Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Yorumlar

Transkript

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 18 sierpnia 2005 r.
Nr 160(2252)
Poz. 9694–9749
Poz. w KRS 90601–91600
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,
iż od dnia 1 stycznia 2005 r. zmienił się numer konta, na które
należy uiszczać opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze.
Nowy numer rachunku bankowego:
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie
z treścią § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie
organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów
Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia
lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia
lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe
i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł
za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki
oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%.
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego uprzejmie informuje,
iż zamówienia na pojedyncze numery Monitora będą realizowane tylko poprzez wpłacenie z góry
na konto Biura opłaty pokrywającej cenę detaliczną egzemplarza plus koszty przesyłki poleconej
w kwocie 5.50 zł. Zamówienia należy składać wraz z dowodem opłaty.
Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
w Sądach Gospodarczych oraz Centrum Informacyjne Biura.
Krzysztof Parafiński; Ministerstwo
Sprawiedliwości
Digitally signed by Krzysztof Parafiński; Ministerstwo Sprawiedliwości
Date: 2012.06.27 10:11:33 CEST
Reason: Elektroniczne wydanie MSiG
Location: Polska
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 18 sierpnia 2005 r.
Nr 160 (2252)
Biuro do Spraw Wydawania
Monitora Sądowego i Gospodarczego
Ministerstwa Sprawiedliwości
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
informuje,
że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego
i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca
jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego
i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące
tego przedsiębiorcy.
Monitory Sądowe i Gospodarcze można przeglądać w sądach rejonowych, których lista znajduje się
na następnej stronie oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl jak również w bibliotekach, które otrzymują
obowiązkowe egzemplarze biblioteczne na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 722).
Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały firm:
GARMOND PRESS S.A.,
KOLPORTER S.A.,
RUCH S.A.
oraz Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Punkt sprzedaży detalicznej Monitora Sądowego i Gospodarczego:
Warszawa, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, ul. Ostrobramska 75c,
I klatka, V p., pokój 504.
Ponadto Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi sprzedaż
wysyłkową Monitorów.
Opłacone zamówienia należy składać w punktach przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego
i Gospodarczego (PPO) w sądach gospodarczych (wykaz 49 punktów przyjmowania ogłoszeń znajduje się
na następnej stronie oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl) lub przesłać pocztą na adres Biura.
Istnieje również możliwość zamówienia egzemplarza Monitora, w którym opublikowane będzie zgłoszone
do druku ogłoszenie.
Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
w sądach gospodarczych.
Formularze dotyczące zamówień na
www.ms.gov.pl/formularze/formularze.shtml
Monitory
znajdują
się
na
stronie
internetowej
Wykaz punktów przyjmowania ogłoszeń
do Monitora Sądowego i Gospodarczego
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Miasto
Biała Podlaska
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Chełm
Ciechanów
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Leszno
Lublin
Łomża
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Opole
Ostrołęka
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Przemyśl
Radom
Rzeszów
Siedlce
Sieradz
Skierniewice
Słupsk
Suwałki
Szczecin
Tarnobrzeg
Tarnów
Toruń
Warszawa
Wałbrzych
Włocławek
Wrocław
Zamość
Zielona Góra
Kod
21-500
15-950
43-300
85-950
22-100
06-400
42-207
82-300
80-169
66-400
58-500
62-800
40-040
25-312
62-500
75-950
31-547
38-400
59-220
64-100
20-340
18-400
90-928
33-300
10-001
45-057
07-410
64-920
97-300
09-404
61-752
37-700
26-600
35-959
08-110
98-200
96-100
76-200
16-400
70-485
39-400
33-100
87-100
02-315
58-300
87-800
53-235
22-400
65-364
Adres
ul. Brzeska 20-22
ul. Łąkowa 3
ul. Bogusławskiego 24
ul. Toruńska 64a
pl. Kościuszki 3
ul. Mikołajczyka 5
ul. Rejtana 6
ul. płk. Dąbka 8-12
ul. Piekarnicza 10
ul. Chopina 52 blok 15
ul. Bankowa 18
ul. Asnyka 56a
ul. Lompy 14
ul. Warszawska 44
ul. Wojska Polskiego 2
ul. gen. Andersa 34
ul. Przy Rondzie 7
ul. Wolności 3
ul. Złotoryjska 19
ul. Kasprowicza 1
ul. Garbarska 20
ul. Polowa 1
ul. Pomorska 37
ul. Strzelecka 1A
ul. Partyzantów 70
ul. Ozimska 19
pl. Bema 10
al. Powstańców Wielkopolskich 79
ul. Słowackiego 5
ul. Kilińskiego 10b
ul. Grochowe Łąki 6
ul. Mickiewicza 14
ul. Żeromskiego 53
ul. Trembeckiego 11a
ul. Biskupa Świrskiego 26
al. Zwycięstwa 1
ul. Prymasowska 6
ul. Szarych Szeregów 13
ul. Przytorowa 2
ul. Królowej Korony Polskiej 31
ul. Sienkiewicza 27
ul. Szujskiego 66
ul. Młodzieżowa 31
ul. Barska 28/30
ul. Słowackiego 11
ul. Kilińskiego 20
ul. Grabiszyńska 269
ul. Ormiańska 11
ul. Kożuchowska 8
Telefon
0-83, 342 08 80 w. 505
0-85, 740 89 73
0-33, 816 37 60-69 w. 31
0-52, 32 62 723
0-82, 564 38 29, 564 44 59
0-23, 674 16 17
0-34, 377 99 24
0-55, 611 22 30 w. 311
0-58, 321 38 50
0-95, 722 30 84
0-75, 647 17 27
0-62, 765 77 88
0-32, 731 34 52 lub 53, 54
0-41, 349 57 95
0-63, 242 95 35 w. 369
0-94, 342 82 52
0-12, 619 51 89
0-13, 420 16 30 w. 113
0-76, 856 52 21, 856 51 43 w. 119
0-65, 529 34 20 w. 22
0-81, 745 47 06
0-86, 215 09 66
0-42, 630 52 00 w. 210
0-18, 440 06 62 w. 512
0-89, 534 00 69
0-77, 454 38 21
0-29, 764 37 43
0-67, 352 28 59
0-44, 649 42 52
0-24, 268 01 38, 268 01 39
0-61, 856 64 44
0-16, 678 52 60, 675 73 33 w. 109
0-48, 362 91 31
0-17, 862 89 33 w. 42
0-25, 644 45 39
0-43, 827 13 20 w. 256
0-46, 832 56 51
0-59, 842 32 43 w. 212
0-87, 566 22 89 w. 15
0-91, 422 49 90
0-15, 822 22 34, 823 49 56 w 129
0-14, 632 75 37
0-56, 610 58 46
0-22, 570 55 59
0-74, 843 32 19
0-54, 231 54 34
0-71, 334 82 03
0-84, 638 29 14, 638 29 12
0-68, 322 02 54
MSiG 160/2005 (2252)
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 9694. „BODE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Legnicy . . . .
Poz. 9695. „CENTRUM ZANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie . . . . . . . . . . .
Poz. 9696. „CLICKAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9697. D&D RESORY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie . . . . . . . . .
Poz. 9698. INTERMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu . . . .
Poz. 9699. „KOTLIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kotlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9700. „KRUK I FISCHER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach . . . . . . . . .
Poz. 9701. MANSYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu . . . . . .
Poz. 9702. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „HAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Wieluniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9703. CODICILLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9704. SCA HYGIENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Oławie . . . . . .
Poz. 9705. SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaworznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
3. Spółki akcyjne
Poz. 9706. ABN AMRO BANK (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9707. „AJ-INVEST” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9708. „DALKIA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9709. „GRUPA ANIMEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Morlinach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9710. HOTEL EUROPEJSKI W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9711. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Jastrzębiu-Zdroju . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9712. WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
10
10
10
11
11
15
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 9713. ABM BIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Szczytnie . . . . . . . . . . . .
Poz. 9714. „EURBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9715. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „MARABUD” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9716. „SHIBAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Łomży . . . . . . .
15
16
16
16
3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 9717. ALU-BITERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Płocku . . . . .
Poz. 9718. „AUTOMATION” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ BŁĄDZIŃSKI, WIESŁAW KASPRZAK W UPADŁOŚCI
w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9719. HURTOWNIA OBUWIA „CALIGA BJM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9720. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ „MICON” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Trzebczu . . . .
Poz. 9721. Ruszuk Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe
ANEKS w Białymstoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9722. „TECHWAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Józefowie . . . .
Poz. 9723. ŻYCIE HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . .
16
17
17
17
17
17
17
4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 9724. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DROGOWNICTWA „DROMAX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaśle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 9725. ZAKŁAD BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO KANWOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8. Inne
Poz. 9726. EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE - INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kołobrzegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 SIERPNIA 2005 R.
–3–
18
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
SPIS TREŚCI
IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 9727. ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO „POLINO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9728. Waszczuk Celina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Budowa Wystaw Targowych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RICHARD w Piechowicach . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9729. TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HANSAPOOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
19
5. Inne
Poz. 9730. Tarka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TO i TO w Szczecinie . . . . . . . .
Poz. 9731. MELKANWOD Spółka z o.o. w Baranowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
1. Wezwanie spadkobierców
Poz. 9732. Wnioskodawca Jędrzejczyk Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 193/05/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9733. Wnioskodawca Ozga Andrzej. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, Wydział VI Cywilny,
sygn. akt VI Ns 1262/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9734. Wnioskodawca Gmina Chorzów. Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1440/04 . . .
Poz. 9735. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Chorzów. Sąd Rejonowy w Chorzowie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1170/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9736. Wnioskodawca Łężniak Zofia. Sąd Rejonowy w Żorach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 204/04 . . . . .
Poz. 9737. Wnioskodawca Mykietnik Małgorzata. Sąd Rejonowy w Żorach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 248/04 . . .
Poz. 9738. Wnioskodawca Supłowie Jadwiga i Stanisław. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi, Wydział II Cywilny,
sygn. akt II Ns 883/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9739. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Chorzów. Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 2093/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9740. Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa OSIEDLE MŁODYCH w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns 1038/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
20
20
20
21
21
21
4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie
Poz. 9741. Wnioskodawca Gmina Czeladź. Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 475/05 . . .
Poz. 9742. Wnioskodawca Gmina Czeladź. Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 474/05 . . .
Poz. 9743. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Będziński. Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 428/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9744. Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Smardzewicach. Sąd Rejonowy
w Opocznie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 418/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9745. Wnioskodawca Bieniek Stanisław. Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 283/05 . . .
Poz. 9746. Wnioskodawca Głowaccy Julianna i Wacław. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 210/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9747. Wnioskodawca Bąk Wanda. Sąd Rejonowy w Wołominie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 309/05 . . .
Poz. 9748. Wnioskodawca Gmina Budziszewice. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 211/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9749. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Zabrze. Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 29/05/Sz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
22
22
22
22
22
23
24
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Wpisy pierwsze
Poz. 90601-90650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-46
2. Wpisy kolejne
Poz. 90651-91600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-123
INDEKS KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–4–
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9694-9698
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
I.
OGŁOSZENIA
WYMAGANE PRZEZ KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
2.
Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 9694. „BODE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Legnicy. KRS
0000237560. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lipca 2005 r.
[BM-9262/2005]
Likwidator „BODE POLSKA” Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Legnicy informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników w dniu 21 czerwca 2005 r. podjęło uchwałę, akt
notarialny Rep. A nr 4796/05, w sprawie rozwiązania Spółki
poprzez likwidację i powołania likwidatora.
Wzywa się wierzycieli Spółki na podstawie art. 279 k.s.h.
do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty
niniejszego ogłoszenia pisemnie na adres likwidatora: Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Ciesiul, ul. gen. Wł. Andersa 14/2A,
59-220 Legnica.
Poz. 9695. „CENTRUM ZANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000122485.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 lipca 2002 r.
[BM-9292/2005]
Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
„CENTRUM ZANA” Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy
ul. Tomasza Zana 39 informuje, że uchwałą Zgromadzenia
Wspólników Spółki z dnia 4.08.2005 r. dokonano obniżenia
kapitału zakładowego o kwotę 2.500.000 zł, tj. do kwoty
375.000 zł, przez umorzenie 2.500 udziałów po 1.000,00 zł
każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 (słownie: dwa
miliony pięćset tysięcy) złotych.
Przypadająca na każdy umorzony udział kwota odpowiadająca
wartości nominalnej każdego udziału z tytułu obniżenia kapitału zakładowego podlega zwrotowi wspólnikom proporcjonalnie do liczby umorzonych udziałów w terminie 7 dni,
licząc od dnia wpisu powyższej zmiany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie,
pod numerem KRS 0000122485.
18 SIERPNIA 2005 R.
2. SPÓŁKI Z O.O.
Informując o powyższym, Zarząd wzywa wierzycieli Spółki
do wniesienia na adres Spółki w terminie trzech miesięcy,
licząc od dnia niniejszego ogłoszenia, ewentualnego sprzeciwu.
Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłoszą sprzeciw,
nie zgadzając się na obniżenie kapitału zakładowego, zostaną
w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu sprzeciwu, zabezpieczeni lub zaspokojeni przez Spółkę. Wierzyciele, którzy
sprzeciwu nie zgłoszą, uważani będą za zgadzających się na
obniżenie kapitału zakładowego.
Poz. 9696. „CLICKAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000036860. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2001 r.
[BM-9280/2005]
Zarząd Spółki z o.o. „ClickAd” z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy,
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr 0000036860, niniejszym zawiadamia, iż w dniu
22 lipca 2005 r. na Zgromadzeniu Wspólników została podjęta uchwała o zwrocie dopłaty w wysokości 280.000 (słownie:
dwieście osiemdziesiąt tysięcy) USD na rzecz Wspólnika - Konarika Limited. Zwrot dopłaty nastąpi w terminie 10 dni po
upływie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia.
Poz. 9697. D&D RESORY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000011142. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 maja 2001 r.
[BM-9293/2005]
Zarząd D&D Resory Polska Sp. z o.o. w Lublinie ogłasza
niniejszym, iż w dniu 4 sierpnia 2005 r. Zarząd Spółki na mocy
§ 10 umowy Spółki podjął uchwałę o obniżeniu kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 30.890.000 zł do kwoty 21.471.500 zł,
tj. o kwotę 9.418.500 zł, poprzez umorzenie udziałów bez
wynagrodzenia dla Wspólników.
Działając na podstawie art. 264 k.s.h., Zarząd wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału
zakładowego, do zgłaszania na adres Spółki sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
Poz. 9698. INTERMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu.
KRS 0000197782. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIAFABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2004 r.
[BM-9261/2005]
Działając jako likwidator Spółki „INTER MARKET” Sp. z o.o.
w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 113/7,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000197782, informuję, iż Spółka została postawiona
w stan likwidacji.
–5–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9698-9700
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
W związku z powyższym wzywam wierzycieli likwidowanej
Spółki, aby zgłosili swoje wierzytelności oraz osoby, którym
przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do likwidowanej Spółki, jeżeli nie zostały
ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby je zgłosili
na piśmie na ręce likwidatora w terminie trzech miesięcy
od daty zamieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym”, na adres Spółki.
Likwidator
Jerzy Czeladyn
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 9699. „KOTLIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ w Kotlinie. KRS 0000060677. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2001 r.
[BM-9288/2005]
Stosownie do postanowień art. 264 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Kotlin Sp. z o.o. z siedzibą w Kotlinie 63-220,
ul. Poznańska 42, nr KRS 0000060677, podaje niniejszym
do publicznej wiadomości uchwałę Zgromadzenia Wspólników
nr 21/05 z dn. 21.06.2005 r. w sprawie umorzenia bez wynagrodzenia udziałów Sabiny Płonki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, i wzywa wierzycieli Spółki do ewentualnego
zgłaszania na adres Spółki sprzeciwów w terminie 3 miesięcy
od daty opublikowania tego ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają
się na to obniżenie.
Uchwała nr 21/05
Zgromadzenia Wspólników „KOTLIN” Sp. z o.o. w Kotlinie
z dnia 21.06.2005 r. w sprawie umorzenia bez wynagrodzenia
udziałów Sabiny Płonki i obniżeniu kapitału zakładowego
Spółki
Działając na podstawie art. 199 § 3 oraz ust. 7 oraz art. 263
i art. 264 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1-3, ust. 5
Umowy Spółki, na pisemny wniosek zainteresowanego
wspólnika, stanowi się, co następuje:
§1
Stosownie do wniosku p. Sabiny Płonki z dn. 28.09.2004 r.
Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym umorzyć bez
wynagrodzenia 70 (siedemdziesiąt) udziałów o nominale 100 zł
(sto złotych) każdy, należących od p. Sabiny Płonki.
§2
1. Obniża się wartość kapitału zakładowego Spółki wynoszącą
63.814.600 zł (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset czternaście tysięcy sześćset złotych) o 7000 zł (siedem tysięcy złotych) poprzez umorzenie 70 (siedemdziesięciu) udziałów
przysługujących Pani Sabinie Płonce i ustala kapitał zakładowy na kwotę: 63.807.600 zł (sześćdziesiąt trzy miliony
osiemset siedem tysięcy sześćset złotych, który dzieli się
na 638.076 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć) udziałów o nominale 100 zł każdy.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego dokonania ogłoszenia o obniżeniu kapitału zakładowego, zgodnie
z umową Spółki oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wezwania wierzycieli do zgłoszenia ewentualnych
sprzeciwów w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. SPÓŁKI Z O.O.
§3
W związku z postanowieniami § 2 wprowadza się zmiany
w umowie Spółki:
W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.807.600 zł
(sześćdziesiąt trzy miliony osiemset siedem tysięcy
sześćset złotych) i dzieli się na 638.76 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości
100 zł (sto złotych).”
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem
że umorzenie udziałów i obniżenie wartości kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 oraz § 3, następuje z chwilą
zarejestrowania tej uchwały przez Sąd Rejestrowy.
Poz. 9700. „KRUK I FISCHER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000150445.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
6 lutego 2003 r.
[BM-9266/2005]
Zarząd Kruk i Fischer Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
ul. Wiertnicza 36, 40-304 Katowice, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem 0000150445, informuje, że
w dniu 15 marca 2005 r. został podpisany Plan Połączenia
o następującej treści:
Plan Połączenia sporządzony 15 marca 2005 r. przez:
1. Zarząd Kruk i Fischer Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Wiertnicza 36,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000150445, zwanej dalej Spółką Przejmującą.
2. Zarząd Miplast Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Dzieńdziela 30, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137440,
zwanej dalej Spółką Przejmowaną, o następującej treści:
§1
Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.
§2
1. W zamian za udział w Spółce Przejmowanej, o wartości
nominalnej 3.751.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i zero groszy) i wartości rynkowej 2.077.828,94 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), wspólnikowi będącemu
jednocześnie Spółką Przejmującą nie zostaną wydane żadne
udziały.
2. Pozostały Wspólnik Dobrochna Kruk, posiadająca 40 udziałów
w Spółce Przejmowane, w zamian za udziały o wartości
nominalnej 40.000,00 zł i wartości rynkowej 22.149,35 zł
otrzyma 4 udziały Spółki Przejmującej o łącznej wartości
nominalnej 2.000,00 zł.
–6–
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9700-9704
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
§3
Udziały, o których mowa w § 2 pkt 2, zostaną wydane Wspólnikowi w wyniku podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej
z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według
siedziby Spółki Przejmującej.
§4
Udziały, o których mowa w § 3, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej od 1.01.2005 r.
§5
W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom
oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce
Przejmowanej żadne dodatkowe prawa.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
§6
Dobrochna Kruk - Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej oraz
Krzysztof Ksiądz - Wiceprezes Zarządu Spółki Przejmowanej
zostaną powołani do Zarządu Spółki Przejmującej.
Za KRUK & FISCHER Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Zbigniew Kruk
Za MIPLAST Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Dobrochna Kruk
Jednocześnie Zarząd Spółki Kruk i Fischer Sp. z o.o. z siedzibą
Katowicach zawiadamia wspólników o planowanym połączeniu
Kruk i Fischer Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Miplast
Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, na zasadach określonych
w opublikowanym powyżej Planie połączenia, i informuje,
że dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., to jest
w szczególności: projekt uchwał o połączeniu, ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, oświadczenie o stanie
księgowym Spółek biorących udział w połączeniu oraz opinia
biegłego wyłożone zostaną do wglądu wspólników w siedzibie Miplast Sp. z o.o., w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 30,
począwszy od 10 sierpnia 2005 r., co najmniej przez miesiąc
przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
a więc przez okres nie krótszy niż do 10 września 2005 r.
Dokumenty te będą dostępne do wglądu w dni robocze,
w godz. od 900 do 1400.
Poz. 9701. MANSYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu. KRS 0000156692. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 marca 2003 r.
[BM-9252/2005]
2. SPÓŁKI Z O.O.
wiedzialnością, postanawia zwrócić Wspólnikowi - Mansystems Holding Polen B.V. w całości dopłaty wpłacone przez
wspólnika na podstawie uchwał:
- z dnia 5-07-2004 r. - w kwocie 120 000,00 PLN,
- z dnia 7-07-2004 r. - w kwocie 120 000,00 PLN,
- z dnia 9-07-2004 r. - w kwocie 93 760,60 PLN,
po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Powyższe dopłaty nie są wymagane na pokrycie straty.
Poz. 9702. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„HAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Wieluniu. KRS 0000211607. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 czerwca 2004 r.
[BM-9285/2005]
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAS Sp. z o.o.
z siedzibą w Wieluniu informuje, że uchwałą z dnia 2 sierpnia 2005 r.
wspólnicy dokonali obniżenia kapitału zakładowego o kwotę
541.500 zł.
Wzywa się wierzycieli, aby w terminie 3 miesięcy, stosownie
do art. 264 § 1 k.s.h., zgłosili ewentualny sprzeciw.
Poz. 9703. CODICILLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000018136. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 czerwca 2001 r.
[BM-9258/2005]
Likwidator Spółki CODICILLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy
ul. Studenckiej 40/56, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki CODICILLUS Sp z o.o. z siedzibą
w Warszawie podjęło w dniu 20.07.2005 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 20.07.2005 otwarto likwidację Spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłasznia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby
Spółki, tj.: Warszawa, ul. Studencka 40/56.
Likwidator
Piotr Filipek
Uchwała jedynego wspólnika „MANSYSTEMS POLSKA”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, podjęta dnia 29 czerwca 2005 r. w Radomiu
Poz. 9704. SCA HYGIENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANI CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Oławie. KRS 0000086815.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31 stycznia 2002 r.
[BM-9278/2005]
Arnold Zwart działający w imieniu Mansystems Holding
Polen B.V. z siedzibą w Zwolle, Holandia, będącej jedynym
wspólnikiem Mansystems Polska Spółki z ograniczoną odpo-
Zgromadzenie Wspólników SCA Hygiene Products Sp. z o.o.,
KRS 0000086815, z siedzibą w Oławie (55-200), ul. 3 Maja 30A,
uchwałą z dnia 22.07.2005 r. postanowiło obniżyć kapitał
18 SIERPNIA 2005 R.
–7–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9704-9706
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
zakładowy Spółki o 50.000.000 zł., tj. z kwoty 100.000.000 zł
do kwoty 50.000.000 zł.
Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod wskazanym adresem
Spółki wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Zarząd:
Mariusz Gren
Grażyna Maciejuk
Leszek Konieczny
Beata Treszczyńska
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
P o z . 9 7 0 5 . S P Ó Ł K A C I E P Ł O W N I C Z O - ENERGETYCZNA
JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaworznie. KRS 0000107950. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 kwietnia 2002 r.
[BM-9270/2005]
Uchwałą z dnia 19.07.2005 r. wspólników Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000107950, postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki
o kwotę 716.500,00 (siedemset szesnaście tysięcy pięćset)
złotych, tj. do kwoty 15.019.500,00 (piętnaście milionów dziewiętnaście tysięcy pięćset) złotych. Jednocześnie wspólnicy
postanowili podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 716.500,00
(siedemset szesnaście tysięcy pięćset) złotych, tj. do kwoty
15.736.000,00 (piętnaście milionów siedemset trzydzieści
sześć tysięcy) złotych.
Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem Spółki: 43-603
Jaworzno, Al. Tysiąclecia 7, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 r., przerwanego w dniu 30 czerwca 2005 r.
oraz wznowionego i zakończonego w dniu 22 lipca 2005 r.,
które nie podlegają wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców
oraz publikacji w Monitorze Polskim B.
„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych i § 10 ust. 8 pkt (b) Statutu Banku, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. zatwierdza: Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta wraz z Raportem uzupełniającym Opinię z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2004 r. ABN AMRO
Bank (Polska) S.A., opatrzone datą 30 kwietnia 2005 r., sporządzone przez Pana Piotra Gajek - Biegłego rewidenta
nr 9521/7101, podpisane w imieniu Firmy: Ernst & Young
Audit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113
Warszawa, nr ewidencyjny 130, przez Pana Tomasza Bieske Biegłego rewidenta nr 9291/6975.”
„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu Jan
Alexander Pruijs (w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.).”
„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu
Andrzejowi Witoldowi Kaweckiemu (w okresie od 1 stycznia 2004 r.
do 31 grudnia 2004 r.).”
3.
Spółki akcyjne
Poz. 9706. ABN AMRO BANK (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000020489. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 czerwca 2001 r.
[BM-9225/2005]
Zarząd ABN AMRO Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020489 przez
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku członkowi
Rady Nadzorczej ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu
Michiel Gerrit Jan de Jong (w okresie od 1 stycznia 2004 r.
do 31 grudnia 2004 r.).”
–8–
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9706
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. członkowi Rady
Nadzorczej ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu Dirk Jan
van der Hoeden (w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.)”.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. członkowi Zarządu
ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu Jerzemu Jackowi Szugajew (w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 listopada 2004 r.).”
„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. członkowi
Rady Nadzorczej ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu Michael
Muhs (w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.).”
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. członkowi Zarządu
ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu Dariuszowi Romualdowi
Odziobie (w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.).”
„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Prezesowi
Zarządu ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu Johannes Herman
Frederik Umbgrove (w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r.).”
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. członkowi
Zarządu ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Pani Dorocie Małgorzacie Wilk (w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.).”
„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. członkowi
Zarządu (od dnia 7 lipca 2004 r. - Prezesowi Zarządu) ABN
AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu Pawłowi Józefowi Ziółkowskiemu (w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.).”
W związku z upływem okresu (kadencji) na jaki zostali powołani członkowie Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień
§ 19 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ABN AMRO Bank (Polska) S.A. uchwala, co następuje:
Powołuje ponownie w skład Rady Nadzorczej ABN AMRO
Bank (Polska) S.A. (na okres dwóch kolejnych lat) Pana Michiel Gerrit Jan de Jong.”
„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 8 pkt (d) Statutu Banku, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. członkowi Zarządu
ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Panu Frank Hazeu (w okresie
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.).”
18 SIERPNIA 2005 R.
W związku z upływem okresu (kadencji), na jaki zostali powołani członkowie Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień
§ 19 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ABN AMRO Bank (Polska) S.A. uchwala, co następuje:
Powołuje ponownie w skład Rady Nadzorczej ABN AMRO
Bank (Polska) S.A. (na okres dwóch kolejnych lat) Pana Michael Muhs.”
–9–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9707-9709
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A.,
stosownie do postanowień § 10 ust. 8 pkt (e) i § 15 Statutu
Banku, uchwala, co następuje:
1. Podtrzymuje się wcześniej dokonany wybór Firmy: Ernst
& Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
2. Zobowiązuje się Zarząd Banku do zawarcia z Firmą Ernst
& Young Audit Sp. z o.o. w Warszawie umowy o badanie
sprawozdania finansowego za 2005 r.”
w Warszawie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej Spółki
wchodzić będzie sześciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób: jednego członka
Rady Nadzorczej powołuje Zarząd „ZIS Przedsiębiorstwo
Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, jednego członka powołuje
EBOR, pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje
„DALKIA INTERNATIONAL” S.A.”
Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała podjęta
została w głosowaniu jawnym 8.865.789 głosami „za”, przy
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zarząd:
Marie Fran?oise Pepin
Rene Jamin
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. z dnia 22 lipca 2005 r.
Działając na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Banku, w związku
z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ABN AMRO Bank (Polska) S.A. zatwierdza
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABN AMRO
Bank (Polska) S.A. za 2004 r.
Treść Sprawozdania, o którym mowa, zawarta jest w Uchwale
nr 10/2005 Rady Nadzorczej ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
w Warszawie z dnia 8 czerwca 2005 r.”
Członek Zarządu
Frank Hazeu
Prokurent
Jarosław Andrzej Oworuszko
Poz. 9707. „AJ-INVEST” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000097539. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2002 r.
[BM-9281/2005]
Likwidator Spółki AJ-INVEST S.A. ogłasza, iż w związku
z uchwałą podjętą w dniu 1 sierpnia 2005 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie rozwiązania Spółki wzywa wierzycieli Spółki w terminie sześciu
miesięcy od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: AJ-INVEST S.A. w likwidacji, ul. Światowida 49/9, 03-144 Warszawa.
Ogłoszenie pierwsze.
Poz. 9708. „DALKIA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000006129. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 kwietnia 2001 r.
[BM-9289/2005]
Uchwała nr 1/07/2005 z dnia 21 lipca 2005 r. Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DALKIA POLSKA” S.A.
z siedzibą w Warszawie, odbytego na podstawie art. 405 § 1
Kodeksu spółek handlowych:
Uchwała nr 1/07/2005
„Na podstawie § 22 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki „DALKIA POLSKA” S.A. z siedzibą
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Poz. 9709. „GRUPA ANIMEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Morlinach. KRS 0000020392. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 czerwca 2001 r.
[BM-9251/2005]
Zarząd „GRUPY ANIMEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Morlinach (dawniej Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej), działając na podstawie art. 416 § 1 i art. 418 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, a także w nawiązaniu do swojego
poprzedniego ogłoszenia opublikowanego w sprawie przymusowego wykupu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 20 (2112) z dnia 28 stycznia 2005 r., zawierającego
treść podjętej w tejże sprawie w dniu 5 stycznia 2005 r.
uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
podaje do wiadomości treść uchwały nr 10 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2005 r.
Uchwała nr 10
w sprawie zmian w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej
z dnia 5 stycznia 2005 r., dotyczącej przymusowego
wykupu akcji Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GRUPA ANIMEX”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Morlinach, działając na podstawie art. 416, 417 i 418 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,
co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia swoją uchwałę nr 6
z dnia 5 stycznia 2005 r. w ten sposób, że dotychczasową
treść § 5 tejże uchwały oznacza się jako ustęp 1, a następnie
w powołanym wyżej § 5 dopisuje się ustępy 2 i 3 w następującym brzmieniu:
„2. Koszty przymusowego wykupu, poza uiszczeniem
ceny akcji, ponosi Spółka.
3. W przypadku nieuiszczenia do dnia 15 sierpnia 2005 r.
bezpośrednio wszystkim Akcjonariuszom mniejszościowym całej ceny wykupu akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podjęcia
niezbędnych czynności prawnych, umożliwiających
przeniesienie na Nabywcę wszystkich akcji Spółki,
podlegających przymusowemu wykupowi, w terminie
nie późniejszym niż do dnia 31 sierpnia 2005 r.”
– 10 –
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9709-9711
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. SPÓŁKI AKCYJNE
§2
Niniejsza uchwała pojęta została w głosowaniu jawnym
i imiennym i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
nr 117/V/2005 z dnia 13 maja 2005 r., Walne Zgromadzenie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:
Zarząd informuje również, iż wobec treści opublikowanej
wyżej uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zamierza w terminie wyznaczonym w przytoczonej uchwale
skierować do właściwego Sądu wniosek o zezwolenie na złożenie pieniędzy, niewypłaconych do dnia skierowania tego
wniosku Akcjonariuszom mniejszościowym, do depozytu
sądowego. Wpłacenie części sumy wykupu do wymienionego
depozytu nie pozbawi Akcjonariuszy prawa do otrzymania
należnej im ceny za akcje Spółki, którą otrzymają niezwłocznie po potwierdzeniu ich uprawnień przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Potwierdzenie
będzie odbywało się w dotychczas stosowanym trybie, zaś
wypłata należności będzie następowała z zachowaniem także
formalności niezbędnych w procedurze wypłacania wierzycielom depozytów sądowych.
1. Określa sposób wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym
Zgromadzeniu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przez głosowanie
za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
wprowadzającej następujące zmiany:
O udzielenie dodatkowych informacji Akcjonariusze mogą
zwracać się pisemnie, osobiście bądź telefonicznie do Działu
Personalno-Administracyjnego Spółki (Morliny 15, 14-100 Ostróda,
telefon: 89 6477135).
Poz. 9710. HOTEL EUROPEJSKI W WARSZAWIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000136063. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22 października 2002 r.
[BM-9279/2005]
Zarząd „HOTEL EUROPEJSKI W WARSZAWIE” S.A. („Spółka”)
zawiadamia akcjonariuszy, że 29.07.2005 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przekształceniu Spółki
w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Hotel
Europejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Spółka wzywa akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia uchwały
nie złożyli oświadczenia o uczestnictwie w Spółce przekształconej, do złożenia takich oświadczeń do 29.08.2005 r.
Poz. 9711. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA
AKCYJNA w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000072093. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BM-9223/2005]
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje,
że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu
15.07.2005 r. (Rep. A nr 5749/2005) uchwaliło, co następuje:
Uchwała nr 1
w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa
głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Energetycznej „Jastrzębie” S.A.
Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 14 litera a Statutu Spółki
oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej uchwałą
18 SIERPNIA 2005 R.
– 11 –
1) w § 6 zmienia się treść punktów 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14,
15, 18, 20, 28, w związku z czym § 6 otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. 24.11.Z Produkcja gazów technicznych.
2. 26.61.Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych.
3. 26.62.Z Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa.
4. 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
5. 29.23.Z Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych.
6. 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
7. 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania
silników elektrycznych, prądnic i transformatorów.
8. 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej.
9. 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana.
10. 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych.
11. 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych,
włączając złom.
12. 40.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.
13. 40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej.
14. 40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.
15. 40.22.Z Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w
systemie sieciowym.
16. 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej
wody).
17. 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej
wody).
18. 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem
działalności usługowej.
19. 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych
związanych ze wznoszeniem budynków.
20. 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych
w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9711
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
21. 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych
w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych.
22. 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.
23. 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.
24. 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
25. 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
26. 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych
oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego.
27. 60.30.Z Transport rurociągowy.
28. 90.01.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.”,
2) w § 14 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki następuje według wartości nominalnej
akcji. W przypadku umorzenia akcji z czystego zysku,
wartość umarzanych akcji ustala Walne Zgromadzenie.
Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala Zarząd Spółki
za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.”,
3) w § 19 dodaje się kolejny ustęp 3 o treści:
„W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz
w sporze z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.”
2. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i
kontroli nad realizacją niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały na adres: Ministerstwo
Gospodarki i Pracy, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu
z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników Jastrzębskich
Zakładów Remontowych Sp. z o.o.
Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 14 litera a Statutu Spółki
oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej uchwałą
nr 117/V/2005 z dnia 13 maja 2005 r., Walne Zgromadzenie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:
1. Określa sposób wykonywania prawa głosu z udziałów na
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Jastrzębskie Zakłady
Remontowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przez głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego
w taki sposób, że w § 19 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:
„Oprócz spraw wyżej wymienionych, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone
w Kodeksie spółek handlowych lub zastrzeżone niniejszą umową.”
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
2. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru
i kontroli nad realizacją niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały na adres: Ministerstwo
Gospodarki i Pracy, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu
z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników Jastrzębskiej
Agencji Turystycznej Sp. z o.o.
Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 14 litera a Statutu Spółki
oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej uchwałą
nr 117/V/2005 z dnia 13 maja 2005 r., Walne Zgromadzenie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:
1. Określa następujący sposób wykonywania prawa głosu
z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników Jastrzębskiej
Agencji Turystycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przez głosowanie
za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego
w następujący sposób:
1) w § 7 ulegają zmianie niżej wymienione punkty, które
otrzymują brzmienie:
„3) produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o
przedłużonej trwałości (PKD 15.82.Z),
9) działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
21) sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z),
23) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa (PKD
52.22.Z),
29) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z),
31) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47),
31) hotele (PKD 55.10.Z),
32) pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych (PKD 55.22.Z),
33) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe,
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 55.23.Z,)
36) placówki gastronomiczne pozostałe (PKD 55.30.B),
40) transport pasażerski rozkładowy pozostały (PKD
60.21.C),
41) transport wodny śródlądowy (PKD 61.20.Z),
42) działalność organizatorów turystyki (PKD 63.30.A),
43) działalność pośredników turystycznych (PKD 63.30.B),
44) działalność agentów turystycznych (PKD 63.30.C),
45) działalność turystyczna pozostała (PKD 63.30.D),
46) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
47) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
49) sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70.Z),
50) działalność związana z organizacją targów i wystaw
(PKD 74.87.A),
– 12 –
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9711
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
51) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B),
52) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy
kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
80.42.Z),
53) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 85.14.A),
57) działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 92.34.Z),
58) działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (PKD 92.61.Z),
59) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z),
62) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z)”,
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
2) w § 29 punkt 15 otrzymuje brzmienie:
„prócz spraw wymienionych w punktach 1-14 uchwały
Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone
w Kodeksie spółek handlowych, jak również sprawy
zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników w niniejszej umowie”.
2. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru
i kontroli realizacji niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania
niezwłocznie po wykonaniu uchwały na adres: Ministerstwo
Gospodarki i Pracy, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Domu Wczasowego „Sokół” w Ustroniu
Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki oraz
pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej uchwałą
nr 119/V/2005 z dnia 13 maja 2005 r., Walne Zgromadzenie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:
1. Wyraża zgodę na zbycie, w trybie przetargu publicznego
ustnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na
sprzedaż majątku trwałego innym podmiotom przez spółkę
powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których
dopuszcza się odstąpienie od przetargu, nieruchomości
zabudowanej Domem Wczasowym „Sokół” w Ustroniu,
dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi Księgę
Wieczystą KW 67137, obejmującej:
1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 3211/39, o powierzchni 1,1150 ha,
2) prawo własności budynku Domu Wczasowego „Sokół”
wraz z przynależnymi budowlami i urządzeniami, z ceną
wywoławczą nie niższą niż 2 000 000 zł (słownie złotych:
dwa miliony) plus wartość podatku VAT, ustaloną na podstawie operatu szacunkowego z kwietnia 2005 r.
18 SIERPNIA 2005 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
2. Zgoda na zbycie nieruchomości wymienionej w ust. 1 ważna
jest przez okres jednego roku od dnia podjęcia niniejszej
uchwały.
3. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i
kontroli nad realizacją niniejszej uchwały.
4. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały na adres: Ministerstwo
Gospodarki i Pracy Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
niezabudowanej położonej w Ustroniu
Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki oraz
pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej uchwałą
nr 119/V/2005 z dnia 13 maja 2005 r., Walne Zgromadzenie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:
1. Wyraża zgodę na zbycie, w trybie przetargu publicznego
ustnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na
sprzedaż majątku trwałego innym podmiotom przez spółkę
powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu, nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Ustroniu, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi Księgę Wieczystą KW 67137,
obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu
o numerze 3211/38, o powierzchni 0,4219 ha, z ceną wywoławczą nie niższą niż 330 000 zł (słownie złotych: trzysta
trzydzieści tysięcy) plus wartość podatku VAT, ustaloną na
podstawie operatu szacunkowego z kwietnia 2005 r.
