2014 gmdss sınavları tarihleri

Transkript

2014 gmdss sınavları tarihleri
Sınav Adı
Sınav Tarihi
GMDSS Yazılı Sınav
22 Şubat 2014
GMDSS Uygulama Sınavı
1 Mart 2014
GMDSS Yazılı Sınav
21 Haziran 2014
GMDSS Uygulama Sınavı 28 Haziran 2014
GMDSS Yazılı Sınav
13 Eylül 2014
GMDSS Uygulama Sınavı
20 Eylül 2014
2014 YILI GMDSS SINAV TAKVİMİ
Müracaat
Son Müracaat
Giriş Belgeleri
Başlangıç Tarihi
Tarihi
Teslim Tarihi
20 Ocak 2014
7 Şubat 2014
10 Şubat 2014
20 Ocak 2014
14 Şubat 2014
20 Mayıs 2014
6 Haziran 2014
9 Haziran 2014
20 Mayıs 2014
13 Haziran 2014
11 Ağustos 2014 29 Ağustos 2014
1 Eylül 2014
11 Ağustos 2014
5 Eylül 2014
Sınav Aday Kayıt Listesinin Liman Başkanlıkları
tarafından GASM Başkanlığı'n'a son gönderiliş tarihi
10 Şubat 2014
17 Şubat 2014
9 Haziran 2014
16 Haziran 2014
1 Eylül 2014
8 Eylül 2014
NOT 1 : Telsiz Operatör Yeterlilikleri Ve Sınav Yönetmeliği'nin 17. Maddesine göre; GMDSS yazılı sınavından başarılı olup, uygulamalı sınavda başarısız olan ve bir
yıl içerisinde ikinci uygulama sınavına girmek isteyen adaylar "Sınav Aday Kayıt Listelerinin Liman Başkanlıkları tarafından GASM Başkanlığı'na son gönderiliş
tarihi"ne kadar doğrudan GASM İstanbul Sınav Merkezine başvuru yapabilirler.
NOT 2 : Sınav Kimlik Belgeleri, Sınav Harç Dekontları ve T.C. Kimlik Belgeleri yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.