iletişim sonra ki sayı iyi u yg u la m alar tarihi b ir kena ra no t edin

Transkript

iletişim sonra ki sayı iyi u yg u la m alar tarihi b ir kena ra no t edin



PESTO‘dan Haberler– Temmuz 2014
TARİHİ BİR KENARA NOT EDİN
Projelerde aranan özellikler:
A) Projelerin, sürdürülebilirliğin aşağıdaki boyutlarından en az
biriyle ilişkili olması gerekiyordu:
Çevresel/ekolojik
Ekonomik
Sosyal/kültürel
B) Projelerin 2012 yılından önce tamamlanmamış olması ya da
ürünlerinde veya çıktılarında sürdürülebilir özelliklerini açık
şekilde göstermeleri gerekiyordu.
Proje havuzu oluşturulması sonrasında, uluslararası uzmanlardan
oluşan bir ekip, özel tanıtım faaliyetlerine göre belirlenen
kriterlere uygun olarak umut vadeden projelerden 20’sini seçti.
2-3 Ekim 2014
Hotel Europa Graz - Avusturya
Bu konferansta, Avrupa genelinde bir dinleyici
kitlesinin katılımıyla sürdürülebilir turizmin farklı
veçheleri tartışılacak ve AB fonlu projelerin iyi
uygulamaları sunulacak:
 Özel konuşmalar
 Çalıştaylar
 Enteraktif tartışmalar
 PESTO proje fuarı ve sergisi
Online kayıtlar 1 Eylül 2014’te başlıyor!
http:// www.pesto-project.eu/be-a-part-of-it/
İş gücü piyasasında zorluklar: kalifikasyon ve eğitim
Web2.0 ve BİT(Bilişim ve İletişim Teknolojileri) temelli iletişim
Bölgesel kalkınma
Seçilmiş bu projeler
genelde
6
farklı
programdan hibe almış
projeler
(çoğunluğu
Leonardo da Vinci/Hayat
Boyu Öğrenme Progr.
olmak üzere Interreg,
Baltık
Denizi
Bölge
Progr.,
Leader
and
Central/Güney
Doğu
Avrupa programları).
14 farklı destekleyici ülke bu projelerle temsil edilirken bu, PESTO
Konferansı’nda ilginç network faaliyetleri için güzel bir coğrafi
SONRAKİ SAYI



PESTO Konferansı
 Network faaliyetleri
Seçilmiş 20 Proje
Projeler turizmdeki sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin tematik
gruplara göre kümelendi. Bu gruplar:
İLETİŞİM
İYİ UYGULAMALAR
PESTO, yoğun araştırma süreci çerçevesinde, turizmdeki
sürdürülebilir kalkınmayla ilgili farklı programlardan fon almış AB
projelerini taradı ve hepsini bir proje havuzu içerisinde topladı.
 Focus Europe Dergisi:
Sürdürülebilir Turizm Özel Sayısı
 PESTO Video Klibi
 PESTO‘dan Haberler Son Sayı
E.N.T.E.R. (AT) - Coordinator
Ms. Petra Kampf
[email protected]
www.enter-network.eu
Grŵp Llandrillo Menai (UK)
Mr. Shyam Patiar
[email protected]
www.gllm.ac.uk
Ernst Moritz Arndt University Greifswald (DE)
Mr. Wilhelm Steingrube
[email protected]
www.wisogeo.de
Istanbul Chamber of Commerce (TR)
Mr. Çağdaş Özenmis
[email protected]
www.ito.org.tr
http://pesto-project.eu
|
http://facebook.com/Pestoproject
538953-LLP-1-2013-1-AT-LEONARDO-LAM
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Bu tebliğ, yalnızca yazarın görüşlerini yansıtır ve söz konusu belgeden herhangi bir kullanım için elde
edilecek bilgiden Komisyon sorumlu tutulamaz.

Benzer belgeler