2. Zgoda na zbycie nieruchomości wymienionej w ust. 1 ważna jest przez okres jednego roku od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i
kontroli nad realizacją niniejszej uchwały.
4. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały na adres: Ministerstwo
Gospodarki i Pracy Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się
nieruchomości na rzecz gmin górniczych
Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki oraz
pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej uchwałą
nr 120/V/2004 z dnia 13 maja 2005 r., Walne Zgromadzenie
– 13 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9711
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Dubielec w Jastrzębiu-Zdroju, w skład której wchodzą
następujące składniki majątkowe:
- zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej os. Dubielec
200 580 mb o numerze inwentarzowym 211/100009,
- zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej os. Dubielec
300 208 mb o numerze inwentarzowym 211/100010,
- zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej os. Dubielec
300 330 mb o numerze inwentarzowym 211/100011,
- zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej os. Dubielec
500 130 mb i 250 218 mb o numerze inwentarzowym
211/100012,
o łącznej wartości księgowej netto na dzień 28 lutego 2005 r.
wynoszącej 24 444,61 zł (słownie złotych: dwadzieścia
cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery 61/100),
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
1. Wyraża zgodę na zrzeczenie się stosownie do art. 32 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego w latach 2003-2006:
1) na rzecz gminy górniczej Jastrzębie-Zdrój, nieruchomości
o łącznej powierzchni 5,7189 ha, położonych w pasach
drogowych dróg publicznych. Zrzeczeniu się podlegają:
a) prawo użytkowania wieczystego następujących działek położonych w Jastrzębiu-Zdroju:
- przy ul. Ruchu Oporu: nr 2262/143 pow. 0,1381 ha,
KW 28388, nr 2272/143 pow. 0,0158 ha, KW 28388,
nr 2278/143 pow. 0,0116 ha, KW 28388, nr 2266/143
pow. 0,0262 ha, KW 17216, nr 2291/143 pow. 0,0110 ha,
KW 17216,
- przy ul. Wodeckiego: nr 2294/143 pow. 0,0097 ha,
KW 17216, nr 2299/143 pow. 0,2664 ha, KW 11933,
nr 2304/143 pow. 0,0468 ha, KW 11933, nr 2295/143
pow. 0,1335 ha, KW 11933, nr 2629/143 pow. 0,2020 ha,
KW 11933, nr 2287/143 pow. 0,0462 ha, KW 6706,
nr 2363/118 pow. 0,0051 ha, KW 17197, nr 2366/200
pow. 0,0067 ha, KW 17197,
- przy ul. Chlebowej: nr 633/41 pow. 0,1014 ha,
KW 9355, nr 634/44 pow. 0,3165 ha, KW 9355,
- boczna do ul. Wodeckiego: nr 2303/143 pow. 0,0050 ha,
KW 25609,
- działka przyległa do ul. Wodeckiego: nr 2491/250
pow. 0,0079 ha, KW 17197, nr 2492/250 pow. 0,0566 ha,
KW 17197,
- przy ul. Górniczej: nr 3379/31 pow. 0,6929 ha,
KW 15569, nr 1962/52 pow. 1,2441 ha, KW 15569,
- działka przyległa do ul. Górniczej: nr 1963/52
pow. 1,6035 ha, KW 15569,
- działka przyległa do ul. Kasztanowej: nr 588/1
pow. 0,0756 ha, KW 15748,
- przy ul. Armii Krajowej: nr 1258/273 pow. 0,0655 ha,
KW 28746,
- przy al. Jana Pawła II: nr 916/61 pow. 0,2895 ha, KW 15398,
- przy ul. K. Miarki: nr 234/80 pow. 0,1518 ha, KW 15470,
- przy ul. Mickiewicza: nr 368/4 pow. 0,0628 ha, KW 15470,
- skrzyżowanie ulic Zdrojowej i 1 Maja: nr 760/69
pow. 0,0692 ha, KW 20133,
o łącznej wartości księgowej netto wynoszącej
5 499,49 zł (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć 49/100),
b) prawo własności działki położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa o nr. 3514/1 i łącznej powierzchni 0,0575 ha, opisanej w Księdze Wieczystej KW 26751, o wartości księgowej netto wynoszącej 5 025,50 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dwadzieścia pięć 50/100),
c) prawo własności nawierzchni asfaltowej ul. Wodeckiego od ul. Rybnickiej do granicy działki nr 2363/118
(numer inwentarzowy 220/100013), o wartości księgowej netto według stanu na dzień 28 lutego 2005 r.
wynoszącej 3 828,27 zł (słownie złotych: trzy tysiące
osiemset dwadzieścia osiem 27/100).
2) na rzecz gminy górniczej Jastrzębie-Zdrój prawa własności kanalizacji deszczowej położonej na osiedlu
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
3) na rzecz gminy górniczej Suszec nieruchomości o łącznej
powierzchni 0,9520 ha położonej w pasie drogowym
ul. Piaskowej w Suszcu. Zrzeczeniu się podlegają:
a) prawo użytkowania wieczystego działek o numerach
3371/203 i 2932/168 opisanych w Księdze Wieczystej
KW 39004, o łącznej wartości księgowej netto na dzień
31 marca 2005 r. wynoszącej 3 835,61 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć 61/100),
b) prawo własności nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej (o numerze inwentarzowym 220/100026)
o wartości księgowej netto na dzień 31 marca 2005 r.
wynoszącej 65 183,07 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy
sto osiemdziesiąt trzy 7/100).
2. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru
i kontroli nad realizacją niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały na adres Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Bezpieczeństwa Energetycznego,
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie uchylenia niektórych uchwał Walnego
Zgromadzenia Spółki
Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, w oparciu o pozytywną
opinię Rady Nadzorczej, wyrażoną uchwałą nr 118/V/2005
z dnia 13 maja 2005 r. uchwala, co następuje:
1. Uchyla uchwałę nr 2 Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. z dnia 19 kwietnia 2001 r. (akt notarialny Repertorium A nr 3583/2001).
2. Uchyla uchwałę nr 3 Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. z dnia 21 października 2002 r. (akt notarialny Repertorium A nr 10554/2002).
3. Uchyla uchwałę nr 4 Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. z dnia 21 października 2002 r. (akt notarialny Repertorium A nr 10554/2002).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
– 14 –
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9711-9713
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
Uchwała nr 8
w sprawie zmiany niektórych uchwał
Walnego Zgromadzenia Spółki
Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej, wyrażoną uchwałą nr 118/V/2005
z dnia 13 maja 2005 r. uchwala, co następuje:
1. Zmienia treść uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 23 maja 2001 r. (akt notarialny Repertorium A
nr 4543/2001) w taki sposób, że w ustępie 1 uchyla literę c.
2. Zmienia treść uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 11 grudnia 2001 r. (akt notarialny Repertorium A nr
12715/2001) w taki sposób, że w ustępie 1 literze b uchyla
tiret pierwsze oraz tiret szóste.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwały od nr. 1 do nr. 8 zostały podjęte wszystkimi głosami
za.
Poz. 9712. WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy. KRS
0000081828. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2002 r.
[BM-9253/2005]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala
się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. następującym członkom Rady
Nadzorczej Spółki:
- Jerzemu Wolskiemu od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.,
- Katarzynie Królak od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.,
- Zbigniewowi Łęczyckiemu od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.,
- Michałowi Kozłowskiemu od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.,
- Kazimierzowi Adamczykowi od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.,
- Małgorzacie Discher od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r.,
- Bartłomiejowi Popielarskiemu od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r.,
- Januszowi Wolakowi od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa
uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.
III.
PRAWO UPADŁOŚ CIOWE
I NAPRAWCZE
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, zawiadamia, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa,
w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6, w dniu 21.06.2005 r.
podjęte zostały m.in. uchwały nr 3 i 4, o następującej treści:
1.
Postanowienie
o ogłoszeniu upadłości
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala
się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
następującemu członkowi Zarządu Spółki: Krzysztofowi
Janowi Chopcianowi od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa
uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 9713. ABM BIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Szczytnie. KRS 0000135530.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 listopada 2002 r., sygn. akt V GU 37/05.
[BM-9250/2005]
Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 lipca 2005 r. ogłosił upadłość dłużnika
ABM Bielińska Spółka Komandytowo-Akcyjna w Szczytnie
obejmującą likwidację majątku dłużnika (sygn. akt V GU 37/05).
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu
komisarzowi i wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty
ukazania się niniejszego i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
– 15 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9713-9717
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej
do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze
wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sędzią komisarzem wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego
w Olsztynie Ewę Dominowską. Syndykiem upadłości wyznaczono osobę Andrzeja Aleksandrowicza.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 9714. „EURBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000035913. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 sierpnia 2001 r., sygn. akt XVII GU 394/05.
[BM-9286/2005]
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy,
ul. Marszałkowska 82, w sprawie o sygn. akt XVII GU 394/05
postanowieniem z dnia 14.07.2005 r. ogłosił upadłość EURBUD Sp z o.o. w Warszawie, ul. Rzymowskiego 30 lok. 304.
Sędzią komisarzem wyznaczył ASR Daniela Sobiesiaka,
syndykiem Hannę Kapko i wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 6 tygodni od ukazania
się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenie z podaniem sygn. akt w 2 egzemplarzach należy
składać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XVII
Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, Warszawa, ul. Marszałkowska 82.
Poz. 9715. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁU GOWE „MARABUD” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000091130. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GU128/05, VIII GUp 34/05.
[BM-9233/2005]
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących
do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze
wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania
się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Poz. 9716. „SHIBAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Łomży. KRS 0000182033.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2003 r., sygn. akt V GU 2/05.
[BM-9277/2005]
Postanowieniem z dnia 20.07.2005 r. Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy w Łomży, ogłosił upadłość „SHIBAS” Sp. z o.o.
w Łomży, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182033, obejmującą likwidację majątku dłużnika, sygn. akt V GU 2/05.
Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR w Łomży
Jolanty Pardo. Wyznaczył na syndyka masy upadłości Waldemara Piceluka z Kancelarii Adwokackiej, ul. Dworna 23,
18-400 Łomża.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy
od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
na adres: Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy w Łomży, ul. Polowa 1.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej
do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy
od ukazania się obwieszczenia o upadłości w MSiG do Sędziego
komisarza na adres: Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy
w Łomży, ul. Polowa 1, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
3.
Ogłoszenie
o sporządzeniu i przekazaniu
sędziemu komisarzowi
listy wierzytelności
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 27 lipca 2005 r., sygn. akt VIII GU 128/05, ogłosił
upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „MARABUD” Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Potockiego 3B, wyznaczając
Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego
i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Miłka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości
zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce
Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grabiszyńska 269, 53-245 Wrocław, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego
po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 34/05.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 9717. ALU-BITERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Płocku. KRS 0000071723.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 4/04.
[BM-9271/2005]
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „ALU-BITERM”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku, sygn. akt V
GUp 4/04, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził
– 16 –
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9717-9723
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Uzupełniającą listę wierzytelności można
przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Płocku,
Wydział V Gospodarczy, Płock, ul. Kilińskiego 10b, pok. 112,
i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść względem
niej sprzeciw.
Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany
w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19. Każdy wierzyciel oraz upadły
w trybie z art. 255-256 Prawa upadłościowego i naprawczego
w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia może złożyć
Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania lub odmowy
uznania wierzytelności.
Poz. 9718. „AUTOMATION” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ
BŁĄDZIŃSKI, WIESŁAW KASPRZAK W UPADŁOŚCI w Szczecinie.
KRS 0000007701. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19 kwietnia 2001 r., sygn. akt XXII GUp 82/04.
[BM-9299/2005]
Poz. 9721. Ruszuk Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe ANEKS
w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XIV
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn.
akt XIV GUp 8/04.
[BM-9249/2005]
W związku ze sporządzeniem przez nadzorcę sądowego
i przekazaniu w dniu 24.05.2005 r. Sędziemu komisarzowi
listy wierzytelności upadłego: „AUTOMATION” Sp. j. Andrzej
Błądziński, Wiesław Kasprzak w Szczecinie, sygn. akt XXII GUp
82/04 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona
do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego w Szczecinie,
Wydziału XXII Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 115,
oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu do Sędziego
komisarza co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Gazecie Wyborczej
i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Gospodarczy, Wydział
XIV Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych,
ogłasza, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego Romana Ruszuka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe „ANEKS” z siedzibą
w Białymstoku, w upadłości, sygn. akt XIV GUp 8/04.
Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu
Rejonowego przy ul. Łąkowej 3, pokój 1 (wejście od ul. Ryskiej).
Poz. 9719. HURTOWNIA OBUWIA „CALIGA BJM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
w Poznaniu. KRS 0000157053. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt XV
GUp 1/05.
[BM-9265/2005]
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XV Gospodarczy Spraw
Upadłościowych i Naprawczych, w sprawie o sygn. akt XV
GUp 1/05 Hurtownia Obuwia „Caliga” BJM Sp. z o.o. Poznań
informuje, że syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu
komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać
w sekretariacie Wydziału - ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy
uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
Poz. 9720. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ „MICON”
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Trzebczu. KRS 0000070165.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 13/04.
[BM-9263/2005]
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń „MICON” S.A. w Trzebczu, sygn.
akt V GUp 13/04, zawiadamia, iż syndyk sporządził i przekazał
Sędziemu uzupełniającą listę wierzytelności.
18 SIERPNIA 2005 R.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel
umieszczony na liście może złożyć sprzeciw Sędziemu komisarzowi co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile
projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.
Poz. 9722. „TECHWAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Józefowie. KRS 0000112664.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
2 marca 2004 r., sygn. akt VIII GUp 42/05, XVII GUp 2/05.
[BM-9283/2005]
Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym „TECHWAR” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Józefowie, sygn. akt VIII GUp 42/05 (poprzednia sygnatura
XVII GUp 2/05), sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Pragi, Wydział VIII Gospodarczy, Warszawa,
ul. Marszałkowska 82, pok. 428, i w terminie dwóch tygodni
od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego.
Poz. 9723. ŻYCIE HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000127599.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23 sierpnia 2002 r., sygn. akt XVII GUp 159/04.
[BM-9282/2005]
Sędzia komisarz ogłasza, iż w postępowaniu upadłościowym
Życie Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt
XVII GUp 159/04, została sporządzona przez syndyka masy
– 17 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9723-9727
IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
upadłości i przekazana do Sędziego komisarza lista wierzytelności.
Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVII
Gospodarczy, ul. Marszałkowska 82, i w terminie 14 dni
od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania bądź odmowy uznania zgłoszonej wierzytelności.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
4.
Ogłoszenie
o możliwości przeglądania
planu podziału
8.
Inne
Poz. 9726. EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kołobrzegu.
KRS 0000181988. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 4 grudnia 2003 r., sygn. akt V GUp 27/04.
[BM-9275/2005]
Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział VII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 29.07.2005 r.
stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Europejskiego Centrum Edukacyjnego, Instytutu Kształcenia Menedżerów Sp. z o.o. w Kołobrzegu, sygn. akt V GUp 27/04.
Poz. 9724. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁU GOWE DROGOWNICTWA „DROMAX” SPÓŁKA Z OGRANI CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaśle. KRS 0000117320.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 czerwca 2002 r., sygn. akt V GUp 2/04.
[BM-9256/2005]
Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony ostateczny
plan podziału funduszów masy upadłości PPUD „DROMAX”
Sp. z o.o. w Jaśle (sygn. akt V GUp 2/04) uzyskanych
ze sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku. Plan można
przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie, ul. Wolności 3,
Sekcji ds. Upadłościowych i Układowych, Wydziału V Gospodarczego, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia
wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.
5.
Postanowienie
o umorzeniu postępowania
upadłościowego
IV.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ PRAWO
UPADŁOŚCIOWE I PRAWO
O POSTĘPOWANIU
UKŁADOWYM
3.
Postanowienie o ukończeniu
postępowania upadłościowego
Poz. 9727. ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO „POLINO”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000044902. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 września 2001 r., sygn. akt XXI U 119/98.
[BM-9269/2005]
Poz. 9725. ZAKŁAD BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO
KANWOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ w Opolu. KRS 0000102324. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2002 r., sygn. akt V GUp 3/03.
[BM-9257/2005]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Sąd Gospodarczy,
Wydział XIV Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie
o sygn. akt XXI U 119/98 stwierdził ukończenie postępowania
upadłościowego Zakładów Przemysłu Bawełnianego „POLINO”
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.
Sąd Rejonowy w Opolu, Sąd Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 19.07.2005 r. w sprawie
o sygn. akt V GUp 3/03 umorzył postępowanie upadłościowe
Zakładu Budownictwa Inżynieryjnego „KANWOD” Sp. z o.o.
w Opolu.
Na postanowienie to służy zażalenie do Sądu Okręgowego
w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądu Gospodarczego, Wydział XIV
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych,
w terminie tygodniowym od daty ogłoszenia.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 18 –
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9728-9733
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Poz. 9728. Waszczuk Celina prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Budowa Wystaw Targowych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RICHARD
w Piechowicach. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział VIII
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Układowych, sygn. akt U 44/03.
[BM-9254/2005]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział VIII Gospodarczy
ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia
1 sierpnia 2005 r. w sprawie o stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Celiny Waszczuk - prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Budowa Wystaw Targowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Richard”
w Piechowicach.
z dnia 5 sierpnia 2003 r. w przedmiocie zmiany Sędziego
komisarza w ten sposób, że w miejsce Sędzi Lucyny Polak,
jako Sędziego komisarza w niniejszej sprawie ustanowił as.
sąd. Łukasza Lipowicza.
V.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ KODEKS
POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Poz. 9729. TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„HANSAPOOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczecinie. KRS 0000221974. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 grudnia 2004 r., sygn. akt XXII U 38/97.
[BM-9248/2005]
Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XXII Gospodarczy,
podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia
27 kwietnia 2005 r. ukończono postępowanie upadłościowe
Towarzystwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Hansapool” Spółki z o.o. w Szczecinie, sygn. akt XXII U 38/97.
5.
Inne
Poz. 9730. Tarka Magdalena prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą TO i TO w Szczecinie. Sąd Rejonowy
w Szczecinie, Wydział XXII Gospodarczy, sygn. akt XXII
U 200/03.
[BM-9255/2005]
Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XXII Gospodarczy,
podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia
18 lipca 2005 r. w postępowaniu upadłościowym: Magdalena
Tarka „TO i TO” w Szczecinie, sygn. akt XXII U 200/03,
wyznaczono nowego syndyka masy upadłości w osobie
Stanisława Siewińskiego.
Poz. 9731. MELKANWOD Spółka z o.o. w Baranowie,
w upadłości. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XV Gospodarczy Spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XV
U 181/02.
[BM-9264/2005]
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XV Gospodarczy Spraw
Upadłościowych i Naprawczych, w sprawie o sygn. akt XV
U 181/02 Melkanwod Sp. z o.o. Baranowo postanowieniem
z dnia 11.07.2005 r. zmienił postanowienie tutejszego Sądu
18 SIERPNIA 2005 R.
1.
Wezwanie spadkobierców
Poz. 9732. Wnioskodawca Jędrzejczyk Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt
I Ns 193/05/N.
[BM-9259/2005]
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział I Cywilny,
informuje, iż pod sygnaturą akt I Ns 193/05/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Rzepeckiej, zmarłej dnia 26.08.2004 r. w Krakowie, ostatnio stale
zamieszkałej w Krakowie, os. Tysiąclecia 45/18, z wniosku
Jadwigi Jędrzejczyk z uczestnictwem Gminy Miejskiej Kraków.
W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Krakowie,
os. Tysiąclecia 45.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się
i wykazania swoich praw do spadku - w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.
Poz. 9733. Wnioskodawca Ozga Andrzej. Sąd Rejonowy dla
Warszawy-Śródmieścia, Wydział VI Cywilny, sygn. akt VI Ns
1262/03.
[BM-9224/2005]
Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia,
Wydział VI Cywilny, w sprawie o sygn. akt VI Ns 1262/03 toczy
się postępowanie z wniosku Andrzeja Ozgi o stwierdzenie
nabycia spadku po:
- Zygmuncie Niewiarowskim, s. Ewy i Franciszka, zmarłym
dnia 18.11.1983 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym
w Warszawie, ul. Nalewki 5 m. 24
oraz po:
- Irenie Niewiarowskiej z d. Świątek, c. Bronisława i Michaliny, zmarłej w dniu 17.07.1990 r. w Warszawie, ostatnio
stale zamieszkałej w Warszawie, ul. Nalewki 5 m. 24.
– 19 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9732-9737
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie sześciu miesięcy
zgłosili się i udowodnili swoje prawo do dziedziczenia,
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 9734. Wnioskodawca Gmina Chorzów. Sąd Rejonowy
w Chorzowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1440/04.
[BM-9294/2005]
Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, Wydział I Cywilny,
pod sygn. akt I Ns l440/04 toczy się postępowanie z wniosku
Gminy Chorzów o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Ryszardzie Bańczyku, synu Pawła i Julianny, zmarłym
30 maja 1951 r. w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałym
w Chorzowie, urodzonym w Chorzowie 6 lutego 1875 r.
W skład spadku wchodzi prawo własności nieruchomości
położonej w Chorzowie przy ul. Wandy 42, zapisanej
w Księdze Wieczystej KW 6116, prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Chorzowie.
- Małgorzacie Bańczyk z domu Keil, córce Tomasza i Florentyny, zmarłej 23 stycznia 1968 r. w Chorzowie, ostatnio
stale zamieszkałej w Chorzowie, urodzonej w Chorzowie
20 lipca 1876 r. W skład spadku wchodzi prawo własności
nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Wandy
42, zapisanej w Księdze Wieczystej KW 6116, prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.
- Dorocie Wiśniewskiej, córce Ryszarda i Małgorzaty, zmarłej
4 lipca 1992 r. w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałej
w Chorzowie, urodzonej w Chorzowie 9 marca 1910 r.
W skład spadku wchodzi prawo własności nieruchomości
położonej w Chorzowie przy ul. Wandy 42, zapisanej
w Księdze Wieczystej KW 6116, prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Chorzowie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie
6 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili
się w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i wykazali swoje prawa
do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
Poz. 9735. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta
Chorzów. Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 1170/04.
[BM-9300/2005]
Przed Sądem w Chorzowie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt
I Ns 1170/04 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Chorzowa
o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Jadwidze Gowin z domu Koziol, córki Jana i Franciszki,
zmarłej 18 grudnia 1961 r. w Chorzowie, ostatnio stale
zamieszkałej w Chorzowie, urodzonej 9 października 1876 r.
w Chorzowie, wdowie:
- Józefie Gowin, s. Franciszka i Jadwigi, zmarłego 13 maja 1962 r.
w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałego w Chorzowie,
urodzonego 21 kwietnia 1910 r. w Chorzowie, kawalera;
- Klarze Gowin z domu Gowin, córki Franciszka i Jadwigi,
zmarłej 7 września 1981 r. w Chorzowie, ostatnio stale
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
zamieszkałej w Chorzowie, urodzonej 26.06.1901 r. w Chorzowie, pannie.
W skład spadku wchodzi prawo własności nieruchomości
położonej w Chorzowie przy ul. Świdra 7, zapisanej w Księdze Wieczystej KW tom 57 karta 2206 Królewska Huta, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie
6 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili
się w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i wykazali swoje prawa
do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci
w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Poz. 9736. Wnioskodawca Łężniak Zofia. Sąd Rejonowy
w Żorach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 204/04.
[BM-9297/2005]
Przed Sądem Rejonowym w Żorach pod sygn. akt I Ns 204/04
toczy się postępowanie z wniosku Zofii Łężniak o stwierdzenie
nabycia spadku po Zbigniewie Łężniaku, synu Karola i Heleny,
ostatnio zamieszkałym w Żorach, zmarłym 24 stycznia 2004 r.
w Żorach. W skład spadku wchodzi:
- spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, typu własnościowego, położonego w Żorach na Osiedlu 700-lecia Żor 6/22,
- udział w prawie własności nieruchomości położonej
w miejscowości Przytkowice, dla której Sąd Rejonowy
w Wadowicach prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 27784,
- udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Żorach, dla której Sąd Rejonowy w Żorach
prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 6843 oraz prawo własności garażu, którym zabudowana jest powyższa nieruchomość, zapisanego w Księdze Wieczystej KW nr 6844.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6
miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili
się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w
przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o
stwierdzeniu nabycia spadku.
Poz. 9737. Wnioskodawca Mykietnik Małgorzata. Sąd Rejonowy w Żorach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 248/04.
[BM-9301/2005]
W Sądzie Rejonowym w Żorach w sprawie o sygn. akt I
Ns 248/04 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty
Mykietnik o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Jureczko,
synu Stanisława i Marii, urodzonym 16.09.1909 r. w Katowicach, zmarłym 16.04.2004 r. w Żorach, ostatnio zamieszkałym w Żorach przy ul. Fabrycznej 4, w skład spadku po którym wchodzi udział wynoszący 1/2 części w prawie własności
zabudowanej nieruchomości położonej w Żorach, zapisanej
w KW nr 1053 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach.
Spadkodawca pozostawił testament notarialny.
Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu,
w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo
do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
– 20 –
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9738-9743
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Poz. 9738. Wnioskodawca Supłowie Jadwiga i Stanisław.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi, Wydział II Cywilny, sygn.
akt II Ns 883/05.
[BM-9284/2005]
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu sześciu
miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili
się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi, Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 883/05 toczy się postępowanie
z wniosku Jadwigi i Stanisława małżonków Supłów (Supeł)
o stwierdzenie nabycia spadku po Natalii Bujnowskiej, córce
Ignacego Hołdyńskiego i Aleksandry (bd. o nazwisku panieńskim) wdowie, urodzonej 30 lipca 1894 r. w Sejnach, ostatnio
stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Świętosławskiej 33 m. 6,
zmarłej w Warszawie 14 maja 1965 r.
4.
Stwierdzenie zasiedzenia wezwanie zainteresowanych
przez ogłoszenie
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności jej
rodzeństwo bądź następców prawnych, aby w terminie 6
miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi, Wydział II Cywilny,
i udowodnili swoje prawa do spadku, pod rygorem pominięcia
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
Poz. 9739. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta
Chorzów. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział II Cywilny,
sygn. akt II Ns 2093/04.
[BM-9291/2005]
W Sądzie Rejonowym w Katowicach pod sygn. akt II Ns 2093/04
toczy się z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta
Chorzów postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
po Stanisławie Samiec, synu Pawła i Agnieszki, urodzonym
22 kwietnia 1907 r. w Gackach, zmarłym 21 stycznia 1978 r.
w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Katowicach
oraz po jego żonie Elfrydzie Franciszce Samiec z domu Czok,
córce Emila i Anny, urodzonej 22 sierpnia 1905 r. w Katowicach, zmarłej 20 lutego 1982 r. w Katowicach, ostatnio stale
zamieszkałej w Katowicach.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia
ukazania się tego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie
spadku po wyżej wymienionych spadkodawcach, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Poz. 9740. Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa
OSIEDLE MŁODYCH w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns 1038/04.
[BM-9268/2005]
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, Wydziale III
Cywilnym, w sprawie o sygn. akt III Ns 1038/04 toczy się
postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle
Młodych” w Łodzi z udziałem Haliny Alicji Sokalskiej zastępowanej przez kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych: Janie Szyszko
zmarłym w dniu 16 stycznia 1994 r. w Łodzi i Irenie Szyszko
zmarłej w dniu 4 stycznia 2001 r. w Łodzi, ostatnio stale
zamieszkałymi w Łodzi. W skład spadku wchodzi spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu nr. 85 położonego w Łodzi
przy ul. Bratysławskiej 17, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Łodzi.
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 9741. Wnioskodawca Gmina Czeladź. Sąd Rejonowy
w Będzinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 475/05.
[BM-9296/2005]
Przed Sądem Rejonowym w Będzinie w sprawie o sygn. akt I
Ns 475/05 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Czeladź
o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez Skarb Państwa
prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej
w Czeladzi przy ul. Walnej, składającej się z działek gruntu:
- nr geod. 76; k.m. 21, o powierzchni 121 m2.
Nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział
w sprawie i wykazali swe prawa do nieruchomości pod rygorem ich pominięcia w dalszym postępowaniu.
Poz. 9742. Wnioskodawca Gmina Czeladź. Sąd Rejonowy
w Będzinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 474/05.
[BM-9298/2005]
Przed Sądem Rejonowym w Będzinie w sprawie o sygn. akt I
Ns 474/05 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Czeladź
o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez Skarb Państwa
prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej
w Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej, składającej się z działek
gruntu:
- nr geod. 74; k.m. 28, o powierzchni 403 m2.
Nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział
w sprawie i wykazali swe prawa do nieruchomości pod rygorem ich pominięcia w dalszym postępowaniu.
Poz. 9743. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta
Będziński. Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 428/05.
[BM-9295/2005]
Przed Sądem Rejonowym w Będzinie w sprawie o sygn. akt I
Ns 428/05 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa Starosty Będzińskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedze-
– 21 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9743-9748
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
nie przez Skarb Państwa prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Świerczewskiego
składającej się z działek gruntu:
- nr geod. 22/1, karta mapy 3, o powierzchni 470 m2.
Nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział
w sprawie i wykazali swe prawa do nieruchomości pod rygorem ich pominięcia w dalszym postępowaniu.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 9744. Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe
Nadleśnictwo w Smardzewicach. Sąd Rejonowy w Opocznie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 418/05.
[BM-9235/2005]
W Sądzie Rejonowym w Opocznie, Wydział I Cywilny, toczy
się w sprawie o sygn. akt I Ns 418/05 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Smardzewice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w obrębie Jaksonek, gmina
Aleksandrów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami
działek 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152/2
o łącznej powierzchni 671,41 ha, w obrębie Dębowa Góra
Kolonia, gmina Aleksandrów, oznaczonych w ewidencji
gruntów numerami działek 183, 192, 264, 30, 353, 362, 432,
64, 75, 273 o łącznej powierzchni 5,0298 ha, w obrębie Taraska, gmina Aleksandrów, oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami działek 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2,
157/1, 157/2, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164, 165, 166, 170/1,
170/2, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 179, 180, 185/1, 185/2,
186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 187, 188, 189, 190, 191/2, 191/3,
191/4, 192/1, 192/2, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201/1,
201/2, 201/3, 201/4 o łącznej powierzchni 902,0694 ha przedstawionych na mapach zaewidencjonowanych przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, dla których nie
ma urzędowych ksiąg wieczystych ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się
do Sądu i udowodnili swoje prawo do opisanych nieruchomości pod rygorem pominięcia w postępowaniu o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.
Sądu i wykazali się tytułem własności do przedmiotowej
nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie,
o ile zostanie udowodnione.
Poz. 9746. Wnioskodawca Głowaccy Julianna i Wacław.
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 210/05.
[BM-9245/2005]
Przed Sądem Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim,
Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 210/05 prowadzone jest z wniosku Julianny i Wacława Głowackich postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności
nieruchomości położonej we wsi Bukowiec, gmina Żelechlinek, o powierzchni 4,54 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem działki 191, dla której nie jest prowadzona księga
wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się
do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do wyżej opisanej
nieruchomości pod rygorem pominięcia w postępowaniu.
Poz. 9747. Wnioskodawca Bąk Wanda. Sąd Rejonowy
w Wołominie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 309/05.
[BM-9222/2005]
Sąd Rejonowy w Wołominie, Wydział I Cywilny, zawiadamia,
że w tutejszym Sądzie pod sygn. akt I Ns 309/05 toczy się
postępowanie z wniosku Wandy Bąk o zasiedzenie.
Sąd wzywa nieznanych z nazwiska i miejsca zamieszkania
spadkobierców Marty Paczewskiej, aby w terminie 3 miesięcy
od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje
prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie
udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
Poz. 9748. Wnioskodawca Gmina Budziszewice. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 211/05.
[BM-9234/2005]
W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się sprawa z wniosku
Stanisława Bieńka o stwierdzenie nabycia na własność przez
zasiedzenie nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Górka 21/2,
dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru
dokumentów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
numer 35, o powierzchni 0,0176 ha.
Przed Sądem Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim
w sprawie o sygn. akt I Ns 211/05 toczy się postępowanie
z wniosku Gminy Budziszewice z udziałem Skarbu Państwa
reprezentowanego przez Starostę Tomaszowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości
położonych:
- w obrębie Adamów, gmina Budziszewice, oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami działek 1, o powierzchni
0,89 ha i 21 o powierzchni 1,14 ha,
- w obrębie Teodorów, gmina Budziszewice, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem działki 71, o powierzchni
0,53 ha,
- oraz działek w obrębie Mierzno II, oznaczonych w ewidencji
gruntów numerami 25 o powierzchni 0,54 ha i 32 o powierzchni 0,22 ha, dla których to nieruchomości nie jest
prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutej-
Poz. 9745. Wnioskodawca Bieniek Stanisław. Sąd Rejonowy
w Płocku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 283/05.
[BM-9276/2005]
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 22 –
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
poz. 9748-9749
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
szego Sądu i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej
nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi
zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
Poz. 9749. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta
Zabrze. Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, sygn. akt
I Ns 29/05/Sz.
[BM-9287/2005]
Wzywa się uczestników postępowania Jadwigę Schendzielorz
oraz Marcina Schendzielorza oraz ich spadkobierców, aby
w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Przed Sądem Rejonowym w Zabrzu w sprawie o sygn. akt I
Ns 29/05/Sz toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Pań-
stwa - Prezydenta Miasta Zabrza o stwierdzenie zasiedzenia
nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabrzu przy
ul. Dionizego Trocnera, o numerze geodezyjnym działki 3915/395,
o powierzchni 493m2, dla której Księga Wieczysta Sądu Rejonowego w Zabrzu tom: 50 karta 1761 utraciła moc prawną.
18 SIERPNIA 2005 R.
– 23 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
A–R
INDEKS
–H–
„HOTEL EUROPEJSKI W WARSZAWIE” SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie [BM-9279/2005] - s. 11, poz. 9710.
„HURTOWNIA OBUWIA CALIGA BJM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu
[BM-9265/2005] - s. 17, poz. 9719.
INDEKS
–A–
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
–I–
„ABM BIELIŃSKA” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
W UPADŁOŚCI w Szczytnie [BM-9250/2005] - s. 15, poz. 9713.
„ABN AMRO BANK (POLSKA)” SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie [BM-9225/2005] - s. 8, poz. 9706.
„AJ-INVEST” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-9281/2005] s. 10, poz. 9707.
„ALU-BITERM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Płocku [BM-9271/2005] s. 16, poz. 9717.
„ANEKS” Przedsiębiorstwo Handlowe - Ruszuk Roman
prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w Białymstoku
[BM-9249/2005] - s. 17, poz. 9721.
„AUTOMATION” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ BŁĄDZIŃSKI,
WIESŁAW KASPRZAK W UPADŁOŚCI w Szczecinie
[BM-9299/2005] - s. 17, poz. 9718.
–B–
„INTERMARKET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-9261/2005] s. 5, poz. 9698.
–J–
„JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA” SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju [BM-9223/2005] - s. 11, poz. 9711.
–K–
„KOTLIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kotlinie [BM-9288/2005] - s. 6, poz. 9699.
„KRUK I FISCHER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach [BM-9266/2005] - s. 6, poz. 9700.
„BODE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Legnicy [BM-9262/2005] s. 5, poz. 9694.
–C–
„CENTRUM ZANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie [BM-9292/2005] - s. 5,
poz. 9695.
„CLICKAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-9280/2005] - s. 5, poz. 9696.
„CODICILLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-9258/2005] - s. 7, poz. 9703.
–D–
„D&D RESORY POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie [BM-9293/2005] - s. 5,
poz. 9697.
„DALKIA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie
[BM-9289/2005] - s. 10, poz. 9708.
–E–
„EURBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-9286/2005] - s. 16, poz. 9714.
„EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE - INSTYTUT
KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kołobrzegu
[BM-9275/2005] - s. 18, poz. 9726.
–G–
„GRUPA ANIMEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Morlinach
[BM-9251/2005] - s. 10, poz. 9709.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–M–
„MANSYSTEMS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu [BM-9252/2005] - s. 7,
poz. 9701.
„MELKANWOD” Spółka z o.o. w Baranowie [BM-9264/2005] s. 19, poz. 9731.
–P–
„PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ MICON” SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Trzebczu [BM-9263/2005] - s. 17,
poz. 9720.
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
DROGOWNICTWA DROMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaśle [BM-9256/2005] - s. 18,
poz. 9724.
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
MARABUD” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BM-9233/2005] - s. 16, poz. 9715.
„PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wieluniu
[BM-9285/2005] - s. 7, poz. 9702.
–R–
„RICHARD” Budowa Wystaw Targowych Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe - Waszczuk Celina prowadząca działalność gospodarczą pod tą nazwą w Piechowicach
[BM-9254/2005] - s. 19, poz. 9728.
„Ruszuk Roman prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe ANEKS” w Białymstoku
[BM-9249/2005] - s. 17, poz. 9721.
– 24 –
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
S–Ż
INDEKS
–S–
„SCA HYGIENE PRODUCTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Oławie [BM-9278/2005] - s. 7,
poz. 9704.
„SHIBAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Łomży [BM-9277/2005] - s. 16,
poz. 9716.
„SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III”
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Jaworznie [BM-9270/2005] - s. 8, poz. 9705.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
–T–
„Tarka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą TO i TO” w Szczecinie [BM-9255/2005] - s. 19,
poz. 9730.
„TECHWAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Józefowie [BM-9283/2005] - s. 17,
poz. 9722.
„TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE HANSAPOOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI w Szczecinie [BM-9248/2005] - s. 19,
poz. 9729.
–W–
„Waszczuk Celina prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą Budowa Wystaw Targowych Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RICHARD” w Piechowicach
[BM-9254/2005] - s. 19, poz. 9728.
Wnioskodawca Bąk Wanda. Sąd Rejonowy w Wołominie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 309/05 [BM-9222/2005] s. 22, poz. 9747.
Wnioskodawca Bieniek Stanisław. Sąd Rejonowy w Płocku,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 283/05 [BM-9276/2005] s. 22, poz. 9745.
Wnioskodawca Głowaccy Julianna i Wacław. Sąd Rejonowy
w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 210/05 [BM-9245/2005] - s. 22, poz. 9746.
Wnioskodawca Gmina Budziszewice. Sąd Rejonowy
w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 211/05 [BM-9234/2005] - s. 22, poz. 9748.
Wnioskodawca Gmina Chorzów. Sąd Rejonowy w Chorzowie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1440/04 [BM-9294/2005] s. 20, poz. 9734.
Wnioskodawca Gmina Czeladź. Sąd Rejonowy w Będzinie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 475/05 [BM-9296/2005] s. 21, poz. 9741; sygn. akt I Ns 474/05 [BM-9298/2005] - s. 21,
poz. 9742.
18 SIERPNIA 2005 R.
Wnioskodawca Jędrzejczyk Jadwiga. Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 193/05/N [BM-9259/2005] - s. 19, poz. 9732.
Wnioskodawca Łężniak Zofia. Sąd Rejonowy w Żorach,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 204/04 [BM-9297/2005] s. 20, poz. 9736.
