD elde etmek üzere kullanılan indirim
oranını görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
TB Maliyeti
Tamamlama sırasında anahattın sistem tarafından hesaplanmış değerini görüntüler;
bu değer, geçerli anahat revizyonu sırasındaki anahat maliyetidir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Gerçek Maliyet (YİGM)
Nakledilen gerçekleşenlere dayalı olarak iş gerçekleştirirken doğan toplam
doğrudan maliyetler olan, yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİGM) sistem tarafından
hesaplanan değerini görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
TT Maliyeti
Tamamlama sırasında sistem tarafından hesaplanan tahmin değerini görüntüler; bu
değer, bugüne kadar tamamlanmış gerçekleşen işin toplam maliyeti ve kalan işin
bitirilmesiyle ilişkili öngörülen maliyettir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
42 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Planlanan Maliyet Sapması
Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin toplamıyla anahat maliyeti arasındaki
sapmayı görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: ((TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti)
Planlanan Maliyet Sapması %
TB maliyetinin yüzdesi olarak planlanan maliyet sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: (((TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti) / TB Maliyeti)
* 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT maliyeti, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT maliyeti, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT maliyeti, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat yoktur.
Maliyet Detayına Gitme
Aşağıdaki portletleri içeren bir sayfaya bağlanan bir simge görüntüler:
■
Evreye Göre Proje Maliyetleri (sayfa 48)
■
Göreve Göre Proje Maliyetleri (sayfa 52)
■
Kaynağa Göre Proje Maliyetleri (sayfa 56)
Sayfanın alt kısmında aşağıdaki toplu miktarlar verilir:
Proje
Programa ait projelerin toplu yüzdelerini ve maliyet miktarlarını görüntüler. Toplu
yüzdeler, Planlanan YG ve Planlanan İKO'nun ortalama değerleridir. Toplu miktarlar;
TB Maliyeti, Gerçekleşen Maliyet (ACWP), TT Maliyeti ve Planlanan Maliyet Sapması
değerlerinin toplamlarıdır.
Program
Programın Bütçeli Maliyetini görüntüler.
Kaynak: Programın Mali Özet özellikler sayfası.
Böfüg 4: G_h_f Sayfalar ve Portletler 43
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Sapma
Programın Bütçeli Maliyeti ile programdaki projelerin toplam TT maliyeti arasındaki
farkı görüntüler.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Başlat
Projenin başlangıç tarihini görüntüler.
Proje Yöneticisi
Projenin proje yöneticisini görüntüler.
Planlanan Maliyet
Projenin planlanan maliyetini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan Sermaye Maliyeti
Projenin planlanan sermaye maliyetini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan Sermaye Yüzdesi
Projenin planlanan sermaye maliyetinin yüzdesini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Formül: (Planlanan Sermaye Maliyeti / Planlanan Maliyet) * 100
Planlanan İşletim Maliyeti
Projenin planlanan işletim maliyetini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan İşletim Yüzdesi
Projenin planlanan işletim maliyetinin yüzdesini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Formül: (Planlanan İşletim Maliyeti / Planlanan Maliyet) * 100
Planlanan Fayda
Projenin planlanan faydasını görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
44 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Planlanan NBD
Toplam sermaye maliyetini ve gelecekteki bir dizi ödeme ve geliri hesaplayarak
projenin bugünkü net değerini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan Başabaş Değer
Beklenen nakit akışının bir projeye yönelik nakit harcamasına eşitlendiği tarihi
görüntüler. Başabaş tarihi, geri ödeme dönemiyle eşleşir.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan Değiştirilmiş İç Karlılık Oranı
Projenin Değiştirilmiş İç Karlılık Oranı'nı veya yatırımın elverişliliğini ölçmek için
kullanılan oranı görüntüler.
Kaynak: Yatırımın mali özet sayfası.
Planlanan Geri Ödeme (Ay)
Beklenen nakit akışı toplamının projeye yönelik ilk nakit harcamasına eşitlenmesi
için gereken dönem sayısını (ay cinsinden) görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
TB
Geçerli anahat revizyonu sırasında sistem tarafından hesaplanan anahat eforu
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Gerçekleşenler
Projedeki görevler için nakledilen, sistem tarafından hesaplanan gerçekleşen efor
değerini görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
TTM
Projenin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini efor değerini
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
TT
Proje tamamlandığı sırada sistem tarafından hesaplanan tahmin edilen efor değerini
(gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 45
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Planlanan Efor Sapması
TT eforu ile anahat eforu arasındaki sapmayı görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: (TT Eforu – TB Eforu)
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: ((TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Planlanan Değer (ZİBM)
Belirli bir zaman döneminde proje için harcanacak bütçelenen tutar olan
zamanlanmış işin bütçeli maliyetinin (ZİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Zaman belirtilmemişse, projenin geçerli tarihi veya sistem tarihi
kullanılır. ZİBM, planlanan değer (PD) olarak da anılır.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Kazanılan Değer (YİBM)
Yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Bu değer, projenin anahattını tanımladığınızda veya kazanılan değer
toplamlarını güncellediğinizde hesaplanıp kaydedilir. YİBM, kazanılan değer (KD)
olarak da adlandırılır ve performansa göre tamamlanan bütçeli maliyet (TB)
miktarını temsil eder. Performans Görev KD Hesaplama yöntemiyle ölçülür.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Maliyet Sapması (CV)
Sistem tarafından hesaplanan maliyet sapması değerini görüntüler. Maliyet
sapması, bugüne kadar başarılanlar ile bugüne kadar harcananların
karşılaştırılmasıyla bulunan değerdir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
46 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Zamanlama Sapması (SV)
Sistem tarafından hesaplanan zamanlama sapması değerini görüntüler. Zamanlama
sapması, bugüne kadar gerçekleştirilenler ile bugüne kadar zamanlananların
karşılaştırılmasıyla bulunan değerdir. Pozitif bir değer işin anahat zamanlamasının
önünde olduğunu belirtir. Negatif bir değer işin anahat zamanlamasının gerisinde
olduğunu belirtir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
% Maliyet Sapması
Maliyet sapmasını yüzde olarak görüntüler. Bu oran, gerçekleştirilen işin
bütçelenmiş maliyet miktarının (YİBM) maliyet sapması yüzdesi olarak hesaplanır.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) * 100
Zamanlama Sapması %
Zamanlama sapmasını yüzde olarak görüntüler. Bu oran, zamanlanmış işin
bütçelenmiş maliyet miktarının (YİBM) zamanlama sapması yüzdesi olarak
hesaplanır.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) *100
Maliyet Performans Dizini (CPI)
Gerçekleştirilen iş için bir verimlilik derecelendirmesi olan, sistem tarafından
hesaplanan maliyet performansı endeksi (MPE) değerini görüntüler. Birden büyük
veya bire eşit bir değer, olumlu bir koşulu gösterir. Birden küçük bir değer olumsuz
bir koşulu gösterir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Zamanlama Performansı Dizini (ZPE)
Aşağıdaki formüle dayalı olarak, zamanlanmış işe göre gerçekleştirilen işin oranı
olan zamanlanan performans dizininin (ZPE) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Birden büyük veya bire eşit bir değer, işin zamanlamaya uygun olduğunu
gösterir. Birden küçük bir değer, işin, zamanlamanın gerisinde olduğunu belirtir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Prid_ M[fcy_tf_rc D_t[yf[h^ırg[ S[y`[sı
Program Yöneticisi Maliyet Gösterge Tablosu Portleti (sayfa 41)'nden aşağıdaki maliyet
görünümlerini detaylandırabilirsiniz:
■
Evreye Göre Proje Maliyetleri Portleti (sayfa 48)
■
Göreve Göre Proje Maliyetleri Portleti (sayfa 52)
■
Kaynağa Göre Proje Maliyetleri Portleti (sayfa 56)
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 47
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Evr_y_ Gör_ Prid_ M[fcy_tf_rc Pirtf_tc
Evreye Göre Proje Maliyetleri portleti, evreye göre maliyet performansı miktarı ve
sapmalarını gösterir. Bu portleti kullanarak maliyet açısından bakıldığında anahattı aşan
proje planı evrelerini belirleyebilirsiniz.
Bu portleti görmek için Program Yöneticisi Maliyet Gösterge Tablosu Portleti
(sayfa 41)'nde Maliyetleri Detaylandırma simgesini tıklatın.
Bu portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Proje
Proje adını görüntüler. Proje Özellikleri sayfasını görmek için bir proje adını tıklatın.
Evre
Bir projedeki evreleri görüntüler. Görev özellikleri sayfasını görmek için bir evreyi
tıklatın.
Durum
Evre durumunu gösterir (Başlatılmadı, Başlatıldı, Tamamlandı).
Başlat
Evrenin başlangıç tarihini görüntüler.
Bitir
Evrenin bitiş tarihini görüntüler.
TB Maliyeti
Tamamlama sırasında anahattın sistem tarafından hesaplanmış değerini görüntüler;
bu değer, geçerli anahat revizyonu sırasındaki anahat maliyetidir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Gerçek Maliyet (YİGM)
Nakledilen gerçekleşenlere dayalı olarak iş gerçekleştirirken doğan toplam
doğrudan maliyetler olan, yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİGM) sistem tarafından
hesaplanan değerini görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
TTM Maliyeti
Görevin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini maliyeti
görüntüler. TTM maliyeti, görevin tamamlanması için kalan iş gücü ve iş gücüyle ilgili
olmayan maliyetin toplamıdır.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
48 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
TT Maliyeti
Tamamlama sırasında sistem tarafından hesaplanan tahmin değerini görüntüler; bu
değer, bugüne kadar tamamlanmış gerçekleşen işin toplam maliyeti ve kalan işin
bitirilmesiyle ilişkili öngörülen maliyettir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Planlanan Maliyet Sapması
Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin toplamıyla anahat maliyeti arasındaki
sapmayı görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ( (TM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti)
Planlanan Maliyet Sapması %
TB maliyetinin yüzdesi olarak planlanan maliyet sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ( (TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti) / TB Maliyeti)
* 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT maliyeti, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT maliyeti, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT maliyeti, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Aşağıdaki alanlar, bu portlete yapılandırmaya göre ekleme yapmak için kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Anahat Başlangıcı
Görevin anahat başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Bitişi
Görevin anahat bitiş tarihini görüntüler.
TB
Geçerli anahat revizyonu sırasında sistem tarafından hesaplanan anahat eforu
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 49
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Gerçekleşenler
Projedeki görevler için nakledilen, sistem tarafından hesaplanan gerçekleşen efor
değerini görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
TTM
Görevin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini efor değerini
görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
TT
Görev tamamlandığı sırada sistem tarafından hesaplanan tahmin edilen efor
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Planlanan Efor Sapması
TT eforu ile anahat eforu arasındaki sapmayı görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: (TT Eforu – TB Eforu)
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ( (TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Planlanan Değer (ZİBM)
Belirli bir zaman döneminde görev için harcanacak bütçelenen tutar olan
zamanlanmış işin bütçeli maliyetinin (ZİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Zaman belirtilmemişse, görevin geçerli tarihi veya sistem tarihi kullanılır.
ZİBM, planlanan değer (PD) olarak da anılır.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
50 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Kazanılan Değer (YİBM)
Yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Bu değer, projenin anahattını tanımladığınızda veya kazanılan değer
toplamlarını güncellediğinizde hesaplanıp kaydedilir. YİBM, kazanılan değer (KD)
olarak da adlandırılır ve performansa göre tamamlanan temel maliyet (TB) miktarını
temsil eder. Performans Görev KD Hesaplama yöntemiyle ölçülür.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Maliyet Sapması (CV)
Sistem tarafından hesaplanan maliyet sapması değerini görüntüler. Maliyet
sapması, bugüne kadar başarılanlar ile bugüne kadar harcananların
karşılaştırılmasıyla bulunan değerdir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Zamanlama Sapması (SV)
Sistem tarafından hesaplanan zamanlama sapması değerini görüntüler. Zamanlama
sapması, bugüne kadar gerçekleştirilenler ile bugüne kadar zamanlananların
karşılaştırılmasıyla bulunan değerdir. Pozitif bir değer işin anahat zamanlamasının
önünde olduğunu belirtir. Negatif bir değer işin anahat zamanlamasının gerisinde
olduğunu belirtir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
% Maliyet Sapması
Maliyet sapmasını yüzde olarak görüntüler. Sapma, gerçekleştirilen işin bütçelenmiş
maliyet miktarının (YİBM) maliyet sapması yüzdesi olarak hesaplanır.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) * 100
Zamanlama Sapması %
Zamanlama sapmasını yüzde olarak görüntüler. Sapma, zamanlanmış işin
bütçelenmiş maliyet miktarının (YİBM) zamanlama sapması yüzdesi olarak
hesaplanır.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) *100
Maliyet Performans Dizini (CPI)
Gerçekleştirilen iş için bir verimlilik derecelendirmesi olan, sistem tarafından
hesaplanan maliyet performansı endeksi (MPE) değerini görüntüler. Birden büyük
veya bire eşit bir değer, olumlu bir koşulu gösterir. Birden küçük bir değer olumsuz
bir koşulu gösterir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 51
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Zamanlama Performansı Dizini (ZPE)
Aşağıdaki formüle dayalı olarak, zamanlanmış işe göre gerçekleştirilen işin oranı
olan zamanlanan performans dizininin (ZPE) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Birden büyük veya bire eşit bir değer, işin zamanlamaya uygun olduğunu
gösterir. Birden küçük bir değer, işin, zamanlamanın gerisinde olduğunu belirtir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Gör_v_ Gör_ Prid_ M[fcy_tf_rc Pirtf_tc
Göreve Göre Proje Maliyetleri portleti, göreve göre maliyet performansı miktarı ve
sapmalarını gösterir. Bu portleti kullanarak maliyet açısından bakıldığında anahattı aşan
proje planı görevlerini belirleyebilirsiniz.
Bu portleti görmek için Program Yöneticisi Maliyet Gösterge Tablosu Portleti
(sayfa 41)'nde Maliyetleri Detaylandırma simgesini tıklatın.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Proje
Proje adını görüntüler. Proje Özellikleri sayfasını görmek için bir proje adını tıklatın.
Evre
Bir projedeki evreleri görüntüler. Görev özellikleri sayfasını görmek için bir evreyi
tıklatın.
Görev
Bir projedeki görevleri görüntüler. Görev özellikleri sayfasını görüntülemek için bir
görev adını tıklatın.
Durum
Görev durumunu gösterir (Başlatılmadı, Başlatıldı, Tamamlandı).
Başlat
Görevin başlangıç tarihini görüntüler.
Bitir
Görevin bitiş tarihini görüntüler.
TB Maliyeti
Tamamlama sırasında anahattın sistem tarafından hesaplanmış değerini görüntüler;
bu değer, geçerli anahat revizyonu sırasındaki anahat maliyetidir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
52 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Gerçek Maliyet (YİGM)
Nakledilen gerçekleşenlere dayalı olarak iş gerçekleştirirken doğan toplam
doğrudan maliyetler olan, yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİGM) sistem tarafından
hesaplanan değerini görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
TTM Maliyeti
Görevin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini maliyeti
görüntüler. TTM maliyeti, görevin tamamlanması için kalan iş gücü ve iş gücüyle ilgili
olmayan maliyetin toplamıdır.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
TT Maliyeti
Tamamlama sırasında sistem tarafından hesaplanan tahmin değerini görüntüler; bu
değer, bugüne kadar tamamlanmış gerçekleşen işin toplam maliyeti ve kalan işin
bitirilmesiyle ilişkili öngörülen maliyettir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Planlanan Maliyet Sapması
Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin toplamıyla anahat maliyeti arasındaki
sapmayı görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ( (TM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti)
Planlanan Maliyet Sapması %
TB maliyetinin yüzdesi olarak planlanan maliyet sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ( (TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti) / TB Maliyeti)
* 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT maliyeti, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT maliyeti, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT maliyeti, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Aşağıdaki alanlar, bu portlete yapılandırmaya göre ekleme yapmak için kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Anahat Başlangıcı
Görevin anahat başlangıç tarihini görüntüler.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 53
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Anahat Bitişi
Görevin anahat bitiş tarihini görüntüler.
TB
Geçerli anahat revizyonu sırasında sistem tarafından hesaplanan anahat eforu
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Gerçekleşenler
Projedeki görevler için nakledilen, sistem tarafından hesaplanan gerçekleşen efor
değerini görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
TTM
Görevin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini efor değerini
görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
TT
Görev tamamlandığı sırada sistem tarafından hesaplanan tahmin edilen efor
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Planlanan Efor Sapması
TT eforu ile anahat eforu arasındaki sapmayı görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: (TT Eforu – TB Eforu)
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ( (TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
54 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ Tablosu
Planlanan Değer (ZİBM)
Belirli bir zaman döneminde görev için harcanacak bütçelenen tutar olan
zamanlanmış işin bütçeli maliyetinin (ZİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Zaman belirtilmemişse, görevin geçerli tarihi veya sistem tarihi kullanılır.
ZİBM, planlanan değer (PD) olarak da anılır.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Kazanılan Değer (YİBM)
Yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Bu değer, projenin anahattını tanımladığınızda veya kazanılan değer
toplamlarını güncellediğinizde hesaplanıp kaydedilir. YİBM, kazanılan değer (KD)
olarak da adlandırılır ve performansa göre tamamlanan temel maliyet (TB) miktarını
temsil eder. Performans Görev KD Hesaplama yöntemiyle ölçülür.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Maliyet Sapması (CV)
Sistem tarafından hesaplanan maliyet sapması değerini görüntüler. Maliyet
sapması, bugüne kadar başarılanlar ile bugüne kadar harcananların
karşılaştırılmasıyla bulunan değerdir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Zamanlama Sapması (SV)
Sistem tarafından hesaplanan zamanlama sapması değerini görüntüler. Zamanlama
sapması, bugüne kadar gerçekleştirilenler ile bugüne kadar zamanlananların
karşılaştırılmasıyla bulunan değerdir. Pozitif bir değer işin anahat zamanlamasının
önünde olduğunu belirtir. Negatif bir değer işin anahat zamanlamasının gerisinde
olduğunu belirtir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
% Maliyet Sapması
Maliyet sapmasını yüzde olarak görüntüler. Sapma, gerçekleştirilen işin bütçelenmiş
maliyet miktarının (YİBM) maliyet sapması yüzdesi olarak hesaplanır.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) * 100
Zamanlama Sapması %
Zamanlama sapmasını yüzde olarak görüntüler. Sapma, zamanlanmış işin
bütçelenmiş maliyet miktarının (YİBM) zamanlama sapması yüzdesi olarak
hesaplanır.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) *100
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 55
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Maliyet Performans Dizini (CPI)
Gerçekleştirilen iş için bir verimlilik derecelendirmesi olan, sistem tarafından
hesaplanan maliyet performansı endeksi (MPE) değerini görüntüler. Birden büyük
veya bire eşit bir değer, olumlu bir koşulu gösterir. Birden küçük bir değer olumsuz
bir koşulu gösterir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Zamanlama Performansı Dizini (ZPE)
Aşağıdaki formüle dayalı olarak, zamanlanmış işe göre gerçekleştirilen işin oranı
olan zamanlanan performans dizininin (ZPE) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Birden büyük veya bire eşit bir değer, işin zamanlamaya uygun olduğunu
gösterir. Birden küçük bir değer, işin, zamanlamanın gerisinde olduğunu belirtir.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
K[yh[ğ[ Gör_ Prid_ M[fcy_tf_rc Pirtf_tc
Kaynağa Göre Proje Maliyetleri portleti, kaynağa göre maliyet performansı miktarı ve
sapmalarını gösterir. Bu portleti kullanarak maliyet açısından bakıldığında anahattı aşan
kaynakları belirleyebilirsiniz.
Bu portleti görmek için Program Yöneticisi Maliyet Gösterge Tablosu Portleti
(sayfa 41)'nde Maliyetleri Detaylandırma simgesini tıklatın.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Proje
Proje adını görüntüler. Proje Özellikleri sayfasını görmek için bir proje adını tıklatın.
Ekip Simgesi
Projenin ekip personeli sayfasına bağlanan bir simge görüntüler.
Kaynak/Rol
Projeye atanan kaynak veya rolü gösterir. Kaynak veya rolün özellikler sayfasını
görüntülemek için bir kaynak veya rolü tıklatın.
Proje Rolü
Kaynağın proje rolünü görüntüler.
Kaynak Türü
Kaynak türünü gösterir (örneğin iş gücü, malzeme, gider veya ekipman).
Çalıştırma Türü
Kaynağın çalıştırma türünü gösterir (örneğin çalışan veya yüklenici).
56 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
TB Maliyeti
Tamamlama sırasında anahattın sistem tarafından hesaplanmış değerini görüntüler;
bu değer, geçerli anahat revizyonu sırasındaki anahat maliyetidir.
Gerçek Maliyet (YİGM)
Nakledilen gerçekleşenlere dayalı olarak iş gerçekleştirirken doğan toplam
doğrudan maliyetler olan, yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİGM) sistem tarafından
hesaplanan değerini görüntüler.
TTM Maliyeti
Projenin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini maliyeti
görüntüler. TTM maliyeti, projenin tamamlanması için kalan iş gücü ve iş gücüyle
ilgili olmayan maliyetin toplamıdır.
TT Maliyeti
Tamamlama sırasında sistem tarafından hesaplanan tahmin değerini görüntüler; bu
değer, bugüne kadar tamamlanmış gerçekleşen işin toplam maliyeti ve kalan işin
bitirilmesiyle ilişkili öngörülen maliyettir.
Planlanan Maliyet Sapması
Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin toplamıyla anahat maliyeti arasındaki
sapmayı görüntüler.
Formül: ( (TM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti)
Planlanan Maliyet Sapması %
TB maliyetinin yüzdesi olarak planlanan maliyet sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Formül: ( (TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti) / TB Maliyeti)
* 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT maliyeti, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT maliyeti, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT maliyeti, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Aşağıdaki alanlar, bu portlete yapılandırmaya göre ekleme yapmak için kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
TB
Geçerli anahat revizyonu sırasında sistem tarafından hesaplanan anahat eforu
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 57
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Gerçekleşenler
Projedeki görevler için nakledilen, sistem tarafından hesaplanan gerçekleşen efor
değerini görüntüler.
TTM
Görevin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini efor değerini
görüntüler.
TT
Görev tamamlandığı sırada sistem tarafından hesaplanan tahmin edilen efor
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Planlanan Efor Sapması
TT eforu ile anahat eforu arasındaki sapmayı görüntüler.
Kaynak: Görevin performans özellikleri sayfası.
Formül: (TT Eforu – TB Eforu)
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Formül: ( (TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Priar[g Yöh_tc]c Z[g[hf[g[ Göst_ra_ T[\fisu Pirtf_tc
Program Yönetici Zamanlama Gösterge Tablosu portleti, bir programın ve bu programa
ait projelerin zamanlama performansını görüntüler.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Program veya proje gösterge tablosu sayfasına bağlanan bir simge görüntüler.
Program/Proje
Program veya proje adını görüntüler. Programın veya projenin özelliklerini açmak
için programı veya proje bağlantısını tıklatın.
58 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Başlat
Program veya projenin başlangıç tarihini görüntüler.
Bitir
Program veya projenin bitiş tarihini görüntüler.
Genel Durum
Her program veya projenin en son rapor tarihini taşıyan ve son durumuna sahip
olan ya da durum için herhangi bir değerin seçilmediği durum raporuna göre genel
durumunu gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Program veya proje yolundadır.
■
Sarı. Program veya proje hafif bir sapma göstermektedir.
■
Kırmızı. Program veya proje ciddi bir sapma göstermektedir.
■
Beyaz. Program veya proje durumu tanımlanmamıştır.
Zamanlama %
Program veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını
belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç
tarihi çıkarılarak belirlenir. Hesaplama program veya proje ilerleme durumu ve
anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur. Trafik ışığının rengi, program
veya projenin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Program veya proje, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya
uygundur.
■
Sarı. Program veya proje, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Program veya proje yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama % oranı tanımlanmamıştır.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 59
Priar[g Göst_ra_ T[\fisu
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Program veya proje ilerleme durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı proje bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur. Pozitif sayı projenin anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif sayı
anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve proje bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, proje
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden proje bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı programın veya projenin tamamlanmamış olması
ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır.
Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden program veya proje bitiş tarihi
çıkarılarak bulunur.
Gantt Şeması
Program bitiş tarihini ilgili projelerin çizelgeleriyle karşılaştıran bir Gantt şeması
görüntüler. Gantt çubuklarının rengi, Zamanlama % oranına göre şu şekilde
belirlenir:
■
Yeşil. Program veya proje, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya
uygundur.
■
Sarı. Program veya proje, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Program veya proje yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama % oranı tanımlanmamıştır.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Anahat Başlangıcı
Projenin anahat başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Bitişi
Projenin anahat bitiş tarihini görüntüler.
Proje Yöneticisi
Program veya proje yöneticisini görüntüler.
60 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PM Uy[rıf[rı
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Program veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını
görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir.
Hesaplama program veya proje ilerleme durumu ve anahattını (anahat varsa) göz
önünde bulundurur. Gecikme gün sayısı yüzdesi, bir program veya projenin geciktiği
süreyi oranlayarak gösterir. Altı aylık bir program veya projede bir günlük gecikme,
bir yıllık bir program veya projedeki bir günlük gecikmeyle aynı etkiye sahip değildir.
Zamanla
Program veya projenin ilerleme durumunu ve program veya proje için bir anahattın
bulunup bulunmadığını göz önünde bulundurarak, bir program veya projenin
gecikmiş olduğu gün sayısını gösteren bir trafik ışığı görüntüler. Trafik ışığının rengi,
program veya projenin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Program veya proje, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya
uygundur.
■
Sarı. Program veya proje, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Program veya proje on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
Durum Göstergesi
Durum göstergesine göre her program veya projenin durumunu gösteren bir trafik
ışığı görüntüler.
Kaynak: Program veya projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Program veya proje yolundadır.
■
Sarı. Program veya proje risk altındadır.
■
Kırmızı. Program veya proje kritik durumdadır.
■
Beyaz. Program veya proje durum göstergesi tanımlanmamıştır.
PM Uy[rıf[rı
PM Uyarıları sayfası, proje yöneticisi etkinliklerine ilişkin yüksek düzeyli, istisna tabanlı
bir görünümünü sağlar. Uyarılar sonraki 45 gün içindeki (varsayılan) veya Gün
Görünümü filtresinde girilmiş olan gün içindeki izlenmesi gereken olası sorun alanlarını
belirtir.
Tarihi İtibariyle alanına bir değer girerseniz, portletler sonuçları geçerli tarih yerine
girilen Tarihi İtibariyle değerine göre görüntülenir. Tarihi İtibariyle alanına girilen değere
göre gösterilen sonuçlar, geçen 45 günü ve gelecek 45 günü kapsar.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 61
PM Uy[rıf[rı
Gün Görünümü için bir değer girerseniz, portletler sonuçları varsayılan 45 gün aralığını
kullanmak yerine girilen Gün Görünümü değerine göre görüntüler.
Tarihi İtibariyle ve Gün Görünümü değerlerini birlikte de kullanabilirsiniz.
PM uyarıları sayfası aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Zamanlama Performansı Portleti (sayfa 63)
■
Aşamalar Portleti (sayfa 67)
■
Geçerli Sorunlar Portleti (sayfa 69)
■
Personel Portleti (sayfa 72)
Şu adımları uygulayın:
1.
Giriş Sayfasını açın ve Kişisel menüsünden Genel'i tıklatın.
Genel bakış genel sayfası görünür.
2.
PM Uyarıları'nı tıklatın.
Genel bakış PM uyarıları sayfası görünür.
Tüm portletleri OKY, Proje Yöneticisi, Tarihi İtibariyle ve Gün Görünümü değerlerine
göre filtrelemek için sayfa düzeyi filtresini kullanın.
62 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PM Uy[rıf[rı
Z[g[hf[g[ P_r`irg[hsı Pirtf_tc
Zamanlama Performansı sonraki 45 gün içinde (varsayılan) veya Gün Görünümü
filtresinde girilmiş olan gün içinde kritik düzey, süresi geçmiş veya geç zamanlanmış
olarak sınıflandırılmış geciken görevleri görüntüler:
■
Kritik Düzey. Geciken ve proje için kritik durumda olan görevleri temsil eder.
■
Süresi Geçmiş. Bitiş tarihi geçmiş olan kritik olmayan görevleri temsil eder.
■
Geç Zamanlanmış. Görevlerin zamanlandığı tarihe göre geçerli tarih itibariyle veya
ileride tamamlanması gereken kritik olmayan görevleri temsil eder.
Özet görevler ve aşamalar bu portlete dahil edilmez. Ayrıca "Tamamlanmış" durumuna
sahip görevler de bu portlete dahil değildir.
Görevler, aşağıdaki şekilde hesaplanan gecikme gün sayısı değerine sahiplerse gecikmiş
olarak kabul edilirler:
■
Anahat varsa, gecikme gün sayısı görev bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
■
Anahat varsa ve görev bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, görev
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir.
■
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı görevin tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden görev bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
Grafikte hiçbir sütunun bulunmaması, gün görünümündeki tüm görevlerin zamanlanan
şekilde tamamlandığını ifade eder.
Zamanlama performansı detayına gitme sayfasına (sayfa 63) gitmek için grafikteki bir
çubuğu tıklatın. Zamanlama Performansı portleti bu sayfada görüntülenir.
Zamahf[g[ P_r`irg[hsı D_t[yıh[ Gctg_ S[y`[sı
Zamanlama Performansı Detayına Gitme sayfası, Zamanlama Performansı Ayrıntıları
portletini içerir. Bu portlet sonraki 45 gün içinde (varsayılan) veya Gün Görünümü
filtresinde girilmiş olan gün içinde kritik düzey, süresi geçmiş veya geç zamanlanmış
görevlerin bir listesini görüntüler.
Özet görevler ve aşamalar bu portlete dahil edilmez. Ayrıca "Tamamlanmış" durumuna
sahip görevler de bu portlete dahil değildir.
Bu portleti görüntülemek için, Zamanlama Performansı portletindeki (sayfa 63) grafikte
bulunan bir çubuğu tıklatın.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 63
PM Uy[rıf[rı
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Görev
Görevin adını görüntüler. Görev özelliklerini görüntülemek için bir görev adını
tıklatın.
Durum
Görevin durumunu belirtir.
Değerler: Başlatılmadı ve Başlatıldı
Sınıflandırma
Görev gruplamasını görüntüler.
Değerler: Kritik Düzey, Süresi Geçmiş ve Geç Zamanlanmış
Bitir
Görevin bitiş tarihini görüntüler.
Zamanlama %
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden
başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de görevin bir üst görevi bulunuyorsa,
hesaplama için üst görev zaman çerçevesi kullanılır. Görev İDY'nin en üst
düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi kullanılır.
Hesaplama görev durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Trafik ışığının rengi, görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Görev, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Görev, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama % oranı tanımlanmamıştır.
64 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PM Uy[rıf[rı
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Görev durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı görev bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur. Pozitif sayı görevin anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif sayı
anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve görev bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, görev
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden görev bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı görevin tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden görev bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
TB
Geçerli anahat revizyonu sırasında sistem tarafından hesaplanan anahat eforu
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Gerçekleşenler
Projedeki görev için nakledilen, sistem tarafından hesaplanan gerçekleşen efor
değerini görüntüler.
TTM
Görevin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini efor değerini
görüntüler.
TT
Görev tamamlandığı sırada sistem tarafından hesaplanan tahmin edilen efor
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Planlanan Efor Sapması
TT eforu ile anahat eforu arasındaki sapmayı görüntüler.
Formül: (TT Eforu – TB Eforu)
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 65
PM Uy[rıf[rı
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Formül: ((TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Bu portlette, yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Başlat
Görevin başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Başlangıcı
Görevin anahat başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Bitişi
Görevin anahat bitiş tarihini görüntüler.
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak
belirlenir. İDY'de görevin bir üst görevi bulunuyorsa, hesaplama için üst görev
zaman çerçevesi kullanılır. Görev İDY'nin en üst düzeyindeyse ve bir üst görevi
yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi kullanılır. Hesaplama görev durumunu
ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Zamanla
Görev durumunu ve görev için bir anahattın bulunup bulunmadığını göz önünde
bulundurarak, bir görev için gecikme gün sayısını gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışığının rengi, görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Görev, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Görev, on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
66 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PM Uy[rıf[rı
Aş[g[f[r Pirtf_tc
Aşamalar portleti sonraki 45 gün içindeki (varsayılan) veya Gün Görünümü filtresinde
girilmiş olan gün içindeki proje aşamalarının ve zamanlama göstergelerinin bir listesini
sağlar.
Bu portlet aşağıdaki alanları içermektedir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Kilometre taşı
Aşama adını görüntüler. Görev özellikleri sayfasına gitmek için aşamanın adını
tıklatın.
Bitir
Aşamanın tamamlanacağı bitiş tarihini görüntüler.
Zamanlama %
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden
başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de aşamanın bir üst görevi bulunuyorsa,
hesaplama için üst görev zaman çerçevesi kullanılır. Aşama İDY'nin en üst
düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi kullanılır.
Hesaplama aşama durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Trafik ışığının rengi, aşamanın zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Aşama, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Aşama, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Aşama, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 67
PM Uy[rıf[rı
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Aşama durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı aşama bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi
çıkarılarak bulunur. Pozitif sayı aşamanın anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif
sayı anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve aşama bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, aşama
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden aşama bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı aşamanın tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden aşama bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Başlat
Aşamanın başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Başlangıcı
Aşamanın anahat başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Bitişi
Aşamanın anahat bitiş tarihini görüntüler.
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak
belirlenir. İDY'de aşamanın bir üst görevi bulunuyorsa, hesaplama için üst görev
zaman çerçevesi kullanılır. Aşama İDY'nin en üst düzeyindeyse ve bir üst görevi
yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi kullanılır. Hesaplama aşama durumunu
ve anahattını (varsa) göz önünde bulundurur.
68 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PM Uy[rıf[rı
Zamanla
Aşama durumunu ve aşama için bir anahattın bulunup bulunmadığını göz önünde
bulundurarak, bir aşama için gecikme gün sayısını gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışığının rengi, aşamanın zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Aşama, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Aşama, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Aşama, on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
G_ç_rfc Siruhf[r Pirtf_tc
Geçerli Sorunlar portleti sonraki 45 gün içindeki (varsayılan) veya Gün Görünümü
filtresinde girilmiş olan gün içindeki sorunları projelerde önceliklerine göre gruplanmış
şekilde görüntüler. “Çözümlendi” veya “Kapalı” durumuna sahip sorunlar bu portlete
dahil edilmez.
Veriler pasta grafiği halinde gösterilir. Her pasta dilimi, önceliğe göre sorun sayısını
yansıtarak, çıkan sorunlar bakımından bir projenin durumunun genel görünümünü
sağlar. Geçerli Sorunların Detayına Gitme (sayfa 69) sayfasında sorunun ayrıntılarını
açmak için bir pasta dilimini tıklatın. Bu sayfadaki Geçerli Sorunlar Listesi portleti, gün
görünümü aralığındaki sorunlarla ilgili ayrıntıları görüntüler.
G_ç_rfc Siruhf[rıh D_t[yıh[ Gctg_ S[y`[sı
Geçerli Sorunların Detayına Gitme sayfası, Geçerli Sorunlar Listesi portletini içerir. Bu
portlet sonraki 45 gün içindeki (varsayılan) veya Gün Görünümü filtresinde girilmiş olan
gün içindeki sorunların bir listesini görüntüler. Sorunların önceliğine ve zamanlamasına
erişmek ve bunları çözümlemeye yönelik eylem planları kararlaştırmak için bu portleti
kullanın. “Çözümlendi” veya “Kapalı” durumuna sahip sorunlar bu portlete dahil
edilmez.
Geçerli sorunların detayına gitme sayfasını görüntülemek için, Geçerli Sorunlar
portletindeki (sayfa 69) bir pasta dilimini tıklatın.
Aşağıdaki sütun, Geçerli Sorunlar Listesi portletini görüntüler:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 69
PM Uy[rıf[rı
Sorun
Sorunun adını gösterir.
Açıklama
Sorunun açıklamasını gösterir.
Öncelik
Sorunun önceliğini belirten bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Sorun önceliği düşük düzeydedir.
■
Sarı. Sorun önceliği orta düzeydedir.
■
Kırmızı. Sorun önceliği yüksek düzeydedir.
Zamanla
Gecikme gün sayısı hesaplamasını gösteren, zamanlamaya ait bir trafik ışığı
görüntüler. Zamanlama trafik ışığı, bugünün tarihinden sorun hedef çözümleme
tarihi çıkarılarak hesaplanır. Pozitif sayı, sorun hedef çözümleme tarihinin bugünün
tarihine göre gecikmiş olduğunu gösterir. Negatif sayı bugünün tarihine göre erken
olduğunu gösterir. Trafik ışığının rengi, sorunun zamanlamaya uygun veya gecikmiş
olduğunu gösterir.
Değerler:
■
Yeşil. Hedef çözümleme zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Hedef çözümleme bir veya iki gün gecikmiştir.
■
Kırmızı. Hedef çözümleme, iki günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Hedef çözümleme tarihi tanımlanmamıştır.
Hedef Çözümleme
Sorunun hedef çözümleme tarihini görüntüler.
Kategori
Soruna atanan kategoriyi görüntüler.
Değerler: Esneklik, Mali Destek, İnsan Arabirim, Uygulama, Karşılıklı Bağımlılıklar,
Hedefler, Organizasyonel Kültür, Kaynak Kullanılabilirliği, Sponsorluk,
Desteklenebilirlik veya Teknik.
Sahip
Sorun sahibinin adını görüntüler.
70 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PM Uy[rıf[rı
E-posta
Bir e-posta simgesi görüntüler. Sorun sahibine e-posta göndermek için bu simgeyi
tıklatın.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Oluşturan
Sorunu oluşturan kaynağın adını görüntüler.
Oluşturma Tarihi
Sorunun oluşturulduğu tarihi görüntüler.
Sorun Kimliği
Sorunun tanımlayıcısı olan Sorun Kimliğini görüntüler.
Son Güncelleyen
Sorunu en son güncelleyen kaynağın adını görüntüler.
Son Güncelleme Tarihi
Sorunun en son güncellendiği tarihi görüntüler.
Öncelik Adı
Önceliği trafik ışığı yerine metin olarak görüntüler.
Değerler: Yüksek, Orta, Düşük
Çözümleme
Sorunun son çözümlemesini görüntüler.
Çözümleme Tarihi
Sorunun çözümlendiği tarihi görüntüler.
Durum
Sorunun durumunu görüntüler.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 71
PM Uy[rıf[rı
Personel Portleti
Personel portleti sonraki 45 gün içinde (varsayılan) veya Gün Görünümü filtresinde
girilmiş olan gün içinde görevlere kaynakların atanmadığı projeleri tanımlamanızı sağlar.
Bu portlet, bir kaynak yerine bir role atanmış saatleri ifade eden personeli olmayan TTM
saat sayısını çubuk grafik biçiminde görüntüler. Grafiğin Y ekseni proje adlarını
görüntüler. X ekseni, her proje için kaynaklar yerine rollere atanan saat sayısını
görüntüler.
Özet görevler ve aşamalar bu portlete dahil edilmez. Ayrıca "Tamamlanmış" durumuna
sahip görevler de bu portlete dahil değildir.
Portlet, kaynakların atanmadığı görevler içeren projeleri belirlemenize yardımcı olur.
Sonuçları analiz edebilir ve rolleri işi tamamlayabilecek kaynaklarla değiştirebilirsiniz.
Personel Görünüm Detayına Gitme sayfasına (sayfa 72) gitmek için grafikteki bir çubuğu
tıklatın. Bu sayfada Personel Ayrıntıları portleti görüntülenir.
P_rsih_f Görühüg D_t[yıh[ Gctg_ S[y`[sı
Personel Görünüm Detayına Gitme sayfası, Personel Ayrıntıları portletini içerir. Bu
portleti sonraki 45 gün içindeki (varsayılan) veya Gün Görünümü filtresinde girilmiş olan
gün içindeki personeli olmayan görevlerin bir listesini görmek için kullanın.
Bu portleti görüntülemek için, Personel portletindeki (sayfa 72) grafikte bulunan bir
çubuğu tıklatın.
Personel Ayrıntıları portleti aşağıdaki sütunları içermektedir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Görev
Görevin adını görüntüler. Görev özelliklerini görüntülemek için bir görev adını
tıklatın.
Ekip
Kaynaklar simgesini görüntüler. Proje ekibi personel sayfasına gitmek ve personeli
olmayan rollere kaynaklar atamak için bu simgeyi tıklatın.
Personel Olmayan Rol
Personeli olmayan rolün adını görüntüler. Rol özellikleri sayfasını açmak için rol
bağlantısını tıklatın.
72 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Prid_ Göst_ra_ T[\fisu
Atama Başlangıcı
Görev için atama başlangıç tarihini görüntüler.
Atama Bitişi
Görev için atama bitiş tarihini görüntüler.
TTM
Atama için personeli olmayan TTM saat sayısını görüntüler.
Gantt Şeması
Atamanın başladığı ve bittiği zamanı gösteren bir Gantt şeması görüntüler.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alan
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Proje Kimliği
Projenin tanımlayıcısı olan proje Kimliğini görüntüler.
Prid_ Göst_ra_ T[\fisu
Genel bakış proje gösterge tablosu sayfası, projeleri hiyerarşi olarak listeler. Hiyerarşi,
bir projeyi iş dağılım yapısından en düşük görev düzeyine kadar detaylı bir şekilde
incelemenizi sağlar. Hiyerarşi ayrıca alt projelerin detayına gitme özelliğini de içerir.
Gösterge tablosu, proje zamanlaması, maliyet ve efor metriklerinin kullanılması
sayesinde proje yönetimi açısından daha fazla görünürlük ve kontrol sağlar.
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Bu proje gösterge tablosu genel bakış sayfası, aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Zamanlama Gösterge Tablosu Portleti (sayfa 74)
■
Maliyet ve Efor Gösterge Tablosu Portleti (sayfa 77)
Şu adımları uygulayın:
1.
Giriş Sayfasını açın ve Kişisel menüsünden Genel'i tıklatın.
Genel bakış genel sayfası görünür.
2.
Project Gösterge Tablosu'nu tıklatın.
Genel bakış proje gösterge tablosu sayfası görünür.
Tüm portletleri bir defada OKY ve proje yöneticisine göre filtrelemek için sayfa düzeyi
filtresini kullanın.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 73
Prid_ Göst_ra_ T[\fisu
Z[g[hf[g[ Göst_ra_ T[\fisu Pirtf_tc
Zamanlama Gösterge Tablosu portleti, proje zamanlama performansını ve bir Gantt
şeması görüntüler. Sonuçları yönettiğiniz projelere göre filtreleyebilir veya alt projeler
de dahil olmak üzere erişim hakkına sahip olduğunuz tüm projeleri listeleyebilirsiniz. Alt
projeler her zaman ana projelerinin altında yer alırlar. Portlete program eklemenizi
sağlayan bir Program Ekleme filtre seçeneği vardır.
Varsayılan olarak, bu filtre seçeneği Evet olarak ayarlanmıştır, bu da programların
portlet listesinde görüntülendiği anlamına gelir.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Proje/İDY
Projenin adını veya İDY öğesini görüntüler. Proje/İDY bağlantısını tıklatarak projenin
özellikler sayfasını, İDY öğesini açabilirsiniz.
Alt Projeler simgesi
Projenin bir alt proje olduğunu gösteren bir simge görüntüler. Genişliği azaltmak
için, bu sütun için bir sütun başlığı görüntülenmez.
Gantt Simgesi
Simgeye tıklanarak projenin Clarity-Gantt görünümüne bağlantı veren bir simge
görüntüler. Genişliği azaltmak için, bu sütun için bir sütun başlığı görüntülenmez.
Başlat
Proje veya görevin başlangıç tarihini görüntüler.
Bitir
Proje veya görevin bitiş tarihini görüntüler.
Genel Durum
Her programın en son rapor tarihini taşıyan ve son durumuna sahip olan ya da
durum için herhangi bir değerin seçilmediği durum raporuna göre genel durumunu
gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
74 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
■
Yeşil. Proje yolundadır.
■
Sarı. Proje zamanlamasında küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Proje zamanlamasında önemli bir sapma vardır.
■
Beyaz. Proje durumu tanımlanmamıştır.
Prid_ Göst_ra_ T[\fisu
Zamanlama %
Aşağıdakileri görüntüler:
■
Proje hesaplaması. Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş
gün sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş
tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. Hesaplama proje ilerleme
durumu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur. Trafik ışığının
rengi, projenin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
■
Görev hesaplaması. Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı
olarak gecikmiş gün sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman
çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de görevin
bir üst görevi bulunuyorsa, hesaplama için üst görev zaman çerçevesi kullanılır.
Görev İDY'nin en üst düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplamada proje
zaman çerçevesi kullanılır.
Görev hesaplaması, görev durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde
bulundurur. Trafik ışığının rengi, görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş
olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje veya görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya
uygundur.
■
Sarı. Proje veya görev, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje veya görev, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Proje ilerleme durumu veya görev durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı proje veya görev bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi
çıkarılarak bulunur. Pozitif sayı proje veya görevin anahatta göre geciktiğini gösterir.
Negatif sayı anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve proje veya görev bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, proje
veya görev tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış
olmasının gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı
bugünün tarihinden proje veya görev bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı proje veya görevin tamamlanmamış olması ve
bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden proje veya görev bitiş tarihi
çıkarılarak bulunur.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[lar ve Portletler 75
Prid_ Göst_ra_ T[\fisu
Gantt Şeması
Proje, alt proje veya İDY öğeleri için başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren bir Gantt
şeması görüntüler. Gantt çubuklarının rengi, zamanlama yüzdesine göre şu şekilde
belirlenir:
■
Yeşil. Proje veya görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje veya görev, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje veya görev, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Ayrıca yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Tamamlanma Yüzdesi
Proje veya görevin tamamlanmış iş yüzdesini tanımlar.
Kaynaklar:
■
Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
■
Görevin genel özellikler sayfası.
Anahat Başlangıcı
Proje veya görevin anahat başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Bitişi
Proje veya görevin anahat bitiş tarihini görüntüler.
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Aşağıdakileri görüntüler:
■
Proje Hesaplaması. Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş
gün sayısını görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi
çıkarılarak belirlenir. Hesaplama proje ilerleme durumu ve anahattını (anahat
varsa) göz önünde bulundurur.
■
Görev Hesaplaması. Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı
olarak gecikmiş gün sayısını görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden
başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de görevin bir üst görevi bulunuyorsa,
hesaplama için üst görev zaman çerçevesi kullanılır. Görev İDY'nin en üst
düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi
kullanılır.
Görev hesaplaması, görev durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde
bulundurur.
76 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Prid_ Göst_ra_ T[\fisu
Zamanla
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak bir proje veya görevin geciktiği gün sayısını
gösteren bir trafik ışığı görüntüler:
■
Proje ilerleme durumu veya görev durumu
■
Proje veya görev için bir anahattın bulunup bulunmaması.
Trafik ışığının rengi, proje veya görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu
gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje veya görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje veya görev, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje veya görev, on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
Proje/Görev Kimliği
Projenin tanımlayıcısı olan proje veya görev Kimliğini görüntüler.
Proje Yöneticisi
Proje veya alt projenin proje yöneticisini görüntüler.
Proje İlerleme Durumu veya Görev Durumu
Proje ilerleme durumu veya görev durumunu görüntüler.
Değerler: Başlatılmadı, Başlatıldı ve Tamamlandı
Çalışma Durumu
Projedeki çalışma durumunu gösterir. Çalışma durumu alanında şu değerler
bulunur: talep edilen, etkin, beklemede, iptal edildi ve tamamlandı. Bu alan, Proje
ve Program Özeti özellikleri alanında görüntülenecek şekilde yapılandırılmıştır.
M[fcy_t v_ E`ir Göst_ra_ T[\fisu Pirtf_tc
Maliyet ve Efor Gösterge Tablosu, proje maliyeti ve efor performansı miktarlarını ve
sapmalarını görüntüler. Sonuçları yönettiğiniz projelere göre filtreleyebilir veya alt
projeler de dahil olmak üzere erişim hakkına sahip olduğunuz tüm projeleri
listeleyebilirsiniz. Alt projeler her zaman ana projelerinin altında yer alırlar. Portlete
program eklemenizi sağlayan bir Program Ekleme filtre seçeneği vardır. Varsayılan
olarak, bu filtre seçeneği Evet olarak ayarlanmıştır, bu da programların portlet listesinde
görüntülendiği anlamına gelir.
Aşamaların saat veya maliyet değerleri yoktur; bu sebeple bu portlette aşamalar için
herhangi bir değer bulunmaz.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 77
Prid_ Göst_ra_ T[\fisu
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Proje/İDY
Projenin adını veya İDY öğesini görüntüler. Proje/İDY bağlantısını tıklatarak projenin
özellikler sayfasını, İDY öğesini açabilirsiniz.
Alt Projeler simgesi
Projenin bir alt proje olduğunu gösteren bir simge görüntüler. Genişliği azaltmak
için, bu sütun için bir sütun başlığı görüntülenmez.
TB Maliyeti
Tamamlama sırasında anahattın sistem tarafından hesaplanmış değerini görüntüler;
bu değer, geçerli anahat revizyonu sırasındaki anahat maliyetidir.
Kaynaklar:
■
Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
■
Görevin performans özellikleri sayfası.
Gerçek Maliyet (YİGM)
Nakledilen gerçekleşenlere dayalı olarak iş gerçekleştirirken doğan toplam
doğrudan maliyetler olan, yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİGM) sistem tarafından
hesaplanan değerini görüntüler.
Kaynaklar:
■
Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
■
Görevin performans özellikleri sayfası.
TT Maliyeti
Tamamlama sırasında sistem tarafından hesaplanan tahmin değerini görüntüler; bu
değer, bugüne kadar tamamlanmış gerçekleşen işin toplam maliyeti ve kalan işin
bitirilmesiyle ilişkili öngörülen maliyettir.
Kaynaklar:
■
Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
■
Görevin performans özellikleri sayfası.
