okulumuz, leonardo da vıncı projemiz hayatboyu öğrenme programı

Transkript

okulumuz, leonardo da vıncı projemiz hayatboyu öğrenme programı
LEONARDO DA VINCI PROJEMİZ
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
HAREKETLİLİK
Leonardo da Vinci IVT
(Temel Mesleki Eğitim Almakta Olanlar)
Ulubey Atatürk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
“7/24 Oto Tamir ve Bakım Hizmeti”
Atatürk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Mert
Otomotiv ve Yaman Otomotiv’ in ortaklaşa
hazırladığı ve «Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı»(Ulusal Ajans)
tarafından kabul edilen “7/24 Oto Tamir ve Bakım
Hizmeti” adlı AB projesi kapsamında çırak
öğrencilerimize Almanya Berlin’de Staj imkânı
sunduk. Tek akış şeklinde uygulanan Projemiz
16/03/2014 - 12/04/2014 tarihleri arasında olmak
üzere 4 hafta süre ile gerçekleşmiştir. Projeye 22
öğrencimiz 4 refakatçi öğretmenimiz kontrolünde
katılmıştır. Projemize katılan öğrencilerimiz,
motorlu araçlarda oluşabilecek her türlü arızanın
onarımlarını komple servis hizmeti veren alıcı
ortaklarımız bünyesinde görmüşlerdir. Ayrıca
öğrencilerimiz diagnostic test cihazlarıyla motorlu
araçların arıza tespitini yapabilmiş, tespiti yapılan
arızayı yerinde gidermiş, yerinde onarımı mümkün
olmayan arızalı araçları özel donanımlı çekicilerle iş
yerine taşıyabilmiş devamında iş yerinde bakım ve
onarımlarını yapabilecek duruma gelmiş oldular.
Katılımcılarımız bu proje ile iş yerlerinde
alamadıkları mesleki bilgi ve becerileri uygulamalı
olarak görerek, iş gücü piyasasına daha deneyimli
olarak katılmışlardır. Bu proje ile öğrencilerimiz bu
yeni teknolojilerle tanışma fırsatını bulmuş ve
motorlu araçların motor bakımlarını, onarımlar ve
testleri konularında önemli mesleki deneyimler elde
etmişlerdir.
Faaliyet sonunda katılımcılarımızın her bir,
teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamışlardır.
Bununla birlikte öğrencilerimiz proje uygulamasıyla
bir arada yaşama kültürüne sahip, ön yargılardan
arınmış, hoşgörü sahibi, Avrupa Birliğini ‘in
rekabetçi iş gücü piyasasındaki mesleki gelişimleri
takip eden, rekabet edebilen, kişisel gelişimin
önemini bilen, istihdam edebilirlik oranları artmış,
yabancı dil eğitimi almış kişiler olarak
dönmüşlerdir.
Proje sonunda katılımcılarımıza
aldıkları eğitimle ilgili sertifika verilmiştir.
"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen
Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı
veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."