GMDSS Yazılı Sınav 23 Şubat 2013 21 Ocak 2013 8 Şubat 2013 11

Transkript

GMDSS Yazılı Sınav 23 Şubat 2013 21 Ocak 2013 8 Şubat 2013 11
Sınav Adı
Sınav Tarihi
GMDSS Yazılı Sınav
23 Şubat 2013
GMDSS Uygulama Sınavı
2 Mart 2013
GMDSS Yazılı Sınav
22 Haziran 2013
GMDSS Uygulama Sınavı 29 Haziran 2013
GMDSS Yazılı Sınav
14 Eylül 2013
GMDSS Uygulama Sınavı
21 Eylül 2013
2013 YILI GMDSS SINAV TAKVİMİ
Müracaat
Son Müracaat
Giriş Belgeleri
Başlangıç Tarihi
Tarihi
Teslim Tarihi
21 Ocak 2013
8 Şubat 2013
11 Şubat 2013
21 Ocak 2013
11 Şubat 2013
20 Mayıs 2013
7 Haziran 2013 10 Haziran 2013
20 Mayıs 2013
10 Haziran 2013
12 Ağustos 2013 29 Ağustos 2013
2 Eylül 2013
12 Ağustos 2013
2 Eylül 2013
Sınav Aday Kayıt Listesinin Liman Başkanlıkları
tarafından GASM Başkanlığı'n'a son gönderiliş tarihi
11 Şubat 2013
11 Şubat 2013
10 Haziran 2013
10 Haziran 2013
2 Eylül 2013
2 Eylül 2013
NOT 1 : Telsiz Operatör Yeterlilikleri Ve Sınav Yönetmeliği'nin 17. Maddesine göre; GMDSS yazılı sınavından başarılı olup, uygulamalı sınavda başarısız olan ve bir
yıl içerisinde ikinci uygulama sınavına girmek isteyen adaylar "Sınav Aday Kayıt Listelerinin Liman Başkanlıkları tarafından GASM Başkanlığı'na son gönderiliş
tarihi"ne kadar doğrudan GASM İstanbul Sınav Merkezine başvuru yapabilirler.
NOT 2 : Yazılı sınava girdiği dönemde başarılı olan adaylar o dönemki uygulama sınavına girmeye direk hak kazanırlar. Ancak o dönemki uygulama sınavına
girmek istemeyenler herhangi bir hak kaybı oluşmaması için, uygulama sınavı tarihinden 3 gün öncesine kadar GASM' a müracaat edeceklerdir.
NOT 3 : Sınav Kimlik Belgeleri, Sınav Harç Dekontları ve T.C. Kimlik Belgeleri yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.