Planlanan Maliyet Sapması
Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin toplamıyla anahat maliyeti arasındaki
sapmayı görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: ((TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti)
78 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Prid_ Göst_ra_ T[\fisu
Planlanan Maliyet Sapması %
TB maliyetinin yüzdesi olarak planlanan maliyet sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: (((TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti) / TB Maliyeti)
* 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT maliyeti, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT maliyeti, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT maliyeti, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur
TB
Geçerli anahat revizyonu sırasında sistem tarafından hesaplanan anahat eforu
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynaklar:
■
Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
■
Görevin performans özellikleri sayfası
Gerçekleşenler
Projedeki görev için nakledilen, sistem tarafından hesaplanan gerçekleşen efor
değerini görüntüler.
Kaynaklar:
■
Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası
■
Görevin performans özellikleri sayfası
TT
Proje tamamlandığı sırada sistem tarafından hesaplanan tahmin edilen efor değerini
(gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynaklar:
■
Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası
■
Görevin performans özellikleri sayfası
Planlanan Efor Sapması
TT eforu ile anahat eforu arasındaki sapmayı görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: (TT Eforu – TB Eforu)
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 79
Prid_ Göst_ra_ T[\fisu
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: ((TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Ayrıca yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
TTM
Proje veya görevin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini efor
değerini görüntüler.
Kaynaklar:
■
Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
■
Görevin performans özellikleri sayfası.
TTM Maliyeti
Tamamlama tahmini için sistem tarafından hesaplanan değeri görüntüler; bu değer,
kalan işin bitirilmesi için tahmin edilen maliyeti ifade eder.
Kaynaklar:
■
Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
■
Görevin performans özellikleri sayfası.
Bitir
Proje veya görevin bitiş tarihini görüntüler.
Proje/Görev Kimliği
Projenin tanımlayıcısı olan proje veya görev Kimliğini görüntüler.
Proje Yöneticisi
Proje veya alt projenin proje yöneticisini görüntüler.
Proje İlerleme Durumu veya Görev Durumu
Proje ilerleme durumu veya görev durumunu görüntüler.
Değerler: Başlatılmadı, Başlatıldı ve Tamamlandı.
80 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Sorunlar ve Riskler
Başlat
Proje veya görevin başlangıç tarihini görüntüler.
Çalışma Durumu
Projedeki çalışma durumunu gösterir. Çalışma durumu alanında şu değerler
bulunur: talep edilen, etkin, beklemede, iptal edildi ve tamamlandı. Bu alan, Proje
ve Program Özeti özellikleri alanında görüntülenecek şekilde yapılandırılmıştır.
Sorunlar ve Riskler
Genel bakış sorunlar ve riskler sayfası, CA Clarity PPM uygulamasında izlediğiniz tüm
sorunları ve riskleri yönetebileceğiniz bir yer sağlar.
Bu sayfa aşağıdaki portletleri içerir:
■
Sorun Yönetimi Portleti (sayfa 81)
■
Risk Yönetimi Portleti (sayfa 83)
Şu adımları uygulayın:
1.
Ana Sayfa menüsünü açın ve Kişisel alanındaki Genel'i tıklatın.
Genel bakış genel sayfası görünür.
2.
Sorunlar ve Riskler'i tıklatın.
Sorun Yönetimi portleti ekranı kaplamış haldeyken Genel bakış sorunlar ve riskler
sayfası görünür.
İki portleti de bir defada OKY ve proje yöneticisine göre filtrelemek için sayfa düzeyi
filtresini kullanın.
Siruh Yöh_tcgc Pirtf_tc
Sorun Yönetimi portleti, erişim hakkına sahip olduğunuz projelerle ilişkili sorunların
listesini görüntüler. Portlet, sorunları yalnızca “Açık” veya “Devam Eden İş” durumuna
sahip sorunlarla sınırlayacak şekilde ayarlanmış varsayılan bir filtre içerir. Portlete
program eklemenizi sağlayan bir Program Ekleme filtre seçeneği vardır. Varsayılan
olarak, bu filtre seçeneği Evet olarak ayarlanmıştır, bu da program sorunlarının portlet
listesinde görüntülendiği anlamına gelir.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r ve Portletler 81
Sorunlar ve Riskler
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Sorun
Sorunun adını gösterir. Sorun özellikleri sayfasına gitmek için bir sorun bağlantısını
tıklatın.
Açıklama
Sorunun açıklamasını gösterir.
Öncelik
Bir sorunun önceliğini gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Sorun önceliği düşük düzeydedir.
■
Sarı. Sorun önceliği orta düzeydedir.
■
Kırmızı. Sorun önceliği yüksek düzeydedir.
Zamanla
Gecikme gün sayısı hesaplamasını gösteren, zamanlamaya ait bir trafik ışığı
görüntüler. Zamanlama trafik ışığı, bugünün tarihinden sorun hedef çözümleme
tarihi çıkarılarak hesaplanır. Pozitif sayı, sorun hedef çözümleme tarihinin bugünün
tarihine göre gecikmiş olduğunu gösterir. Negatif sayı bugünün tarihine göre erken
olduğunu gösterir. Trafik ışığının rengi, sorunun zamanlamaya uygun veya gecikmiş
olduğunu gösterir.
Değerler:
■
Yeşil. Hedef çözümleme zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Hedef çözümleme bir veya iki gün gecikmiştir.
■
Kırmızı. Hedef çözümleme, iki günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Hedef çözümleme tarihi tanımlanmamıştır.
Hedef Çözümleme Tarihi
Sorunun hedef çözümleme tarihini görüntüler.
Kategori
Soruna atanan kategoriyi görüntüler.
Değerler: Esneklik, Mali Destek, İnsan Arabirim, Uygulama, Karşılıklı Bağımlılıklar,
Hedefler, Organizasyonel Kültür, Kaynak Kullanılabilirliği, Sponsorluk,
Desteklenebilirlik veya Teknik
Sahip
Bu sorunun sahibinin adını görüntüler.
82 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Sorunlar ve Riskler
E-posta
Bir e-posta simgesi görüntüler. Bu sorunun sahibine e-posta göndermek için bu
simgeyi tıklatın.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Oluşturan
Sorunu oluşturan kaynağın adını görüntüler.
Oluşturma Tarihi
Sorunun oluşturulduğu tarihi görüntüler.
Sorun Kimliği
Sorunun tanımlayıcısı olan Sorun Kimliğini görüntüler.
Son Güncelleme
Sorunun en son güncellendiği tarihi görüntüler.
Proje Kimliği
Projenin tanımlayıcısı olan proje Kimliğini görüntüler.
Çözümleme
Sorunun son çözümleme ayrıntılarını görüntüler.
Çözümleme Tarihi
Sorunun çözümlendiği tarihi görüntüler.
Durum
Sorunun durumunu görüntüler.
Güncelleyen
Sorunu en son güncelleyen kaynağın adını görüntüler.
Rcse Yöh_tcgc Pirtf_tc
Risk Yönetimi portleti, erişim hakkına sahip olduğunuz projelerle ilişkili risklerin listesini
görüntüler. Portlet, riskleri yalnızca “Açık” veya “Devam Eden İş” durumuna sahip
risklerle sınırlayacak şekilde ayarlanmış varsayılan bir filtre içerir. Portlete program
eklemenizi sağlayan bir Program Ekleme filtre seçeneği vardır. Varsayılan olarak, filtre
seçeneği Evet olarak ayarlanmıştır, bu da program risklerinin portlet listesinde
görüntülendiği anlamına gelir.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 83
Sorunlar ve Riskler
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Risk
Riskin adını gösterir. Risk özellikleri sayfasına gitmek için bir risk bağlantısını tıklatın.
Açıklama
Riskin açıklamasını gösterir.
Öncelik
Riskin önceliğini gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Risk önceliği düşük düzeydedir.
■
Sarı. Risk önceliği orta düzeydedir.
■
Kırmızı. Risk önceliği yüksek düzeydedir.
Olasılık
Riskin gerçekleşme olasılığını gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Değerler:
■
Yeşil. Riskin gerçekleşme olasılığı düşük düzeydedir.
■
Sarı. Riskin gerçekleşme olasılığı orta düzeydedir.
■
Kırmızı. Riskin gerçekleşme olasılığı yüksek düzeydedir.
■
Beyaz. Riskin gerçekleşme olasılığı tanımlanmamıştır.
Etki
Risk etkisini gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Değerler:
■
Yeşil. Risk etkisi düşük düzeydedir.
■
Sarı. Risk etkisi, orta düzeydedir.
■
Kırmızı. Risk etkisi, yüksek düzeydedir.
■
Beyaz. Risk etkisi tanımlanmamıştır.
84 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Sorunlar ve Riskler
Eşikten Fazla
Hesaplanan riskin sistem düzeyindeki genel risk eşiğinden yüksek olduğunu
gösteren bir onay işareti görüntüler. CA Clarity PPM yöneticisi, sistem düzeyindeki
genel risk eşiğini proje yönetimi risk ayarlarında tanımlar.
Sütunda şu iki göstergeden biri görünür:
■
Onay İşareti Simgesi. Hesaplanan risk, sistem düzeyindeki genel risk eşiğinden
yüksektir veya bu eşiğe eşittir.
■
Simge Yok. Risk puanı, sistem düzeyindeki genel risk eşiğinden düşüktür.
Hedef Çözümleme Tarihi
Riskin hedef çözümleme tarihini görüntüler.
Kategori
Riske atanan kategoriyi görüntüler.
Değerler: Esneklik, Mali Destek, İnsan Arabirim, Uygulama, Karşılıklı Bağımlılıklar,
Hedefler, Organizasyonel Kültür, Kaynak Kullanılabilirliği, Sponsorluk,
Desteklenebilirlik veya Teknik.
Sahip
Risk sahibinin adını görüntüler.
E-posta
Bir e-posta simgesi görüntüler. Risk sahibine e-posta göndermek için bu simgeyi
tıklatın.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Varsayımlar
Bu öğenin bir risk olduğunu belirlemeye yönelik varsayımları tanımlar. Bu
varsayımları, riskin ömrü boyunca geçerli kalacaklarından emin olmak için
doğrulayabilirsiniz. Varsayımlar değişirse, riskin etkisi veya olasılığı da değişebilir.
Hesaplanan Risk
Risk özelliklerinde Olasılık ve Etki alanlarında yaptığınız seçimlere dayanarak
hesaplanan puanı gösterir.
Son Güncelleştirme Tarihi
Riskin en son güncellendiği tarihi görüntüler.
Etki Tarihi
Riskten kaynaklanan tepkilerin projeyi etkilemeye başlayabileceği tarihi tanımlar.
Böfüg 4: G_h_f S[y`[f[r v_ Pirtf_tf_r 85
Sorunlar ve Riskler
Etki Açıklaması
Riskin proje üzerindeki etkisini tanımlar.
Proje Kimliği
Projenin tanımlayıcısı olan proje Kimliğini görüntüler.
Çözümleme
Riskin son çözümlemesini görüntüler.
Çözümleme Tarihi
Riskin çözümlendiği tarihi görüntüler.
Yanıt Türü
Bu riske vermek istediğiniz yanıt türünü tanımlar.
Risk Kimliği
Riskin tanımlayıcısı olan Risk Kimliğini görüntüler.
Risk Belirtileri
Bu öğeyi risk olarak tanımlayan belirtileri tanımlar.
Durum
Risk durumunu tanımlar.
Güncelleyen
Riski en son güncelleyen kaynağın adını görüntüler.
86 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
Portföy Gösterge Tablosu (sayfa 87)
PMO Portföy Yatırımı Gösterge Tablosu (sayfa 111)
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Portföylerdeki verilerin görünümünü sağlayan portletlere sahip bir dizi sekmeyi görmek
için Portföy Gösterge Tablosu sayfasını kullanın.
Portföy planlama ve analiz işlemleri, portföyün başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki
zaman penceresi olan portföy planlama ufku içinde yapılır. Kayıt planı, portlet filtre
seçeneği olarak seçilirse, portföy planlama ufku, kayıt planının başlangıç ve bitiş tarihleri
arasındaki zaman penceresidir.
Bu gösterge tablosu sayfası, portföylerde sınır çizgisinin üzerinde olan portföy
yatırımlarını gösterir. Sıralama kuralları veya elle sıralama aracılığıyla, birincil kısıtlama
tarafından belirlendiği şekilde veya portföyde sınır çizgisinin elle ayarlanmasıyla
belirlendiği şekilde sınır çizgisinin üzerinde olarak sıralanırlarsa, yatırımlar sınır çizgisinin
üstünde olarak kabul edilir. Bu sayfada aşağıdaki sekmeler bulunur:
■
Maliyet ve Faydalar (sayfa 88)
■
Roller (sayfa 92)
■
Maliyet ve Durum (sayfa 95)
■
Amaç Analizi (sayfa 97)
■
Yatırım Analizi (sayfa 102)
■
Sermaye ve İşletim (sayfa 107)
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 87
Pirt`öy Göst_ra_ T[\losu
Maliyetler ve Faydalar
Her bir portföy için hedef, dağıtılan ve planlanan maliyet ve kazançları görmek için
Maliyet ve Faydalar sekmesindeki portletleri kullanın. Portletler aynı zamanda maliyet
ve faydalar arasındaki sapma miktarlarını da görüntüler; hedef miktarlarla dağıtılan
miktarları ve dağıtılan miktarlarla planlanan miktarları karşılaştırır.
Bu sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosu'nu tıklatın.
Portletlerdeki hedef ve dağıtılan miktarlar, her bir portföyün özellikler veya hedefler
sekmesinde girilen miktarları yansıtır. Portletlerdeki planlanan miktarlar, portföydeki
yatırımların planlanan miktarlarıdır.
Daha fazla bilgi için Yatırım Portföyü Oluşturma senaryosuna bakın.
Bu Maliyet ve Faydalar sekmesi aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Portföy Maliyetler Portleti (sayfa 89)
■
Portföy Maliyet ve Fayda Analizi Portleti (sayfa 89)
Tüm portletleri bir defada yöneticiye, paydaşa ve sınır çizgisinin üzerinde durumuna
göre filtrelemek için sayfa düzeyi filtresini kullanın.
Varsayılan olarak, portletlerde gösterilen miktarlar, portföyler içinde sınır çizgisinin
üzerinde olan yatırımlardan yatırım miktarlarını temsil eder. Sınır çizgisinin altında
miktarları veya tüm yatırım miktarlarını görüntülemek için, portföy sayfa düzeyi
filtresindeki Sınır Çizgisinin Üzerinde açılır liste öğesini değiştirin.
88 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Pirt`öy M[fcy_tf_r Pirtf_tc
Portföy Maliyetler portleti, her bir portföy için hedef, dağıtılan ve planlanan maliyeti
gösteren bir sütun grafiğini görüntüler. Portföyler arasında bu maliyet miktarlarını
karşılaştırmak için bu portleti kullanın. Portföy filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu
seçim), OKY Birimi, Portföy Planı Türü, Yöneticiler (çoklu seçim), Paydaşlar (çoklu seçim),
Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy
olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların
portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak
ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre
seçeneğini belirlerseniz, portlette görünmesi için portföyde bir kayıt planına sahip
olmanız gerekir.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosu'nu seçin.
Y eksenindeki değerler portföy hedef, dağıtılan ve planlanan maliyet miktarlarıdır. Hedef
maliyet, grafikte bir satırdır. Dağıtılan ve planlanan maliyet miktarları sütunlardır.
Portföy sınır çizgileri sayfasını açmak için grafikteki sütunlardan birini tıklatın.
Bu portlet, Proje Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu
portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için
bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Pirt`öy M[fcy_t v_ F[y^[ Ah[fczc Pirtleti
Portföy Maliyet ve Fayda Analizi portleti her bir portföy için hedef, dağıtılan ve
planlanan maliyet ve fayda miktarlarını gösterir. Portföylerin genel sağlığını, riskini ve
maliyet sapmalarını görmek için bu portleti kullanın. Portföy filtreleri şunları içerir:
Portföy (çoklu seçim), OKY Birimi, Portföy Planı Türü, Yöneticiler (çoklu seçim), Paydaşlar
(çoklu seçim), Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü
filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen
miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt
Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır.
Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, portlette görünmesi için portföyde bir kayıt planına
sahip olmanız gerekir.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosu'nu seçin.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
Portföy
Portföy adını görüntüler. Portföy özellikleri sayfasına gitmek için bir portföy adını
tıklatın.
Hedefler Simgesi
Portföy hedefleri sayfasını açmak için bu simgeyi tıklatın.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 89
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Sınır Çizgileri Simgesi
Portföy sınır çizgileri sayfasını açmak için bu simgeyi tıklatın.
Genel Sağlık
Portföy genel sağlık puanına dayanarak trafik ışığı görüntüler. Portföyün genel sağlık
puanı, trafik ışığının rengini belirler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (68 - 1000). Portföy genel sağlığı, yeşildir.
■
Sarı (34 - 67). Portföy genel sağlığı, sarıdır.
■
Kırmızı (0 - 33). Portföy genel sağlığı, kırmızıdır.
Risk
Portföy riskine göre bir trafik ışığı görüntüler. Portföy riski, trafik ışığının rengini
belirler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (Düşük). Portföy düşük risklidir.
■
Sarı (Orta). Portföy orta risklidir.
■
Kırmızı (Yüksek). Portföy yüksek risklidir.
Hedef Maliyet
Portföyün hedef toplam maliyetini görüntüler.
Dağıtılan Maliyet
Portföyün dağıtılan hedef toplam maliyetini görüntüler.
Hedef - Dağıtılan Maliyet Sapması
Hedef maliyet ve dağıtılan hedef maliyet değerleri arasındaki farkı görüntüler.
Negatif sapma, dağıtılan hedef maliyet miktarının hedef maliyet miktarını aştığını
belirtir.
Planlanan Maliyet
Portföy planlama ufku içindeki portföy yatırımlarının planlanan maliyetini
görüntüler.
Dağıtılan - Planlanan Maliyet Sapması
Dağıtılan hedef değeri ile planlanan maliyet değeri arasındaki farkı görüntüler.
Negatif sapma değeri, portföy yatırımı planlanan maliyet miktarının dağıtılan hedef
maliyet miktarını aştığını belirtir.
Hedef Faydalar
Portföyün hedef faydalarını görüntüler.
90 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Dağıtılan Faydalar
Portföyün dağıtılan hedef faydalarını görüntüler.
Hedef - Dağıtılan Faydalar Sapması
Hedef faydalar ve dağıtılan hedef faydalar değerleri arasındaki farkı görüntüler.
Negatif sapma, dağıtılan hedef faydalarının hedef faydalarını aştığını belirtir.
Planlanan Faydalar
Portföy planlama ufku içindeki portföy yatırımlarının planlanan faydalarını
görüntüler.
Dağıtılan - Planlanan Faydalar Sapması
Dağıtılan hedef değeri ile planlanan fayda değeri arasındaki farkı görüntüler. Negatif
sapma değeri, portföy yatırım planlanan faydalarının dağıtılan hedef faydalarını
aştığını belirtir.
Bu portlet, Proje Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu
portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için
bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 91
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Roller
Her bir portföydeki roller için hedef, dağıtılan ve talep miktarlarını görmek için Roller
sekmesindeki portletleri kullanın. Portletler aynı zamanda roller için sapma miktarlarını
da görüntüler; hedef miktarlarla dağıtılan miktarları ve dağıtılan miktarlarla talep
miktarlarını karşılaştırır.
Bu sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Roller sekmesini tıklatın.
Portletlerdeki hedef ve dağıtılan miktarlar, her bir portföyün özellikler veya hedefler
sekmesinde girilen miktarları yansıtır. Portletlerdeki rol talebi miktarları, portföydeki
yatırımların rol tahsisi talebi miktarlarıdır. Miktarlar, portföy özelliklerindeki Kapasite
Birimi Türü alanı tarafından belirlenen saat veya TZE olarak görüntülenir.
Daha fazla bilgi için Yatırım Portföyü Oluşturma senaryosuna bakın.
Bu Roller sekmesi aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Portföy Rolleri Portleti (sayfa 93)
■
Portföy Rolü Analizi Portleti (sayfa 93)
Tüm portletleri bir defada yöneticiye, paydaşa ve sınır çizgisinin üzerinde durumuna
göre filtrelemek için sayfa düzeyi filtresini kullanın. Varsayılan olarak, portletlerde
gösterilen miktarlar, portföyler içinde sınır çizgisinin üzerinde olan yatırım miktarlarını
temsil eder. Sınır çizgisinin altında miktarları veya tüm yatırım miktarlarını görüntülemek
için, portföy sayfa düzeyi filtresindeki Sınır Çizgisinin Üzerinde açılır liste öğesini
değiştirin.
92 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Pirt`öy Riff_rc Portleti
Portföy Rolleri portleti, her bir portföy içindeki roller için hedef, dağıtılan ve talep
miktarlarını gösteren bir sütun grafiğini görüntüler. Portföyler arasında bu rol
miktarlarını karşılaştırmak için bu portleti kullanın. Portföy filtreleri şunları içerir: Portföy
(çoklu seçim), OKY Birimi, Portföy Planı Türü, Kapasite Birimi Türü, Yöneticiler (çoklu
seçim), Paydaşlar (çoklu seçim), Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Etkin. Varsayılan olarak
Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla
portlette görüntülenen miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy
Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak
işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, portlette
görünmesi için portföyde bir kayıt planına sahip olmanız gerekir. Kapasite Birim Türü
filtresi, yalnızca portföy özelliklerinde saat veya TZE olarak ayarlanmış portföyleri
görüntülemenize olanak tanır.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Roller sekmesini tıklatın.
Y eksenindeki değerler roller için portföy hedef, dağıtılan ve talep miktarlarıdır. Hedef
roller miktarları, grafikte bir satırdır. Dağıtılan ve rol talebi miktarları sütunlardır. Portföy
sınır çizgileri sayfasını açmak için grafikteki sütunlardan birini tıklatın.
Bu portlet, Proje Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu
portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için
bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Pirt`öy Rifü Ah[fczc Pirtf_tc
Portföy Rolü Analizi Portleti, her bir portföydeki roller için hedef, dağıtılan ve talep
miktarlarını görüntüler. Portföylerin genel sağlığını, riskini ve rol sapmalarını görmek için
bu portleti kullanın. Portföy filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), OKY Birimi,
Portföy Planı Türü, Kapasite Birimi Türü, Yöneticiler (çoklu seçim), Paydaşlar (çoklu
seçim), Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi
Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen
miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt
Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır.
Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, portlette görünmesi için portföyde bir kayıt planına
sahip olmanız gerekir. Kapasite Birim Türü filtresi, yalnızca portföy özelliklerinde saat
veya TZE olarak ayarlanmış portföyleri görüntülemenize olanak tanır.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Roller sekmesini tıklatın.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
Portföy
Portföy adını görüntüler. Portföy özellikleri sayfasına gitmek için bir portföy adını
tıklatın.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 93
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Hedefler Simgesi
Portföy hedefleri sayfasını açmak için bu simgeyi tıklatın.
Sınır Çizgileri Simgesi
Portföy sınır çizgileri sayfasını açmak için bu simgeyi tıklatın.
Genel Sağlık
Portföy genel sağlık puanına dayanarak trafik ışığı görüntüler. Portföyün genel sağlık
puanı, trafik ışığının rengini belirler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (68 - 100). Portföy genel sağlığı, yeşildir.
■
Sarı (34 - 67). Portföy genel sağlığı, sarıdır.
■
Kırmızı (0 - 33). Portföy genel sağlığı, kırmızıdır.
Risk
Portföy riskine göre bir trafik ışığı görüntüler. Portföy riski, trafik ışığının rengini
belirler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (Düşük). Portföy düşük risklidir.
■
Sarı (Orta). Portföy orta risklidir.
■
Kırmızı (Yüksek). Portföy yüksek risklidir.
Hedef Genel Rolleri
Portföyün hedef genel rollerini görüntüler.
Dağıtılmış Genel Roller
Portföyün dağıtılmış genel rollerini görüntüler.
Hedef - Dağıtılmış Roller Sapması
Hedef genel rol ile dağıtılmış genel roller arasındaki farkı görüntüler. Negatif bir
sapma değeri, dağıtılmış hedef genel rolü miktarının hedef genel rolü miktarını
aştığını gösterir.
Rol Talebi
Portföye dahil edilen roller ve portföy planlama ufku içindeki portföy yatırımlarına
tahsis edilen diğer roller için rol tahsisi talebini görüntüler.
94 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Dağıtılmış - Rol Talebi Sapması
Dağıtılan hedef değeri ile rol talebi değeri arasındaki farkı görüntüler. Negatif bir
sapma değeri, portföy yatırımlarından rol talebinin dağıtılmış hedef rol değerini
aştığını gösterir.
Bu portlet, Proje Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu
portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için
bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Maliyet ve Durum
Her bir portföy için genel sağlığı ve hedef maliyeti görüntülemek için Maliyet ve Durum
sekmesindeki portleti kullanın. Portlet aynı zamanda portföydeki yatırımların toplam
planlanan maliyetini de görüntüler.
Bu sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Maliyet ve Durum sekmesini tıklatın.
Bu Maliyet ve Durum sekmesi aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Genel Sağlığa Göre Portföy Maliyeti Portleti (sayfa 96)
Portleti yöneticiye, paydaşa ve sınır çizgisinin üzerinde durumuna göre filtrelemek için
sayfa düzeyi filtresini kullanın. Varsayılan olarak, portlette gösterilen planlanan maliyet
miktarı, portföyler içinde sınır çizgisinin üzerinde olan yatırımları temsil eder. Sınır
çizgisinin altında yatırım miktarları veya tüm yatırım miktarlarını görüntülemek için,
portföy sayfa düzeyi filtresindeki Sınır Çizgisinin Üzerinde açılır liste öğesini değiştirin.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 95
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
G_h_f S[ğfığ[ Gör_ Pirt`öy M[fcy_tc Pirtf_tc
Genel Sağlığa Göre Portföy Maliyeti Portleti, portföy yatırımlarının planlanan maliyetinin
portföy genel sağlığı ile hedef toplam maliyet arasında nasıl dengelendiğini görüntüleyen
baloncuk grafiğidir. Grafikteki her baloncuk bir portföyü temsil eder ve baloncuğun
büyüklüğü, portföy yatırımlarının planlanan maliyetine göre belirlenir. Portföy filtreleri
şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), OKY Birimi, Portföy Planı Türü, Yöneticiler (çoklu
seçim), Paydaşlar (çoklu seçim), Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Etkin. Varsayılan olarak
Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla
portlette görüntülenen miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy
Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak
işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, portlette
görünmesi için portföyde bir kayıt planına sahip olmanız gerekir.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Maliyet ve Durum sekmesini tıklatın.
Aşağıda portlet açıklanmaktadır:
Baloncuk Grafiği
Bir baloncuğu tıklatarak portföyün sınır çizgileri sayfasını açabilirsiniz. Ayrıca farenizi
grafikteki bir baloncuğun üzerinde gezdirerek her portföyün ayrıntılarını
görüntüleyebilirsiniz. Bilgiler portföy adını, hedef toplam maliyeti, genel sağlık
puanını ve planlanan maliyeti içerir. Grafik anahtarı, portföy adını gösterir. Bir
portföyü grafikten hariç tutmak için bir göstergeyi tıklatın.
X ekseni ve Y ekseni.
Genel sağlık değerleri, grafikte üzerinde bir arka plan bölge rengiyle birlikte Y
ekseninde görüntülenir. Hedef toplam maliyet değerleri, X ekseninde görüntülenir.
Genel Sağlık
Portföyün genel sağlıkta ne kadar puan aldığını görüntüler. Portföyler, grafik
üzerinde yüksek ve düşük genel sağlık puanları arasında bir konumda görünür.
Yüksek genel sağlık puanlarına sahip portföyler, grafiğin y ekseninin üstteki üçte
birlik bölümünü oluşturan yeşil bölgesinde bulunur. Düşük genel sağlık puanlarına
sahip portföyler, grafiğin y ekseninin alttaki üçte birlik bölümünü oluşturan kırmızı
bölgesinde bulunur.
Bölgelere Ayrılmış Arka Plan Rengi:
■
Yeşil (68 - 100). Portföy genel sağlığı, yeşildir.
■
Sarı (34 - 67). Portföy genel sağlığı, sarıdır.
■
Kırmızı (0 - 33). Portföy genel sağlığı, kırmızıdır.
Bu portlet, Proje Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu
portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için
bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
96 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Ag[ç Ahalizi
Portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını görmek için Amaç Analizi sekmesindeki
portletleri kullanın. Toplam miktarlar amaca göre gruplanmış bir şekilde portföy
yatırımlarının sayısını, planlanan maliyetini, rol talebini ve planlanan NBD'sini içerir.
Bu sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Amaç Analizi sekmesini tıklatın.
Portletlerdeki planlanan maliyet, rol talebi ve NBD miktarları, girilen filtre ölçütlerine
dayanan, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarıdır. Rol talebi miktarları, portföy
özelliklerindeki Kapasite Birimi Türü alanı tarafından belirlenen saat veya TZE olarak
görüntülenir.
Daha fazla bilgi için Yatırım Portföyü Oluşturma senaryosuna bakın.
Bu Amaç Analizi sekmesi aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Amaca Göre Portföy Yatırımı Sayısı Portleti (sayfa 98)
■
Amaca Göre Portföy Planlanan Maliyeti Portleti (sayfa 99)
■
Amaca Göre Portföy Rolü Talebi Portleti (sayfa 100)
■
Amaca Göre Portföy Planlanan NBD'si Portleti (sayfa 101)
Tüm portletleri bir defada yöneticiye, paydaşa ve sınır çizgisinin üzerinde durumuna
göre filtrelemek için sayfa düzeyi filtresini kullanın. Varsayılan olarak, portletlerde
gösterilen miktarlar, portföyler içinde sınır çizgisinin üzerinde olan yatırım miktarlarını
temsil eder. Sınır çizgisinin altında miktarları veya tüm yatırım miktarlarını görüntülemek
için, portföy sayfa düzeyi filtresindeki Sınır Çizgisinin Üzerinde açılır liste öğesini
değiştirin.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 97
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Ag[][ Gör_ Pirt`öy Y[tırıgı S[yısı Pirtf_tc
Amaca Göre Portföy Yatırımı Sayısı portleti, amaca göre gruplandırılmış bir şekilde,
portföylerdeki portföy yatırımlarının sayısını gösteren bir çubuk grafiğini görüntüler.
Portlet filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü, Sınır Çizgisinin
Üzerinde ve Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak
ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların portföy
miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak
ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre
seçeneğini belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için portföyde bir
kayıt planına sahip olmanız gerekir.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını
görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri
filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema
gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz;
rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve
portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Amaç Analizi sekmesini tıklatın.
X eksenindeki değerler, amaca göre portföy yatırımlarının yüzdesini gösterir. Bir amaca
göre yatırımların toplam sayısını görüntülemek için fareyi bir çubuğun üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
98 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Ag[][ Gör_ Pirt`öy Pf[hf[h[h M[fcy_tc Pirtf_tc
Amaca Göre Portföy Planlanan Maliyeti portleti, portföylerdeki portföy yatırımları için,
amaca göre gruplandırılmış, planlanan maliyeti gösteren bir pasta grafiğini görüntüler.
Portlet filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü, Sınır Çizgisinin
Üzerinde ve Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak
ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların portföy
miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak
ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre
seçeneğini belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için portföyde bir
kayıt planına sahip olmanız gerekir.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını
görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri
filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema
gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz;
rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve
portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Amaç Analizi sekmesini tıklatın.
Her dilim segmenti, amaca göre dağıtılmış planlanan maliyet miktarının yüzdesini
yansıtır. Bir amaca göre toplam planlanan maliyet miktarını görüntülemek için fareyi bir
pasta diliminin üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 99
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Ag[][ Gör_ Pirt`öy Rifü T[f_\c Portleti
Amaca Göre Portföy Rolü Talebi portleti, portföylerdeki portföy yatırımları için, amaca
göre gruplandırılmış, rol talebini gösteren bir pasta grafiğini görüntüler. Portföy filtreleri
şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü, Portföy Kapasitesi Birim Türü,
Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi
Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen
miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt
Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır.
Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için
portföyde bir kayıt planına sahip olmanız gerekir. Portföy Kapasitesi Birim Türü filtresi,
yalnızca portföy özelliklerinde saat veya TZE olarak ayarlanmış portföylerdeki yatırımları
görüntülemenize olanak tanır.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını
görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri
filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema
gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz;
rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve
portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Amaç Analizi sekmesini tıklatın.
Her dilim segmenti, amaca göre dağıtılmış rol talebi miktarının yüzdesini yansıtır. Bir
amaca göre rol talebi miktarını görüntülemek için fareyi bir pasta diliminin üzerine
getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
100 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Ag[][ Gör_ Pirt`öy Pf[hf[h[h NBD'sc Pirtf_tc
Amaca Göre Portföy Planlanan NBD'si portleti, portföylerdeki portföy yatırımları için,
amaca göre gruplandırılmış, planlanan NBD'yi gösteren bir sütun grafiğini görüntüler.
Portlet filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü, Sınır Çizgisinin
Üzerinde ve Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak
ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların portföy
miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak
ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre
seçeneğini belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için portföyde bir
kayıt planına sahip olmanız gerekir.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını
görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri
filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema
gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz;
rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve
portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Amaç Analizi sekmesini tıklatın.
Y eksenindeki değerler, amaca göre planlanan NBD miktarlarını gösterir. Bir amaca göre
planlanan NBD'yi görüntülemek için fareyi bir sütunun üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 101
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Y[tırıg Ah[fczc
Portföylerdeki toplam yatırım sayılarını görmek için Yatırım Analizi sekmesindeki
portletleri kullanın. Portletler, yatırım sayısını türe, çalışma durumuna, sınır çizgisinin
üzerinde ve altında durumuna ve onay durumuna göre görüntüler.
Bu sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Yatırım Analizi sekmesini tıklatın.
Bu Yatırım Analizi sekmesi aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Türe Göre Portföy Yatırımı Sayısı Portleti (sayfa 103)
■
Çalışma Durumuna Göre Portföy Yatırımı Sayısı Portleti (sayfa 104)
■
Sınır Çizgisine Göre Portföy Yatırımı Sayısı Portleti (sayfa 105)
■
Onaya Göre Portföy Yatırımı Sayısı Portleti (sayfa 106)
Tüm portletleri bir defada yöneticiye, paydaşa ve sınır çizgisinin üzerinde durumuna
göre filtrelemek için sayfa düzeyi filtresini kullanın. Varsayılan olarak, portletlerde
gösterilen miktarlar, portföyler içinde sınır çizgisinin üzerinde olan yatırım miktarlarını
temsil eder. Sınır çizgisinin altında miktarları veya tüm yatırım miktarlarını görüntülemek
için, portföy sayfa düzeyi filtresindeki Sınır Çizgisinin Üzerinde açılır liste öğesini
değiştirin. İstisna, Sınır Çizgisinin Üzerinde sayfa düzeyi filtresine göre filtrelenmeyen
Sınır Çizgisine Göre Portföy Yatırımı Sayısı portletidir. Bu portlet, sınır çizgisinin
üzerindeki ve altındaki yatırımlar arasında bir karşılaştırma sunar ve bu nedenle sınır
çizgisinin yalnızca üzerindekileri veya yalnızca altındakileri görüntülemeye yönelik filtre
seçeneği bu portlet için geçerli değildir.
102 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Tür_ Gör_ Pirt`öy Y[tırıgı S[yısı Pirtf_tc
Türe Göre Portföy Yatırımı Sayısı portleti, yatırım türüne göre gruplandırılmış bir şekilde,
portföylerdeki portföy yatırımlarının sayısını gösteren bir halka grafiğini görüntüler.
Portlet filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü, Sınır Çizgisinin
Üzerinde ve Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak
ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların portföy
miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak
ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre
seçeneğini belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için portföyde bir
kayıt planına sahip olmanız gerekir.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını
görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri
filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema
gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz;
rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve
portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Yatırım Analizi sekmesini tıklatın.
Her bir halka segmenti, yatırım türüne göre dağıtılmış yatırımların yüzdesini yansıtır. Bir
yatırım türüne göre yatırımların toplam sayısını görüntülemek için fareyi bir halka dilimi
üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 103
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Ç[fışg[ Duruguh[ Gör_ Pirt`öy Y[tırıgı S[yısı Pirtf_tc
Çalışma Durumuna Göre Portföy Yatırımı Sayısı portleti, çalışma durumuna göre
gruplandırılmış bir şekilde, portföylerdeki portföy yatırımlarının sayısını gösteren bir
halka grafiğini görüntüler. Portlet filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy
Planı Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı
Türü filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette
görüntülenen miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü
filtresini Kayıt Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy
planına dayanır. Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil
edilmesi için portföyde bir kayıt planına sahip olmanız gerekir.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını
görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri
filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema
gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz;
rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve
portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Yatırım Analizi sekmesini tıklatın.
Her bir halka segmenti, çalışma durumuna göre dağıtılmış yatırımların yüzdesini yansıtır.
Bir çalışma durumuna göre yatırımların toplam sayısını görüntülemek için fareyi bir halka
dilimi üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
104 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fosu
Sıhır Çczacsch_ Gör_ Pirt`öy Y[tırıgı S[yısı Pirtf_tc
Sınır Çizgisine Göre Portföy Yatırımı Sayısı portleti, portföylerdeki sınır çizgisinin
üzerindeki ve altındaki portföy yatırımlarının sayısını gösteren bir halka grafiğini
görüntüler. Portlet filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü ve
Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu,
son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların portföy miktarları
olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak ayarlarsanız,
miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre seçeneğini
belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için portföyde bir kayıt planına
sahip olmanız gerekir.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını
görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri
filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema
gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz;
rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve
portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Yatırım Analizi sekmesini tıklatın.
Her bir halka segmenti, sınır çizgisinin üzerindeki ve altındaki yatırımların yüzdesini
yansıtır. Sınır çizgisinin üzerindeki ve altındaki yatırımların toplam sayısını görüntülemek
için fareyi bir halka dilimi üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 105
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Oh[y[ Gör_ Pirt`öy Y[tırıgı S[yısı Pirtf_tc
Onaya Göre Portföy Yatırımı Sayısı portleti, portföylerdeki onaylanan ve onaylanmayan
portföy yatırımlarının sayısını gösteren bir halka grafiğini görüntüler. Portlet filtreleri
şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde ve
Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu,
son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların portföy miktarları
olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak ayarlarsanız,
miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre seçeneğini
belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için portföyde bir kayıt planına
sahip olmanız gerekir.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını
görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri
filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema
gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz;
rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve
portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Yatırım Analizi sekmesini tıklatın.
Her bir halka segmenti, onaylanan ve onaylanmayan yatırımların yüzdesini yansıtır.
Onaylanan ve onaylanmayan yatırımların toplam sayısını görüntülemek için fareyi bir
halka dilimi üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
106 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
S_rg[y_ v_ İşf_tcg
Her bir portföy için toplam, sermaye ve işletim maliyeti miktarlarını görmek için Sermaye
ve İşletim sekmesindeki portletleri kullanın. Maliyet miktarları hedef, dağıtılan ve
gerçekleşen maliyetleri içerir.
Bu sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Sermaye ve İşletim sekmesini tıklatın.
Hedef miktarlar, her bir portföyün özellikler veya hedefler sekmesine girilen miktarları
yansıtır. Planlanan ve gerçekleşen miktarlar, portföydeki yatırımların planlanan ve
gerçekleşen miktarlardır.
Daha fazla bilgi için Yatırım Portföyü Oluşturma senaryosuna bakın.
Bu Sermaye ve İşletim sekmesi aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Portföy Sermayesi ve İşletim Maliyetleri Portleti (sayfa 108)
■
Portföy Sermayesi ve İşletim Maliyeti Analizi Portleti (sayfa 108)
Tüm portletleri bir defada yöneticiye, paydaşa ve sınır çizgisinin üzerinde durumuna
göre filtrelemek için sayfa düzeyi filtresini kullanın. Varsayılan olarak, portletlerde
gösterilen miktarlar, portföyler içinde sınır çizgisinin üzerinde olan yatırım miktarlarını
temsil eder. Sınır çizgisinin altında miktarları veya tüm yatırım miktarlarını görüntülemek
için, portföy sayfa düzeyi filtresindeki Sınır Çizgisinin Üzerinde açılır liste öğesini
değiştirin.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 107
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Pirt`öy S_rg[y_sc v_ İşf_tcg M[fcy_tf_rc Pirtf_tc
Portföy Sermayesi ve İşletim Maliyetleri portleti, her bir portföyün planlanan toplam,
sermaye ve işletim maliyetini gösteren bir alan grafiğini görüntüler. Portföydeki
yatırımlar için planlanan maliyetin sermaye ve işletim olan kısmına görünürlük
kazandırmak için bu portleti kullanın. Portföy filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu
seçim), OKY Birimi, Portföy Planı Türü, Yöneticiler (çoklu seçim), Paydaşlar (çoklu seçim),
Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy
olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların
portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak
ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre
seçeneğini belirlerseniz, portlette görünmesi için portföyde bir kayıt planına sahip
olmanız gerekir.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Sermaye ve İşletim sekmesini tıklatın.
Y eksenindeki değerler yatırım planlanan toplam maliyeti, planlanan sermaye maliyeti ve
planlanan işletim maliyeti miktarlarını görüntüler. Portföy sınır çizgileri sayfasını açmak
için alan grafiğindeki noktalardan birini tıklatın. Grafikteki alanları gizlemek için bir
gösterge etiketini tıklatın.
Bu portlet, Proje Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu
portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için
bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Pirt`öy S_rg[y_sc v_ İşf_tcg M[fcy_tc Ah[fczc Pirtf_tc
Portföy Sermayesi ve İşletim Maliyeti Analizi portleti, her bir portföy için toplam,
sermaye ve işletim maliyeti miktarlarını görüntüler. Maliyet miktarları hedef, dağıtılan
ve gerçekleşen maliyeti içerir. Portlet aynı zamanda sapma değerlerini görüntüler ve
hedefle planlanan maliyet miktarlarını karşılaştırır. Portföy filtreleri şunları içerir:
Portföy (çoklu seçim), OKY Birimi, Portföy Planı Türü, Yöneticiler (çoklu seçim), Paydaşlar
(çoklu seçim), Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü
filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen
miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt
Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır.
Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, portlette görünmesi için portföyde bir kayıt planına
sahip olmanız gerekir.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge
Tablosunu seçin ve Sermaye ve İşletim sekmesini tıklatın.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
Portföy
Portföy adını görüntüler. Portföy özellikleri sayfasına gitmek için bir portföy adını
tıklatın.
108 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Hedefler Simgesi
Portföy hedefleri sayfasını açmak için bu simgeyi tıklatın.
Sınır Çizgileri Simgesi
Portföy sınır çizgileri sayfasını açmak için bu simgeyi tıklatın.
Başlat
Portföy planlama ufkunun başlangıç tarihini görüntüler. Portföy Planı Türü filtresi
Portföy olarak ayarlanırsa, bu, portföyün başlangıç tarihidir. Portföy Planı Türü
filtresi Kayıt Planı olarak ayarlanırsa, bu, kayıt planı olarak atanan portföy planı için
plan başlangıç tarihidir.
Bitir
Portföy planlama ufkunun bitiş tarihini görüntüler. Portföy Planı Türü filtresi
Portföy olarak ayarlanırsa, bu, portföyün bitiş tarihidir. Portföy Planı Türü filtresi
Kayıt Planı olarak ayarlanırsa, bu, kayıt planı olarak atanan portföy planı için plan
bitiş tarihidir.
Hedef Maliyet
Portföyün hedef toplam maliyetini görüntüler.
Planlanan Maliyet
Portföy planlama ufku içindeki portföy yatırımlarının planlanan maliyetini
görüntüler.
Gerçekleşen Maliyet
Portföy planlama ufku içindeki portföy yatırımlarına nakledilen gerçekleşen maliyeti
görüntüler.
Hedef - Planlanan Maliyet Sapması
Hedef maliyet değeri ile planlanan maliyet değeri arasındaki farkı görüntüler.
Negatif bir sapma değeri, portföy yatırımı planlanan maliyet miktarının hedef
maliyet miktarını aştığını belirtir.
Hedef Sermaye Maliyeti
Portföyün hedef sermaye maliyetini görüntüler.
Planlanan Sermaye Maliyeti
Portföy planlama ufku içindeki portföy yatırımlarının planlanan sermaye maliyetini
görüntüler.
Gerçekleşen Sermaye Maliyeti
Portföy planlama ufku içindeki portföy yatırımlarına nakledilen gerçekleşen sermaye
maliyetini görüntüler.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 109
Pirt`öy Göst_ra_ T[\fisu
Hedef - Planlanan Sermaye Maliyeti Sapması
Hedef sermaye maliyeti değeri ile planlanan sermaye maliyeti değeri arasındaki
farkı görüntüler. Negatif bir sapma değeri, portföy yatırımı planlanan sermaye
maliyeti miktarının hedef sermaye maliyeti miktarını aştığını belirtir.
Hedef İşletim Maliyeti
Portföyün genel hedef işletim maliyetini görüntüler.
Planlanan İşletim Maliyeti
Portföy planlama ufku içindeki portföy yatırımlarının planlanan işletim maliyetini
görüntüler.
Gerçekleşen İşletim Maliyeti
Portföy planlama ufku içindeki portföy yatırımlarına nakledilen gerçekleşen işletim
maliyetini görüntüler.
Hedef - Planlanan İşletim Maliyeti Sapması
Hedef işletim maliyeti değeri ile planlanan işletim maliyeti değeri arasındaki farkı
görüntüler. Negatif bir sapma değeri, portföy yatırımı planlanan işletim maliyeti
miktarının hedef işletim maliyeti miktarını aştığını belirtir.
Bu portlet, Proje Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu
portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için
bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
110 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
PMO-Portföy Yatırımı Gösterge Tablosu sayfasını kullanarak, bir portföyün yürütülmesini
planlamak ve izlemek için yararlanabileceğiniz bir dizi sekme ve portleti
görüntüleyebilirsiniz.
Portföy planlama ve analiz işlemleri, portföyün başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki
zaman penceresi olan portföy planlama ufku içinde yapılır. Bir plan seçilmişse, portföy
planlama ufku, plan başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zaman penceresidir.
Bu gösterge tablosu sayfası, portföyde sınır çizgisinin üzerinde olan portföy yatırımı
miktarlarını gösterir. Sıralama kuralları veya elle sıralama aracılığıyla, birincil kısıtlama
tarafından belirlendiği şekilde veya portföyde sınır çizgisinin elle ayarlanmasıyla
belirlendiği şekilde sınır çizgisinin üzerinde olarak sıralanırlarsa, yatırımlar sınır çizgisinin
üstünde olarak kabul edilir.
Bu sayfada aşağıdaki sekmeler bulunur:
■
Analiz Sekmesi (sayfa 112)
■
Kapasite Sekmesi (sayfa 117)
■
Finansal Bilgiler Sekmesi (sayfa 123)
PMO--Portföy Yatırımı Gösterge Tablosu sayfasını portföyün ayarlar özellikleri
sayfasından seçebilirsiniz.
Bir gösterge tablosu görünümü seçmek için
1.
Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
Liste sayfası görünür.
2.
Bir portföy bağlantısını tıklatın.
Portföy özellikleri sayfası açılır.
3.
Özellikler menüsünü açın ve Ayarlar'ı seçin.
Ayarlar sayfası görünür.
4.
Gösterge Tablosu Görünümü açılır menüsünü tıklatın ve PMO-Portföy Yatırımı
Gösterge Tablosu görünümünü seçin.
5.
Görünümünüzü kaydedin.
Seçilen gösterge panosu görünümü açılır.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 111
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Analiz
Bir portföydeki sınır çizgisi üzerindeki yatırımlarla sınır çizgisi altındaki yatırımlar
karşılaştırmasına yönelik planlanan maliyet ve rol talebini görmek için Analiz
sekmesindeki portletleri kullanın. Yatırım planlanan, gerçekleşen ve kalan maliyet ve rol
miktarları bu sekmede görüntülenir.
Portletlerde görüntülenen miktarlar, bir plan seçilmedikçe, portföy miktarlarıdır. Plan
açılır menüsünden bir plan seçilmişse, portletlerdeki miktarlar portföy planına dayanır.
Rol miktarları, portföy özelliklerindeki Kapasite Birimi Türü alanı tarafından belirlenen
saat veya TZE olarak görüntülenir.
Daha fazla bilgi için Yatırım Portföyü Oluşturma senaryosuna bakın.
Bu sayfaya ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edin:
1.
Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
Liste sayfası görünür.
2.
Bir portföy bağlantısını tıklatın.
Portföy özellikleri sayfası açılır.
3.
Analiz sekmesini tıklatın.
Analiz sekmesi aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Sınır Çizgisine Göre Planlanan Maliyet Portleti (sayfa 113)
■
Sınır Çizgisine Göre Rol Talebi Portleti (sayfa 113)
■
Yatırım Maliyeti ve Rol Talebi Portleti (sayfa 113)
Aynı zamanda Amaca Göre Planlanan Maliyet Portleti (sayfa 115) ve Amaca Göre Rol
Talebi Portleti (sayfa 116) portletlerini görüntülemek için de sayfayı yapılandırabilirsiniz.
Tüm portletleri bir defada sınır çizgisinin üzerinde durumuna göre filtrelemek için sayfa
düzeyi filtresini kullanın. Varsayılan olarak, portletlerde gösterilen miktarlar, portföy
içinde sınır çizgisinin üzerinde olan yatırım miktarlarını temsil eder. Portföyde sınır
çizgisinin altında miktarları veya tüm yatırım miktarlarını görüntülemek için, sayfa düzeyi
filtresindeki Sınır Çizgisinin Üzerinde açılır liste öğesini değiştirin. İstisna, Sınır Çizgisinin
Üzerinde sayfa düzeyi filtresi tarafından filtrelenmeyen şu iki pasta grafiğidir: Sınır
Çizgisine Göre Planlanan Maliyet ve Sınır Çizgisine göre Rol Talebi. Bu portletler, sınır
çizgisinin üzerindeki ve altındaki yatırımlar arasında bir karşılaştırma sunar ve bu
nedenle sınır çizgisinin yalnızca üzerindekileri veya yalnızca altındakileri görüntülemeye
yönelik filtre seçeneği bu portletler için geçerli değildir.