Wnioskodawca Mykietnik Małgorzata. Sąd Rejonowy
w Żorach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 248/04
[BM-9301/2005] - s. 20, poz. 9737.
Wnioskodawca Ozga Andrzej. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, Wydział VI Cywilny, sygn. akt VI Ns 1262/03
[BM-9224/2005] - s. 19, poz. 9733.
Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe
Nadleśnictwo w Smardzewicach. Sąd Rejonowy w Opocznie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 418/05 [BM-9235/2005] s. 22, poz. 9744.
Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta
Chorzów. Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 1170/04 [BM-9300/2005] - s. 20, poz. 9735.
Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta
Chorzów. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział II Cywilny,
sygn. akt II Ns 2093/04 [BM-9291/2005] - s. 21, poz. 9739.
Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Zabrze.
Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 29/05/Sz [BM-9287/2005] - s. 23, poz. 9749.
Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Będziński. Sąd
Rejonowy w Będzinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 428/05 [BM-9295/2005] - s. 21, poz. 9743.
Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa OSIEDLE MŁODYCH
w
Łodzi.
Sąd
Rejonowy
dla
Łodzi-Śródmieścia,
Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns 1038/04 [BM-9268/2005] s. 21, poz. 9740.
Wnioskodawca Supłowie Jadwiga i Stanisław. Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Pragi, Wydział II Cywilny, sygn. akt II
Ns 883/05 [BM-9284/2005] - s. 21, poz. 9738.
„WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ W LEGNICY” SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy
[BM-9253/2005] - s. 15, poz. 9712.
–Z–
„ZAKŁAD BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO KANWOD”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu
[BM-9257/2005] - s. 18, poz. 9725.
„ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO POLINO”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi [BM-9269/2005] - s. 18, poz. 9727.
–Ż–
„ŻYCIE HANDLOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-9282/2005] - s. 17,
poz. 9723.
– 25 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY
DO KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz.
90601.
COMPENSUS
HYDRAULIKA
KRZYSZTOF GREGOREK, LESZEK KOCOT SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000237773. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.07.2005.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9971/5/211]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka jawna 3. COMPENSUS HYDRAULIKA KRZYSZTOF GREGOREK, LESZEK KOCOT SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM
2. ulica KONSTYTUCJI nr domu 150 kod pocztowy
41-906 poczta BYTOM Rub. 4 Umowa lub statut
1 25.05.2005 R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ
20.06.2005 R. - ZMIANA PAR. 6, PAR. 7 01.07.2005
R. - ZMIANA PAR. 6 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GREGOREK 2. KRZYSZTOF
3. 69022112634 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KOCOT 2. LESZEK HENRYK 3. 67061500218 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA
WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GREGOREK 2. KRZYSZTOF 3. 69022112634 2 1. KOCOT
2. LESZEK HENRYK 3. 67061500218
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 29 12 Z PRODUKCJA POMP
I SPRĘŻAREK 2 1. 29 13 Z PRODUKCJA KURKÓW
I ZAWORÓW 3 1. 29 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
4 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 29 52
A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 6 1. 29 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA 7 1. 29 56 A PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 8 1. 29 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 9 1. 51 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 10 1. 51
51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH,
CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 11 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 12 1. 51 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻY-
18 SIERPNIA 2005 R.
NIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 13 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 14 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Poz. 90602. „INTERNATIONAL JOB & CONSULTING GROUP ANNA GRABSKA, KATARZYNA
SZCZEPSKA” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000237839. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9414/5/983]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka jawna 3. „INTERNATIONAL
JOB & CONSULTING GROUP ANNA GRABSKA,
KATARZYNA SZCZEPSKA” SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina JABŁONNA miejscowość JABŁONNA 2. ulica LEŚNA
nr domu 17B nr lokalu 24 kod pocztowy 05-110
poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub statut 1 16
MAJA 2005 R. 24.06.2005-ZMIANA PAR. 2.2 UMOWY SPÓŁKI Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GRABSKA 2. ANNA EWA 3. 70090301608
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SZCZEPSKA 2. KATARZYNA MARIA 3. 78112504345 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. REPREZENTACJA SAMODZIELNA DO
100.000 ZŁ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI O WARTOŚCI POWYŻEJ
100.000 ZŁ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH
WSPÓLNIKÓW PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GRABSKA 2. ANNA EWA
3. 70090301608 2 1. SZCZEPSKA 2. KATARZYNA
MARIA 3. 78112504345
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
2 1. 22 12 Z WYDAWANIE GAZET 3 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 4 1. 22 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA 5 1. 22 24 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM
DRUKU 6 1. 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA
POMOCNICZA 7 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 8 1. 51
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
9 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 10
1. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11
1. 52 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK 12
1. 52 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 13 1. 52 48 G SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 52 61
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 15 1. 52 63
A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 16 1. 52 63
B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 18 1. 63 30
B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 19 1. 63 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 20 1. 63 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA 21 1. 66 03 Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE 22 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 23 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI
I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 24
- 29 -
1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 25 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE
DANYCH 26 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z BAZAMI DANYCH 27 1. 73 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. 28 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 29 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 30 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 31 1. 74 40
Z REKLAMA 32 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 33 1. 74 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 34 1. 74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 35 1. 74 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW
TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 36 1. 74 87
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW I WYSTAW 37 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 80 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 39 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY
KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 40 1. 92 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 41 1. 92 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 42 1. 92 40
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
Poz. 90603. JAPOŃSKIE OGRODY BONSAI - MAREK
GAJDA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000237751. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17186/5/594]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka jawna 3. JAPOŃSKIE OGRODY BONSAI - MAREK GAJDA SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. ulica POŁCZYŃSKA nr domu 120 A kod pocztowy 01-304 poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub
statut 1 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 04 LIPCA 2005 ROKU Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KOSIŃSKI 2. JAROSŁAW
3. 62030605077 5. NIE 8. TAK 2 1. GAJDA 2. MAREK JAN 3. 52120201115 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. TAK 3 1. DAWIDOWSKA 2. GRAŻYNA STANISŁAWA 3. 53050700147 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. TAK
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KOSIŃSKI 2. JAROSŁAW
3. 62030605077 2 1. GAJDA 2. MAREK JAN
3. 52120201115 3 1. DAWIDOWSKA 2. GRAŻYNA STANISŁAWA 3. 53050700147
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KWIATÓW I ROŚLIN 2 1. 52 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW
3 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 01 12 B UPRAWA GRZYBÓW,
KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH 5 1. 01 41 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 6 1. 22 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; WYDAWANIE KSIĄŻEK
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
7 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 8 1. 22 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA 9 1. 80 42
B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 10 1. 93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90604. MALVA M.KOROLEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000237818. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16523/5/798]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka jawna 3. MALVA M.KOROLEWICZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.
WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica JANA STYKI nr domu 29
nr lokalu 1 kod pocztowy 03-928 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 23.06.2005 R.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KOROLEWICZ 2. MAGDALENA HELENA 3. 62123100809
5. NIE 8. NIE 2 1. BACHANEK 2. MARCIN KAZIMIERZ
3. 77110403090 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOROLEWICZ 2. MAGDALENA HELENA
3. 62123100809 2 1. BACHANEK 2. MARCIN KAZIMIERZ 3. 77110403090
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 15 86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY 2 1. 15 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW
3 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 5 1. 51 22
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
6 1. 51 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 7 1. 51 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
8 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 9 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
10 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
Poz. 90605. PRZEDSIĘBIOSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ART. OGÓLNOBUDOWLANE I ROLNE
SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW NAGŁY NORBERT
NAGŁY HANNA STEFAŃSKA. KRS 0000237767. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2005.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8449/5/880]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIOSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE ART. OGÓLNOBUDOWLANE I ROLNE SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW NAGŁY NORBERT NAGŁY HANNA STEFAŃSKA
5. TAK 6. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina
M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA 2. ulica BRONIEWSKIEGO nr domu
109 kod pocztowy 42-520 poczta DĄBROWA GÓRNICZA Rub. 4 Umowa lub statut 1 31 MARCA 2005
R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ
UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW 31.12.2004 Rub. 7 Wspólnicy 1 1. NAGŁY 2. STANISŁAW 3. 36050701417
5. NIE 8. NIE 2 1. NAGŁY 2. NORBERT JAN
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. 73112308517 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. STEFAŃSKA 2. HANNA TERESA 3. 62120801765
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI
SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. NAGŁY 2. STANISŁAW 3. 36050701417 2 1. NAGŁY 2. NORBERT JAN
3. 73112308517 3 1. STEFAŃSKA 2. HALINA TERESA
3. 62120801765
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 2 1. 51 53 SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA 4 1. 52 12 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 52 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW 6 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW SAMOCHODAMI UNIWERSALNYMI 7 1. 51
51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 8 1. 52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90606. RESTAURACJA SPHINX MAŁGORZATA
LEBIODA MARIUSZ LEBIODA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000237717. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11171/5/842]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka jawna 3. RESTAURACJA
SPHINX MAŁGORZATA LEBIODA MARIUSZ LEBIODA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina
M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica AL. WŁÓKNIARZY nr domu 238 A nr lokalu 2 kod pocztowy 90- 556
poczta ŁÓDŹ Rub. 4 Umowa lub statut 1 01.07.2005 R.
UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. LEBIODA 2. MAŁGORZATA
3. 63010802547 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. LEBIODA 2. MARIUSZ JANUSZ 3. 60083008953 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEBIODA 2. MAŁGORZATA 3. 63010802547 2 1. LEBIODA
2. MARIUSZ JANUSZ 3. 60083008953
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 55 30 A RESTAURACJE 2 1. 55 30
B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE
3 1. 55 40 Z BARY 4 1. 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 1. 74 40
Z REKLAMA 6 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
d) Spółki komandytowe
Poz. 90607. BIMS PLUS FACHOWY HANDEL HURTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000237861. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.07.2005.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6604/5/651]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka komandytowa 3. BIMS PLUS
- 30 -
FACHOWY HANDEL HURTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat M.
GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA
2. ulica HUTNICZA nr domu 25 A kod pocztowy 81061 poczta GDYNIA Rub. 4 Umowa lub statut 1 22
CZERWCA 2005 ROKU, NOTARIUSZ E.DOROTA
DRÓŻDŻ KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 20/3, REPERTORIUM A NR 6.193/2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWOHANDLOWE, TECHNIKA GRZEWCZA, SANITARNA I DOMOWA BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632054127 4. 0000108574
9. TAK 10. 5.000.000 (PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH
11. 5.000.000 (PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH 12. TAK
PRub. Dane o wkładzie wniesionym 1 1. 5.000.000
(PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. OSIPOWICZ
2. ROMUALD JERZY 3. 53110105675 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY Z KOMPLEMANTARIUSZY
JEST UPOWAZNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ REPREZENTUJE ZARZĄD, W SKŁĄD KTÓREGO OBECNIE WCHODZI
PAN KRZYSZTOF OSIPOWICZ. REPREZENTACJA
ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZ JEST JEDNOOSOBOWA. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. OSIPOWICZ 2. ROMUALD JERZY 3. 53110105675 2 1. BIMS PLUS FACHOWY
HANDEL HURTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300000137 4. 0000227644
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI
BUDOWLANYCH 2 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
3 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
4 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 6 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
7 1. 52 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 8 1. 60 24 TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 9 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 10
1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 11 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
12 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 13 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 14 1. 74 40
Z REKLAMA
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 90608. AMAZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237742. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11544/5/486]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AMAZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.
RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM
2. ulica WIERZBICKA nr domu 26/44 kod pocztowy
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
26-600 poczta RADOM Rub. 4 Umowa lub statut
1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.05.2005 REPERTORIUM A NR 1225/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SZWARC
SZCZEPANIK 2. PAULINA 3. 75062002981 5. ilość
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
6. NIE 2 1. LUCEDARSKA 2. JOLANTA JANINA
3. 52050406305 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25000 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LUCEDARSKI 2. PIOTR
3. 72070603498 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SZCZEPANIK 2. TOMASZ ADAM 3. 73102012611
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 2 1. 22 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 1. 30 0 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 4 1. 52
4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH
TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 64 2 TELEKOMUNIKACJA 6 1. 65 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE 7 1. 70
1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 1. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 1. 72 1 DORADZTWO
W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 10
1. 72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 11 1. 72 3 PRZETWARZANIE DANYCH 12
1. 72 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 13 1. 72 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO 14 1. 72 6 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA 15
1. 73 1 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 16 1. 74 4 REKLAMA 17 1. 80 2 SZKOLNICTWO NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ PODSTAWOWE 18 1. 80 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 19
1. 22 22 Z DRUKOWANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 20 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 21 1. 74 14 A DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTÓW STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH („PUBLIC RELATIONS”) 22 1. 74 81 Z WYKONYWANIE
FOTOGRAFII REKLAMOWEJ 23 1. 92 11 Z PRODUKCJA FILMÓW REKLAMOWYCH
Poz. 90609. APP - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237730. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16370/5/998]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. APP - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica IWICKA
nr domu 47 A kod pocztowy 00-735 poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub statut 1 12.05.2005, REPERTORIUM A NUMER: 2413/2005 ALEKSANDRA
BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA - NOTARIUSZ W POZNANIU 29.06.2005, REPERTORIUM A NUMER:
3797/2005, WITOLD DUCZMAL NOTARIUSZ W POZNANIU, ZMIENIONO: § 7 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KORWIN MAŁASZYŃSKI 2. PIOTR TOMASZ 3. 59032001833 5. ilość 250 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE
2 1. KORWIN MAŁASZYŃSKI 2. MICHAŁ MAREK
3. 84050707872 5. ilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA-
18 SIERPNIA 2005 R.
RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KORWIN MAŁASZYŃSKI 2. PIOTR TOMASZ 3. 59032001833 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 BUDOWNICTWO 2 1. 74 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 3 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 4 1. 74
14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
5 1. 74 40 Z REKLAMA 6 1. 74 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Poz. 90610. AUTO REX KIELCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000237269. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[KI.X NS-REJ.KRS/2815/5/291]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AUTO REX KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE
miejscowość KIELCE 2. ulica 1-GO MAJA nr domu
191 kod pocztowy 25-655 poczta KIELCE
Rub. 4 Umowa lub statut 1 24.05.2005 ROK, REP.
A 3011/2005 - NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL.
SIENKIEWICZA 30: UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 07.07.2005 ROK,
REP. A 4113/2005 - NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL.
SIENKIEWICZA 30: ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. CENTRUM MOTORYZACYJNE „POLMOZBYT” KIELCE SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 290704905 4. 0000097270 5. ilość 15 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. „AUTO LIDER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 292466440 4. 0000101493
5. ilość 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
35.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WOLSKI 2. MAREK LESZEK
3. 59012802470 5. PREZES 6. NIE Rub. 2 Organy
nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. TATKA 2. GRAŻYNA 3. 57032407086 2 1. KOT 2. ELŻBIETA JANINA 3. 69111505581 3 1. DE VILLE STEFAŃSKA
2. ELŻBIETA 3. 59111800427
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 34 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2 1. 34 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW 3 1. 34 20
Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
4 1. 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 5 1. 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
6 1. 50 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 7 1. 50 20 B POMOC
DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 1. 50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 9 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 10 1. 50 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ
SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 11
- 31 -
1. 55 1 HOTELE 12 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 13 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 14 1. 63
1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 15 1. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 16 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 18 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 19 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 20 1. 72 30
Z PRZETWARZANIE DANYCH 21 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 22 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
23 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 24
1. 74 40 Z REKLAMA 25 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 27 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 28 1. 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 29 1. 52 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 30 1. 52 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 1. 55 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE 32 1. 55
3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 33 1. 55 40 Z BARY 34 1. 55
5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING 35 1. 67
20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI
Poz. 90611. BIOCONTRACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237344. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2005.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8666/5/521]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BIOCONTRACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica ZAMBROWSKA nr domu 36 kod pocztowy 61-051 poczta POZNAŃ
Rub. 4 Umowa lub statut 1 13.06.2005 R. NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. ŚW. MARCIN
71/3 REP. A NR 2592/2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. MACKIEWICZ 2. ANDRZEJ ADAM
3. 53122401596 5. ilość 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 42.500 ZŁ 6. NIE 2 1. BRĘBOROWICZ
2. GRZEGORZ HENRYK 3. 48103101314 5. ilość 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
WOLI SKŁADANE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PREZESEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MACKIEWICZ 2. ANDRZEJ ADAM 3. 53122401596 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 24 4 PRODUKCJA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 2 1. 24 66 Z PRODUKCJA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 51 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB
OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH,
MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 5 1. 51 56
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 6 1. 52 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 7 1. 52 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 8 1. 73 10 D PRACE
BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK
BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO 9 1. 73 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI 10 1. 74 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 11 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 85 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO 13 1. 85 14
F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90612. „BOGUSŁAWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237721. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2005.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6201/5/44]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „BOGUSŁAWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat BIALSKI gmina MIĘDZYRZEC PODLASKI
miejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI 2. ulica
PIŁSUDSKIEGO nr domu 102 kod pocztowy 21560 poczta MIĘDZYRZEC PODLASKI Rub. 4 Umowa lub statut 1 10.06.2005 R., NOTARIUSZ RYSZARD MYSŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADZYNIU PODLASKIM, REP. A NR
2685/2005. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. LOYIK
2. BOGDAN 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. LOYIK
2. OKSANA 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
WOELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LOYIK 2. BOGDAN 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ
WIDEO 2 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 1. 51 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 4 1. 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 5 1. 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 6 1. 52 42 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY 7 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 8 1. 52 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO
ORAZ PRECYZYJNEGO 9 1. 52 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII 10 1. 52 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 11
1. 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 90613. BTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237797. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2005.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9981/5/532]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY
gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY 2. ulica RĘKODZIELNICZA nr domu 24 kod pocztowy 43-100
poczta TYCHY Rub. 4 Umowa lub statut
1 27.05.2005 R. DARIUSZ CELIŃSKI KANCELARIA
NOTARIALNA BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 4087/2005 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI 01.07.2005 R. DARIUSZ
CELIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMIN
SKABA DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA
REP. A NR 5757/2005 ZMIENIONO PAR. 8 UST.
3 LIT.A Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. FEDELIŃSKI 2. TADEUSZ BOLESŁAW 3. 71102808173
5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
25.000 ZŁ 6. NIE 2 1. FEDELIŃSKA 2. BOGUSŁAWA
ZOFIA 3. 74032911801 5. ilość 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 19000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. FEDELIŃŚKI
2. TADEUSZ BOLESŁAW 3. 71102808173 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FEDELIŃSKA 2. BOGUSŁAWA ZOFIA 3. 74032911801 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 1. 50 20
A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 1. 50 20 B POMOC DROGOWA
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
5 1. 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
6 1. 52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 8 1. 72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA 9 1. 72 60
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,
POZOSTAŁA 10 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 11 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 12 1. 74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 13 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90614. CLEOHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237605. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14992/5/906]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 140164138 3. CLEOHUN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
POTOCKA nr domu 14 nr lokalu PAW. 8 kod pocztowy 01-652 poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa
- 32 -
lub statut 1 20.06.2005 R. REP. A-4314/2005, ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ ORŁOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO,
KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ZŁOTEJ 73
W WARSZAWIE; Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy
1 1. LEE 2. TAE YOUNG 5. ilość 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEE 2. TAE YOUNG
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. LEE 2. DONG-GYU
3. 64092616154 4. JEDNOOSOBOWA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 2 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 3 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 4 1. 15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 5 1. 55 HOTELE
I RESTAURACJE 6 1. 74 40 Z REKLAMA 7 1. 17
WŁÓKIENNICTWO 8 1. 18 PRODUKCJA ODZIEŻY
I WYROBÓW FUTRZARSKICH 9 1. 36 PRODUKCJA
MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90615. „COGEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000236997. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2005.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9079/5/510]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 631005658 3. „COGEN” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ
XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze
10041 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ
gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica
F. NOWOWIEJSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy
60-967 poczta POZNAŃ Rub. 4 Umowa lub statut
1 17.11.1995 R., NOTARIUSZ A. ILLUKIEWICZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.
A NR 4265/95 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy
1 1. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 630139960
4. 0000012483 5. ilość 9500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 1000000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GROŃSKI 2. MARIUSZ
3. 59011909796 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 40 11 Z WYTWARZANIE, PRZETWARZANIE, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPLNEJ. 2 1. 40 30 A WYTWARZANIE,
PRZETWARZANIE, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPLNEJ. 3 1. 40 30 B WYTWARZANIE, PRZETWARZANIE, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPLNEJ. 4 1. 40 13
Z WYTWARZANIE, PRZETWARZANIE, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPLNEJ.
5 1. 45 21 D BUDOWA, ROZBUDOWA, MODERNIZACJA, REMONTY I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ
ENERGETYCZNYCH 6 1. 74 20 A WYKONYWANIE
USŁUG PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO BUDOWNICTWA W ENERGETYCE
WRAZ Z URZĄDZENIAMI TELEMECHANIKI, ŁĄCZNOŚCI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI. 7 1. 31 20
A PROJEKTOWANIE, KONSTRUOWANIE, PRODU-
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KOWANIE, REGENEROWANIE I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ, APARATURY ELEKTRYCZNEJ I ENERGETYCZNEJ ORAZ SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
DO MECHANIZACJI PRAC W ENERGETYCE
8 1. 74 30 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH
USŁUG W ZAKRESIE DORADZTWA TECHNICZNEGO, EKSPERTYZ, NADZORU TECHNICZNEGO, POWIERNICTWA INWESTYCYJNEGO, INFORMATYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH. 9 1. 51 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W KRAJU
I POZA JEGO GRANICAMI W SZCZEGÓLNOŚCI
W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA PRZEDSIĘBIORSTW
ENERGETYCZNYCH 10 1. 29 11 B ŚWIADCZENIE
INNYCH DOSTAW, ROBÓT I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90616. DECO - TARAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237775. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5463/5/903]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DECO - TARAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat WYSOKOMAZOWIECKI gmina CIECHANOWIEC miejscowość CIECHANOWIEC 2. ulica
WSPÓLNA nr domu 35 kod pocztowy 18-230 poczta CIECHANOWIEC Rub. 4 Umowa lub statut
1 25.05.2005 R. W KN DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO
W WARSZAWIE, REP. A 5153/2005 ZAWIĄZANO
SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KOZŁOWSKI
2. JÓZEF JACEK 3. 60010900558 5. ilość 251
(DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.100 (DWADZIEŚCIA
PIĘĆ TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ŁOCHNICKI 2. TADEUSZ 3. 58081311294 5. ilość 125 (STO
DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. ŁOCHNICKA 2. KRYSTYNA
3. 64082008648 5. ilość 125 (STO DWADZIEŚCIA
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500
(DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50100,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁOCHNICKI 2. TADEUSZ 3. 58081311294 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI 2 1. 01 41
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 3 1. 01
42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ 4 1. 02
02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 5 1. 15 11 Z PRODUKCJA MIĘSA,
Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW
6 1. 15 12 Z PRODUKCJA MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW 7 1. 15 13 A PRODUKCJA KONSERW,
PRZETWORÓW Z MIĘSA, PODROBÓW MIĘSNYCH
I KRWI 8 1. 15 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW
Z MIĘSA 9 1. 15 31 Z PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW 10 1. 15 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 11 1. 15 41 Z PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW 12 1. 15 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 13 1. 15 52
Z PRODUKCJA LODÓW 14 1. 15 61 Z WYTWARZA-
18 SIERPNIA 2005 R.
NIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 15 1. 15 71
Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I RYB 16 1. 15 72 Z PRODUKCJA KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 17 1. 15 81 A PRODUKCJA PIECZYWA 18 1. 15 81 B PRODUKCJA
WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH 19 1. 15
85 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH 20 1. 17 12
Z PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ ZGRZEBNEJ 21 1. 17 13 Z PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ CZESANKOWEJ 22 1. 17 14 Z PRODUKCJA
PRZĘDZY LNIANEJ 23 1. 17 17 Z PRODUKCJA
PRZĘDZY Z WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH POZOSTAŁA 24 1. 17 22 Z PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH ZGRZEBNYCH 25 1. 17 23 Z PRODUKCJA
TKANIN WEŁNIANYCH CZESANKOWYCH 26 1. 17
25 Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH 27 1. 17
40 A PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY I DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 28 1. 17 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU I WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO 29 1. 17 51 Z PRODUKCJA DYWANÓW
I CHODNIKÓW 30 1. 17 52 A PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH I SIECIOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 31 1. 17 52
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY SIECI I WYROBÓW POWROŹNICZYCH 32
1. 17 53 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW
WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM
ODZIEŻY 33 1. 17 54 Z PRODUKCJA WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 17 60 Z PRODUKCJA DZIANIN 35 1. 17 72 Z PRODUKCJA
ODZIEŻY DZIANEJ 36 1. 18 10 Z PRODUKCJA
ODZIEŻY SKÓRZANEJ 37 1. 18 21 Z PRODUKCJA
UBRAŃ ROBOCZYCH 38 1. 18 22 A PRODUKCJA
UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW, POZOSTAŁA 39 1. 18 22 B PRODUKCJA
UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT,
POZOSTAŁA 40 1. 18 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY
41 1. 18 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 42 1. 18 30 Z WYPRAWIANIE
I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA
WYROBÓW FUTRZARSKICH 43 1. 19 10 Z PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH 44 1. 19 20
Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH 45 1. 20 10 A PRODUKCJA WYROBÓW
TARTACZNYCH 46 1. 20 10 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA
DREWNA 47 1. 20 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY
FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK 48
1. 20 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH
I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 49 1. 20 40
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 50
1. 20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA 51 1. 20 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 52 1. 21 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 53
1. 21 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54 1. 25 22 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 55 1. 25
23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA 56 1. 25 24
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 57 1. 26 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 58 1. 26 21
Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH 59 1. 26 25 Z PRODUKCJA
CERAMICZNYCH WYROBÓW POZOSTAŁYCH 60
1. 26 30 Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
61 1. 26 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ 62 1. 26 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA
BUDOWNICTWA 63 1. 26 81 Z PRODUKCJA TECHNICZNYCH WYROBÓW ŚCIERNYCH 64 1. 26 82
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 65 1. 28 11
C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 66
- 33 -
1. 28 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 67 1. 28 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 68 1. 28 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 69 1. 28 52
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 70 1. 28 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW
NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW 71 1. 28 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 72 1. 28 63 Z PRODUKCJA
ZAMKÓW I ZAWIASÓW 73 1. 28 71 Z PRODUKCJA
POJEMNIKÓW METALOWYCH 74 1. 28 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH 75 1. 28
73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU 76 1. 28 74
Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW
I SPRĘŻYN 77 1. 28 75 A PRODUKCJA WYROBÓW
METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK
I KUCHNI 78 1. 28 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH 79
1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 80 1. 29 32
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH 81 1. 31 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC
I TRANSFORMATORÓW, 82 1. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA,
NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 83 1. 35 12 Z PRODUKCJA ORAZ NAPRAWA
ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 84 1. 35
50 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 85 1. 36 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ
I MEBLI DO SIEDZENIA 86 1. 36 12 Z PRODUKCJA
MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA
87 1. 36 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
88 1. 36 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA,
Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
89 1. 36 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI 90 1. 36 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 91 1. 36 61 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII 92 1. 36 62 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI 93 1. 36 63
Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 94 1. 37 10
Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH,
WŁĄCZAJĄC ZŁOM 95 1. 37 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC
WYROBY WYBRAKOWANE 96 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE 97 1. 45 21 A WYKONYWANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 98 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 99 1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 100
1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 101 1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH MURARSKICH 102 1. 45 31
A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKÓW I BUDOWLI 103 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 104 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 105 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH 106 1. 45
34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 107 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 108
1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
109 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 110 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 111 1. 45 44 A MALOWANIE 112 1. 45
44 B SZKLENIE 113 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 114 1. 50 20 A KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 115
1. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 116 1. 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 117 1. 52 71 Z NAPRAWA OBUWIA I POZOSTAŁYCH WYROBÓW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SKÓRZANYCH 118 1. 52 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 119 1. 52 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 120 1. 52 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 121 1. 55
10 Z HOTELE 122 1. 55 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE 123 1. 55 22 Z POLA KEMPINGOWE,
WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH
PRZYCZEP KEMPINGOWYCH 124 1. 55 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 125 1. 55 30 A RESTAURACJE 126 1. 55 30
B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE
127 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 128 1. 60 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY 129
1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 130 1. 60 24
B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 131 1. 61 10 B TRANSPORT
WODNY PRZYBRZEŻNY 132 1. 61 20 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY 133 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 134
1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 135 1. 63 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA 136 1. 71 10 Z WYNAJEM
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 137 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
LĄDOWEGO 138 1. 71 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW
TRANSPORTU WODNEGO 139 1. 71 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 140
1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 141 1. 71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
142 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 143 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 144 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 145 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE
OBIEKTÓW 146 1. 85 20 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 147 1. 85 31 B POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁA, Z ZAKWATEROWANIEM 148 1. 85
32 A ŻŁOBKI 149 1. 90 02 Z GOSPODAROWANIE
ODPADAMI 150 1. 92 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI 151
1. 92 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
152 1. 92 51 B DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH
NIŻ PUBLICZNE 153 1. 92 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 154 1. 93 01 Z PRANIE
I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
I FUTRZARSKICH 155 1. 93 02 Z FRYZJERSTWO
I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 156 1. 93
04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ
KONDYCJI FIZYCZNEJ
Poz. 90617. DELTAFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237785. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5355/5/283]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DELTAFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
WADOWICKI gmina BRZEŹNICA miejscowość
BRZEŹNICA 2. nr domu 234 B kod pocztowy 34-114
poczta BRZEŹNICA Rub. 4 Umowa lub statut
1 4 LIPCA 2005 R, NOTARIUSZ WIESŁAW KŁAPUT,
KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ,
REPERTORIUM A NUMER 17529/2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. FRANCZAK 2. WOJCIECH
JACEK 3. 57041202492 5. ilość 50 UDZIAŁÓW PO
500 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
6. NIE 2 1. FRANCZAK 2. BARTŁOMIEJ WOJCIECH
3. 81032612755 5. ilość 50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ,
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FRANCZAK 2. WOJCIECH JACEK 3. 57041202492 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FRANCZAK 2. BARTŁOMIEJ WOJCIECH 3. 81032612755 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 29 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH 2 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 3 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
4 1. 60 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
5 1. 74 40 Z REKLAMA
Poz. 90618. DS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237727. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9602/5/62]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM
2. ulica PL. KOŚCIUSZKI nr domu 9 kod pocztowy
41-902 poczta BYTOM Rub. 4 Umowa lub statut
1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2005 R. REP.
„A” NR 3586/2005 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DANUTĄ BAŃCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHORZOWIE, UL. WOLNOŚCI 16/4.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. DZIĘGAŁA
2. SŁAWOMIR 3. 77111505654 5. ilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - USTANOWIONA PROKURA W SPÓŁCE JEST PROKURĄ SAMOISTNĄ PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. DZIĘGAŁA 2. SŁAWOMIR 3. 77111505654
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. DZIĘGAŁA 2. MIKOŁAJ
3. 45040200795 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 17 WŁÓKIENNICTWO 2 1. 18 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
3 1. 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW
Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 4 1. 21 PRODUKCJA
MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW
Z PAPIERU 5 1. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA;
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 1. 24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7 1. 25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
8 1. 26 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 9 1. 27 PRODUKCJA METALI 10 1. 28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 11 1. 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 12 1. 31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 34
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
PRZYCZEP I NACZEP 14 1. 36 PRODUKCJA MEBLI;
- 34 -
DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 37 PRZETWARZANIE
ODPADÓW 16 1. 45 BUDOWNICTWO 17 1. 50
SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI 18 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 19 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 20 1. 55
HOTELE I RESTAURACJE 21 1. 60 2 TRANSPORT
LĄDOWY POZOSTAŁY 22 1. 63 1 PRZEŁADUNEK,
MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 23 1. 63 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT, POZOSTAŁA 24 1. 63 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 25 1. 64 12
A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA 26 1. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 27 1. 67 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM 28 1. 67 2 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 29 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 30 1. 71
WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI
ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 31 1. 72 INFORMATYKA 32 1. 74 12 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 33 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 34 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE
I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 35 1. 74 40 Z REKLAMA 36 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE
OBIEKTÓW 37 1. 74 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 80
4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 39 1. 90 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI
SANITARNE I POKREWNE
Poz. 90619. DYNAMIC GENERATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000237568. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.07.2005.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15255/5/189]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DYNAMIC GENERATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
CHMIELNA nr domu 30 nr lokalu 2 kod pocztowy
00-020 poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub statut 1 24.06.2005 R. NOTARIUSZ ANNA NIŻYŃSKA
KANCELARIA NOTARIALNA JADWIGA ZACHARZEWSKA ANNA NIŻYŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA,00-052 WARSZAWA UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18, REPERTORIUM A 2509/2005
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. PEJMAN 2. DARDASHTI 5. ilość 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8 Kapitał
zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PEJMAN 2. DARDASHTI
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 1. 30 02
Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH
URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
3 1. 32 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 4 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 5 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 6 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 72 10 Z DORADZTWO
W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
8 1. 72 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 9 1. 72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA 10 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH
11 1. 74 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 12 1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH
I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 13 1. 72 60
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,
POZOSTAŁA 14 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 15 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 16 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 18 1. 74 40
Z REKLAMA 19 1. 74 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 20
1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
21 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 90620. ENERGOMONTAŻ INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICIĄ. KRS
0000237486. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5967/5/12]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ENERGOMONTAŻ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICIĄ
5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ 2. ulica LUBELSKA
nr domu 36A nr lokalu 10 kod pocztowy 22-400
poczta ZAMOŚĆ Rub. 4 Umowa lub statut
1 16.06.2005 R., NOTARIUSZ ROBERT FRONC,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY
ALEJACH RACŁAWICKICH 6/4A, REP. A NR
2165/05. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. ENERGOMONTAŻ-ZACHÓD
SPÓŁKA
AKCYJNA
3. 930518613 4. 0000040552 5. ilość 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MARCINIEWICZ 2. DARIUSZ SŁAWOMIR 3. 65110609530 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
2 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH 3 1. 45 21
A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH 5 1. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 6 1. 45 21 G WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU
I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELE-
18 SIERPNIA 2005 R.
MENTÓW PREFABRYKOWANYCH 7 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 8 1. 45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH
I SZYNOWYCH 9 1. 45 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW
SPORTOWYCH 10 1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 11 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 12 1. 45 25 C WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 13 1. 45 25
D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 14 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 15 1. 45 31
A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKÓW I BUDOWLI 16 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 17 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 18 1. 45
32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
IZOLACYJNYCH 19 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 20 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 21 1. 45
33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 22
1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 23 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 24 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 25 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 26 1. 45
43 B SZTUKATORSTWO 27 1. 45 44 A MALOWANIE 28 1. 45 44 B SZKLENIE 29 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 30 1. 50 10 B SPRZEDAŻ
DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 31
1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 32 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 33 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
35 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 36 1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 37 1. 70
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA
ZLECENIE 38 1. A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 39 1. B RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
40 1. C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 41
1. D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 42
1. E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 43 1. F BUDOWNICTWO 44 1. H HOTELE I RESTAURACJE 45
1. I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA
I ŁĄCZNOŚĆ 46 1. K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI,
WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 47
1. M EDUKACJA
Poz. 90621. FOLLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237626. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14848/5/606]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 140163624 3. FOLLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica PAŃSKA nr domu 97 kod pocztowy 00-834 poczta
WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 17 CZERWCA 2005 ROKU SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE
ALEKSANDRĘ ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WSPÓLNEJ 57 LOK. 6 ZA NUMEREM REP. A 1968/2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
- 35 -
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy
1 1. KUŚMIERCZYK 2. JACEK KRZYSZTOF
3. 61101201718 5. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE
PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI
ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MOSPAN 2. TOMASZ
MARIUSZ 3. 67081802619 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. JANICKI 2. ANDRZEJ BOGUSŁAW
3. 55033103758 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. KUŚMIERCZYK 2. JACEK KRZYSZTOF 3. 61101201718
4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU
2 1. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 3 1. 24 PRODUKCJA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 4 1. 25 PRODUKCJA WYROBÓW
GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5 1. 27
34 PRODUKCJA DRUTÓW 6 1. 28 PRODUKCJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 7 1. 29 12 PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREK 8 1. 29 56 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 10 1. 33 4 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 11 1. 37 PRZETWARZANIE ODPADÓW 12 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 13 1. 52 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 14 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY;
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 15 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 16 1. 64 12
A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA 17 1. 64 20
C TRANSMISJA DANYCH 18 1. 64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA 19
1. 65 21 LEASING FINANSOWY 20 1. 65 23 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 21 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 22 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 23 1. 72 INFORMATYKA 24 1. 73
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 25
1. 74 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 26
1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 27 1. 74 15 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
28 1. 74 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 29 1. 74 3 BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 30 1. 74 4 REKLAMA 31 1. 74 50
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ
I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 32 1. 74 87
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA 33
1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM 34 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA POZOSTAŁA
Poz. 90622. „FOOD TEAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237770. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16656/5/65]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „FOOD TEAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica WOŁOSKA
nr domu 12 kod pocztowy 02-675 poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub statut 1 20.05.2005, MAGDALENA ŚMIETANKA - NOTARIUSZ MAJĄCA
SWOJĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W MAGDALENCE PRZY UL. LIPOWEJ 29, REPERTORIUM
A NR 1144/2005. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy
1 1. MAKOWSKA 2. JOANNA KATARZYNA
3. 65040912506 5. ilość 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 47 500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8 Kapitał
zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
JEDEN CZŁONEK. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MAKOWSKA 2. JOANNA KATARZYNA 3. 65040912506 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOSIOREK 2. ROBERT 3. 65030709130 2 1. WASILJEW 2. PAWEŁ MIKOŁAJ 3. 54061003957
3 1. BOGUSZ 2. ANNA 3. 66072905245
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 15 52 Z PRODUKCJA LODÓW
2 1. 15 81 A PRODUKCJA PIECZYWA I WYROBÓW
CIASTKARSKICH 3 1. 15 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH 4 1. 15 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI 5 1. 15 84
Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW
CUKIERNICZYCH 6 1. 15 86 Z PRZETWÓRSTWO
HERBATY I KAWY 7 1. 15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 15 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 9 1. 52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH 10 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 11 1. 52 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH,
POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12
1. 52 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK 13 1. 52 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
14 1. 55 30 A RESTAURACJE 15 1. 55 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE 16 1. 55 40
Z BARY 17 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 18 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 19 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
20 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 21 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 22 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 23 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 24 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25 1. 74
40 Z REKLAMA 26 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 27 1. 92 34 Z DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 1. 92 71 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI
WZAJEMNYMI
nością 3. FORACELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. ulica SZWEJKA nr domu 79 kod pocztowy 20-713
poczta LUBLIN Rub. 4 Umowa lub statut
1 25.06.2005 R., NOTARIUSZ EWA BARAN, KANCELARIA NOTARIALNA EWA BARAN, IWONA
WACH S.C., UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
41/9, 20-076 LUBLIN, REP A NR 3234/2005.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. RATKIEWICZ
2. PIOTR JAKUB 3. 58103102611 5. ilość 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. MARTYSIUK 2. ANDREI 5. ilość 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ZAŚ
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. RATKIEWICZ
2. PIOTR JAKUB 3. 58103102611 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 2 1. 52 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 32 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH 4 1. 52 48
A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 5 1. 52 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO 6 1. 93
05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 52 63
A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 8 1. 52 61
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 9 1. 52 63
B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 33 40 Z PRODUKCJA
INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 11 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ
GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 13
1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN
BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 14 1. 52 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 15 1. 74 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 16 1. 67 13
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 74 87
B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 1. 32 30
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ
SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM 19 1. 74 40 Z REKLAMA
Poz. 90623. FORACELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237769. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2005.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6631/5/411]
Poz. 90624. FORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000237644. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7859/5/534]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzial-
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzial-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 36 -
nością 2. 350677131 3. FORMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 5292 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA 2. ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 25.02.1994 R. NOTARIUSZ MAGDALENA CHLANDA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 541/94
Rub. 5 1. DO DNIA 31.12.2020 R. 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. MORAWA
2. ANDRZEJ ADAM 3. 57101102593 5. ilość 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. BERTIN 2. BRUNO 5. ilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE
3 1. MILANELLO 2. GIANNI 5. ilość 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE
4 1. FORMA S.R.L 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 100000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 8000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 25 2 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
I ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2 1. 31 6 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, ELEKTRONICZNEGO, TELEFONICZNEGO
ORAZ ICH CZĘŚCI SKŁADOWYCH 3 1. 21 2 PRODUKCJA MATERIAŁÓW OPAKUNKOWYCH I MAGAZYNOWYCH 4 1. 33 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW OBRÓBKI I PRZETWARZANIA INFORMACJI
PRZEMYSŁOWYCH 5 1. 51 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
HANDLOWA - NA RACHUNEK WŁASNY LUB
OSÓB TRZECICH - DOTYCZĄCA WSZELKICH
PRODUKTÓW POCHODZENIA KRAJOWEGO LUB
ZAGRANICZNEGO, HANDEL HURTOWY IMPORTOWANYMI ARTYKUŁAMI KONSUMPCYJNYMI
6 1. 51 1 POŚREDNICTWO HANDLOWE, Z WYŁĄCZENIEM POŚREDNICTWA I OBROTU (HANDLOWEGO) NIERUCHOMOŚCIAMI 7 1. 74 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I PRODUKCJI
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji 1 1. UCHWAŁA
O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIA 11.03.2005 R.
PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „FORMA
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, UCHWAŁA NR 2, AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.03.2005 R., NOTARIUSZ ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 964/2005 3. LIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
PRub. Dane likwidatorów 1 1. MORAWA 2. ANDRZEJ ADAM 3. 57101102593 Rub. 2 Informacje
o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1 1. ROZWIĄZANIE 2. UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU
SPÓŁKI Z DNIA 11.03.2005 R. PODJĘTA PRZEZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „FORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”,
UCHWAŁA NR 2, AKT NOTARIALNY Z DNIA
11.03.2005 R., NOTARIUSZ ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 964/2005
Poz. 90625. „GRAKOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237765. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4703/5/209]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 890251282 3. „GRAKOS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU nr w rejestrze 1498 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH
2. ulica BRONIEWSKIEGO nr domu 65 C nr lokalu
40 kod pocztowy 58-309 poczta WAŁBRZYCH
Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY
Z DN. 27.06.1994 R., REP. A NR 3578/1994, NOTARIUSZ JANUSZ SOBCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 10
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KOCUR 2. WŁADYSŁAW 3. 46110503512 5. ilość 440 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000, ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. GRZYBOWSKI 2. RYSZARD 3. 34063001696 5. ilość 320
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000, ZŁ
(TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE
3 1. SERDECZNY 2. WIESŁAW 3. 45070401571
5. ilość 640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
64.000, ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE
ZŁOTYCH) 6. NIE 4 1. DURDA 2. JAN HENRYK
5. ilość 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
60.000, ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 200000,00 PLN
PRub. Aporty 1 1. 116000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, PODPISYWANIA UMÓW
W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1/20 KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU I PROKURENTA. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOCUR
2. WŁADYSŁAW 3. 46110503512 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRZYBOWSKI 2. RYSZARD
JAN 3. 34063001696 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. ŁADA ŁOBARZEWSKI 2. TOMASZ
3. 60050904051 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 14 POZOSTAŁE GÓRNICTWO
2 1. 45 BUDOWNICTWO 3 1. 26 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 4 1. 90 ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 5 1. 29 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA 7 1. 74 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA
POZOSTAŁA 8 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 9 1. 52
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Dz. 6 Rub. 5 Informacja o postępowaniu upadłościowym 1 1. nazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy
GNS 31/98, VI U 23/98 data wydania 03.11.1998
PRub. Dane syndyka 1 1. ŻEGNAŁEK 2. MAREK
3. 54070606411
Poz. 90626. „GRANMASTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237791. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11698/5/796]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „GRANMASTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. ulica AL. KOŚCIUSZKI nr domu 3 kod pocztowy
90-418 poczta ŁÓDŹ Rub. 4 Umowa lub statut
1 10.06.2005 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI
18 SIERPNIA 2005 R.
PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 89, REP. A 2616/2005
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. ANTCZAK 2. DARIUSZ TADEUSZ 3. 61092400211 5. ilość 470
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.000 ZŁ
6. NIE 2 1. HRAB 2. BOGDAN 3. 47082401550
5. ilość 235 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
47.000 ZŁ 6. NIE 3 1. HRAB 2. JAKUB TOMASZ
3. 72070200114 5. ilość 235 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał
zakładowy 1. 200000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB
TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ANTCZAK 2. DARIUSZ TADEUSZ 3. 61092400211 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. HRAB 2. BOGDAN 3. 47082401550 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. HRAB 2. JAKUB TOMASZ
3. 72070200114 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. MICHALAK 2. ALEKSANDRA 3. 44032304406
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 28 75 A PRODUKCJA WYROBÓW
METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK
I KUCHNI 2 1. 29 13 Z PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓW 3 1. 29 72 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 4 1. 31 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH 5 1. 36 63
Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 51 44
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET
I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 7 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 8 1. 51 54
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
9 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 10
1. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11
1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB
I SZKŁA 13 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 60 24 A TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 15 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 16
1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 17 1. 63 11 B PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 18
1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 19
1. 63 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH
20 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 21 1. 63 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA 22
1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23
1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 24 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 25
1. 74 40 Z REKLAMA 26 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE
I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 27 1. 74 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 28 1. 74 87
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW I WYSTAW 29 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 30 1. 93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ
- 37 -
USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 31 1. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ
POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 32 1. 51 53 A SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA 33 1. 52 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90627. „HAMILTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237729. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8932/5/257]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „HAMILTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI 2. ulica GENERAŁA J. HALLERA nr domu 2 kod pocztowy 97200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI Rub. 4 Umowa
lub statut 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY
W DNIU 23 MAJA 2005 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2444/2005
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. FIRMOWSKA
2. EWA EDYTA 3. 75122016406 5. ilość 2 (DWA)
UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) 6. NIE 2 1. FIRMOWSKI 2. RADOSŁAW ANDRZEJ 3. 78022019094 5. ilość
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE W SPRAWACH, KTÓRE
POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB
ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI, O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY
ZŁOTYCH), KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. FIRMOWSKI
2. CEZARY IRENEUSZ 3. 71120614257 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 17 54 Z PRODUKCJA WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 1. 17 72 Z PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ 3 1. 18 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH 4 1. 18 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN
I CHŁOPCÓW, POZOSTAŁA 5 1. 18 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT, POZOSTAŁA 6 1. 18 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY 7 1. 18 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE 9 1. 45 12 Z WYKONYWANIE
WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH 10 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11 1. 45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH 12 1. 45 21
C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW
LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 13 1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
I TELEKOMUNIKACYJNYCH 14 1. 45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH 15 1. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 16 1. 45 21 G WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU
I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 17 1. 45 22
Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 18 1. 45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 19 1. 45 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 20 1. 45 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH 21 1. 45 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 22
1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 23 1. 45 25
B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
24 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI
STALOWYCH 25 1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 26 1. 45 25
E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 27 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
28 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 29 1. 45 31
C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW 30
1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 31 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH
32 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
33 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 34 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 35 1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 36 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 37 1. 45
42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 38
1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 39 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 40 1. 45 44 A MALOWANIE 41 1. 45 44
B SZKLENIE 42 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 43 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 44 1. 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 45 1. 50 10
B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 46 1. 50 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 47 1. 50
20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 48 1. 50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 49 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 50 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 51 1. 51 41 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 52
1. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 53 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 54 1. 51 53 B SPRZEDAŻ
HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 55 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 56 1. 51 56
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 57 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 58 1. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 59 1. 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 60 1. 52 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 61 1. 52 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH 62 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB
I SZKŁA 63 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 64 1. 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH 65 1. 52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 66 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 67
1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 68 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 69 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 70 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
SKŁADOWISKACH 71 1. 63 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA 72 1. 63 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 73 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 74 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
LĄDOWEGO 75 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 76 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 77
1. 74 40 Z REKLAMA 78 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE
I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 79 1. 93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90628. JZK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237781. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7285/5/287]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. JZK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. ulica STOLARSKA nr domu 6 nr lokalu 8 kod
pocztowy 31-043 poczta KRAKÓW Rub. 4 Umowa
lub statut 1 06.06.2005 R., NOTARIUSZ EWA ŻOCHOWSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 4302/2005
04.07.2005 R., NOTARIUSZ MARTA ĆMIKIEWICZ-IGNASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 5012/2005 - PAR. 6, PAR.
9, PAR. 11 UST. 2, PAR. 12, PAR. 21, PAR. 17 - PKT
4 DRUGI Z KOLEI OTRZYMAŁ OZNACZENIE
4.1 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. STARZYK 2. JANUSZ ZDZISŁAW 3. 55021504055 5. ilość 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. STARZYK 2. KATARZYNA MARIA
3. 83071604067 5. ilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU,
A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STARZYK 2. JANUSZ ZDZISŁAW 3. 55021504055
5. PREZES 6. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj
prokury 1 1. STARZYK 2. KATARZYNA MARIA
3. 83071604067 4. SAMODZIELNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 2 1. 17 WŁÓKIENNICTWO 3 1. 21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ,
PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU 4 1. 22
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 5 1. 24 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH
CHEMIKALIÓW 6 1. 25 PRODUKCJA WYROBÓW
GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 7 1. 26
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 8 1. 28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 9 1. 29
- 38 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 11
1. 31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ
RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 13 1. 33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW 14 1. 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 37
PRZETWARZANIE ODPADÓW 16 1. 45 BUDOWNICTWO 17 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 18 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 19 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE
20 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 21 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TURYSTYKĄ 22 1. 64 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA, TELEKOMUNIKACJA 23 1. 67 20
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 24 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 25 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ
BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 26
1. 72 INFORMATYKA 27 1. 73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 28 1. 74 DZIAŁANOŚĆ
GOSPODARCZA POZOSTAŁA 29 1. 80 EDUKACJA
30 1. 85 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 31 1. 90 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 32
1. 91 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW 33 1. 91 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH 34
1. 91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM 36
1. 93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
Poz. 90629. LINEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237687. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9511/5/881]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. LINEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ
gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica LODOWA nr domu 106 A kod pocztowy 93-232 poczta
ŁÓDŹ Rub. 4 Umowa lub statut 1 9.06.2005 R. NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 2340/2005.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE
UCHWAŁ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA
29.04.2005 R. REP. A NR 1792/2005 I Z DNIA
9.06.2005 R. REP. A NR 2340/2005 (SPROSTOWANEJ W DNIU 1.07.2005 R. REP. A NR 2709/2005)
UMIESZCZONYCH W PROTOKOŁACH SPORZĄDZONYCH PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA CZARNECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI. PRub. Dane podmiotów,
z których powstała spółka 1 1. LINEXIM - A. BAKALARZ B. MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA 3. 0000083707
5. 470507315 Rub. 7 Wspólnicy 1 1. BAKALARZ
2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. 52111407830 5. ilość
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000
ZŁ 6. NIE 2 1. MARCINIAK 2. BOGDAN ROMAN
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
3. 49092202170 5. ilość 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ 6. NIE 3 1. KOSIŃSKA
2. ANNA KATARZYNA 3. 77082602224 5. ilość
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000
ZŁ 6. NIE 4 1. MARCINIAK 2. MARCEL MICHAŁ
3. 73071800631 5. ilość 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 300000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W RAZIE POWOŁANIA
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BAKALARZ 2. ANDRZEJ STANISŁAW
3. 52111407830 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MARCINIAK 2. BOGDAN ROMAN 3. 49092202170
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. OPACKA 2. ELŻBIETA MARIA 3. 54042404281 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 17 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM
ODZIEŻY I DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 2 1. 17 54
Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 18 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 50 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 5 1. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 1. 50
50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 7 1. 51 16
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH,
ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
8 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 9 1. 51 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 10 1. 51 23
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 11
1. 51 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 12 1. 51 25
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO
TYTONIU 13 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 14 1. 51 32 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 15 1. 51
33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW
MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 16 1. 51 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 17 1. 51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
18 1. 51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TYTONIOWYCH 19 1. 51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 20 1. 51 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 21
1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW 22 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 23 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 24 1. 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 25 1. 52 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 26 1. 52 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH 27 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 28 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA 29 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 30 1. 55 10 Z HOTELE 31 1. 55 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 32 1. 55 30 A RESTAURACJE 33 1. 55 40 Z BARY 34 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 35 1. 60
24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 36 1. 60 24 C WYNAJEM
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 37
1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 38
1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWI-
18 SIERPNIA 2005 R.
SKACH 39 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH. 40 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 41 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 42 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 43 1. 74 12
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 44
1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
45 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 46 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE
I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 47 1. 74 87
B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90630. „LUMENA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000237715. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12050/5/769]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „LUMENA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK 2. ulica ZGLENICKIEGO nr domu
42A kod pocztowy 09-411 poczta PŁOCK
Rub. 4 Umowa lub statut 1 04 LIPIEC 2005, TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA, ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARKA MAJCHRZAKA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR
4653/2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. „LUMENA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 001311736 4. 0000036038
5. ilość 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
35000 6. NIE 2 1. BRZEZIŃSKI 2. STANISŁAW ROMAN 3. 49043001377 5. ilość 16 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8000 6. NIE 3 1. MALAGA 2. ANDRZEJ JAN 3. 71101300690 5. ilość 14
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7000 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTEM LUB
USTANOWIONYM PEŁNOMOCNIKIEM ORAZ
DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MALAGA 2. ANDRZEJ JAN 3. 71101300690
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BIENIAK 2. TADEUSZ JAN 3. 53081603978 2 1. PIETROŃ
2. GRZEGORZ 3. 62111205819 3 1. BRZEZIŃSKI
2. STANISŁAW ROMAN 3. 49043001377
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI 2 1. 31 20 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ 3 1. 31 62
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 45 31 A WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 5 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 1. 51 84
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
7 1. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 8 1. 64 20
C TRANSMISJA DANYCH 9 1. 71 33 Z WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO 10 1. 71 34 Z WYNAJEM PO-
- 39 -
ZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 11 1. 72 10
Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 12 1. 72 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 13 1. 72 22
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA 14 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE
DANYCH 15 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z BAZAMI DANYCH 16 1. 72 50 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 17 1. 72 60
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,
POZOSTAŁA 18 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 19 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 20 1. 74 30
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 21 1. 74 86
Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH
(CALL CENTER) 22 1. 74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 23
1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 90631. „MUPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237802. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17196/5/915]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „MUPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
ŚW.WINCENTEGO nr domu 110 nr lokalu U 04 kod
pocztowy 03-291 poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub statut 1 30.06.2005 R. - SŁAWOMIR OGONEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A 1834/2005. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. MULDER 2. PETER JAN 5. ilość 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. JANKOWIAK 2. SŁAWOMIR PIOTR 3. 78112902754
5. ilość 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
24.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DYREKTOR GENERALNY ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DYREKTOR GENERALNY ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. JANKOWIAK 2. SŁAWOMIR
PIOTR 3. 78112902754 5. DYREKTOR GENERALNY
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO,
WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 1. 15
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 3 1. 45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 4 1. 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH
BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 5 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 1. 45 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 8 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 9 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 10 1. 65 2 POŚREDNICTWO
FINANSOWE POZOSTAŁE 11 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 12 1. 71 WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 13 1. 74 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 14 1. 74 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 93 05 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, (PRZYUCZENIE DO WYKONYWANEJ PRACY) 17 1. 74 14
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 18
1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
19 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW (POŚREDNICTWO PRACY NA POTRZEBY WŁASNYCH
ZAKŁADÓW PRACY NA TERENIE EUROPY)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90632. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ CHOJNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237657. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6843/5/736]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CHOJNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość
CHOJNICE 2. ulica DRZYMAŁY nr domu 10 kod
pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE Rub. 4 Umowa
lub statut 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ DAMBEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU W DNIU
08.07.2005 R., NR REP. A 9229/2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. BLUE LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 690678495
4. 0000106249 5. ilość 69.840 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.492.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SKARB
PAŃSTWA 5. ilość 67.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.355.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał
zakładowy 1. 6847000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 3355000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDNOOSOBOWO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOSIDOWSKI 2. STANISŁAW 3. 64081102879
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ŚLIŻAK 2. ANTONI 3. 51100905478 2 1. ŚWIATOWA 2. URSZULA 3. 54102105204 3 1. SZKLANNY 2. JANUSZ
3. 54081611051 4 1. BULEJ 2. ZDZISŁAW
3. 41010111258 5 1. SKORULSKI 2. ANDRZEJ
3. 42090103870
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 2 1. 34 20
Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 3 1. 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 1. 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 5 1. 50 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 6 1. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 7 1. 50 30 A SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 8 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 9 1. 50 50
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 10 1. 55 23
Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 1. 60 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI 12 1. 60 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 13 1. 60 23
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY 14 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 15
1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 16 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 17 1. 63 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA 18
1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 19 1. 63 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 20 1. 63 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 21 1. 63 30
D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA
22 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
TRANSPORTOWYCH AGENCJI WODNYCH 23
1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
24 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 25 1. 71 21 Z WYNAJEM
POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 26 1. 71 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW
TRANSPORTU WODNEGO 27 1. 71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 28 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 29 1. 74 40 Z REKLAMA 30 1. 74 50
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ
I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 31 1. 74 70
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 32
1. 92 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90633. „REKREACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237719. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5467/5/507]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „REKREACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK
miejscowość BIAŁYSTOK 2. ulica SKŁADOWA nr
domu 10 kod pocztowy 15-399 poczta BIAŁYSTOK Rub. 4 Umowa lub statut 1 06.07.2005 R.
W KN JANUSZA DĄBROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A 7894/2005 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. PIECHOWSKA
2. KATARZYNA 3. 77070708488 5. ilość 490
(CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 (CZTERDZIEŚCI
DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SUSZENOK 2. OLGA
3. 72050616683 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 92 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI
2 1. 92 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 3 1. 92 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE
SKLASYFIKOWANA. 4 1. 92 72 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA. 5 1. 93 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 6 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI
MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI. 7 1. 52
HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO. 8 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI. 9 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.
- 40 -
Poz. 90634. RENALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237088. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4852/5/514]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. RENALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. ulica WĄSKA nr domu 4 nr lokalu 4 kod
pocztowy 15-481 poczta BIAŁYSTOK Rub. 4 Umowa lub statut 1 16.06.2005 R. W KN BOGUSŁAWA
WOJNOWSKIEGO W WARSZAWIE, REP. A 1192/2005
ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy
1 1. CHMIELEWSKA STANKIEWICZ 2. RENATA HELENA 3. 65111208882 5. ilość 52 (PIĘĆDZIESIĄT
DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000
(PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. L VERMEIR 2. JOS PAUL 5. ilość 48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 100000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. CHMIELEWSKA STANKIEWICZ 2. RENATA HELENA
3. 65111208882 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. L VERMEIR 2. JOS PAUL 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 1. 52
6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.
3 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 4 1. 63 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
Poz. 90635. RIPOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237759. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6067/5/174]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 357229170 3. RIPOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 9379 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI
gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE
2. ulica BERGELA nr domu 65 kod pocztowy 32-400
poczta MYŚLENICE Rub. 4 Umowa lub statut
1 27.04.2000 R. - NOT. M. KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. SZLAK 8, REP.
A NR 2984/2000; 02.07.2005 R. - NOT. S. SKIBA,
KANCELARIA NOT. W MYŚLENICACH, UL. PIŁSUDSKIEGO 14, REP. A NR 3563/2005 - ZMIANA
PKT I-VIII, PKT XIII, PKT XXII, PKT XXIV;
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KASELA 2. ELŻBIETA 3. 48072704062 5. ilość 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KASELA 2. ELŻBIETA 3. 48072704062 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 BUDOWNICTWO 2 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 3 1. 52 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 4 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 5 1. 60
TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 7 1. 65 POŚREDNICTWO FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNO-RENTOWYCH - Z WYŁĄCZENIEM
POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO/ PKD 65.1 Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA KREDYTÓW
BANKOWYCH I MIESZKANIOWYCH/ W TYM
DZIAŁALNOŚCI BANKU CENTRALNEGO I DZIAŁALNOŚCI ZASTRZEŻONEJ DLA POCZTY POLSKIEJ. 8 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
9 1. 74 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA - Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI
PRAWNICZEJ/ PKD 74.11.Z, - Z WYŁĄCZENIEM
DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH REWIDENTÓW I DORADCÓW PODATKOWYCH. 10 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ
I SPORTEM - Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI
ZWIĄZANEJ Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI
WZAJEMNYMI/ PKD 92.71, - Z WYŁĄCZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GIER LOSOWYCH, LOTERII PIENIĘŻNYCH, WIDEOTERII I GIER TELEBINGO.
Poz. 90636. SDV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237808. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17117/5/748]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. SDV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
MARYNARSKA nr domu 19A kod pocztowy 02674 poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub statut
1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 23.05.2005
R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA
18/5/,00-028 WARSZAWA. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. JDC-SGPS S.A. 5. ilość 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 PLN
6. NIE 2 1. SDV-SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO
DE VESTUARIO S.A. 5. ilość 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 PLN 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 100000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. NINA 2. ANTONIO VASCO 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SMIT 2. WILHELMUS JOHANNES 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 17 40 PRODUKCJA GOTOWYCH
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY 2 1. 18 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ 3 1. 18 2 PRODUKCJA ODZIEŻY
I DODATKÓW DO ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM
ODZIEŻY SKÓRZANEJ 4 1. 29 7 PRODUKCJA
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 31 62
PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO,
18 SIERPNIA 2005 R.
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 36 50
Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 7 1. 36 63
Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 51 15
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 9 1. 51 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 10 1. 51 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 11 1. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODZIEŻY I OBUWIA 12 1. 51 43 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 13 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 14 1. 51
84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 15 1. 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 16 1. 52 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 17 1. 52 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 18 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19 1. 52
45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 20 1. 52 48
E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK
Poz. 90637. SEMEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237117. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2005.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7598/5/114]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 630237183 3. SEMEPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr
w rejestrze 8882 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SADY 2. ulica ROLNA nr domu
2 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 CZERWCA 1994 R. NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 3440/94.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. BĄCZYK
BAUWENS 2. ANNA JUSTYNA 3. 70032803621
5. ilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁ 6. NIE 2 1. SEDAC-MECOBEL
SPÓŁKA AKCYJNA 5. ilość 60 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 100000,00 PLN
PRub. Aporty 1 1. 95000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BĄCZYK
BAUWENS 2. ANNA JUSTYNA 3. 70032803621
5. PREZES 6. NIE 2 1. BROSSIER 2. JEAN
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. REK 2. ALICJA 3. 46111007442 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 70 B IMPORT SUROWCÓW,
ELEMENTÓW I PÓŁPRODUKTÓW DO PRODUKCJI MEBLI 2 1. 36 11 Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
STELAŻY ŁÓŻKOWYCH ORAZ INNYCH ELEMENTÓW MEBLOWYCH 3 1. 36 11 Z MONTAŻ
I SPRZEDAŻ MEBLI
- 41 -
Poz. 90638. SIMPLICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237320. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8499/5/485]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. SIMPLICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica MAGNACKA nr domu 3F kod pocztowy 60-685 poczta POZNAŃ Rub. 4 Umowa lub
statut 1 10.06.2005 R., NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR
258/2005; 27.06.2005 R., NOTARIUSZ IZABELA
PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR
993/2005, ZMIENIONO PAR. 18 UST. 2 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. RADECKI 2. ROBERT 3. 75051311410 5. ilość 73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKA MOŻE BYĆ
REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ
KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RADECKI
2. ROBERT 3. 75051311410 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 12 Z WYDAWANIE GAZET
2 1. 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 3 1. 52
61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 4 1. 51
1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 5 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN,
URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 6 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY
OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ
GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 8 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 9 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA. 10 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA. 11 1. 51
8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 12 1. 51 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 13 1. 52
1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 52 2 SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 52 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 52
6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 17 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 18 1. 63 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA 19 1. 64 20
C TRANSMISJA DANYCH 20 1. 70 1 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 21
1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO 22 1. 72 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
23 1. 72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA 24 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 25 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 26
1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI
DANYCH 27 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 28 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
MASZYN I URZĄDZEŃ 29 1. 74 13 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 30 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 31
1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 32 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW 33 1. 74 40 Z REKLAMA 34 1. 74 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW 35
1. 74 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36 1. 74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 37 1. 80 42 KSZTAŁCENIE
USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 38 1. 92 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 39 1. 92 62 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA 40 1. 93
0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90639. TECHNOPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237757. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13987/5/519]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 016429506 3. TECHNOPHARMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 61696 5. NIE
3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 41 nr lokalu IIIP. kod pocztowy 00-071 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 10.08.2000 - NOTARIUSZ MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4412/2000,
14.06.2005 - NOTARIUSZ IRMINA KATARZYNA TALACHA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, REP. A NR 1481/2005, ZMIANA: § § 6, 7, 9,
11, 13, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40; USUNIĘTE § § 41 I 42; TEKST JEDNOLITY Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. BAGNIEWSKI 2. MAREK
3. 54052803593 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ROTENBERG
2. ARON 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BAGNIEWSKI 2. MAREK 3. 54052803593
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ROTENBERG
2. ARON 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 24 4 PRODUKCJA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 2 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 3 1. 51 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH
4 1. 73 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI
5 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
6 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 1. 74 40 Z REKLAMA 8 1. 74 82
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
9 1. 74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 10 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE
FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 1. 74 87 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. 12 1. 85 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO 13 1. 93
02 Z ZABIEGI KOSMETYCZNE.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 90640. TESTDNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237139. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7433/5/82]
SKLASYFIKOWANA 20 1. 80 4 KSZTAŁCENIE
USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 21 1. 65 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. TESTDNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 3. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW 2. ulica ROBOTNICZA nr
domu 32 A kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW Rub. 4 Umowa lub statut 1 23.05.2005, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII
NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 2882/2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy
1 1. SZYNKOWSKI 2. RAIMUND PAUL 3. 54052402099
5. ilość 510 (PIĘĆSET DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 50
(PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. JAWOREK
2. MARCIN 3. 78071300631 5. ilość 490 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JAWOREK 2. MARCIN 3. 78071300631 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
1 1. SZYNKOWSKI 2. RAIMUND PAUL 3. 54052402099
4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 24 42 Z PRODUKCJA LEKÓW
I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 2 1. 33 10
A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 3 1. 33 10
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY 4 1. 73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 5 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 6 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 1. 74 30 Z BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 8 1. 74 40 Z REKLAMA
9 1. 85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 52 31
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 11 1. 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
12 1. 15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 13 1. 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA
(Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 14 1. 24 16 Z PRODUKCJA TWORZYW
SZTUCZNYCH 15 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 16 1. 52
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 17 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 18 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 19 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE-
Poz. 90641. „UNIT BROKERS SILESIA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000237749. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1862/5/622]
- 42 -
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 072352674 3. „UNIT BROKERS SILESIA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 3685 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina
CZELADŹ miejscowość CZELADŹ 2. ulica SZPITALNA nr domu 9 kod pocztowy 41-250 poczta
CZELADŹ Rub. 4 Umowa lub statut 1 1. AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU W DN. 03.11.1994 R. (REP. A 17567/94) 2. AKT
NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK W KATOWICACH, 15.04.2005 R. (REP. 3408/2005) ZMIANA § 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GRYC 2. TOMASZ 3. 74041803973 5. ilość 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ 6. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KARKOSZKA
2. KRZYSZTOF 3. 75100504499 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
2 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH 3 1. 45 21
A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH 5 1. 45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW,
LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
6 1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH
OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 7 1. 45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH 8 1. 45 21
F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 9 1. 45
21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 10 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 11 1. 45 23
A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 12
1. 45 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 13
1. 45 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH 14 1. 45
24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 15 1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 16 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 17 1. 45 25 C WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 18 1. 45 25
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 19 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 20 1. 45 31
A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKÓW I BUDOWLI 21 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 22 1. 45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW 23 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 24 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 25 1. 45 33
A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 26 1. 45 33
B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 27 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 28 1. 45 34 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 29
1. 45 41 Z TYNKOWANIE 30 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 31 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 32 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 33
1. 45 44 A MALOWANIE 34 1. 45 44 B SZKLENIE 35
1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 36 1. 45
50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 37 1. 50 10
A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 38 1. 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 39 1. 50 20
A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 40 1. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 41 1. 50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 42 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 43 1. 50 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 44 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 45
1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI
I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 46 1. 51 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 47 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 48 1. 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 49 1. 51 16
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH,
ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 50
1. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 51 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB
OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 52 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 53 1. 51 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 54 1. 51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 55 1. 51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 56
1. 51 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 57 1. 51 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 58 1. 51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 59 1. 51 39
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 60 1. 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 61 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄ-
18 SIERPNIA 2005 R.
CYCH 62 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
I OSOBISTEGO 63 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH
ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 64 1. 51 53
A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 65 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 66 1. 51
54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 67
1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 68 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 69 1. 51 57
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 70
1. 51 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 71 1. 51 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
ORAZ MEBLI BIUROWYCH 72 1. 51 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH 73
1. 51 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI 74 1. 51 90 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA 75 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 76 1. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 77 1. 52 21 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW 78 1. 52 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 79 1. 52 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 80 1. 52 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH,
POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 81
1. 52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 82 1. 52 44
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
83 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO,
ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 84 1. 52 46
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA 85 1. 52 47
B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW
PIŚMIENNYCH 86 1. 52 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO
ORAZ PRECYZYJNEGO 87 1. 52 48 D SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 88
1. 52 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK 89 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 90 1. 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W SKLEPACH 91 1. 52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ 92 1. 52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 93
1. 55 30 A RESTAURACJE 94 1. 55 30 B PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE 95 1. 55 40 Z BARY 96 1. 55 51 Z STOŁÓWKI 97 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 98
1. 60 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 99 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 100
1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 101 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 102 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 103 1. 63 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 104 1. 63 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 105 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 106 1. 63 21 Z DZIAŁAL-
- 43 -
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY,
POZOSTAŁA 107 1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 108 1. 63 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 109
1. 63 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 110 1. 63 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA 111 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH TRANSPORTOWYCH AGENCJI WODNYCH 112 1. 64 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA
113 1. 65 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 114
1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY 115 1. 65 22
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
116 1. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
117 1. 67 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM 118 1. 67 12 A DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA
119 1. 67 12 B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 120 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 121 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 122 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 123 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 124 1. 70
20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 125 1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 126 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
127 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 128 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 129
1. 71 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU
WODNEGO 130 1. 71 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW
TRANSPORTU LOTNICZEGO 131 1. 71 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 132
1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 133 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 134 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 135 1. 71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 136 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 137 1. 73 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 138 1. 73 20
A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH 139 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 140 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
141 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 142 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW 143 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 144 1. 74 30
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 145 1. 74 40
Z REKLAMA 146 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 147 1. 74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 148 1. 74 70
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 149
1. 74 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 150 1. 74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI
151 1. 74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 152 1. 74 87
B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 153 1. 90
02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI 154 1. 90 03
Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA 155
1. 92 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 156 1. 92 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 157 1. 92 13 Z PROJEKCJA FILMÓW 158 1. 92 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 159 1. 92 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI 160 1. 92 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 161 1. 92 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
INFORMACYJNYCH 162 1. 92 51 C DZIAŁALNOŚĆ
ARCHIWÓW 163 1. 92 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA 164 1. 92 72
Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 165 1. 93
05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90642. VEGA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000237772. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.07.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17175/5/872]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. VEGA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. ulica BRONIKOWSKIEGO nr domu 1 nr lokalu
190 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT ZAŁOŻYCIELSKI
24.05.2005 R., ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ
BIAŁECKI ZASTĘPCA ALEKSANDRY ZAPART
PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ W W-WIE UL.
WSPÓLNA 57 LOK. 6, REPERTORIUM A NR
1618/2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SOLAKOGLU 2. OZDEN 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. ERGUN 2. RAGIP CENGIZHAN 5. ilość 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SOLAKOGLU
2. OZDEN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ERGUN 2. RAGIP CENGIZHAN 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 1. 51 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 3 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
4 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
5 1. 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 6 1. 51 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY,
OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 7 1. 51 17
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 10 1. 51 24
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 11 1. 51 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
12 1. 51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 13 1. 51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH,
JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 14
1. 51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 15 1. 51 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 16 1. 51 37 Z SPRZEDAŻ HURTO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 17
1. 51 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 18 1. 51 38 B SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 19 1. 51 39
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 20 1. 51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 21 1. 51 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 22
1. 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 23 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 24
1. 51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 25 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 26 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 27 1. 51 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
28 1. 51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 29
1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 30 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO
I GRZEJNEGO 31 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 32 1. 51 56
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 33 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 34 1. 51 84 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 35 1. 51 85
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI
BIUROWYCH 36 1. 51 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH 37 1. 51 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI 38 1. 51 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH,
WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW 39 1. 51 90
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 40 1. 52 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 41
1. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 42
1. 52 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW 43 1. 52 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 44 1. 52 23
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW
I MIĘCZAKÓW 45 1. 52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH 46 1. 52 27 A SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ,
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 47 1. 52
27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA,
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 48 1. 52 31
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 49 1. 52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 50 1. 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 51 1. 52 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 52 1. 52 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH 53 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54 1. 52 45
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 55 1. 52 46
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA 56 1. 52 47
A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK 57 1. 52 47
B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW
PIŚMIENNYCH 58 1. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO,
- 44 -
KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 59 1. 52 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO 60 1. 52 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ
BIŻUTERII 61 1. 52 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 62 1. 52 48
E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK 63
1. 52 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW 64 1. 52 48
G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 65 1. 60 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI 66 1. 60 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 67 1. 60 21 C TRANSPORT PASAŻERSKI ROZKŁADOWY POZOSTAŁY 68 1. 60 23
Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY 69 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 70
1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 71 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 72 1. 61 10 A TRANSPORT MORSKI 73
1. 61 10 B TRANSPORT WODNY PRZYBRZEŻNY
74 1. 61 20 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY 75 1. 62 10 Z TRANSPORT LOTNICZY REGULARNY 76 1. 62 20 Z TRANSPORT LOTNICZY NIEREGULARNY 77 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 78 1. 55 30 A RESTAURACJE
79 1. 55 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE 80 1. 55 40 Z BARY 81 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
Poz. 90643. „WAM-TECHNIKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ
WAM-TECHNIKA M.PAWŁOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA). KRS 0000236735. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.07.2005.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8795/5/184]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „WAM-TECHNIKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ WAM-TECHNIKA M.PAWŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA) 5. NIE 3. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. ulica KROKUSOWA nr domu 5 kod pocztowy 60175 poczta POZNAŃ Rub. 4 Umowa lub statut
1 6 MAJA 2005 ROKU, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. GARBARY 71/42, REP. A NR
4146/2005. 17 CZERWCA 2005 ROKU, NOTARIUSZ
ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. GARBARY
71/42, REP. A NR 5702/2005. ZMIENIONO §
17. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI WAM-TECHNIKA M. PAWŁOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W WAM-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 6 MAJA 2005 ROKU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4142/2005. PRub. Dane podmiotów,
z których powstała spółka 1 1. WAM-TECHNIKA
M.PAWŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
3. 0000016332 5. 630346601 Rub. 7 Wspólnicy
1 1. BERŁOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 53080901756
5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
25.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KONOPKA 2. WALDEMAR 3. 53011506458 5. ilość 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. PAWŁOWSKI 2. MARIUSZ 3. 52113003591
5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
25.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 75000,00 PLN
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PAWŁOWSKI
2. MARIUSZ 3. 52113003591 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 2 1. 29 14 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 3 1. 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO,
TECHNOLOGICZNEGO
g) Spółki akcyjne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90644. CARMENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000237830. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5058/5/183]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka akcyjna 3. CARMENT SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO
2. ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 6 kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO Rub. 4 Umowa lub statut 1 08.06.2005 R., ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH NOWAK, KANCELARIA NOTARIALMNA
W KROŚNIE, UL. CZAJKOWSKIEGO 5, NR REP.
A 3319/2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 4. TAK
5. NIE Rub. 6 Informacje o sposobie powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. CARMENT SPÓŁKA AKCYJNAPOWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 I NAST. K.S.H.