112 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Sıhır Çczacsch_ Gör_ Pf[hf[h[h M[fcy_t Pirtf_tc
Sınır Çizgisine Göre Planlanan Maliyet portleti, portföyde sınır çizgisinin üzerindeki ve
altındaki yatırımların planlanan maliyetini gösteren bir pasta grafiğidir. Portlet filtreleri
şunları içerir: Yatırım Türü, Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için bir portföy açın ve Analiz sekmesini tıklatın.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Sıhır Çczacsch_ Gör_ Rif T[f_\c Pirtf_tc
Sınır Çizgisine Göre Rol Talebi portleti, portföyde sınır çizgisinin üzerindeki ve altındaki
yatırımların rol talebini gösteren bir pasta grafiğidir. Portlet filtreleri şunları içerir:
Yatırım Türü, Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için bir portföy açın ve Analiz sekmesini tıklatın.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Y[tırıg M[fcy_tc v_ Rif T[f_\c Pirtf_tc
Yatırım Maliyeti ve Rol Talebi portleti portföye dahil edilen yatırımlar için planlanan,
gerçekleşen ve kalan maliyet ve rol talebi miktarlarını görüntüler. Sınır çizgisinin
üzerinde olan yatırımların listesini, bunların riskini ve hedef ve iş hizalama bakış açısına
göre nasıl hizalandıklarını görmek için bu portleti kullanın. Portlet filtreleri şunları içerir:
Yatırım Adı, Yatırım Kimliği, Yönetici, Hedef, Yatırım Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde,
Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için bir portföy açın ve Analiz sekmesini tıklatın.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Yatırım
Yatırımın adını görüntüler. İlgili yatırıma yönelik portföy yatırım özelliklerini
görüntülemek için yatırım adını tıklatın. Portföy yatırım özellikleri sayfası, portföy
içerikleri senkronize edilirken yatırımdan kopyalanan tüm öznitelikleri gösterir. Bu,
en son senkronize edildiği zamandaki yatırımın durumu için görünürlük sağlar.
Hedef
Yatırım hedefini görüntüler.
Değerler: Maliyetten Kaçınma, Maliyet Azaltma, İşi Büyüt, Altyapı İyileştirmesi veya
İşletmeyi Sürdürme.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 113
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Evre
Yatırımın yaşam döngüsündeki evreyi bir ilerleme çubuğu olarak gösterir. Gri kareler
tamamlanmış evreleri gösterir; geçerli evre ise yatırımın İş Hizalaması tarafından
belirlenen renge sahip renkli karedir.
İş Hizalama
Yatırımın, organizasyonun iş hedefiyle ne kadar iyi hizalandığını görüntüler. İş
hizalama değeri yükseldikçe hizalama güçlenir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (68 - 100). Yatırım işle iyi hizalanmıştır.
■
Sarı (34 - 67). Yatırım, işe göre ortalama bir hizalamaya sahiptir.
■
Kırmızı (0 - 33). Yatırım işle zayıf bir şekilde hizalanmıştır.
■
Beyaz. Hizalama verileri tanımlanmamıştır.
Risk
Yatırım risk puanına göre bir trafik ışığı görüntüler. Yatırımın risk puanı, trafik ışığının
rengini belirler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (0 - 33). Yatırım düşük risklidir.
■
Sarı (34 - 67). Yatırım orta risklidir.
■
Kırmızı (68 - 100). Yatırım yüksek risklidir.
Planlanan Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan maliyetini görüntüler.
Gerçekleşen Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen gerçekleşen maliyeti görüntüler.
Kalan Maliyet
Planlanan maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki farkı görüntüler.
Rol Talebi
Portföye dahil edilen roller ve portföy ufku içindeki portföy yatırımlarına tahsis
edilen diğer roller için yatırım ekibinden rol tahsisi talebini görüntüler.
Rol Gerçekleşenleri
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen rol gerçekleşenlerini görüntüler.
Kalan Rol
Rol talebiyle rol gerçekleşenleri arasındaki farkı görüntüler.
114 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Portletin altında portföyle ilgili aşağıdaki toplu miktarlar sağlanır:
Yatırım Toplamı
Portföy ufkundaki yatırımlar için toplam planlanan maliyeti, gerçekleşen maliyeti,
kalan maliyeti, rol talebini, rol gerçekleşenlerini ve kalan rolü görüntüler.
Dağıtılmış Hedef
Dağıtılmış hedef toplam maliyeti miktarını planlanan maliyet sütununda ve
dağıtılmış hedef genel rolü miktarını rol talep sütununda görüntüler.
Sapma
Dağıtılmış hedef ile yatırım toplam değerleri arasındaki farkı görüntüler. Negatif bir
sapma değeri, yatırım toplamlarının portföy dağıtılmış hedef miktarlarını aştığını
gösterir.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Ag[][ Gör_ Pf[hf[h[h M[fcy_t Pirtf_tc
Amaca Göre Planlanan Maliyet portleti, amaca göre gruplandırılmış bir şekilde, bir
portföyde yatırımların planlanan maliyetini gösteren bir pasta grafiğidir. Her pasta
dilimi, amaca göre dağıtılmış planlanan maliyet miktarının yüzdesini yansıtır. Bir amaca
göre toplam planlanan maliyet miktarını görüntülemek için fareyi bir pasta diliminin
üzerine getirin. Portlet filtreleri şunları içerir: Yatırım Türü, Sınır Çizgisinin Üzeri,
Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için bir portföy açın ve Analiz sekmesini tıklatın. Analiz
sekmesini Amaca Göre Planlanan Maliyet portletini içerecek şekilde kişiselleştirin.
Portleti sekme içeriğine ekledikten sonra, Sınır Çizgisinin Üzerinde filtre özniteliğinin
Sayfa Filtreleri sekmesinde Sınır Çizgisinin Üzerinde eşleştirme alanıyla eşleştirildiğinden
emin olun. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 115
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Ag[][ Gör_ Rif T[f_\c Pirtf_tc
Amaca Göre Rol Talebi portleti, amaca göre gruplandırılmış bir şekilde, bir portföyde
yatırımların rol talebini gösteren bir pasta grafiğidir. Her pasta dilimi, amaca göre
dağıtılmış rol talebi miktarının yüzdesini yansıtır. Bir amaca göre toplam rol talebi
miktarını görüntülemek için fareyi bir pasta diliminin üzerine getirin. Portlet filtreleri
şunları içerir: Yatırım Türü, Sınır Çizgisinin Üzeri, Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için bir portföy açın ve Analiz sekmesini tıklatın. Analiz
sekmesini Amaca Göre Rol Talebi portletini içerecek şekilde kişiselleştirin. Portleti sekme
içeriğine ekledikten sonra, Sınır Çizgisinin Üzerinde filtre özniteliğinin Sayfa Filtreleri
sekmesinde Sınır Çizgisinin Üzerinde eşleştirme alanıyla eşleştirildiğinden emin olun.
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
116 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Kapasite
Portföy içindeki tüm yatırımlarda yatırım zamanlaması ve rol kapasitesini taleple
karşılaştırarak görmek için Kapasite sekmesindeki portletleri kullanın. Portföy
yatırımlarının rol talebi, portföy veya portföy planı için rol hedef kapasitesiyle
karşılaştırılır.
Portletlerde görüntülenen miktarlar, bir plan seçilmedikçe, portföy miktarlarıdır. Plan
açılır menüsünden bir plan seçilmişse, portletlerdeki miktarlar portföy planına dayanır.
Rol miktarları, portföy özelliklerindeki Kapasite Birimi Türü alanı tarafından belirlenen
saat veya TZE olarak görüntülenir.
Daha fazla bilgi için Yatırım Portföyü Oluşturma senaryosuna bakın.
Bu sayfaya ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edin:
1.
Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
Liste sayfası görünür.
2.
Bir portföy bağlantısını tıklatın.
Portföy özellikleri sayfası açılır.
3.
Kapasite sekmesini tıklatın.
Portföy kapasitesi sekmesi görünür.
Kapasite sekmesi aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Yatırım Zamanlaması Portleti (sayfa 118)
■
Rol Kapasitesi ve Talep Portleti (sayfa 119)
Portleti sayısal değerler yerine histogram olarak görüntülemeyi tercih ederseniz sayfayı
Rol Kapasitesi ve Talep Histogramı portleti (sayfa 121)ni görüntüleyecek şekilde
yapılandırabilirsiniz.
Tüm portletleri bir defada sınır çizgisinin üzerinde durumuna göre filtrelemek için sayfa
düzeyi filtresini kullanın. Varsayılan olarak, portletlerde gösterilen miktarlar, portföy
içinde sınır çizgisinin üzerinde olan yatırım miktarlarını temsil eder. Portföyde sınır
çizgisinin altında miktarları veya tüm yatırım miktarlarını görüntülemek için, sayfa düzeyi
filtresindeki Sınır Çizgisinin Üzerinde açılır liste öğesini değiştirin.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 117
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Y[tırıg Z[g[hf[g[sı Pirtf_tc
Yatırım Zamanlaması portleti, portföydeki yatırımlar için zamanlamayı, planlanan
maliyeti ve rol talebini görüntüler. Portföy yatırımları listesini görüntülemek ve
zamanlamalarını karşılaştırmak için bu portleti kullanın. Portlet filtreleri şunları içerir:
Yatırım Adı, Yatırım Kimliği, Yönetici, Başlat, Yatırım Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde,
Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için bir portföy açın ve Kapasite sekmesini tıklatın.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Yatırım
Yatırımın adını görüntüler. İlgili yatırıma yönelik portföy yatırım özelliklerini
görüntülemek için yatırım adını tıklatın. Portföy yatırım özellikleri sayfası, portföy
içerikleri senkronize edilirken yatırımdan kopyalanan tüm öznitelikleri gösterir. Bu,
senkronize edildiği zamandaki yatırımın durumu için görünürlük sağlar.
Yatırım Talebi Sekmesi
Portföy yatırımı özellikleri sayfasının Rol Talebi sekmesini açmak için bu simgeyi
tıklatın. Rol Talebi sekmesi, portföy içerikleri senkronize edildiğinde yatırımdan
portföye yüklenen ekip rollerini gösterir. Roller için talebi ve nakledilen
gerçekleşenleri içerir. Hedefler sekmesinde portföy planlamaya dahil edilmemiş
roller, Diğer Roller kategorisinin bir parçası olarak dahil edilir.
Onaylandı
Yatırımın durumu Onaylandı ise bir onay işareti görüntüler.
Başlat
Yatırımın başlangıç tarihini görüntüler.
Bitir
Yatırımın bitiş tarihini görüntüler.
Planlanan Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan maliyetini görüntüler.
Rol Talebi
Portföye dahil edilen roller ve portföy ufku içindeki portföy yatırımlarına tahsis
edilen diğer roller için yatırım ekibinden rol tahsisi talebini görüntüler.
Gantt Şeması
Yatırım başlangıç tarihine ve bitiş tarihine dayanarak yatırım zamanlamasını
görüntüler.
118 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_rge Tablosu
Sayfanın alt kısmında yatırımlar için aşağıdaki toplamlar verilir:
Yatırım Toplamı
Portföy ufku içindeki yatırımlar için toplam planlanan maliyeti ve rol talebini
görüntüler.
Dağıtılmış Hedef
Dağıtılmış hedef toplam maliyeti miktarını planlanan maliyet sütununda ve
dağıtılmış hedef genel rolü miktarını rol talep sütununda görüntüler.
Sapma
Dağıtılmış hedef ile yatırım toplam değerleri arasındaki farkı görüntüler. Negatif bir
sapma değeri, yatırım toplamlarının portföy dağıtılmış hedef miktarlarını aştığını
gösterir.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar,
bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi
için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Rol Kapasitesi ve Talep Portleti
Rol Kapasitesi ve Talep Portleti, portföy içindeki yatırımlar için, aya göre ve toplamda,
dağıtılmış hedef kapasitesini ve rol talebini görüntüler. Bu portlet, Hedefler sekmesinden
portföy rollerini ve portföy yatırımlarına tahsis edilen ancak hedeflere dahil edilmeyen
ve Diğer Roller olarak anılan planlanmamış rolleri listeler. Portlet filtreleri şunları içerir:
Rol (çoklu seçim), Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Diğer Rolleri Hariç Tut. Diğer Rolleri Hariç
Tut filtre seçeneği, Diğer Rollerin listede görüntülenmeden çıkarılması için kullanılabilir.
Bu portleti görüntülemek için bir portföy açın ve Kapasite sekmesini tıklatın.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Rol
Portföye dahil edilen rolleri ve portföy yatırımlarına tahsis edilen diğer rolleri
görüntüler.
Dağıtılmış Hedef Kapasitesi
Portföye dahil edilen her bir rolün ve portföy ufku içindeki portföy yatırımlarına
tahsis edilen diğer rollerin dağıtılmış hedef kapasitesini görüntüler.
Rol Talebi
Portföye dahil edilen her bir rol ve portföy ufku içindeki portföy yatırımlarına tahsis
edilen diğer roller için rol talebini görüntüler.
Kalan Dağıtılmış Hedef
Dağıtılmış hedef kapasitesi ile rol talebi miktarları arasındaki farkı görüntüler.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 119
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Kapasite (Aya göre)
Portföye dahil edilen her bir rolün ve portföy yatırımlarına tahsis edilen diğer
rollerin aya göre dağıtılmış hedef kapasitesini görüntüler.
Talep (Aya göre)
Portföye dahil edilen her bir rolün ve portföy yatırımlarına tahsis edilen diğer
rollerin aya göre talebini görüntüler.
Kalan (Aya göre)
Aylık kapasite ile talep miktarları arasındaki farkı görüntüler. Negatif bir sapma
değeri, talebin kapasiteyi aştığını gösterir.
Portletin alt kısmında aşağıdaki toplam miktarlar görünür:
Kapasite
Portföye dahil edilen roller için ve portföy yatırımlara tahsis edilen diğer roller için,
toplamda ve aya göre, dağıtılmış hedef kapasitesinin toplamını görüntüler.
Talep
Portföye dahil edilen roller için ve portföy yatırımlara tahsis edilen diğer roller için,
toplamda ve aya göre, rol talebinin toplamını görüntüler.
Kalan
Toplamda ve aya göre, kapasite ve talep miktarları arasındaki farkı görüntüler.
Negatif bir sapma değeri, talebin kapasiteyi aştığını gösterir.
Bu portlet, Portföy Rol Kapasitesi ve Talep sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında
bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir.
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Portleti sayısal değerler yerine histogram olarak görüntülemeyi tercih ederseniz sayfayı
Rol Kapasitesi ve Talep Histogramı portleti (sayfa 121)ni görüntüleyecek şekilde
yapılandırabilirsiniz.
120 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Rol Kapasitesi v_ T[f_j Hcstiar[gı Pirtf_tc
Rol Kapasitesi ve Talep Histogramı Portleti, portföy içindeki yatırımlar için, aya göre ve
toplamda, dağıtılmış hedef kapasitesi ve rol talebi histogramını görüntüler. Bu portlet,
Hedefler sekmesinden portföy rollerini ve portföy yatırımlarına tahsis edilen ancak
hedeflere dahil edilmeyen ve Diğer Roller olarak anılan planlanmamış rolleri listeler.
Portlet filtreleri şunları içerir: Rol (çoklu seçim), Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Diğer Rolleri
Hariç Tut. Diğer Rolleri Hariç Tut filtre seçeneği, Diğer Rollerin listede görüntülenmeden
çıkarılması için kullanılabilir.
Histogram, portföydeki her bir rolün talebini ve dağıtılmış hedef kapasitesi eşiğini aylık
olarak gösterir. Sarı sütunlar, portföye dahil edilen bir rol veya portföy yatırımlarına
tahsis edilen diğer roller için talebi temsil eder. Kırmızı sütunlar, dağıtılmış hedef
kapasitesi eşiğini aşan miktarı temsil eder.
Bu portleti görüntülemek için bir portföy açın ve Kapasite sekmesini tıklatın. Kapasite
sekmesini Rol Kapasitesi ve Talep Histogramı portletini içerecek şekilde kişiselleştirin.
Portleti sekme içeriğine ekledikten sonra, Sınır Çizgisinin Üzerinde filtre özniteliğinin
Sayfa Filtreleri sekmesinde Sınır Çizgisinin Üzerinde eşleştirme alanıyla eşleştirildiğinden
emin olun. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Portlet aşağıdaki alanları görüntüler:
Rol
Portföye dahil edilen rolleri ve portföy yatırımlarına tahsis edilen diğer rolleri
görüntüler.
Dağıtılmış Hedef Kapasitesi
Portföye dahil edilen her bir rolün ve portföy ufku içindeki portföy yatırımlarına
tahsis edilen diğer rollerin dağıtılmış hedef kapasitesini görüntüler.
Rol Talebi
Portföye dahil edilen her bir rol ve portföy ufku içindeki portföy yatırımlarına tahsis
edilen diğer roller için rol talebini görüntüler.
Kalan Dağıtılmış Hedef
Dağıtılmış hedef kapasitesi ile rol talebi miktarları arasındaki farkı görüntüler.
Kapasite ve Talep (Aya göre)
Portföye dahil edilen her bir rol ve portföy yatırımlarına tahsis edilen diğer roller için
aya göre dağıtılmış hedef kapasitesi ve talep histogramını görüntüler.
Portletin alt kısmında aşağıdaki toplam miktarlar görünür:
Kapasite
Portföye dahil edilen roller için ve portföy yatırımlara tahsis edilen diğer roller için,
toplamda ve aya göre, dağıtılmış hedef kapasitesinin toplamını görüntüler.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 121
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Talep
Portföye dahil edilen roller için ve portföy yatırımlara tahsis edilen diğer roller için,
toplamda ve aya göre, rol talebinin toplamını görüntüler.
Kalan
Toplamda ve aya göre, kapasite ve talep miktarları arasındaki farkı görüntüler.
Negatif bir sapma değeri, talebin kapasiteyi aştığını gösterir.
Bu portlet, Portföy Rol Kapasitesi ve Talep sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında
bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir.
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
122 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
M[fc Öğ_f_r
Portföydeki yatırımlar için döneme göre mali planlama gerçekleştirmek, sermaye ve
işletim maliyetlerini analiz etmek, bütçe ve tahmin karşılaştırmasını incelemek ve mali
metrikleri görmek için Mali Öğeler sekmesindeki portletleri kullanın.
Portletlerde görüntülenen miktarlar, bir plan seçilmedikçe, portföy miktarlarıdır. Plan
açılır menüsünden bir plan seçilmişse, portletlerdeki miktarlar portföy planına dayanır.
Rol miktarları, portföy özelliklerindeki Kapasite Birimi Türü alanı tarafından belirlenen
saat veya TZE olarak görüntülenir.
Daha fazla bilgi için Yatırım Portföyü Oluşturma senaryosuna bakın.
Sermaye ve işletim miktarlarını görüntüleyen portletlerdeki verileri görmek için,
portföyünüze ve portföy yatırımlarınıza sermaye ve işletim maliyetlerini girmelisiniz.
Maliyet planları kullanıyorsanız, maliyet planlarının maliyet türü özniteliğine göre
gruplandırıldığını doğrulamalısınız. Maliyet türlerinin nasıl ayarlanacağı konusunda daha
fazla bilgi için bkz. Finansal Yönetim Kullanım Kılavuzu.
Bu sayfalara ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edin:
1.
Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
Liste sayfası görünür.
2.
Bir portföy bağlantısını tıklatın.
Portföy özellikleri sayfası açılır.
3.
Mali Öğeler sekmesini tıklatın.
Portföy finansal bilgiler sekmesi görünür.
Finansal Bilgiler sekmesi aşağıdaki portletleri içerir:
■
Döneme Göre Yatırım Planlama Portleti (sayfa 124)
■
Döneme Göre Yatırım Maliyeti Portleti (sayfa 126)
■
Yatırım Finansal Özeti Portleti (sayfa 128)
■
Sermaye ve İşletim Maliyeti Özeti Portleti (sayfa 130)
■
Sermaye ve İşletim Bütçesi ile Tahmin Karşılaştırması Portleti (sayfa 132)
Tüm portletleri bir defada sınır çizgisinin üzerinde durumuna göre filtrelemek için sayfa
düzeyi filtresini kullanın. Varsayılan olarak, portletlerde gösterilen miktarlar, portföy
içinde sınır çizgisinin üzerinde olan yatırım miktarlarını temsil eder. Portföyde sınır
çizgisinin altında miktarları veya tüm yatırım miktarlarını görüntülemek için, sayfa düzeyi
filtresindeki Sınır Çizgisinin Üzerinde açılır liste öğesini değiştirin.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 123
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Döh_g_ Gör_ Y[tırıg Pf[hf[g[ Pirtf_tc
Döneme Göre Yatırım Planlama portleti, portföydeki yatırımlara yönelik olarak döneme
göre planlanan sermaye maliyetini, planlanan işletim maliyetini ve planlanan fayda
miktarlarını düzenlemek içindir. Portföy planlarındaki planlanan maliyeti, planlanan
faydayı ve rol talebi miktarlarını değiştirmek için bu portleti kullanın. Portlet filtreleri
şunları içerir: Yatırım Adı, Yatırım Kimliği, Yönetici, Yatırım Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde,
Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için portföyü açın ve Mali Öğeler sekmesini tıklatın. Sayfa bir
defada yalnızca bir portleti görüntüleyecek biçimde büyütülmüşse, açılır portlet
listesinden Döneme Göre Yatırım Planlama'yı seçin.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Yatırım
Yatırımın adını görüntüler. İlgili yatırıma yönelik portföy yatırım özelliklerini
görüntülemek için yatırım adını tıklatın. Portföy yatırım özellikleri sayfası, portföy
içerikleri senkronize edilirken yatırımdan kopyalanan tüm öznitelikleri gösterir. Bu,
senkronize edildiği zamandaki yatırımın durumu için görünürlük sağlar.
Yatırım Talebi Sekmesi
Portföy yatırımı özellikleri sayfasının Rol Talebi sekmesini açmak için bu simgeyi
tıklatın. Bir plan seçerseniz, döneme göre talep miktarları bu sekmede
düzenlenebilir. Rol Talebi sekmesi, portföy içerikleri senkronize edildiğinde
yatırımdan portföye yüklenen ekip rollerini gösterir. Roller için talebi ve nakledilen
gerçekleşenleri içerir. Portföy planlamasına dahil edilmemiş roller, Diğer Roller
kategorisinin bir parçası olarak dahil edilir.
Rol Talebi
Portföye dahil edilen roller ve portföy ufku içindeki yatırıma tahsis edilen diğer
roller için yatırım ekibinden rol tahsisi talebini görüntüler.
Planlanan Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan maliyetini görüntüler.
Planlanan Sermaye Maliyeti
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan sermaye maliyetini görüntüler.
Planlanan İşletim Maliyeti
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan işletim maliyetini görüntüler.
Planlanan Fayda
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan faydasını görüntüler.
124 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Rol Talebi (Döneme Göre)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, portföye dahil
edilen roller ve yatırıma tahsis edilen diğer roller için döneme göre toplam rol
talebini görüntüler.
Toplam Maliyet (Döneme Göre)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın döneme
göre toplam planlanan maliyetini görüntüler.
Sermaye Maliyeti (Döneme Göre)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın döneme
göre toplam planlanan sermaye maliyetini görüntüler.
İşletim Maliyeti (Döneme Göre)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın döneme
göre toplam planlanan işletim maliyetini görüntüler.
Fayda (Döneme Göre)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın döneme
göre toplam planlanan faydasını görüntüler.
Portletin altında portföyle ilgili aşağıdaki toplu miktarlar sağlanır:
Rol Talebi
Portföye dahil edilen roller için ve portföy yatırımlara tahsis edilen diğer roller için,
toplamda ve döneme göre, rol talebinin toplamını görüntüler.
Toplam Maliyet
Portföy yatırımları için, toplamda ve döneme göre, planlanan maliyetin toplamını
görüntüler.
Sermaye Maliyeti
Portföy yatırımları için, toplamda ve döneme göre, planlanan sermaye maliyetinin
toplamını görüntüler.
İşletim Maliyeti
Portföy yatırımları için, toplamda ve döneme göre, planlanan işletim maliyetinin
toplamını görüntüler.
Kazanç
Portföy yatırımları için döneme göre toplam planlanan faydayı ve toplam faydayı
görüntüler.
Bu portlet, Portföy Yatırım Finansal Performans sağlayıcısına dayanır. Sistem
sağlayıcısında bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği
kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 125
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Döh_g_ Gör_ Y[tırıg M[fcy_tc Pirtf_tc
Döneme Göre Yatırım Maliyeti portleti, portföydeki yatırımlar için planlanan,
gerçekleşen, kalan ve tahmini maliyetleri görüntüler. Miktarlar toplamda ve döneme
göre görüntülenir. Portlet filtreleri şunları içerir: Yatırım Adı, Yatırım Kimliği, Yönetici,
Tahmin Tarihi İtibariyle, Yatırım Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde, Onaylanan ve Etkin.
Portletteki Tahmin Tarihi İtibariyle filtresi, Gerçekleşen ve Tahmini Kalan miktarları
hesaplamak için kullanılır. Bu aynı zamanda hesaplamalarında Gerçekleşen ve Tahmini
Kalan miktarlara referansta bulunan miktarları hesaplamak için de kullanılır.
Bu portleti görüntülemek için portföyü açın ve Mali Öğeler sekmesini tıklatın. Sayfa bir
defada yalnızca bir portleti görüntüleyecek biçimde büyütülmüşse, açılır portlet
listesinden Döneme Göre Yatırım Planlama'yı seçin.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Yatırım
Yatırımın adını görüntüler. İlgili yatırıma yönelik portföy yatırım özelliklerini
görüntülemek için yatırım adını tıklatın. Portföy yatırım özellikleri sayfası, portföy
içerikleri senkronize edilirken yatırımdan kopyalanan tüm öznitelikleri gösterir. Bu,
senkronize edildiği zamandaki yatırımın durumu için görünürlük sağlar.
Planlanan Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan maliyetini görüntüler.
Gerçekleşen Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen gerçekleşen maliyeti görüntüler.
Bir tarih Tahmin Tarihi İtibariyle filtresine girilirse, gerçekleşen maliyet yalnızca
Tahmin Tarihi İtibariyle tarihinde veya öncesinde bir işlem tarihine sahip olan
nakledilen işlemleri içerir.
Kalan Maliyet
Planlanan maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki farkı görüntüler.
Tahmini Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırımın tahmini maliyetini görüntüler. Tahmini
maliyet, gerçekleşen maliyet ile kalan tahmini maliyetin toplamıdır. Bir tarih Tahmin
Tarihi İtibariyle filtresine girilirse, gerçekleşen maliyet yalnızca Tahmin Tarihi
İtibariyle tarihinde veya öncesinde bir işlem tarihine sahip olan nakledilen işlemleri
içerir. Kalan tahmini maliyet, Tahmin Tarihi İtibariyle'den sonraki tarihler için
yalnızca planlanan maliyet miktarları içerir. Özetle, tahmini maliyet, gerçekleşen
maliyet artı kalan tahmini maliyettir (burada gerçekleşen maliyet Tahmin Tarihi
İtibariyle'ye kadar olan miktarları içerir ve kalan tahmini maliyet Tahmin Tarihi
İtibariyle'den sonraki miktarları içerir).
Planlanan (Döneme Göre)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın döneme
göre planlanan maliyetini görüntüler.
126 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Gerçekleşen (Döneme Göre)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın döneme
göre gerçekleşen maliyetini görüntüler. Bir tarih Tahmin Tarihi İtibariyle filtresine
girilirse, gerçekleşen maliyet yalnızca Tahmin Tarihi İtibariyle tarihinde veya
öncesinde bir işlem tarihine sahip olan nakledilen işlemleri içerir.
Kalan (Döneme Göre)
Döneme göre planlanan maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki farkı görüntüler.
Tahmin (Döneme Göre)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın döneme
göre tahmini maliyetini görüntüler. Tahmini maliyet, gerçekleşen maliyet ile kalan
tahmini maliyetin toplamıdır. Bir tarih Tahmin Tarihi İtibariyle filtresine girilirse,
gerçekleşen maliyet yalnızca Tahmin Tarihi İtibariyle tarihinde veya öncesinde bir
işlem tarihine sahip olan nakledilen işlemleri içerir. Kalan tahmini maliyet, Tahmin
Tarihi İtibariyle'den sonraki tarihler için yalnızca planlanan maliyet miktarları içerir.
Özetle, tahmini maliyet, gerçekleşen maliyet artı kalan tahmini maliyettir (burada
gerçekleşen maliyet Tahmin Tarihi İtibariyle'ye kadar olan miktarları içerir ve kalan
tahmini maliyet Tahmin Tarihi İtibariyle'den sonraki miktarları içerir).
Portletin altında portföyle ilgili aşağıdaki toplu miktarlar sağlanır:
Planlanan
Portföy yatırımları için, toplamda ve döneme göre, planlanan maliyetin toplamını
görüntüler.
Gerçekleşen
Portföy yatırımları için, toplamda ve döneme göre, gerçekleşen maliyetin toplamını
görüntüler.
Kalan
Planlanan maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki farkı görüntüler. Negatif bir
sapma değeri, gerçekleşen maliyetin planlanan maliyeti aştığını gösterir.
Tahmin
Portföy yatırımları için, toplamda ve döneme göre, tahmini maliyetin toplamını
görüntüler.
Bu portlet, Portföy Yatırım Finansal Performans sağlayıcısına dayanır. Sistem
sağlayıcısında bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği
kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 127
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Y[tırıg Fch[hs[f Öz_tc Pirtf_tc
Yatırım Finansal Özeti portleti, portföydeki yatırımlar için NBD ve YG gibi finansal
miktarları ve metrikleri görüntüler. Portlet filtreleri şunları içerir: Yatırım Adı, Yatırım
Kimliği, Yönetici, Yatırım Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde, Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için portföyü açın ve Mali Öğeler sekmesini tıklatın. Sayfa bir
defada yalnızca bir portleti görüntüleyecek biçimde büyütülmüşse, açılır portlet
listesinden Yatırım Finansal Özeti'ni seçin.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Yatırım
Yatırımın adını görüntüler. İlgili yatırıma yönelik portföy yatırım özelliklerini
görüntülemek için yatırım adını tıklatın. Portföy yatırım özellikleri sayfası, portföy
içerikleri senkronize edilirken yatırımdan kopyalanan tüm öznitelikleri gösterir. Bu,
senkronize edildiği zamandaki yatırımın durumu için görünürlük sağlar.
Planlanan Fayda
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan faydasını görüntüler.
Planlanan Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan maliyetini görüntüler.
Gerçekleşen Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen gerçekleşen maliyeti görüntüler.
Kalan Maliyet
Planlanan maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki farkı görüntüler.
Planlanan NBD
Toplam sermaye maliyetini ve gelecekteki bir dizi ödeme ve geliri hesaplayarak
yatırımın bugünkü net değerini görüntüler.
Kaynak: Portföy Yatırım Özellikleri
Planlanan İİY
Bu yatırımda kazanılan veya kaybedilen paranın yatırılan paraya oranını görüntüler.
Kaynak: Portföy Yatırım Özellikleri
Planlanan İç Karlılık Oranı
Bir yatırım için İç Karlılık Oranı'nı veya sıfır NBD elde etmek üzere kullanılan indirim
oranını görüntüler.
Kaynak: Portföy Yatırım Özellikleri
128 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Planlanan Değiştirilmiş İç Karlılık Oranı
Yatırımın Değiştirilmiş İç Karlılık Oranı'nı veya yatırımın elverişliliğini ölçmek için
kullanılan oranı görüntüler.
Kaynak: Portföy Yatırım Özellikleri
Planlanan Geri Ödeme (Ay)
Beklenen nakit akışı toplamının yatırıma yönelik ilk nakit harcamasına eşitlenmesi
için gereken dönem sayısını (ay cinsinden) görüntüler.
Kaynak: Portföy Yatırım Özellikleri
Planlanan Başabaş Değer
Beklenen nakit akışının yatırıma yönelik nakit harcamasına eşitlendiği tarihi
görüntüler. Başabaş tarihi, geri ödeme dönemiyle eşleşir.
Kaynak: Portföy Yatırım Özellikleri
Portletin altında portföyle ilgili aşağıdaki toplu miktarlar sağlanır:
Yatırım Toplamı
Portföy ufkundaki yatırımların toplam planlanan faydasını, planlanan maliyetini,
gerçekleşen maliyetini ve planlanan NBD'sini görüntüler.
Dağıtılmış Hedef
Dağıtılmış hedef faydasını planlanan fayda sütununda ve dağıtılmış hedef toplam
maliyetini planlanan maliyet sütununda görüntüler.
Sapma
Dağıtılmış hedef ile yatırım toplam değerleri arasındaki farkı görüntüler. Negatif bir
sapma değeri, yatırım toplamlarının portföy dağıtılmış hedef miktarlarını aştığını
gösterir.
Bu portlet, Portföy Yatırım Finansal Performans sağlayıcısına dayanır. Sistem
sağlayıcısında bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği
kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 129
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
S_rg[y_ v_ İşf_tcg M[fcy_tc Öz_tc Pirtf_tc
Sermaye ve İşletim Maliyeti Özeti portleti, planlanan ve gerçekleşen maliyet miktarlarını
toplamda ve sermaye ve işletim olarak ayrılmış şekilde görüntüler. Miktarlar, portföy
başlangıç ve bitiş tarihleri içindeki ufuk miktarları olarak ve portföy başlangıç ve bitiş
tarihlerinden bağımsız bir şekilde toplam miktarlar olarak görüntülenir. Portlet filtreleri
şunları içerir: Yatırım Adı, Yatırım Kimliği, Yönetici, Yatırım Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde,
Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için portföyü açın ve Mali Öğeler sekmesini tıklatın. Sayfa bir
defada yalnızca bir portleti görüntüleyecek biçimde büyütülmüşse, açılır portlet
listesinden Sermaye ve İşletim Maliyeti Özeti'ni seçin.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Yatırım
Yatırımın adını görüntüler. İlgili yatırıma yönelik portföy yatırım özelliklerini
görüntülemek için yatırım adını tıklatın. Portföy yatırım özellikleri sayfası, portföy
içerikleri senkronize edilirken yatırımdan kopyalanan tüm öznitelikleri gösterir. Bu,
senkronize edildiği zamandaki yatırımın durumu için görünürlük sağlar.
Planlanan
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan maliyetini görüntüler.
Planlanan (Toplam)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın planlanan
maliyetini görüntüler.
Gerçekleşen
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen gerçekleşen maliyeti görüntüler.
Gerçekleşen (Toplam)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırıma nakledilen
gerçekleşen maliyeti görüntüler.
Planlanan Sermaye
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan sermaye maliyetini görüntüler.
Planlanan Sermaye (Toplam)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın planlanan
sermaye maliyetini görüntüler.
Gerçekleşen Sermaye
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen gerçekleşen sermaye maliyetini
görüntüler.
130 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Gerçekleşen Sermaye (Toplam)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırıma nakledilen
gerçekleşen sermaye maliyetini görüntüler.
Planlanan İşletim
Portföy planlama ufku içinde yatırımın planlanan işletim maliyetini görüntüler.
Planlanan İşletim (Toplam)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırımın planlanan
işletim maliyetini görüntüler.
Gerçekleşen İşletim
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen gerçekleşen işletim maliyetini
görüntüler.
Gerçekleşen İşletim (Toplam)
Portföy planlama ufkunun dışındaki değerler dahil olmak üzere, yatırıma nakledilen
gerçekleşen işletim maliyetini görüntüler.
Portletin altında portföyle ilgili aşağıdaki toplu miktarlar sağlanır:
Yatırım Toplamı
Portföydeki yatırımlar için toplam planlanan maliyet, planlanan (toplam),
gerçekleşen maliyet, gerçekleşen (toplam), planlanan sermaye, planlanan sermaye
(toplam), gerçekleşen sermaye, gerçekleşen sermaye (toplam), planlanan işletim,
planlanan işletim (toplam), gerçekleşen işletim ve gerçekleşen işletim (toplam)
görüntüler.
Dağıtılmış Hedef
Dağıtılmış hedef toplam maliyeti, dağıtılmış hedef toplam maliyeti (toplam),
dağıtılmış hedef sermaye maliyeti, dağıtılmış hedef sermaye maliyeti (toplam),
dağıtılmış hedef işletim maliyeti ve dağıtılmış hedef işletim maliyeti (toplam)
görüntüler.
Sapma
Dağıtılmış hedef ile yatırım toplam değerleri arasındaki farkı görüntüler. Negatif bir
sapma değeri, yatırım toplamlarının portföy dağıtılmış hedef miktarlarını aştığını
gösterir.
Bu portlet, Portföy Yatırım Finansal Performans sağlayıcısına dayanır. Sistem
sağlayıcısında bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği
kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tfer 131
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
S_rg[y_ v_ İşf_tcg Bütç_sc cf_ T[bgch K[rşıf[ştırg[sı Pirtf_tc
Sermaye ve İşletim Bütçesi ile Tahmin Karşılaştırması portleti, portföydeki yatırımlar için
bütçe, gerçekleşen, tahmin ve sapma maliyeti miktarlarını görüntüler. Miktarlar
toplamda ve sermaye ve işletim olarak ayrılmış şekildedir. Bu portleti kullanarak bütçeyi
portföy yatırımlarının sermaye ve işletim maliyetleri tahminleriyle karşılaştırabilirsiniz.
Portlet filtreleri şunları içerir: Yatırım Adı, Yatırım Kimliği, Yönetici, Tahmin Tarihi
İtibariyle, Yatırım Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde, Onaylanan ve Etkin.
Bu portleti görüntülemek için portföyü açın ve Mali Öğeler sekmesini tıklatın. Sayfa bir
defada yalnızca bir portleti görüntüleyecek biçimde büyütülmüşse, açılır portlet
listesinden Sermaye ve İşletim Bütçesi ile Tahmin Karşılaştırması'nı seçin.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Yatırım
Yatırımın adını görüntüler. İlgili yatırıma yönelik portföy yatırım özelliklerini
görüntülemek için yatırım adını tıklatın. Portföy yatırım özellikleri sayfası, portföy
içerikleri senkronize edilirken yatırımdan kopyalanan tüm öznitelikleri gösterir. Bu,
senkronize edildiği zamandaki yatırımın durumu için görünürlük sağlar.
Bütçeli Maliyet
Geçerli onaylanmış bütçe için bütçeli maliyeti veya portföy planlama ufku içindeki
Bütçelenen Maliyet ve İşletim maliyeti miktarlarının toplamı olan finansal özet
miktarını görüntüler.
Bütçelenen Sermaye Maliyeti
Geçerli onaylanmış bütçe için bütçelenen sermaye maliyetini veya portföy planlama
ufku içindeki finansal özet miktarını görüntüler.
Bütçelenen İşletim Maliyeti
Geçerli onaylanmış bütçe için bütçelenen işletim maliyetini veya portföy planlama
ufku içindeki finansal özet miktarını görüntüler.
Gerçekleşen Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen gerçekleşen maliyeti görüntüler.
Bir tarih Tahmin Tarihi İtibariyle filtresine girilirse, gerçekleşen maliyet yalnızca
Tahmin Tarihi İtibariyle tarihinde veya öncesinde bir işlem tarihine sahip olan
nakledilen işlemleri içerir.
Gerçekleşen Sermaye Maliyeti
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen gerçekleşen sermaye maliyetini
görüntüler. Bir tarih Tahmin Tarihi İtibariyle filtresine girilirse, gerçekleşen sermaye
maliyeti yalnızca Tahmin Tarihi İtibariyle tarihinde veya öncesinde bir işlem tarihine
sahip olan nakledilen işlemleri içerir.
132 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Gerçekleşen İşletim Maliyeti
Portföy planlama ufku içinde yatırıma nakledilen gerçekleşen işletim maliyetini
görüntüler. Bir tarih Tahmin Tarihi İtibariyle filtresine girilirse, gerçekleşen işletim
maliyeti yalnızca Tahmin Tarihi İtibariyle tarihinde veya öncesinde bir işlem tarihine
sahip olan nakledilen işlemleri içerir.
Tahmini Maliyet
Portföy planlama ufku içinde yatırımın tahmini maliyetini görüntüler. Tahmini
maliyet, gerçekleşen maliyet ile kalan tahmini maliyetin toplamıdır. Bir tarih Tahmin
Tarihi İtibariyle filtresine girilirse, gerçekleşen maliyet yalnızca Tahmin Tarihi
İtibariyle tarihinde veya öncesinde bir işlem tarihine sahip olan nakledilen işlemleri
içerir. Kalan tahmini maliyet, Tahmin Tarihi İtibariyle'den sonraki tarihler için
yalnızca planlanan maliyet miktarları içerir. Özetle, tahmini maliyet, gerçekleşen
maliyet artı kalan tahmini maliyettir (burada gerçekleşen maliyet Tahmin Tarihi
İtibariyle'ye kadar olan miktarları içerir ve kalan tahmini maliyet Tahmin Tarihi
İtibariyle'den sonraki miktarları içerir).
Tahmini Sermaye Maliyeti
Portföy planlama ufku içinde yatırımın tahmini sermaye maliyetini görüntüler.
Tahmini sermaye maliyeti, gerçekleşen sermaye maliyeti ve kalan tahmini sermaye
maliyetinin toplamıdır. Bir tarih Tahmin Tarihi İtibariyle filtresine girilirse,
gerçekleşen sermaye maliyeti yalnızca Tahmin Tarihi İtibariyle tarihinde veya
öncesinde bir işlem tarihine sahip olan nakledilen işlemleri içerir. Kalan tahmini
sermaye maliyeti, Tahmin Tarihi İtibariyle'den sonraki tarihler için yalnızca
planlanan sermaye maliyeti miktarları içerir. Özetle, tahmini sermaye maliyeti,
gerçekleşen sermaye maliyeti artı kalan tahmini sermaye maliyetidir (burada
gerçekleşen sermaye maliyeti Tahmin Tarihi İtibariyle'ye kadar olan miktarları içerir
ve kalan tahmini sermaye maliyeti Tahmin Tarihi İtibariyle'den sonraki miktarları
içerir).
Tahmini İşletim Maliyeti
Portföy planlama ufku içinde yatırımın tahmini işletim maliyetini görüntüler.
Tahmini işletim maliyeti, gerçekleşen işletim maliyeti ve kalan tahmini işletim
maliyetinin toplamıdır. Bir tarih Tahmin Tarihi İtibariyle filtresine girilirse,
gerçekleşen işletim maliyeti yalnızca Tahmin Tarihi İtibariyle tarihinde veya
öncesinde bir işlem tarihine sahip olan nakledilen işlemleri içerir. Kalan tahmini
işletim maliyeti, Tahmin Tarihi İtibariyle'den sonraki tarihler için yalnızca planlanan
işletim maliyeti miktarları içerir. Özetle, tahmini işletim maliyeti, gerçekleşen işletim
maliyeti artı kalan tahmini işletim maliyetidir (burada gerçekleşen işletim maliyeti
Tahmin Tarihi İtibariyle'ye kadar olan miktarları içerir ve kalan tahmini işletim
maliyeti Tahmin Tarihi İtibariyle'den sonraki miktarları içerir).
Bütçe - Tahmini Maliyet Sapması
Bütçeli Maliyet ve Tahmini Maliyet miktarları arasındaki farkı görüntüler. Negatif bir
sapma değeri, tahmini maliyetin bütçeli maliyeti aştığını belirtir.
Böfüg 5: Pirt`öy S[y`[f[rı v_ Pirtf_tf_r 133
PMO Pirt`öy Y[tırıgı Göst_ra_ T[\fisu
Bütçe - Tahmini Sermaye Maliyeti Sapması
Bütçeli Sermaye Maliyeti ve Tahmini Sermaye Maliyeti miktarları arasındaki farkı
görüntüler. Negatif bir sapma değeri, tahmini sermaye maliyetinin bütçeli sermaye
maliyetini aştığını belirtir.
Bütçe - Tahmini İşletim Maliyeti Sapması
Bütçeli İşletim Maliyeti ve Tahmini İşletim Maliyeti miktarları arasındaki farkı
görüntüler. Negatif bir sapma değeri, tahmini işletim maliyetinin bütçeli işletim
maliyetini aştığını belirtir.
Portletin altında portföyle ilgili aşağıdaki toplu miktarlar sağlanır:
Toplam
Portföy ufku içindeki yatırımlar için toplam bütçeli maliyet, bütçeli sermaye
maliyeti, bütçeli işletim maliyeti, gerçekleşen maliyet, gerçekleşen sermaye
maliyeti, gerçekleşen işletim maliyeti, tahmini maliyet, tahmini sermaye maliyeti,
tahmini işletim maliyeti, bütçe - tahmini maliyet sapması, bütçe - tahmini sermaye
maliyeti sapması ve bütçe - tahmini işletim sermayesi sapması değerlerini içerir.
Bu portlet, Portföy Yatırım Finansal Performans sağlayıcısına dayanır. Sistem
sağlayıcısında bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği
kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
134 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı
Portleti
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
Gösterge Panosu Görünümleri Hakkında (sayfa 135)
PMO-Program Durumu Sayfa Düzeni (sayfa 136)
PMO-Project Durumu Sayfa Düzeni (sayfa 145)
PMO-Proje Resimli Taslağı Sayfa Düzeni (sayfa 152)
Göst_ra_ P[hisu Görühügf_rc H[eeıh^[
Aşağıdaki gösterge panosu görünümleri veya bir proje veya programın özellikler
sayfasındaki sayfa düzenleri arasından seçim yapabilirsiniz.
■
PMO-Program Durumu (sayfa 136)
■
PMO-Project Durumu (sayfa 145)
■
PMO-Proje Resimli Taslağı (sayfa 152)
Her görünüm, program veya proje bilgilerini analiz edebileceğiniz farklı portlet grupları
sağlar.
Bir gösterge tablosu görünümü seçmek için
1.
Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Projeler veya Programlar'ı tıklatın.
Liste sayfası görünür.
2.
Bir program veya proje adı bağlantısını tıklatın.
Özellikler sayfası görünür.
3.
Özellikler menüsünü açın ve Ayarlar'ı seçin.
Ayarlar sayfası görünür.
4.
Gösterge Tablosu Görünümü açılır menüsünü tıklatın ve bir görünüm seçin.
5.
Görünümünüzü kaydedin ve Gösterge Tablosu'nu tıklatın.
Seçilen gösterge panosu görünümü açılır.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 135
PMO-Priar[g Durugu S[y`[ Düz_hc
PMO-Priar[g Durugu S[y`[ Düz_hc
PMO-Program Durumu gösterge panosu görünümünü, maliyet, zamanlama ve risk
uyarılarındaki program sapmalarını görüntülemek için kullanın.
Bu sayfa aşağıdaki portletleri içerir:
■
Maliyet ve Zamanlama Genel Bilgileri Portleti (sayfa 136)
■
Zamanlama ve İlerleme Durumu Portleti (sayfa 142)
■
Kaynak Kullanım Portleti (sayfa 144)
Maliyet ve Zamanlama Genel Bilgileri Portleti
Maliyet ve Zamanlama Genel Bilgileri portleti, bir programla ilgili her bir projenin
metriklerini, performans göstergelerini ve risk bilgilerini gösterir. Bu portleti, sürmekte
olan projelerin performansını analiz etmek için kullanın.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
TB Maliyeti
Tamamlama sırasında anahattın sistem tarafından hesaplanmış değerini görüntüler;
bu değer, geçerli anahat revizyonu sırasındaki anahat maliyetidir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Gerçek Maliyet (YİGM)
Nakledilen gerçekleşenlere dayalı olarak iş gerçekleştirirken doğan toplam
doğrudan maliyetler olan, yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİGM) sistem tarafından
hesaplanan değerini görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
TT Maliyeti
Tamamlama sırasında sistem tarafından hesaplanan tahmin değerini görüntüler; bu
değer, bugüne kadar tamamlanmış gerçekleşen işin toplam maliyeti ve kalan işin
bitirilmesiyle ilişkili öngörülen maliyettir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
136 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Prograg Durugu S[y`[ Düz_hc
Planlanan Maliyet Sapması
Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin toplamıyla anahat maliyeti arasındaki
sapmayı görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: ((TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti)
Planlanan Maliyet Sapması %
TB maliyetinin yüzdesi olarak planlanan maliyet sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: (((TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti) / TB Maliyeti)
* 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT maliyeti, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT maliyeti, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT maliyeti, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat yoktur.
Başlat
Projenin başlangıç tarihini görüntüler.
Bitir
Projenin bitiş tarihini görüntüler.
Anahat Bitişi
Projenin anahat bitiş tarihini görüntüler.
Zamanlama %
Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını belirten bir
kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi
çıkarılarak belirlenir. Hesaplama proje ilerleme durumu ve anahattını (anahat varsa)
göz önünde bulundurur. Trafik ışığının rengi, projenin zamanlamaya uygun veya
gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 137
PMO-Priar[g Durugu S[y`[ Düz_hc
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Proje ilerlemesi durumu.
Anahat varsa, gecikme gün sayısı proje bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur. Pozitif sayı projenin anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif sayı
anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve proje bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, proje
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden proje bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı projenin tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden proje bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
Risk
Proje risk puanına göre bir trafik ışığı görüntüler. Projenin risk puanı, trafik ışığının
rengini belirler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (0 - 33). Proje düşük risklidir.
■
Sarı (34 - 67). Proje orta risklidir.
■
Kırmızı (68 - 100). Proje yüksek risklidir.
Yüksek Öncelikli Riskler
Toplam yüksek öncelikli risk sayısını gösterir. Riskler, durumları “Çözümlendi” veya
“Kapalı” ise dahil edilmez.
Yüksek Öncelikli Sorunlar
Toplam yüksek öncelikli sorun sayısını gösterir. Sorunlar, durumları “Çözümlendi”
veya “Kapalı” ise dahil edilmez.
Yüksek Öncelikli Değişiklikler
Toplam yüksek öncelikli değişiklik talebi sayısını gösterir. Talep edilen değişiklikler,
durumları “Çözümlendi” veya “Kapalı” ise dahil edilmez.
Portletin alt kısmında aşağıdaki toplam miktarlar görünür:
Proje
Toplam TB maliyetini, gerçekleşen maliyeti (ACWP), TT maliyetini ve programla
ilişkilendirilen projelerin yansıtılan maliyet sapmasını gösterir.
138 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Priar[g Durugu S[y`[ Düz_hc
Program
Programın bütçelendirilmiş maliyetini görüntüler.
Sapma
Program bütçesi ile toplam proje TT maliyetleri arasındaki farkı gösterir. Negatif
sapma, programın bütçeyi aştığını gösterir.
Bu portlette, yapılandır seçeneğini kullanarak eklenebilen şu alanlar bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Anahat Başlangıcı
Projenin anahat başlangıç tarihini görüntüler.
İş Hizalama
Projenin, organizasyonun iş hedefiyle ne kadar iyi hizalandığını görüntüler. İş
hizalama değeri yükseldikçe hizalama güçlenir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (68 - 100). Proje işle iyi hizalanmıştır.
■
Sarı (34 - 67). Proje işle ortalama ölçüde hizalanmıştır.
■
Kırmızı (0 - 34). Proje işle zayıf bir şekilde hizalanmıştır.
■
Beyaz. Hizalama verileri tanımlanmamıştır.
TB
Geçerli anahat revizyonu sırasında sistem tarafından hesaplanan anahat eforu
değerini (gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Gerçekleşenler
Projedeki görev için nakledilen, sistem tarafından hesaplanan gerçek efor değerini
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
TTM
Projenin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini efor değerini
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
TT
Proje tamamlandığı sırada sistem tarafından hesaplanan tahmin edilen efor değerini
(gerçekleşen artı kalan TTM) görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 139
PMO-Priar[g Durugu S[y`[ Düz_hc
Planlanan Efor Sapması
TT eforu ile anahat eforu arasındaki sapmayı görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: (TT Eforu – TB Eforu)
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: ((TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Planlanan Fayda
Projenin planlanan faydasını görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan Maliyet
Projenin planlanan maliyetini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan Sermaye Maliyeti
Projenin planlanan sermaye maliyetini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan Sermaye Yüzdesi
Projenin planlanan sermaye maliyetinin yüzdesini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Formül: (Planlanan Sermaye Maliyeti / Planlanan Maliyet) * 100.
Planlanan İşletim Maliyeti
Projenin planlanan işletim maliyetini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
140 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Priar[g Durugu S[y`[ Düz_hc
Planlanan İşletim Yüzdesi
Projenin planlanan işletim maliyetinin yüzdesini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Formül: (Planlanan İşletim Maliyeti / Planlanan Maliyet) * 100
Planlanan Değer (ZİBM)
Belirli bir zaman döneminde proje için harcanacak bütçelenen tutar olan
zamanlanmış işin bütçeli maliyetinin (ZİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Zaman belirtilmemişse, projenin geçerli tarihi veya sistem tarihi
kullanılır. ZİBM, planlanan değer (PD) olarak da anılır.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Kazanılan Değer (YİBM)
Yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Bu değer, projenin anahattını tanımladığınızda veya kazanılan değer
toplamlarını güncellediğinizde hesaplanıp kaydedilir. YİBM, kazanılan değer (KD)
olarak da adlandırılır ve performansa göre tamamlanan temel maliyet (TB) miktarını
temsil eder. Performans Görev KD Hesaplama yöntemiyle ölçülür.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Zamanla
Projenin ilerleme durumunu ve proje için bir anahattın bulunup bulunmadığını göz
önünde bulundurarak, bir projenin gecikmiş olduğu gün sayısına dayalı bir trafik ışığı
görüntüler. Trafik ışığının rengi, proje zamanlamasının zamanlamaya uygun veya
gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını görüntüler;
zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. Hesaplama
proje ilerleme durumu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Gecikme gün sayısı yüzdesi, bir projenin geciktiği süreyi oranlayarak gösterir. Altı
aylık bir projede bir günlük gecikme, bir aylık bir projedeki bir günlük gecikmeyle
aynı etkiye sahip değildir.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 141
PMO-Priar[g Durugu S[y`[ Düz_hc
Z[g[hf[g[ v_ İf_rf_g_ Durugu Pirtf_tc
Zamanlama ve İlerleme Durumu portleti, her bir proje puanının projenin zamanlanan
sapması ve gerçek bitiş tarihi arasında nasıl dengelendiğini gösteren bir baloncuk grafiği
görüntüler. Grafikteki her baloncuk, programla ilişkili bir projeyi temsil eder. İmleci
grafikteki bir baloncuk üzerinde kaydırdığınızda proje adı, bitiş tarihi, zamanlama yüzdesi
ve planlanan maliyeti gibi proje ayrıntıları görüntülenir. Projenin planlanan maliyetini
değiştirmek, baloncuğunun boyutunu da değiştirir. Bir baloncuğu tıklattığınızda proje
gösterge panosuna yönlendirilirsiniz.
X ekseni, proje bitiş tarihlerini, Y ekseni ise projelerin zamanlama yüzdesini gösterir.
Projeler, grafikte zamanlamalarına göre görüntülenir. Zamanlamanın gerisinde kalan
projeler 0 y koordinatının altında görüntülenir. Zamanlamanın önünde olan projeler 0 y
koordinatının üzerinde gösterilir.
Projeler, zamanlamalarına, maliyetlerine ve ilerleme durumlarına göre puanlanırlar.
Grafik anahtarı, renk dönüşümlerini belirtir. İlgili grubu grafikten hariç tutmak için bir
göstergeyi tıklatın.
Aşağıdaki öğeler, grafikte kullanılan metrikleri açıklamaktadır:
Zamanlama %
Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını belirtir; zaman
çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. Hesaplama proje
ilerleme durumu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
İlerleme Durumu
Proje ilerleme durumunu belirtir.
Değerler: Başlatılmadı, Başlatıldı veya Tamamlandı
Planlanan Maliyet
Projenin planlanan maliyetini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Bu portlette, yapılandır seçeneğini kullanarak eklenebilen şu alanlar bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
TTM
Projenin tamamlanması için sistem tarafından hesaplanan tahmini efor değerini
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Planlanan Sermaye Maliyeti
Projenin planlanan sermaye maliyetini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
142 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Priar[g Durugu S[y`[ Düz_hc
Planlanan İşletim Maliyeti
Projenin planlanan işletim maliyetini görüntüler.
Kaynak: Projenin Mali Özet özellikler sayfası.
Planlanan İİY
Bu projede yatırılan para miktarına göre kazanılan veya kaybedilen para oranını
görüntüler.
Planlanan İç Karlılık Oranı
Bir projede İç Karlılık Oranı'nı veya sıfır NBD elde etmek üzere kullanılan indirim
oranını görüntüler.
Planlanan Değiştirilmiş İç Karlılık Oranı
Projenin Değiştirilmiş İç Karlılık Oranı'nı veya bu projenin elverişliliğini ölçmek için
kullanılan oranı görüntüler.
Planlanan NBD
Toplam sermaye maliyetini ve gelecekteki bir dizi ödeme ve geliri hesaplayarak
projenin bugünkü net değerini görüntüler.
Zamanla
Projenin ilerleme durumunu ve proje için bir anahattın bulunup bulunmadığını göz
önünde bulundurarak, bir projenin gecikmiş olduğu gün sayısını belirten bir trafik
ışığı görüntüler. Trafik ışığının rengi, projenin zamanlamaya uygun veya gecikmiş
olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 143
PMO-Priar[g Durugu S[y`[ Düz_hc
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak bir projenin geciktiği gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Proje ilerlemesi durumu.
Anahat varsa, gecikme gün sayısı proje bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur. Pozitif sayı projenin anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif sayı
anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve proje bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, proje
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden proje bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı projenin tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden proje bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını görüntüler;
zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. Hesaplama
proje ilerleme durumu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Gecikme gün sayısı yüzdesi, bir projenin geciktiği süreyi oranlayarak gösterir. Altı
aylık bir projede bir günlük gecikme, bir aylık bir projedeki bir günlük gecikmeyle
aynı etkiye sahip değildir.
K[yh[e Kuff[hıg Pirtf_tc
Kaynak Kullanım portleti, bir alan grafiğinde resimler halinde aya göre atama
karşısındaki tahsisi gösterir. Kaynak Kullanım portletini, bir programla ilişkili projeleri
tamamlamak için gereken veya beklenen kaynak eforu miktarını görmek için kullanın.
Not: Kaynak kullanımını görmeden önce görevler için personel atayın.
Alan grafiğinde, varsayılan olarak programdaki projeler için tahsis edilen tüm kaynakların
aya göre toplam efor miktarı gösterilir. Y ekseni saatlik eforu gösterir. X ekseni ise ilgili
ayı gösterir. İlgili grubu grafikten hariç tutmak için bir göstergeyi tıklatın.
144 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Prid_]t Durugu S[y`[ Düz_hc
PMO-Prid_]t Durugu S[y`[ Düz_hc
Gösterge panosundaki PMO-proje durumu sayfa düzenini, bir projenin genel tablosunu
ve performans özetini görmek için kullanın. Gösterge panosunda, proje göstergeleri,
durum raporu göstergeleri, yaklaşan aşama hedefleri ve projedeki ekip kullanımı
gösterilir.
Bu sayfa aşağıdaki portletleri içerir:
■
Proje Göstergeleri Portleti (sayfa 145)
■
Yaklaşan Aşama Hedefleri Portleti (sayfa 147)
■
Proje Anahatları Portleti (sayfa 149)
■
Durum Raporu Göstergeleri Portleti (sayfa 149)
■
İşlem Türüne Göre Gerçekleşenler Portleti (sayfa 150)
■
Ekip Kullanımı Portleti (sayfa 151)
Prid_ Göst_ra_f_rc Pirtf_tc
Project Göstergeleri portleti, projenin temel performans göstergelerini (TPG) gösterir.
Portlet evre, zamanlama yüzdesi, gecikme gün sayısı, planlanan maliyet sapması yüzdesi,
planlanan efor sapması yüzdesi, risk, sorunlar ve değişiklik istekleri gibi TPG'lere ilişkin
hızlı bir güncelleme sağlar.
Bu portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Evre
Proje evresinin kullanım ömrünü bir ilerleme çubuğu olarak gösterir. Gri kareler
tamamlanmış evreleri gösterir; geçerli evre ise projenin iş hizalamasına göre bir
renkle temsil edilir.
Zamanlama %
Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını belirten bir
kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi
çıkarılarak belirlenir. Hesaplama projenin ilerleme durumunu ve anahattını (varsa)
göz önünde bulundurur. Trafik ışığının rengi, projenin zamanlamaya uygun veya
gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Yatırım, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Yatırım, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Yatırım, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_ti 145
PMO-Prid_]t Durugu S[y`[ Düz_hc
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak bir projenin geciktiği gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Proje ilerleme durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı proje bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur. Pozitif sayı projenin anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif sayı
anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve proje bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, proje
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden proje bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı projenin tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden proje bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
Planlanan Maliyet Sapması %
TB maliyetinin yüzdesi olarak planlanan maliyet sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: (((TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti) / TB Maliyeti)
* 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT maliyeti, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT maliyeti, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT maliyeti, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat yoktur.
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Formül: ((TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
■
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
■
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
■
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
146 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Prid_]t Durugu S[y`[ Düz_hc
Risk
Proje risk puanına göre bir trafik ışığı görüntüler. Projenin risk puanı, trafik ışığının
rengini belirler.
Değerler:
■
Yeşil (0 - 33). Proje düşük risklidir.
■
Sarı (34 - 68). Proje orta risklidir.
■
Kırmızı (68 - 100). Proje yüksek risklidir.
■
Beyaz. Risk verileri tanımlanmaz.
Sorun
Projeyle ilgili sorunların en yüksek sorun önceliğine göre bir trafik ışığı görüntüler.
“Çözümlendi” veya “Kapatıldı” durumuna sahip sorunlar hariç tutulur.
Değerler:
■
Yeşil. Projede bulunan tüm sorunlar düşük önceliklidir.
■
Sarı. Projede en az bir orta öncelikli sorun bulunmaktadır; yüksek öncelikli
sorun yoktur.
■
Kırmızı. Projede en az bir yüksek öncelikli sorun vardır.
Değişiklik
Projede en az bir değişiklik isteği varsa bir onay işareti görüntüler. “Çözümlendi”
veya “Kapatıldı” durumuna sahip değişiklik istekleri hariç tutulur.
Y[ef[ş[h Aş[g[ H_^_`f_rc Pirtf_tc
Yaklaşan Aşama Hedefleri portleti, bir projedeki tüm aşamaların yer aldığı bir liste sağlar.
Bu portlet aşağıdaki alanları içerir:
Aşama Adı
Aşama adını görüntüler. Görev özellikleri sayfasını görüntülemek için aşama adını
tıklatın.
Bitir
Aşamanın bitiş tarihini görüntüler.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 147
PMO-Prid_]t Durugu S[y`[ Düz_hc
Zamanlama %
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden
başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de aşamanın bir üst görevi bulunuyorsa,
hesaplamada üst görev zaman çerçevesi kullanılır. Aşama İDY'nin en üst
düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplama için proje zaman çerçevesi
kullanılır.
Hesaplama aşama durumunu ve anahattını (varsa) göz önünde bulundurur. Trafik
ışığının rengi, aşamanın zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Aşama, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Aşama, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Aşama, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Aşama durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı aşama bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi
çıkarılarak bulunur. Pozitif sayı aşamanın anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif
sayı anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve aşama bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, aşama
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden aşama bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı aşamanın tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden aşama bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
Gantt Şeması
Aşamanın bitiş tarihlerini gösteren bir Gantt seması görüntüler. Gantt şemasının
rengi, zamanlama yüzdesine göre şu şekilde belirlenir:
■
Yeşil. Aşama, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Aşama, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Aşama, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
148 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Prid_]t Durugu S[y`[ Düz_hc
Prid_ Ah[b[tf[rı Pirtf_tc
Proje Anahatları portleti, projedeki kullanım ve çalışılan saatler karşısındaki anahat
etkinliğini gösteren bir çizgi grafiği görüntüler. X ekseni, aylık dönemleri, Y ekseni ise
toplu proje saatlerini gösterir. Projedeki her bir anahat ve geçerli proje planı için bir çizgi
belirir.
Durum Raporu Göst_ra_f_rc Pirtf_tc
Durum Raporu Göstergeleri portleti, en yakın rapor tarihine göre rapor durumuna dayalı
göstergeleri ve değeri "son" olarak seçilmiş veya hiçbir değer seçilmemiş olan rapor
durumunu gösterir.
Not: Bu portletteki bilgileri görmek için, bir proje durumu raporunun bulunması
gereklidir.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Genel Durum
Projenin genel olarak gidişatını gösteren bir trafik ışığı görüntüler. Metrik, durum
raporundaki Genel Durum trafik ışığına dayanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Projenin genel durumu yolundadır.
■
Sarı. Projenin genel durumunda küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Projenin genel durumunda önemli bir sapma vardır.
Rapor Tarihi
Durum raporu için girilen rapor tarihini görüntüler. Durum raporu özellikleri
sayfasını görmek için tarihi tıklatın.
Proje Yöneticisi
Proje yöneticisinin adını görüntüler.
Zamanla
Proje zamanlamasının yolunda olup olmadığını belirten bir trafik ışığı gösterir.
Metrik, durum raporundaki Zamanlama bölümüne dayanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje zamanlaması yolundadır.
■
Sarı. Proje zamanlamasında küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Proje zamanlamasında önemli bir sapma vardır.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 149
PMO-Prid_]t Durugu S[y`[ Düzeni
Kapsam
Proje kapsamının yolunda olup olmadığını belirten bir trafik ışığı gösterir. Metrik,
durum raporundaki Kapsam bölümüne dayanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje kapsamı yolundadır.
■
Sarı. Proje kapsamında küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Proje kapsamında önemli bir sapma vardır.
Maliyet ve Efor
Proje maliyet ve eforunun yolunda olup olmadığını belirten bir trafik ışığı gösterir.
Metrik, durum raporundaki Maliyet ve Efor bölümüne dayanır.
Değerler:
■
Yeşil. Projenin maliyet ve eforu yolundadır.
■
Sarı. Projenin maliyet ve eforunda küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Projenin maliyet ve eforunda önemli bir sapma vardır.
Durum Raporları
Projenin durum raporlarına bağlanan bir simge görüntüler.
İşf_g Türüh_ Gör_ G_rç_ef_ş_hf_r Pirtf_tc
İşlem Türüne Göre Gerçekleşenler portleti, işlem türüne göre organize edilen gerçek
maliyetlerin toplamını gösterir. İşlem türleri arasında şunlar yer alır: ekipman, gider, iş
gücü ve malzeme. Portletteki verileri görmek için, öncelikler proje işlemlerini girin ve
işlemleri Yİ'ye gönderin.
Miktar ve maliyet miktarları hiyerarşide üst sırada yer alır. Portletteki Toplamlar, tek tek
işlemlerin toplamını yansıtır.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
İşlem/Kaynak/Tarih
İşlem türünü, kaynak adını ve işlem tarihini görüntüler.
Görev
Görevin adını görüntüler.
Miktar
İşlem miktarını gösterir.
150 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Prid_]t Durugu S[y`[ Düz_hc
Maliyet
İşlemin gerçek maliyetini gösterir.
Portlet, kılavuzda İşlem/Kaynak/Tarih sütunundan sonra görünen iki yer tutucu sütuna
da sahiptir. Bu yer tutucu sütunlar, portlet Excel'e dışa aktarılmadıkça veri
görüntülemez. Portlet Excel'e dışa aktarılırsa, yer tutucu sütunlarda kaynak adı ve işlem
tarihi görüntülenir.
Eecj Kuff[hıgı Pirtf_tc
Ekip Kullanımı portleti, projenin tüm atanan görevlerinde kaynak başına toplam eforu
gösterir. Tek tek kaynak ve göreve göre kullanımı görüntülemek için bu görünümde
ayrıntıya gidebilirsiniz.
Kaynakları yönetme hakkında daha fazla bilgi için Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na
bakın.
Portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Özellikler Simgesi
Personel üyesi özellikleri sayfasını görüntülemek için simgeyi tıklatın. Bir personel
üyesinin özelliklerini güncellemek için bu sayfayı kullanın.
Kaynak Tahsisi Simgesi
Kaynağın kaynak/rol tahsisleri sayfasını açmak için bu simgeyi tıklatın. Bir kaynağın
tahsisini güncellemek için bu sayfayı kullanın.
Görevlerin Listesi Simgesi
Bu kaynağın görev kaynak kullanımı listesi sayfasını açmak için bu simgeyi tıklatın.
Kaynak
İlgili kaynağın adını görüntüler. Kaynak özellikleri sayfasını görüntülemek için kaynak
adını tıklatın.
Ortalama Tahsis %
Kaynağın kullanılabilir süresinin ortalama yüzdesini gösterir.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 151
PMO-Prid_ R_scgfc T[sf[ğı S[y`[ Düz_hc
Zaman Dönemi
Bir görevin zaman dönemini gösterir. Bu alan, seçilen Zaman Ölçekli Değerler
seçeneğine göre değişir. Zaman dönemi verileri renkli bir histogramda görüntülenir.
Değerler:
■
Yeşil. Tarihe kaydedilen gerçekleşen saatleri belirtir.
■
Sarı. Bu kaynak için kullanılabilirlik eşiğini (bir kaynağın iş için kullanılabilir
olduğu maksimum saat) belirtir.
■
Kırmızı. Kaynağın fazla tahsis edildiğini temsil eder.
PMO-Prid_ R_scgfc T[sf[ğı S[y`[ Düz_hc
PMO proje resimli taslağı sayfa düzenini, bir projenin genel tablosu ve performansı
hakkındaki ayrıntılı bilgileri görmek için kullanın.
Bu sayfa aşağıdaki portletlerden oluşur:
■
Ekip Kapasitesi Portleti (sayfa 152)
■
Yaklaşan Aşama Hedefleri Portleti (sayfa 153)
■
Önceliğe Göre Sorunlar Portleti (sayfa 154)
■
Evreye Göre Kazanılan Değer Analizi Portleti (sayfa 156)
Ekip Kapasitesi Portleti
Ekip Kapasitesi portleti, projelerde ileri dönemdeki kaynak ihtiyacını görüntüler.
Portlette, projede görevlendirilen ekip üyelerinin tahsisine göre proje için yapılan kaynak
talebi gösterilir.
Grafik, içinde bulunulan aydan başlar (geçerli takvim tarihine göre) ve proje süresi
boyunca ileri doğru devam eder. Personel tahsisi değeri, projedeki kalan tahsise
eşdeğerdir. Atama değeri, görev atamalarındaki TTM alanına ve tüm nakledilen
gerçekleşenlere girilen değerdir.
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
152 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Prid_ R_scgfc T[sf[ğı S[y`[ Düz_hc
Y[ef[ş[h Aş[g[ H_^_`f_rc Pirtf_tc
Yaklaşan Aşama Hedefleri portleti, bir projedeki tüm aşamaların yer aldığı bir liste sağlar.
Bu portlet aşağıdaki alanları içerir:
Aşama Adı
Aşama adını görüntüler. Görev özellikleri sayfasını görüntülemek için aşama adını
tıklatın.
Bitir
Aşamanın bitiş tarihini görüntüler.
Zamanlama %
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden
başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de aşamanın bir üst görevi bulunuyorsa,
hesaplamada üst görev zaman çerçevesi kullanılır. Aşama İDY'nin en üst
düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplama için proje zaman çerçevesi
kullanılır.
Hesaplama aşama durumunu ve anahattını (varsa) göz önünde bulundurur. Trafik
ışığının rengi, aşamanın zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Aşama, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Aşama, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Aşama, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Aşama durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı aşama bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi
çıkarılarak bulunur. Pozitif sayı aşamanın anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif
sayı anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve aşama bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, aşama
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden aşama bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı aşamanın tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden aşama bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 153
PMO-Prid_ R_scgfc T[sf[ğı S[y`[ Düz_hc
Gantt Şeması
Aşamanın bitiş tarihlerini gösteren bir Gantt seması görüntüler. Gantt şemasının
rengi, zamanlama yüzdesine göre şu şekilde belirlenir:
■
Yeşil. Aşama, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Aşama, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Aşama, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Öh]_fcğ_ Gör_ Siruhf[r Pirtf_tc
Önceliğe Göre Sorunlar portleti, sorunların önceliğe göre gruplandığı bir pasta grafik
görüntüler. “Çözümlendi” veya “Kapatıldı” durumuna sahip sorunlar hariç tutulur.
Her bir pasta bölümü, proje durumunun oluşan sorunlar bakımından grafik ve genel bir
görünümünü vererek bu önceliğin sorun sayısını yansıtır. Geçerli Sorunların Detayına
Gitme sayfasında sorunun ayrıntılarını açmak için bir pasta dilimini tıklatın.
Siruhf[rıh D_t[yıh[ Gctg_ S[y`[sı
Sorunların Detayına Gitme sayfası, Sorunlar Listesi portletini içerir. Bu portlet bir
sorunun hedef çözüm tarihinin yolunda olup olmadığını belirterek, sorunlar hakkındaki
ayrıntıları görüntüler. “Çözümlendi” veya “Kapalı” durumuna sahip sorunlar bu portlete
dahil edilmez.
Sorunların detayına gitme sayfasını görüntülemek için, Önceliğe Göre Sorunlar
portletindeki (sayfa 154) bir pasta dilimini tıklatın.
Aşağıdaki sütun, Sorunlar Listesi portletini görüntüler:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Sorun
Sorunun adını gösterir.
Açıklama
Sorunun açıklamasını gösterir.
154 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Prid_ R_scgfc T[sf[ğı S[y`[ Düz_hc
Öncelik
Sorunun önceliğini belirten bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Sorun önceliği düşük düzeydedir.
■
Sarı. Sorun önceliği orta düzeydedir.
■
Kırmızı. Sorun önceliği yüksek düzeydedir.
Zamanla
Gecikme gün sayısı hesaplamasını gösteren, zamanlamaya ait bir trafik ışığı
görüntüler. Zamanlama trafik ışığı, bugünün tarihinden sorun hedef çözümleme
tarihi çıkarılarak hesaplanır. Pozitif sayı, sorun hedef çözümleme tarihinin bugünün
tarihine göre gecikmiş olduğunu gösterir. Negatif sayı bugünün tarihine göre erken
olduğunu gösterir. Trafik ışığının rengi, sorunun zamanlamaya uygun veya gecikmiş
olduğunu gösterir.
Değerler:
■
Yeşil. Hedef çözümleme zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Hedef çözümleme bir veya iki gün gecikmiştir.
■
Kırmızı. Hedef çözümleme, iki günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Hedef çözümleme tarihi tanımlanmamıştır.
Hedef Çözümleme
Sorunun hedef çözümleme tarihini görüntüler.
Kategori
Soruna atanan kategoriyi görüntüler.
Değerler: Esneklik, Mali Destek, İnsan Arabirim, Uygulama, Karşılıklı Bağımlılıklar,
Hedefler, Organizasyonel Kültür, Kaynak Kullanılabilirliği, Sponsorluk,
Desteklenebilirlik veya Teknik.
Sahip
Sorun sahibinin adını görüntüler.
E-posta
Bir e-posta simgesi görüntüler. Sorun sahibine e-posta göndermek için bu simgeyi
tıklatın.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Oluşturan
Sorunu oluşturan kaynağın adını görüntüler.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 155
PMO-Prid_ R_scgfc T[sf[ğı S[y`[ Düz_hc
Oluşturma Tarihi
Sorunun oluşturulduğu tarihi görüntüler.
Sorun Kimliği
Sorunun tanımlayıcısı olan Sorun Kimliğini görüntüler.
Son Güncelleme Tarihi
Sorunun en son güncellendiği tarihi görüntüler.
Sahibin E-posta Adresi
Sorun sahibinin e-posta adresini görüntüler.
Öncelik Kodu
Sorunun önceliğini görüntüler.
Proje Kimliği
Projenin tanımlayıcısı olan proje Kimliğini görüntüler.
Çözümleme
Sorunun son çözümlemesini görüntüler.
Çözümleme Tarihi
Sorunun çözümlendiği tarihi görüntüler.
Durum
Sorunun durumunu görüntüler.
Güncelleyen
Sorunu en son güncelleyen kaynağın adını görüntüler.
Evr_y_ Gör_ K[z[hıf[h D_ğ_r Ah[fczc Pirtf_tc
Evreye Göre Kazanılan Değer Analizi portletini, iş performansını maliyet ve zamanlama
performanslarını dikkate alacak şekilde izlemek için kullanın.
Bu portlet aşağıdaki alanları içerir:
Evre
Proje evresini gösterir.
156 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO-Prid_ R_scgfc T[sf[ğı S[y`[ Düz_hc
Planlanan Değer (ZİBM)
Belirli bir zaman döneminde proje için harcanacak bütçelenen tutar olan
zamanlanmış işin bütçeli maliyetinin (ZİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Zaman belirtilmemişse, projenin geçerli tarihi veya sistem tarihi
kullanılır. ZİBM, planlanan değer (PD) olarak da anılır.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Kazanılan Değer (YİBM)
Yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİBM) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Bu değer, projenin anahattını tanımladığınızda veya kazanılan değer
toplamlarını güncellediğinizde hesaplanıp kaydedilir. YİBM, kazanılan değer (KD)
olarak da adlandırılır ve performansa göre tamamlanan temel maliyet (TB) miktarını
temsil eder. Performans Görev KD Hesaplama yöntemiyle ölçülür.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Gerçek Maliyet (YİGM)
Nakledilen gerçekleşenlere dayalı olarak iş gerçekleştirirken doğan toplam
doğrudan maliyetler olan, yapılan işin bütçeli maliyetinin (YİGM) sistem tarafından
hesaplanan değerini görüntüler.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Maliyet Sapması (CV)
Sistem tarafından hesaplanan maliyet sapması değerini görüntüler. Maliyet
sapması, bugüne kadar başarılanlar ile bugüne kadar harcananların
karşılaştırılmasıyla bulunan değerdir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Zamanlama Sapması (SV)
Sistem tarafından hesaplanan zamanlama sapması değerini görüntüler. Zamanlama
sapması, bugüne kadar gerçekleştirilenler ile bugüne kadar zamanlananların
karşılaştırılmasıyla bulunan değerdir. Pozitif bir değer işin anahat zamanlamasının
önünde olduğunu belirtir. Negatif bir değer işin anahat zamanlamasının gerisinde
olduğunu belirtir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Maliyet Performans Dizini (CPI)
Gerçekleştirilen iş için bir verimlilik derecelendirmesi olan, sistem tarafından
hesaplanan maliyet performansı endeksi (MPE) değerini görüntüler. Birden büyük
veya bire eşit bir değer, olumlu bir koşulu gösterir. Birden küçük bir değer olumsuz
bir koşulu gösterir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
Böfüg 6: Priar[g v_ Prid_ S[y`[f[rı Pirtf_tc 157
PMO-Prid_ R_scgfc T[sf[ğı S[y`[ Düz_hc
Zamanlama Performansı Dizini (ZPE)
Aşağıdaki formüle dayalı olarak, zamanlanmış işe göre gerçekleştirilen işin oranı
olan zamanlanan performans dizininin (ZPE) sistem tarafından hesaplanan değerini
görüntüler. Birden büyük veya bire eşit bir değer, işin zamanlamaya uygun olduğunu
gösterir. Birden küçük bir değer, işin, zamanlamanın gerisinde olduğunu belirtir.
Kaynak: Projenin Zamanlama ve Performans özellikleri sayfası.
158 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 7: Durug R[jiru İh]_f_g_
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
Durum Raporu İnceleme Hakkında (sayfa 159)
Durum Raporu Listeleri (sayfa 159)
Geciken ve Eksik Durum Raporları (sayfa 162)
Durug R[jiru İh]_f_g_ H[eeıh^[
Projelerde geciken ve eksik durum raporları dahil olmak üzere durum raporları hakkında
özeti ve ayrıntılı bilgileri incelemek için Durum Raporu İnceleme sayfasını kullanın. Bu
sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve Gösterge Tabloları'ndan Durum Raporu
İnceleme'yi seçin.
Bu sayfada aşağıdaki sekmeler bulunur:
■
Durum Raporu Listeleri (sayfa 159)
■
Geciken ve Eksik Durum Raporları (sayfa 162)
Durum Raporu Listeleri
Durum Raporu Listeleri sayfası, projelerle ilgili tüm durum raporları hakkında bilgi verir.
Durum Raporu Listeleri şu portleti içerir:
■
Durum Raporu Listeleri Portleti (sayfa 159)
Portleti proje OKY'si ve proje yöneticisine göre filtrelemek için sayfa düzeyi filtresini
kullanın.
Durum Raporu Listeleri Portleti
Durum Raporu Listeleri portleti, durum raporu güncellemeleri ve göstergeleri de dahil
olmak üzere proje durum raporlarını gösterir. Bu portleti, projelerde durum raporları
üzerindeki genel durum, zamanlama, kapsam, maliyet ve efor göstergelerini
karşılaştırmak için kullanın. Portlete program eklemenizi sağlayan bir Program Ekleme
filtre seçeneği vardır. Varsayılan olarak, bu filtre seçeneği Evet olarak ayarlanmıştır, bu
da program durum raporlarının portlet listesinde görüntülendiği anlamına gelir.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve Gösterge Tabloları'ndan Durum Raporu
İnceleme'yi seçin.
Böfüg 7: Durug R[jiru İh]_f_g_ 159
Durum Raporu Listeleri
Bu portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Proje
Proje adını görüntüler. Projenin özellikler sayfasını görüntülemek için projeyi
tıklatın.
Yönetici
Proje yöneticisinin adını görüntüler.
Genel Durum
Projenin genel olarak gidişatını gösteren bir trafik ışığı görüntüler. Metrik, durum
raporundaki Genel Durum trafik ışığına dayanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Projenin genel durumu yolundadır.
■
Sarı. Projenin genel durumunda küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Projenin genel durumunda önemli bir sapma vardır.
Durum Raporu Güncelleme
Durum raporuna girilen durum raporu güncellemesini gösterir. Durum raporu
özellikler sayfasını görüntülemek için durum raporu güncellemesini tıklatın.
Rapor Tarihi
Durum raporu için girilen rapor tarihini görüntüler.
Rapor Durumu
Rapor durumunu görüntüler. Rapor durumu alanı şu değerleri içerir: taslak veya
son.
Zamanla
Proje zamanlamasının yolunda olup olmadığını belirten bir trafik ışığı gösterir.
Metrik, durum raporundaki Zamanlama bölümüne dayanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje zamanlaması yolundadır.
■
Sarı. Proje zamanlamasında küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Proje zamanlamasında önemli bir sapma vardır.
Kapsam
Proje kapsamının yolunda olup olmadığını belirten bir trafik ışığı gösterir. Metrik,
durum raporundaki Kapsam bölümüne dayanır.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje kapsamı yolundadır.
■
Sarı. Proje kapsamında küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Proje kapsamında önemli bir sapma vardır.
160 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Durum Raporu Listeleri
Maliyet ve Efor
Proje maliyet ve eforunun yolunda olup olmadığını belirten bir trafik ışığı gösterir.
Metrik, durum raporundaki Maliyet ve Efor bölümüne dayanır.
Değerler:
■
Yeşil. Projenin maliyet ve eforu yolundadır.
■
Sarı. Projenin maliyet ve eforunda küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Projenin maliyet ve eforunda önemli bir sapma vardır.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Değişiklik Açıklaması
Maliyet ve Efor Açıklaması
Geçerli Aşama
Değiştirilen Çıktı Kapsamı
Bitiş Tarihi
Kilit Başarılar
En Son Rapor
İzlemedeki Sonraki Aşama
İlerleme Durumu
Dış Faktörlerden Etkilenen Proje
Proje Kategorisi
Proje Kimliği
Değiştirilen Proje Hedefi
Proje Türü
Onay Sorunlarını Gözden Geçirme
Gereken Kapsam Değişikliği
Personel/Kullanılabilirlik Sorunları
Evre
Başlangıç Tarihi
Durum
Durum Raporları
Durum Raporu Adı
Yaklaşan Etkinlikler
Böfüg 7: Durug R[jiru İh]_f_g_ 161
G_]ce_h v_ Eesce Durug R[jirf[rı
Sapma Açıklaması
Çalışma Durumu
Geciken ve Eesce Durug R[jirf[rı
Geciken ve Eksik Durum Raporları sayfası, geciken durum raporları olan projeler ve proje
için tamamlanan en az bir adet durum raporu olmayan projeler hakkında bilgi verir.
Varsayılan olarak son rapordan bu yana geçen gün sayısı, geçerli tarihe göre önceki yedi
günü göz önünde bulundurur.
Geciken ve Eksik Raporlar şu portleti içerir:
■
Geciken Durum Raporları Portleti (sayfa 162)
■
Eksik Durum Raporları Portleti (sayfa 164)
Tüm portletleri bir defada proje OKY'si ve proje yöneticisine göre filtrelemek için sayfa
düzeyi filtresini kullanın.
G_]ce_h Durug R[jirf[rı Pirtf_tc
Geciken Durum Raporları portleti, geciken durum raporları olan projeleri görüntüler. Bu
portleti, tamamlanan durum raporlarının olduğu varsayılan ancak, son rapor tarihinden
bu yana tamamlanmamış olan projeleri belirlemek için kullanın. Bu portlet, durum
raporları alanı isteğe bağlı veya gerekli olarak ayarlanmış (durum raporlarının proje için
tamamlanmış olduğunu gösterir) projeleri içerecek şekilde filtrelenir. Varsayılan olarak
son rapordan bu yana geçen gün sayısı, geçerli tarihe göre önceki yedi günü göz önünde
bulundurur.
Portlete program eklemenizi sağlayan bir Program Ekleme filtre seçeneği vardır.
Varsayılan olarak, bu filtre seçeneği Evet olarak ayarlanmıştır, bu da program geciken
durum raporlarının portlet listesinde görüntülendiği anlamına gelir.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Gösterge Tabloları'ndan Durum Raporu
İnceleme'yi seçin ve Geciken ve Eksik Durum Raporları sekmesini tıklatın.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
Rapor Tarihi
Durum raporu için girilen rapor tarihini görüntüler. Durum raporu özellikleri
sayfasını görmek için tarihi tıklatın.
162 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
G_]ce_h v_ Eesce Durug R[jirf[rı
Proje
Proje adını görüntüler. Projenin özellikler sayfasını görüntülemek için projeyi
tıklatın.
Yönetici
Proje yöneticisinin adını görüntüler.
Durum Raporları
Projede seçilen durum raporlarının değerini gösterir. Durum raporları alanında,
projede durum raporu gerekip gerekmediği belirlenir ve bu alan şu değerleri içerir:
gerekmiyor, isteğe bağlı veya gerekli. Bu alan, Proje Özeti özellikleri alanında
görüntülenecek şekilde yapılandırılmıştır.
Proje Türü
Proje türünü gösterir.
Çalışma Durumu
Projedeki çalışma durumunu gösterir. Çalışma durumu alanında şu değerler
bulunur: talep edilen, etkin, beklemede, iptal edildi ve tamamlandı. Bu alan, Proje
Özeti özellikleri alanında görüntülenecek şekilde yapılandırılmıştır.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Bitiş Tarihi
İlerleme Durumu
Proje Kategorisi
Proje Kimliği
Evre
Başlangıç Tarihi
Durum
Böfüg 7: Durug R[jiru İh]_f_g_ 163
G_]ce_h v_ Eesce Durug R[jirf[rı
Eesce Durug R[jirf[rı Pirtf_tc
Eksik Durum Raporları portleti, proje ile ilgili tamamlanmış en az bir adet durum raporu
bulunmayan projeler hakkında bilgi verir. Bu portleti, tamamlanan durum raporları
olduğu varsayılan ancak, proje ile ilgili tamamlanmış durum raporları bulunmayan
projeleri belirlemek için kullanın. Bu portlet, durum raporları alanı isteğe bağlı veya
gerekli olarak ayarlanmış (durum raporlarının proje için tamamlanmış olduğunu gösterir)
projeleri içerecek şekilde filtrelenir.
Portlete program eklemenizi sağlayan bir Program Ekleme filtre seçeneği vardır.
Varsayılan olarak, bu filtre seçeneği Evet olarak ayarlanmıştır, bu da program eksik
durum raporlarının portlet listesinde görüntülendiği anlamına gelir.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Gösterge Tabloları'ndan Durum Raporu
İnceleme'yi seçin ve Geciken ve Eksik Durum Raporları sekmesini tıklatın.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
Proje
Proje adını görüntüler. Projenin özellikler sayfasını görüntülemek için projeyi
tıklatın.
Yönetici
Proje yöneticisinin adını görüntüler.
Durum Raporları
Projede seçilen durum raporlarının değerini gösterir. Durum raporları alanında,
projede durum raporu gerekip gerekmediği belirlenir ve bu alan şu değerleri içerir:
gerekmiyor, isteğe bağlı veya gerekli. Bu alan, Proje Özeti özellikleri alanında
görüntülenecek şekilde yapılandırılmıştır.
Proje Türü
Proje türünü gösterir.
Çalışma Durumu
Projedeki çalışma durumunu gösterir. Çalışma durumu alanında şu değerler
bulunur: talep edilen, etkin, beklemede, iptal edildi ve tamamlandı. Bu alan, Proje
Özeti özellikleri alanında görüntülenecek şekilde yapılandırılmıştır.
164 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Geciken ve Eksik Durug R[jirf[rı
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Bitiş Tarihi
İlerleme Durumu
Proje Kategorisi
Proje Kimliği
Evre
Başlangıç Tarihi
Durum
Böfüg 7: Durug R[jiru İh]_f_g_ 165
Böfüg 8: K[yh[e Yöh_tcgc Pirtf_tf_rc
Bu bölüm aþaðýdaki konularý içerir:
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü (sayfa 167)
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti Portleti (sayfa 168)
Bekleyen Tahminleri İnceleme Portleti (sayfa 171)
Zaman Çizelgesi İnceleme Portleti (sayfa 173)
Z[g[h Çcz_fa_sc G_h_f Görühügü
Bu bölümde, Kaynak Yönetim menüsündeki Zaman Çizelgesi Gene Görünümü ve
projelerin Ekip sekmesindeki Zaman Çizelgesini Gözden Geçirme eylemi açıklanmaktadır.
Bu bölümdeki sayfalar ve portletlerde, yatırımlar için harcanan gerçek ve planlanan süre
ile ilgili bilgiler verilir.
Zaman çizelgelerini kullanarak atamalar için çalışılan süreyi kaydedebilirsiniz. Projelerde,
süre döneme göre görev düzeyinde kaydedilir. Yatırımlarda ise, süre döneme göre efor
görevi düzeyinde kaydedilir.
Zaman Çizelgeleri, zamanı, görev düzeyinde her gün takip eder. Bir kaynağın zaman
girişleri, görevin süresine ve projenin ya da diğer yatırımların genel süresine göre görev
düzeyinde kaydedilir. Zaman çizelgesi gerçekleşenleri, zaman çizelgelerindeki ekip
üyelerinin onaylanan çalışma saatleri kaydından oluşturulur.
Onaylandığında, zaman çizelgelerini nakletmek için Zaman Çizelgelerini Naklet görevi
çalıştırılır. Görev, kaynak atama özellikleri sayfasında Gerçekleşenler değerini günceller.
Görev aynı zamanda, kaynak görev ataması karşısında gerçekleşenleri de işleme alır
(kaydedilen çalışılmış saat sayısı). Nakil aynı zamanda, kalan işi veya TTM'yi de günceller.
Proje yöneticileri gerçekleşen öğeleri tahmin edilen öğelerle karşılaştırarak planlarını
gereken şekilde değiştirebilirler.
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü sayfasını kullanarak ekiplerin zaman çizelgeleri ile ilgili
özeti ile ayrıntılı bilgileri ve ekip üyeleri tarafından girilmiş tahminler üzerinde yapılan
tüm değişiklikleri inceleyebilirsiniz. Bu sayfaya erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve
Kaynak Yönetimi'nden Zaman Çizelgesi Genel Görünümü'nü seçin.
Bu sayfa aşağıdaki portletleri içerir:
■
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti (sayfa 168)
■
Bekleyen Tahminler Gözden Geçirmesi (sayfa 171)
Sayfa düzeyi filtresini, tüm portletleri bir defada yatırım OKY'sine, yatırım yöneticisine,
çalıştırma türüne, zaman çizelgesi durumuna ve zaman çizelgesi dönemine göre
filtrelemek için kullanabilirsiniz.
Böfüg 8: K[yh[e Yöh_tcgc Pirtf_tf_rc 167
Y[tırıg Z[g[h Çcz_fa_sc Öz_tc Pirtf_tc
Y[tırıg Z[g[h Çcz_fa_sc Öz_tc Pirtf_tc
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti portleti, yatırıma göre bekleyen ve nakledilen
gerçekleşenleri gösterir. Bu portleti kullanarak zaman çizelgelerindeki bekleyen
gerçekleşenleri nakledilen gerçekleşenlerle karşılaştırabilirsiniz.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve Kaynak Yönetimi'nden Zaman Çizelgesi
Genel Görünümü'nü seçin.
Önemli! Bu portlet zaman çizelgesi verilerini referans alır ve filtreler uygulanmazsa
portlette görüntülenen birçok veri satırı oluşabilir. Yalnızca makul miktarda zaman
çizelgesi verilerinin görüntülenmesi için bu portlette gerekli filtreleri uygulamalısınız.
Bunu yapmazsanız, performans sorunları yaşayabilirsiniz.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
Yatırım
Yatırım adını görüntüler. Bu portlette yalnızca varolan zaman çizelgesi girişleri
bulunan yatırımlar görünür. Yatırım özelliklerine gitmek için yatırım adını tıklatın.
Yönetici
Yatırım yöneticisinin adını görüntüler.
Bekleyen Gerçekleşenler
Yatırımdaki bekleyen gerçekleşenlerin sayısını gösterir.
Nakledilen Gerçekleşenler
Yatırımdaki nakledilen gerçekleşenlerin sayısını gösterir.
Toplam Gerçekleşenler
Bekleyen ve nakledilen gerçekleşenlerin toplamını gösterir.
Zaman Çizelgesi Ayrıntıları Simgesi
Bir yan ok simgesi görüntüler. Simgeyi tıklatarak Zaman Çizelgesi Ayrıntıları
sayfasındaki zaman çizelgelerinin daha ayrıntılı bilgilerini görebilirsiniz.
Zaman Çizelgesi Ayrıntıları sayfasında şunlar bulunur:
■
Yatırım Zaman Çizelgesi İnceleme Portleti (sayfa 169)
■
Zaman Çizelgesi Notları Portleti (sayfa 170)
168 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Y[tırıg Z[g[h Çcz_fa_sc Öz_tc Pirtf_tc
Y[tırıg Z[g[h Çcz_fa_sc İh]_f_g_ Pirtf_tc
Zaman Çizelgesi Ayrıntıları sayfasında bulunan Yatırım Zaman Çizelgesi İnceleme portleti,
göreve, kaynağa ve zaman dönemine göre bekleyen ve nakledilen gerçekleşenleri
gösterir. Bu portleti kullanarak göreve ve kaynağa göre bekleyen ve nakledilen
gerçekleşenleri karşılaştırabilirsiniz.
Bu portlette bir Ayarlama filtresi bulunur. Bu filtre Evet olarak ayarlanmışsa, ayarlama
zaman çizelgeleri görüntülenir. Ayarlama nakledildiğinde, ilk başta ayarlanan zaman
çizelgeleri artık portlette gösterilmez. Zaman Çizelgesi Durumu filtresi Ayarlandı olarak
ayarlanmışsa, hiçbir sonuç verilmez. Bu şekilde, gerçekleşenlerin portlette iki kez
gösterilmesi önlenmiş olur. Ayarlama zaman çizelgesini görüntülemek için zaman
çizelgesi simgesini tıklattığınızda, zaman çizelgesi sayfasının üst kısmındaki *Ayarlanan
Zaman Çizelgesi+ bağlantısından ayarlanan zaman çizelgesine erişebilirsiniz.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve Kaynak Yönetimi'nden Zaman Çizelgesi
Genel Görünümü'nü seçin. Zaman Çizelgesi Ayrıntıları sayfasında bu portleti
detaylandırmak için Zaman Çizelgesi Ayrıntıları simgesini tıklatın.
Önemli! Bu portlet zaman çizelgesi verilerini referans alır ve filtreler uygulanmazsa
portlette görüntülenen birçok veri satırı oluşabilir. Yalnızca makul miktarda zaman
çizelgesi verilerinin görüntülenmesi için bu portlette gerekli filtreleri uygulamalısınız.
Bunu yapmazsanız, performans sorunları yaşayabilirsiniz.
Portlet aşağıdaki alanları görüntüler:
Zaman Çizelgesi
Zaman çizelgesi simgesini görüntüler. Simgeyi tıklatarak ilgili kaynağın zaman
çizelgesi sayfasına gidebilirsiniz.
Eklenen Notlar
Zaman çizelgesi girişine eklenen not varsa bir simge görüntüler. Simgeyi tıklatarak
Zaman Çizelgesi Notları sayfasını detaylandırabilirsiniz.
Yatırım
Yatırımın adını görüntüler. Bir yatırımla ilgili ayrıntılı özellikleri görüntülemek için
yatırımın adını tıklatın.
Görev
Zaman çizelgesi girişiyle ilişkili görev adını görüntüler. Görev özelliklerini
görüntülemek için bir görev adını tıklatın.
Kaynak
Zaman çizelgesi girişiyle ilişkili kaynak adını görüntüler. Kaynak atama özellikleri
sayfasını görüntülemek için kaynak adını tıklatın.
Çalıştırma Türü
Kaynak çalıştırma türünü görüntüler (örneğin çalışan veya yüklenici).
Böfüg 8: K[yh[e Yöh_tcgc Pirtf_tf_rc 169
Y[tırıg Z[g[h Çcz_fa_sc Öz_tc Pirtf_tc
Durum
Zaman çizelgesi durumunu görüntüler.
Ayarlama
Zaman çizelgesinde bir ayarlama zaman çizelgesi varsa bir simge görüntüler.
Gerçekleşenlerin iki kez gösterilmesini önlemek için bu portlette ilk başta ayarlanan
zaman çizelgeleri görüntülenmez.
Dönem Başlangıç Tarihi
Zaman çizelgesi dönemi başlangıç tarihini görüntüler.
Dönem Bitiş Tarihi
Zaman çizelgesi dönemi bitiş tarihini görüntüler.
Bekleyen Gerçekleşenler
İlgili zaman raporu döneminde nakledilmeyen gerçekleşenleri gösterir.
Nakledilen Gerçekleşenler
İlgili zaman raporu döneminde nakledilen gerçekleşenleri gösterir.
Toplam Gerçekleşenler
İlgili zaman raporu dönemindeki toplam (bekleyen ve nakledilen) gerçekleşenleri
gösterir.
Z[g[h Çcz_fa_sc Nitf[rı Pirtf_tc
Ekip üyeleri, proje yöneticiler ve kaynak yöneticileri birbirleriyle zaman çizelgesi ile ilgili
olarak haberleşmek için zaman çizelgelerine notlar ekleyebilirler. Zaman çizelgesinin
tamamına ya da tek bir zaman çizelgesi girişine yönelik olarak not eklenebilir.
Zaman Çizelgesi Notları portletinde, tek bir zaman çizelgesi girişine eklenen notlar
listelenir.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve Kaynak Yönetimi'nden Zaman Çizelgesi
Genel Görünümü'nü seçin. Zaman Çizelgesi Ayrıntıları sayfasında, Yatırım Zaman
Çizelgesi İnceleme portletini detaylandırmak için Zaman Çizelgesi Ayrıntıları simgesini
tıklatın. Zaman Çizelgesi Notları sayfasını detaylandırmak için Eklenen Notlar
sütunundaki simgeyi tıklatın.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
Not
Zaman çizelgesine eklenen notu gösterir.
Kategori
Not kategorisini gösterir.
170 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
B_ef_y_h T[bgchf_rc İh]_f_g_ Pirtf_tc
Görev
Notla ilişkili görevi gösterir.
Oluşturan
Notu oluşturan kaynağı gösterir.
Oluşturma Tarihi
Notun oluşturulduğu tarihi gösterir.
Değiştiren
Notu değiştiren kaynağı gösterir.
Değiştirilmiş Tarih
Notun değiştirildiği tarihi gösterir.
B_ef_y_h T[bgchf_rc İh]_f_g_ Pirtf_tc
Bir ekip üyesi, bir görevde daha fazla ya da daha az zaman gerekmesine bağlı olarak
görevdeki TTM'yi artırabilir veya azaltabilir. Bu işlem Zaman Çizelgeleri kullanılarak
yapılır. Ancak, değişiklikler CA Clarity PPM uygulamasına yansıtılmadan önce proje
yöneticisi tarafından onaylanmalıdır.
Bekleyen Tahminleri İnceleme portleti, projeye, göreve ve kaynağa göre bekleyen
tahminleri ve önerilen değişiklikleri görüntüler. Portlet yalnızca bekleyen tahminlere
sahip görevleri görüntüler ve TTM'de önerilen değişiklik olmadığında görevleri hariç
bırakır. Bu portleti kullanarak göreve ve kaynağa göre bekleyen ve planlanan tahminleri
karşılaştırabilirsiniz.
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın ve Kaynak Yönetimi'nden Zaman Çizelgesi
Genel Görünümü'nü seçin.
Bu portlet aşağıdaki alanları görüntüler:
Proje
Proje adını görüntüler. Proje özellikleri sayfasını görmek için proje adını tıklatın.
Görev
Görevin adını görüntüler. Görev özelliklerini görüntülemek için bir görev adını
tıklatın.