FORMY PRAWNEJ CARMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CARMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 08.06.2005 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO NR
REP. A 3319/2005. PRub. Dane podmiotów, z których powstała spółka 1 1. FIRMA HANDLOWA
„CARMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 0000158178 5. 370183979
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 500220,00 PLN
3. 5002200 4. 0, 10 PLN 5. 500220,00 PLN Rub. 9 Informacje o emisjach akcji 1 1. A1 2. 2501100
3. 2.501.100 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH SERII A1 NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A1
PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY 2 1. A2 2. 2000880
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. A3
2. 500220 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UMOCOWNY JEST DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STODÓŁKA 2. MAREK STANISŁAW
3. 58101203291 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. HABRAT 2. BOGDAN PIOTR 3. 67100500919
5. WICEPREZES 6. NIE Rub. 2 Organy nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JEZIERSKI 2. WALDEMAR EDWARD 3. 58080205237 2 1. ZAJDEL
2. EWA 3. 53011306669 3 1. STODÓŁKA 2. ANNA
MARIA 3. 81061017141
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 12 WYDAWANIE GAZET 2 1. 45
45 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
I WYKOŃCZENIOWYCH 3 1. 45 3 WYKONYWANIE
INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 1. 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB
ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
18 SIERPNIA 2005 R.
5 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA
NA ZLECENIE 6 1. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 7 1. 51 34
SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 8 1. 51 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
I OSOBISTEGO 9 1. 51 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 10 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11
1. 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 52 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH 13 1. 52 33 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 14 1. 52 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 52 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
16 1. 55 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 17 1. 55 4 BARY 18 1. 55
5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING 19 1. 60
24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 20 1. 63
1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 21 1. 65 21 LEASING
FINANSOWY 22 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23 1. 70 2 WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24
1. 71 21 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU LĄDOWEGO 25 1. 71 3 WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 26 1. 72 1 DORADZTWO
W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 27
1. 72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 28 1. 72 3 PRZETWARZANIE DANYCH 29
1. 72 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 30 1. 72 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO 31 1. 72 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ. 32 1. 74
13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 33 1. 74
14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
34 1. 74 4 REKLAMA 35 1. 80 4 KSZTAŁCENIE
USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY
KSZTAŁCENIA
Poz. 90645. DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000237641. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15852/5/592]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka akcyjna 3. DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA
gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica SIENNA nr domu 39 kod pocztowy 00-121 poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa
lub statut 1 AKT NOTARIANY SPORZĄDZONY
W DNIU 21 CZERWCA 2005 ROKU (REP A NR
4258/2005), PRZEZ PAWŁA CUPRIAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALĄ W WARSZAWIE PRZY
UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26 B Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 70000000,00 PLN 3. 70000 4. 1000,00
PLN 5. 70000000,00 PLN Rub. 9 Informacje
o emisjach akcji 1 1. SERIA A 2. 70000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW BANKU ORAZ DO PODPISYWANIA
DOKUMENTÓW W IMIENIU BANKU UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RYŃSKI 2. JACEK PRZEMYSŁAW 3. 70021006659
- 45 -
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KEMPNY 2. MAREK TADEUSZ 3. 65082510133 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SZYSZKO 2. ROMAN
3. 65040804850 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PLATZER 2. REINHARD 2 1. DUROLLET
2. FRANCOIS 3 1. SCHMIED 2. CLAUDIA 4 1. BECKER 2. PASCAL 5 1. FISHER 2. LEOPOLD 6 1. PETZEL 2. JACEK 3. 51091300018
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 65 12 A PRZYJMOWANIE WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH PŁATNYCH NA ŻĄDANIE
LUB Z NADEJŚCIEM OZNACZONEGO TERMINU
ORAZ PROWADZENIE RACHUNKÓW TYCH
WKŁADÓW 2 1. 65 12 A PROWADZENIE INNYCH
RACHUNKÓW BANKOWYCH 3 1. 65 12 A UDZIELANIE KREDYTÓW 4 1. 65 12 A UDZIELANIE
I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH
5 1. 65 12 A PRZEPROWADZANIE BANKOWYCH
ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH 6 1. 65 12 A TERMINOWE OPERACJE FINANSOWE 7 1. 65 12 A NABYWANIE I ZBYWANIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH 8 1. 67 12 A WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZLECONYCH, ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 9 1. 65 23 Z ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 10 1. 67 12
A OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, Z WYJĄTKIEM AKCJI SPÓŁEK 11 1. 65 22 Z ŚWIADCZENIE USŁUG FACTORINGOWYCH 12 1. 67 13
Z ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTACYJNO-DORADCZYCH W SPRAWACH FINANSOWYCH
h) Spółdzielnie
Poz. 90646. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „PUŁAWIANKA”. KRS 0000237805. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12551/5/675]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000491854 3. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „PUŁAWIANKA” 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
UL ŚWIĘTKORZYSKA 12 nr w rejestrze 1149 5. NIE
6. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
PUŁAWSKA nr domu 483 kod pocztowy 02-844
poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub statut
1 21.06.1972 R. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA
(PEŁNOMOCNIK) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SZULC 2. ELŻBIETA KAZIMIERA 3. 49091303421 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SIEK 2. WANDA 3. 58120504401 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SZULWIC 2. BARBARA
3. 69112709427 5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BLICHARSKA 2. MARIA 3. 65100803100
2 1. GOS 2. EDYTA 3. 80071900865 3 1. KASZYCKA
2. ZUZANNA AGNIESZKA 3. 79092600845
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 70 32 A ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 3 1. 70 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 5 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90647. WIELOBRANŻOWA SOCJALNA SPÓŁDZIELNIA PRACY. KRS 0000236996. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.07.2005.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6927/5/799]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 3. WIELOBRANŻOWA
SOCJALNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 5. NIE 6. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina ZBĄSZYŃ miejscowość ZBĄSZYŃ 2. ulica REJTANA
nr domu 7 nr lokalu 9 kod pocztowy 64-360
poczta ZBĄSZYŃ Rub. 4 Umowa lub statut
1 07.02.2005 R. 18.06.2005 R., ZMIENIONO § 2, §
3, § 4, § 25, § 48, § 50 PKT 1, § 53 PKT
1. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MISIEWICZ 2. JADWIGA
3. 56032019062 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MISIEWICZ 2. MICHAŁ ANTONI 3. 59102005691 5. ZASTĘPCA PREZESA 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 12 B UPRAWA GRZYBÓW,
KWIATÓW I SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH 2 1. 01 41 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELONYCH 3 1. 02 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 4 1. 15 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW
5 1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 6 1. 22 12
Z WYDAWANIE GAZET 7 1. 22 13 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
8 1. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
9 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 10 1. 45 44 A MALOWANIE 11 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 12 1. 51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 13 1. 92 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 14 1. 36
61 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII 15 1. 74
81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 16 1. 72 30
Z PRZETWARZANIE DANYCH 17 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 18
1. 52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA,
CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH. 19 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20
1. 85 32 C OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA POZOSTAŁA, BEZ ZAKWATEROWANIA 21
1. 85 14 E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 22
1. 93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 23
1. 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI
I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 24 1. 52 62
B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 25 1. 52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 26 1. 45 45 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 27 1. 45 25 E WYKONYWANIE
SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 28 1. 01
50 Z GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 29 1. 17 30
Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH. 30 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
31 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 32 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE
I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 33 1. 91 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW 34 1. 91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
o) Fundacje
Poz. 90648. FUNDACJA AMOR HEREDITATIS. KRS
0000237827. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5035/5/338]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. fundacja 3. FUNDACJA AMOR HEREDITATIS 5. NIE 6. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. ulica BULOŃSKA nr domu 26 nr lokalu 21 kod pocztowy 80288 poczta GDAŃSK Rub. 4 Umowa lub statut
1 30.05.2005 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Rub. 8 Organ sprawujący nadzór MINISTER KULTURY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. CZEREP 2. MICHAŁ
KRZYSZTOF 3. 79110501310 5. PREZES ZARZĄDU
2 1. CHODKIEWICZ 2. JAN PAWEŁ 3. 79062600415
5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. MICHALSKA 2. MONIKA
ANNA 3. 82062613367 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 73 20 F PRACE BADAWCZO-TECHNICZNE W DZIEDZINIE ARCHEOLOGII I HISTORII
2 1. 73 20 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK
PIĘKNYCH 3 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4 1. 92 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW
KULTURY 5 1. 92 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 92 32 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW KULTURALNYCH 7 1. 92 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90649. „FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU
MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI”. KRS 0000237810. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6432/5/610]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. fundacja 3. „FUNDACJA NA RZECZ
ROZWOJU MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI” 5. NIE 6. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość GRODZISZCZE 2. kod pocztowy 58-112 poczta
GRODZISZCZE Rub. 4 Umowa lub statut
1 13.07.2004 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Rub. 8 Organ sprawujący nadzór MINISTER ROLNICTWA
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST.
2 SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ
W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ
500,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET ZŁOTYCH) OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ PREZES FUNDACJI JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NAWALANIEC 2. GRAŻYNA JANINA
3. 55090304561 5. PREZES ZARZĄDU 2 1. ZARZEKA 2. JOLANTA GRAŻYNA 3. 62110405005 5. WICEPREZES ZARZĄDU Rub. 2 Organy nadzoru
1 1. RADA FUNDACJI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DYNIA 2. DOROTA
AGNIESZKA 3. 72020510786 2 1. NAWALANIEC
2. PIOTR 3. 78051819858 3 1. ZARZEKA 2. WIESŁAW WŁADYSŁAW 3. 61022212215 4 1. WAWRYNIEWICZ 2. MARIA MAŁGORZATA 3. 62012206786
5 1. SAŁATA 2. JOANNA 3. 70110707362
- 46 -
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 2 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 3 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 1. 74 40 Z REKLAMA 5 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
p) Oddziały zagranicznych
przedsiębiorców
Poz. 90650. TABO CZ S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE.
KRS 0000237054. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2005.
[KI.X NS-REJ.KRS/2800/5/965]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. oddział zagranicznego przedsiębiorcy
3. TABO CZ S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE 4. TABO CZ
S.R.O. - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. REJESTR HANDLOWY NR 12899 PROWADZONY PRZEZ SĄD WOJEWÓDZKI W CZESKICH
BUDZIEJOWICACH 6. PODMIOT PRAWA CZESKIEGO 8. NIE 9. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina
STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE
2. ulica WYSOCKIEGO nr domu 8 nr lokalu 48 kod
pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE 3. kraj CZECHY nazwa i jednostka podziału administracyjnego
CZESKIE BUDZIEJOWICE miejscowość TÁBOR ulica
ARBEITEROVA nr domu 53 nr lokalu 1 kod pocztowy
390 01 poczta TÁBOR
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. PEŁNOMOCNIK 2. W IMIENIU ODDZIAŁU
SPÓŁKI W POLSCE, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
I PODPISYWANIA, DZIAŁAJĄ NA ZEWNĄTRZ ODDZIELNIE: PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI TABO CZ. S.R.O. OLDRICH PERINA LUB REPREZENTANT ODDZIAŁU ARKADIUSZ CHMIEL. - PODPISYWANIE DOKUMENTÓW PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - OLDRICH PERINA ODBYWA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE DO NAPISANEJ
BĄDŹ WYDRUKOWANEJ NAZWY HANDLOWEJ ODDZIAŁU, PEŁNOMOCNIK ZAŁĄCZA SWÓJ PODPIS. PODPISYWANIE DOKUMENTÓW PRZEZ REPREZENTANTA - ARKADIUSZA CHMIELA - ODBYWA SIĘ
W TEN SPOSÓB, ŻE DO NAPISANEJ BĄDŹ WYDRUKOWANEJ NAZWY HANDLOWEJ ODDZIAŁU REPREZENTANT ZAŁĄCZA SWÓJ PODPIS. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. PERINA 2. OLDRICH 5. PEŁNOMOCNIK Rub. 4 Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale 1 1. CHMIEL 2. ARKADIUSZ MIROSŁAW 3. 61100604116
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 2 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3 1. 51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 4 1. 51 34 B SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 5 1. 51
34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 6 1. 51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TYTONIOWYCH 7 1. 51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 8 1. 51 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 9 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 10 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 11 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 12 1. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 13 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
b) Spółki jawne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90651. A.G.A. A.GMITRZUK, A.GMITRZUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088037. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11644/5/587]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. APTEKA A.GMITRZUK,
A.GMITRZUK SPÓŁKA JAWNA
wpisać: 3. A.G.A. A.GMITRZUK, A.GMITRZUK
SPÓŁKA JAWNA
Rub. 2 wykreślić: 2. ulica KOLEJOWA nr domu
9 kod pocztowy 05-220 poczta ZIELONKA
wpisać: 2. ulica KOLEJOWA nr domu 9 nr lokalu
4 kod pocztowy 05-220 poczta ZIELONKA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 DNIA
02.01.2002 R., ZMIENIONO PARAGRAFY: 2,
3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 90652. „ALPEX BIS” A.PĘKACKI, A.KASNER,
R.KASNER SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI. KRS
0000185268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.01.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10176/5/776]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać: 1 (dla
pozycji data wpisu do KRS 07.01.2005 nr wpisu do
KRS 2) 2. 25.05.2005 SPRZEDAŻ MAJĄTKU FIRMY,
PEŁNE ROZLICZENIE Z KONTRAHENTAMI
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 90653. APTEKA „POD ORŁEM” KAZIMIERA
I GRZEGORZ ROMANOWSCY SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000080836. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3991/5/427]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90654. APTEKA E.BRÓZDA I K.BRÓZDA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000073746. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6126/5/590]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 90655. „AZE A. ERWIŃSKI, A. ZAJĄC”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000038131. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4309/5/211]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 10.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90656. BEARING J.BUGLA I H.KLUCZNIOK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000012212. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.05.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6439/5/417]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 W DNIU
07.06.2005 R. UCHWAŁĄ NR 1/2005 ZMIENIONO
UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 9 OZNACZONO JAKO
UST. 1 DODAJĄC UST. 2 I UST. 3
Poz. 90657. BIURO PODRÓŻY JUST FLY BOŻENA
MIKUŁA AGNIESZKA MIKUŁA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000227437. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.01.2005.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8144/5/572]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 930973286
wykreślić: 3. BIURO PODRÓŻY FLY BACK BOŻENA
MIKUŁA AGNIESZKA MIKUŁA SPÓŁKA JAWNA
wpisać: 3. BIURO PODRÓŻY JUST FLY BOŻENA
MIKUŁA AGNIESZKA MIKUŁA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 30.06.2005 R., § 13.
Poz. 90658. „BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000068089. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5473/5/224]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 07.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 ROK
Poz. 90659. CALL4YOU A. MARCINKOWSKA-KASZUBA, W. SELLEN SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000211057. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8733/5/456]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. CALL4YOU A. MARCINKOWSKA-KASZUBA, B. MYDLAK, W. SELLEN
SPÓŁKA JAWNA
wpisać: 3. CALL4YOU A. MARCINKOWSKA-KASZUBA, W. SELLEN SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 ANEKS Z DNIA
18 MAJA 2005 R. DO UMOWY SPÓŁKI DOTYCZĄCY WYSTĄPIENIA ZE SPÓŁKI PANI BARBARY MYDLAK ORAZ ZMIANY PARAGRAFÓW: 1, 6, 7, 8, 16
UMOWY SPÓŁKI. ANEKS Z DNIA 8 CZERWCA
- 47 -
2005 R. DO UMOWY SPÓŁKI DOTYCZĄCY WNIESIENIA DODATKOWYCH WKŁADÓW ORAZ ZMIANY PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI, PODPISANO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. MYDLAK 2. BARBARA ANNA 3. 63100110442 5. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY
REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) 2. UPRAWNIONYMI
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY
WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA
WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu
wykreślić: 1 1. MYDLAK 2. BARBARA ANNA
3. 63100110442
Poz. 90660. „CHODZEŃ” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000094485. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12429/5/819]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90661. COMODUS POLSKA SPÓŁKA JAWNA
T. RUTYNA, E. MACIEJEC, M. RUTYNA. KRS
0000200494. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2004.
[KI.X NS-REJ.KRS/3219/5/360]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU
data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA
31.12.2004 ROKU
Poz. 90662. DENTAL SERVICE SPECJALISTYCZNE
USŁUGI MADYCZNO-STOMATOLOGICZNE MAREK
ROKICKI, PIOTR GROCHOWSKI, ANNA ORLIŃSKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082511. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16065/5/379]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90663. ECHOSONDA.PL S.GOŚCIMSKA,
P.KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089113. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11480/5/65]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 90664. FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ „WAKMET” SPÓŁKA JAWNA KACZMAREK,
KRZYWDZIŃSKI, WACHOWSKI, WILCZYŃSKI. KRS
0000086175. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4576/5/457]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004
Poz. 90665. FIRMA HANDLOWA ALF-2 SZOŁDROWSKI
JÓZEF SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000058341. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5263/5/701]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
Poz. 90666. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
„JASTAN” SPÓŁKA JAWNA MARTUSZEWSKI
STANISŁAW, PIETRUSZA ALEKSANDRA. KRS
0000086047. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5234/5/139]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
Poz. 90667. FIRMA MEBLOWA KRAWCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000099293. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.03.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6453/5/653]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 UCHWAŁĄ NR 1/2005 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.06.2005 R.
ZMIENIONO § 5 UMOWY.
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 52 12 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 1. 52 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANYCH 3 1. 74 87 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90668. „GALENICA - E. TATERCZYŃSKA,
T. TATERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA”. KRS
0000098890. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9237/5/626]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90669. GLOB - MAREK KANIEWSKI, PAWEŁ
STRZĘPKA, EWA STRZĘPKA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000108258. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5386/5/647]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90670. IMPOL-1 F.SZAFRAŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000019222. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15584/5/54]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90671. J. BURY & CO. BIURO PODATKOWO-FINANSOWE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000148192. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6983/5/121]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90672. JAN GOŁDYN, JOLANTA GOŁDYN
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000110479. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.04.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3779/5/791]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R.
Poz. 90673. „JANAR” BARAN JAN, BRUDNICKI
ARTUR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000079137. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5223/5/417]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 810027443
Rub. 2 wykreślić: 2. ulica LUDOWA nr domu 15
A kod pocztowy 71-700 poczta SZCZECIN
wpisać: 2. ulica DĘBOGÓRSKA nr domu 34 nr lokalu 36 kod pocztowy 71-717 poczta SZCZECIN
- 48 -
Poz.
90674.
JASZPOL
K.JAROSZEWICZ
H.SZPRUCH-SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000063200. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10831/5/194]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90675. JUR-GEX J. GĄSIOR, G. WDOWCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000163799. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17004/5/123]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wpisać: 1 1. JUR-GEX J.GĄSIOR, G.WDOWCZYK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ
W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
3. ulica CERAMICZNA nr domu 18 nr lokalu 5 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-126 poczta
WARSZAWA
Poz. 90676. K & M SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA
BLIŹNIEWSKA, ALEKSANDER TURCZYŃSKI. KRS
0000230917. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10876/5/483]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „K & M” SPÓŁKA
JAWNA KATARZYNA BLIŹNIEWSKA, KRZYSZTOF
BLIŹNIEWSKI, ALEKSANDER TURCZYŃSKI
wpisać: 3. K & M SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA
BLIŹNIEWSKA, ALEKSANDER TURCZYŃSKI
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 07.05.2005 R. ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 6;
12.05.2005 R. - ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI
ZMIANA § 1, § 4, § 8;
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. BLIŹNIEWSKI
2. KRZYSZTOF WOJCIECH 3. 68083112458 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Poz. 90677. KONSMETAL-POLTREZOR SPÓŁKA
JAWNA. KOWRYGO, KUCIEWICZ. KRS 0000079698. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15816/5/912]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90678. KRYSTYNA ZACŁONA I SPÓŁKA HURTOWNIA SPOŻYWCZA ILZA 1 SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000153499. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4062/5/27]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 03.06.2005
1. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 data złożenia 03.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 3. okres
za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004
wpisać: 1 3. okres za jaki złożono dokument
01.05.2001 R. - 31.12.2001 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres
za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003
R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.
- 31.12.2004 R.
Poz. 90679. „LAYLA” G.Z.M. WAWRZYNIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000075203. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.01.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10400/5/426]
Poz. 90684. OLPOL ANTONI WAWRZYN, SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000144669. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.12.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7869/5/855]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2004 ROK
Poz. 90680. „LUPHER” SPÓŁKA JAWNA IMPORT-EXPORT MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
MGR INŻ. HENRYK LUPA & DARIUSZ DUTKA. KRS
0000146552. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.01.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5361/5/0]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 492001662
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90681. M.PROCYSZYN A.ŻUCHEWICZ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000008974. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10998/5/28]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004
Poz. 90682. „MARTI VAN DEN HAAS” ŻAK I PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000126841. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17193/5/712]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004
Poz. 90683. „MŁYN” STANISŁAW BOCIAŃSKI
ROMAN KOLANOŚ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000008377. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8904/5/96]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 90685. „PANAT” CYNKOWANIE OGNIOWE
METALI Z.PANYŁO, J.NATKANIEC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000073042. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6857/5/661]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 23.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90686. PH „BIT-MK” KACZMAREK, SIWEK
SP.J. KRS 0000009323. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.04.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11327/5/845]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.
Poz. 90687. PODLASKIE TOWARZYSTWO
HANDLOWE „HALEN” J.W. BUCZYŁKO SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000064380. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.11.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5243/5/59]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
Poz. 90688. „POLWAT” MAREK ERMEL SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000038888. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/7143/5/100]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
- 49 -
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004
Poz. 90689. PPHU „MARYŚ” PIOTR I MACIEJ
JAMRÓG - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000112749. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3487/5/7]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14 CZERWCA 2005 R.
ZMIENIONO: - W § 6 UST. 1 UMOWY DODANO
PKT 4, - W § 6 W UST. 2 DODANO ZDANIE TRZECIE, - ZMIANA § 10, § 11, § 12 UST. 1, § 18.
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. JASKUŁA 2. ILONA
MARIA 3. 71050913141 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JASKUŁA 2. ILONA MARIA 3. 71050913141
Poz. 90690. „PRINCE” R. KMIECIAK, J. KRAUZE
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078118. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.01.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9404/5/662]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90691. „PROFI” STANIEK NIEMIEC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000143370. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6114/5/467]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 90692. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„EKO-DROGPOL” A. MARKOWSKI I M. MARKOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000001908. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.12.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5576/5/528]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
Poz. 90693. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
ANDA SPÓŁKA JAWNA ROMAN RZEPKA
I STANISŁAW ROMEJKO W LIKWIDACJI. KRS
0000100015. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7639/5/690]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 790500185
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
ANDA SPÓŁKA JAWNA ROMAN RZEPKA I STANISŁAW ROMEJKO
wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANDA SPÓŁKA JAWNA ROMAN RZEPKA I STANISŁAW ROMEJKO W LIKWIDACJI
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. RZEPKA 2. ROMAN
3. 51052208373 2 1. ROMEJKO 2. STANISŁAW
3. 54021406039
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać:
1 1. UCHWAŁA NR 1/2005 Z DNIA 20.06.2005 R.
3. ŁĄCZNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. RZEPKA
2. ROMAN 3. 51052208373 2 1. ROMEJKO 2. STANISŁAW 3. 54021406039
Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
podmiotu wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE 2. UCHWAŁA NR 1/2005 Z DNIA 20.06.2005 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90694. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
CERPOL LITOSŁAWA CERANOWICZ RYSZARD
CERANOWICZ DOBROSŁAWA CERANOWICZ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000018158. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6297/5/339]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90695. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „BRUTAL” STANISŁAW KARP,
ANDRZEJ SKUPIEŃ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000081326. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5443/5/261]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 02.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004
Poz. 90696. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „IMEX” G.MAREK
I S.SALA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000074320. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5202/5/374]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 UMOWA
SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIONA W DNIU 28.06.2005
R. ZMIENIONO § 6, W § 9 NADANO NOWE
BRZMIENIE UST. 1 I 2.
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY
REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) 2. KAŻDY WSPÓLNIK
MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA
PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY
JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.
wpisać: 2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST
JEDNOOSOBOWO WSPÓLNIK GRZEGORZ MAREK. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WANY JEST JEDNOOSOBOWO GRZEGORZ MAREK. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SALA 2. STANISŁAW 3. 63050804178
Poz. 90697. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GOLIK” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000079045. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3290/5/319]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004
Poz. 90698. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KAPAX KAMPE I S-KA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000088495. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6712/5/271]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 21.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90699. „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SERPOL” R.KULESZCZYK, M.JAROSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000065955. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15648/5/475]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
Poz. 90700. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „STAL-BUD”
RYSZARD SYTA, ELŻBIETA KAJMOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000230539. SĄD REJONOWY
W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.03.2005.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3191/5/619]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 072317270
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
Poz. 90701. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-WYTWÓRCZE „PETRIG” G.I. LEONARSCY - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000085430. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.01.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11720/5/442]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 23.06.2005
R., ANEKS NR 1/2005 DO UMOWY SPÓŁKI, W PAR.
5 UMOWY SPÓŁKI DODANO PKT 6, 7, 8, 9
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 2 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ
- 50 -
HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 3 1. 52 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 4 1. 52 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH
Poz. 90702. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „GAMATEX” SPÓŁKA JAWNA MARIA
GACEK, PIOTR GACEK. KRS 0000022518. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5444/5/662]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90703. PRZEDSIĘBIORSTWO VOLFRAM
SKOCZKE MOKRZYCKI PODGÓRSKI - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007337. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5790/5/966]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 14.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90704. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ELMAGO” EUGENIUSZ MATECKI GRZEGORZ ELWARTOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000088128. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6670/5/294]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90705. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE T.OTTO- JAWORSKA I A. JAWORSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000048309. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.10.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6559/5/160]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90706. PRZYCHODNIA LEKARSKA „NOVUM”
KATARZYNA KOZIOŁ, PIOTR LEWANDOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000080445. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17285/5/294]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.
- 31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za
jaki złożono dokument 01.01. - 31.12.2004 R.
Poz. 90707. REG BENZ DZIAŁO, LEŚ, ŻELAZKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000007098. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.07.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4864/5/637]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90708. „REMES” BARTOSZ, ROMANA REMPLEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000190802. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.02.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9066/5/986]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 639717507
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 23.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90709. ROMANICA BERNUY KAUFHOLD OŚRODEK JĘZYKÓW ROMAŃSKICH - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000037128. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6229/5/894]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. ROMANICA BERNUY
GRABARSKA KAUFHOLD - OŚRODEK JĘZYKÓW
ROMAŃSKICH - SPÓŁKA JAWNA
wpisać: 3. ROMANICA BERNUY KAUFHOLD OŚRODEK JĘZYKÓW ROMAŃSKICH - SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT
miejscowość SOPOT
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA
wykreślić: 2. ulica WŁADYSŁAWA IV nr domu 32 nr
lokalu 1 kod pocztowy 81-742 poczta SOPOT
wpisać: 2. ulica JAGODOWA nr domu 5 kod pocztowy 81-589 poczta GDYNIA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 27 CZERWCA
2005 R.
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. GRABARSKA
2. RENATA 3. 63101002702 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRABARSKA
2. RENATA 3. 63101002702
Poz. 90710. SAGITTARIUS K. DĄBROWSKA
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000160579. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5508/5/83]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica KOLEJOWA nr do-
18 SIERPNIA 2005 R.
mu 12/1 kod pocztowy 15-701 poczta BIAŁYSTOK
wpisać: 2. ulica LEGIONOWA nr domu 28 nr lokalu
614 kod pocztowy 15-281 poczta BIAŁYSTOK
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 21.06.2005 R.
ZMIENIONO § 2 UST. 1
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE
I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 90711. SAIT TARNOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI. KRS 0000176194. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5504/5/479]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać: 1 (dla
pozycji data wpisu do KRS 17.05.2005 nr wpisu do
KRS 2) 2. 17.06.2005 R.
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 90712. SKLEP OGÓLNO-SPOŻYWCZY „ALEKSANDER” A. TURKIEWICZ H. SOBOCIŃSKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000083378. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15999/5/784]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 90713. „SKLEP SPOŻYWCZY SAM-34 MAREK
THEUS” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082690. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6172/5/591]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wpisać: 1 1. „SKLEP SPOŻYWCZY SAM-34 MAREK THEUS” SPÓŁKA JAWNA 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 3. ulica BITWY OLIWSKIEJ nr domu 21
miejscowość GDAŃSK kod pocztowy 80-339 poczta GDAŃSK
Poz. 90714. TRAVERS JACEK KWAŚNIEWSKI
WIESŁAW MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000175447. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6558/5/759]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. MARSZAŁEK 2. WIESŁAW STANISŁAW
3. 56102503815) 5. TAK
wpisać: 5. TAK
wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK
wykreślić: 7. NIE
wpisać: 7. TAK
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
- 51 -
Poz. 90715. TRUCK CZĘŚCI BŁACH I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000218905. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13323/5/383]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 015834920
Rub. 3 Oddziały wykreślić: 1 (dla pozycji
1. TRUCK CZĘŚCI BŁACH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 2. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW) 3. ulica WAŁBRZYSKA nr domu
2 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 52-314
poczta WROCŁAW
wpisać: 3. ulica ŻEGIESTOWSKA nr domu 5 kod
pocztowy 50-542 poczta WROCŁAW
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 ZMIANY
UMOWY Z 27.05.2005 TEKST JEDNOLITY W PREAMBULE - DOPISANO WSPÓLNIKA - §
1 PKT 4 - PODWYŻSZONA WARTOŚĆ WKŁADÓW Z 9000 PLN NA 12000 PLN - ZMIENIONO
WARTOŚĆ % UDZIAŁÓW Z 1/3 NA 25% - DOPISANO PODPUNKT DOTYCZĄCY WKŁADU NOWEGO WSPÓLNIKA POZOSTAŁE PUNKTY
UMOWY BEZ ZMIAN
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. RAJCHEL 2. WALDEMAR JERZY 3. 55110906218 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RAJCHEL 2. WALDEMAR JERZY 3. 55110906218
Poz. 90716. „U JAGODY” Z.Z.E.T. JAGODZIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000066466. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.12.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6399/5/242]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90717. „VENTA” W.E. KOŚKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000198532. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.03.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10222/5/668]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 05.03.2004 - 31.12.2004 R. data złożenia
23.06.2005
Poz. 90718. ZAKŁAD PRODUKCJI KATALIZATORÓW „JMJ” PUCHALSKI I KRAWCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000077761. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.01.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5359/5/887]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90719. ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH-S.M.OSIŃSKI, T.K.KARCZEWSKI I W.MONTOWSKI-SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000004300. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.03.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3601/5/235]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
c) Spółki partnerskie
Poz. 90720. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ PRAKTYKA ZESPOŁU LEKARZA
RODZINNEGO „ZDROVITA” MICHNIEWICZ NOWAK, RÓLKA, WIŚNIEWSKA - PRAŁAT, ŚNIEG SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS 0000211362. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6169/5/77]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica POZNAŃSKA nr
domu 9 kod pocztowy 66-600 poczta KROSNO
ODRZAŃSKIE
wpisać: 2. ulica SREBRNA GÓRA nr domu 1A kod
pocztowy 66-600 poczta KROSNO ODRZAŃSKIE
d) Spółki komandytowe
Poz. 90721. „BALNEX 1 A.S.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000023211. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.06.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5297/5/268]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
28.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90722. KANCELARIA PRAWNA „LARGO” STANISŁAW DZIKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000145264. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.01.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9357/5/369]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 90723. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU
HURTOWEGO WOD BUD ANATOL LACHOWICZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000225392. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2878/5/420]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 002423220
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 16.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 90724. A.R.T. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000154180. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.03.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14831/5/478]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ART INGENIERIE S.A.) 5. ilość 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 PLN
wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. NIE
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. GRABOWSKI 2. SZYMON JAKUB 3. 68090300390) 5. ilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750 ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00 PLN
wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. NIE
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. WRZASZCZ 2. JOLANTA MARIA 3. 73112108001) 5. ilość 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500
ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 PLN
wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. NIE
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. KOZIELSKI 2. ANTONI WOJCIECH 3. 52082502774) 5. ilość 325
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.250,00
ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32 500,00 PLN
wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 25000,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 22.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
- 52 -
Poz. 90725. ABC COLOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000008570. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8594/5/581]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90726. „ABC DATA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16501/5/354]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono
opinię 2004 3. okres za jaki złożono dokument 2004
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004
Poz. 90727. ABH NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000103576. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16369/5/286]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90728. „ABI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000100724. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5068/5/504]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 1.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 90729. „ABIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000096576. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15289/5/756]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 90730. „ACME-TAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188559. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5136/5/840]
Poz. 90735. ADEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000130645. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.09.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15186/5/452]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica ELEKTRYCZNA nr
domu 6 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW
wpisać: 2. ulica BANDROWSKIEGO nr domu 26
kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 R data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90731. „ACTIVE PROMOTION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000180470. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.11.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16998/5/454]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90732. ACTIVNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000086774. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8741/5/975]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90733. „AD LOCUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000207444. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.05.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16827/5/705]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
15.07.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 15.07.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
15.07.2004-31.12.2004
Poz. 90734. ADDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198963. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16691/5/344]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004
4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 2004
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 90736. „ADMAZ GO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178777. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8174/5/535]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 519581890
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK
Poz. 90737. „ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000097582. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.03.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10331/5/689]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MĘDOŃ 2. JAN 3. 56032510990 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji 1. JAKUBOWSKA 2. BOGUSŁAWA 3. 59092306187) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY
wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRAWCZYK 2. JAN
MARIAN 3. 54090813332 2 1. JANIK 2. JANUSZ
ADAM 3. 58121608098
wpisać: 3 1. MATUSIEWICZ 2. DARIUSZ JÓZEF
3. 73011113472
wykreślić: 4 1. MARKIEWICZ 2. KATARZYNA
3. 62041913680
wpisać: 5 1. RODASZYŃSKI 2. ZBIGNIEW BOGDAN
3. 63040511015
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 90738. „ADRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000180687. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5148/5/963]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
- 53 -
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90739. ADVISER TRADE SERVICE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188731. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.01.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17294/5/214]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 22
CZERWCA 2005 ROKU, REP. A NR - 2454/2005, TOMASZ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ
7/9 M. 24 ZMIANIONY PAR. 7, 11, 16.
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 22 13 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
2 1. 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 3 1. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 5 1. 35 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY,
KONSERWACJI ORAZ REMONTÓW STATKÓW
POWIETRZNYCH I SILNIKÓW LOTNICZYCH 6 1. 51
14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 7 1. 51 70
A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ WYSPECJALIZOWANA
8 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 9 1. 52 48 G SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 10 1. 52
63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 11 1. 55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 12 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 13 1. 62
10 Z ROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY 14
1. 62 20 Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY 15 1. 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 16
1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 17 1. 63 23 A DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW
LOTNICZYCH 18 1. 63 23 C NAZIEMNA OBSŁUGA
STATKÓW POWIETRZNYCH 19 1. 63 23 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY 21 1. 63 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH 22 1. 63 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
TURYSTYCZNA 23 1. 64 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA 24 1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY 25
1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26
1. 71 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU
LOTNICZEGO 27 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 28 1. 72 60
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 29 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 30 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 31 1. 74 40 Z REKLAMA
32 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 33 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 35 1. 85 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 36 1. 85 14 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 37 1. 85
14 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 92 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 39 1. 93
05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
wpisać: 40 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM
I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 41 1. 22 15
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA 42
1. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 43 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 44 1. 35 30
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI ORAZ REMONTÓW
STATKÓW POWIETRZNYCH I SILNIKÓW LOTNICZYCH 45 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN,
URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 46 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 47 1. 55 10 Z HOTELE 48 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 49 1. 62 10
Z TRANSPORT LOTNICZY REGULARNY 50 1. 62
20 Z TRANSPORT LOTNICZY NIEREGULARNY 51
1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 52
1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 53 1. 63 23 A DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW
LOTNICZYCH 54 1. 63 23 C OBSŁUGA NAZIEMNA STATKÓW POWIETRZNYCH 55 1. 63 23
D DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 56 1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 57 1. 63
30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 58 1. 63 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA 59 1. 64 12 A DZIAŁALNOŚĆ
KURIERSKA 60 1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY
61 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 62 1. 71 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW
TRANSPORTU LOTNICZEGO 63 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 64 1. 72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA 65 1. 74 13
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 66
1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 67 1. 74 40 Z REKLAMA 68 1. 74 87
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW I WYSTAW 69 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 70 1. 80 42
B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH
I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 71 1. 85 14 B DZIAŁALNOŚĆ AMBULANSÓW WYPADKOWYCH 72
1. 85 14 E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 73
1. 85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 74 1. 92 40
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
75 1. 93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90740. „AGENCJA FINANSOWO-PRAWNA
AGNOSCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000190063. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10052/5/429]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 90741. AGENCJA NIERUCHOMOŚCI „ORZEŁ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000046796. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7169/5/148]
Poz. 90746. „AGRO - MAT” PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000185198. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5325/5/320]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 18.05.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90742. AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII
I USŁUG ENERGETYCZNO-GÓRNICZYCH „ENMAG-EG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000060240. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6433/5/11]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 13.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90743. „AGENCJA POŻARNICZA GEJZER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000225174. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3128/5/179]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
Poz. 90744. AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA
„POLON-TOUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186004. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.01.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7933/5/587]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK
Poz. 90745. „AGREMA - TRANS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000110197. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9076/5/307]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
- 54 -
Poz. 90747. AGRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000156976. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6045/5/730]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90748. „AJM ELECTRONICS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000031300. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16745/5/444]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2004 ROKU data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono
dokument OD DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 31
GRUDNIA 2004 ROKU 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 31
GRUDNIA 2004 ROKU
Poz. 90749. „AK TELEVISION PROD.” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000214797. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6461/5/172]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90750. „AKROPOLIS POLAND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000100926. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10060/5/948]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90751. „ALABASTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000215848. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.08.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4632/5/670]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. SAS 2. TOMASZ WOJCIECH 3. 59100502015)
5. ilość 3.387 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
169.350,00 ZŁ
wpisać: 5. ilość 4980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 249.000,00 ZŁ
wykreślić: 2 1. SAS 2. IZABELA JOANNA 3. 71033105125
5. ilość 1.593 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
79.650,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 90752. „ALFAVOX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000223533. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.12.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3110/5/650]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 072931308
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
09.12.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 09.12.2004 31.12.2004
Poz. 90753. „ALFEN CHEMIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000200150. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12372/5/516]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 90754. ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000126002. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.08.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6612/5/170]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 31-012005 R. REP. A NR 1431/2005 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII KRYSTYNA
BINKOWSKA TOMASZ BINKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ
71/73 M.10, 80-241 GDAŃSK, ZMIANA PAR. 8 UST.
1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. OKOŃSKA 2. ANNA MARIA 3. 86073008983 5. ilość 1.309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 654.500,00 ZŁ
6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 2175500,00 PLN
wpisać: 1. 1520000,00 PLN
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 90755. „ALTIS” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050981. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3263/5/559]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90756. AM&HW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213484. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2821/5/8]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 072909823
wykreślić: 3. „PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH GORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
wpisać: 3. AM&HW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina SZCZYRK miejscowość SZCZYRK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina JELEŚNIA miejscowość
KORBIELÓW
wykreślić: 2. ulica OLIMPIJSKA nr domu 70 kod
pocztowy 43-370 poczta SZCZYRK
wpisać: 2. ulica SZCZYRBOK nr domu 62 kod pocztowy 34-335 poczta KRZYŻOWA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2005 NR REP. 4253/2005
KANCELARIA
NOTARIALNA
MAŁGORZATA
PRUSZCZYŃSKA ZMIANA § 2 DOT. SIEDZIBY
SPÓŁKI, § 1 DOT. FIRMY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. MAJEWSKA
2. MAGDALENA IWONA 3. 75072901786 5. ilość
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000
ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. GÓRA 2. HELENA 3. 42060108766
5. ilość 500 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ
50.000 PLN 6. TAK
Poz. 90757. AMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042047. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9013/5/178]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90758. „AMBULATORIUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000103443. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3779/5/791]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
- 55 -
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz.
90759.
„AMSY-FASHION”
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000112208. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.05.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12356/5/478]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 DO 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 90760. ANED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000013832. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8298/5/882]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004
R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 90761. ANIS OPAKOWANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000202333. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9559/5/373]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 932985365
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
25.02.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
25.02.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 25.02.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 25.02.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 90762. ANTARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213437. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.08.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3189/5/506]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.07.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 90763. „ANTARKTYDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198747. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17460/5/849]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
05.03.2004 - 31.12.2004 ROK data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
05.03.2004 - 31.12.2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 05.03.2004 - 31.12.2004 ROK
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
02.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2004 ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za
jaki złożono dokument 01.01.2004 DO
31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 90764. „ANWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000174299. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9617/5/388]
Poz. 90769. „ARS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000145748. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6024/5/687]
Poz. 90774. „ASFALT ŚLĄSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000015166. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6651/5/53]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90765. „APARATURA PRZEMYSŁOWO-NAUKOWA APN-PROMISE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000174778. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14680/5/480]
Poz. 90770. ARTE-METAL STYLE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000109800. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15687/5/358]
Poz. 90775. ASTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000215885. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5962/5/7]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 21.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
28.08.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
28.08.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 28.08.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90771. „ARTEMIS TRAVEL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000089899. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.02.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11512/5/721]
Poz. 90776. ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000057123. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5175/5/723]
Poz. 90766. „APTEKA POD ESCULAPEM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000191330. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2004.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5373/5/123]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90767. „ARBUD” PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000056377. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3890/5/925]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90772. ARTOR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000109193. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.04.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3848/5/528]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 31.12.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90768. ARKA CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000112923. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/4576/5/457]
Poz. 90773. „ARTOTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000009945. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.05.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11635/5/667]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 56 -
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. SAWICKI 2. ZENON 3. 50032006972) 5. ilość 189
(STO OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.878 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT OSIEM) ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.060 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90777. „ASTRAZENECA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000060829. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15981/5/255]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 90778. „AT-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201767. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8878/5/846]
Poz. 90783. „AUTO ESKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000195491. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10009/5/631]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004- 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki
złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90779. ATLANTIC POLYMERS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000027858. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.07.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10832/5/595]
Poz. 90784. AUTO LAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201484. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.03.2004.
[KI.X NS-REJ.KRS/2907/5/873]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90780. „ATTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193907. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6426/5/893]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 22.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90781. „AUTO - SZUTURMA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000179094. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10351/5/331]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90782. AUTO ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000071574. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5987/5/654]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚLUSAREK 2. WOJCIECH JAN 3. 65011511077
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KONOPKA PARZY 2. KATARZYNA 3. 69111100182 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
18 SIERPNIA 2005 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. WOLSKI 2. MAREK LESZEK 3. 59012802470
4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.06.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU
data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.06.2004 ROKU DO DNIA
31.12.2004 ROKU 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.06.2004 ROKU DO DNIA
31.12.2004 ROKU
Poz. 90785. „AUTO WIELKOPOLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W KONINIE W UPADŁOŚCI. KRS 0000053559. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6180/5/110]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90786. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ZENONA REMI „JAR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000108166. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.04.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3098/5/325]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 29.04.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200331.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2003-31.12.2003
Poz. 90787. „AUTOTAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000165219. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16159/5/763]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
- 57 -
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BLACHOWSKI 2. RAFAŁ 3. 77071408851
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. FURCIŃSKI 2. BOGDAN JACEK
3. 68071700579 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. FURCIŃSKI 2. BOGDAN JACEK
3. 68071700579 4. SAMOISTNA
wpisać: 2 1. KOŃCZAK 2. EDYTA 3. 80082110688
4. SAMODZIELNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90788. „AVIMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186788. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.01.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/7386/5/789]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90789. AXALUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000118757. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11573/5/48]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004
DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 90790. „B.A. KAMUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000167492. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8675/5/441]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 634489705
Rub. 2 wykreślić: 2. ulica ŻYDOWSKA nr domu 27
nr lokalu 3 kod pocztowy 61-761 poczta POZNAŃ
wpisać: 2. ulica ŻYDOWSKA nr domu 27 nr lokalu
7 kod pocztowy 61-761 poczta POZNAŃ
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 24.05.2005 R.,
ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ SZCZEPAŃSKI-ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,
REP. A NR 2210/2005, ZMIENIONO § 2 UMOWY
SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 65 22 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Poz. 90791. B.K. TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210130. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5880/5/746]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.06.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.06.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90792. „BADER POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079650. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6950/5/955]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90793. BALTIC BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000223719. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2004.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5544/5/763]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003 R. - 31.12.2003 R. data złożenia
23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003 R. - 31.12.2003 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
Poz. 90794. „BAUMAT-PBU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000081863. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9307/5/764]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2004
Poz. 90795. „BAZALTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000070170. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/7023/5/357]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90796. BENINCA POLONIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194013. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12476/5/221]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 411539264
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
OD 18.02.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
18.02.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie OD 18.02.2004 R. DO
31.12.2004 R.
Poz. 90797. BERA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000018502. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6556/5/957]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK
Poz. 90798. „BESOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000106797. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16953/5/165]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 90799. „BEST-STAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000192574. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.02.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12249/5/259]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 5 Informacja o postępowaniu upadłościowym wpisać: 1 (dla pozycji data wpisu do
KRS 07.06.2004 nr wpisu do KRS 2) 2. data zakończenia 28.02.2005 sposób zakończenia
UPRAWOMOCNIENIE SIĘ POSTANOWIENIA ZATWIERDZAJĄCEGO UKŁAD; SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW
UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH; XVII
GUP 60/04 PRub. Dane osoby powołanej w toku
postępowania upadłościowego
wykreślić: 1 1. SIEWICZ 2. DARIUSZ 3. 54041504890
5. NADZORCA SĄDOWY
Poz. 90800. „BEZ RECEPTY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000103407. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11399/5/894]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 1 STYCZNIA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA
2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2004 R. DO
DNIA 31 GRUDNIA 2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie OD DNIA 1 STYCZNIA 2004 R. DO
DNIA 31 GRUDNIA 2004 R.
- 58 -
Poz. 90801. „BGD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186518. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5814/5/103]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90802. „BIALCHEM GROUP” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000045329. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5117/5/599]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90803. „BIBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000041181. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2794/5/357]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004-31.12.2004 data złożenia 13.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004-31.12.2004
Poz. 90804. „BIGPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000122479. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2656/5/774]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M.
CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina POCZESNA miejscowość WRZOSOWA
wykreślić: 2. ulica REJTANA nr domu 23 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA
wpisać: 2. ulica HUTNICZA nr domu 46 nr lokalu
1 kod pocztowy 42-263 poczta WRZOSOWA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY
REPERTORIUM A NR 1372/2005 Z 09.03.2005 R., NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO
NR 18A - ZMIANA PAR. 3
Poz. 90805. „BIO-RAD POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000148843. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15829/5/436]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki
złożono opinię ZA 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ZA 2004 ROK
Poz. 90806. „BIOGENEZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000174339. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.09.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/7391/5/105]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90807. „BISSMYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064305. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4927/5/657]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90808. „BIURO BUDOWLANE R.O.R.”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139468. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.11.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16835/5/224]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90809. „BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000157794. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6182/5/912]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 21.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO
31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 90810. BIURO PRAWNO-RACHUNKOWE
„EKSPERT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000030660. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.07.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4885/5/680]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „VERSUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18 SIERPNIA 2005 R.
wpisać: 3. BIURO PRAWNO-RACHUNKOWE
„EKSPERT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M.
RZESZÓW miejscowość RZESZÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA
wykreślić: 2. ulica HETMAŃSKA nr domu 30 nr lokalu 30 kod pocztowy 35-045 poczta RZESZÓW
wpisać: 2. ulica PODLEŚNA nr domu 3 nr lokalu
3 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z 25.05.2005 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIUSZ GRAŻYNY KRĘPY W STALOWEJ WOLI REP. A NR 1406/2005 - ZMIANA PAR. 2,
3, 4, 6, 10, 11,
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. KRUCZEK 2. TOMASZ PIOTR 3. 76031716012 5. ilość 25 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000 ZŁ 6. NIE 2 1. VERLYA 2. RUSLAN
3. 73120416518 5. ilość 25 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. PIECHUTA 2. MAGDALENA JOANNA
3. 75040702386 5. ilość 45 UDZIAŁÓW O LĄCZNEJ
WARTOŚCI 45000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. VERLYA 2. RUSLAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. PIECHUTA 2. MAGDALENA JOANNA
3. 75040702386 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
6. NIE
wykreślić: 3 1. KRUCZEK 2. TOMASZ PIOTR
3. 76031716012 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 22 11 Z WYDAWANIE
KSIĄŻEK 2 1. 22 12 Z WYDAWANIE GAZET 3 1. 22
13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW
PERIODYCZNYCH 4 1. 25 21 Z PRODUKCJA PŁYT,
ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 5 1. 28 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6 1. 28 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
WYTWORNIC PARY 7 1. 45 31 A WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 8 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 9 1. 45 32
Z WYKONYWANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH 10
1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 11
1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH 12 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 13 1. 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
14 1. 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW
MECHANICZNYCH 15 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 16 1. 50 30
A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 17 1. 50 30
B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 18 1. 51
13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 19 1. 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI,
ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 20 1. 51
16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 21 1. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 22 1. 51 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ
- 59 -
DLA ZWIERZĄT 23 1. 51 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 24 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 25 1. 51 34
B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 26 1. 51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 27 1. 51 36 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 28 1. 51 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 29 1. 51 38
A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW
I MIĘCZAKÓW 30 1. 51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 31 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I INNYCH WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH ORAZ NIEELEKTRYCZNEGO WYPOSAŻENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GALANTERII PAPIEROWEJ, KSIĄŻEK, CZASOPISM I GAZET 32 1. 51 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 33 1. 51 53 A SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA 34 1. 51 53 B SPRZEDAŻ
HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 35 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 36 1. 51 55
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 37 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 38 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 39 1. 52 12 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 40 1. 52 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW 41 1. 52 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
MIĘSNYCH 42 1. 52 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 43 1. 52 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, OWOCÓW, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH 44 1. 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 45 1. 52 27 A SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 46 1. 52
27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 47 1. 52 33
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 48 1. 52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 49 1. 52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 50 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 51 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 52 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA 53 1. 52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 54 1. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 55 1. 52 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO
ORAZ PRECYZYJNEGO 56 1. 52 48 C SPRZEDAŻ
DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII 57 1. 52 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 58 1. 52 48 E SPRZEDAŻ
DETALICZNA GIER I ZABAWEK 59 1. 52 48
F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW 60 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 61 1. 55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 62 1. 55 30
A RESTAURACJE 63 1. 55 40 Z BARY 64 1. 55 51
Z STOŁÓWKI 65 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 66 1. 60 21
B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
DROGOWY 67 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
68 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
69 1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY 70
1. 63 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH 71 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
TRANSPORTOWYCH I SPEDYCYJNYCH 72 1. 67
20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 73 1. 72 10 Z DORADZTWO
W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 74
1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 75 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE
DANYCH 76 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 77 1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH,
KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 78 1. 73 20 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA
79 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 80 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 81 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 82 1. 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO,
TECHNOLOGICZNEGO 83 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY
84 1. 74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 85
1. 74 84 B DEKOROWANIE WNĘTRZ 86 1. 80 42
Z KSZTAŁCENIE NA KURSACH JĘZYKOWYCH
DZIENNYCH I WIECZOROWYCH DLA DZIECI,
MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH 87 1. 92 61
Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW, BASENÓW KĄPIELOWYCH I PŁYWALNI SPORTOWYCH 88 1. 93
04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ
KONDYCJI FIZYCZNEJ, DZIAŁALNOŚĆ SIŁOWNI, SALONÓW ODCHUDZAJĄCYCH, ŁAŹNI TURECKICH, PAROWYCH, SALONÓW MASAŻU,
SOLARIÓW
wpisać: 89 1. 74 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
90 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 91 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 92 1. 74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 93 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 90813. „BIURO ROZLICZEŃ PODATKOWYCH
BUCHALTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000157062. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5435/5/742]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90814. „BKT ELECTRIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000160672. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11224/5/541]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. data złożenia
24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R.
Poz. 90815. „BLUE SKY TRAVEL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000054368. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.10.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8985/5/65]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90811. BIURO PROJEKTÓW BPG KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132277. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/7428/5/766]
Poz. 90816. „BMM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000066706. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5224/5/818]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90812. BIURO RACHUNKOWE „JACHTING”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000187633. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.01.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3887/5/411]
Poz. 90817. „BMR NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000164763. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2003.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6972/5/399]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M.
GDYNIA miejscowość GDYNIA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość
SOPOT
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 60 -
wykreślić: 2. ulica JERZEGO WASZYNGTONA nr
domu 9 kod pocztowy 81-342 poczta GDYNIA
wpisać: 2. ulica PARKOWA nr domu 24 kod pocztowy 81-728 poczta SOPOT
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.07.2005 R. (REP. A NR 4179/2005)
NOTARIUSZA JANINY TYSZER GDAŃSK UL. GRUNWALDZKA 92-98/16 - ZMIANA PAR. 3, 12, 15, 15,
19, 20 I 22
Poz. 90818. „BONELLI DENTAL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000160308. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.05.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16952/5/764]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90819. BRABUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198177. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5489/5/951]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica ŚW. ROCHA nr domu 11 nr lokalu 1 kod pocztowy 15-879 poczta
BIAŁYSTOK
wpisać: 2. ulica ŚW. ROCHA nr domu 11/1 nr lokalu
206, 207 kod pocztowy 15-879 poczta BIAŁYSTOK
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 02.03.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 02.03.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 02.03.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 90820. „BRAUN TRANSPORT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000205765. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2004.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6330/5/707]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 90821. BRE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000090905. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.02.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15986/5/260]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 21 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. ZAJĄC 2. JACEK 3. 69072501275
4. PROKURA ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 90822. „BREIT-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169667. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.08.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1903/5/198]
Poz. 90827. BUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000143766. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14297/5/204]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003 R. - 31.12.2003 R. data złożenia
13.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90823. „BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZENIOWE DIAGNOSTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000126406. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15790/5/973]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90828. BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098504. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9751/5/367]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90824. BUDLEX NAD STRUGĄ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000199119. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3973/5/587]
Poz. 90829. „BYDGOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000197293. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3437/5/402]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90825. BUDLEX OKRĘŻNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000198345. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.03.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3981/5/106]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90826. „BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 14” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000033961. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5100/5/471]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 31.05.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 90830. „BYTOM-STYL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000002584. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.05.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/5998/5/376]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 5 Informacja o postępowaniu upadłościowym wpisać: 1 1. nazwa organu wydającego
SĄD REJONOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH sygnatura lub inne oznaczenie sprawy XII
GU 168/04 data wydania 25.08.2004 3. PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ
MAJĄTKU DŁUŻNIKA PRub. Dane syndyka
1 1. KACHELSKI 2. MAREK MICHAŁ 3. 55030208432
Poz. 90831. „C.E.P. SCHERDEL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076992. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6958/5/163]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
- 61 -
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90832. C.M.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197403. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5333/5/839]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 90833. „CARFIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000104680. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17075/5/771]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90834. „CARTALIA.COM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225015. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15613/5/507]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica GROTTGERA nr domu 11 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-795 poczta
WARSZAWA
wpisać: 2. ulica STACJA METRA „ŚWIĘTKORZYSKA” nr lokalu 1000F kod pocztowy 00-108 poczta
WARSZAWA
Poz. 90835. „CASTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000025125. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5693/5/68]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M.
GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI
wykreślić: 2. kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK
wpisać: 2. ulica GRUNWALDZKA nr domu 58 kod
pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ
CEZARY PIETRASIK, UL. TARG DRZEWNY
W GDAŃSKU, REP. A NR 3221/2005
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. DĄBKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 68052101292 5. ilość 119 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.800,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH) 6. NIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wykreślić: 2 1. RYBSKI 2. TADEUSZ JÓZEF
3. 46111105690 5. ilość 120 (STO DWADZIEŚCIA)
UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ (DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
O WARTOŚCI OGÓLNEJ - 24.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH). 6. TAK
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RYBSKI 2. TADEUSZ JÓZEF 3. 46111105690
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. DĄBKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 68052101292
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90836. CATERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000040842. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8787/5/665]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90837. „CB4 PROMOCJA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000118303. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.06.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17246/5/411]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90838. „CCS DRUK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035238. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9170/5/2]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2004 DO
31 GRUDNIA 2004
Poz. 90839. „CEMHURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000014049. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11149/5/87]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. CZAPLICKA 2. ANNA 3. 66100411469) 5. ilość 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400000 /CZTERYSTA TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 470.000,00 ZŁ /CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. REDESIUK 2. GRAŻYNA
3. 61061705666) 5. ilość 40 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WARTOŚCI 400000 ZLOTYCH /CZTERYSTA TYSIĘCY/
wpisać: 5. ilość 47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 470.000,00 ZŁ /CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 800000,00 PLN
wpisać: 1. 940000,00 PLN
Poz. 90840. „CENTRUM M I A” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171446. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9672/5/309]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. JANOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 52021906450) 5. ilość
32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O WARTOŚCI PO
1.125,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00
(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.000,00 ZŁ
wykreślić: 2 1. MAKOWSKA JANOWSKA 2. ANNA
3. 70062607884 5. ilość 8 (OSIEM) UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI PO 1.125,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 50000,00 PLN
wpisać: 1. 450000,00 PLN
Poz. 90841. CENTRUM MEDYCZNE „ESKULAP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000096965. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/7168/5/747]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. DĘBSKA 2. TERESA 3. 63052104702) 5. ilość 11
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00; -ZŁ
wpisać: 5. ilość 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. BASSA 2. ALICJA
3. 66060302869) 5. ilość 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 6.500,00; -ZŁ
wpisać: 5. ilość 14 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 7.000,00 ZŁ
Poz. 90842. CENTRUM PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE POLICRYST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139312. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11626/5/747]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90843. CENTRUM SPORTU I REKREACJI
GAME SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210883. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.06.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4388/5/378]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. BARAN 2. STANISŁAW 3. 55041506257) 5. ilość
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000, ZŁ
- 62 -
wpisać: 5. ilość 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
135000 ZL
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. WOLFF 2. KRZYSZTOF
3. 55110510552) 5. ilość 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000, ZŁ
wpisać: 5. ilość 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
135000 ZL
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 100000,00 PLN
wpisać: 1. 270000,00 PLN
Poz. 90844. „CER-MOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000105195. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9752/5/768]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90845. CERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203283. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.04.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5477/5/828]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 831368975
wykreślić: 3. CERTUS SPÓŁKA Z OGANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. CERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. HODÓR 2. PIOTR
CZESŁAW 3. 63100211938 5. ilość 40 UDZIAŁÓW 20.000 ZŁ 6. NIE 2 1. DUL 2. STANISŁAWA MARIA
3. 34091200823 5. ilość 40 UDZIAŁÓW - 20.000 ZŁ
6. NIE
wpisać: 3 1. DAŁOMIS 2. STEFAN 3. 45030300296
5. ilość 120 UDZIAŁÓW O LACZNEJ WYSOKOŚCI
60000 ZŁ 6. NIE
wykreślić: 4 1. KŁOBUT 2. KRZYSZTOF 3. 57022706054
5. ilość 40 UDZIAŁÓW - 20.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HODÓR 2. PIOTR CZESŁAW 3. 63100211938
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. DZIAMA 2. TOMASZ 3. 69112502037
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wykreślić: 3 1. KŁOBUT 2. KRZYSZTOF 3. 57022706054
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wpisać:
1 1. GRUSIECKI 2. ANTONI BOLESŁAW 3. 46072302815
4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90846. CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000181101. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5471/5/422]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ROK data złożenia 07.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90847. „CEZAS - GLOB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188928. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.01.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7566/5/349]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90848. „CHAOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237148. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6831/5/613]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica GRUNWALDZKA nr
domu 20 kod pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO
wpisać: 2. ulica GRUNWALDZKA nr domu 2 kod
pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO
Poz. 90849. „CHESPA KLISZE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000146352. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.01.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4567/5/537]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90850. „CHIPITA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000081047. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16995/5/251]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wykreślić: 1 (dla pozycji 1. CHIPITA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI)
3. ulica WŁÓKIENNICZA nr domu 12/18 miejscowość
TOMASZÓW MAZOWIECKI kod pocztowy 97-200
poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI
wpisać: 3. ulica WYSOKA nr domu 31A-31D kod
pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90852. „CLAR SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000122066. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9238/5/27]
Poz.
90857.
COSMO-EMBORIO
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000222127. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6434/5/412]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90853. „CLEBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000109752. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6017/5/569]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 90854. „COMBI VISION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000187015. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9723/5/206]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 90855. CONSORTE-SR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000158670. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10079/5/878]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 933038010
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. PAPADOPOULOS 2. LAZAROS) 5. ilość 160 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.00 (OSIEMDZIESIĄT
TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 80000,00 PLN
wpisać: 1. 160000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHRISSOCHOIDIS 2. JOANNIS 3. 51071118013
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. TOPTSIDIS 2. PANAGIOTIS 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90858. CRAWFORD POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000124414. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.07.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15891/5/475]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90859. „CREO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119141. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.07.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3425/5/279]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003 - 31.12.2003 data złożenia 13.05.2005
1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 data złożenia 13.05.2005 3. okres za jaki
złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 3. okres
za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90851. „CHLORECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000037442. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9347/5/48]
Poz. 90856. „CONSTELLATION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168507. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16900/5/357]
Poz. 90860. „CWK” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198748. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10420/5/68]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
- 63 -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90865. DATA EVOLUTION LABS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000187404. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10169/5/658]
Poz. 90861. „CYTROMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216539. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5462/5/502]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 691793502
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LENCZNER 2. TERESA 3. 55100305320 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. KASZUBA 2. ZENON 3. 62053108517
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
09.09.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90862. DACH CENTRUM-UNEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000114292. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.06.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8672/5/238]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004- 31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004- 31.12.2004
Poz. 90863. DAN-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000068740. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.12.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5282/5/942]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90866. DECUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147295. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10275/5/476]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90867. DELFINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000141330. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17029/5/770]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 90868. DELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173293. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.09.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8972/5/541]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 22.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90864. DASTA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000176031. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9248/5/348]
Poz. 90869. „DELTA POWER RENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000223485. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9349/5/850]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 08.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
24.09.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 24.09.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
24.09.2004 - 31.12.2004
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 64 -
Poz. 90870. DENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
OGPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024376. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15205/5/584]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90871. „DETA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000117381. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.06.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8018/5/112]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. KEMPIAK 2. DOROTA 3. 71012910227) 1. KEMPIAK
wpisać: 1. SOLLAMI
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 (dla
pozycji 1. KEMPIAK 2. DOROTA 3. 71012910227)
1. KEMPIAK
wpisać: 1. SOLLAMI
Poz. 90872. DLA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147012. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2503/5/865]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRYŹNIAK 2. ANETA MARIA 3. 73022704809
5. PREZES 6. NIE
wpisać: 2 1. MACATEE 2. BETH LOUISE 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 12.04.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90873. DOCTORAD AGENCJA REKLAMOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000183754. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16652/5/461]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90874. „DOM - MAX” PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000130026. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.09.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5496/5/69]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
10.09.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 10.09.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
10.09.2004 - 31.12.2004
Poz. 90884. „DRAG-MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000181468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.12.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15716/5/811]
Poz. 90875. DOM FINANSOWY „QS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000066674. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6456/5/856]
Poz. 90880. „DOORMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000172007. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7691/5/408]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO
31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 DO 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.
Poz. 90876. „DOM TECHNICZNY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000173085. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3149/5/222]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004
DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 90877. DOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000004959. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9268/5/990]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90878. „DOMICEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000140591. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5949/5/172]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 90879. „DOMINO BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000215742. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.08.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3789/5/112]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. GRZYBOWSKI 2. KRYSTIAN WOJCIECH
3. 74051101751) 5. ilość 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 35.000, -ZŁ
wpisać: 5. ilość 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. SIELECKI 2. JERZY
3. 49020313053) 5. ilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 15.000, -ZŁ
wpisać: 5. ilość 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000 ZŁ
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 90881. DOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186757. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.01.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5349/5/566]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90882. DORATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202938. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9056/5/665]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
05.04.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 05.04.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
05.04.2004 - 31.12.2004
Poz. 90883. „DORBET POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000099147. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.03.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11839/5/473]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. CIEPLAK 2. BEATA EWA 3. 61102301486
4. SAMOISTNA
- 65 -
Poz. 90885. „DREWEXIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000044173. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4021/5/342]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz.
90886.
„DROGBUD”
PODKARPACKI
HOLDING BUDOWY DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000167212. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.07.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4910/5/529]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 13.06.2005 R. REP. A NR 3484/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. ZAMKOWA 9, NOTARIUSZ B.CZERWONKA - ZMIANA
PAR. 20 PKT 4.
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO,
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZA WYJĄTKIEM REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE
PRZETARGÓW, PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH
PRZETARGÓW, POTWIERDZANIA ZA ZGODNOŚĆ
DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRZETARGÓW,
SKŁADANIA OFERT W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ
PODPISYWANIA I DOKONYWANIA INNYCH CZYNNOŚCI WYMAGANYCH DO PRAWIDŁOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZELKICH PRZETARGACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WSZELKIE
PODMIOTY, SKŁADANIA ZAPYTAŃ, PROTESTÓW,
ODWOŁAŃ DOTYCZĄCYCH TYCH PRZETARGÓW,
ZAWIERANIA WSZELKICH UMÓW Z PODMIOTAMI
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ORGANIZUJĄCYMI PRZETARGI, KTÓRE TO CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ DOKONYWANE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH JEDNOOSOBOWO.
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wpisać:
1 1. KRAUS 2. GRZEGORZ 3. 76020919330 4. SAMODZIELNA 2 1. FAL 2. BOGDAN 3. 76040616451
4. SAMODZIELNA 3 1. SZYPUŁA 2. BOŻENA ZOFIA
3. 77060114989 4. SAMODZIELNA
Poz. 90887. „DSM - SARZYNA” ŻYWICE KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000115735. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.06.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17107/5/427]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90888. DUOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000217230. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.09.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9593/5/251]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. LASKOWSKA 2. HALINA 3. 69020206207 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN 6. NIE
wpisać: 2 1. DUDZIŃSKI 2. STEFAN ANDRZEJ
3. 45060200612 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.10.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.10.2004 - 31.12.2004
Poz. 90889. „DYLEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000049663. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10505/5/532]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90890. DZIEŁA SZTUKI I ANTYKI - DESA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000026393. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9148/5/247]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. LALOWICZ 2. MAŁGORZATA 3. 47010120023)
5. ilość 1663 UDZIAŁY - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ
332.600, - PLN
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 5. ilość 1677 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚC 335400 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. MAJEWSKI 2. JERZY
3. 31102001013) 5. ilość 1177 UDZIAŁY - ŁĄCZNA
WYSOKOŚĆ 235.400, -PLN
wpisać: 5. ilość 1187 UDZIAŁÓW, ŁACZNA WARTOŚC 237400 ZŁ
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90891. DZIENNIKARSKA OFICYNA WYDAWNICZA „RONDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039152. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.09.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3562/5/461]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica SPORTOWA nr domu 14 kod pocztowy 75-503 poczta KOSZALIN
wpisać: 2. ulica ADAMA MICKIEWICZA nr domu 24
kod pocztowy 75-004 poczta KOSZALIN
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. ORKLA PRESS
POLEN AS Z SIEDZIBĄ W OSLO, NORWEGIA
5. ilość 200 UDZIAŁÓW PO 500,00 PLN KAŻDY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 PLN (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK
wpisać: 2 1. „SZCZECIN PRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 812037470
4. 0000004326 5. ilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000,00 PLN 6. TAK
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 90892. E 30 INDUSTRIAL CENTER VII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203116. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.04.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11550/5/203]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90894. EBC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000145153.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.12.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9284/5/28]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004
Poz. 90895. ECO HOUSE-ELTRIM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000217921. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7765/5/150]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 519617026
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PROKOPOWICZ 2. MARIUSZ
3. 73100311910 5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. ROPIAK 2. RAFAŁ MARCIN 3. 76090714154
5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DEMBIŃSKA
2. EDYTA 3. 75012313820
wpisać: 2 1. MIERZEJEWSKA 2. MAŁGORZATA
WIESŁAWA 3. 59041705746
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 16.06.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 16.06.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 16.06.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 90896. „EDI-MAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132541. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5870/5/425]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90893. „E.CIMA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000230254. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17336/5/191]
Poz. 90897. EKOPLASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000011601. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.06.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6413/5/369]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
- 66 -
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 90898. EL-GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186923. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10658/5/441]
Poz. 90903. ENERGOCHEMIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000055464. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.10.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3590/5/622]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 0D
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90899. ELEKTRONICZNY ZAKŁAD INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY HYBRES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000136173. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5215/5/898]
Poz. 90904. EPONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000007980. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.04.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8240/5/69]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90900. ELGÓR + HANSEN + SBS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000147498. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9837/5/232]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90901. EMALIA-RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000236465. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.06.2005.
[GL.X NS-REJ.KRS/7325/5/462]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. „SILESIA-RYBNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEEDZIALNOŚCIĄ 3. 276655193 4. 0000199701)
6. NIE
wpisać: 6. TAK
Poz. 90902. „ENERGETYKA BORUTA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000003963. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10010/5/343]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
18 SIERPNIA 2005 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90905. „ESKA NORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168202. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.07.2003.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5322/5/117]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. WILSKI 2. KRZYSZTOF JAN 3. 32122601519)
5. ilość 40 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA
WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY
ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 2 1. RADIO ESKA SPÓŁKA AKCYJNA
3. 006217077 4. 0000027239 5. ilość 12 UDZIAŁÓW
PO 500 ZŁ KAŻDY\ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 90906. ESSENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000104737. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.04.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/16024/5/694]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 - 31
GRUDNIA 2004
Poz. 90907. EURO INVEST COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000147831. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6175/5/794]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
- 67 -
2003 ROK data złożenia 29.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA
2003 ROK 3. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
ZA 2003 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK
Poz. 90908. EURO MEDICINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189380. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8445/5/276]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90909. EURO WONDER COMPANY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000166174. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8500/5/88]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90910. „EURO-CENTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000229979. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2005.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8892/5/82]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 020030505
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. TOP - FIT - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 932891612 4. 0000153396 5. ilość 98
(SŁOWNIE: DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET
ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
49.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
wpisać: 2 1. GUZ 2. EWA BOŻENA 3. 57062105345
5. ilość 98 (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
(SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 90911. EURO-POLAND 2004 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000180139. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2884/5/137]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 16.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 90912. EUROPACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000222648. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9132/5/520]
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
ROK 2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2004
Poz. 90920. FERO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000142567. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2729/5/115]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 2004
Poz. 90916. EWBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039462. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6301/5/145]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. MRÓZEK 2. EWA ELŻBIETA 3. 66111903562)
5. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁ
wpisać: 5. ilość 200 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 100 000 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 50000,00 PLN
wpisać: 1. 100000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90913. „EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI
I PROMOCJI REGIONALNEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216615. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12371/5/115]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M.
RADOM miejscowość RADOM
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 94 kod
pocztowy 26-600 poczta RADOM
wpisać: 2. ulica CIOŁKA nr domu 13 nr lokalu 408
kod pocztowy 01-445 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 25.04.2005 R.ZMIANA PARAGRAFU 3, AKT NOTARIALNY REP.
A NR 1889/2005 KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, NOTARIUSZ MARZENA GIERMAKOWSKA
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. JAKUBOWSKI
2. MAREK ROBERT 3. 64041715071 5. ilość 334
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji 1. CIEŚLAK 2. TOMASZ
3. 77013116990) 5. ilość 333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 16.650 ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 500 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 25.000,00 ZŁOTYCH
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. STAŃCZYK 2. TOMASZ
3. 77092413539) 5. ilość 333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 16.650 ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 500 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 25.000,00 ZŁOTYCH
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JAKUBOWSKI 2. MAREK ROBERT 3. 64041715071
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SMUCZEK 2. HENRYK KAZIMIERZ
3. 51040503899 5. PREZES 6. NIE
Poz. 90914. „EUROTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193475. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.02.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/7472/5/965]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90915. „EVIMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000206870. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9294/5/349]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90917. „FDT-POLSKA TECHNOLOGIE
DACHÓW PŁASKICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193365. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/7148/5/105]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. FDT FLACHDACH TECHNOLOGIE GMBH & CO.
KG) 5. ilość 1.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 600.500,00 ZŁ
wpisać: 5. ilość 3.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 1.600.500,00 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 600500,00 PLN
wpisać: 1. 1600500,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 1000000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90918. „FELIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188320. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.01.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/7198/5/710]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90919. „FERAS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000158031. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16796/5/450]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
- 68 -
Poz. 90921. FINCOM-MATERNA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197766. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.03.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17290/5/610]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.03.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.03.2004 R. -31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.03.2004 R. -31.12.2004 R.
Poz. 90922. FIRMA POLIGRAFICZNO-USŁUGOWA
FLOR-EK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139550. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/7072/5/561]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90923. „FIRMA PRODUKCYJNA WORLD
MEBEL EKSPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000217302. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.09.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7906/5/827]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005
Poz. 90924. FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „EKO - DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000028431. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.07.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/3323/5/376]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data
złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004
R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA
01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.
Poz. 90929. „FREMANTLE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000094904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16970/5/604]
Poz. 90925. „FITTING” PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000069253. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9682/5/630]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 05.07.2004
3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004
DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica KWISKA nr domu 57 kod pocztowy 54-210 poczta WROCŁAW
wpisać: 2. ulica FABRYCZNA nr domu 2-4 kod
pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 90926. „FLEXI SYSTEMS INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000184119. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2003.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6380/5/312]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90927. FLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000124917. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16732/5/920]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 90928. „FRANKE POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000132692. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.10.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10656/5/639]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
OD 01 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA
2004 ROKU data złożenia 22.06.2005 2. okres za
jaki złożono opinię OD 01 STYCZNIA 2004 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU 3. okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA 2004 ROKU DO
31 GRUDNIA 2004 ROKU 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie OD 01 STYCZNIA 2004 ROKU DO
31 GRUDNIA 2004 ROKU
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 90930. „FUBI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188333. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5829/5/429]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 90931. FUJIFILM POLSKA DISTRIBUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000073153. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15649/5/876]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
1 STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 R. 3. okres za
jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 - 31
GRUDNIA 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 R.
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90934. „GALEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000051602. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16772/5/204]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90935. „GAMMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000196925. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.02.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4440/5/987]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90936. „GAZON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000044129. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.10.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6570/5/193]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90932. „FUN & SPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000183587. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8235/5/753]
Poz. 90937. „GB UNIA FINANSE” SP.Z O.O. KRS
0000001294. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5281/5/541]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90933. GAL - SKÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000100088. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8577/5/142]
Poz. 90938. GBS OBJEKT 29 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000057795. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15855/5/795]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
- 69 -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90939. GBS OBJEKT 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000087274. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15611/5/705]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wykreślić: 1 1. SKUBISZEWSKI 2. MATEUSZ JACEK 3. 75090302819 4. ŁĄCZNA
wpisać: 2 1. DOMAŃSKI 2. GERARD 3. 73121105635
4. ŁĄCZNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90940. GBS OBJEKT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000019601. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15847/5/276]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90941. GBS OBJEKT 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000023621. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15850/5/790]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90942. GCB „DOMSTAL-METALOWIEC”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000061679. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.11.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8183/5/455]
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.05.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90944. „GEOPLAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000187109. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9463/5/187]
Poz. 90949. GLINKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000136627. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11242/5/381]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R - 31.12.2004 R data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R - 31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R - 31.12.2004 R
Poz. 90945. GHP DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045327. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8217/5/913]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90946. „GIEŁDA KALISKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000155179. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5794/5/570]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90947. „GITTER SYSTEME” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000174585. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9327/5/406]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KACZMAREK 2. ANDRZEJ STEFAN 3. 50050208354
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. MALEWICZ 2. MATTHIAS) 5. PREZES
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 90943. „GEKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119682. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6137/5/312]
Poz. 90948. GLADSTONE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038930. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15918/5/815]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 70 -
Poz. 90950. „GLOBAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000094775. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3023/5/73]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
R data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R
Poz. 90951. GLOMB LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000192197. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8871/5/39]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „GLOMB POZNAŃ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. GLOMB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M.
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA
wykreślić: 2. ulica UNII LUBELSKIEJ nr domu 3 kod
pocztowy 61-249 poczta POZNAŃ
wpisać: 2. ulica ALEJA SOLIDARNOŚCI nr domu
1 C kod pocztowy 81-336 poczta GDYNIA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 21.06.2005 REP.
A 6198/2005 ELŻBIETA ZIELIŃSKA KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO: § 2, § 3.
Poz. 90952. „GOMI-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000202310. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9758/5/174]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 90953. GOSPODARSTWO ROLNE „FARMAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000163734. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4005/5/304]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90954. „GOSPODARSTWO RYBACKIE
SŁUPSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000125640. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6251/5/649]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 31.05.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90955. „GOSPODARSTWO SWOCHOWO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000166135. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5177/5/525]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 R. data złożenia 30.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ZA 2004 R.
Poz. 90956. „GREENWOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211969. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.07.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8653/5/997]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. MICHALSKI 2. WIEŃCZYSŁAW 3. 72041416571)
5. ilość 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
30.000 ZŁ
wpisać: 5. ilość 640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00 ZŁ
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 90957. GREKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000120424. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9164/5/285]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 356528484
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
18 SIERPNIA 2005 R.
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GREGORASZCZUK MADEJ 2. SYLWIA KATARZYNA 3. 75021100068 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
wpisać: 3. „H.Z. - LOGISTIK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
Poz. 90958. „GRUPA GASTRONOMICZNA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000124585. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5346/5/363]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 90959. GRUPA KAPITAŁOWA JANEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000222137. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4658/5/718]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 29.04.2005 R - REPERTORIUM A NUMER
2103/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ ADAM WASAK ZMIENIONO
PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. POCHMARA 2. RYSZARD 3. 74050115735 5. ilość 98 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁ 6. NIE
wykreślić: 2 1. WRONA 2. PIOTR 3. 83062614235
5. ilość 50 UDZIAŁÓW, 25.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BARTKOWIAK WRONA 2. TERESA MARIA
3. 56051906888 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. CZERNOWICZ 2. JACEK STANISŁAW
3. 50041201591 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wpisać:
1 1. POCHMARA 2. RYSZARD 3. 74050115735
4. SAMOISTNA
Poz. 90960. „GRUPA RADIOWA AGORY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000126767. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17440/5/207]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „LOKALNE ROZGŁOŚNIE
RADIOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. „GRUPA RADIOWA AGORY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 90961. „H.Z. - LOGISTIK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000198973. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9536/5/528]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „H.Z. - LOGISTYK POLSKA
- 71 -
Poz. 90962. HALAMA INTERNATIONAL TRANSPORTE & SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000196054. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.02.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4446/5/393]
Poz. 90963. HEALTHCARE MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169041. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5419/5/704]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90964. „HELIOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193529. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15675/5/235]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90965. „HEPI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000103746. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.04.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9143/5/242]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za
jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004
Poz. 90966. „HERSAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119496. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11193/5/286]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1.01.2004 R - 31.12.2004 R data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R 31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 R - 31.12.2004 R
Poz. 90971. „HORN POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000159270. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10056/5/33]
Poz. 90976. HUMMEL TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194699. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12352/5/874]
Poz. 90967. HI-MEDIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000006176. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14725/5/660]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
1 MARCA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
1 MARCA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie OD 1 MARCA 2004 DO
31 GRUDNIA 2004
Poz. 90972. HORTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000154591. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6353/5/552]
Poz. 90977. HUNGAROTEX-POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000198711. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10932/5/696]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 5 Informacja o postępowaniu upadłościowym wpisać: 1 (dla pozycji data wpisu
do KRS 14.03.2005 nr wpisu do KRS 4) 2. data
zakończenia 11.03.2005 sposób zakończenia
POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA
SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH
STWIERDZAJĄCE ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO W WYNIKU WYKONANIA OSTATECZNEGO PLANU PODZIAŁU,
SYGN. XV GUP 4/04
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 90968. „HIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000020429. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16404/5/456]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90969. „HOLDING OMEGATERM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000208491. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/7415/5/242]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90970. HORECA STRATEGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000207810. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.05.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15978/5/741]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 90973. „HOTEL MARWIL” SP. Z O. O. KRS
0000003239. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5300/5/673]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 051990483
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 90974. „HPF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000010084. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17176/5/273]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90975. „HUANG-XU” CO LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU. KRS 0000145056. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8025/5/230]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2003 R.
data złożenia 02.07.2005
- 72 -
Poz. 90978. „HUNNEBECK POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127695. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10217/5/352]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STEFANIAK 2. MAREK 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. DĄBROWSKI 2. BOGDAN ADAM
3. 67071706998 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. ĆWIKLIŃSKI 2. MARIUSZ 3. 51062201490) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. KACZMAREK 2. RYSZARD 3. 53121804871) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU
Poz. 90979. HUTA SZKŁA I KRYSZTAŁÓW
„ALICJA” - „WATRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000164554. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5495/5/668]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90980. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWE „REMONT-V” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000122246. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9862/5/190]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 90981. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWE W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. KRS
0000221744. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8236/5/154]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 90982. „HYDRO - PARTNER” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000026745. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6276/5/296]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 90983. HYGECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000164540. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11824/5/147]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90984. HZ ZAKŁAD METALURGICZNY „STAL-ODLEW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000131918. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.10.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9729/5/612]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90985. „ICE-FULL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000145981. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10731/5/93]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 90986. IDEA MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000135789. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.10.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10777/5/783]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 90987. „IMEX” PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000176392. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.10.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/5983/5/50]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 03.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90988. „IMPWAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000072787. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6279/5/499]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90989. INCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000207833. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16807/5/63]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica REDAKTORSKA nr
domu 5 kod pocztowy 02-441 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica BOLECHA nr domu 10 kod pocztowy 01-419 poczta WARSZAWA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.06.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.06.2004 - 31.12.2004
- 73 -
Poz. 90990. INPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000177539. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7510/5/338]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 519578786
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK
Poz. 90991. „INTER - TRAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000184665. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2548/5/154]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.05.2005 ROKU, REPERTORIUM A 2736 Z ROKU 2005 NOTARIUSZ BOGUMIŁA WESOŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA
W INOWROCŁAWIU - ZMIANA PARAG. 6 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. PILICHOWSKA
2. HENRYKA MARIA 3. 54121707362 5. ilość 20
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH.