Kaynak
Göreve atanan kaynağın adını görüntüler. Kaynak atama özelliklerini görüntülemek
için kaynak adını tıklatın.
Başlat
Görev atamasının başlangıç tarihini görüntüler.
Böfüg 8: K[yh[e Yöh_tcgc Pirtf_tf_rc 171
B_ef_y_h T[bgchf_rc İh]_f_g_ Pirtf_tc
Bitir
Görev atamasının bitiş tarihini görüntüler.
Bekleyen TTM
Zaman çizelgesine eklenen TTM miktarını görüntüler.
Plan TTM'si
İlk başta göreve atanan TTM miktarını görüntüler.
Bekleyen Gerçekleşenler
Görevdeki nakledilmemiş gerçekleşenlerin miktarını görüntüler.
Ayarlanan Plan TTM'si
Ayarlanan plan TTM miktarını gösterir.
Formül: (Plan TTM'si – Bekleyen Gerçekleşenler)
TTM'de Önerilen Değişiklikler
Geçerli Plan TTM'si için önerilen değişiklik miktarı olan TTM miktarını gösterir.
Formül: (Bekleyen TTM – Ayarlanan Plan TTM'si)
TTM'de Artırma/Azaltma
TTM'de önerilen değişikliği belirten bir trafik ışığı gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Önerilen değişiklik, görevin TTM'sini artırmaktır.
■
Kırmızı. Önerilen değişiklik, görevin TTM'sini azaltmaktır.
172 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Z[g[h Çcz_fa_sc İh]_f_g_ Pirtf_tc
Z[g[h Çcz_fa_sc İh]_f_g_ Pirtf_tc
Zaman Çizelgesi İnceleme portleti, görevi kaynağa ve zaman dönemine göre bekleyen ve
nakledilen gerçekleşenleri görüntüler. Bu portleti kullanarak göreve ve kaynağa göre
bekleyen ve nakledilen gerçekleşenleri karşılaştırabilirsiniz.
Tıpkı Yatırım Zaman Çizelgesi İnceleme portletinde olduğu gibi bu portlette de bir
Ayarlama filtresi bulunur. Bu filtre Evet olarak ayarlanmışsa, ayarlama zaman çizelgeleri
görüntülenir. Ayarlama nakledildiğinde, ilk başta ayarlanan zaman çizelgeleri artık
portlette gösterilmez. Zaman Çizelgesi Durumu filtresi Ayarlandı olarak ayarlanmışsa,
hiçbir sonuç verilmez. Bu şekilde, gerçekleşenlerin portlette iki kez gösterilmesi
önlenmiş olur. Ayarlama zaman çizelgesini görüntülemek için zaman çizelgesi simgesini
tıklattığınızda, zaman çizelgesi sayfasının üst kısmındaki *Ayarlanan Zaman Çizelgesi+
bağlantısından ayarlanan zaman çizelgesine erişebilirsiniz.
Önemli! Bu portlet zaman çizelgesi verilerini referans alır ve filtreler uygulanmazsa
portlette görüntülenen birçok veri satırı oluşabilir. Yalnızca makul miktarda zaman
çizelgesi verilerinin görüntülenmesi için bu portlette gerekli filtreleri uygulamalısınız.
Bunu yapmazsanız, performans sorunları yaşayabilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
1.
Proje açıkken, Ekip'i tıklatın.
Proje ekip personeli sayfası görüntülenir.
2.
Eylemler menüsünü açın ve Görünümler'den Zaman Çizelgesi İnceleme'yi tıklatın.
Bu portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Zaman Çizelgesi
Zaman çizelgesi simgesini görüntüler. Simgeyi tıklatarak ilgili kaynağın zaman
çizelgesi sayfasına gidebilirsiniz.
Eklenen Notlar
Zaman çizelgesi girişine eklenen not varsa bir simge görüntüler. Simgeyi tıklatarak
Zaman Çizelgesi Notları sayfasını detaylandırabilirsiniz.
Kaynak
Zaman çizelgesi girişiyle ilişkili kaynak adını görüntüler. Kaynak atama özellikleri
sayfasını görüntülemek için kaynak adını tıklatın.
Çalıştırma Türü
Kaynak çalıştırma türünü görüntüler (örneğin çalışan veya yüklenici).
Görev
Zaman çizelgesi girişiyle ilişkili görev adını görüntüler. Görev özelliklerini
görüntülemek için görev adı bağlantısını tıklatın.
Böfüg 8: K[yh[e Yöh_tcgc Pirtf_tf_rc 173
Z[g[h Çcz_fa_sc İh]_f_g_ Pirtf_tc
Durum
Zaman çizelgesi durumunu görüntüler.
Ayarlama
Zaman çizelgesinde bir ayarlama zaman çizelgesi varsa bir simge görüntüler.
Gerçekleşenlerin iki kez gösterilmesini önlemek için bu portlette ilk başta ayarlanan
zaman çizelgeleri görüntülenmez.
Dönem Başlangıç Tarihi
Zaman çizelgesi dönemi başlangıç tarihini görüntüler.
Dönem Bitiş Tarihi
Zaman çizelgesi dönemi bitiş tarihini görüntüler.
Bekleyen Gerçekleşenler
İlgili zaman raporu döneminde nakledilmeyen gerçekleşenleri gösterir.
Nakledilen Gerçekleşenler
İlgili zaman raporu döneminde nakledilen gerçekleşenleri gösterir.
Toplam Gerçekleşenler
İlgili zaman raporu dönemindeki toplam (bekleyen ve nakledilen) gerçekleşenleri
gösterir.
174 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 9: M[fc Yöh_tcg Pirtf_tf_rc
Bu bölüm aþaðýdaki konularý içerir:
Mali Yönetim Portletleri Hakkında (sayfa 175)
Nakledilen İşlem İnceleme Portleti (sayfa 175)
Nakledilen İşlem İnceleme Portleti *Yatırım Düzeyi+ (sayfa 178)
M[fc Yöh_tcg Pirtf_tf_rc H[eeıh^[
Mali yönetim portletleri, yatırımlarla ilişkili işlemler üzerinden nakledilen toplam
maliyetler ile ilgili bilgileri gösterir.
Nakledilen İşlem İnceleme Portleti, tek tek yatırım düzeyinde ve tüm işlemlerde
kullanılabilir. Bu portlette veri görüntülemek için, yatırım ve kaynak mali özelliklerinin
tamamlandığını ve işlemlerin yatırımlar için nakledildiğini doğrulayın.
Daha fazla bilgi için bkz Finansal Yönetim Kullanım Kılavuzu.
N[ef_^cf_h İşf_g İh]_f_g_ Pirtf_tc
Nakledilen İşlem İnceleme portleti, işlem tarihine göre tüm yatırımlardaki mali işlemleri
gösterir ve miktar, maliyet ve para birimi bilgilerini içerir. Bu portleti kullanarak görev ve
kaynağa göre işlem para birimi miktarı ile dönüştürülen para birimi miktarını
karşılaştırabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz Finansal Yönetim Kullanım Kılavuzu.
Bu portlete erişmek için Giriş Sayfasını açın ve Mali Yönetim'den Nakledilen İşlem
İncelemesi'ni tıklatın.
Önemli! Bu portlet mali işlem verilerini referans alır ve filtreler uygulanmazsa portlette
görüntülenen birçok veri satırı oluşabilir. Yalnızca makul miktarda mali işlem verilerinin
görüntülenmesi için bu portlette gerekli filtreleri uygulamalısınız. Bunu yapmazsanız,
performans sorunları yaşayabilirsiniz.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
İşlem Tarihi
İşlemin tarihini gösterir.
Böfüg 9: M[fc Yöh_tcg Pirtf_tf_rc 175
N[ef_^cf_h İşf_g İh]_f_g_ Pirtf_tc
Yatırım
İşlemle ilgili yatırım adını gösterir. Yatırım özelliklerini görüntülemek için yatırım
adını tıklatın.
Görev
İşlemle ilişkili görev adını gösterir. Görev özelliklerini görüntülemek için bir görev
adını tıklatın.
Gider Kodu
İşlemle ilgili gider kodunu gösterir.
Maliyet Türü
İşlemle ilgili maliyet türünü gösterir.
Değerler: Sermaye, İşletim
Kaynak
İşlemle ilişkili kaynak adını gösterir. Kaynak özelliklerini görüntülemek için kaynak
adını tıklatın.
İşlem Sınıfı
İşlemle ilişkili işlem sınıfını gösterir (örneğin Dahili İş Gücü veya Harici İş Gücü).
Girdi Türü Kodu
İşlemle ilgili girdi türü kodunu gösterir.
Miktar
İşlem miktarını gösterir.
İşlem Maliyeti
İşlemin maliyetini gösterir.
İşlem Miktarı
İşlemin miktarını gösterir.
İşlem Para Birimi
İşlem maliyeti ve miktarının para birimini gösterir.
Dönüştürülen Maliyet
İşlem maliyetini dönüştürülen para birimi halinde gösterir.
Dönüştürülen Miktar
İşlem miktarını dönüştürülen para birimi halinde gösterir.
Dönüştürülen Para Birimi
Dönüştürülen para birimini görüntüler.
176 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
N[ef_^cf_h İşf_g İh]_f_g_ Pirtf_tc
Dönüştürülen Oran
İşlem maliyeti ve miktarını dönüştürmek için kullanılan dönüştürme oranını gösterir.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Gider Kaydedilebilir
Yatırım Sınıfı
Yatırım Bölümü
Yatırım Tüzel Kişiliği
Yatırım Kimliği
Yatırım Konumu
İşleme Girilen Notlar
Kaynak Sınıfı
Kaynak Bölümü
Kaynak Kimliği
Kaynak Konumu
Görev Kimliği
İşlem Numarası
İşlem Oranı
İşlem Türü
Kullanıcı Değer Listesi 1
Kullanıcı Değer Listesi 2
Yİ Sınıfı
Fatura Miktarı
Fatura Maliyeti
Fatura Para Birimi
Fatura Oranı
Raporlama Miktarı
Raporlama Maliyeti
Raporlama Para Birimi
Raporlama Oranı
Böfüg 9: M[fc Yöh_tcg Pirtf_tf_rc 177
N[ef_^cf_h İşf_g İh]_f_g_ Pirtf_tc [Y[tırıg Düz_yc]
N[ef_^cf_h İşf_g İh]_f_g_ Pirtf_tc [Y[tırıg Düz_yc]
Yatırım düzeyindeki Nakledilen İşlem İnceleme portleti, bir yatırımın işlem tarihine göre
mali işlemlerini gösterir ve miktar, maliyet ve para birimi bilgilerini içerir. Bu portleti
kullanarak göreve ve kaynağa göre işlem para birimi miktarı ile dönüştürülen para birimi
miktarını karşılaştırabilirsiniz.
Önemli! Bu portlet mali işlem verilerini referans alır ve filtreler uygulanmazsa portlette
görüntülenen birçok veri satırı oluşabilir. Yalnızca makul miktarda mali işlem verilerinin
görüntülenmesi için bu portlette gerekli filtreleri uygulamalısınız. Bunu yapmazsanız,
performans sorunları yaşayabilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
1.
Bir yatırımı açın ve Mali Planlar'ı tıklatın.
Maliyet planları listesi sayfası görünür.
2.
Bir maliyet planı adını tıklatın.
Maliyet planı ayrıntıları sayfası açılır.
3.
Eylemler menüsünü açın ve Nakledilen İşlem İncelemesi'ni tıklatın.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
İşlem Tarihi
İşlemin tarihini gösterir.
Görev
İşlemle ilişkili görev adını gösterir. Görev özelliklerini görüntülemek için bir görev
adını tıklatın.
Gider Kodu
İşlemle ilgili gider kodunu gösterir.
Maliyet Türü
İşlemle ilgili maliyet türünü gösterir.
Değerler: Sermaye, İşletim
Kaynak
İşlemle ilişkili kaynak adını gösterir. Kaynak özelliklerini görüntülemek için kaynak
adını tıklatın.
İşlem Sınıfı
İşlemle ilişkili işlem sınıfını gösterir (örneğin Dahili İş Gücü veya Harici İş Gücü).
Girdi Türü Kodu
İşlemle ilgili girdi türü kodunu gösterir.
178 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
N[ef_^cf_h İşf_g İh]_f_g_ Pirtf_tc [Y[tırıg Düz_yc]
Miktar
İşlem miktarını gösterir.
İşlem Maliyeti
İşlemin maliyetini gösterir.
İşlem Miktarı
İşlemin miktarını gösterir.
İşlem Para Birimi
İşlem maliyeti ve miktarının para birimini gösterir.
Dönüştürülen Maliyet
İşlem maliyetini dönüştürülen para birimi halinde gösterir.
Dönüştürülen Miktar
İşlem miktarını dönüştürülen para birimi halinde gösterir.
Dönüştürülen Para Birimi
Dönüştürülen para birimini görüntüler.
Dönüştürülen Oran
İşlem maliyeti ve miktarını dönüştürmek için kullanılan dönüştürme oranını gösterir.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Gider Kaydedilebilir
Yatırım Sınıfı
Yatırım Bölümü
Yatırım Tüzel Kişiliği
Yatırım Kimliği
Yatırım Konumu
İşleme Girilen Notlar
Kaynak Sınıfı
Kaynak Bölümü
Kaynak Kimliği
Kaynak Konumu
Böfüg 9: M[fc Yöhetim Portletleri 179
N[ef_^cf_h İşf_g İh]_f_g_ Pirtf_tc [Y[tırıg Düz_yc]
Görev Kimliği
İşlem Numarası
İşlem Oranı
İşlem Türü
Kullanıcı Değer Listesi 1
Kullanıcı Değer Listesi 2
Yİ Sınıfı
Fatura Miktarı
Fatura Maliyeti
Fatura Para Birimi
Fatura Oranı
Raporlama Miktarı
Raporlama Maliyeti
Raporlama Para Birimi
Raporlama Oranı
180 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r
Bu bölüm aþaðýdaki konularý içerir:
Diğer Portletler Hakkında (sayfa 181)
Geciken Görevler ve Aşamalar Portleti (sayfa 181)
Zaman Çizelgelerim Portleti (sayfa 184)
Süreç Darboğazları Portleti (sayfa 185)
Proje Analizi Portleti (sayfa 186)
Proje Döngü Süresi Analizi Portleti (sayfa 190)
Proje Belgesi İnceleme portleti. (sayfa 190)
Proje Yaşam Döngüsü İnceleme Portleti (sayfa 192)
Aya Göre Kaynak Kullanım Yüzdesi Portleti (sayfa 195)
Ekip Üyesi Görev Özeti Portleti (sayfa 195)
Dcğ_r Pirtf_tf_r H[eeıh^[
Bu bölümde, PMO Accelerator eklentisine dahil olan, ancak yüklemeden sonra hiçbir
sayfaya eklenmeyen diğer portletler yer almaktadır. Studio'yu kullanarak portletleri ve
CA Clarity PPM sayfalarını ekleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için CA Clarity PPM yöneticinizle görüşün veya Yönetim Kılavuzu'na
bakın.
G_]ce_h Gör_vf_r v_ Aş[g[f[r Pirtf_tc
Geciken Görevler ve Aşamalar portleti, bir projenin geciken görevleri ve aşamaları ile
ilgili bilgi verir ve bir Gantt şeması içerir. Bu portleti kullanarak tamamlanmamış veya
gecikmiş olan görevleri görebilirsiniz.
Geciken Görevler ve Aşamalar portletini, bir projeyi Gösterge Panosunda
görüntüleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
Bu portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Görev
Görevin adını görüntüler. Görev özelliklerini görüntülemek için görev adı
bağlantısını tıklatın.
Görev Kimliği
Görevin kimliğini görüntüler.
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r 181
G_]ce_h Gör_vf_r v_ Aş[g[f[r Pirtf_tc
Bitir
Görevin bitiş tarihini görüntüler.
Durum
Görev durumunu görüntüler (Başlatılmadı, Başlatıldı veya Tamamlandı).
Zamanlama %
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden
başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de görevin bir üst görevi bulunuyorsa,
hesaplama için üst görev zaman çerçevesi kullanılır. Görev İDY'nin en üst
düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi kullanılır.
Hesaplama görev durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Trafik ışığının rengi, görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Görev, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Görev, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Görev durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı görev bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur. Pozitif sayı görevin anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif sayı
anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve görev bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, görev
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden görev bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı görevin tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden görev bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
182 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
G_]ce_h Gör_vf_r v_ Aş[g[f[r Pirtf_tc
Gantt Şeması
Görevlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve aşamaların bitiş tarihlerini gösteren bir
Gantt şeması görüntüler. Gantt şemasının rengi, zamanlama yüzdesine göre şu
şekilde belirlenir:
■
Yeşil. Görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Görev, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Görev, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Başlat
Görevin başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Başlangıcı
Görevin anahat başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Bitişi
Görevin anahat bitiş tarihini görüntüler.
Zamanla
Görev durumunu ve görev için bir anahattın bulunup bulunmadığını göz önünde
bulundurarak, bir görev için gecikme gün sayısını gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışığının rengi, görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Görev, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Görev, on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak
belirlenir. İDY'de görevin bir üst görevi bulunuyorsa, hesaplama için üst görev
zaman çerçevesi kullanılır. Görev İDY'nin en üst düzeyindeyse ve bir üst görevi
yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi kullanılır.
Hesaplama görev durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r 183
Z[g[h Çcz_fa_f_rcg Pirtf_tc
Z[g[h Çcz_fa_f_rcg Pirtf_tc
Zaman Çizelgelerin portleti, açık dönemler için zaman çizelgelerinizin durumunu
görüntüler. Geçerli, gönderilen veya geciken zaman çizelgelerinizin listesini görmek için
bu portleti kullanın.
Bu portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Zaman Çizelgesi
Zaman çizelgesi simgesini görüntüler. Simgeyi tıklatarak ilgili kaynağın zaman
çizelgesi sayfasına gidebilirsiniz.
Dönem Başlangıç Tarihi
Zaman çizelgesi dönemi başlangıç tarihini görüntüler.
Dönem Bitiş Tarihi
Zaman çizelgesi dönemi bitiş tarihini görüntüler.
Zaman Çizelgesi Durumu
Zaman çizelgesi durumunu görüntüler.
Durum Simgesi
Zaman çizelgesinin durumunu gösteren bir simgeyi görüntüler.
■
Gri Elmas (Geçerli Zaman Çizelgesi). Zaman çizelgesi geçerlidir.
■
Yeşil Onay İşareti (Gönderilen Zaman Çizelgesi). Zaman çizelgesi gönderilmiştir.
■
Kırmızı Daire (Eylem Gerekli). Zaman çizelgesi eylem gerektirir.
Aşağıdaki alanlar bu portlet için kullanılabilir durumdadır ve Yönetim'den portleti
yapılandırarak bunları ekleyebilirsiniz. Bu portlette, Yapılandırmaya İzin Ver seçeneği
işaretsiz bırakılmıştır; bu nedenle yönetici bu seçeneği portletin yapılandırılabilir
olmasını sağlayacak şekilde değiştirmedikçe nihai kullanıcılar portleti
yapılandıramayacaktır.
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Eylem Gerekli
Zaman çizelgesi geçerli olmadığında eylemin gerekli olup olmadığını belirtir.
Günler
Zaman dönemi için günlerin sayısını görüntüler ve zaman dönemleriniz içindeki gün
sayısı değişkenlik gösteriyorsa, yararlı olur.
Hafta sonu
Zaman döneminin hafta sonu (genellikle iki gün) olup olmadığını belirtir.
184 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Sür_ç D[r\iğ[zf[rı Portleti
Sür_ç D[r\iğ[zf[rı Pirtf_tc
Süreç Darboğazları portleti, başlatılan süreçleri görüntüler ve atanan bir kaynağın her bir
süreç aşama adımına ne kadar sürede yanıt verdiğini gösterir. Bu portleti kullanarak bir
eylemin gereken süreden uzun sürüp sürmeyeceğini ve analiz edebilir ve dahili süreçleri
yeniden değerlendirebilirsiniz.
Bu portleti görüntülemek için, portletin üst kısmında bulunan filtreden süreç türünü
seçin. Şunu doğrulayın:
■
Süreç türünün aşama olarak belirlenmiş en az bir adımı olduğunu.
■
Bir süreci etkinleştirmeden önce, aşama olarak kabul edilen süreçlere tek tek
giderek aşama alanını doğrulayın.
Daha fazla bilgi için Yönetim Kılavuzu'na bakın.
Bu portlette şu alanlar görüntülenir:
Süreç
Süreç adını gösterir.
Örnek
Süreç örneği adını gösterir.
Akış Şeması
Akış şeması simgesini gösterir. Bu simgeyi tıklatarak sürecin akış şemasını
görüntüleyebilirsiniz.
Başlatan
Süreci başlatan kişinin adını gösterir.
Süre Durumu
Her bir süreç aşaması adımı için süreç adımı durumunu belirten bir trafik ışığı
gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Süreç adımı süresi üç günden kısadır.
■
Sarı. Süreç adımı süresi üç gün veya üç günden uzun veya beş günden kısadır.
■
Kırmızı. Süreç adımı süresi beş gün veya daha uzundur.
Süre ve Değerlendiriciler
Her bir süreç aşaması adımı için süreyi ve değerlendiricinin adını gösterir.
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r 185
Proje Analizi Portleti
Proje Analizi Portleti
Proje Analizi portleti, program yöneticileri için programın birer parçası olan proje ve
görevlerin görünümünü verir. Bu portleti kullanarak programda sürmekte olan projelerin
zamanlamasını analiz edebilirsiniz.
Bu portleti, bir program gösterge panosunda görüntüleyecek şekilde
yapılandırabilirsiniz. Bu portlette, program nesnesinde gösterge tablosu sekmesi
olmayan bir sayfaya yerleştirilmiş veriler gösterilmez.
Bu portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Proje/Görev
Altında ilişkili görevlerin bulunduğu proje adını gösterir. Bir projedeki tüm görevleri
görmek için proje adını tıklatın. Proje özelliklerini görmek için proje adını, görev
özelliklerini görmek için görev adını tıklatın.
Ekip Simgesi
Proje ekip personeli sayfasına bağlanan bir simge görüntüler.
Proje Yöneticisi
Proje yöneticisinin adını görüntüler.
Evre
Projenin kullanım ömrü içindeki evreyi görüntüler.
Başlangıç Tarihi
Proje veya görevin başlangıç tarihini görüntüler.
Bitiş Tarihi
Proje veya görevin bitiş tarihini görüntüler.
Genel Durum
Her programın en son rapor tarihini taşıyan ve son durumuna sahip olan ya da
durum için herhangi bir değerin seçilmediği durum raporuna göre genel durumunu
gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje durumu yolundadır.
■
Sarı. Proje durumunda küçük bir sapma vardır.
■
Kırmızı. Proje durumunda küçük önemli bir sapma vardır.
■
Beyaz. Proje durumu tanımlanmamıştır.
186 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Proje Analizi Portleti
Zamanlama %
Aşağıdakileri görüntüler:
■
Proje Hesaplaması. Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş
gün sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş
tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. Hesaplama projenin ilerleme
durumunu ve anahattını (varsa) göz önünde bulundurur. Trafik ışığının rengi,
projenin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
■
Görev Hesaplaması. Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı
olarak gecikmiş gün sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman
çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de görevin
bir üst görevi bulunuyorsa, hesaplama için üst görev zaman çerçevesi kullanılır.
Görev İDY'nin en üst düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplama için
projenin zaman çerçevesi kullanılır.
Hesaplama görev durumunu ve anahattını (varsa) göz önünde bulundurur.
Trafik ışığının rengi, görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu
gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje veya görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje veya görev, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje veya görev, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Proje ilerleme durumu veya görev durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı proje veya görev bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi
çıkarılarak bulunur. Pozitif sayı proje veya görevin anahatta göre geciktiğini gösterir.
Negatif sayı anahatta göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve proje veya görev bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, proje
veya görev tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış
olmasının gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı
bugünün tarihinden proje veya görev bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı proje veya görevin tamamlanmamış olması ve
bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden proje veya görev bitiş tarihi
çıkarılarak bulunur.
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r 187
Proje Analizi Portleti
Gantt Şeması
Projelerin ve görevlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren bir Gantt şeması
görüntüler. Gantt çubuklarının rengi, zamanlama yüzdesine göre şu şekilde
belirlenir:
■
Yeşil. Proje veya görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje veya görev, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje veya görev, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Anahat Başlangıcı
Proje veya görevin anahat başlangıç tarihini görüntüler.
Anahat Bitişi
Proje veya görevin anahat bitiş tarihini görüntüler.
İş Hizalama
Projenin, organizasyonun iş hedefiyle ne kadar iyi hizalandığını görüntüler. İş
hizalama değeri yükseldikçe hizalama güçlenir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (68 - 100). Proje işle iyi hizalanmıştır.
■
Sarı (34 - 67). Proje işle ortalama ölçüde hizalanmıştır.
■
Kırmızı (0 - 33). Proje işle zayıf bir şekilde hizalanmıştır.
■
Beyaz. Hizalama verileri tanımlanmamıştır.
Durum Göstergesi
Durum göstergesine göre her programın durumunu gösteren bir trafik ışığı
görüntüler.
Kaynak: Zamanlama ve Performans proje özellikleri sayfası.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje yolundadır.
■
Sarı. Proje risklidir.
■
Kırmızı. Proje kritik durumdadır.
■
Beyaz. Proje durum göstergesi tanımlanmamıştır.
188 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Proje Analizi Portleti
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
■
Proje Hesaplaması. Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş
gün sayısını görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi
çıkarılarak belirlenir. Hesaplama proje ilerleme durumu ve anahattını (anahat
varsa) göz önünde bulundurur.
■
Görev Hesaplaması. Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı
olarak gecikmiş gün sayısını görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden
başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de görevin bir üst görevi bulunuyorsa,
hesaplama için üst görev zaman çerçevesi kullanılır. Görev İDY'nin en üst
düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi
kullanılır.
Hesaplama görev durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde
bulundurur.
Zamanla
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak bir proje veya görevin geciktiği gün sayısını
gösteren bir trafik ışığı görüntüler:
■
Proje ilerleme durumu veya görev durumu
■
Proje veya görev için bir anahattın bulunup bulunmaması.
Trafik ışığının rengi, proje veya görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu
gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Proje veya görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Proje veya görev, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Proje veya görev, on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r 189
Prid_ Döhaü Sür_sc Ah[fczc Pirtf_tc
Prid_ Döhaü Sür_sc Ah[fczc Pirtf_tc
Proje Döngü Süresi Analizi portleti, bir çubuk grafiği halinde her bir proje evresi için
harcanan gün sayısını gösterir. Bu portleti kullanarak aynı metodolojiye dayanan her bir
projedeki evrede harcanan zamanı karşılaştırabilirsiniz. PMO Accelerator eklentisiyle
yüklenen proje şablonları, proje metodolojileri olarak kabul edilir. Bu portleti kullanmak
için bir metodoloji seçin.
Şu adımları uygulayın:
1.
Proje açıkken, Özellikler menüsünü açıp Ayarlar'ı seçin.
Proje ayarları sayfası görüntülenir.
2.
Metodoloji açılır menüsünü tıklatın ve bir proje metodolojisi seçin.
Çubuk grafiği, varsayılan olarak metodolojide her bir proje evresinin süresini gösterir. X
ekseni gün olarak süreyi gösterir. Y ekseni ilgili proje evresini gösterir. Grafikteki her bir
çubuğun uzunluğu proje süresinin evreye göre dağılımını gösterir. Belirli bir projenin
özellikler sayfasını açmak için çubuklardan birini tıklatın. İlgili grubu grafikten hariç
tutmak için bir grafik göstergesini tıklatın.
Prid_ B_fa_sc İh]_f_g_ jirtf_tc.
Proje Belgesi İnceleme portleti, belgelere yönlendirilen bağlantılar ve klasör konumları
da dahil olmak üzere proje belgelerini görüntüler. Bu portleti kullanarak belirli projelerin
belgelerini ya da OKY veya proje yöneticisi filtresi uygulayarak tüm projeleri
inceleyebilirsiniz. Bu portlette, belgeleri doğrudan portlette açarak görebilir ya da başka
eylemler gerçekleştirmek için belgeyi içeren klasöre gidebilirsiniz.
Bu portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Proje
Proje adını görüntüler. Projenin özellikler sayfasını görüntülemek için projeyi
tıklatın.
Yönetici
Proje yöneticisini görüntüler.
Belge Yöneticisi simgesi
Belgenin klasör konumuna yönlendirilen bir simge görüntüler.
Belge
Belge adını görüntüler. Belgeyi açmak için belge adını tıklatın.
190 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Prid_ B_fa_sc İh]_f_g_ jirtfeti.
Durum
Belgenin durumunu belirten bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (Onaylandı). Belge onaylanmıştır.
■
Sarı (Gönderildi). Belge onay için gönderilmiştir.
■
Kırmızı (Reddedildi). Belge projesi reddedilmiştir.
Kategori
Belge kategorisini görüntüler.
Sahip
Belge sahibini görüntüler.
Oluşturma Tarihi
Belgenin oluşturulduğu tarihi görüntüler.
Son Güncelleme Tarihi
Belgenin en son güncellendiği tarihi görüntüler.
Sürüm Numarası
Belgenin sürüm numarasını görüntüler.
Son Revizyon Yorumları
Belge için girilen, son revizyonla ilgili yorumları görüntüler.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Oluşturan
Açıklama
Klasör
Son Güncelleyen
Konum
Katılımcı Olmayanlara Erişim İzni Verildi
Proje Kimliği
Durum Adı
Sürüm Oluşturma Etkinleştirildi
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r 191
Prid_ Y[ş[g Döhaüsü İh]_f_g_ Pirtf_tc
Prid_ Y[ş[g Döhaüsü İh]_f_g_ Pirtf_tc
Proje Yaşam Döngüsü İnceleme portleti, her proje evresinin zamanlama durumunu
gösterir. Bu portleti kullanarak aynı proje metodolojisine dayanan projelerin evre
zamanlaması hakkında genel bir görünüm elde edebilirsiniz.
Bu portleti kullanmak için bir metodoloji seçin.
Şu adımları uygulayın:
1.
Proje açıkken, Özellikler menüsünü açıp Ayarlar'ı seçin.
Proje ayarları sayfası görüntülenir.
2.
Metodoloji açılır menüsünü tıklatın ve bir proje şablonunu metodoloji olarak seçin.
Portlet aşağıdaki alanları görüntüler:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Proje Yöneticisi
Proje yöneticisinin adını gösterir.
Evre
Proje evresinin kullanım ömrünü bir ilerleme çubuğu olarak gösterir. Gri kareler
tamamlanmış evreleri gösterir; geçerli evre ise yatırımın İş Hizalamasına göre bir
renkle temsil edilir.
Başlat
Projenin başlangıç tarihini görüntüler.
Bitir
Projenin bitiş tarihini görüntüler.
192 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Prid_ Y[ş[g Döhaüsü İh]_f_g_ Pirtf_tc
Zamanlama %
Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını belirten bir
kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi
çıkarılarak belirlenir. Hesaplama evre durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz
önünde bulundurur. Trafik ışığının rengi, evrenin zamanlamaya uygun veya gecikmiş
olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Evre, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Evre, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Evre, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır:
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
İş Hizalama
Projenin, organizasyonun iş hedefiyle ne kadar iyi hizalandığını görüntüler. İş
hizalama değeri yükseldikçe hizalama güçlenir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (68 - 100). Proje işle iyi hizalanmıştır.
■
Sarı (34 - 67). Proje işle ortalama ölçüde hizalanmıştır.
■
Kırmızı (0 - 33). Proje işle zayıf bir şekilde hizalanmıştır.
■
Beyaz. Hizalama verileri tanımlanmamıştır.
Evre Adı
Projenin kullanım ömrü içindeki evreyi görüntüler.
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r 193
Prid_ Y[ş[g Döhaüsü İh]_f_g_ Pirtf_tc
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Evre durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı evre bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur. Pozitif sayı evrenin anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif sayı anahatta
göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve evre bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, evre tamamlanmamış
olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde
gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden evre bitiş
tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı evrenin tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden evre bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
Zamanla
Evre durumunu ve evre için bir anahattın bulunup bulunmadığını göz önünde
bulundurarak, evre için gecikme gün sayısını gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışığının rengi, evrenin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Evre, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Evre, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Evre, on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün sayısını görüntüler;
zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. Hesaplama
evre durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Evre Durumu
Evre durumu için bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Evre tamamlanmıştır.
■
Sarı. Evre başlatılmıştır ve gecikme gün sayısına göre zamanlamaya uygundur.
■
Kırmızı. Evre başlatılmış ve gecikme gün sayısına göre gecikmiştir.
■
Beyaz. Evre başlatılmamıştır veya projede evre yoktur.
194 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Ay[ Gör_ K[yh[e Kuff[hıg Yüz^_sc Pirtf_tc
Ay[ Gör_ K[yh[e Kuff[hıg Yüz^_sc Pirtf_tc
Aya Göre Kaynak Kullanım Yüzdesi portleti, kaynak atamalarını sütun grafiği halinde aya
göre tahsislerin yüzdesi olarak görüntüler. Bu portleti kullanarak projelere atanan tüm
kaynakların tam olarak kullanılmakta olduğunu doğrulayabilirsiniz.
Bu portleti, bir program gösterge panosunda görüntüleyecek şekilde
yapılandırabilirsiniz.
Sütun grafiğindeki X ekseni, geçerli aydan başlayarak ayları gösterir. Sütun grafiğinin Y
ekseni, yüzde halinde kaynak kullanımını gösterir. Grafiği, Y ekseni üzerinde tahsis ve
atama saatlerini gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
Eecj Üy_sc Gör_v Öz_tc Pirtf_tc
Ekip Üyesi Görev Özeti portleti, kaynak atamalarını, TTM'yi, bekleyen gerçekleşenleri ve
proje öğelerinin gerçekleşenlerini görüntüler. Bu portleti kullanarak kaynağa göre görev
zamanlamasını analiz edebilir ve tahminleri ve gerçekleşenleri inceleyebilirsiniz.
Bu portleti, bir proje gösterge panosunda görüntülenecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
Bu portlette aşağıdaki alanlar görüntülenir:
Gösterge Tablosu Simgesi
Proje gösterge tablosuna bağlanan bir simge görüntüler.
Proje
Projenin adını gösterir. Projenin özellikler sayfasına gitmek için bir proje adı
bağlantısını tıklatın.
Görev
Görevin adını görüntüler. Görev özelliklerini görüntülemek için bir görev adını
tıklatın.
Yön Gösterici İlkeler
Görev bir yön gösterici ilke olarak geçerli bir URL'ye sahipse veya site için bir yön
gösterici ilke ayarlandıysa, yön gösterici ilkeler simgesini görüntüler. Kılavuzlar
sayfasına gitmek için simgeyi tıklatın. Bu sayfa kuruluşunuzun bu görev için takip
ettiği yön gösterici ilkelerin dosya yolunu ve adını tanımlar.
Kaynak/Rol
Göreve atanan kaynak veya rolü gösterir. Özellikleri görmek için kaynak veya rol
adını tıklatın.
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r 195
Eecj Üy_sc Gör_v Öz_tc Pirtf_tc
Öncelik
Bir görevin öncelik durumunu gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil (24 - 36). Görev önceliği düşük düzeydedir.
■
Sarı (12 - 23). Görev önceliği orta düzeydedir.
■
Kırmızı (0 - 11). Görev önceliği yüksek düzeydedir.
Durum
Görevin durumunu belirtir.
Değerler: Başlatılmadı, Başlatıldı veya Tamamlandı
Zamanlama %
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını belirten bir kırmızı trafik ışığı görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden
başlangıç tarihi çıkarılarak belirlenir. İDY'de görevin bir üst görevi bulunuyorsa,
hesaplama için üst görev zaman çerçevesi kullanılır. Görev İDY'nin en üst
düzeyindeyse ve bir üst görevi yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi kullanılır.
Hesaplama görev durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Trafik ışığının rengi, görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Görev, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Görev, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır
Gecikme Gün Sayısı
Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak gecikme gün sayısını görüntüler:
■
Anahattın bulunup bulunmaması
■
Görev durumu
Anahat varsa, gecikme gün sayısı görev bitiş tarihinden anahat bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur. Pozitif sayı görevin anahatta göre geciktiğini gösterir. Negatif sayı anahatta
göre önceden ilerlediğini gösterir.
Anahat varsa ve görev bitiş tarihi anahat bitiş tarihiyle aynıysa, görev
tamamlanmamış olması ve bugünün tarihinden önce tamamlanmış olmasının
gerekmesi halinde gecikmiş kabul edilir. Bu durumda, gecikme gün sayısı bugünün
tarihinden görev bitiş tarihi çıkarılarak bulunur.
Anahat yoksa, gecikme gün sayısı görevin tamamlanmamış olması ve bugünün
tarihinden önce tamamlanmış olmasının gerekmesi halinde hesaplanır. Bu
durumda, gecikme gün sayısı bugünün tarihinden görev bitiş tarihi çıkarılarak
bulunur.
196 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Eecj Üy_sc Gör_v Öz_tc Pirtf_tc
TTM
Görevi tamamlamak için tahmini saat sayısını tanımlar. Bir görev başlatıldığında,
TTM görevin tamamlanması için kalan saati yansıtır.
Bekleyen Gerçekleşenler
Görevdeki nakledilmemiş gerçekleşenlerin miktarını görüntüler.
Gerçekleşenler
Görev için gönderilen ve nakledilen toplam saat sayısını tanımlar.
Gantt Şeması
Atamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren bir Gantt şeması görüntüler. Gantt
çubuklarının rengi, zamanlama yüzdesine göre şu şekilde belirlenir:
■
Yeşil. Görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Görev, yüzde bir ila on arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Görev, yüzde ondan fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama yüzdesi tanımlanmamıştır.
Bu portlette yapılandır seçeneğini kullanarak ekleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar
bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
Atama Başlangıcı
Atamanın başlangıç tarihini görüntüler.
Atama Bitişi
Atamanın bitiş tarihini görüntüler.
Proje Kimliği
Projenin tanımlayıcısı olan proje Kimliğini görüntüler.
Gecikme Gün Sayısı Yüzdesi
Özet görev veya projenin zaman çerçevesinin yüzde oranı olarak gecikmiş gün
sayısını görüntüler; zaman çerçevesi, bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkarılarak
belirlenir. İDY'de görevin bir üst görevi bulunuyorsa, hesaplama için üst görev
zaman çerçevesi kullanılır. Görev İDY'nin en üst düzeyindeyse ve bir üst görevi
yoksa, hesaplamada proje zaman çerçevesi kullanılır.
Hesaplama görev durumunu ve anahattını (anahat varsa) göz önünde bulundurur.
Böfüg 10: Dcğ_r Pirtf_tf_r 197
Eecj Üy_sc Gör_v Öz_tc Pirtf_tc
Zamanla
Görev durumunu ve görev için bir anahattın bulunup bulunmadığını göz önünde
bulundurarak, bir görev için gecikme gün sayısını gösteren bir trafik ışığı görüntüler.
Trafik ışığının rengi, görevin zamanlamaya uygun veya gecikmiş olduğunu gösterir.
Trafik ışıkları:
■
Yeşil. Görev, zamanlamanın önündedir veya zamanlamaya uygundur.
■
Sarı. Görev, bir ila on gün arasında gecikmiştir.
■
Kırmızı. Görev, on günden fazla gecikmiştir.
■
Beyaz. Zamanlama tanımlanmamıştır.
198 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 11: Ar[g[ Eşf_g_sc N_sh_sc
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
Arama Eşlemesi Hakkında (sayfa 199)
Arama Eşleme Listesi Oluşturma (sayfa 199)
Arama Eşleme Listesini Silme (sayfa 200)
Ar[g[ Eşf_g_sc H[eeıh^[
Arama eşlemesi sayfasını kullanarak kullanılabilir Fikir Kategorisi değerlerinin listesini
yönetebilirsiniz. Değerler, fikir oluştur sayfasındaki Fikir Türü bölümünde bulunur.
Aşağıda, Proje Türü veya Kategorisi aramaları için farklı kombinasyon türleri
verilmektedir:
■
Uygulama Değişikliği ve COTS Değerlendirmesi
■
Uygulama Değişikliği ve Geliştirme
■
Altyapı Dağıtımı ve Masaüstü
■
Altyapı Dağıtımı ve Dağıtılan Öğeler
■
Altyapı Dağıtımı ve Ağ/Telekomünikasyon
■
Önemli Proje ve Uyumluluk/Mevzuat
■
Önemli Proje ve Yeni Geliştirme
■
Önemli Proje ve Yeni Ürün veya Hizmet
■
Önemli Proje ve Diğer
Ar[g[ Eşf_g_ Lcst_sc Ofuşturg[
Şu adımları uygulayın:
1.
Kurulum menüsünü açın ve Arama Eşleme'yi tıklatın.
Arama filtreleri sayfası görünür.
2.
Yeni'yi tıklatın.
Arama eşleme oluştur sayfası açılır.
Böfüg 11: Ar[g[ Eşf_g_sc N_sh_sc 199
Ar[g[ Eşf_g_ Lcst_schc Scfg_
3.
Genel bölümünde aşağıdaki alanları doldurun:
Eşleme Türü
Eşleme için iki arama değeri (üst/alt) tanımlar.
Varsayılan: Fikir ve Proje Türü/Kategorisi
Üst Arama
İlk olarak eşlenen aramayı tanımlar. Eşleme Türü'nde seçilen değer üst arama
değerini tanılar.
Değerler: Uygulama Değişikliği, Altyapı Dağıtımı veya Önemli Proje
Alt Arama
İkinci olarak eşlenen aramayı tanımlar. Eşleme Türü'nde seçilen değer alt arama
değerini tanımlar.
Değerler: Yeni Geliştirme, Uyumluluk/Mevzuat, Yeni Ürün veya Hizmet, Diğer,
Geliştirme, COTS Değerlendirmesi, Dağıtıldı, Ağ/Telekomünikasyon veya
Masaüstü
4.
Değişiklikleri kaydedin.
Arama eşleme listesi oluşturulur.
Ar[g[ Eşf_g_ Lcst_schc Scfg_
Oluşturduğunuz arama eşlemelerini silebilirsiniz. Ancak, sistem ve sistemin sınırladığı
arama eşlemeleri silinemez.
Not: Siline eşleme veritabanından da silinir. Bu nedenle, silinen bir arama eşlemesini
yeniden etkinleştiremezsiniz.
Şu adımları uygulayın:
1.
Kurulum menüsünü açın ve Arama Eşleme'yi tıklatın.
Arama filtreleri sayfası görünür.
2.
Silinecek değerleri içeren aram adını tıklatın.
Liste sayfası görünür.
3.
Aram eşleme listesinin yanındaki onay kutusunu seçin.
4.
Sil'i tıklatın.
Onay sayfası görüntülenir.
5.
Sil'i tıklatın.
Arama eşleme listesi silinir.
200 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
Erişim Grupları Hakkında (sayfa 201)
PMO Yönetici Görüntüleyicisi (sayfa 202)
PMO Genişletilmiş Yönetici Görüntüleyicisi (sayfa 204)
PMO Finansal Yöneticisi (sayfa 208)
PMO Fikir Oluşturucu (sayfa 210)
PMO Fikir Gözden Geçirici (sayfa 210)
PMO Yatırım Oluşturucu (sayfa 211)
PMO Genişletilmiş Yatırım Görüntüleyicisi (sayfa 212)
PMO Portföy Yöneticisi (sayfa 217)
PMO Program Yöneticisi (sayfa 218)
PMO Proje Oluşturucu (sayfa 220)
PMO Proje Yöneticisi (sayfa 221)
PMO Genişletilmiş Proje Yöneticisi (sayfa 223)
PMO Proje Görüntüleyicisi (sayfa 227)
PMO Kaynak Yöneticisi (sayfa 228)
PMO Kaynak Yöneticisi (sayfa 230)
PMO Genişletilmiş Kaynak Yöneticisi (sayfa 231)
PMO Sistem Yöneticisi (sayfa 233)
PMO Ekip Üyesi (sayfa 233)
PMO Zaman Çizelgesi Yöneticisi (sayfa 234)
PMO Satıcı Yönetimi (sayfa 234)
Ercşcg Grujf[rı H[eeıh^[
Aşağıda, PMO Accelerator eklentisinde bulunan erişim grupları verilmektedir. Her bir
grup genel ve ilişkilendirilmiş örnek düzeyinde erişim haklarına sahiptir. Kaynakları bu
gruplara üye olarak eklediğinizde, kaynaklar otomatik olarak grupların haklarını devralır.
Grupların matris biçiminde uygulanması gerekir ve bu da kaynağın sahip olması gereken
tüm hakları edinmesi için kaynağın muhtemelen birden fazla grupla ilişkilendirileceği
anlamına gelir.
Arama Eşlemesi nesnesi için erişim hakları yalnızca PMO Sistem Yöneticisi grubuna
atanır. Gerektiğinde, CA Clarity PPM yöneticiniz bu hakları başka bir gruba ekleyebilir.
Daha fazla bilgi için Yönetim Kılavuzu'na bakın.
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 201
PMO Yöh_tc]c Görühtüf_yc]csc
PMO Yöh_tc]c Görühtüf_yc]csc
PMO Yönetici Görüntüleyicisi grubunun üyeleri tüm proje özelliklerini, durum
raporlarını, zamanlamaları ve kaynak tahsislerini görüntüler; proje ve kaynak kapasitesi
raporlarını çalıştırır.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Raporlar- Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Yönetimi Görüntüle - Tümü
Proje - Mali Öğeyi Görüntüle - Tümü
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Görüntüle Tümü
Durum Raporu - Tümünü Görüntüle
Örnek (sayfa Görünüm)
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Kaynak Planlama Sayfası ve
Sekmeleri
Kaynak Planlama
Kapasite
Şirket Talebi
Baştan Aşağı Planlama
İş Yükleri
Tahsisler
Gerçekleştirilmemiş Tahsisler
Durum Raporu İnceleme Sayfası
ve Sekmeleri
Durum Raporu İnceleme
Durum Raporu Listeleri
Geciken ve Eksik Durum Raporları
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Zaman Çizelgesi Ayrıntıları
Zaman Çizelgesi Notları
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
ve Sekmesi
Zaman Çizelgeleri
Not: Bu sayfa bir ekip nesnesi
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
eylemidir.
Sayfası için verilmiş Zaman Çizelgesi Notları aynı
zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası için de
gereklidir.
202 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Yöh_tc]c Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
PMO-Proje Resimli Taslağı Sayfası Sorunların Detayına Gitme
Örnek (Portlet Görünüm)
Kaynak Planlama Sayfası
Portletleri
Rol Kapasitesi Histogramı
Rol Kapasitesi
OKY Kaynak Toplama
OKY Yatırım Toplama
Yatırıma Göre Baştan Aşağı Planlama
Kaynak İş Yükleri
Haftalık Ayrıntı
Tahsis Aykırılığı
Gerçekleştirilmemiş Gereksinimler
Durum Raporu İnceleme Sayfası
Portletleri
Durum Raporu İnceleme Filtresi
Durum Raporu Listeleri
Geciken Durum Raporları
Eksik Durum Raporları
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Filtresi
Sayfası Portletleri
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti
Yatırım Zaman Çizelgesini Gözden Geçirme
Zaman Çizelgesi Notları
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
Portletleri
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Sayfası için verilmiş Zaman Çizelgesi Notları aynı
zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Portletleri
için de gereklidir.
PMO-Proje Durumu-Portletler
Proje Göstergeleri
Yaklaşan Aşama Hedefleri
Durum Raporu Göstergeleri
Ekip Kullanımı
PMO-Proje Resimli Taslağı
Portletleri
Ekip Kapasitesi
Önceliğe Göre Sorunlar
Sorun Listesi
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Yaklaşan Aşama Hedefleri aynı zamanda
PMO-Proje Resimli Taslağı Portletleri için de
gereklidir.
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 203
PMO G_hcşf_tcfgcş Yöh_tc]c Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri
Genel
İş Gücü Eforu
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Ekip Kullanımı aynı zamanda Proje Varsayılan
Düzeni Portletleri için de gereklidir.
Diğer Portletler - CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
PMO G_hcşf_tcfgcş Yöh_tc]c Görühtüf_yc]csc
PMO Genişletilmiş Yönetici Görüntüleyicisi grubu üyeleri tüm proje özelliklerini, durum
raporlarını, zamanlamaları, kaynak tahsislerini, ana hatları ve mali bilgileri görüntüler;
proje, kaynak kapasitesi ve mali öğeler raporlarını çalıştırır.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Raporlar- Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Yönetimi Görüntüle - Tümü
Proje - Mali Öğeyi Görüntüle - Tümü
Proje - Maliyet Planı - Tümünü Görüntüle
Proje - Bütçe Planı - Tümünü Görüntüle
Proje - Fayda Planı - Tümünü Görüntüle
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Görüntüle Tümü
Durum Raporu - Tümünü Görüntüle
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Kaynak - Rezervasyonu Görüntüle - Tümü
Proje - Talepleri Görüntüle - Tümü
204 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO G_hcşf_tcfgcş Yöh_tc]c Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Örnek (sayfa Görünüm)
Genel Sekmeler
Sponsor
PM Uyarıları
Zamanlama Performansı Detayına Gitme
Geçerli Sorunların Detayına Gitme
Personel Görünümünü Detaylandırma
Proje Gösterge Tablosu
Sorunlar ve Riskler
Kaynak Planlama Sayfası ve
Sekmeleri
Kaynak Planlama
Kapasite
Şirket Talebi
Baştan Aşağı Planlama
İş Yükleri
Tahsisler
Gerçekleştirilmemiş Tahsisler
Rezervasyonlar
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Sayfası
Kapasite Planlama İnceleme
Durum Raporu İnceleme Sayfası
ve Sekmeleri
Durum Raporu İnceleme
Durum Raporu Listeleri
Geciken ve Eksik Durum Raporları
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Zaman Çizelgesi Ayrıntıları
Zaman Çizelgesi Notları
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
ve Sekmesi
Zaman Çizelgeleri
Not: Bu sayfa bir ekip nesnesi
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
eylemidir.
Sayfası için verilmiş Zaman Çizelgesi Notları aynı
zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası için de
gereklidir.