6. NIE
wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKA 2. MIROSŁAWA JÓZEFA 3. 58031716544 5. ilość 20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA 2 1. 36 11
Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA
3 1. 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI 4 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5 1. 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 6 1. 92 52 B OCHRONA ZABYTKÓW
7 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 8 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
9 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 10
1. 45 41 Z TYNKOWANIE 11 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 12 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 13 1. 45 44
A MALOWANIE 14 1. 45 44 B SZKLENIE
Poz. 90992. INTER PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000233584. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2005.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8211/5/507]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 280029370
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 16.06.2005 R.
NOTARIUSZ ELŻBIETA BREWKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 3771/2005
- ZMIENIONO § 6 UMOWY
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 74 13 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 2 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
3 1. 74 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 4 1. 74 40 Z REKLAMA
5 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE
OBIEKTÓW 6 1. 74 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
wpisać: 7 1. 67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
I UBEZPIECZENIAMI 8 1. 74 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA 9 1. 80 EDUKACJA 10 1. 85
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 11
1. 90 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 12 1. 91
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 92
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM 14 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
Poz. 90997. INTERKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
OPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189930. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8843/5/878]
Poz. 90993. „INTER TRUCK SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000172227. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.09.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3106/5/735]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004- 31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004- 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004
Poz. 90998. „INTERRES INTERNATIONAL FAIR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000175046. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4888/5/883]
Poz. 90994. INTER-TOUCH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000214591. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.08.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/16214/5/575]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
10.08.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 10.08.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
10.08.2004 - 31.12.2004
Poz. 90995. „INTERACTIVE SOLUTIONS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218425. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.09.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17446/5/613]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. „INTERACTIVE
INVESTORS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015811592 4. 0000217662
5. ilość 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
35000 ZŁOTYCH 6. NIE
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. WILEŃSKI 2. TOMASZ
PIOTR 3. 74082700839) 5. ilość 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁOTYCH
Poz. 90996. „INTERAKTYWNY WEHIKUŁ ADMINISTRACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203858. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15991/5/576]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 90999. „INTERSTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000176354. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.10.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16556/5/964]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat TCZEWSKI gmina PELPLIN miejscowość
PELPLIN
wykreślić: 2. ulica BARTYCKA nr domu 26 kod
pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica STRZELNICA nr domu 5 kod pocztowy 83-130 poczta PELPLIN
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2005 R., REP. A 2308/2005
SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE PRZY ULICY DŁUGIEJ 4 PRZED
NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ GENCZELEWSKĄ,
ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. POTERALSKI
2. JACEK WOJCIECH 3. 52020224630 5. ilość 120
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
6. NIE
wpisać: 2 1. „MAX BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 190833451
4. 0000117987 5. ilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 100.000,00 PLN 6. TAK
wykreślić: 3 1. POTERALSKI 2. MIROSŁAW
3. 47010211196 5. ilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. POTERALSKI 2. JACEK WOJCIECH 3. 52020224630
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. CIESZYŃSKI 2. GRZEGORZ ADAM
3. 71052904239 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wykreślić: 3 1. POTERALSKI 2. MIROSŁAW
3. 47010211196 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
- 74 -
Poz. 91000. „INTUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000062468. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.11.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7755/5/829]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91001. INVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000083860. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8314/5/811]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91002. „IRMAWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000123990. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.07.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15875/5/437]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2003
ROK data złożenia 30.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK
3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91003. ISK BIOSCIENCES POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000236971. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17557/5/436]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. ISK BIOSCIENCES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
wpisać: 3. ISK BIOSCIENCES POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 91004. ITT FLYGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000097028. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11559/5/812]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2003-31.12.2003 data złożenia 01.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2003-31.12.2003
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.200331.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2003-31.12.2003
Poz. 91005. J & S SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000078404. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16018/5/977]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FIJAŁKOWSKI 2. RYSZARD JANUSZ 3. 34040301193
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91006. J.A.S. DORADZTWO STRATEGICZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144160. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.12.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15729/5/335]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ - 31 GRUDZIEŃ 2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ - 31
GRUDZIEŃ 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZEŃ - 31 GRUDZIEŃ 2004
Poz. 91007. J.B POLE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000147222. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/5880/5/746]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2003 R. data złożenia 16.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 17.11.2003 R.-31.12.2003 R.
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji 1 (dla pozycji
data wpisu do KRS 31.12.2003 nr wpisu do KRS 2)
PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. BUTSCH
2. EWA 3. 60092314047
wpisać: 2 1. ROGOWSKI 2. MIECZYSŁAW 3. 48020105211
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
R data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R
Poz. 91010. „JANIMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000122302. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6303/5/947]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91011. „JAR-DREW” PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000190857. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5370/5/920]
Poz. 91015. JEDYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188361. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.01.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5329/5/924]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO
31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 91016. „JOPER PLANT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000157701. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11936/5/371]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 DNIA
14.06.2005 R., REPERTORIUM A NR 2577/2005, NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI- ZMIANA: W PAR. 9 DODANO
PUNKT 4 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 91012. JAS-SEA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000009825. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.05.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6085/5/14]
Poz. 91017. „JORDAN MATCON INVESTMENT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000028950. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.07.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8981/5/461]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 13.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. JORDAN 2. CHRISTIAN 4. SAMOISTNA
Poz. 91008. „J.P.INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000085296. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16673/5/504]
Poz. 91013. JASTRZĘBSKA STREFA AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000080760. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6673/5/497]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91009. „JANBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114084. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6521/5/989]
Poz. 91014. JC ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216307. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2004.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5339/5/245]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 812706243
18 SIERPNIA 2005 R.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
- 75 -
Poz. 91018. „JORDAN MATCON” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000101116. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8982/5/862]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. JORDAN 2. CHRISTIAN 4. SAMOISTNA
Poz. 91019. „JUREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000104711. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.04.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4000/5/299]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91020. KADEWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000141219. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16491/5/142]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01-012004 DO 31-12-2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2004 DO
31-12-2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01-01-2004 DO 31-12-2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91021. „KANION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189203. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.01.2004.
[KI.X NS-REJ.KRS/2948/5/558]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. NGUYEN VAN
2. TAN 5. ilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ 6. NIE
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. NGUYEN VAN 2. KHAN)
5. ilość 94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
47.000,00 ZŁOTYCH.
wpisać: 5. ilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
Poz. 91022. KARASIEWICZ I SYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000178062. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10355/5/935]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO
31.12.2004 R.
Poz. 91023. KCI - CENTRUM BRONOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000099688. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9104/5/359]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91024. „KHK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000048373. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6167/5/275]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91025. KIOSK „CAMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000156703. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.04.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/7447/5/7]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91026. KLINIKI STOMATOLOGICZNE „DENTAL CLUB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000159118. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.04.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15884/5/357]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 data złożenia
24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 - 31
GRUDNIA 2004
Poz. 91027. KLIPER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000227471. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2005.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16727/5/604]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91028. KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000165284. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9325/5/604]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. LESZCZYŃSKI 2. RYSZARD TOMASZ 3. 54011206010)
5. ilość 40 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ
KWOTĘ 20.000 ZŁ
wpisać: 5. ilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. BELNIAK 2. SYLWESTER 3. 59061708390) 5. ilość 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00
wpisać: 5. ilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 154500,00 PLN
wpisać: 1. 500000,00 PLN
- 76 -
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91029. „KOLTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000016291. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.06.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9207/5/663]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wykreślić: 1 1. „KOLTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. ulica GRÓJECKA nr domu 22/24 nr lokalu 22 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02301 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.06.2005 ROKU, REPERTORIUM
A NR 100/2005, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA - SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA PODSIADŁOWSKA - SKĄPSKA, UL.
FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ ZMIENIONO §
27. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2005 R. REPERTORIUM A NR 611/2005, NOTARIUSZ IZABELA
PODSIADŁOWSKA - SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA PODSIADŁOWSKA - SKĄPSKA, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ ZMIENIONO § 28 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI, W KTÓRYM DODATKOWO
ZMIENIONO § 20.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91030. KONIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000043189. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5328/5/523]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91031. KONKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000133675. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16015/5/774]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91032. KONZEPTION POŁUDNIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000124339. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.07.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5434/5/341]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91033. „KORDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119646. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6974/5/201]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91034. KPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198485. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9058/5/467]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
20.02.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 20.02.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
20.02.2004-31.12.2004
Poz. 91035. KRAJOWE CENTRUM SZKOLENIA
KIEROWCÓW DO PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000215269. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.08.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16781/5/124]
500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 99.000 ZŁ
6. NIE
wykreślić: 3 1. ZAJĄC 2. ANDRZEJ ZBIGNIEW
3. 65092000570 5. ilość 110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PACHEL 2. ZDZISŁAW PIOTR 3. 58112903450
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. DWORAKOWSKI 2. ZBIGNIEW EUGENIUSZ 3. 55102901098 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wpisać:
1 1. GOŁUCH 2. MARIUSZ HENRYK 3. 64040309877
4. SAMOISTNA
Poz. 91041. KUŹNICA MARKET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000201906. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.03.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9013/5/178]
Poz. 91037. KRUK TECHNIKA I ENERGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000074186. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9305/5/962]
Poz. 91042. „KWANT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000141498. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10866/5/162]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91038. KTB BIURO USŁUG AUDYTORSKICH
I RACHUNKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000107089. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16906/5/763]
Poz. 91043. L. B. E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000117304. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.06.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9212/5/979]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2004 R. - 31 GRUDNIA 2004 R. data
złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. - 31 GRUDNIA 2004 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA
2004 R. - 31 GRUDNIA 2004 R.
Poz. 91039. „KUPER MASZYNY POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158196. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9491/5/348]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
17.02.2004 - 31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 17.02.2004 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 30.09.2004 3. okres za
jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003
Poz. 91044. LEMAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218884. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5882/5/548]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91036. KRAK SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050822. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8380/5/454]
Poz. 91040. „KUVERT POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194924. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9016/5/381]
Poz. 91045. LEXAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198789. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11109/5/803]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. PACHEL
2. ZDZISŁAW PIOTR 3. 58112903450 5. ilość 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
6. NIE
wpisać: 2 1. DWORAKOWSKI 2. ZBIGNIEW EUGENIUSZ 3. 55102901098 5. ilość 198 UDZIAŁÓW PO
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 21.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
18 SIERPNIA 2005 R.
- 77 -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91046. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000153602. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5491/5/64]
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
14.05.2001-31.12.2001 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 14.05.200131.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
14.05.2001-31.12.2001
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK 31.12.2004 ROK data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK 31.12.2004 ROK 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 ROK
31.12.2004 ROK
Poz. 91051. ŁUŻYCKA HIGIENA KOMUNALNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182686. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.12.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6940/5/634]
Poz. 91055. „MADISON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197456. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.03.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3193/5/421]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91047. LINTEC - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116921. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6097/5/137]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91048. LOHMANN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000122974. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6211/5/365]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004
Poz. 91049. LUBELSKI DOM TECHNIKA NOT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188255. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2004.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6067/5/174]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
20.12.2003 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
20.12.2003 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20.12.2003 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91052. „M + B BIRKE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000179392. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5277/5/626]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91053. „M-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000164157. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.06.2003.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3420/5/274]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica KOŁOBRZESKA nr
domu 33 kod pocztowy 78-600 poczta WAŁCZ
wpisać: 2. ulica BUDOWLANYCH nr domu 9 kod
pocztowy 78-600 poczta WAŁCZ
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. PYKA
2. MARCIN 3. 77081101939) 5. ilość 100 UDZIAŁÓW 50.000,00 PLN
wpisać: 5. ilość 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
40.000,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE 2 1. CONSTRUCTA PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 632075550 4. 0000010624 5. ilość 160 (STO
SZEŚĆDZIESIĄT)UDZIAŁÓW 80.000,00 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
wykreślić: 3 1. HORODECKA 2. HELENA MAŁGORZATA 3. 33052812705 5. ilość 300 (TRZYSTA)
UDZIAŁÓW 150.000,00 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 4 1. ZENERIS SPÓŁKA AKCYJNA 3. 630369789
4. 0000019842 5. ilość 160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT)UDZIAŁÓW 80.000,00 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH 6. NIE
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument 2004 ROK
Poz. 91056. „MAGISTER KRYSTYNA SOWIŃSKA
I S-KA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000092163. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3425/5/279]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
11.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91057. „MAJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065947. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5988/5/55]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91058. „MAK - WEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000192238. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10248/5/716]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91050. „LUBUD” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213468. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6018/5/970]
Poz. 91054. „M.J. OIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000030616. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11978/5/457]
Poz. 91059. MAŁOPOLSKA KANCELARIA WINDYKACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000157164. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5331/5/37]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 78 -
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91060. MAŁOPOLSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNYCH „BATOREGO 3” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000013703. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8536/5/457]
Poz. 91065. „MARKU$” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000135420. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.10.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17108/5/828]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91061. „MARCHAND POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000214071. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3737/5/705]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91062. „MARINEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198806. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7077/5/566]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91063. MARIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202638. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8881/5/360]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
25.04.2004-31.12.2004 data złożenia 31.03.2005
3. okres za jaki złożono dokument 25.04.200431.12.2004
Poz. 91064. MARKET PUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000181363. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8812/5/514]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91066. MASARNIA „MATIS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000144742. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8260/5/711]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2004 ROK
Poz. 91067. MATTES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035510. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.08.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/7642/5/204]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91068. „MAWE-GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193792. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.02.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5900/5/279]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91069. MEDICAL TRIBUNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000060608. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17032/5/284]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wykreślić: 1 1. ZAKRZEWSKA 2. JUSTYNA BEATA
3. 69030808349 4. PROKURA ŁĄCZNA
- 79 -
Poz. 91070. „MEDYCYNA NATURALNA-SYNAPS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202828. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.04.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10742/5/815]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91071. „MEDYK SERWIS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171748. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2003.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3762/5/663]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
25.07.2003 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
25.07.2003 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 25.07.2003 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91072. „MEGA-MET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000053638. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8922/5/936]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91073. „MEGA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000176940. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10196/5/418]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91074. „META” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000192554. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8189/5/861]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91075. METAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000146717. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/3119/5/259]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU
data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA
31.12.2004 ROKU 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA
31.12.2004 ROKU
NIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. PLEŚNIARSKA 2. LIDIA MARIA
3. 43112507124 5. WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
6. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SŁOMKA 2. TADEUSZ 3. 48022010773
wpisać: 2 1. KUBISZTAL 2. EDWARD TADEUSZ
3. 51093015259
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91076. METALOPLAST - GALWANOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168011. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.07.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6723/5/993]
Poz. 91079. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000036296. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4932/5/973]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ŻUREK 2. ANNA 3. 59101404620 5. VICE PREZES 6. NIE
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. GMINA MIASTA GORLICE 3. 000525814) 5. ilość
45 689 UDZIAŁY - WARTOŚĆ 36 551 200
wpisać: 5. ilość 45.975 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ
WYSOKOŚĆ 36.780.000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 36551200,00 PLN
wpisać: 1. 36780000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 228800,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91077. „MEXSTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000195086. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16720/5/797]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91078. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000061103. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5325/5/320]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 29.06.2005 R. NOTARIUSZ ALICJA JANUŚ,
KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REPERTORIUM „A” NR 1623/05 ZMIENIONO
W UMOWIE SPÓŁKI § 10 UST. 1, § 10 UST. 2, §
11 UST. 4 ZDANIE 2
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD
SPÓŁKI) 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU
POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB
DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZ-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 91080. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000016985. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5164/5/1]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 26.04.2005 R., NOTARIUSZ RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP.
A NR 3346/2005 - ZMIENIONO § § : 4; 10 PKT 2; 17
PKT 1; - SKREŚLONO § 16 PKT 3; - W § 5 DOTYCHCZASOWY PKT 10 OZNACZONO JAKO PKT 11
I DODANO PKT 10 W NOWYM BRZMIENIU; - W §
13 DOTYCHCZASOWE PKT 3 I 4 OZNACZONO JAKO PKT 4 I 5 I DODANO PKT 3 W NOWYM BRZMIENIU. AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.05.2005 R., NOTARIUSZ RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA
NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 4160/2005 SPROSTOWANO OCZYWISTĄ OMYŁKĘ PISARSKĄ W § 4 PKT 5 UMOWY.
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD
SPÓŁKI) 2. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 0, 3 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (AKT
NOTARIALNY REP. A NR 11087/1997 Z 03.12.1997
R.) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI
PRAWNEJ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH
WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDEN PROCENT (1%)
- 80 -
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZAKRZEWSKI
2. STEFAN 3. 46041703850
wpisać: 2 1. WOJTKOWIAK 2. MAREK 3. 41071703612
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 41 00 A POBÓR
I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 2 1. 90 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 3 1. 41 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY
4 1. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 5 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 6 1. 51 70
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 1. 52 63 POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 8 1. 90 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
9 1. 74 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 10
1. 33 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH
wpisać: 11 1. 41 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY 12 1. 90 ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE
ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE
I POKREWNE 13 1. 45 BUDOWNICTWO 14 1. 74 20
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 15 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 16 1. 73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 17 1. 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO,
WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 18 1. 02
LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 19 1. 05 RYBACTWO WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 20 1. 15 9 PRODUKCJA
NAPOJÓW 21 1. 24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 22 1. 40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ
WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ 23 1. 50 10 SPRZEDAŻ
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 24 1. 50 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA 25 1. 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 26 1. 51 HANDEL HURTOWY
I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
27 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 28 1. 55 HOTELE
I RESTAURACJE 29 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY;
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 30 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 31 1. 70
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 32 1. 72 INFORMATYKA 33 1. 80 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 34 1. 22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 35
1. 33 20 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI 36 1. 28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 37 1. 29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 31 PRODUKCJA MASZYN
I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004
R. - 31.12.2004 R. data złożenia 09.06.2005 2. okres
za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91081. MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EKOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000187104. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9436/5/427]
Poz. 91086. „MMC HARDMETAL POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000233271. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.04.2005.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8118/5/213]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 020061411
Rub. 2 wykreślić: 2. ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 61 kod pocztowy 50-541 poczta WROCŁAW
wpisać: 2. ulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 61
kod pocztowy 50-541 poczta WROCŁAW
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91082. „MIĘDZYZAKŁADOWY ZESPÓŁ PRACOWNICZY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
PRZY PRZEDSIĘBIORSTWIE ROBÓT WIERTNICZYCH I GÓRNICZYCH W WARSZAWIE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000125890. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13868/5/177]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91083. „MIHO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000106727. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16954/5/566]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2004
Poz. 91084. „MIREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171109. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3119/5/259]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91085. „MŁYN GORCZYCY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000202361. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2004.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6261/5/970]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 91087. „MODA 9” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000071764. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11657/5/111]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91088. MOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000181003. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.11.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4495/5/597]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91089. „MONATEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211730. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.06.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12133/5/431]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data
złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91090. „MONI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000157668. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10477/5/480]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
- 81 -
Poz. 91091. „MOZAIKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000083768. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.01.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15906/5/692]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91092. MUROWANIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198760. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3439/5/204]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 21.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91093. MYIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000128465. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16418/5/381]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91094. NACEVA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000083842. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8725/5/937]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91095. NAFTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000118977. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5478/5/229]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91096. NAP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171733. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.08.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16871/5/904]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. ulica PUŁAWSKA nr domu 435 A kod
pocztowy 02-801 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica SOBIESKIEGO nr domu 1 nr lokalu
52 kod pocztowy 02-957 poczta WARSZAWA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91097. NATIONWIDE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000079873. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14334/5/176]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91098. NEO AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000081473. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16589/5/130]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91099. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189127. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8785/5/863]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
2. MARCIN 3. 81121502598 5. ilość 400 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 ZL 6. TAK
wpisać: 2 1. WESOŁOWSKA 2. MARIA BOGDANA
3. 35041805761 5. ilość 400 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 200000 ZŁ 6. TAK
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. JEDNOOSOBOWY ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.) 1. JEDNOOSOBOWY ZARZĄD
wpisać: 1. ZARZĄD PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu
wykreślić: 1 1. SELL 2. MARCIN 3. 81121502598
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SELL 2. IWONA 3. 62091001861
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 91101. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY
RODZINNYCH „FAMILIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194245. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8779/5/146]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004- 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004- 31.12.2004
Poz. 91102. „NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000172608. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6726/5/196]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91103. NITTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000044931. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17112/5/743]
two POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina
M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA
wykreślić: 2. ulica M.REJA nr domu 3 kod pocztowy 80-404 poczta GDAŃSK
wpisać: 2. ulica HUTNICZA nr domu 3 nr lokalu B-18 kod pocztowy 81-212 poczta GDYNIA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 29.11.2004
KANC.NOTARIALNA BARBARY SKARBEK-SZAMIN W GDYNI, REP. A 3065/2004, ZMIANA PAR.
3 UMOWY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STAMIRSKI 2. ALEKSANDER RYSZARD
3. 63071503559 5. PREZES 6. NIE
wpisać: 2 1. WILKOSZEWSKI 2. PAWEŁ 3. 73071502311
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2003
ROK data złożenia 22.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2003 ROK
Poz. 91105. NOBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000146790. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.01.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9143/5/242]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91106. „NORD RE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000061912. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3882/5/406]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91107. „NOVA - INFO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000214288. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.08.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5298/5/669]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.04.2004 - 31.03.2005 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.04.2004 31.03.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.04.2004 - 31.03.2005
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91100. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INSTYTUT STOMATOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000204732. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.04.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7691/5/408]
Poz. 91104. „NIVUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216186. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3940/5/421]
Poz. 91108. NP AND C BUSINESS INNOVATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000212085. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.07.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9324/5/203]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. SELL
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA wojewódz-
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 82 -
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-.31.12.2004 data złożenia 08.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-.31.12.2004
Poz. 91109. „NUTKA-W” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221078. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.11.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16987/5/732]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2004 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91110. ODLEWNIA STALIWA „BAUPOL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000185165. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8477/5/41]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91111. OKLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000055698. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6467/5/578]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 23.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004
DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 91112. „OKNOMONT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000206472. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3803/5/239]
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91114. OLĘDZKI ARCHITEKCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000190397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.01.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16811/5/978]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91115. „ONYX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000205642. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2004.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5144/5/359]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
30.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
30.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 30.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91116. ORESA VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000087407. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.02.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16141/5/234]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2004 ROKU - 31 GRUDNIA 2004 ROKU
data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 ROKU - 31 GRUDNIA
2004 ROKU 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1 STYCZNIA 2004 ROKU - 31 GRUDNIA 2004 ROKU
Poz. 91117. „ORLI POLIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000159577. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.04.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11225/5/942]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91113. „OKRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000158039. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5413/5/298]
Poz. 91118. „OSTACH SD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074468. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7806/5/726]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
- 83 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91119. „OSTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000032268. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8609/5/798]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 5 Informacja o postępowaniu upadłościowym wpisać: 1 1. nazwa organu wydającego
SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XV GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH
I NAPRAWCZYCH sygnatura lub inne oznaczenie
sprawy SYGN.AKT.XV GU 418/04 data wydania
12.01.2005 3. PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA
PRub. Dane syndyka 1 1. OKONIEWSKI 2. MICHAŁ
3. 68021806430
Poz. 91120. OŚRODEK HANDLU I USŁUG
MEDYCZNYCH AMBULANS MEDICAL SERWICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186837. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.01.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5412/5/897]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91121. OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY BYSTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000212327. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.07.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5138/5/642]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 26.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91122. „OŚRODEK SPORTU I REKREACJI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000207660. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.05.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10121/5/166]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 25.05.2005 R., REP. A NR 2451/2005, NOTARIUSZ ELŻBIETA MARIA BOŻYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE, PAR.
20 LIT. „O” SKREŚLA SIĘ, PAR. 20 DOTYCHCZASOWE PUNKTY OZNACZONE LITERAMI
„P”, „R”, „S”, „T”, „U” ZMIENIA SIĘ OZNACZENIA NA „O”, „P”, „R”, „S”, „T”.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91123. „P-SOFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000010465. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10102/5/925]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91124. PAKFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000086497. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11791/5/90]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91125. „PARTNERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116152. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.06.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15402/5/583]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91126. „PDM PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE W CHOJNICACH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000111726. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6407/5/652]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica BYDGOSKA nr domu 14 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE
wpisać: 2. ulica BYDGOSKA nr domu 16 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 07
CZERWCA 2005 R. SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATY ŻAKOWSKIEJ
W CHOJNICACH - REPERTORIUM A NUMER
2141/2005, ZMIENIONO: PAR. 11 UST. 3, PAR. 21
UST. 3, PAR. 23 ZDANIE PIERWSZE, PAR. 25, PAR.
26 UST. 1, PAR. 32 UST. 2, PAR. 33, PAR. 34 UST.
2 I UST. 3, PAR. 37 UST. 5
Poz. 91127. „PENSJONAT DYCHÓW” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000123869. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5848/5/670]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TARARAKO 2. JOLANTA 3. 70050705705
5. PREZES 6. NIE
wpisać: 2 1. KASZTELEWICZ 2. KRZYSZTOF BOLESŁAW 3. 59020815592 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOZIOŁ 2. MARIA
3. 53021809088
wpisać: 2 1. FIEŃKO 2. MAGDALENA 3. 56071601549
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91132. „PIEC-BUD-REM WROCŁAW” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000187972. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8978/5/947]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91128. PETEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000014971. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6445/5/134]
Poz. 91133. „PIEKARNIA WACŁAW WASILEWSKI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119673. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.06.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5334/5/240]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91129. PETRO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000222826. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5991/5/569]
Poz. 91134. „PIETRO FILIPI POLAND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148306. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6969/5/885]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
29.11.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
29.11.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 29.11.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91130. „PHARMACEUTICAL RESEARCH
ASSOCIATES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139607. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17155/5/230]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2004.01.01 - 2004.12.31 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 2004.01.01 2004.12.31 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
2004.01.01 - 2004.12.31
Poz. 91131. PHU KIRYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194486. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8429/5/238]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
- 84 -
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91135. „PM-CONSULTING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000032588. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6972/5/399]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91136. PODKARPACKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ
KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000217985. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.09.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5970/5/526]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 REPERTORIUM A NR 5975/2005, ASESOR NOTARIALNY JOANNA DECZKOWSKA-SAGAN ZASTĘPCA KRZYSZ-
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
TOFA ŁASKIEGO-NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI-NOTARIUSZ, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 1, 2, 4, 5, 10,
12, 15, 20, 21.
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 3. 000017319 5. ilość 2.499
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 ZŁ
KAŻDY TJ. 2.499.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 2500000,00 PLN
wpisać: 1. 4999000,00 PLN
Poz. 91137. PODKARPAKIE ZAKŁADY MIĘSNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000099807. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6077/5/495]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 5 Rub. 1 Dane kuratora wpisać: 1 1. OPALIŃSKI
2. BARTOSZ ARTUR 3. 72112305074 5. POSTANOWIENIE SR W RZESZOWIE Z 8.06.2005 R. R.III.NS
342/05 6. 08.06.2005
Poz. 91138. POLAM-ELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190790. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.01.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/11780/5/368]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. MI-ELTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. ilość 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.825,00 ZŁ
(SZĘŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 (dla pozycji 1. TONDER 2. IRENEUSZ 3. 52031400030) 5. ilość 183
(STO OSIEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 13.725,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY
SIEDEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH)
wpisać: 5. ilość 274 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT
CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
39.730,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY
SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI)
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 26250,00 PLN
wpisać: 1. 50750,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
18.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91139. POLAND OPTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000172332. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3085/5/801]
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91141. „POLHIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000051955. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16381/5/720]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91142. POLISH EXPORT PROMOTION SERVIS
- PEPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110146. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15396/5/975]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91143. „POLKAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000100271. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14574/5/662]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica IV POPRZECZNA nr
domu 7 kod pocztowy 04-611 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica PATRIOTÓW77 nr domu 77 kod
pocztowy 04-950 poczta WARSZAWA
Poz.
91144.
„POLNORD-DOM”
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000123644. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.07.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5144/5/359]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.
- 31.12.2004 data złożenia 03.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. - 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. - 31.12.2004 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01. - 31.12.2004
Poz. 91140. „POLFER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000043479. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.09.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8200/5/785]
Poz. 91145. „POLPACK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000020476. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16238/5/821]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
- 85 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia
01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91146. „POLSERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.11.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8383/5/657]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 19.05.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91147. „POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000046665. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9646/5/950]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRAJEWSKI 2. ZYGMUNT 3. 49092504197 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. ORNOCH 2. PAWEŁ 3. 62021603950
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wykreślić: 3 1. LOTKO 2. PAWEŁ 3. 76042003611
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 91148. POLSKIE BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000172393. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/3373/5/981]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU
data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA
31.12.2004 ROKU 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA
31.12.2004 ROKU
Poz. 91149. „POLSKIE HURTOWNIE ELEKTRYCZNE NOWA FRANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202540. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8933/5/658]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
ROK 2004 data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2004
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91150. POLTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000051222. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8519/5/18]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91151. PONARAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000083316. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15599/5/380]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wykreślić: 1 1. SKUBISZEWSKI 2. MATEUSZ JACEK
3. 75090302819 4. ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM
ZARZĄDU
wpisać: 2 1. DOMAŃSKI 2. GERARD 3. 73121105635
4. ŁĄCZNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91152. PORTOWA STRAŻ POŻARNA
„FLORIAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000043741. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.09.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6646/5/737]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004
Poz. 91153. POSESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000020498. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5200/5/572]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004
Poz. 91154. „PRECISE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000226609. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2005.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15438/5/952]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. FSKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. „PRECISE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 DNIA 15.06.2005
R. NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, PROWADZĄCA KANCELARIE NOTARIALNĄ W WARSZAWIE
PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 12/14 LOKAL B-2 REP.
A NR 6659/2005 ZMIENIONO: § 1 UST. 1, UST. 2, §
2 UST. 1, § 6, § 8 UST. 2, UST. 3, § 9 UST. 3, UST. 4,
UST. 5 DOTYCHCZASOWY § 5 ZMIENIA SIE NA UST.
1, DODANO UST. 2, DOTYCHCZASOWY § 9 UST.
5 ZMIENIA SIE NA UST. 6, DOTYCHCZASOWY §
9 UST. 6 ZMIENIA SIĘ NA UST. 7. PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. FSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 010355630
4. 0000137849 5. ilość 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49950 ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. PRECISE EUROPE B.V. 5. ilość 999
(DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49950 ZŁ
(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET
PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
wpisać: 2. JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI
POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. KRAKOWIAK 2. MARCIN ROBERT
3. 71071702755 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. CONLEY 2. GREGORY ROBERT
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. FARRELL 2. MICHAEL MARIAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. STEVENS JR. 2. CLARENCE EARL 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 5 1. FRANCIS 2. MILTON CRAIG
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 2 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4 1. 74 83
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI. 5 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
wpisać: 6 1. 25 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 7 1. 25 22 PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 8 1. 25 24 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 9 1. 28 75 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 36 63
PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 51 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
I OSOBISTEGO 12 1. 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA
PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU 13 1. 51 9 POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA 14 1. 52 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 52 48
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 60 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Poz. 91155. PREFBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000220047. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5454/5/983]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
- 86 -
ROK data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91156. „PRESS PROMOCJA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000128805. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9828/5/312]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91157. „PRETTL MOLDING POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000215299. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3746/5/625]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91158. „PRIS” PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNO-SANITARNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000074391. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9130/5/718]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91159. „PRO ELTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190784. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10441/5/111]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91160. PRO RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000159133. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10094/5/515]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 932909789
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91161. PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000158714. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.04.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2276/5/12]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 13.05.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91162. PRO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108968. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16345/5/40]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91163. PRO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000098260. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6123/5/387]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91164. „PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000165644. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4710/5/327]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DVORSKY 2. PETR 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 91166. „PROFIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190310. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16902/5/159]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2004
Poz. 91167. PROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7144/5/501]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91168. „PROSUM NEW TECHNOLOGIES”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000126234. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16877/5/310]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91169. PRYWATNY INKUBATOR BIZNESÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000177748. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9253/5/664]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.09.2003-31.12.2004 data złożenia 08.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.09.200331.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.09.2003-31.12.2004
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91171. PRZEDSIĘBIORSTWO „ALCO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000209826. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.06.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4114/5/325]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91172. PRZEDSIĘBIORSTWO „ALKOL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000129714. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.09.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10196/5/418]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
R data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono
dokument 2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R
Poz. 91173. PRZEDSIĘBIORSTWO „EKO THERM”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189820. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6453/5/653]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R.
Poz. 91174. PRZEDSIĘBIORSTWO „ELTEL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000160273. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3207/5/237]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
Poz. 91165. „PROCARGO - POL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000215152. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.08.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6848/5/741]
Poz. 91170. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „REXTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000136060. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.10.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16791/5/445]
Poz. 91175. PRZEDSIĘBIORSTWO „GEOSERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000200686. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.03.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10221/5/267]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 231219159
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
- 87 -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004
Poz. 91176. PRZEDSIĘBIORSTWO „PRODRUT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000145618. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.01.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/6548/5/438]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91177. PRZEDSIĘBIORSTWO „UNIPACO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000063778. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.11.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8669/5/724]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 10.06.2005 R., REP. A NR 4348/2005 NOTARIUSZ
OLAF PERETIATKOWICZ, 61-706 POZNAŃ, UL. LIBELTA 1A - UCHWAŁĄ NR 4/2005 ZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO
W UMOWIE SPÓŁKI Z DNIA 29.12.1993 R. - PAR. 16
PKT 1 PODPUNKT A, PAR. 18 PKT 1.
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MELLER 2. FRANCISZEK 3. 32092102892
wpisać: 2 1. GARBOWSKI 2. ZBIGNIEW 3. 39030602113
wykreślić: 3 1. SŁOWIŃSKI 2. WŁODZIMIERZ
3. 29121501377
wpisać: 4 1. NOWAK 2. STANISŁAW 3. 50050203113
5 1. BORYSOW 2. DARIUSZ 3. 42061502293
6 1. OŚLIZŁO 2. MARIAN 3. 50052503518
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91178. PRZEDSIĘBIORSTWO „UNIPOL - PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000184560. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.01.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9144/5/643]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91179. PRZEDSIĘBIORSTWO „UNIPRO-BUD”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000202509. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7874/5/171]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. I OD 01.01.2004 R.
DO 31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres
za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO
31.12.2003 R. I OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. I OD 01.01.2004 R.
DO 31.12.2004 R.
Poz. 91180. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„TPB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000157398. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.04.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5865/5/109]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91181. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
ATOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000229238. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2005.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8226/5/833]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 020032929
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PISZCZAŁKA 2. WŁADYSŁAW 3. 47031302895
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji 1. ŁOŚ
2. HALINA 3. 55092112221) 5. WICEPREZES
ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 91182. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE „BUDREM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000152660. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.02.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/3116/5/56]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data
złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004
R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA
01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.
Poz. 91183. „PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000129819. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7269/5/249]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
09.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
- 88 -
Poz. 91184. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000172075. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2003.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5882/5/548]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 31.03.2004
wpisać: 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 31.03.2005
Poz. 91185. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA,
EKSPORTU I USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH
„BUDEH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197658. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5582/5/245]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91186. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, USŁUG I HANDLU „WESTBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000122947. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.07.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9433/5/224]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91187. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG
I MOSTÓW DROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000094580. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.02.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8045/5/872]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91188. PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA
EKONOMICZNO-FINANSOWEGO EUROFIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000233742. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.05.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9109/5/364]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91189. PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPERT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000156830. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6079/5/297]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91190. PRZEDSIĘBIORSTWO FLEXOGRAFICZNE „BEDEFLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211215. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3221/5/473]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
08.06.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 08.06.2004 31.12.2004
Poz. 91191. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-GEODEZYJNE „GEOPROJEKT - ŚLĄSK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000175370. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9858/5/275]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91192. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNE „CONUBIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190704. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5115/5/797]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO
31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 91193. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„WĘGLOOPAŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000199526. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5528/5/725]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91194. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „ZEMAR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000151814. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5803/5/381]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91195. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE OCHRONY MIENIA I OSÓB „ALMAR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000145517. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.12.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6633/5/213]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91196. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „HAFIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186691. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6030/5/404]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.31.12.2004 R.
Poz. 91197. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000131923. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6823/5/94]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
- 89 -
Poz. 91198. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ „EMET - IMPEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116548. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9167/5/488]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91199. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „UNISIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000192321. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5276/5/225]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. IWANIEC 2. JANUSZ 3. 53041403291
wpisać: 2 1. GŁADYSZ 2. EWA 3. 71050113527
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91200. PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE „PRO-INWEST” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000163162. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.05.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8231/5/149]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M.
PŁOCK miejscowość PŁOCK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. ulica RUTSKICH nr domu 7 nr lokalu
A kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK
wpisać: 2. ulica OGIŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 03-318 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 17.05.2005 R.
REP. A 2084/2005 NOTARIUSZ ANNA KARŁOWICZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU PRZY UL.
KRÓLEWIECKIEJ 15A, ZMIANA PAR. 3, PAR. 6,
PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9. DODANIE PAR. 9 (1), PAR.