PMO-Proje Resimli Taslağı Sayfası Sorunların Detayına Gitme
Örnek (Portlet Görünüm)
Sponsor Sekmesi Portletleri
Genel Bakış Sponsor Filtresi
OKY'ye Göre Proje Temel Performans Göstergeleri
Proje Zamanlaması
Proje Türüne göre Planlanan Maliyet
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 205
PMO G_hcşf_tcfgcş Yöh_tc]c Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
PM Uyarıları Sekmesi Portletleri
Genel Bakış Proje Filtresi
Zamanlama Performansı
Zamanlama Performansı Detayları
Kilometre Taşları
Geçerli Sorunlar
Geçerli Sorunlar Listesi
Personel
Personel Ayrıntıları
Proje Gösterge Tablosu Sekmesi
Portletleri
Zamanlama Gösterge Tablosu
Maliyet ve Efor Gösterge Tablosu
Not: Yukarıda PM Uyarıları Sekmesi Portletleri için
verilmiş Genel Bakış Proje Filtresi aynı zamanda Proje
Gösterge Tablosu Sekmesi Portletleri için de
gereklidir.
Sorunlar ve Riskler Sekmesi
Portletleri
Risk Yönetimi
Sorun Yönetimi
Not: Yukarıda PM Uyarıları Sekmesi Portletleri için
verilmiş Genel Bakış Proje Filtresi aynı zamanda
Sorunlar ve Riskler Sekmesi Portletleri için de
gereklidir.
Kaynak Planlama Sayfası
Portletleri
Rol Kapasitesi Histogramı
Rol Kapasitesi
OKY Kaynak Toplama
OKY Yatırım Toplama
Yatırıma Göre Baştan Aşağı Planlama
Kaynak İş Yükleri
Haftalık Ayrıntı
Tahsis Aykırılığı
Gerçekleştirilmemiş Gereksinimler
Rezervasyon Durumu
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Portletleri
Kapasite Genel Görünümü
Durum Raporu İnceleme Sayfası
Portletleri
Durum Raporu İnceleme Filtresi
Durum Raporu Listeleri
Geciken Durum Raporları
Eksik Durum Raporları
206 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO G_hcşf_tcfgcş Yöh_tc]c Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Filtresi
Sayfası Portletleri
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti
Yatırım Zaman Çizelgesini Gözden Geçirme
Zaman Çizelgesi Notları
Bekleyen Tahminler Gözden Geçirmesi
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
Portletleri
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Sayfası Portletleri için verilmiş Zaman Çizelgesi
Notları aynı zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme
Sayfası Portletleri için de gereklidir.
PMO-Proje Durumu-Portletler
Proje Göstergeleri
Yaklaşan Aşama Hedefleri
Proje Anahatları
Durum Raporu Göstergeleri
İşlem Türüne Göre Gerçekleşenler
Ekip Kullanımı
PMO-Proje Resimli Taslağı
Portletleri
Ekip Kapasitesi
Önceliğe Göre Sorunlar
Sorun Listesi
Evreye Göre Kazanılan Değer Analizi
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Yaklaşan Aşama Hedefleri aynı zamanda
PMO-Proje Resimli Taslağı Portletleri için de
gereklidir.
Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri
Genel
İş Gücü Eforu
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Ekip Kullanımı aynı zamanda Proje Varsayılan
Düzeni Portletleri için de gereklidir.
Diğer Portletler - CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 207
PMO Fch[hs[f Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Diğer Portletler - PMO
Accelerator
Gecikmiş Görevler ve Kilometre Taşları
Proje Analizi
Proje Döngü Süresi Analizi
Proje Belgesi İnceleme
Proje Yaşam Döngüsü İncelemesi
Aya Göre Kaynak Kullanım Yüzdesi
Ekip Üyesi Görev Özeti
PMO Fch[hs[f Yöh_tc]csc
PMO Finansal Yöneticisi grubu üyeleri tüm mali planları oluşturma ve düzenleme ve
bütçeleri onaylama kabiliyetleri de dahil olmak üzere proje finans planlarıyla ilgili
işlevleri yönetir; projelerle ilgili finansal işlemleri oluşturur ve düzenler.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Raporlar- Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Yönetimi Görüntüle - Tümü
Proje - Mali Öğeyi Görüntüle - Tümü
Proje - Maliyet Planı - Tümünü Düzenle
Proje - Bütçe Planı - Tümünü Düzenle
Proje - Bütçe Planı - Tümünü Onayla
Proje - Fayda Planı - Tümünü Düzenle
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Gezin
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Kaynak - Tüm Mali Öğeleri Düzenle
208 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Fch[hs[f Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Mali Yönetim
Yönetim - Erişim
Mali Bakım - Mali Yönetim
Mali Bakım - Mali Organizasyonel Yapı
Mali Bakım - Matris Tanımla
Mali Bakım - Matris Yönet
Mali Süreç - İşlem Girişi
Mali Süreç - Devam Eden İş
Mali Süreç - Yİ Düzenlemelerini Onayla
Örnek (sayfa Görünüm)
Nakledilen İşlem İnceleme Sayfası Nakledilen İşlem İncelemesi
Not: Sayfa kimliği şudur: cop.finTransactionReview
Nakledilen İşlem İnceleme Sayfası Nakledilen İşlem İncelemesi
Not: Bu sayfa, maliyet planı
ayrıntısı nesne eylemidir.
Örnek (Portlet Görünüm)
Not: Sayfa kimliği şudur: cop.invTransactionReview
Nakledilen İşlem İnceleme Sayfası Nakledilen İşlem İncelemesi
Portleti
Not: Portlet kimliği şudur: cop.finTransactionReview
Nakledilen İşlem İnceleme Sayfası Nakledilen İşlem İncelemesi
Portleti
Not: Portlet kimliği şudur: cop.invTransactionReview
Not: Bu sayfa, maliyet planı
ayrıntısı nesne eylemidir.
PMO-Proje Durumu Portletleri
Yaklaşan Aşama Hedefleri
İşlem Türüne Göre Gerçekleşenler
PMO-Proje Resimli Taslağı
Portletleri
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Yaklaşan Aşama Hedefleri aynı zamanda
PMO-Proje Resimli Taslağı Portletleri için de
gereklidir.
Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri
Genel
Diğer Portletler - CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
İş Gücü Eforu
Projelerim
Raporlarım
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 209
PMO Fcecr Ofuşturu]u
PMO Fcecr Ofuşturu]u
PMO Fikir Oluşturucu grubunun üyeleri yeni fikirleri oluşturur ve görüntüler.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Fikir Yönetimi
Fikirler - Oluştur
Fikir - Tüm Mali Bilgileri Düzenle
Fikir - Tüm Mali Bilgileri Görüntüle
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Kaynak - Kesin Rezervasyon – Tümü
Kaynak - Ön Rezervasyon - Tümü
Örnek (Portlet Görünüm)
Diğer Portletler - CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
PMO Fcecr Göz^_h G_çcrc]c
PMO Fikir Gözden Geçirici grubun üyeleri fikirleri inceler ve onaylar; tüm fikirleri
düzenleme kabiliyetine sahiptir.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Raporlar- Erişim
Proje Yönetimi
210 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Projeler - Gezinme
PMO Y[tırıg Ofuşturu]u
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Fikir Yönetimi
Fikirler - Oluştur
Fikir - Düzenle – Tümü
Fikir - Onayla - Tümü
Fikir - Fayda Planı - Tümünü Düzenle
Fikir - Bütçe Planı - Tümünü Onayla
Fikir - Bütçe Planı - Tümünü Düzenle
Fikir - Maliyet Planı - Tümünü Düzenle
Fikir - Tüm Mali Bilgileri Düzenle
Fikir - Mali Plan - Onay için Gönder
Fikir - Tüm Mali Bilgileri Görüntüle
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Örnek (sayfa Görünüm)
Genel Sekmeler
Sponsor
Örnek (Portlet Görünüm)
Sponsor Sekmesi Portletleri
Genel Bakış Sponsor Filtresi
OKY'ye Göre Proje Temel Performans Göstergeleri
Proje Zamanlaması
Proje Türüne göre Planlanan Maliyet
Diğer Portletler - CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
PMO Y[tırıg Ofuşturu]u
PMO Yatırım Oluşturucu grubunun üyeleri tüm yatırım türlerini oluşturur ve görüntüler.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Oluştur
Proje - Şablondan Oluştur
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 211
PMO G_hcşf_tcfgcş Y[tırıg Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Uygulama Yönetimi
Uygulama - Oluşturma
Uygulama - Tüm Mali Bilgileri Düzenle
Uygulama - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Varlık Yönetimi
Varlık - Oluşturma
Varlık - Tüm Mali Bilgileri Düzenle
Varlık - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Fikir Yönetimi
Fikirler - Oluştur
Fikir - Tüm Mali Bilgileri Düzenle
Fikir - Tüm Mali Bilgileri Görüntüle
Diğer İş Yönetimi
Diğer İş - Oluşturma
Diğer İş - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Diğer İş - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Ürün Yönetimi
Ürün - Oluştur
Ürün - Tüm Mali Bilgileri Düzenle
Ürün - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Hizmet Yönetimi
Hizmet - Oluştur
Hizmet - Tüm Mali Bilgileri Düzenle
Hizmet - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Örnek (Portlet Görünüm)
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Diğer Portletler - CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
PMO G_hcşf_tcfgcş Y[tırıg Görühtüf_yc]csc
PMO Genişletilmiş Yatırım Görüntüleyicisi grubu üyeleri tüm yatırım türlerinin
özelliklerini, kaynak tahsislerini ve finansal planlarını görüntüler.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Raporlar- Erişim
212 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO G_hcşf_tcfgcş Y[tırıg Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Yönetimi Görüntüle - Tümü
Proje - Mali Öğeyi Görüntüle - Tümü
Proje - Maliyet Planı - Tümünü Görüntüle
Proje - Bütçe Planı - Tümünü Görüntüle
Proje - Fayda Planı - Tümünü Görüntüle
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Görüntüle Tümü
Durum Raporu - Tümünü Görüntüle
Program Yönetimi
Yönetim - Programlar
Uygulama Yönetimi
Uygulama - Görüntüle – Tümü
Uygulama - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Uygulama - Maliyet Planı - Tümünü Görüntüle
Uygulama - Bütçe Planı - Tümünü Görüntüle
Uygulama Fayda Planı - Tümünü Görüntüle
Varlık Yönetimi
Varlık - Görüntüle – Tümü
Varlık - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Varlık - Maliyet Planı - Tümünü Görüntüle
Varlık - Bütçe Planı - Tümünü Görüntüle
Varlık Fayda Planı - Tümünü Görüntüle
Fikir Yönetimi
Fikir - Görüntüle - Tümü
Fikir - Fayda Planı - Tümünü Görüntüle
Fikir - Bütçe Planı - Tümünü Görüntüle
Fikir - Maliyet Planı - Tümünü Görüntüle
Fikir - Tüm Mali Bilgileri Görüntüle
Diğer İş Yönetimi
Diğer İş - Görüntüle – Tümü
Diğer İş - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Diğer İş - Maliyet Planı - Tümünü Görüntüle
Diğer İş - Bütçe Planı - Tümünü Görüntüle
Diğer İş Fayda Planı - Tümünü Görüntüle
Ürün Yönetimi
Ürün - Görüntüle – Tümü
Ürün - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Ürün - Maliyet Planı - Tümünü Görüntüle
Ürün - Bütçe Planı - Tümünü Görüntüle
Ürün Fayda Planı - Tümünü Görüntüle
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 213
PMO G_hcşf_tcfgcş Y[tırıg Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Hizmet Yönetimi
Hizmet - Görüntüle – Tümü
Hizmet - Finansal Bilgilerin Tümünü Görüntüle
Hizmet - Maliyet Planı - Tümünü Görüntüle
Hizmet - Bütçe Planı - Tümünü Görüntüle
Hizmet Fayda Planı - Tümünü Görüntüle
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle – Tümü
Kaynak - Rezervasyonu Görüntüle - Tümü
Proje - Talepleri Görüntüle - Tümü
Örnek (sayfa –
Görünüm)
Kaynak Planlama Sayfası ve
Sekmeleri
Kaynak Planlama
Kapasite
Şirket Talebi
Baştan Aşağı Planlama
İş Yükleri
Tahsisler
Gerçekleştirilmemiş Tahsisler
Rezervasyonlar
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Sayfası
Kapasite Planlama İnceleme
Durum Raporu İnceleme Sayfası
ve Sekmeleri
Durum Raporu İnceleme
Durum Raporu Listeleri
Geciken ve Eksik Durum Raporları
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Zaman Çizelgesi Ayrıntıları
Zaman Çizelgesi Notları
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
ve Sekmesi
Zaman Çizelgeleri
Not: Bu sayfa bir ekip nesnesi
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
eylemidir.
Sayfası için verilmiş Zaman Çizelgesi Notları aynı
zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası için de
gereklidir.
PMO-Proje Resimli Taslağı Sayfası Sorunların Detayına Gitme
214 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO G_hcşf_tcfgcş Y[tırıg Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Kaynak Planlama Sayfası
Portletleri
Rol Kapasitesi Histogramı
Rol Kapasitesi
OKY Kaynak Toplama
OKY Yatırım Toplama
Yatırıma Göre Baştan Aşağı Planlama
Kaynak İş Yükleri
Haftalık Ayrıntı
Tahsis Aykırılığı
Gerçekleştirilmemiş Gereksinimler
Rezervasyon Durumu
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Portletleri
Kapasite Genel Görünümü
Durum Raporu İnceleme Sayfası
Portletleri
Durum Raporu İnceleme Filtresi
Durum Raporu Listeleri
Geciken Durum Raporları
Eksik Durum Raporları
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Filtresi
Sayfası Portletleri
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti
Yatırım Zaman Çizelgesini Gözden Geçirme
Zaman Çizelgesi Notları
Bekleyen Tahminler Gözden Geçirmesi
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
Portletleri
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Sayfası Portletleri için verilmiş Zaman Çizelgesi
Notları aynı zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme
Sayfası Portletleri için de gereklidir.
PMO-Program Durumu
Portletleri
Maliyet ve Zamanlama Genel Bilgileri
Zamanlama ve İlerleme Durumu
Kaynak Kullanımı
Program Düzeni Portletleri
Genel
İş Gücü Eforu
Alt projeler
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 215
PMO G_hcşf_tcfgcş Y[tırıg Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
PMO-Project Durumu Portletleri
Proje Göstergeleri
Yaklaşan Aşama Hedefleri
Proje Anahatları
Durum Raporu Göstergeleri
İşlem Türüne Göre Gerçekleşenler
Ekip Kullanımı
PMO-Proje Resimli Taslağı
Portletleri
Ekip Kapasitesi
Önceliğe Göre Sorunlar
Sorun Listeleri
Evreye Göre Kazanılan Değer Analizi
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Yaklaşan Aşama Hedefleri aynı zamanda
PMO-Proje Resimli Taslağı Portletleri için de
gereklidir.
Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri
Not: Yukarıda Program Düzeni Portletleri için verilmiş
Genel ve İş Gücü Eforu aynı zamanda Proje Varsayılan
Düzeni Portletleri için de gereklidir.
Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için verilmiş
Ekip Kullanımı aynı zamanda Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri için de gereklidir.
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
Diğer Portletler – PMO
Accelerator
Gecikmiş Görevler ve Kilometre Taşları
Proje Analizi
Proje Döngü Süresi Analizi
Proje Belgesi İnceleme
Proje Yaşam Döngüsü İncelemesi
Aya Göre Kaynak Kullanım Yüzdesi
Ekip Üyesi Görev Özeti
216 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Pirt`öy Yöh_tc]csc
PMO Pirt`öy Yöh_tc]csc
PMO Portföy Yöneticisi grubu üyeleri yatırımlardaki portföyleri yönetir.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Raporlar- Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Portföy Yönetimi
Portföy - Gezin
Portföy – Oluştur
Kaynak Yönetimi
Örnek (sayfa –
Görünüm)
Kaynak - Görüntüle – Tümü
Portföy Gösterge Tablosu Sayfası Portföy Gösterge Tablosu
ve Sekmeleri
Maliyet ve Faydalar
Roller
Maliyet ve Durum
Amaç Analizi
Yatırım Analizi
Sermaye ve İşletim
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Portföy Gösterge Tablosu
Portletleri
Portföy Gösterge Tablosu Filtresi
Portföy Maliyetleri
Portföy Maliyet ve Fayda Analizi
Portföy Rolleri
Portföy Rolü Analizi
Genel Sağlığa Göre Portföy Maliyeti
Amaca Göre Portföy Yatırımı Sayısı
Amaca Göre Portföy Planlanan Maliyeti
Amaca Göre Portföy Rolü Talebi
Amaca Göre Portföy Planlanan NBD'si
Türe Göre Portföy Yatırımı Sayısı
Çalışma Durumuna Göre Portföy Yatırımı Sayısı
Sınır Çizgisine Göre Portföy Yatırımı Sayısı
Onaya Göre Portföy Yatırımı Sayısı
Portföy Sermayesi ve İşletim Maliyetleri
Portföy Sermayesi ve İşletim Maliyeti Analizi
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 217
PMO Priar[g Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
PMO-Portföy Yatırımı Gösterge
Tablosu Portletleri
Portföy Yatırımı Gösterge Tablosu Filtresi
Sınır Çizgisine Göre Planlanan Maliyet
Sınır Çizgisine Göre Rol Talebi
Amaca Göre Planlanan Maliyet
Amaca Göre Rol Talebi
Yatırım Maliyeti ve Rol Talebi
Yatırım Zamanlaması
Rol Kapasitesi ve Talebi
Rol Kapasitesi ve Talep Histogramı
Döneme Göre Yatırım Planlama
Döneme Göre Yatırım Maliyeti
Yatırım Finansal Özeti
Sermaye ve İşletim Maliyeti Özeti
Sermaye ve İşletim Bütçesi ile Tahmin Karşılaştırması
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
PMO Priar[g Yöh_tc]csc
PMO Program Yöneticisi grubu üyeleri çeşitli projeleri içeren programları yönetir.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Raporlar- Erişim
218 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Priar[g Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Mali Öğeyi Düzenle
Proje - Maliyet Planı - Tümünü Düzenle
Proje - Bütçe Planı - Tümünü Düzenle
Proje - Bütçe Planı - Tümünü Onayla
Proje - Fayda Planı - Tümünü Düzenle
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Düzenle - Tümü
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Sil - Tümü
Durum Raporu - Oluştur
Durum Raporu - Tümünü Düzenle
Örnek (sayfa –
Görünüm)
Program Yönetimi
Yönetim - Programlar
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle – Tümü
Genel Sekmeler
Program Gösterge Tablosu
Program Yönetici Maliyet Gösterge Tablosu Detayına
Gitme
Evreye Göre Proje Maliyetleri
Göreve Göre Proje Maliyetleri
Kaynağa Göre Proje Maliyetleri
Proje Resimli Taslak Detayına Gitme
Sorunların Detayına Gitme
Sorunlar ve Riskler
Durum Raporu İnceleme Sayfası
ve Sekmeleri
Durum Raporu İnceleme
Durum Raporu Listeleri
Geciken ve Eksik Durum Raporları
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Program Gösterge Tablosu
Sekmesi Portletleri
Genel Bakış Program Filtresi
Program Yönetici Maliyet Gösterge Tablosu
Evreye Göre Proje Maliyetleri
Göreve Göre Proje Maliyetleri
Kaynağa Göre Proje Maliyetleri
Program Yönetici Zamanlama Gösterge Tablosu
Ekip Kapasitesi
Yaklaşan Aşama Hedefleri
Önceliğe Göre Sorunlar
Sorun Listeleri
Evreye Göre Kazanılan Değer Analizi
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 219
PMO Prid_ Ofuşturu]u
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Sorunlar ve Riskler Sekmesi
Portletleri
Genel Bakış Proje Filtresi
Risk Yönetimi
Sorun Yönetimi
Durum Raporu İnceleme Sayfası
Portletleri
Durum Raporu İnceleme Filtresi
Durum Raporu Listeleri
Geciken Durum Raporları
Eksik Durum Raporları
PMO-Program Durumu
Portletleri
Maliyet ve Zamanlama Genel Bilgileri
Zamanlama ve İlerleme Durumu
Kaynak Kullanımı
Program Düzeni Portletleri
Genel
İş Gücü Eforu
Alt projeler
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
PMO Prid_ Ofuşturu]u
PMO Proje Oluşturucu grubunun üyeleri yeni projeleri oluşturur ve görüntüler.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları - Gezinme
Ajanda - Erişim
Proje Yönetimi
Projeler – Gezinme
Proje – Oluştur
Proje – Şablondan Oluştur
Proje – Mali Öğeyi Etkinleştir
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle – Tümü
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
220 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Projelerim
PMO Prid_ Yöh_tc]csc
PMO Prid_ Yöh_tc]csc
PMO Proje Yöneticisi grubunun üyeleri proje özelliklerini, durum raporlarını,
zamanlamaları ve kaynak tahsislerini yönetir.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları – Gezinme
Ajanda – Erişim
Raporlar – Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Mali Öğeyi Düzenle
Proje - Tüm Anahattı Düzenle
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Düzenle - Tümü
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Sil - Tümü
Durum Raporu - Oluştur
Durum Raporu - Tümünü Düzenle
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Kaynak - Kesin Rezervasyon Tümü
Örnek (sayfa –
Görünüm)
Genel Sekmeler
Proje Gösterge Tablosu
Kaynak Planlama Sayfası ve
Sekmeleri
Kaynak Planlama
Kapasite
Şirket Talebi
Baştan Aşağı Planlama
İş Yükleri
Tahsisler
Gerçekleştirilmemiş Tahsisler
Durum Raporu İnceleme Sayfası
ve Sekmeleri
Durum Raporu İnceleme
Durum Raporu Listeleri
Geciken ve Eksik Durum Raporları
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Zaman Çizelgesi Ayrıntıları
Zaman Çizelgesi Notları
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 221
PMO Prid_ Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
ve Sekmesi
Zaman Çizelgeleri
Not: Bu sayfa bir ekip nesnesi
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
eylemidir.
Sayfası için verilmiş Zaman Çizelgesi Notları aynı
zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası için de
gereklidir.
PMO-Proje Resimli Taslağı Sayfası Sorunların Detayına Gitme
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Proje Gösterge Tablosu Sekmesi
Portletleri
Genel Bakış Proje Filtresi
Zamanlama Gösterge Tablosu
Maliyet ve Efor Gösterge Tablosu
Kaynak Planlama Sayfası
Portletleri
Rol Kapasitesi Histogramı
Rol Kapasitesi
OKY Kaynak Toplama
OKY Yatırım Toplama
Yatırıma Göre Baştan Aşağı Planlama
Kaynak İş Yükleri
Haftalık Ayrıntı
Tahsis Aykırılığı
Gerçekleştirilmemiş Gereksinimler
Durum Raporu İnceleme Sayfası
Portletleri
Durum Raporu İnceleme Filtresi
Durum Raporu Listeleri
Geciken Durum Raporları
Eksik Durum Raporları
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Filtresi
Sayfası Portletleri
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti
Yatırım Zaman Çizelgesini Gözden Geçirme
Zaman Çizelgesi Notları
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
Portletleri
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Sayfası Portletleri için verilmiş Zaman Çizelgesi
Notları aynı zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme
Sayfası Portletleri için de gereklidir.
PMO-Project Durumu Portletleri
Durum Raporu Göstergeleri
Ekip Kullanımı
PMO-Proje Resimli Taslağı
Portletleri
222 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Önceliğe Göre Sorunlar
Sorun Listeleri
PMO G_hcşf_tcfgcş Prid_ Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri
Genel
İş Gücü Eforu
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Ekip Kullanımı aynı zamanda Proje Varsayılan
Düzeni Portletleri için de gereklidir.
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
PMO G_hcşf_tcfgcş Prid_ Yöh_tc]csc
PMO Genişletilmiş Proje Yöneticisi grubunun üyeleri proje özelliklerini, durum
raporlarını, zamanlamaları, kaynak tahsislerini, görevleri, anahatları ve finansal planları
yönetir.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları – Gezinme
Ajanda – Erişim
Raporlar – Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Mali Öğeyi Düzenle
Proje - Tüm Anahattı Düzenle
Proje - Tarayıcıda Zamanla
Proje - Maliyet Planı - Tümünü Düzenle
Proje - Bütçe Planı - Tümünü Düzenle
Proje - Bütçe Planı - Tümünü Onayla
Proje - Fayda Planı - Tümünü Düzenle
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Düzenle - Tümü
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Sil - Tümü
Durum Raporu - Oluştur
Durum Raporu - Tümünü Düzenle
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 223
PMO G_hcşf_tcfgcş Prid_ Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Kaynak - Kesin Rezervasyon Tümü
Kaynak - Ön Rezervasyon Tümü
Proje - Talep Oluştur/Düzenle - Tümü
Proje - Talep Giriş Kaynaklarını Ekle - Tümü
Örnek (sayfa –
Görünüm)
Genel Sekmeler
PM Uyarıları
Zamanlama Performansı Detayına Gitme
Geçerli Sorunların Detayına Gitme
Personel Görünümünü Detaylandırma
Proje Gösterge Tablosu
Sorunlar ve Riskler
Kaynak Planlama Sayfası ve
Sekmeleri
Kaynak Planlama
Kapasite
Şirket Talebi
Baştan Aşağı Planlama
İş Yükleri
Tahsisler
Gerçekleştirilmemiş Tahsisler
Rezervasyonlar
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Sayfası
Kapasite Planlama İnceleme
Durum Raporu İnceleme Sayfası
ve Sekmeleri
Durum Raporu İnceleme
Durum Raporu Listeleri
Geciken ve Eksik Durum Raporları
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Zaman Çizelgesi Ayrıntıları
Zaman Çizelgesi Notları
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
ve Sekmesi
Zaman Çizelgeleri
Not: Bu sayfa bir ekip nesnesi
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
eylemidir.
Sayfası için verilmiş Zaman Çizelgesi Notları aynı
zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası için de
gereklidir.
PMO-Proje Resimli Taslağı Sayfası Sorunların Detayına Gitme
224 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO G_hcşf_tcfgcş Prid_ Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Sponsor Sekmesi Portletleri
OKY'ye Göre Proje Temel Performans Göstergeleri
Not: Grup, Sponsor Sekmesine
erişim hakkına sahip değildir;
ancak portletlere erişime
sahiptir.
Proje Zamanlaması
PM Uyarıları Sekmesi Portletleri
Genel Bakış Proje Filtresi
Proje Türüne göre Planlanan Maliyet
Zamanlama Performansı
Zamanlama Performansı Detayları
Kilometre Taşları
Geçerli Sorunlar
Geçerli Sorunlar Listesi
Personel
Personel Ayrıntıları
Proje Gösterge Tablosu Sekmesi
Portletleri
Zamanlama Gösterge Tablosu
Maliyet ve Efor Gösterge Tablosu
Not: Yukarıda PM Uyarıları Sekmesi Portletleri için
verilmiş Genel Bakış Proje Filtresi aynı zamanda Proje
Gösterge Tablosu Sekmesi Portletleri için de
gereklidir.
Sorunlar ve Riskler Sekmesi
Portletleri
Risk Yönetimi
Sorun Yönetimi
Not: Yukarıda PM Uyarıları Sekmesi Portletleri için
verilmiş Genel Bakış Proje Filtresi aynı zamanda
Sorunlar ve Riskler Sekmesi Portletleri için de
gereklidir.
Kaynak Planlama Sayfası
Portletleri
Rol Kapasitesi Histogramı
Rol Kapasitesi
OKY Kaynak Toplama
OKY Yatırım Toplama
Yatırıma Göre Baştan Aşağı Planlama
Kaynak İş Yükleri
Haftalık Ayrıntı
Tahsis Aykırılığı
Gerçekleştirilmemiş Gereksinimler
Rezervasyon Durumu
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Portletleri
Kapasite Genel Görünümü
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 225
PMO G_hcşf_tcfgcş Prid_ Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Durum Raporu İnceleme Sayfası
Portletleri
Durum Raporu İnceleme Filtresi
Durum Raporu Listeleri
Geciken Durum Raporları
Eksik Durum Raporları
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Filtresi
Sayfası Portletleri
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti
Yatırım Zaman Çizelgesini Gözden Geçirme
Zaman Çizelgesi Notları
Bekleyen Tahminler Gözden Geçirmesi
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
Portletleri
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Sayfası Portletleri için verilmiş Zaman Çizelgesi
Notları aynı zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme
Sayfası Portletleri için de gereklidir.
PMO-Project Durumu Portletleri
Proje Göstergeleri
Yaklaşan Aşama Hedefleri
Proje Anahatları
Durum Raporu Göstergeleri
İşlem Türüne Göre Gerçekleşenler
Ekip Kullanımı
PMO-Proje Resimli Taslağı
Portletleri
Ekip Kapasitesi
Önceliğe Göre Sorunlar
Sorun Listeleri
Evreye Göre Kazanılan Değer Analizi
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Yaklaşan Aşama Hedefleri aynı zamanda
PMO-Proje Resimli Taslağı Portletleri için de
gereklidir.
Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri
Genel
İş Gücü Eforu
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Ekip Kullanımı aynı zamanda Proje Varsayılan
Düzeni Portletleri için de gereklidir.
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
226 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Prid_ Görühtüf_yc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Diğer Portletler – PMO
Accelerator
Gecikmiş Görevler ve Kilometre Taşları
Proje Döngü Süresi Analizi
Proje Belgesi İnceleme
Proje Yaşam Döngüsü İncelemesi
Ekip Üyesi Görev Özeti
PMO Prid_ Görühtüf_yc]csc
PMO Proje Görüntüleyicisi grubunun üyeleri tüm projeleri ve projeyle ilgili portletleri ve
raporları görüntüler.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları – Gezinme
Ajanda – Erişim
Raporlar – Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Yönetimi Görüntüle - Tümü
Proje - Mali Öğeyi Görüntüle - Tümü
Proje - Risk, Sorun, Değişiklik İsteği - Görüntüle Tümü
Durum Raporu - Tümünü Görüntüle
Örnek (sayfa –
Görünüm)
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Genel Sekmeler
Proje Gösterge Tablosu
Sorunlar ve Riskler
Durum Raporu İnceleme Sayfası
ve Sekmeleri
Durum Raporu İnceleme
Durum Raporu Listeleri
Geciken ve Eksik Durum Raporları
PMO-Proje Resimli Taslağı Sayfası Sorunların Detayına Gitme
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Proje Gösterge Tablosu Sekmesi
Portletleri
Genel Bakış Proje Filtresi
Zamanlama Gösterge Tablosu
Maliyet ve Efor Gösterge Tablosu
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 227
PMO K[yh[e Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Sorunlar ve Riskler Sekmesi
Portletleri
Risk Yönetimi
Sorun Yönetimi
Not: Yukarıda Proje Gösterge Tablosu Sekmesi
Portletleri için verilmiş Genel Bakış Proje Filtresi aynı
zamanda Sorunlar ve Riskler Sekmesi Portletleri için
de gereklidir.
Durum Raporu İnceleme Sayfası
Portletleri
Durum Raporu İnceleme Filtresi
Durum Raporu Listeleri
Geciken Durum Raporları
Eksik Durum Raporları
PMO-Project Durumu Portletleri
Durum Raporu Göstergeleri
Ekip Kullanımı
PMO-Proje Resimli Taslağı
Portletleri
Önceliğe Göre Sorunlar
Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri
Genel
Sorun Listeleri
İş Gücü Eforu
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Ekip Kullanımı aynı zamanda Proje Varsayılan
Düzeni Portletleri için de gereklidir.
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
PMO K[yh[e Yöh_tc]csc
PMO Kaynak Yöneticisi grubunun üyeleri yeni kaynaklar veya roller oluşturur,
kaynakların özelliklerini düzenler, tüm projeleri görüntüler ve projelerdeki kaynak
tahsislerini ayarlar.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları – Gezinme
Ajanda – Erişim
Raporlar – Erişim
228 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO K[yh[e Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Gezin
Kaynak - Oluştur
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Kaynak - Düzenle - Tümü
Kaynak - Tüm Mali Öğeleri Düzenle
Kaynak - Becerileri Güncelle - Tümü
Örnek (sayfa –
Görünüm)
Kaynak Planlama Sayfası ve
Sekmeleri
Kaynak Planlama
Kapasite
Şirket Talebi
Baştan Aşağı Planlama
İş Yükleri
Tahsisler
Gerçekleştirilmemiş Tahsisler
Rezervasyonlar
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Sayfası
Kapasite Planlama İnceleme
Kaynak Planlama Sayfası
Portletleri
Rol Kapasitesi Histogramı
Rol Kapasitesi
OKY Kaynak Toplama
OKY Yatırım Toplama
Yatırıma Göre Baştan Aşağı Planlama
Kaynak İş Yükleri
Haftalık Ayrıntı
Tahsis Aykırılığı
Gerçekleştirilmemiş Gereksinimler
Rezervasyon Durumu
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Portletleri
Kapasite Genel Görünümü
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 229
PMO K[yh[e Yöh_tc]csc
PMO K[yh[e Yöh_tc]csc
PMO Kaynak Yöneticisi grubu üyeleri doğrudan raporların zamanlamasını yönetir,
projelerdeki tahsislerini ayarlar ve tüm projeleri görüntüler.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları – Gezinme
Ajanda – Erişim
Raporlar – Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Yönetimi Görüntüle - Tümü
Proje - Mali Öğeyi Görüntüle - Tümü
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Kaynak - Kesin Rezervasyon Tümü
Kaynak - Ön Rezervasyon Tümü
Örnek (sayfa –
Görünüm)
Kaynak Planlama Sayfası ve
Sekmeleri
Kaynak Planlama
Kapasite
Şirket Talebi
Baştan Aşağı Planlama
İş Yükleri
Tahsisler
Gerçekleştirilmemiş Tahsisler
Rezervasyonlar
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Sayfası
Kapasite Planlama İnceleme
Kaynak Planlama Sayfası
Portletleri
Rol Kapasitesi Histogramı
Rol Kapasitesi
OKY Kaynak Toplama
OKY Yatırım Toplama
Yatırıma Göre Baştan Aşağı Planlama
Kaynak İş Yükleri
Haftalık Ayrıntı
Tahsis Aykırılığı
Gerçekleştirilmemiş Gereksinimler
Rezervasyon Durumu
230 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO G_hcşf_tcfgcş K[yh[e Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Portletleri
Kapasite Genel Görünümü
PMO-Proje Durumu Portletleri
Ekip Kullanımı
PMO-Proje Resimli Taslağı
Portletleri
Ekip Kapasitesi
Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri
Genel
İş Gücü Eforu
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Ekip Kullanımı aynı zamanda Proje Varsayılan
Düzeni Portletleri için de gereklidir.
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
PMO G_hcşf_tcfgcş K[yh[e Yöh_tc]csc
PMO Genişletilmiş Kaynak Yöneticisi grubu üyeleri doğrudan raporların zamanlamasını
yönetir, projelerdeki ve becerilerdeki tahsislerini ayarlar, taleplere erişir ve tüm projeleri
görüntüler.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları – Gezinme
Ajanda – Erişim
Raporlar – Erişim
Proje Yönetimi
Projeler - Gezinme
Proje - Yönetimi Görüntüle - Tümü
Proje - Mali Öğeyi Görüntüle - Tümü
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle - Tümü
Kaynak - Kesin Rezervasyon Tümü
Kaynak - Ön Rezervasyon Tümü
Kaynak - Becerileri Güncelle - Tümü
Proje - Talep Oluştur/Düzenle - Tümü
Proje - Talep Giriş Kaynaklarını Ekle - Tümü
Proje - Talepleri Görüntüle - Tümü
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 231
PMO G_hcşf_tcfgcş K[yh[e Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Örnek (sayfa –
Görünüm)
Kaynak Planlama Sayfası ve
Sekmeleri
Kaynak Planlama
Kapasite
Şirket Talebi
Baştan Aşağı Planlama
İş Yükleri
Tahsisler
Gerçekleştirilmemiş Tahsisler
Rezervasyonlar
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Sayfası
Kapasite Planlama Genel Görünümü
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Zaman Çizelgesi Ayrıntıları
Zaman Çizelgesi Notları
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
ve Sekmesi
Zaman Çizelgeleri
Not: Bu sayfa bir ekip nesnesi
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
eylemidir.
Sayfası için verilmiş Zaman Çizelgesi Notları aynı
zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası için de
gereklidir.
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Kaynak Planlama Sayfası
Portletleri
Rol Kapasitesi Histogramı
Rol Kapasitesi
OKY Kaynak Toplama
OKY Yatırım Toplama
Yatırıma Göre Baştan Aşağı Planlama
Kaynak İş Yükleri
Haftalık Ayrıntı
Tahsis Aykırılığı
Gerçekleştirilmemiş Gereksinimler
Rezervasyon Durumu
Kapasite Planlama Genel
Görünümü Portletleri
Kapasite Genel Görünümü
Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Zaman Çizelgesi Genel Görünümü Filtresi
Sayfası Portletleri
Yatırım Zaman Çizelgesi Özeti
Yatırım Zaman Çizelgesini Gözden Geçirme
Zaman Çizelgesi Notları
232 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
PMO Scst_g Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Zaman Çizelgesi İnceleme Sayfası Zaman Çizelgesi İnceleme
Portletleri
Not: Yukarıda Zaman Çizelgesi Genel Görünümü
Sayfası Portletleri için verilmiş Zaman Çizelgesi
Notları aynı zamanda Zaman Çizelgesi İnceleme
Sayfası Portletleri için de gereklidir.
PMO-Project Durumu Portletleri
Ekip Kullanımı
PMO-Proje Resimli Taslağı
Portletleri
Ekip Kapasitesi
Proje Varsayılan Düzeni
Portletleri
Genel
İş Gücü Eforu
Not: Yukarıda PMO-Proje Durumu Portletleri için
verilmiş Ekip Kullanımı aynı zamanda Proje Varsayılan
Düzeni Portletleri için de gereklidir.
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
PMO Scst_g Yöh_tc]csc
PMO Sistem Yöneticisi grubunun üyeleri özelliklere erişmek için tüm genel haklara sahip
olarak sistemi yönetir ve sistemdeki tüm kayıtları düzenler.
PMO Eecj Üy_sc
PMO Ekip Üyesi grubunun üyeleri zaman çizelgeleri oluşturur ve gönderir.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları – Gezinme
Ajanda – Erişim
Proje Yönetimi
Projeler – Gezinme
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle – Tümü
Zaman Çizelgesi Yönetimi
Zaman Çizelgesi Gezinme
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 233
PMO Z[g[h Çcz_fa_sc Yöh_tc]csc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Diğer Portletler – PMO
Accelerator
Zaman Çizelgelerim
PMO Z[g[h Çcz_fa_sc Yöh_tc]csc
PMO Zaman Çizelgesi Yöneticisi grubunun üyeleri zaman çizelgesi onayını yönetir; tüm
zaman çizelgelerini gönderir ve onaylar.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları – Gezinme
Ajanda – Erişim
Raporlar – Erişim
Kaynak Yönetimi
Kaynak - Görüntüle – Tümü
Zaman Çizelgesi Yönetimi
Zaman Çizelgesi Gezinme
Zaman Çizelgesi - Tümünü Düzenle
Zaman Çizelgesi - Tümünü Onayla
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
PMO S[tı]ı Yöh_tcgc
PMO Satıcı Yönetimi grubunun üyeleri satıcıyla ilgili raporlara ve görünümlere erişir.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır.
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Genel
Hesap Ayarları – Gezinme
Ajanda – Erişim
Raporlar – Erişim
Proje Yönetimi
234 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Projeler – Gezinme
PMO S[tı]ı Yöh_tcgc
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Örnek (Portlet –
Görünüm)
Diğer Portletler – CA Clarity PPM
Eylem Öğeleri
Projelerim
Raporlarım
Böfüg 12: Ercşcg Grujf[rı 235
Böfüg 13: Örh_e V_rcf_r
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
Örnek Veriler Hakkında (sayfa 237)
Organizasyonel Kırılım Yapıları (OKY) (sayfa 238)
Erişim Grupları (sayfa 241)
Kaynaklar (sayfa 241)
Hizmetler (sayfa 242)
Varlıklar (sayfa 243)
Uygulamalar (sayfa 244)
Fikirler (sayfa 245)
Diğer İş (sayfa 246)
Proje Şablonları (sayfa 246)
Projeler (sayfa 246)
Programlar (sayfa 248)
Portföyler (sayfa 249)
Örh_e V_rcf_r H[eeıh^[
PMO Accelerator örnek verileri yükleyerek CA Clarity PPM uygulamasındaki işlevlerin
örneklerini görebilir ve kullanabilirsiniz.
PMO Accelerator örnek verilerinin yüklenmesiyle ilgili kapsamlı talimatlar için PMO
Accelerator Sürüm Notları'na bakın.
Örnek veriler, bir test veya geliştirme ortamında eklentinin sayfalarını ve portletleri
aşağıdakilerle doldurarak ürün işlevlerini tanıtır: vaka kategorileri, vakalar, beceriler,
bölmeler, kazanılan değer dönem tanımları, organizasyonel kırılım yapıları, kaynak
sınıfları, şirket sınıfları, devam eden iş sınıfları, yatırım sınıfları, işlem sınıfları, bir tüzel
kişilik, mali dönemler, bölümler, konumlar, bir maliyet ve oran matrisi, ücret kodları,
giriş türü kodları, kullanıcılar, roller, kaynaklar, hizmetler, varlıklar, uygulamalar, fikirler,
diğer iş, proje şablonları, projeler, bir program, riskler, sorunlar, değişiklik istekleri,
durum raporları, fayda planları, maliyet planları, bütçe planları, sürümler, gereksinimler,
sürüm planları, portföyler ve portföy planları.
Yüksek L
Bu örnek verileri kullanarak PMO Accelerator eklentisini ürün ortamınıza yükleyip
yüklememeye karar verebilirsiniz.
Önemli! Örnek veriler kesinlikle test veya geliştirme ortamlarına yöneliktir. Örnek
verileri ürününüzün CA Clarity PPM sunucusuna yüklemeyin. Verilerin, başka veriler
içeren bir CA Clarity PPM sunucusuna yüklenmesi, arıza ya da varolan verilerin geçersiz
kılınması gibi durumlara neden olabilir. Örnek verileri bir kez yüklediğinizde bir daha
silemezsiniz.
Böfüg 13: Örh_e Veriler 237
Ora[hcz[syih_f Kırıfıg Y[jıf[rı (OKY)
En İyi Uygulamalar:
■
Örnek verileri, hiçbir veri içermeyen ve yalnızca tanıtım amaçlı olarak kullanılan bir
sunucuya yükleyin.
■
Örnek verileri, daha önceden müşterilere ait örnek verilerin veya şirket içi tanıtım
verilerinin bulunduğu ortamlara yüklemeyin.
Ora[hcz[syih_f Kırıfıg Y[jıf[rı (OKY)
Aşağıdaki Organizasyonel Kırılım Yapıları PMO Accelerator örnek verileriyle birlikte
sunulmaktadır:
■
Kurumsal Bölüm OKY (sayfa 238)
■
Kurumsal Konum OKY (sayfa 239)
■
Organizasyonel OKY (sayfa 239)
■
Kaynak Havuzu OKY (sayfa 240)
■
Güvenlik OKY - Sayfalar OKY (sayfa 240)
OKY örneklerinin listesini görmek için, Yönetim Aracı'nda, Organizasyon ve Erişim
menüsünden OKY'yi seçin. Organizasyonel Kırılım Yapıları sayfası açılır ve OKY
örneklerinin listesini görüntüler.
Kurugs[f Böfüg OKY
Kurumsal Bölüm OKY, Kurumsal Tüzel Kişiliğin Bölüm OKY'sidir. OKY iki düzeye ve
aşağıdaki birimlere sahiptir.
Birim
Düzey
BT
Bölüm
Kurumsal Faaliyetler
Bölüm
Gelişim
Bölüm
Paylaşılan Hizmetler
Bölüm
238 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Ora[hcz[syih_f Kırıfıg Y[jıf[rı (OKY)
Kurumsal Konum OKY
Kurumsal Konum OKY, Kurumsal Tüzel Kişiliğin Konum OKY'sidir. OKY bir düzeye ve
aşağıdaki birimlere sahiptir.
Birim
Düzey
Chicago
Konum
Haydarabad
Konum
Londra
Konum
New York
Konum
Paris
Konum
Sao Paulo
Konum
Singapur
Konum
Sidney
Konum
Tokyo
Konum
Organizasyonel OKY
Organizasyonel OKY üç düzeye ve aşağıdaki birimlere sahiptir:
Birim
Düzey
Tüm Gruplar
Tüm Gruplar
Yönetim
Grup
Uygulama Yönetimi
Grup
İş Teknolojileri
Grup
Altyapı
Grup
Tesisler
Alt Grup
Donanım
Alt Grup
Mobil Girişimler
Grup
Ürünler
Grup
Mevzuat
Grup
Hizmetler
Grup
Sosyal Ağlar
Grup
Böfüg 13: Örh_e V_rcf_r 239
Ora[hcz[syih_f Kırıfıg Y[jıf[rı (OKY)
Kaynak Havuzu OKY
Kaynak Havuzu OKY üç düzeye ve aşağıdaki birimlere sahiptir:
Birim
Düzey
Tüm Gruplar
Tümü
Harici
Grup
Kıyı Dışı Gelişim
Ekip
Kıyı İçi Gelişim
Ekip
Dahili
Grup
Gelişim
Ekip
Operasyonlar
Ekip
Paylaşılan Hizmetler
Ekip
Güv_hfce OKY - Sayfalar OKY
Güvenlik OKY - Sayfalar OKY iki düzeye ve aşağıdaki birimlere sahiptir:
Birim
Düzey
Tümü
Tümü
Mali Öğeler
Grup
Genel
Grup
Sorunlar ve Riskler
Grup
Portföy
Grup
Program
Grup
Proje
Grup
Raporlama
Grup
İstek Sahibi
Grup
Kaynak Planlama
Grup
Ekip
Grup
Zaman Çizelgeleri
Grup
240 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Ercşcg Grujf[rı
Ercşcg Grujf[rı
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan erişim grupları verilmektedir.
■
PMO Bölümleme BT'si (sayfa 241)
■
PMO Süreç Yöneticisi (sayfa 241)
PMO Böfügf_g_ BT'sc
PMO Bölümleme BT'si grubu üyeleri, PMO örnek verilerindeki BT bölümlemesiyle
ilişkilendirilir. PMO Örnek Verileri içine dahil edilen tüm kaynaklar, bu grubun üyeleridir.
PMO Sür_ç Yöh_tc]csc
PMO Süreç Yöneticisi grubu üyeleri, PMO örnek verilerindeki süreçleri başlatır ve
yönetir.
Aşağıdakiler, bu gruba dahil edilmiş erişim haklarıdır:
Tür
Alan
Erişim Hakkı
Genel
Süreç Yönetimi
Süreç - Otomatik Başlatma - Tümü
Süreç - İptal – Tümü
Süreç - Yönet – Tümü
Süreç - Başlat – Tümü
Süreç - Tanımı Görüntüle – Tümü
Süreç Görünüm Örneği - Tümü
Kaynaklar
Birçok kullanıcı ve kaynak, PMO Accelerator örnek verilerine dahil edilir. Aşağıdaki
kaynak örnekleri, eklentiyle birlikte yüklenen erişim gruplarının üyeleri olan özel
kullanıcılardır:
Kaynak Adı
Kullanıcı Adı Kaynak Kimliği
Grup
Ed Carmen
exec
PMO Genişletilmiş Yönetici
Görüntüleyicisi
edCarmen
PMO Genişletilmiş Yatırım
Görüntüleyicisi
Böfüg 13: Örh_e V_rcf_r 241
Hizmetler
Kaynak Adı
Kullanıcı Adı Kaynak Kimliği
Grup
Randy Quinn
rq
PMO Fikir Oluşturucu
randyQuinn
PMO Proje Oluşturucu
PMO Süreç Yöneticisi
Beth Roberts
apr
bethRoberts
PMO Fikir Oluşturucu
PMO Fikir Gözden Geçirici
Peter Thompson
pt
peterThompson
PMO Portföy Yöneticisi
PMO Genişletilmiş Yatırım
Görüntüleyicisi
Paula Granger
pg
paulaGranger
PMO Program Yöneticisi
PMO Proje Oluşturucu
PMO Proje Görüntüleyicisi
PMO Süreç Yöneticisi
Paul Martin
pm
paulMartin
PMO Genişletilmiş Proje
Yöneticisi
PMO Proje Oluşturucu
PMO Zaman Çizelgesi Yöneticisi
PMO Süreç Yöneticisi
Rosie Miller
rm
rosieMiller
PMO Kaynak Yöneticisi
PMO Genişletilmiş Kaynak
Yöneticisi
PMO Zaman Çizelgesi Yöneticisi
Faye Maxwell
fm
fayeMaxwell
PMO Finansal Yöneticisi
Jason Berry
jberry
jasonBerry
PMO Ekip Üyesi
Tom Morris
tm
tomMorris
PMO Ekip Üyesi
PMO Yönetici
csk.admin
csk.admin
PMO Sistem Yöneticisi
Clarity Yöneticisi
admin
admin
PMO Sistem Yöneticisi
Hizmetler
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan hizmet örnekleri verilmektedir.
Hizmet Adı
Ekip
Mali Plan
Nakit Yönetimi
√
Müşteri Sözleşme Merkezi
√
242 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
V[rfıef[r
Hizmet Adı
Ekip
Mali Plan
E-posta
√
√
Genel Gider Hizmeti
√
√
İnsan Kaynakları Self Servis
√
Dahili Pazarlama Portalı
√
Çevrimiçi Web Portalı Hizmeti
√
√
Mevzuat Uyumluluğu Hizmeti
√
Güvenlik Altyapısı Hizmeti
√
İleri Dönük Ticaret
√
V[rfıef[r
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan varlık örnekleri verilmektedir.
Varlık Adı
Ekip
APJ Veri Merkezi
√
APJ Araştırma ve Geliştirme Merkezi
√
Mali Plan
APJ Teknoloji Merkezi
BEA Weblogic 10,0 Application Server
√
BrightStor HSM Hierarchical Storage Manager
CA Wily Introscope
CA Wily Portal Manager
√
Dell PowerVault NX1950 Network Storage
√
EMEA Veri Merkezi
√
EMEA Teknoloji Merkezi
eTrust Anti-Virus for Linux
eTrust SiteMinder Apache Web Plug-In
Merkez Ofis
√
√
HP DL 580 - 4 x 2.8 Çift çekirdekli 8 GB RAM
√
HP 1500cs Modüler Akıllı Dizi - 48 TB
√
LATAM Veri Merkezi
√
√
Böfüg 13: Örh_e V_rcf_r 243
Uygulamalar
Varlık Adı
Ekip
LATAM Araştırma ve Geliştirme Merkezi
√
LATAM Teknoloji Merkezi
√
Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition
√
MS Exchange 2010
√
NA Veri Merkezi
√
NA Araştırma ve Geliştirme Merkezi
√
Mali Plan
NA Teknoloji Merkezi
Red Hat Linux Advanced Platform Support
√
Solaris 11
Sun StorageTek 9970 System - 17 TB
Sun Sunfire v440 - 4x1.5 GHz 6 GB RAM – App
Sun Sunfire v440 - 4x1.5 GHz 6 GB RAM – DB
Vignette Portal
√
Windows 2003 Enterprise Server
Uygulamalar
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan uygulama örnekleri verilmektedir.
Uygulama Adı
Ekip
Mali Plan
Altus Online Order Application
√
√
BrightStor Storage Resource Manager for MS
Exchange
√
√
Call Contact Center Application
√
√
CSS OnLine Retirement Application
√
√
Employee Benefits Admin Application
√
√
Employee Benefits Enrollment Application
√
√
Sabit Varlıklar
√
√
Genel Gider Uygulaması
√
√
Bordro
√
√
SAP R/3 Financial Accounting
√
√
244 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Fikirler
Uygulama Adı
Ekip
Mali Plan
SAP R/3 Human Resources
√
√
Supply Chain Datamart Application
√
√
Fikirler
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan fikir örnekleri verilmektedir.
Fikir Adı
Fikir Türü
Fikir Kategorisi
Havaalanı Erişim Güvenliği
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
AP Mimari Konsolidasyonu
Altyapı Dağıtımı
Ağ/Telekomünikasyon
Yığın Mobil Cihazları
Önemli Proje
Yeni Ürün Hizmeti
Bulut Bilişim Geliştirmeleri
Önemli Proje
Yeni Geliştirme
Veri Reyonu Performans Yükseltmesi
Altyapı Dağıtımı
Dağıtılan
BYOD için Veri Güvenliği
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
E-posta arşiv belleği
Önemli Proje
Yeni Geliştirme
Çevreci BT Girişimi
Önemli Proje
Yeni Geliştirme
OD Sürüm 14'ü Başlatma
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
Kayıp Cihaz Hizmeti
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
Mobil Ortam Testi
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
EMEA için Mobil Girişim
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
Ağ İzleme Yükseltmesi
Altyapı Dağıtımı
Ağ/Telekomünikasyon
Yeni Çevrimiçi Uygulama
Uygulama
Değişikliği
COTS Değerlendirmesi
PPM Ürünü için On Demand Portal
Önemli Proje
Yeni Geliştirme
Seyahat Halinde Planlayıcısı
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
Çevrimiçi Sipariş İyileştirmeleri
Önemli Proje
Yeni Geliştirme
Cihazları Geri Dönüştürme
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
Mevzuat Raporlama
Önemli Proje
Yeni Geliştirme
Rapor Yazıcı Geliştirmeleri
Önemli Proje
Diğer
Güvenlik Geliştirmeleri
Uygulama
Değişikliği
Geliştirme
Böfüg 13: Örh_e V_rcf_r 245
Dcğ_r İş
Fikir Adı
Fikir Türü
Fikir Kategorisi
Tablet Ofis Sistemleri
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
Teknoloji Merkezini Yükseltme
Önemli Proje
Yeni Ürün veya Hizmet
Dcğ_r İş
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan diğer iş örnekleri verilmektedir.
Diğer İş Adı
Ekip
Tatil
√
Kişisel İzin
√
İzin Zamanı
√
Mali Plan
Prid_ Ş[\fihf[rı
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan proje şablonu örnekleri
verilmektedir.
Proje Şablonu Adı
İDY
Gelişim Şablonu (MSP)
√
Gelişim Şablonu
(Workbench)
√
Mali Plan Risk
Sorun
Değişiklik
İsteği
Projeler
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan proje örnekleri verilmektedir.
Proje Adı
Şablon
İDY
Mali Plan Risk
Sorun
Otomatik Güvenlik Geliştirmeleri
Önemli Proje Şablonu
√
√
√
BYOD Yönetimi
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
Dahili Portal için Yönetimi Değiştirme
Önemli Proje Şablonu
√
√
246 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
√
√
Değişiklik
İsteği
Projeler
Proje Adı
Şablon
İDY
Çevrimiçi Sipariş Girişi için Yönetimi
Değiştirme
İstemci Hizmetleri Veri Reyonu
Önemli Proje Şablonu
√
Uyumluluk Denetimi – Güvenlik
Mali Plan Risk
Sorun
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Kredi Kartı İşleme Geliştirmeleri
Önemli Proje Şablonu
√
√
Kredi Kartı Güvenlik İyileştirmeleri
Önemli Proje Şablonu
√
√
CRM Temas Merkezi Geliştirme
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
√
√
CRM Geliştirmeleri
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
√
√
Veri Ambarı Performans Ayarlaması
Önemli Proje Şablonu
√
√
√
√
e-İş Mobil Ağ
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
e-Ticaret Portalı
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
√
√
E-posta SAN Depolama Uygulaması
Önemli Proje Şablonu
√
√
√
Yönetici Gösterge Tablosu Görünürlüğü Önemli Proje Şablonu
√
√
Mali Süreç Denetlemesi
√
√
√
√
Mali İş Akışı Gelişimi
√
√
√
Genel İK Uygulaması Bakımı
√
√
√
√
√
Önemli Proje Şablonu
İK İddiaları İşleme Geliştirmesi
Önemli Proje Şablonu
√
√
İK Çevrimiçi Faydalar Güvenlik
Yükseltmesi
Önemli Proje Şablonu
√
√
Öğrenim Portalı Optimizasyonu
Önemli Proje Şablonu
√
√
Toplantı Rezervasyon Portalı
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
Mobil Reklam
Önemli Proje Şablonu
√
√
Mobil Ticaret
Önemli Proje Şablonu
√
√
Mobil Araç Yönetimi (MDM) Dağıtımı
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
Mobil Kimlik Yönetimi Geliştirmeleri
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
Mobil Güvenlik
BT Altyapısı Dağıtım
Şablonu
√
√
Mobil Zaman ve Onaylar
Önemli Proje Şablonu
√
Mobil Yönetim Hizmetleri
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
MyLearning Mobil Pilotu
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
Değişiklik
İsteği
√
Böfüg 13: Örh_e V_rcf_r 247
Programlar
Proje Adı
Şablon
İDY
Mali Plan Risk
Office Yükseltmesi
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
Çevrimiçi Sipariş Kataloğu
Önemli Proje Şablonu
√
√
√
√
Çevrimiçi Sipariş Girişi
Önemli Proje Şablonu
√
√
√
√
Çevrimiçi Sipariş Performans
İyileştirmeleri
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
√
√
Çevrimiçi-Çevrimdışı Pazarı
Önemli Proje Şablonu
√
√
Sipariş Yönetimi Sürümü 2
Önemli Proje Şablonu
√
√
√
√
Sipariş Eğilimi Analizi
Önemli Proje Şablonu
√
√
PCI Kontrolleri İyileştirme
Önemli Proje Şablonu
√
√
√
√
Güvenlik Uyumluluğu
Önemli Proje Şablonu
√
√
√
√
Sosyal Ağlar Güvenlik Yükseltmesi
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
Sistem Yükseltmesi Sürüm 14
Gelişim Şablonu (MSP)
√
√
Web Uygulaması Geliştirmesi
Önemli Proje Şablonu
√
√
√
√
√
√
√
√
XPL Dönüşümleri
4G Yükseltme Hazırlığı
Önemli Proje Şablonu
Sorun
Değişiklik
İsteği
√
√
Programlar
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan program örnekleri verilmektedir:
Program Adı
Alt projeler
Mali Plan Risk
Sorun
Değişikli
k İsteği
Çevrimiçi Web Portalı
Programı
■
e-Ticaret
Portalı
√
√
√
■
Çevrimiçi
Sipariş
Kataloğu
■
Çevrimiçi
Sipariş Girişi
248 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
√
Pirt`öyf_r
Pirt`öyf_r
Aşağıda, PMO Accelerator örnek verilerinde bulunan portföy örnekleri verilmektedir.
Portföy Adı
Birim Türü
Portföy İçeriği
Uygulama Yönetimi
Saat
Uygulamalar
İş Hizmetleri
Saat
Hizmetler
İş Teknolojileri
Saat
Organizasyonel OKY,
İş Teknolojileri Birimi
ile ilişkilendirilmiş
etkin projeler
Tesisler
Planlar
■
Maliyet
Azaltma
■
Hedef
Hizalama ve
Gerekli
■
Yüksek YG /
Düşük Risk
TZE
Organizasyonel OKY,
Tesisler Birimi ile
ilişkilendirilmiş etkin
varlıklar
İK Uyumluluğu ve Raporlama TZE
Organizasyonel OKY,
Uygulama Yönetimi
Birimi ile
ilişkilendirilmiş etkin
projeler
Altyapı
Saat
Organizasyonel OKY,
Donanım Birimi ile
ilişkilendirilmiş etkin
varlıklar
Mobil Teknolojileri
TZE
Organizasyonel OKY, ■
Mobil Girişimler Birimi
ile ilişkilendirilmiş
etkin projeler
Hedef
Hizalama ve
Gerekli
■
Yüksek YG /
Düşük Risk
Yeni Ürüne veya
■
Hizmete eşit olan Fikir
Kategorisine sahip
etkin fikirler
Hedef
Hizalama ve
Gerekli
Ardışık Düzen Planlama
TZE
■
Yüksek YG /
Düşük Risk
Böfüg 13: Örh_e V_rcf_r 249
Pirt`öyf_r
Portföy Adı
Birim Türü
Portföy İçeriği
Mevzuat ve Uyumluluk
Saat
Organizasyonel OKY,
Mevzuat Birimi ile
ilişkilendirilmiş etkin
projeler
Talep Yönetimi
Saat
Yeni Ürüne veya
Hizmete eşit olmayan
Fikir Kategorisine
sahip etkin fikirler
250 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Planlar
■
Hedef
Hizalama ve
Gerekli
■
Yüksek YG /
Düşük Risk
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc
Bu bölüm aþaðýdaki konularý içerir:
PMO Accelerator Nesne Görünümleri Hakkında (sayfa 251)
Atama (sayfa 252)
Anahat (sayfa 253)
Değişiklik İsteği (sayfa 255)
Maliyet ve Fayda Planı (sayfa 257)
BD Tahsisi ve Kaynak Alacağı (sayfa 261)
Yatırımlar (sayfa 265)
Sorun (sayfa 272)
Proje (sayfa 274)
Kaynak (sayfa 284)
Risk (sayfa 290)
Görev (sayfa 292)
Ekip (sayfa 298)
PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc H[eeıh^[
Bir nesne görünümü, bir sayfada o nesne bilgilerinin asıl görüntülendiğini belirler. CA
Clarity PPM uygulamasında şu nesne görünümleri bulunur:
■
Özellikler Görünümü. Bu görünüm, kullanıcıların bir nesne örneği ile ilgili bilgi
girmelerini ve görüntülemelerini sağlar.
■
Liste Sütunu Görünümü. Bu görünüm, nesne örnekleri ile ilgili bilgileri satırlar ve
sütunlar halinde görüntüler.
■
Liste Filtresi Görünümü. Liste sütun görünümünün üst kısmında bir bölüm olarak
görünen bu görünüm, kullanıcıların bilgi aramalarını ve filtrelemelerini sağlar.
PMO Accelerator eklentisini yüklediğinizde, bazı nesne görünümleri bilgileri varsayılan
CA Clarity PPM sisteminden farklı şekilde görüntülemek için yeniden yüklenirler.
Daha önce CA Clarity PPM görünümlerini yapılandırmak için CA Clarity PPM Studio'yu
kullandıysanız, bu yapılandırmalar değişmez. PMO yüklemesi sırasında yeni ve değişen
içerik tarafından geçersiz kılınmaz. Bu bölümde verilen bilgilerden yararlanarak PMO
görünümlerini varsayılan CA Clarity PPM görünümleriyle karşılaştırabilirsiniz. Ardından,
varolan CA Clarity PPM yapılandırmalarınızı değiştirip değiştirmemeye veya yeni PMO
içeriğini uygulamaya karar verebilirsiniz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 251
Atama
Atama
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator uygulamasında değiştirilen tüm atama görünümleri
verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Atama
Atama Özellikleri (Düzenleme)
Görev Atama Listesi
Görev Atama Listesi görünümünü uygulamak için, Atama Özellikleri görünümünü de
uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler arasındaki bu
bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Atama görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara sahip
olursunuz.
At[g[ Öz_ffcef_rc
Atama özelliklerini görmek için, bir proje görevini açın ve Atamalar bölümünde Özellikler
simgesini tıklatın. Varsayılan olarak Özellikler sayfası görünür.
Genel
Aşağıdaki bölümler halinde düzenlenmiş atamalar ile ilgili genel bilgiler içerir: Genel
ve TTM Ayrıntıları
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Kaynak, Rol, Başlangıç, Bitiş, TTM, Gerçekleşenler,
TT, Durum, Yükleme Deseni, Anahat Başlangıç Tarihi, Anahat Bitiş Tarihi,
Bekleyen TTM, Bekleyen Gerçekleşenler ve Gerçekleşenler Tamamlanma Tarihi.
TTM Ayrıntıları
Bu bölüm, PMO Accelerator eklentisinde değiştirilmemiştir.
At[g[ Lcst_sc Görühügf_rc
Bir atama listesini açmak için:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Görevler sekmesini tıklatın.
252 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Anahat
4.
Atamaları içeren bir görev seçin.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Özellikler simgesini tıklatarak atamanın özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak veya rollerin adını tıklatarak kaynak veya rollerin özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak, Rol, Yükleme Deseni, Gerçekleşenler, Gerçek Maliyet (ACWP), TTM ve
TT seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
■
Her bir atamanın TTM'sini, geçerli haftadan itibaren yedi haftalık bir dönem
halinde gösteren Zaman Ölçekli Değer'i görüntüleyebilirsiniz.
Anahat
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator uygulamasında değiştirilen tüm anahat görünümleri
verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Anahat
Anahat Revizyon Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Anahat Revizyon Listesi
Anahat Revizyon Filtresi
Anahat Revizyon Listesi görünümünü uygularken, Anahat Revizyon Özellikleri ve Filtresi
görünümlerini de uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler
arasındaki bu bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Anahat görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara sahip
olursunuz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 253
Anahat
Ah[b[t Öz_ffcef_rc
Anahat özelliklerini görüntülemek için, yatırımın anahat revizyonunu açın. Varsayılan
olarak Özellikler sayfası görünür.
Genel
Aşağıdaki bölümler halinde düzenlenmiş anahat revizyonları ile ilgili genel bilgiler
içerir: Genel, Anahat Eforu ve Maliyeti ve Geçerli Anahatta Göre Performans.
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Revizyon Adı, Revizyon Kimliği, Açıklama, Anahat
Başlangıç Tarihi, Anahat Bitiş Tarihi ve Geçerli Revizyon onay kutusu.
Anahat Eforu ve Maliyeti
Bu bölümde şunlar bulunur: TB ve TB Maliyeti.
Geçerli Anahatta Göre Performans
Bu bölümde şunlar bulunur: Planlanan Değer (ZİBM), Kazanılan Değer (YİBM),
Gerçekleşen Maliyet (YİGM), Maliyet Sapması (CV), Zamanlama Sapması (SV),
Maliyet Performansı Dizini (CPI) ve Zamanlama Performansı Dizini (ZPE).
Ah[b[t Lcst_sc Görühügf_rc
Anahatların listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Bir proje seçin.
4.
Özellikler içerik menüsünden Anahat seçeneğini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Anahat revizyonunun adını tıklatarak anahattın özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Revizyon Adı, Revizyon Kimliği, Geçerli Revizyon onay kutusu, Anahat Başlangıç
Tarihi, Anahat Bitiş Tarihi, TB ve TB Maliyeti seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
Geçerli Revizyon listede vurgulanır.
254 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
D_ğcşcefce İst_ğc
Ah[b[t Fcftr_ Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Revizyon Ad, Revizyon Kimliği, Geçerli Revizyon, Anahat Başlangıç Tarihi ve Anahat
Bitiş Tarihine göre filtreleme yapabilirsiniz.
Not: Geçerli Revizyon varsayılan olarak Tümü seçeneğine ayarlanmıştır.
D_ğcşcefce İst_ğc
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator'da değiştirilen tüm değişiklik isteği görünümleri
verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Değişiklik İsteği
Değişiklik İsteği Özellikleri (Oluştur ve Düzenle)
Değişiklik İsteği Listesi
Değişiklik İsteği Filtresi
Değişiklik İsteği Listesi görünümünü uygulamak için, Değişiklik İsteği Özellikleri ve Filtresi
görünümlerini de uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler
arasındaki bu bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Değişiklik İsteği görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara
sahip olursunuz.
D_ğcşcefce İst_ğc Öz_flikleri
Değişiklik isteği özelliklerini görüntülemek için proje değişiklik isteğini açın. Varsayılan
olarak Genel sayfası görünür.
Genel
Bu sayfa, değişiklik istekleri hakkında genel bilgiler içerir ve şu bölümlerle
düzenlenmiştir: Genel, Ayrıntı ve Değerlendirme.
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Değişiklik İsteği Adı, Değişiklik İsteği Kimliği,
Açıklama, Kategori, Öncelik, Kaynak Sorun veya Risk (değişiklik isteği bir
sorundan veya riskten oluşmuşsa görüntülenir), Durum, Sahip, Nedenler ve
Sonraki İnceleme Tarihi.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 255
D_ğcşcefce İst_ğc
Ayrıntılar
Bu bölümde şunlar bulunur: Belge, Anahat Üzerindeki Etki, Diğer Projeler
Üzerindeki Etkisi, Maliyet Değişikliği, Zamanlama Değişikliği, Kaynak Değişikliği,
Beklenen Kapatma Tarihi, Faydalar, Kapatma Tarihi, Son Güncelleme Tarihi, Son
Güncelleyen, Oluşturma Tarihi ve Oluşturan.
Değerlendirme
Bu bölümde şunlar bulunur: Değerlendiren, Değerlendirme Tarihi, Onaylayan
ve Onay Tarihi.
D_ğcşcefce İst_ğc Lcst_ Görühügf_rc
Değişiklik isteklerinin listesini görüntülemek için:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Riskler/Sorunlar/Değişiklikler sekmesini tıklatın.
5.
Açılır menüden Değişiklik İsteği'ni seçin.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Değişiklik isteği adını tıklatarak değişiklik isteği için özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Değişiklik İsteği, Kategori, Öncelik, Durum, Sahip, Beklenen Kapatma Tarihi ve
Son Güncelleme Tarihi'ni görüntüleyebilirsiniz.
D_ğcşcefce İst_ğc Fcftr_ Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Değişiklik İsteği Adı, Değişiklik İsteği Kimliği, Kategori, Öncelik, Durum ve Sahip'e
göre filtreleme. Varsayılan olarak, Kategori, Öncelik ve Durum Tümü olarak
ayarlanır.
256 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
M[fcy_t v_ F[y^[ Pf[hı
M[fcy_t v_ F[y^[ Pf[hı
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator eklentisinde değiştirilen maliyet ve fayda planı
görünümleri gösterilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Fayda Planı
Fayda Planı Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Fayda Planı Listesi
Fayda Planı Filtresi
Fayda Planı Ayrıntıları
Fayda Planı Ayrıntı Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Fayda Planı Ayrıntı Listesi
Fikir Fayda Planı Ayrıntı Listesi
Fayda Planı Ayrıntı Filtresi
Fikir Fayda Planı Ayrıntı Filtresi
Maliyet Planı
Maliyet Planı Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Maliyet Planı Listesi
Maliyet Planı Filtresi
Bütçe Listesi
Bütçe Filtresi
Maliyet Planı Ayrıntıları
Maliyet Planı Ayrıntı Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Maliyet Planı Ayrıntı Listesi
Maliyet Planı Faturalama Ayrıntı Listesi
Maliyet Planı Ayrıntı Filtresi
Bütçe Planı Ayrıntı Filtresi
Maliyet Planı Fayda Planı Listesi görünümlerini uygulamak için, Maliyet Planı ve Fayda
Planı Özellikleri ve Filtresi görünümlerini de uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları
sayfasında görünümler arasındaki bu bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Maliyet Planı ve Fayda Planı görünümlerini uyguladığınızda şu
yapılandırmalara sahip olursunuz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 257
M[fcy_t v_ F[y^[ Pf[hı
M[fcy_t v_ F[y^[ Pf[hı Öz_ffcef_rc
Maliyet ve fayda planı özelliklerini görmek için, yatırımın maliyet veya fayda planını açın
ve Özellikler simgesini tıklatın. Varsayılan olarak Özellikler sayfası görünür.
Fayda Planı
Bu sayfada şunlar bulunur: Plan Adı, Plan Kimliği, Açıklama, Dönem Türü, Başlangıç
Dönemi ve Bitiş Dönemi.
Fayda Planı Ayrıntıları
Bu sayfada şunlar bulunur: Açıklama, Fayda Sınıfı ve Fayda Alt Sınıfı. Fayda Sınıfı ve
Fayda Alt Sınıfı PMO Accelerator ile birlikte yüklenir.
Maliyet ve Bütçe Planı
Bu sayfada şunlar bulunur: Plan Adı, Plan Kimliği, Açıklama, Dönem Türü, Başlangıç
Dönemi, Bitiş Dönemi, Fayda Planı, Para Birimi, Kayıt Planı onay kutusu, Durum ve
Gruplandırma Öznitelikleri.
Maliyet Planını Bütçeye Gönderme
Bu sayfada şunlar bulunur: Plan Adı, Plan Kimliği, Açıklama, Dönem Türü, Başlangıç
Dönemi, Bitiş Dönemi, Fayda Planı, Gönder Seçeneği, Para Birimi, Kayıt Planı onay
kutusu, Durum ve Gruplandırma Öznitelikleri.
Maliyet ve Bütçe Planı Ayrıntıları
Bu sayfada, maliyet planı için seçilen gruplandırma öznitelikleri bulunur.
M[fcy_t v_ F[y^[ Pf[hı Lcst_sc Görühügf_rc
Maliyet veya fayda planlarının listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Mali Planlar sekmesini tıklatın.
4.
Açılır listeden Maliyet Planları, Fayda Planları veya Bütçe Planları'nı seçin.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
Fayda Planı
258 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
■
Özellikler simgesini tıklatarak fayda planının özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Fayda planının adını tıklatarak fayda planının ayrıntı listesi sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Plan Adı, Dönem Türü, Başlangıç Dönemi, Bitiş Dönemi ve Planlanan Fayda
seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
M[fcy_t v_ F[y^[ Pf[hı
Fayda Planı Ayrıntıları ve Fikir Fayda Planı Ayrıntıları
■
Fayda Sınıfını, Fayda Alt Sınıfını, Açıklamayı, Fayda Toplamını,
Gerçekleştirilen Faydayı ve Fayda Sapmasını görüntüleyin.
■
Plan başlangıç döneminden itibaren her plan ayrıntısı girişinin Fayda,
Gerçekleştirilen Fayda ve Fayda Sapma öğelerini gösteren Zaman Ölçekli
Değer'i görüntüleyebilirsiniz.
Maliyet Planı
■
Özellikler simgesini tıklatarak maliyet planının özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Maliyet planının adını tıklatarak maliyet planının ayrıntı listesi sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Fayda planının adını tıklatarak fayda planının özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Plan Adı, Kayıt Planı Olarak Ayarla komutu, Kayıt Planı onay kutusu, Dönem
Türü, Başlangıç Dönemi, Bitiş Dönemi, Planlanan Maliyet ve Fayda Planı
seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz. Kayıt Planı listede vurgulanır.
Bütçe Planı
■
Özellikler simgesini tıklatarak bütçe planının özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Bütçe planının adını tıklatarak bütçe planının ayrıntı listesi sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Fayda planının adını tıklatarak fayda planının özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Bütçe Adı, Geçerli onay kutusu, Durum, Revizyon, Dönem Türü, Başlangıç
Dönemi, Bitiş Dönemi, Bütçe Maliyeti ve Fayda Planı seçeneklerini
görüntüleyebilirsiniz. Kayıt Planı listede vurgulanır.
Maliyet ve Bütçe Planı Ayrıntıları - Yatırım Para Birimi Görünümü
■
Seçilen şu gruplandırma özniteliklerini görüntüleyebilirsiniz: Maliyet Türü,
Gider Kodu, İşlem Sınıfı, Kaynak Rolü, Kaynak, Bölüm, Konum, Kaynak Sınıfı,
Girdi Türü Kodu, Kullanıcı Değeri 1 ve Kullanıcı Değeri 2.
■
Maliyet Toplamını, Gerçek Maliyeti ve Maliyet Sapmasını görüntüleyin.
■
Plan başlangıç döneminden itibaren her plan ayrıntısı girişinin Maliyet,
Gerçek Maliyet ve Maliyet Sapması öğelerini gösteren Zaman Ölçekli
Değer'i görüntüleyebilirsiniz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 259
M[fcy_t v_ F[y^[ Pf[hı
Maliyet ve Bütçe Planı Ayrıntıları - Faturalama Para Birimi Görünümü
■
Seçilen şu gruplandırma özniteliklerini görüntüleyebilirsiniz: Maliyet Türü,
Gider Kodu, İşlem Sınıfı, Kaynak Rolü, Kaynak, Bölüm, Konum, Kaynak Sınıfı,
Girdi Türü Kodu, Kullanıcı Değeri 1 ve Kullanıcı Değeri 2.
■
Ünite Toplamını, Faturalama Maliyeti Toplamını ve Faturalama Geliri
Toplamını görüntüleyin.
■
Plan başlangıç döneminden itibaren her plan ayrıntısı girişinin Üniteler,
Faturalama Maliyeti ve Faturalama Geliri öğelerini gösteren Zaman Ölçekli
Değer'i görüntüleyebilirsiniz.
M[fcy_t v_ F[y^[ Pf[hı Fcftr_sc Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
Mali Planlar
■
Fayda planlarında, Plan Adı, Plan Kimliği, Başlangıç Dönemi ve Bitiş Dönemine
göre filtreleme yapabilirsiniz.
■
Maliyet planlarında, Plan Adı, Plan Kimliği, Kayıt Planı, Başlangıç Dönemi ve Bitiş
Dönemine göre filtreleme yapabilirsiniz. Kayı Planı varsayılan olarak Tümü
seçeneğine ayarlanmıştır.
■
Bütçe planlarında, Bütçe Adı, Bütçe Kimliği, Geçerli, Durum, Başlangıç Dönemi
ve Bitiş Dönemine göre filtreleme yapabilirsiniz. Geçerli seçeneği varsayılan
olarak Tümü seçeneğine ayarlanmıştır.
Mali Plan Ayrıntıları
■
Fayda planı ayrıntıları ve fikir ayda planı ayrıntıları için Fayda Sınıfı, Fayda Alt
Sınıfı ve Açıklamaya göre filtreleme yapın. Fayda Sınıfı ve Fayda Alt Sınıfı
varsayılan olarak Tümü seçeneğine ayarlanmıştır.
■
Maliyet planı ayrıntılarında, Maliyet Türü, Gider Kodu, İşlem Sınıfı, Kaynak Rolü,
Kaynak, Bölüm, Konum, Kaynak Sınıfı, Girdi Türü Kodu, Kullanıcı Değeri 1 ve
Kullanıcı Değeri 2'ye göre filtreleme yapabilirsiniz. Maliyet Türü, Gider Kodu,
İşlem Sınıfı, Kaynak Sınıfı ve Girdi Türü Kodu varsayılan olarak Tümü seçeneğine
ayarlanmıştır.
■
Bütçe planı ayrıntılarında, Maliyet Türü, Gider Kodu, İşlem Sınıfı, Kaynak Rolü,
Kaynak, Bölüm, Konum, Kaynak Sınıfı, Girdi Türü Kodu, Kullanıcı Değeri 1 ve
Kullanıcı Değeri 2'ye göre filtreleme yapabilirsiniz. Maliyet Türü, Gider Kodu,
İşlem Sınıfı, Kaynak Sınıfı ve Girdi Türü Kodu varsayılan olarak Tümü seçeneğine
ayarlanmıştır.
260 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
BD Tahscsc v_ K[yh[e Af[][ğı
BD T[bscsc v_ K[yh[e Af[][ğı
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator eklentisinde değiştirilen tüm BD tahsisi ve kaynak
alacağı görünümleri gösterilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
BD Tahsisi
BD Tahsisi Borç Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Standart kural Borç Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Borç Kuralı Listesi
Borç Kuralı Filtresi
Standart Kural Listesi
Standart Kural Filtresi
BD Tahsis Ayrıntıları
Genel Gider Kuralları Ayrıntı Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Genel Gider Kuralları Ayrıntı Listesi
Genel Gider Kuralları Ayrıntı Filtresi
Borç Kuralı Ayrıntı Listesi
Standart Kural Ayrıntı Listesi
Kaynak Alacağı
Kaynak Alacak Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Kaynak Alacak Listesi
Kaynak Alacak Filtresi
Kaynak Alacak Ayrıntıları
Kaynak Alacak Ayrıntı Listesi
BD Tahsis ve Kaynak Alacak Listesi görünümlerini uygulamak için, BD Tahsis ve Kaynak
Alacak Özelliklerini ve Filtresi görünümlerini de uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları
sayfasında görünümler arasındaki bu bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator BD Tahsis ve Kaynak Alacak görünümlerini uyguladığınızda şu
yapılandırmalara sahip olursunuz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 261
BD T[bscsc v_ K[yh[e Af[][ğı
BD T[bscs v_ K[yh[e Af[][e Öz_ffcef_rc
Özellikler görünümü, borç, standart, genel gider ve alacak kuralları gibi ters ibraz türü
kuralları ile ilgili temel bilgileri tanımlamanızı sağlar. Ters ibraz özelliklerini görmek için,
yatırımın borç kuralını açın veya Yönetim'e gidip bir standart, genel gider veya alacak
kuralını açın. Varsayılan olarak Özellikler sayfası görünür.
BD Tahsis Borç Kuralları
Bu sayfada şunlar bulunur: Ters İbraz Açıklaması, Gider Kodu, İşlem Sınıfı, Girdi Türü
Kodu, Kullanıcı Değeri 1, Kullanıcı Değeri 2, Durum, Tahsis Kodu ve Bakiyeyi Genel
Giderlere Kaydetme onay kutusu.
Standart Kurallar
Bu sayfada şunlar bulunur: Ters İbraz Açıklaması, Tüzel Kişilik, Gider Kodu, İşlem
Sınıfı, Girdi Türü Kodu, Kullanıcı Değeri 1, Kullanıcı Değeri 2, Durum, Tahsis Kodu ve
Bakiyeyi Genel Giderlere Kaydetme onay kutusu.
Kaynak Alacak Kuralları
Bu sayfada şunlar bulunur: Alacak Kuralı, Tüzel Kişilik, Bölüm, Konum, İşlem Sınıfı,
Kaynak Sınıfı, Durum ve Kaynak Alacak Kodu.
Borç Kuralı Ayrıntıları
Bu sayfada şunlar bulunur: BD Tahsis ve Bölüm.
Standart Kural Ayrıntıları
Bu sayfada şunlar bulunur: BD Tahsis ve Bölüm.
Kaynak Alacak Kuralı Ayrıntıları
Bu sayfada şunlar bulunur: BD Tahsis ve Bölüm.
Genel Gider Kuralı Ayrıntıları
Bu sayfada şunlar bulunur: BD Tahsis, Tüzel Kişilik ve Bölüm.
BD T[bscs v_ K[yh[e Af[][e Lcst_sc Görühügf_rc
Alacak kurallarının listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
262 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
BD T[bscsc v_ K[yh[e Af[][ğı
3.
Ters İbrazlar sekmesini tıklatın.
4.
Açılır listeden Borç Kuralları'nı seçin.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
Borç Kuralları
■
Özellikler simgesini tıklatarak borç kuralları özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Ters ibraz açıklamasını tıklatarak borç kuralları ayrıntıları sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Ters İbraz Açıklaması, Gider Kodu, İşlem Sınıfı, Girdi Türü Kodu, Kullanıcı
Değeri 1, Kullanıcı Değeri 2 ve Durum seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
Borç Kuralı Ayrıntıları
■
BD Tahsis'i tıklatarak borç kuralı ayrıntı özellikleri sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
BD Tahsis ve bölüm'ü görüntüleyebilirsiniz.
■
Döneme göre tahsis yüzdesini gösteren Zaman Ölçekli Değer'i
görüntüleyebilirsiniz.
Standart, genel gider veya alacak kurallarını görüntüleme:
1.
Yönetim'i açın.
2.
Ters İbrazlar seçeneğinden, Standart Kurallar, Genel Gider Kuralları veya Alacak
Kuralları'nı tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
Standart Kurallar
■
Özellikler simgesini tıklatarak standart kurallar özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Ters ibraz açıklamasını tıklatarak standart kurallar ayrıntıları sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Ters İbraz Açıklaması, Tüzel Kişilik, Gider Kodu, İşlem Sınıfı, Girdi Türü
Kodu, Kullanıcı Değeri 1, Kullanıcı Değeri 2 ve Durum seçeneklerini
görüntüleyebilirsiniz.
Standart Kural Ayrıntıları
■
BD Tahsis'i tıklatarak standart kurallar ayrıntı özellikleri sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
BD Tahsis ve bölüm'ü görüntüleyebilirsiniz.
■
Döneme göre tahsis yüzdesini gösteren Zaman Ölçekli Değer'i
görüntüleyebilirsiniz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 263
BD T[bscsc v_ K[yh[e Af[][ğı
Alacak Kuralları
■
Özellikler simgesini tıklatarak alacak kuralları özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Alacak kuralı açıklamasını tıklatarak alacak kuralları ayrıntıları sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Alacak Kuralı Açıklaması, Tüzel Kişilik, Bölüm, Konum, İşlem Sınıfı, Kaynak
Sınıfı ve Durum seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
Alacak Kuralı Ayrıntıları
■
BD Tahsis'i tıklatarak alacak kuralları ayrıntı özellikleri sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
BD Tahsis ve bölüm'ü görüntüleyebilirsiniz.
■
Döneme göre tahsis yüzdesini gösteren Zaman Ölçekli Değer'i
görüntüleyebilirsiniz.
Genel Gider Kuralı Ayrıntıları
■
BD Tahsis'i tıklatarak genel gider kuralları ayrıntı özellikleri sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
BD Tahsis, Tüzel Kişilik ve Bölüm'ü görüntüleyebilirsiniz.
■
Döneme göre tahsis yüzdesini gösteren Zaman Ölçekli Değer'i
görüntüleyebilirsiniz.
BD T[bscs v_ K[yh[e Af[][e Fcftr_sc Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
Borç Kuralları
■
Ters İbraz Açıklaması, Gider Kodu, İşlem Sınıfı, Girdi Türü Kodu, Durum, Kullanıcı
Değeri 1 ve Kullanıcı Değeri 2'ye göre filtreleme yapabilirsiniz. Gider Kodu, Girdi
Türü Kodu, Durum, Kullanıcı Değeri 1 ve Kullanıcı Değeri 2 varsayılan olarak
Tümü seçeneğine ayarlanmıştır.
Standart Kurallar
■
264 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Ters İbraz Açıklaması, Tüzel Kişilik, Gider Kodu, İşlem Sınıfı, Girdi Türü Kodu,
Durum, Kullanıcı Değeri 1 ve Kullanıcı Değeri 2'ye göre filtreleme yapabilirsiniz.
Gider Kodu, Girdi Türü Kodu, Durum, Kullanıcı Değeri 1 ve Kullanıcı Değeri 2
varsayılan olarak Tümü seçeneğine ayarlanmıştır.
Y[tırıgf[r
Alacak Kuralları
■
Alacak Kuralı Açıklaması, Tüzel Kişilik, Bölüm, Konum, Durum, İşlem Sınıfı ve
Kaynak Sınıfına göre filtreleme yapabilirsiniz. Durum, varsayılan olarak Tümü
seçeneğine ayarlanmıştır.
Genel Gider Kuralları
■
BD Tahsisi ve bölüm'e göre filtreleme yapabilirsiniz.
Y[tırıgf[r
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator uygulamasında değiştirilen tüm yatırım görünümleri
verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Uygulama
Uygulama Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Uygulama Listesi
Uygulama Filtresi
Varlık
Varlık Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Varlık Listesi
Varlık Filtresi
Fikir
Fikir Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Fikir Listesi
Fikir Filtresi
Diğer İş
Diğer İş Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Diğer İş Listesi
Diğer İş Filtresi
Ürün
Ürün Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Ürün Listesi
Ürün Filtresi
Hizmet
Hizmet Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Hizmet Listesi
Hizmet Filtresi
Hizmet Abonelikleri Listesi (Bölümler)
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 265
Y[tırıgf[r
Nesne Adı
Görünüm
Hizmet Abonelikleri Filtresi (Bölümler)
Hizmet Abonelikleri Listesi (Ek)
Hizmet Abonelikleri Filtresi (Ek)
Yatırım Listesi görünümünü uygulamak için, ilgili Yatırım Özellikleri ve Filtresi
görünümlerini de uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler
arasındaki bu bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Yatırım görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara sahip
olursunuz.
Y[tırıg Öz_ffcef_rc
Ana özellikleri görüntülemek için yatırımı açın. Varsayılan olarak Özet sayfası görünür.
İçerik menüsündeki bağlantıları tıklatarak diğer özellikler sayfalarına da erişebilirsiniz.
Uygulama Özeti
Bu sayfada şunlar bulunur: Uygulama Adı, Uygulama Kimliği, Açıklama, Yönetici,
Kategori, Platform, Teknoloji, Sürüm, Durum, İlerleme Durumu, Çalışma Durumu,
Evre, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi.
Varlık Özeti
Bu sayfada şunlar bulunur: Varlık Adı, Varlık Kimliği, Açıklama, Yönetici, Kategori,
Platform, Teknoloji, Sürüm, Durum, İlerleme Durumu, Çalışma Durumu, Evre,
Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi.
Fikir Özeti
Bu sayfada şunlar bulunur: Konu, Fikir Kimliği, Fikir Türü, Fikir Kategorisi, Fikir
Önceliği, Hızlı İzleme onay kutusu, Hedef, Durum, İlerleme Durumu, Çalışma
Durumu, İstek Sahibi, İletme Sahibi, Yönetici, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi.
Hızlı İzleme özelliğinin Fikir Gözden Geçirme sürecini nasıl etkilediği hakkında bilgi
almak için, bkz. Fikir Gözden Geçirme Süreciyle Çalışma (sayfa 16).
Diğer İş Özeti
Bu sayfada şunlar bulunur: Diğer İş Adı, Diğer İş Kimliği, Açıklama, Yönetici, Kategori,
Durum, İlerleme Durumu, Evre, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi.
266 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Y[tırıgf[r
Ürün Özeti
Bu sayfada şunlar bulunur: Ürün Adı, Ürün Kimliği, Açıklama, Yönetici, Kategori,
Sürüm, Durum, İlerleme Durumu, Çalışma Durumu, Evre, Başlangıç Tarihi ve Bitiş
Tarihi.
Hizmet Özeti
Bu sayfada şunlar bulunur: Hizmet Adı, Hizmet Kimliği, Açıklama, Yönetici, Durum,
İlerleme Durumu, Çalışma Durumu, Evre, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi.
Açıklama
Bu sayfa yalnızca Fikirler için kullanılabilir. Açıklama sayfasında şunlar bulunur:
Açıklama, Varolan Girişimler Üzerindeki Etki, Bağımlılıklar, Riskler, Fayda Açıklaması
ve Genel Notlar.
Zamanlama ve Performans
Bu sayfa şu bölümlerle düzenlenmiştir: Zamanlama ve Performans. Bu sayfa Fikirler
için kullanılamaz.
Zamanla
Bu bölümde şunlar bulunur: Başlangıç ve Bitiş Tarihi, Durum Göstergesi ve
Öncelik.
Performans
Bu bölümde şunlar bulunur: Gerçekleşenler, TTM, TT, Vaka Sayısı, Gerçek Vaka
Eforu, Gerçek Vaka Maliyeti ve Vaka Para Birimi. Hizmetler için vakalar
hakkında bilgi verilmez.
Hizalama ve Riski
Bu sayfa şu bölümlerle düzenlenmiştir: Hizalama ve Risk ve Hizalama Faktörleri.
Hizalama ve Risk
Bu bölümde şunlar bulunur: İş Hizalama, Risk, Hedef ve Gerekli onay kutusu.
Hizalama Faktörleri
Bu bölümde şunlar bulunur: Kurumsal Öncelik, İş Birimi Önceliği, Mevzuata
Uygunluk, Mimari Uyum, Ticari Değer ve Teknolojik Uyumluluk.
PMO Accelerator ile birlikte yüklenen İş Hizalama ile ilgili bilgi için bkz. İş
Hizalama ve Durum Raporları Hakkında (sayfa 27).
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 267
Y[tırıgf[r
Mali Özet
Bu sayfa şu bölümlerle düzenlenmiştir: Mali Yatırım Oranı Seçenekleri ve Mali Plan
Özeti.
Mali Yatırım Oranı Seçenekleri
Bu bölümde şunlar bulunur: Sermaye Oranı Sistem Toplam Maliyetini Kullan
onay kutusu, Toplam Sermaye Oranı Maliyetini Geçersiz Kıl, İlk Yatırım, Sistem
Yeniden Yatırım Oranını Kullan onay kutusu, Sistem Yeniden Yatırım Oranı ve
Yeniden Yatırım Oranını Geçersiz Kıl seçenekleri.
Mali Plan Özeti
Bu bölümde şunlar bulunur: Mali Metrikleri Hesapla onay kutusu, Planlanan
Maliyet, Planlanan Sermaye Maliyeti, Planlanan Maliyet Yüzdesi, Planlanan
İşletim Maliyeti, Planlanan İşletim Yüzdesi, Planlanan Maliyet Başlangıcı,
Planlanan Maliyet Bitişi, Planlanan Fayda, Planlanan Fayda Başlangıcı, Planlanan
Fayda Sonu, Planlanan NBD, Planlanan YG, Planlanan Başabaş Değer, Planlanan
İç Karlılık Oranı, Planlanan Değiştirilmiş İç Karlılık Oranı, Planlanan Geri Ödeme
Dönemi (Ay), Para Birimi, Bütçe Eşittir Planlanan onay kutusu, Bütçeli Maliyet,
Bütçelenen Sermaye Maliyeti, Bütçelenen Sermaye Yüzdesi, Bütçelenen İşletim
Maliyeti, Bütçelenen İşletim Yüzdesi, Bütçeli Maliyet Başlangıcı, Bütçeli Maliyet
Bitişi, Bütçeli Fayda, Bütçeli Fayda Başlangıcı, Bütçeli Fayda Sonu, Bütçeli NBD,
Bütçeli YG, Bütçeli Başabaş Nokta, Bütçeli İKO, Bütçeli DİKO, Bütçeli Geri
Ödeme Dönemi (Ay).
Ayarlar
Bu sayfada, şu bölümlerle düzenlenmiş tüm yatırım ayarları bulunur: Genel, Süre ve
Personel, Mali İşler, İş Gücü İşlem Matrisi, Malzeme İşlem Matrisi, Ekipman İşlem
Matrisi ve Gider İşlem Matrisi.
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Gösterge Panosu görünümü ve Etkin onay kutusu.
Süre ve Personel
Bu bölümde şunlar bulunur: İzleme Modu, Zaman Girişi İçin Açık onay kutusu ve
Varsayılan Kaynak OKY Birimi.
Mali
Bu bölümde şunlar bulunur: Faturalama Para Birimi, Konum, Gider Kodu, Mali
Durum, Maliyet Türü, Yİ Sınıfı (Fikirler hariç), Yatırım Sınıfı (Fikirler hariç) ve
Planlanan Maliyet Tarihlerini Belirle onay kutusu.
İş Gücü, Malzeme, Ekipman ve Gider İşlem Matrisi
Bu bölümde şunlar bulunur: Oran Kaynağı, Maliyet Kaynağı ve Döviz Kuru Türü.
Bu bölümler Fikirler için kullanılamaz.
Not: Ayarlar sayfasını güvenceye alabilir ve hangi kullanıcılara yatırım ayarlarını
değiştirme izni verildiğini kontrol edebilirsiniz.
268 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Y[tırıgf[r
Y[tırıg Lcst_sc Görühügf_rc
Yatırımların listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
Uygulama
■
Uygulama adını tıklatarak uygulama özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Uygulama, Yönetici, Evre, Kategori, Platform, Teknoloji, Sürüm, Başlangıç,
Bitiş ve Planlanan maliyet seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
Varlık
■
Varlık adını tıklatarak varlık özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Varlık, Yönetici, Evre, Kategori, Başlangıç, Bitiş ve Planlanan Maliyet
seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
■
Fikir adını tıklatarak fikir özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Konu, Fikir Türü, Fikir Kategorisi, Fikir Önceliği, Başlangıç Tarihi, Planlanan
Maliyet, Planlanan Fayda, Planlanan NBD, Planlanan YG ve Durum
seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
Fikir
Diğer İş
■
Diğer iş adı özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Diğer İş, Yönetici, Kategori, Başlangıç, Bitiş ve Planlanan Maliyet
seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
Ürün
■
Ürün adını tıklatarak bir ürünün özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Ürün, Yönetici, Evre, Kategori, Sürüm, Başlangıç, Bitiş ve Planlanan Maliyet
seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
Hizmet
■
Hizmet adını tıklatarak bir hizmetin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Hiyerarşi simgesini tıklatarak hizmetin hiyerarşi sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Abonelik simgesini tıklatarak hizmetin abonelikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Hizmet, Yönetici, Evre, Başlangıç, Bitiş ve Planlanan Maliyet seçeneklerini
görüntüleyebilirsiniz.
Not: Onaylanan yatırımlar listede vurgulanır.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 269
Y[tırıgf[r
Hizmet abonelikleri listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Bölümler'i tıklatın.
3.
Bir bölüm seçin ve Abonelikler sekmesini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Özellikler simgesini tıklatarak aboneliğin özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Hizmetin adını tıklatarak hizmetin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Hizmet Aboneliği, Kimliği, Açıklama, Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini
görüntüleyebilirsiniz.
Bölüm aboneliği olarak ekleyebileceğiniz hizmetler listesini görmek için, Ekle'yi tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Hizmetin adını tıklatarak hizmetin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Hizmet, Kimlik, Yönetici, Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini görüntüleyebilirsiniz.
Y[tırıg Fcftr_sc Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
Uygulamalar
■
Uygulama Adı, Uygulama Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi– Filtreleme Modu,
Kategori, Yönetici, Evre, Onaylandı Durumu ve Etkin seçeneklerine göre
filtreleme yapabilirsiniz. Kategori ve Onaylandı Durumu varsayılan olarak Tümü
seçeneğine, Etkin ise varsayılan olarak Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Varlıklar
■
270 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Varlık Adı, Varlık Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi– Filtreleme Modu, Kategori,
Yönetici, Evre, Onaylandı Durumu ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme
yapabilirsiniz. Kategori ve Onaylandı Durumu varsayılan olarak Tümü
seçeneğine, Etkin ise varsayılan olarak Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Y[tırıgf[r
Fikirler
■
Fikrin Konusu, Fikir Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu, Fikir
Türü, Fikir Kategorisi, İstek Sahibi, Planlanan YG, Fikir Önceliği, Durum ve Etkin
seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz. Fikir Türü, Fikir Kategorisi, Fikir
Önceliği ve Durum varsayılan olarak Tümü seçeneğine, Etkin ise varsayılan
olarak Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Diğer İş
■
Diğer İş Adı, Diğer İş Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi– Filtreleme Modu, Kategori,
Yönetici, Evre, Onaylandı Durumu ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme
yapabilirsiniz. Kategori ve Onaylandı Durumu varsayılan olarak Tümü
seçeneğine, Etkin ise varsayılan olarak Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Ürünler
■
Ürün Adı, Ürün Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi– Filtreleme Modu, Kategori,
Yönetici, Evre, Onaylandı Durumu ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme
yapabilirsiniz. Kategori ve Onaylandı Durumu varsayılan olarak Tümü
seçeneğine, Etkin ise varsayılan olarak Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Hizmetler
■
Hizmet Adı, Hizmet Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu, Yönetici,
Evre, Onaylandı Durumu ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz.
Onaylandı Durumu varsayılan olarak Tümü seçeneğine, Etkin ise varsayılan
olarak Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Hizmet abonelikleri listesini filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Bölümler'i tıklatın.
3.
Bir bölüm seçin ve Abonelikler sekmesini tıklatın.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Hizmet Adı, Hizmet Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu,
Yönetici, Başlangıç Ve Bitiş Tarihlerine göre filtreleme yapabilirsiniz.
Bölüm aboneliği olarak ekleyebileceğiniz hizmetler listesini görmek için, Ekle'yi tıklatın.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Hizmet Adı, Hizmet Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu, Yönetici,
Başlangıç Ve Bitiş Tarihlerine göre filtreleme yapabilirsiniz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 271
Sorun
Sorun
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator'da değiştirilen tüm sorun görünümleri
verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Sorun
Sorun Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Sorun Listesi
Sorun Filtresi
İlişkili Sorunlar Listesi
Sorun Listesi görünümünü uygulamak için, Sorun Özellikleri ve Filtresi görünümlerini de
uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler arasındaki bu
bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Sorun görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara sahip
olursunuz.
Siruh Öz_ffcef_rc
Sorun özelliklerini görüntülemek için, proje sorununu açın. Varsayılan olarak Genel
sayfası görünür.
Genel
Bu sayfada sorunlar hakkında genel bilgiler verilir ve Genel bölümlerle
düzenlenmiştir.
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Sorun Adı, Sorun Kimliği, Açıklama, Kategori,
Öncelik, Kaynak Risk veya Değişiklik İsteği (sorun bir riskten veya değişiklik
isteğinden oluşmuşsa görüntülenir), Çözümleme, Durum, Sahip, Belge, Etki
Tarihi, Hedef Çözümleme Tarihi, Çözümleme Tarihi (durum çözümlenirse
görüntülenir), Çözümleyen (durum çözümlenirse görüntülenir), Son
Güncelleme Tarihi, Son Güncelleyen, Oluşturma Tarihi ve Oluşturan.
272 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Sorun
Siruh Lcst_ Görühügf_rc
Sorunların listesini görüntülemek için:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Riskler/Sorunlar/Değişiklikler sekmesini tıklatın.
5.
Açılır menüden Sorunlar'ı seçin.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Sorun adını tıklatarak sorun özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Sorun, Kategori, Öncelik, Durum, Sahip, Hedef Çözümleme Tarihi ve Son
Güncelleme Tarihi'ni görüntüleyebilirsiniz.
Bir görevle ilişkilendirilen sorunların listesini görmek için:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Görev sekmesini tıklatın.
5.
Bir görev açın.
6.
İlişkili Riskler/Sorunlar sekmesini tıklatın.
7.
Açılır menüden Sorunlar'ı seçin.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Sorun, Sorun Kimliği, Kategori, Öncelik, Durum, Sahip, Hedef Çözümleme Tarihi
ve Son Güncelleme Tarihi'ni görüntüleyebilirsiniz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 273
Proje
Siruh Fcftr_ Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Sorun Adı, Sorun Kimliği, Kategori, Öncelik, Durum ve Sahip'e göre filtreleme
yapabilirsiniz. Varsayılan olarak, Kategori, Öncelik ve Durum Tümü olarak ayarlanır.
Proje
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator uygulamasında değiştirilen tüm proje ve program
görünümleri verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Proje
Proje Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Proje Listesi
Proje Filtresi
Program Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Program Listesi
Program Filtresi
Projelerim
Alt Proje Seçim Listesi
Alt Proje Seçim Filtresi
Proje Şablonları Filtresi
Proje Sürüm Filtresi
Proje Gereksinim Filtresi
Proje Listesi görünümünü uygulamak için, ilgili Proje Özellikleri ve Filtresi görünümlerini
de uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler arasındaki bu
bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Proje görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara sahip
olursunuz.
274 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Proje
Prid_ Öz_ffcef_rc
Ana özellikleri görmek için proje veya programı açın. Varsayılan olarak Özet sayfası
görünür. İçerik menüsündeki bağlantıları tıklatarak diğer özellikler sayfalarına da
erişebilirsiniz.
Proje Özeti
Bu sayfa, şu bölümlerle düzenlenmiştir: Proje Özeti ve Paydaşlar.
Proje Özeti
Bu bölümde şunlar bulunur: Proje Adı, Proje Kimliği, Proje Türü, Proje
Kategorisi, Hedef, Durum, İlerleme Durumu, Çalışma Durumu, Durum Raporları,
Evre, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri.
Paydaşlar
Bu bölümde şunlar bulunur: Proje Yöneticisi, İşletme Sahibi, Proje Yönetim Ofisi
ve Finans ve Yönetim.
Program Özeti
Bu sayfa, şu bölümlerle düzenlenmiştir: Program Özeti ve Paydaşlar.
Program Özeti
Bu bölümde şunlar bulunur: Program Adı, Program Kimliği, Hedef, Durum,
İlerleme Durumu, Çalışma Durumu, Durum Raporları, Evre, Başlangıç ve Bitiş
Tarihleri.
Paydaşlar
Bu bölümde şunlar bulunur: Program Yöneticisi, İşletme Sahibi, Program
Yönetim Ofisi ve Finans ve Yönetim.
Zamanlama ve Performans
Bu sayfa, şu bölümlerle düzenlenmiştir: Zamanlama, Performans Eforu ve
Performans Maliyeti.
Zamanla
(Projeler) Bu bölümde şunlar bulunur: Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Tarihi
İtibariyle, Tamamlanma Yüzdesi, Anahat Başlangıç Tarihi, Anahat Bitiş Tarihi,
Durum Göstergesi ve Öncelik.
(Programlar) Bu bölümde şunlar bulunur: Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Tarihi
İtibariyle, Tamamlanma Yüzdesi, Durum Göstergesi ve Öncelik.
Ek A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 275
Proje
Performans Eforu
Bu bölümde şunlar bulunur: TB, Gerçekleşenler, TTM, TT, Planlanan Efor
Sapması, Planlanan Efor Sapması Yüzdesi ve Harcanan Yüzde.
Planlanan Efor Sapması ve Planlanan Efor Sapması Yüzdesi PMO Accelerator ile
birlikte yüklenir:
Planlanan Efor Sapması
TT eforu ile anahat eforu arasındaki sapmayı görüntüler.
Formül: (TT Eforu – TB Eforu)
Planlanan Efor Sapması %
TB eforunun yüzdesi olarak planlanan efor sapmasını gösteren bir trafik
ışığı görüntüler.
Formül: ( (TT Eforu – TB Eforu ) / TB Eforu) * 100
Trafik ışıkları:
Yeşil. TT eforu, anahattan az veya anahatta eşittir.
Sarı. TT eforu, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
Kırmızı. TT eforu, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
Performans Maliyeti
Bu bölümde şunlar bulunur: Planlanan Değer (ZİBM), Kazanılan Değer (YİBM),
Gerçekleşen Maliyet (YİGM), TB Maliyeti, TTM Maliyeti, TT Maliyeti, Planlanan
Maliyet Sapması, Planlanan Maliyet Sapması Yüzdesi, Maliyet Sapması (CV),
Zamanlama Sapması (SV), Maliyet Sapması Yüzdesi, Zamanlama Sapması
Yüzdesi, Maliyet Performans Dizini (CPI) ve Zamanlama Performans Dizini (ZPE).
Planlanan Maliyet Sapması, Planlanan Maliyet Sapması Yüzdesi, Maliyet
Sapması Yüzdesi ve Zamanlama Sapması Yüzdesi PMO Accelerator ile birlikte
yüklenir.
Planlanan Maliyet Sapması
Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin toplamıyla anahat maliyeti
arasındaki sapmayı görüntüler.
Formül: ( (TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti)
276 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Proje
Planlanan Maliyet Sapması %
TB maliyetinin yüzdesi olarak planlanan maliyet sapmasını gösteren bir
trafik ışığı görüntüler.
Formül: ( (TTM Maliyeti + Gerçekleşen Maliyet (YİGM)) - TB Maliyeti) / TB
Maliyeti) * 100
Trafik ışıkları:
Yeşil. TT maliyeti, anahattan az veya anahatta eşittir.
Sarı. TT maliyeti, anahattın yüzde biri ila onu arasındadır.
Kırmızı. TT maliyeti, anahattan yüzde ondan fazla yüksektir.
Beyaz. Anahat verisi yoktur.
% Maliyet Sapması
Maliyet sapmasını yüzde olarak görüntüler. Sapma, gerçekleştirilen işin
bütçelenmiş maliyet miktarının (YİBM) maliyet sapması yüzdesi olarak
hesaplanır.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) * 100
Zamanlama Sapması %
Zamanlama sapmasını yüzde olarak görüntüler. Sapma, zamanlanmış işin
bütçelenmiş maliyet miktarının (YİBM) zamanlama sapması yüzdesi olarak
hesaplanır.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) *100
İş Hizalama
Bu sayfa şu bölümlerle düzenlenmiştir: İş Hizalama, Hizalama Faktörleri ve Öncelik
Kategorileri.
İş Hizalama
Bu bölümde şunlar bulunur: İş Hizalama, Hedef ve Gerekli onay kutusu.
Hizalama Faktörleri
Bu bölümde şunlar bulunur: Kurumsal Öncelik, İş Birimi Önceliği, Mevzuata
Uygunluk, Mimari Uyum, Ticari Değer ve Teknolojik Uyumluluk.
PMO Accelerator ile birlikte yüklenen İş Hizalama ile ilgili bilgi için bkz. İş
Hizalama, Portföy Kategorileri ve Durum Raporları Hakkında (sayfa 27).
Portföy Kategorileri
Bu bölümde şunlar bulunur: Portföy Kategorisi 1, Portföy Kategorisi 2, Portföy
Kategorisi 3 ve Portföy Kategorisi 4.
PMO Accelerator ile birlikte yüklenen Portföy Kategorileri arama alanları hakkında
bilgi için, bkz. İş Hizalama, Portföy Kategorileri ve Durum Raporları Hakkında
(sayfa 27).
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 277
Proje
Risk Dereceleri
Bu sayfa, şu bölümlerle düzenlenmiştir: Risk Dereceleri ve Risk Faktörleri.
Risk Dereceleri
Bu bölümde şunlar bulunur: Risk
Risk Faktörleri
Bu bölümde şunlar bulunur: Hedefler, Sponsorluk, Finansman, Kaynak
Kullanılabilirliği, Karşılıklı Bağımlılıklar, Teknik, İnsan Arabirimi, Organizasyonel
Kültür, Desteklenebilirlik, Uygulama ve Esneklik.
Mali Özet
Bu sayfa şu bölümlerle düzenlenmiştir: Mali Yatırım Oranı Seçenekleri ve Mali Plan
Özeti.
Mali Yatırım Oranı Seçenekleri
Bu bölümde şunlar bulunur: Sermaye Oranı Sistem Toplam Maliyetini Kullan
onay kutusu, Toplam Sermaye Oranı Maliyetini Geçersiz Kıl, İlk Yatırım, Sistem
Yeniden Yatırım Oranını Kullan onay kutusu, Sistem Yeniden Yatırım Oranı ve
Yeniden Yatırım Oranını Geçersiz Kıl seçenekleri.
Mali Plan Özeti
Bu bölümde şunlar bulunur: Mali Metrikleri Hesapla onay kutusu, Planlanan
Maliyet, Planlanan Maliyet Başlangıcı, Planlanan Sermaye Maliyeti, Planlanan
Sermaye Yüzdesi, Planlanan İşletim Maliyeti, Planlanan İşletim Yüzdesi,
Planlanan Maliyet Başlangıcı, Planlanan Maliyet Bitişi, Planlanan Fayda,
Planlanan Fayda Başlangıcı, Planlanan Fayda Sonu, Planlanan NBD, Planlanan
YG, Planlanan Başabaş Değer, Planlanan İç Karlılık Oranı, Planlanan Değiştirilmiş
İç Karlılık Oranı, Planlanan Geri Ödeme Dönemi (Ay), Para Birimi, Bütçe Eşittir
Planlanan onay kutusu, Bütçeli Maliyet, Bütçelenen Sermaye Maliyeti,
Bütçelenen Sermaye Yüzdesi, Bütçelenen İşletim Maliyeti, Bütçelenen İşletim
Yüzdesi, Bütçeli Sermaye Başlangıcı, Bütçeli Sermaye Bitişi, Bütçeli Fayda,
Bütçeli Fayda Başlangıcı, Bütçeli Fayda Sonu, Bütçeli NBD, Bütçeli YG, Bütçeli
Başabaş Nokta, Bütçeli İKO, Bütçeli DİKO, Bütçeli Geri Ödeme Dönemi (Ay).
278 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Proje
Durum Raporları
Bu sayfada, bir proje veya program için oluşturulan durum raporlarının listesi
bulunur. Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Genel Durum simgesini veya durum raporunun adını tıklatarak durum
raporunun özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Genel Durum, Durum Raporu Adı, Zamanlama Durumu, Kapsam Durumu ve
Maliyet ve Efor Durumunu görüntüleyebilirsiniz.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada,
yalnızca filtre alanının göründüğü daraltılmış durumda açılır. Artı simgesini tıklatarak
filtreyi genişletebilir ve diğer filtre seçeneklerini görebilirsiniz. Bu görünümden
şunları yapabilirsiniz:
■
Durum Raporu Adı, Rapor Tarihi ve Geçerli Evreye göre filtreleme yapabilirsiniz.
PMO Accelerator ile birlikte yüklenen İş Hizalama ile ilgili bilgi için bkz. İş
Hizalama ve Durum Raporları Hakkında (sayfa 27).
Ayarlar
Bu sayfa, tüm proje veya program ayarlarını içerir ve şu bölümlerle düzenlenmiştir:
Genel, Süre Ve Personel, Kazanılan Değer, Mali, İş Gücü İşlem Matrisi, Malzeme
İşlem Matrisi, Ekipman İşlem Matrisi ve Gider İşlem Matrisi.
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Gösterge Tablosu Görünümü, Metodoloji,
Zamanlayıcı, Hesaplama Tamamlanma Yüzdesi, Program onay kutusu, Şablon
onay kutusu ve Etkin onay kutusu.
Süre ve Personel
Bu bölümde şunlar bulunur: Atama Havuzu, İzleme Modu, Zaman Girişi İçin Açık
onay kutusu, Atanmamış Zaman Çizelgesi Görevlerini Önle onay kutusu,
Varsayılan Kaynak OKY Birimi ve Talep Onayı Gerekli onay kutusu.
Kazanılan Değer
Bu bölümde şunlar bulunur: KD Hesaplama Yöntemi, Kazanılan Değeri (YİBM)
Geçersiz Kıl seçeneği, Kazanılan Değer Rapor Dönemi ve Kazanılan Değer Son
Güncelleme Tarihi.
Mali
Bu bölümde şunlar bulunur: Şirket Adı, Bağlantılı Proje, Fatura Para Birimi,
Bölüm, Konum, Gider Kodu, Mali Durum, Maliyet Türü, Tür, Yİ Sınıfı, Yatırım
Sınıfı ve Planlanan Maliyet Tarihlerini Belirle onay kutusu.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 279
Proje
İş Gücü, Malzeme, Ekipman, Gider İşlem Matrisi
Bu bölümde şunlar bulunur: Oran Kaynağı, Maliyet Kaynağı ve Döviz Kuru Türü.
Not: Ayarlar sayfasını güvenceye alabilir ve hangi kullanıcılara proje veya program
ayarlarını değiştirme izni verildiğini kontrol edebilirsiniz.
Prid_ Lcst_sc Görühügf_rc
Proje veya programların listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden, Projeler veya Programlar'ı tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
Proje
■
Gösterge Tablosu simgesini tıklatarak projenin Gösterge Tablosu
sekmesine bağlanabilirsiniz.
■
Proje adını tıklatarak projenin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Durum Raporu simgesini tıklatarak projenin durum raporu sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Gantt simgesini tıklatarak projenin Gantt görünümüne bağlanabilirsiniz.
■
Belge Yöneticisi simgesini tıklatarak projenin İşbirliği sekmesine
bağlanabilirsiniz.
■
Proje, Yönetici, Evre, Başlangıç ve Bitiş öğelerini görüntüleyebilirsiniz.
■
Projenin, geçerli aydan başlayarak altı aylık dönemler halinde zamanlama
durumunu gösteren Gantt şemasını görüntüleyebilirsiniz.
Program
280 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
■
Gösterge Tablosu simgesini tıklatarak programın Gösterge Tablosu
sekmesine bağlanabilirsiniz.
■
Program adını tıklatarak programın özellikler sekmesine bağlanabilirsiniz.
■
Alt Projeler simgesini tıklatarak programın Alt Projeler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Durum Raporu simgesini tıklatarak programın durum raporu sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Gantt simgesini tıklatarak programın Gantt görünümüne bağlanabilirsiniz.
■
Belge Yöneticisi simgesini tıklatarak programın İşbirliği sekmesine
bağlanabilirsiniz.
Proje
■
Program, Yönetici, Evre, Başlangıç ve Bitiş öğelerini görüntüleyebilirsiniz.
■
Programın, geçerli aydan başlayarak altı aylık dönemler halinde zamanlama
durumunu gösteren Gantt şemasını görüntüleyebilirsiniz.
Not: Onaylanan proje veya programlar listede vurgulanır.
Projelerim bölümüne eklediğiniz proje veya programların listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Genel'i tıklatın.
Varsayılan olarak, Projelerim portalını gösteren Genel Bakış sayfası açılır. Bu
görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Gösterge Tablosu simgesini tıklatarak proje veya programın Gösterge
Tablosu sekmesine bağlanabilirsiniz.
■
Proje veya program adını tıklatarak proje veya programın özellikler
sekmesine bağlanabilirsiniz.
■
Durum Raporu simgesini tıklatarak proje veya programın Durum Raporları
sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynaklar simgesini tıklatarak proje veya programın Ekip sekmesine
bağlanabilirsiniz.
■
Gantt simgesini tıklatarak proje veya programın Gantt görünümüne
bağlanabilirsiniz.
■
Belge Yöneticisi simgesini tıklatarak proje veya programın İşbirliği
sekmesine bağlanabilirsiniz.
■
Proje ve Evreyi görüntüleyebilirsiniz.
Alt proje olarak ekleyebileceğiniz yatırımlar listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden, Projeler veya Programlar'ı tıklatın.
Projeyi veya programı açın. Varsayılan olarak Özellikler sayfası görünür.
3.
İçerik menüsünden, Alt Projeler bağlantısını tıklatın.
4.
Ekle düğmesini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Yatırım, Kimlik, Tür, Yönetici, Durum, Başlangıç ve Bitiş'i
görüntüleyebilirsiniz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 281
Proje
Prid_ Fcftr_sc Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
Projeler
■
Proje Adı, Proje Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu, Proje Türü,
Proje Kategorisi, Yönetici, Evre, Zamanlayıcı, Onaylandı Durumu, Şablon ve
Etkin seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz. Proje Türü, Proje Kategorisi,
Zamanlayıcı ve Onaylandı Durumu varsayılan olarak Tümü seçeneğine, Şablon
Hayır seçeneğine ve Etkin Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Programlar
■
Program Adı, Program Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu,
Yönetici, Evre, Onaylandı Durumu ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme
yapabilirsiniz. Onaylandı Durumu varsayılan olarak Tümü seçeneğine, Etkin ise
varsayılan olarak Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Alt proje olarak ekleyebileceğiniz yatırımlar listesini filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden, Projeler veya Programlar'ı tıklatın.
Projeyi veya programı açın. Varsayılan olarak Özellikler sayfası görünür.
3.
İçerik menüsünden, Alt Projeler bağlantısını tıklatın.
4.
Ekle düğmesini tıklatın.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
282 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Yatırım Adı, Yatırım Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu, Yatırım
Türü, Yönetici, Onaylandı Durumu, Şablon ve Etkin seçeneklerine göre
filtreleme yapabilirsiniz. Yatırım Türü ve Onaylandı Durumu varsayılan olarak
Tümü seçeneğine, Şablon Hayır seçeneğine ve Etkin Evet seçeneğine
ayarlanmıştır.
Proje
Bir şablon olarak kullanabileceğiniz projelerin listesini filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Şablondan Yeni düğmesini tıklatın.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Proje Adı, Proje Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu, Yönetici,
Şablon ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz. Şablon ve Etkin
varsayılan olarak Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Bir sürümle ilişkilendirebileceğiniz proje veya programların listesini filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Sürümler'i tıklatın.
3.
Sürümü açın.
4.
Bağlantı düğmesini tıklatın.
5.
Bağlantı Seçeneği Belirle alanında, Mevcut Olanı Seç'i tıklatın.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Proje Adı, Proje Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu, Yönetici,
Onaylandı Durumu, Şablon ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz.
Onaylandı Durumu varsayılan olarak Tümü seçeneğine; Şablon, Hayır
seçeneğine ve Etkin, Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Bir görev veya talep ilişkilendirebileceğiniz projeler listesini filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Gereksinimler'i tıklatın.
3.
Gereksinimi açmak.
4.
Bağlantı düğmesini tıklatın.
5.
Bağlantı Seçeneği Belirle alanında, Mevcut Olanı Seç'i tıklatın.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Proje Adı, Proje Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu, Yönetici,
Onaylandı Durumu, Şablon ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz.
Onaylandı Durumu varsayılan olarak Tümü seçeneğine; Şablon, Hayır
seçeneğine ve Etkin, Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_ri 283
Kaynak
Kaynak
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator uygulamasında değiştirilen tüm kaynak görünümleri
verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Kaynak
Kaynak İş Gücü Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Kaynak Ekipman Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Kaynak Malzeme Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Kaynak Gider Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Rol İş Gücü Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Rol Ekipman Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Rol Malzeme Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Rol Gider Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Kaynak Listesi
Kaynak Filtresi
Belirli Kaynaklar Listesi
Kaynak Seçim Listesi
Kaynak Bulucu Listesi
Bölüm Kaynakları Listesi
Belirli Kaynaklar Filtresi
Kaynak Seçim Filtresi
Kaynak Bulucu Filtresi
Bölüm Kaynakları Filtresi
Kaynak Listesi görünümünü uygulamak için, ilgili Kaynak Özellikleri ve Filtresi
görünümlerini de uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler
arasındaki bu bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Kaynak görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara sahip
olursunuz.
284 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Kaynak
K[yh[e Öz_ffcef_rc
Ana özellikleri görmek için kaynak veya rolü açın. Varsayılan olarak Genel sayfası
görünür. İçerik menüsündeki bağlantıları tıklatarak diğer özellikler sayfalarına da
erişebilirsiniz.
Genel
Bu sayfa kaynak veya rollerle ilgili genel bilgiler içerir ve şu bölümlerle
düzenlenmiştir: Genel ve kaynaklar varsa Kaynak Yönetimi.
Rol İş Gücü
Bu sayfada şunlar bulunur: Ad, Rol Kimliği, Üst Rol, Kategori, Kullanılabilirlik,
Etkin onay kutusu ve Rezervasyon Yöneticisi.
Rol Ekipmanı ve Malzemesi
Bu sayfada şunlar bulunur: Ad, Rol Kimliği, Üst Rol, Kategori, Kullanılabilirlik ve
Etkin onay kutusu.
Rol Gideri
Bu sayfada şunlar bulunur: Ad, Rol Kimliği, Üst Rol, Kategori ve Etkin onay
kutusu.
Kaynak İş Gücü
Bu sayfada şunlar bulunur: Soyadı, Ad, Kaynak Kimliği ve E-posta Adresi.
Kaynak Yöneticisi bölümünde şunlar bulunur: Birincil Rol, Kategori, İşe Alma
Tarihi, Sonlandırma Tarihi, Kullanılabilirlik, Kaynak Yöneticisi, Rezervasyon
Yöneticisi, Çalıştırma Türü ve Harici onay kutusu.
Kaynak Ekipmanı ve Malzemesi
Bu sayfada şunlar bulunur: Kaynak Adı ve Kaynak Kimliği.
Kaynak Yöneticisi bölümünde şunlar bulunur: Birincil Rol, Kategori, İşe Alma
Tarihi, Sonlandırma Tarihi, Kullanılabilirlik, Kaynak Yöneticisi, Rezervasyon
Yöneticisi ve Harici onay kutusu.
Kaynak Gideri
Bu sayfada şunlar bulunur: Kaynak Adı ve Kaynak Kimliği.
Kaynak Yöneticisi bölümünde şunlar bulunur: Birincil Rol, Kategori, İşe Alma
Tarihi, Sonlandırma Tarihi, Rezervasyon Yöneticisi ve Harici onay kutusu.
Ayarlar
Bu sayfa kaynak ayarlarını içerir ve şu bölümlerle düzenlenmiştir: Genel ve Zaman
İzleme. Bu sayfa yalnızca Kaynaklar için kullanılabilir.
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Veri Reyonuna Dahil Et ve Etkin onay kutuları.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 285
Kaynak
Zaman İzleme
Bu bölümde şunlar bulunur: İzleme Modu, Girdi Türü Kodu, ve Zaman Girişi İçin
Açık onay kutusu.
Not: Ayarlar sayfasını güvenceye alabilir ve hangi kullanıcılara kaynak ayarlarını
değiştirme izni verildiğini kontrol edebilirsiniz.
K[yh[e Lcst_sc Görühügf_rc
Kaynak veya rollerin listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Kaynaklar'ı tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Kaynak veya rolün adını tıklatarak kaynak veya rolün özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Tahsisi simgesini tıklatarak kaynak veya rolün Tahsis sekmesine
bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak/Rol, Kaynak/Rol Kimliği, Birincil Rol, Kaynak Yöneticisi, Çalıştırma Türü
ve Kaynak Türünü görüntüleyebilirsiniz.
Yatırım ekibine ekleyebileceğiniz kaynakların listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Ekip sekmesini tıklatın.
5.
Ekle düğmesini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Kaynak veya rolün adını tıklatarak kaynak veya rolün özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Tahsisi simgesini tıklatarak kaynak veya rolün Tahsis sekmesine
bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak/Rol, Kaynak/Rol Kimliği, Birincil Rol, Kaynak Yöneticisi, Çalıştırma Türü
ve Kaynak Türünü görüntüleyebilirsiniz.
286 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Kaynak
Görevlere atayabileceğiniz kaynakların listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Görev sekmesini tıklatın.
5.
Bir görev seçin.
6.
Ata düğmesini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Kaynak veya rolün adını tıklatarak kaynak veya rolün özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Tahsisi simgesini tıklatarak kaynak veya rolün Tahsis sekmesine
bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak/Rol, Kaynak/Rol Kimliği, Birincil Rol, Çalıştırma Türü, Ekip Üyesi, Proje
Rolü, Başlangıç ve Bitişi görüntüleyebilirsiniz.
Belirli beceriye sahip veya kullanılabilirlik durumu uygun olan kaynakların listesini
bulma:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Kaynak Bulucu'yu tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Kaynağın adını tıklatarak kaynağın özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Tahsisi simgesini tıklatarak kaynağın Tahsis sekmesine bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak, Kaynak Kimliği, Birincil Rol, Çalıştırma Türü, Kullanılabilirlik Eşleşmesi,
Beceri Eşleşmesi ve Toplam Eşleşmeyi görüntüleyebilirsiniz.
Bir bölümle ilişkilendirebileceğiniz kaynakların listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Bölümler'i tıklatın.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 287
Kaynak
3.
Bir bölümü açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Kaynaklar sekmesini tıklatın.
Bölüm Kaynak Toplama portletinde varsayılan olarak Bölüm Kaynakları Liste Sütunu
görünümü açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Kaynağın adını tıklatarak kaynağın özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak, Kaynak Kimliği, Birincil Rol, Kaynak Yöneticisi, Çalıştırma Türü, Kaynak
Türü, İşe Alma Tarihi ve E-Posta Adresini görüntüleyebilirsiniz.
K[yh[e Fcftr_sc Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Kaynak/Rol Adı, Kaynak/Rol Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu,
Birincil Rol, Filtreleme Modu, Rol Mü? alanı, Kaynak Yöneticisi, Çalıştırma Türü,
Kaynak Türü, Kategori ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz. Rol Mü?,
Çalıştırma Türü ve Kaynak Türü varsayılan olarak Tümü seçeneğine, Etkin ise
varsayılan olarak Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Yatırım ekibine eklenen kaynakların listesini filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Ekip sekmesini tıklatın.
5.
Ekle düğmesini tıklatın.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
288 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Kaynak/Rol Adı, Kaynak/Rol Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu,
Birincil Rol, Filtreleme Modu, Kaynak Yöneticisi, Çalıştırma Türü, Kaynak Türü,
Kategori ve Rol Mü? alanı seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz.
Çalıştırma Türü, Kaynak Türü ve Rol Mü? alanı varsayılan olarak Tümü
seçeneğine ayarlanmıştır.
Kaynak
Görevlere atanan kaynakların listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Görev sekmesini tıklatın.
5.
Bir görev seçin.
6.
Ata düğmesini tıklatın.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Kaynak/Rol Adı, Kaynak/Rol Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu,
Birincil Rol, Filtreleme Modu, Kaynak Yöneticisi, Çalıştırma Türü, Kaynak Türü,
Kategori, Rol Mü? alanı ve Ekip Üyesidir seçeneklerine göre filtreleme
yapabilirsiniz. Çalıştırma Türü, Kaynak Türü, Rol Mü? ve Ekip Üyesidir alanları
varsayılan olarak Tümü seçeneğine ayarlanmıştır.
Belirli beceriye sahip veya kullanılabilirlik durumu uygun olan kaynakların listesini
bulma:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Kaynak Bulucu'yu tıklatın.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Kaynak Adı, Kaynak Kimliği, OKY Birimi, OKY Birimi – Filtreleme Modu, Rol,
Filtreleme Modu, Çalıştırma Türü, Kullanılabilirlik, Kullanılabilirlik Eşiği (%), Ön
Rezerve Edilen Kaynakları Dahil Et onay kutusu, Beceriler ve Beceriler Eşiği (%)
seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz. Çalıştırma Türü varsayılan olarak
Tümü seçeneğine ayarlanmıştır.
Bir bölümle ilişkilendirilen kaynakların listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Bölümler'i tıklatın.
3.
Bir bölümü açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Kaynaklar sekmesini tıklatın.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 289
Risk
Bölüm Kaynak Toplama portletinde varsayılan olarak Bölüm Kaynakları Liste Sütunu
görünümü açılır. Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Bölüm Kaynakları Liste
Sütunu görünümünde, yalnızca filtre alanının göründüğü daraltılmış durumda açılır.
Artı simgesini tıklatarak filtreyi genişletebilir ve diğer filtre seçeneklerini
görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Kaynak Adı, Kaynak Kimliği, Birincil Rol, Filtreleme Modu, Kaynakları Alt
bölümlerde Göster onay kutusu, Kaynak Yöneticisi, Çalıştırma Türü, Kaynak
Türü ve Etkin seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz. Çalıştırma Türü ve
Kaynak Türü varsayılan olarak Tümü seçeneğine, Etkin ise varsayılan olarak Evet
seçeneğine ayarlanmıştır.
Risk
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator'da değiştirilen tüm risk görünümleri verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Risk
Risk Özellikleri (Oluşturma ve Düzenleme)
Risk Listesi
Risk Filtresi
İlişkili Riskler Listesi
Risk Listesi görünümünü uygulamak için, Risk Özellikleri ve Filtresi görünümlerini de
uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler arasındaki bu
bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Risk görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara sahip
olursunuz.
290 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Risk
Risk Öz_ffcef_rc
Risk özelliklerini görmek için proje riskini açın. Varsayılan olarak Genel sayfası görünür.
İçerik menüsündeki bağlantıları tıklatarak diğer özellikler sayfalarına da erişebilirsiniz.
Genel
Bu sayfada, riskler hakkında genel bilgiler verilir ve şu bölümlerle düzenlenmiştir:
Genel ve Ayrıntılar.
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Risk Adı, Risk Kimliği, Açıklama, Kategori, Öncelik,
Olasılık, Etki, Eşikten Fazla onay kutusu, Yanıt Türü, Kaynak Sorun veya
Değişiklik İsteği (risk bir sorundan veya değişiklik isteğinden oluşmuşsa
görüntülenir), Durum, Sahip, Risk Belirtileri, Etki Açıklaması ve Etki Tarihi.
Ayrıntılar
Bu bölümde şunlar bulunur: Belge, Varsayımlar, İlişkili Riskler, İlişkili Sorunlar,
Hedef Çözümleme Tarihi, Çözümleme, Çözümleme Tarihi (durum çözülmüşse
görüntülenir), Çözümleyen (durum çözülmüşse görüntülenir), Son Güncelleme
Tarihi, Son Güncelleyen, Oluşturma Tarihi ve Oluşturan.
Yanıt Stratejisi
Bu sayfa yanıt stratejisi bilgilerini içerir ve şu bölümlerle düzenlenmiştir: Yanıt
Stratejisi Ekle.
Yanıt Stratejisi Ekle
Bu bölümde şunlar bulunur: Yanıt Stratejisi, Atanan Kişi ve Çözümleyen.
Rcse Lcst_sc Görühügf_rc
Risklerin listesini görüntülemek için:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Riskler/Sorunlar/Değişiklikler sekmesini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Risk adını tıklatarak riskin özellikler sekmesine bağlanabilirsiniz.
■
Risk, Kategori, Öncelik, Olasılık, Etki, Hesaplanan Risk, Eşikten Fazla onay
kutusu, Durum, Sahip, Hedef Çözümleme Tarihi ve Son Güncelleme Tarihi'ni
görüntüleyebilirsiniz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 291
Gör_v
Bir görevle ilişkilendirilen risklerin listesini görmek için:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Görev sekmesini tıklatın.
5.
Bir görev açın.
6.
İlişkili Riskler/Sorunlar sekmesini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Risk, Risk Kimliği, Kategori, Öncelik, Olasılık, Etki, Hesaplanan Risk, Eşikten
Fazla, Durum, Sahip, Hedef Çözümleme Tarihi ve Son Güncelleme Tarihi'ni
görüntüleyebilirsiniz.
Rcse Fcftr_sc Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Risk Adı, Risk Kimliği, Kategori, Öncelik, Durum, Sahip, Olasılık, Etki ve Eşikten
Fazla'ya göre filtreleyebilirsiniz. Varsayılan olarak Kategori, Öncelik, Durum, Olasılık,
Etki ve Eşikten Fazla Tümü olarak ayarlanır.
Gör_v
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator uygulamasında değiştirilen tüm görev görünümleri
verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Görev
Görev Özellikleri (Oluşturma ve
Düzenleme)
Görev Listesi
Görev Filtresi
İlgili Görev Listesi
Gantt Listesi
292 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Gör_v
Nesne Adı
Görünüm
Proje Gereksinim Görev Listesi
Belirli Görev Listesi
İlgili Görev Filtresi
Gantt Filtresi
Görev Listesi görünümünü uygulamak için, Görev Özellikleri ve Filtresi görünümlerini de
uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler arasındaki bu
bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Görev görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara sahip
olursunuz.
Gör_v Öz_ffcef_rc
Görev özelliklerini görmek için bir proje görevi açın. Varsayılan olarak Genel sayfası
görünür. İçerik menüsündeki bağlantıları tıklatarak diğer özellikler sayfalarına da
erişebilirsiniz.
Genel
Bu sayfada, görevler hakkında genel bilgiler verilir ve şu bölümlerle düzenlenmiştir:
Genel ve Atamalar.
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Ad, Kimlik, Başlangıç, Bitiş, Önemli Görev onay
kutusu, Aşama onay kutusu, Sabit Süre onay kutusu, Durum, Tamamlanma
Yüzdesi, Anahat Başlangıcı, Anahat Bitişi, Öncelik ve Otomatik Zamanlamadan
Hariç onay kutusu.
Atamalar
Bu bölüm, Atamalar Listesi Görünümleri (sayfa 252)'nde açıklanmaktadır.
Kısıtlamalar
Bu sayfada şunlar bulunur: Mecburi Başlangıç Tarihi, En Erken Başlangıç Tarihi, En
Geç Başlangıç Tarihi, Mecburi Bitiş Tarihi, En Erken Bitiş Tarihi ve En Geç Bitiş Tarihi.
Performans
Bu sayfa performans bilgileri içerir ve şu bölümlerle düzenlenmiştir: Performans
Eforu ve Performans Maliyeti.
Performans Eforu
Bu bölümde şunlar bulunur: TB, Gerçekleşenler, TTM, TM ve Harcanan Yüzde.
Ek A: PMO Accel_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 293
Gör_v
Performans Maliyeti
Bu bölümde şunlar bulunur: Planlanan Değer (ZİBM), Kazanılan Değer (YİBM),
Gerçekleşen Maliyet (YİGM), TB Maliyeti, TTM Maliyeti, TT Maliyeti, Maliyet
Sapması (CV), Zamanlama Sapması (SV), Maliyet Sapması Yüzdesi, Zamanlama
Sapması Yüzdesi, Maliyet Performans Dizini (CPI) ve Zamanlama Performans
Dizini (ZPE).
Maliyet Sapması Yüzdesi ve Zamanlama Sapması Yüzdesi PMO Accelerator ile
birlikte yüklenir:
% Maliyet Sapması
Maliyet sapmasını yüzde olarak görüntüler. Sapma, gerçekleştirilen işin
bütçelenmiş maliyet miktarının (YİBM) maliyet sapması yüzdesi olarak
hesaplanır.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) * 100
Zamanlama Sapması %
Zamanlama sapmasını yüzde olarak görüntüler. Sapma, zamanlanmış işin
bütçelenmiş maliyet miktarının (YİBM) zamanlama sapması yüzdesi olarak
hesaplanır.
Formül: ((YİBM – YİGM) / YİBM) *100
Ayarlar
Bu sayfada şunlar bulunur: Zaman Girişi İçin Açık onay kutusu, Ücret Türü
ve Maliyet Türü.
Not: Ayarlar sayfasını güvenceye alabilir ve hangi kullanıcılara görev ayarlarını
değiştirme izni verildiğini kontrol edebilirsiniz.
Gör_v Lcst_sc Görühügf_rc
Görevlerin listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
294 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Gör_v
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Görev sekmesini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Görevin adını tıklatarak görevin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Görev, Görev Kimliği, Başlangıç, Bitiş, Anahat Bitiş, Gecikti Mi?, Durum,
Tamamlanma Yüzdesi, Kritik onay kutusu ve Zaman Girişi İçin Açık onay
kutusunu görüntüleyebilirsiniz.
Bir projenin iş dağılım yapısını görüntüleme:
Not: Bu Gantt görünümü solda bir iş dağılımı yapısına (İDY) ve sağda bir Gantt grafiğine
ayrılmıştır.
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
4.
Görev sekmesini tıklatın.
5.
Açılır listeden Gantt'ı seçin.
Liste Sütunu görünümü varsayılan olarak daraltılmış biçimde açılır. Bu görünümü,
Görünümü Genişlet simgesini tıklatarak genişletebilir ve tüm sütunları görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Görevin adını tıklatarak görevin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Görev, Atanan Kaynaklar, Başlangıç, Bitiş, Süre, Durum, Tamamlanma Yüzdesi,
Gerçekleşenler, TTM, TT, Gerçekleşen Maliyet (ACWP), TTM Maliyeti ve TT
Maliyetini görüntüleyebilirsiniz.
Risk, sorun veya değişiklik isteğiyle ilgili görevlerin listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Riskler/Sorunlar/Değişiklikler sekmesini tıklatın.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 295
Gör_v
5.
Bir risk veya sorunu açın.
6.
İlişkili Görevler sekmesini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Görevin adını tıklatarak görevin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Görev, Kimlik, Başlangıç, Bitiş, Durum ve Tamamlanma Yüzdesini
görüntüleyebilirsiniz.
Risk, sorun veya değişiklik isteğiyle ilgili olabilecek görevlerin listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Riskler/Sorunlar/Değişiklikler sekmesini tıklatın.
5.
Bir risk veya sorunu açın.
6.
İlişkili Görevler sekmesini tıklatın.
7.
Mevcut Görevler Ekle düğmesini tıklatın.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Görev, Kimlik, Başlangıç ve Bitişi görüntüleyebilirsiniz.
Bir görev veya gereksinimle ilişkilendirebileceğiniz projeler listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Gereksinimler'i tıklatın.
3.
Gereksinimi açmak.
4.
Bağlantı düğmesini tıklatın.
5.
Bağlantı Seçeneği Belirle alanında, Mevcut Olanı Seç'i tıklatın.
6.
Bir proje seçin.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Görevin adını tıklatarak görevin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Görev, Kimlik, Başlangıç ve Bitişi görüntüleyebilirsiniz.
296 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Gör_v
Gör_v Fcftr_sc Görühügf_rc
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Görev Adı, Görev Kimliği, Önemli Görev, Yalnızca Görevler, Başlangıç, Bitiş, Durum,
Gecikti Mi?, Kritik, Aşama ve Zaman Girişi İçin Açık seçeneklerine göre filtreleme
yapabilirsiniz. Önemli Görev, varsayılan olarak “Evet”, Yalnızca Görevler, Durum,
Gecikti Mi?, Kritik, Aşama ve Zaman Girişi İçin Açık ise varsayılan olarak Tümü
seçeneğine ayarlanmıştır.
Proje iş dağılımı yapısındaki (İDY) görevleri filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
4.
Görev sekmesini tıklatın.
5.
Açılır listeden Gantt'ı seçin.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
daraltılmış durumda açılır. Bu durumda yalnızca filtre alanı görünür. Artı simgesini
tıklatarak bu filtreyi genişletebilir ve diğer filtre seçeneklerini görebilirsiniz. Bu
görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Görev Adı, Görev Kimliği, Kaynaklara Atananlar, Başlangıç, Bitiş, Liste
Görünümü onay kutusu, Dahil Et, Durum, Gecikti Mi?, Kritik, Aşama ve Projeleri
Dışarıda Bırak onay kutusuna göre filtreleme yapabilirsiniz. Dahil Et, Durum,
Gecikti Mi?, Kritik ve Aşama varsayılan olarak Tümü seçeneğine ayarlanmıştır.
Risk, sorun veya değişiklik isteğiyle ilgili görevlerin listesini filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler'i tıklatın.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Riskler/Sorunlar/Değişiklikler sekmesini tıklatın.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 297
Ekip
5.
Bir risk veya sorunu açın.
6.
İlişkili Görevler sekmesini tıklatın.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
daraltılmış durumda açılır. Bu durumda yalnızca filtre alanı görünür. Artı simgesini
tıklatarak bu filtreyi genişletebilir ve diğer filtre seçeneklerini görebilirsiniz. Bu
görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Yalnızca Görevler, Önemli Görev, Durum ve Aşamaya göre filtreleme
yapabilirsiniz. Bütün bunlar varsayılan olarak Tümü seçeneğine ayarlanmıştır.
Ekip
Aşağıdaki tabloda, PMO Accelerator uygulamasında değiştirilen tüm ekip görünümleri
verilmektedir.
Nesne Adı
Görünüm
Ekip
Personel Üyesi Özellikleri (Düzenleme)
Proje Ekibi Personel Listesi
Proje Ekibi Ayrıntı Listesi
Ekip Personel Listesi (Yatırımlar)
Ekip Ayrıntı Listesi (Yatırımlar)
Kaynak Tahsisleri Listesi
Kaynak Tahsisleri Ayrıntı Listesi
Ekip Seçim Listesi
Proje Ekip Filtresi
Ekip Filtresi
Kaynak Tahsisleri Filtresi
Kaynak Seçim Filtresi
Ekip Listesi görünümünü uygulamak için, ilgili Ekip Özellikleri ve Filtresi görünümlerini de
uygulayın. Studio'daki eklenti ayrıntıları sayfasında görünümler arasındaki bu
bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.
PMO Accelerator Ekip görünümlerini uyguladığınızda, şu yapılandırmalara sahip
olursunuz.
298 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Ekip
Eecj Öz_ffcef_rc
Ekip üyesi özelliklerini görüntülemek için:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Ekip sekmesini tıklatın.
5.
Bir ekip üyesinin Özellikler simgesini tıklatın.
Varsayılan olarak Özellikler sayfası görünür.
Genel
Bu sayfa, ekip üyeleri hakkında genel bilgiler içerir ve şu bölümlerle
düzenlenmiştir: Genel ve Kaynak Arama.
Genel
Bu bölümde şunlar bulunur: Gereksinim Adı, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi,
Varsayılan Tahsis Yüzdesi, Rezervasyon Durumu, Talep Durumu,
Kaynak/Rol, Yatırım Başlangıç Tarihi, Yatırım Bitiş Tarihi, Yatırım Rolü,
Personel OKY Birimi ve Zaman Girişi İçin Açık.
Kaynak Arama
Bu bölümde şunlar bulunur: Kaynak Çalıştırma Türü.
Not: Planlanan Tahsis ve Kesin Tahsis bölümleri PMO Accelerator eklentisinde
değiştirilmiştir.
Eecj Lcst_sc Görühügf_rc
Ekip üyelerinin listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Ekip sekmesini tıklatın.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 299
Ekip
5.
Açılır listeden Personel veya Ayrıntı seçeneklerini belirleyin.
Varsayılan olarak Ekip Personel Listesi Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden
şunları yapabilirsiniz:
Personel
■
Özellikler simgesini tıklatarak ekip üyesinin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Bulucu simgesini tıklatarak Kaynak Bul sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak veya rolün adını tıklatarak kaynak veya rolün özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Tahsisi simgesini tıklatarak kaynak veya rolün tahsis sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Proje ve programlarda, Kaynak/Rol, Proje Rolü, Personel OKY Birimi,
Rezervasyon Durumu, Zaman İçin Açık onay kutusu, Başlangıç, Bitiş, Ortalama
Tahsis Yüzdesi, Tahsis, Gerçekleşenler ve TTM'yi görüntüleyebilirsiniz.
■
Diğer yatırımlarda, Kaynak/Rol, Yatırım Rolü, Personel OKY Birimi, Rezervasyon
Durumu, Zaman İçin Açık onay kutusu, Başlangıç, Bitiş, Ortalama Tahsis Yüzdesi,
Tahsis, Gerçekleşenler, Vaka Gerçekleşenleri ve Toplam Gerçekleşenleri
görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıntı
■
Özellikler simgesini tıklatarak ekip üyesinin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Bulucu simgesini tıklatarak Kaynak Bul sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak veya rolün adını tıklatarak kaynak veya rolün özellikler sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Tahsisi simgesini tıklatarak kaynak veya rolün tahsis sayfasına
bağlanabilirsiniz.
■
Proje ve programda, Kaynak/Rol, Proje Rolü, Rezervasyon Durumu, Başlangıç,
Bitiş, Tahsis, Gerçekleşenler ve TTM'yi görüntüleyebilirsiniz.
■
Diğer yatırımlarda, Kaynak/Rol, Yatırım Rolü, Rezervasyon Durumu, Başlangıç,
Bitiş, Tahsis ve Gerçekleşenleri görüntüleyebilirsiniz.
■
Geçerli aydan başlayarak altı aylık dönemler halinde Dönem Göre Tahsis'i
gösteren Zaman Ölçekli Değer'i görüntüleyebilirsiniz.
Kaynak veya rollerin tahsis listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Kaynaklar'ı tıklatın.
3.
Bir kaynak açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Tahsisler sekmesini tıklatın.
300 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Ekip
5.
Açılır listeden Özet veya Ayrıntı seçeneklerini belirleyin.
Varsayılan olarak Özet Listesi Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
Özet
■
Özellikler simgesini tıklatarak ekip üyesinin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Bulucu simgesini tıklatarak Kaynak Bul sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Yatırımın adını tıklatarak yatırımın özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Yatırım, Yatırım Yöneticisi, Yatırım Rolü, Rezervasyon Durumu, Zaman İçin Açık,
Tahsis Başlangıcı, Tahsis Bitişi, Ortalama Tahsis Yüzdesi, Tahsis, Gerçekleşenler
ve TTM'yi görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıntı
■
Özellikler simgesini tıklatarak ekip üyesinin özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak Bulucu simgesini tıklatarak Kaynak Bul sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Yatırımın adını tıklatarak yatırımın özellikler sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Yatırım, Yatırım Rolü, Rezervasyon Durumu, Tahsis Başlangıcı, Tahsis Bitişi,
Tahsis, Gerçekleşenler ve TTM'yi görüntüleyebilirsiniz.
■
Geçerli aydan başlayarak altı aylık dönemler halinde Dönem Göre Tahsis'i
gösteren Zaman Ölçekli Değer'i görüntüleyebilirsiniz.
Görevlere atayabileceğiniz ekip üyelerinin listesini görüntüleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Görev sekmesini tıklatın.
5.
Bir görev seçin.
6.
Ekip düğmesini ve Ata düğmesini tıklatın.
Not: Atama Havuzu seçeneği Kaynak Havuzu olarak ayarlanmış olmalıdır.
Varsayılan olarak Liste Sütunu görünümü açılır. Bu görünümden şunları
yapabilirsiniz:
■
Kaynak veya rolün adını ya da kimliğini tıklatarak kaynak veya rolün özellikler
sayfasına bağlanabilirsiniz.
■
Kaynak/Rol, Kaynak/Rol Kimliği, Proje Rolü, Personel OKY Birimi, Rezervasyon
Durumu, Başlangıç, Bitiş, Ortalama Tahsis Yüzdesi ve Tahsisi
görüntüleyebilirsiniz.
Ee A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 301
Ekip
Eecj Fcftr_sc Görühügf_ri
Liste Filtresi görünümü varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada açılır,
ancak Liste Filtresi Görünümü daraltılmış durumdadır. Artı simgesini tıklatarak filtreyi
genişletebilir ve filtre seçeneklerini görebilirsiniz.
Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Proje ve programlarda, Gereksinim Adı, Kaynak/Rol Adı, Kaynak/Rol Kimliği, Kaynak
OKY, Kaynak OKY – Filtreleme Modu, Proje Rolü, Kaynak Türü, Rezervasyon
Durumu, Personel Olmayan, Zaman İçin Açık ve Kaynak Etkin seçeneklerine göre
filtreleme yapabilirsiniz. Kaynak Türü, varsayılan olarak İş Gücü seçeneğine,
Rezervasyon Durumu, Personel Olmayan ve Zaman İçin Açık, Tümü seçeneğine ve
Kaynak Etkin ise Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
■
Diğer yatırımlarda, Gereksinim Adı, Kaynak/Rol Adı, Kaynak/Rol Kimliği, Kaynak OKY,
Kaynak OKY – Filtreleme Modu, Proje Rolü, Kaynak Türü, Rezervasyon Durumu,
Personel Olmayan, zaman İçin Açık ve Kaynak Etkin seçeneklerine göre filtreleme
yapabilirsiniz. Kaynak Türü, varsayılan olarak İş Gücü seçeneğine, Rezervasyon
Durumu, Personel Olmayan ve Zaman İçin Açık, Tümü seçeneğine ve Kaynak Etkin
ise Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Kaynak veya rolün tahsisler listesini filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Kaynaklar'ı tıklatın.
3.
Bir kaynak açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Tahsisler sekmesini tıklatın.
5.
Açılır listeden Özet veya Ayrıntı seçeneklerini belirleyin.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
daraltılmış durumda açılır. Bu durumda yalnızca filtre alanı görünür. Artı simgesini
tıklatarak filtreyi genişletebilir ve diğer filtre seçeneklerini görebilirsiniz. Bu
görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Yatırım Adı, Yatırım Kimliği, Yatırım OKY, Yatırım OKY – Filtreleme Modu,
Yatırım Rolü, Onaylandı, Yatırım Yöneticisi, Yatırım Etkin, Rezervasyon Durumu
ve zaman İçin Açık seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz. Onaylandı,
Rezervasyon Durumu ve Zaman İçin Açık varsayılan olarak Tümü seçeneğine,
Yatırım Etkin ise Evet seçeneğine ayarlanmıştır.
Görevlere atayabileceğiniz ekip üyelerinin listesini filtreleme:
1.
Giriş Sayfasını açın.
2.
Menüden Projeler gibi bir yatırım türü seçin.
302 PMO Hızf[h^ırı]ı Ürüh Kıf[vuzu
Ekip
3.
Bir proje açın.
Özellikler sayfası görünür.
4.
Görev sekmesini tıklatın.
5.
Bir görev seçin.
6.
Ekip düğmesini ve Ata düğmesini tıklatın.
Not: Atama Havuzu seçeneği Kaynak Havuzu olarak ayarlanmış olmalıdır.
Liste Filtresi görünümü, varsayılan olarak Liste Sütunu görünümüyle aynı sayfada
genişletilmiş durumda açılır. Bu görünümden şunları yapabilirsiniz:
■
Kaynak/Rol Adı, Kaynak/Rol Kimliği, Kaynak OKY, Kaynak OKY – Filtreleme
Modu, Proje Rolü, Kaynak Türü, Rezervasyon Durumu ve Sıfır Tahsis
seçeneklerine göre filtreleme yapabilirsiniz. Kaynak Türü varsayılan olarak İş
Gücü seçeneğine, Rezervasyon Durumu, Tümü seçeneğine ve Sıfır Tahsis ise
Hayır seçeneğine ayarlanmıştır.
Ek A: PMO A]]_f_r[tir N_sh_ Görühügf_rc 303

Benzer belgeler