9 (2), PAR. 9 (3), PAR. 9 (4) UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. TYBURSKI
2. PIOTR MICHAŁ 3. 74100802255 5. ilość 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. WISIŃSKI 2. WŁODZIMIERZ 3. 71041304190
5. ilość 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW
PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI
SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 100,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 47128,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TYBURSKI 2. PIOTR MICHAŁ 3. 74100802255
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 2 1. WISIŃSKI 2. WŁODZIMIERZ 3. 71041304190
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 2 1. 51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH
ZWIERZĄT 3 1. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 4 1. 51 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
I OSOBISTEGO 5 1. 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA
PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA
NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU 6 1. 51 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 7 1. 51 90 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA
wykreślić: 8 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91201. „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202586. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5482/5/144]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91202. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE - GRYF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074244. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6922/5/794]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91203. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „GASS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000130251. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.09.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5441/5/459]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91204. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „AGROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000108187. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6753/5/956]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91205. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE REMAK-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000160185. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7033/5/678]
Poz. 91209. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE IWONA I STANISŁAW
CYMBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000164938. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.06.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6037/5/211]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91206. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „EQUUS” - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000180404. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6768/5/282]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOŻEJOWICE
wykreślić: 2. ulica DOLNE MŁYNY nr domu 78 kod
pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC
wpisać: 2. nr domu 43C kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.05.2005 R. SPORZĄDZONY
W KANCELARII NOTARIALNEJ IWONY BRZOSTOWSKIEJ W BOLESŁAWCU PRZY UL. OGRODOWEJ 6, REP. A NR 2439/2005; ZMIENIONO §
3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 91207. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „MAWA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000144198. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5210/5/893]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 R data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R
Poz. 91208. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „WIKADOR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000138896. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17365/5/753]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 90 -
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.31.12.2004 R.
Poz. 91210. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE PROZEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000146718. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6008/5/649]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91211. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE „BARPOL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000191073. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6076/5/94]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91212. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWE „LECHBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178699. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6517/5/74]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO
31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 DO 31.12.2004
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91213. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „DRUK-PAPIER” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000018066. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3550/5/338]
Poz. 91215. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „PRODEXIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000036545. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16817/5/384]
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91220. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „EKSPOLBUD”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203118. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5372/5/722]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91214. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HIMIS-BUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000223411. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9689/5/437]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla
pozycji 1. MAJEWSKI 2. JERZY MAREK
3. 58091508736) 5. ilość 200 (SŁOWNIE:
DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT
TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 5. ilość 236 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI
SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
94.400 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE
CZTERYSTA ZŁOTYCH)
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. HOŃDO 2. KRZYSZTOF STANISŁAW 3. 67031210774) 5. ilość 188
(SŁOWNIE: STO OSIEMDZIESIĄT OSIEM)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.200 ZŁ
(SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY
DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
wpisać: 5. ilość 224 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA
CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
89.600 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY
SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. SOCHOCKI 2. WOJCIECH JAN 3. 49072902436) 5. ilość 175
(SŁOWNIE: STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000
ZŁ (SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH)
wpisać: 5. ilość 211 (DWIEŚĆIE JEDENAŚCIE)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 84.400 ZŁ
(OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA
ZŁOTYCH)
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. HOŃDO 2. EUGENIUSZ MARIAN 3. 39120204515) 5. ilość 143
(SŁOWNIE: STO CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57.200 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
wpisać: 5. ilość 168 (STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.200 ZŁ
(SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE
ZŁOTYCH)
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 282400,00 PLN
wpisać: 1. 335600,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HOŃDO 2. EUGENIUSZ
MARIAN 3. 39120204515 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R.
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 91216. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „WERTPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000196304. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10720/5/371]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91217. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE IDEA-S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000153307. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17260/5/647]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica LIPSKA nr domu 16 nr
lokalu 8 kod pocztowy 03-904 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica SŁOWACKIEGO nr domu 27/33 nr lokalu 109 kod pocztowy 01-592 poczta WARSZAWA
Poz. 91218. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „BRACIA MARKOV” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201605. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.04.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11192/5/885]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91219. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CAROLA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT
VENTURES. KRS 0000186653. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.01.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6016/5/168]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
- 91 -
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91221. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „STAL-MAT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000175690. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.10.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5645/5/265]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91222. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „TECHNO-PARTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000185128. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.01.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4252/5/908]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91223. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
„TIM-BUD”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000149921. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.02.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6248/5/135]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91224. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „RIDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203482. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3800/5/36]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica ŁOBŻENICKA nr domu 11 A kod pocztowy 89-115 poczta MROCZA
wpisać: 2. ulica ŁOBŻENICKA nr domu 7 nr lokalu kod pocztowy 89-115 poczta MROCZA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91225. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „UNITERMAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000031374. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6372/5/793]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91226. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „AKCES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000199530. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5400/5/774]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument ZA 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
ZA 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91227. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „AMTECH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000010830. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4846/5/797]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91228. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „CZEJ-DAG” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000223078. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4056/5/310]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91229. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „HYDROGAZ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182208. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.12.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11802/5/703]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.31.12.2004 R.
Poz. 91230. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „KONEL II”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000163055. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.05.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5220/5/214]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 R data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R
Poz. 91231. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „RABAT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000172092. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.09.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11568/5/732]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R.
Poz. 91232. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROJECT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000022827.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6477/5/899]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 23.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
- 92 -
Poz. 91233. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE „TECHSKAN” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000138811. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9494/5/551]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91234. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE „PROINSTAL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000219466. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/7221/5/757]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91235. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZO-HANDLOWE „WIMAR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000165087. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9560/5/85]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91236. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE AGAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155190. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.03.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3597/5/429]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 871662583
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz.
91237.
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNE
„AGROMLEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000137963. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8975/5/744]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ROK data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91238. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „KSIĄŻ-ROL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038679. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8704/5/894]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 DO
31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 DO 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91239. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE „EUROTRONIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000117198. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9277/5/910]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91240. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE „JUMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193676. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.02.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3113/5/853]
TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE PEC-TRANS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE PEC - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KURKOWIAK 2. TADEUSZ
3. 52032810870 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. JANOWSKI 2. WIESŁAW DARIUSZ
3. 51080114639 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać:
1 1. 31.05.2005 UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 31.05.2005
R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, AKT NOT.
REP. A 3483/2005 NOTARIUSZ TERESA KURZYCA,
UL. PODGÓRNA 15, 61-828 POZNAŃ 3. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane likwidatorów 1 1. KURKOWIAK 2. TADEUSZ HENRYK
3. 52032810870
Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
podmiotu wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE 2. 31.05.2005
R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.05.2005 R.
W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, AKT NOT.
REP. A 3483/2005 NOTARIUSZ TERESA KURZYCA,
UL. PODGÓRNA 15, 61-828 POZNAŃ
Poz. 91243. PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
„WIGRY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197484. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.02.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5266/5/904]
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91246. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
TURYSTYCZNYCH „KOPALNIA ZŁOTA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000108434. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6996/5/645]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91247. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
„DRY SAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000142773. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6436/5/214]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004
DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2003 ROK, 04.07.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91248. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE „KONTAKT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193141. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.02.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9743/5/848]
Poz. 91241. PRZEDSIĘBIORSTWO TELETECHNICZNE „ELEKTRO-COM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000086026. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6258/5/456]
Poz. 91244. PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „WEST-POL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000067841. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4315/5/928]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 10.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91242. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE PEC - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000104590. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7964/5/951]
Poz. 91245. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH „GEO-DIGITAL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000114697. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16731/5/519]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
- 93 -
Poz. 91249. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „SEMATA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000154883. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9440/5/342]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91250. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „SERWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216622. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.09.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9859/5/676]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91251. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „ŻURAW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000066057. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6220/5/285]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KORZENIOWSKI
2. JAROSŁAW MAREK 3. 54022807938
wpisać: 2 1. KONSEK 2. STANISŁAW 3. 60011507839
wykreślić: 3 1. CHWEDCZUK 2. MIROSŁAWA JOANNA 3. 66020504649
wpisać: 4 1. ORZEŁ 2. JANUSZ MAREK 3. 65092502171
wykreślić: 5 1. TULIŃSKA 2. ANNA MARIA
3. 54121606821
wpisać: 6 1. SIEDLACZEK 2. BERNARD JÓZEF
3. 60041504532
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 13.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91252. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE „DRAGON”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000105969. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.04.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8250/5/390]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia
20.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003-31.12.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. 2. okres za
jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres
za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO
31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003
Poz. 91253. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE „EUROPROJEKT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000195661. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10251/5/230]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91254. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DROBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000127940. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3750/5/540]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91255. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „EKOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000059545. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.11.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6532/5/711]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 03.06.2005 R. NOTARIUSZ PIOTR SIEMKO KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU ZDROJU
REP. A NR 6415/2005 ZMIENIONO: PAR. 9 UST. 2,
3, PAR. 10 UST 1, PAR. 11 UST 4, PAR. 12 UST 2,
PAR. 13 UST 1, 2, PAR. 14 PAR. 17, PAR. 19, PAR.
21, PAR. 22 UST 4, 5, PAR. 23 UST 1, PAR. 24 UST
2, PAR. 25, PAR. 27 UST 1, PAR. 28 UST 1, PAR. 29,
PAR. 32. DODANO: PAR. 12 A, PAR. 13 UST 1A,
PAR. 23 UST 6A UCHYLONO: PAR. 23 UST 3
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 16.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91256. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „GABMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000067530. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.11.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4343/5/89]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91257. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „INTEX” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197350. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7173/5/63]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
- 94 -
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91258. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JASTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194564. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3391/5/821]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91259. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KONTRAKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194528. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3416/5/359]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91260. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „LUDWIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000184229. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6463/5/974]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. JUSZCZAK
2. DARIUSZ 3. 67061607991 5. ilość 537 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 268.500,00 ZŁ
6. NIE
wpisać: 2 1. PRZYBYŁ 2. DOROTA 3. 74070701121
5. ilość 537 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
268.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JUSZCZAK 2. DARIUSZ 3. 67061607991 5. VICE-PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. PRZYBYŁ 2. DOROTA 3. 74070701121
5. VICE - PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91261. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SAABAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000175556. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3702/5/737]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ROK data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91262. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064846. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9096/5/949]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91263. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000229795. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.03.2005.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3984/5/309]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91267. PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000167680. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.07.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/6169/5/77]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 28.04.2005 R NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ
KANCELARIA NOTARIALNA S.C. GRAŻYNA WRÓBEL, ANDRZEJ LETKIEWICZ W ZABRZU REP. A NR
5305/2005 ZMIENIONO: PAR. 19, PAR. 23, PAR. 24,
PAR. 25 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru wpisać: 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. CIEŚLAR 2. JERZY 3. 51020201832
2 1. MAJEWSKI 2. KRZYSZTOF WALDEMAR
3. 53072502855 3 1. MIŚKO SOKOŁOWSKA 2. JADWIGA DOROTA 3. 67112009905
Poz. 91268. PUBLIKATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000084741. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.01.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5324/5/919]
Poz. 91264. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAPLECZA
TECHNICZNEGO „TRANSBUD TRADING - 3”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000143091. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.12.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3520/5/375]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91269. PULS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000192370. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3910/5/458]
Poz. 91265. PRZESIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KANBEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000207650. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9623/5/105]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91266. PRZEWORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000108023. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5851/5/184]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRUS III GROBELSKI 2. RADZIMIR MARIAN 3. 64051912837
wpisać: 2 1. WUJKÓW 2. PIOTR 3. 73041203332
wykreślić: 3 1. SOBCZAK 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. 58031214776 4 1. ŻEBROWSKI 2. KRZYSZTOF 3. 59071504799
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91270. „QUANG-LAC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000219896. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10844/5/718]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
- 95 -
28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91271. QUIMICER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000153312. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10265/5/155]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91272. „RAB POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000075365. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5864/5/708]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91273. „RABA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000046946. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6064/5/971]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91274. RACIBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000017165. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/7042/5/598]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91275. „RADAN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000204992. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5769/5/612]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91276. RADIO RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000176134. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2003.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6736/5/517]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91277. „RADIUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000096136. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4298/5/598]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data
złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91278. RAPORT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000187618. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9017/5/782]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91279. RED APE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186680. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3108/5/537]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 3.02.2004 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 3.02.2004 - 31.12.2004
Poz. 91280. „REHA - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000131985. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9367/5/690]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO
31.12.2004 R.
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 CZERWCA
2005 R. REP. A 1664/2005. PRub. Dane podmiotów
których majątek jest przejmowany 1 1. REMONDIS
LĘBORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 0000125635 5. 770905733
Poz. 91281. „REM-WOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000181866. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.12.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/3173/5/779]
Poz. 91284. „RENESANS FRAN-POL JV” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000170856. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16897/5/952]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU
data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA
31.12.2004 ROKU 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA
31.12.2004 ROKU
Poz. 91282. REMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU.
KRS 0000012475. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/5835/5/146]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 31.05.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91283. REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000031135. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15338/5/851]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wpisać: 1 1. REMONDIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDYNI 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina
M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 3. ulica
CHWASZCZYŃSKA nr domu 50 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-571 poczta GDYNIA 2 1. REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LĘBORKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORK
gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK 3. ulica KOSSAKA nr domu 91/95 miejscowość LĘBORK kod
pocztowy 84-300 poczta LĘBORK
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Dz. 6 Rub. 4 Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA (REMONDIS
SP. Z O.O.) NA PODTSAWIE ART. 492 § 1 PKT 1,
ART. 515 § 1 I 516 § 1, § 5 I 6 K.S.H. PRZEJMUJE
WŁASNĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWĄ REMONDIS
LĘBORK SP. Z O.O.(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)ŁĄCZNIE PRZEZ PRZEJĘCIE. POŁĄCZENIE BĘDZIE
DOKONANE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA
- 96 -
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91285. „RESIDENCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000004493. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.03.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5284/5/744]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91286. „REST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000009528. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2001.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3297/5/126]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica KOMOROWSKIEJ nr
domu 35 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA
wpisać: 2. ulica KOMOROWICKA nr domu 35 kod
pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA
Poz. 91287. „REY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191686. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9669/5/795]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91288. RHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171026. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9156/5/766]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
07.01.2004-31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 07.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
07.01.2004-31.12.2004
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91289. RINGWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000165548. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.06.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12806/5/378]
Poz. 91293. ROTO FRANK OKUCIA BUDOWLANE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000056686. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16996/5/652]
Poz. 91297. „SACHSEN CONSULT POZNAŃ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000115006. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.05.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8348/5/378]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01-012004 R. - 31-12-2004 R. data złożenia 01.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01-01-2004 R. - 3112-2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01-012004 R. - 31-12-2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01-2004 R. - 31-12-2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 11.05.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. ulica EMILII PLATER nr domu 53 kod
pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
200 kod pocztowy 02-486 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO 22.03.2005 POD NR A 1843/2005
W KANCELARII NOTARIALNEJ LESZKA ZABIELSKIEGO 00-355 WARSZAWA UL. TAMKA 37/1 W OBECNOŚCI JOLANTY MONIKI NIEDZIELI ZMIAN DOKONANO W § 8 ORAZ § 10 PKT 1 I 2.
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. SZUSTKOWSKI 2. ROBERT 3. 65070101790)
5. ilość 4.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
2.499.500 ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 4999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.249.750 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 2500000,00 PLN
wpisać: 1. 1250000,00 PLN
Poz. 91290. RIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000167642. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6059/5/655]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91291. RODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186413. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9157/5/167]
Poz. 91294. „RUDOPAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000025243. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8699/5/687]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 25.04.2005
R., REP. A NR 2467/2005, RYSZARD PIECHOWIAK NOTARIUSZ W NOWYM TOMYŚLU 64-300 NOWY TOMYŚL UL. POZNAŃSKA 33. ZMIENIONO § 8 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. „RUN-CHŁODNIA
WE WŁOCŁAWKU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 910870225 4. 0000025432
5. ilość 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
14.500,00 ZŁ 6. NIE
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. ADAMCZEWSKI
2. ADAM KAZIMIERZ 3. 47061400190) 5. ilość 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
wpisać: 5. ilość 71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.500 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 25000,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91295. „S.C.I.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000204767. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2004.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2807/5/772]
Poz. 91298. „SAM-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000207320. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5890/5/67]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
14.06.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 14.06.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
14.06.2004 - 31.12.2004
Poz. 91299. „SANIKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000220508. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.10.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5975/5/531]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91300. „SCHIEDEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000145897. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.01.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4176/5/53]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 data złożenia 25.04.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91292. ROMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000206102. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8126/5/732]
Poz. 91296. „S.P. RECORDS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000062159. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16192/5/240]
Poz. 91301. „SEA BIRD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000183729. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.12.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16932/5/122]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
- 97 -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91311. „SIMTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116748. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6445/5/134]
Poz. 91302. „SECOM-POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000168406. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.07.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10939/5/503]
Poz. 91307. SHOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147264. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/16039/5/20]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 ROK data złożenia
24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 1.01.2004 - 31.12.2004 ROK
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91303. „SEE-AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000096914. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5168/5/605]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZNIA 2004 ROKU - 31 GRUDNIA 2004 ROKU
data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2004 ROKU - 31 GRUDNIA
2004 ROKU 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01
STYCZNIA 2004 ROKU - 31 GRUDNIA 2004 ROKU
Poz. 91304. „SEKOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216055. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.09.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16982/5/727]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2004
Poz. 91305. „SGS-SERVICE, SYSTEMY GRZEWCZE
I SANITARNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000081775. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/7184/5/785]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91306. „SHALOM TRAVEL SERVICE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000078753. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/16405/5/857]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91308. SIMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000163451.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8415/5/313]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91309. „SIMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000092277. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5303/5/876]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOWA 2. ANDRZEJ BOGUSŁAW 3. 59090613456
5. PREZES 6. NIE
wpisać: 2 1. KOZIEŁ 2. ZDZISŁAW CZESŁAW
3. 57022609333 5. PREZES 6. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. KOZIEŁ 2. ZDZISŁAW CZESŁAW 3. 57022609333
4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki
złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91310. „SIMPEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190898. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11577/5/652]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
- 98 -
Poz. 91312. SITA CZELADŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000070441. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8721/5/333]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CHEŁCHOWSKI
2. SYLWESTER 3. 66030613335
wpisać: 2 1. MUSZYŃSKA 2. KATARZYNA
3. 64071305363
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004
DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
Poz. 91313. SKIDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000153991. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17129/5/871]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91314. „SMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000059160. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10899/5/328]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91315. „SNATCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168848. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.07.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4019/5/229]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91316. SNC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000187663. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9323/5/802]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91317. „SOFRAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000200887. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9099/5/152]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91318. SOSNOWIECKA KORPORACJA
WYDAWNICZA „SCW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000121872. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9659/5/474]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZEŃ 2004-31 GRUDZIEŃ 2004 data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZEŃ 2004-31 GRUDZIEŃ 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZEŃ 2004-31
GRUDZIEŃ 2004
Poz. 91319. SPALSKIE CENTRUM ROZWOJU
TURYSTYKI „SPA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000049343. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16959/5/571]
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91321. „SPS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000220818. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5776/5/730]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91322. STAR - CHEM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110165. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.04.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/3125/5/976]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data
złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004
R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA
01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.
Poz. 91323. STARE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000217010. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.09.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8401/5/388]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91324. „STARTOIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000196819. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.02.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4692/5/596]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki
złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91320. „SPINAKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000183952. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9137/5/525]
Poz. 91325. „STASZECZKÓWKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000028237. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.07.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5445/5/63]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
- 99 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91326. STEMBERG-DETERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000056780. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4006/5/705]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91327. STRATEGIA - ELECTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195535. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15955/5/896]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91328. STRATEGIC MOVES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000228570. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.02.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8216/5/512]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 120002612
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. ARNOLD 2. STEPHEN LESLIE 5. ilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji
1. GARRIGAN 2. ANTHONY PHILLIP) 5. ilość 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
wpisać: 5. ilość 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji 1. GARRIGAN 2. ANTHONY PHILLIP)
5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
wykreślić: 2 1. ARNOLD 2. STEPHEN LESLIE
5. PREZES 6. NIE
Poz. 91329. STROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000184249. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9292/5/547]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.07.2005
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
03.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R DO 31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R
Poz. 91330. STRZYŻOWSKA FABRYKA MEBLI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000205839. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.04.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4675/5/157]
Poz. 91335. „SUPEROKNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000166357. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.08.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/7199/5/111]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.06.2004 - 31.12.2004 data złożenia 25.03.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.06.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91331. „STUDIO MAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000185729. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9288/5/632]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R.
Poz. 91332. „STYRMAC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197333. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16880/5/824]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91333. SUB SANDWICHES OF POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116489. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.06.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9113/5/279]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91334. „SUN-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213144. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5653/5/784]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R DO 31.12.2004 R data złożenia
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91336. „SUPERTELE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000124771. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16351/5/757]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91337. SWISSESCALIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000184993. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16808/5/464]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91338. SYNERWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000106776. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.04.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15551/5/888]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91339. ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000136226. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9216/5/583]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PEŁECH 2. WIESŁAWA 3. 57111413247 2 1. SŁOMA 2. BERNARD
3. 68012900293
- 100 -
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R.
Poz. 91340. TAHEMA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000137540. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6785/5/721]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 22.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91341. TAKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000176553. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12354/5/676]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91342. „TAMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000177913. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6022/5/885]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91343. „TECH-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203146. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10397/5/21]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91344. „TEDOSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000175765. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.10.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/7137/5/383]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
15.10.2003 - 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 15.10.2003 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
15.10.2003 - 31.12.2004
Poz. 91345. TELERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132737. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.10.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8990/5/381]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91346. TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000013816. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.07.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9794/5/854]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91347. „TENDER K.MŁOT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098256. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.03.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/16008/5/656]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91348. „TOM - CAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000192563. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/7484/5/88]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91349. „TOP LIBERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000204595. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.04.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4090/5/188]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 20.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91350. TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203447. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9279/5/712]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91351. TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO „WIELKOPOLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000052201. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8079/5/439]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO
31.12.2004 R.
Poz. 91352. TRANSGLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000118769. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.06.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4852/5/514]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. FIRMA KONSULTINGOWO-FINANSOWA MEGA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. TRANSGLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 21.06.2005 R.
REP. A. NR 2583/2005 PRZED NOTARIUSZEM
AGATĄ ULIASZ W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NR
4 ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI: ZMIENIONO PAR.
2, W PAR. 6 DODANO PUNKTY OD 17 DO 30, ZMIENIONO PAR. 10 UST. 2.
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAPCIAK 2. RAFAŁ 3. 77053000530 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. MATUSZYK 2. KRYSTYNA 3. 61030216885
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wykreślić: 3 1. ŚMIETANA 2. TOMASZ 3. 66070612079
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. PIĘKOŚ 2. MACIEJ ADAM 3. 77101712695 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. FILUS 2. ROMAN 3. 51042302434
4. SAMOISTNA
wpisać: 2 1. KUFEL 2. JÓZEF 3. 55012404230
4. ODDZIELNA
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 50 20 A KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2 1. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
- 101 -
Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 1. 50 30
A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 1. 50 30
B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
5 1. 50 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 6 1. 60 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY
7 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 8 1. 60 24
B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 9 1. 60 24 C WYNAJEM
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 10
1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 11
1. 63 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA 12 1. 60 40
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH. 13 1. 71 10 Z WYNAJEM
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 14 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91353. TRANSIT CARD INTERNATIONAL
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000205299. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/16797/5/851]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.07.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.07.2004 - 31.12.2004
Poz. 91354. TRANSMARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169501. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5377/5/727]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91355. TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
I KRAJOWY TOMASZ DZIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082151. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9591/5/449]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2004.01.01 - 2004.12.31 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 2004.01.01 2004.12.31 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
2004.01.01 - 2004.12.31
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91356. „TRANSPROJEKT-PLUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000117931. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8222/5/229]
Poz. 91360. TYNMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000107644. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.04.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9454/5/267]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 R. data złożenia 10.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica STARY RYNEK nr
domu 9 kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA
wpisać: 2. ulica KRÓTKA nr domu 2 B kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R. data
złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA
2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91357. TRUCHI-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189545. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/16559/5/167]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. VERICAT
NUNEZ 2. JOAQUIN 5. ilość 70 (SIEDEMDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ
(TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
wpisać: 2 1. NOWAK 2. JANINA 3. 51012402728
5. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
10000 ZŁOTYCH 6. NIE
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. NOWAK 2. TADEUSZ
SERGIUSZ 3. 43090901314) 5. ilość 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
(PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 5. ilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁOTYCH
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VERICAT NUNEZ 2. JOAQUIN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. NOWAK 2. JANINA 3. 51012402728
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 91358. TRW BRAKING SYSTEMS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000053673. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/5693/5/68]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHARLTON 2. MICHAEL JOHN 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SWIATKOWSKI 2. JURGEN KARL
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 91359. TSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182198. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.12.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6553/5/754]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 91361. „UEC KRAKÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024620. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16143/5/36]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica NIEKŁAŃSKA nr domu 35 kod pocztowy 03-924 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica AL. UJAZDOWSKIE nr domu 41
kod pocztowy 00-540 poczta WARSZAWA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91362. „ULISSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000235328. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10944/5/819]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica BYDGOSKA nr domu 36 nr lokalu 17 kod pocztowy 91-036 poczta
ŁÓDŹ
wpisać: 2. ulica PÓŁNOCNA nr domu 36 kod pocztowy 91-425 poczta ŁÓDŹ
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. PELUSO 2. GIUSEPPE 5. ilość 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 93.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. JAŁOWSKI 2. ARKADIUSZ GRZEGORZ
3. 70021301570 5. ilość 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 93.000 ZŁ 6. TAK
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PELUSO 2. GIUSEPPE 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
wpisać: 2 1. JAŁOWSKI 2. ARKADIUSZ GRZEGORZ
3. 70021301570 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 91363. „UNICHEM POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000101162. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.03.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12163/5/394]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
- 102 -
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SEVER 2. IZTOK 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
wpisać: 2 1. KONTE 2. SERGEJ 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91364. USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PROBUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000201435. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4617/5/33]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91365. „VEMACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000143437. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6107/5/349]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 01.06.2005 R., NOTARIUSZ MACIEJ FRET, KANCELARIA NOTARIALNA W TURKU, REP. A NR
4233/2005 - ZMIENIONO § 11
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91366. VENA-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000231870. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2005.
[KI.X NS-REJ.KRS/3035/5/196]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 260017157
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. PRĘDOTA 2. ANTONI ANDRZEJ 3. 51060403856)
5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
25.000,00 ZŁOTYCH.
wpisać: 5. ilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. PRĘDOTA 2. WOJCIECH
WITOLD 3. 81030909011) 5. ilość 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH.
wpisać: 5. ilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 50000,00 PLN
wpisać: 1. 80000,00 PLN
Poz. 91367. „VERDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000170858. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.08.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16974/5/208]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
20.08.2003 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 20.08.2003 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
20.08.2003 - 31.12.2004
Poz. 91368. „VERUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000175770. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9628/5/110]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91369. „VIGMA-BERG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197080. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10190/5/12]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91370. „VITA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000124441. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.07.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5390/5/562]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91371. VIVA - DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169567. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.08.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15936/5/655]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91372. VIVANCO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005692. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.05.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16707/5/962]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 data złożenia
04.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2004 - 31
GRUDNIA 2004
Poz. 91373. VOESTALPINE STAHLHANDEL
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000056221. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6556/5/957]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.04.2004 - 31.03.2005 data złożenia 14.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.04.2004 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.04.2004 - 31.03.2005 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.04.2004 - 31.03.2005
Poz. 91374. VOSSLOH SKAMO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000029599. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.07.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5344/5/561]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
14.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91375. „VOSTOK-TRADING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000096123. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.03.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15928/5/136]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91376. „WALOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000181305. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.12.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9258/5/669]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
- 103 -
Poz. 91377. WATER FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216518. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.09.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4887/5/482]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.10.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.10.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91378. „WEKTA NOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000146329. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7986/5/395]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 519498917
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO
31.12.2004 R.
Poz. 91379. WENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000214173. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7024/5/758]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91380. „WĘGLOBUD” SKŁAD OPAŁU I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116243. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.06.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4879/5/963]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91381. WHITE SHELL INVESTMENT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000235008. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.05.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8884/5/563]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. SMOLARSKI 2. TOMASZ MICHAŁ 3. 64070600797)
5. ilość 1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 5. ilość 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 ZŁ
wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE 2 1. WHITE SHELL LIMITED 5. ilość
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ
6. NIE
05.03.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
05.03.2004 R.-31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono
dokument 05.03.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91382. WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I HANDLOWE „KOMBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W IŁAWIE. KRS
0000092880. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8148/5/176]
Poz. 91385. WILLSON & BROWN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000056163. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15904/5/890]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91383. WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZUCZYNIE. KRS
0000193229. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5459/5/988]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 30.06.2005 R. W KN JERZEGO KRUSZYŃSKIEGO
W GRAJEWIE, REP. A 4259/2005 ZMIENIONO § 8
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 41 00 USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY 2 1. 90 00 WYWOZY NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 3 1. 90 00 WYWOZY NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 4 1. 90 00
OCZYSZCZALNIA 5 1. 90 00 WYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH 6 1. 90 00 UTRZYMANIE
SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ 7 1. 90 00
OCZYSZCZANIE ULIC I PLACÓW 8 1. 45 45 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE I POZOSTAŁE 9 1. 71 32 USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NA ZLECENIE (ADM) 10 1. 57 34 G USŁUGI WYNAJMU POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 11 1. 52 48
SPRZEDAŻ GAZU W BUTLACH
wpisać: 12 1. 90 01 Z USŁUGI W ZAKRESIE ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 13
1. 90 02 Z USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 14 1. 90 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA 15 1. 41 00 B USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY 16 1. 70 32 Z USŁUGI
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NA ZLECENIE (ADM) 17 1. 45
45 Z POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 18 1. 71 34 Z USŁUGI WYNAJMU POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 19 1. 52 63
B SPRZEDAŻ GAZU W BUTELKACH
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91384. WILANÓW INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000199903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.03.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16460/5/778]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91386. „WITANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000126518. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15016/5/104]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 23.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91387. „WODOCIĄGI GMINNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000138845. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5686/5/950]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 07.06.2005 R., NOTARIUSZ IRENEUSZ WELEDA,
KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE, REP. A NR
2275/2005 - ZMIENIONO: § 16 PKT 1, § 21, § 25 PKT
3, § 30; - DODANO: § 8 PKT 5.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91388. „WODY ŻYWIECKIE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000202687. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3199/5/827]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 072902703
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
- 104 -
Poz. 91389. „WOJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178643. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/12338/5/638]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. KULESZA
2. PAWEŁ GRZEGORZ 3. 80072805213 5. ilość 40
UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 PLN
6. NIE 2 1. KULESZA 2. PIOTR WALDEMAR
3. 84061604094 5. ilość 40 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 20.000 PLN 6. NIE
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. KULESZA 2. WALENTY
3. 57032810455) 5. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
wpisać: 5. ilość 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 PLN
wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 25000,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KULESZA 2. WALENTY 3. 57032810455 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. KULESZA 2. PAWEŁ GRZEGORZ
3. 80072805213 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KULESZA 2. PIOTR WALDEMAR 3. 84061604094 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 91390. WOLFF BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000123988. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11615/5/25]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91391. WOLLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119050. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.06.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8289/5/962]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91392. WYTWÓRNIA CHEMICZNO-KOSMETYCZNA FINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110417. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8774/5/141]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
46.900 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
Poz. 91393. WYTWÓRNIA TELEWIZYJNO-FILMOWA „ALFA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000106643. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4495/5/597]
Poz. 91396. ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE „ETRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000022122. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.06.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5415/5/100]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91394. „YING LIN MACHINE * SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000222194. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2004.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3491/5/922]
Poz. 91397. ZAKŁAD INNOWACYJNY TECHNIK
ENERGETYCZNYCH „PROMAT-GLIWICE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000131345. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6684/5/219]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 152188550
Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M.
CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE
BABICE miejscowość BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO
wykreślić: 2. ulica DEKABRYSTÓW nr domu 82 kod
pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA
wpisać: 2. ulica WARSZAWSKA nr domu 26/28 kod
pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIROSŁAWĘ STACHYRĘ KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŻYTNIA 13 LOK. 107 W WARSZAWIE,
Z DNIA 17.05.2005 R., REPERTORIUM A-NR-4015/2005 - ZMIANA PAR. 3 I PAR. 16.
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
wpisać: 2. CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wpisać:
1 1. SHIH 2. MIN-WEI 4. SAMOISTNA
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91395. ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI
OBLICZENIOWEJ ZETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000172235. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5259/5/786]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. SKOWROŃSKA 2. KRYSTYNA ADELA
3. 50112604881) 5. ilość 831 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 83.100 (OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE
STO) ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 847 (OSIEMSET CZTERDZIEŚCI
SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
84.700 (OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET) ZŁOTYCH
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. KUTKOWSKI 2. ANDRZEJ MICHAŁ 3. 46072602038) 5. ilość 461 (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.100 (CZTERDZIEŚCI
SZEŚĆ TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
wpisać: 5. ilość 469 (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 91398. ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „SANEL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000106270. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6288/5/419]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 25.02.2005 R., REP. A NR 874/2005, NOTARIUSZ
AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH - ZMIANA: PAR.
12 UST. 3; PAR. 13 UST. 9; PAR. 14 UST. 6; PAR. 16,
SKREŚLONO PAR. 18A 24.05.2005 R., REP. A NR
2937/2005, NOTARIUSZ AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH - ZMIANA: PAR. 6; PAR. 7 UST. 1, 2; PAR.
8 UST. 1, 2; PAR. 17 UST. 2
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) 2. 1. PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO 2. CZŁONKOWIE
ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Rub. 2 Organy nadzoru wykreślić: 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. BORUCH 2. JAN 3. 50011406092
2 1. MAKOCKI 2. TADEUSZ 3. 48092507599
3 1. HUNIA 2. KRZYSZTOF 3. 58102107358
Poz. 91399. ZAKŁAD KAMIENIA BUDOWLANEGO
„SKALNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194997. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5446/5/464]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 105 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91400. ZAKŁAD KONFEKCJI DAMSKIEJ
„HEMERA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000136227. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5187/5/846]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003- 31.12.2003 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200331.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2003- 31.12.2003
Poz. 91401. ZAKŁAD MECHANIKA MASZYN
„MEROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000081517. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5763/5/206]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia
01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91402. „ZAKŁAD ODSALANIA DĘBIEŃSKO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000084279. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/7633/5/284]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91403. ZAKŁAD PODZESPOŁÓW INDUKCYJNYCH „INDEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000175717. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10825/5/477]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91404. ZAKŁAD PROJEKTOWO-REMONTOWY „RUBOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000014322. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6320/5/386]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R-31.12.2004 R data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 R-31.12.2004 R
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91405. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
J. WOLAS - M. KASTELIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065164. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5111/5/193]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91406. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
I ROLNY „ZR-BIR SIERNIKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000205687. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4172/5/449]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91407. ZAKŁAD TRANSPORTOWO-REMONTOWY „CUKROTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000172851. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4687/5/280]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.10.2003 - 28.02.2005 data złożenia 20.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2003 28.02.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.10.2003 - 28.02.2005
Poz. 91408. „ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000149839. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.02.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6989/5/527]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. -31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.
Poz. 91409. ZAKŁAD USŁUGOWO REMONTOWY
„SERWOMOTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216475. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10335/5/293]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 278298870
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91410. ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY „SIMET” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000139225. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/7109/5/222]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91411. ZAKŁAD ZASŁON ŻALUZJOWYCH
BUBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194705. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.02.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10879/5/686]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91412. ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWO-PROJEKTOWE INSTALBUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186550. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8465/5/918]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004
Poz. 91413. ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJA
NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178670. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6747/5/239]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 106 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
16.09.2003 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
16.09.2003 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 16.09.2003 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91414. „ZDROWIE RODZINY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000216400. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4294/5/994]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.11.2004 - 31.12.2004 data złożenia 09.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
19.07.2004 - 31.12.2004
Poz. 91415. „ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000001272. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2001.
[GD.XII NS-REJ.KRS/4422/5/147]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2004 R. REPERTORIUM
A NR 5231/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ KOZDROŃ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W KWIDZYNIE, UL. KOŚCIUSZKI 44 SKREŚLONO: PAR. 7 PKT 6; PKT 8; PKT 9; PKT 10;
PKT 11, PKT 14; PKT 15 PKT 16 -ZMIENIONO: PAR.
9 PUNKT 1; PAR. 16 PKT 2; PAR. 17 PKT 3; PAR. 23
PKT 2 -DODANO: PAR. 9 PKT 7
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. MIASTO KWIDZYN) 5. ilość 2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.050.000 ZŁ
wpisać: 5. ilość 5.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600.000 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. POWIAT KWIDZYŃSKI)
5. ilość 5.955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
2.977.500 ZŁ
wpisać: 5. ilość 8.699 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.349.500 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 4976000,00 PLN
wpisać: 1. 7898000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 72000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE 2 1. 55 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING 3 1. 51 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 4 1. 52 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH,
KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
5 1. 22 13 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
Poz. 91416. ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
„AUDIT-RECTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190854. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.02.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7748/5/711]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data
złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91417. ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW
„MEDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000187462. SĄD REJONOWY
W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.01.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3024/5/474]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91418. ZESPÓŁ SANATORIÓW DZIECIĘCYCH
„LEŚNY LUDEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000167078. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7153/5/421]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji 1. MENKE 2. PIOTR CEZARY
3. 56052011530) 5. V-CE PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. SAJNACH MENKE
2. MAGDALENA ANITA 3. 62103003568) 5. PREZES
ZARZĄDU
wpisać: 5. V-CE PREZES ZARZĄDU
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91419. „ŻEGLARZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194454. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.02.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3092/5/919]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004
4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2004
g) Spółki akcyjne
Poz.
91420.
AUTO-POLMOZBYT
SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000141031. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16630/5/17]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 91421. BRANŻOWA ORGANIZACJA ODZYSKU
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000128425. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5098/5/467]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91422. CENTRALA ZBYTU WĘGLA „WĘGLOZBYT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000059625. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9536/5/528]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91423. „CERSANIT III” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000087138. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6064/5/971]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91424. „DAMIANEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000108201. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5080/5/938]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAWCZYK 2. EDYTA 3. 61060801523 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 91425. DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN
WŁÓKIENNICZYCH „DOFAMA” SPÓŁKA AKCYJNA
W KAMIENNEJ GÓRZE. KRS 0000071050. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5253/5/380]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRUCZEK 2. BEATA
MARIA 3. 74022511123
- 107 -
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia
06.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91426. „FABA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000066710. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11598/5/695]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono
dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.200431.12.2004
Poz. 91427. FABRYKI MEBLI „FORTE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000021840. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.06.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11097/5/789]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 ROKU-31 GRUDNIA
2004 ROKU data złożenia 28.06.2005 2. okres
za jaki złożono opinię 1 STYCZNIA 2004 ROKU-31 GRUDNIA 2004 ROKU 3. okres za jaki
złożono dokument ROK OBROTOWY 2004
4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK
OBROTOWY 2004
Poz. 91428. „FUNDUSZ PÓŁNOCNY” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000068249. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.12.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15586/5/856]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. ulica POLNA nr domu 40 nr lokalu 306
kod pocztowy 00-635 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica POLNA nr domu 40 nr lokalu 306
kod pocztowy 00-635 poczta WARSZAWA
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MULARCZYK
2. KRZYSZTOF TADEUSZ 3. 59090803532
wpisać: 2 1. SZYMAŃSKA 2. MONIKA 3. 65113001087
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 3. okres za
jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO
31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91429. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16930/5/320]
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 25.05.2005
2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 - 31.12.2004
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOSSOWSKI 2. MAREK MICHAŁ 3. 52030504476
wpisać: 2 1. KAMIŃSKI 2. PAWEŁ PIOTR
3. 68082901956
wykreślić: 3 1. STANIEWSKI 2. JERZY KRZYSZTOF
3. 56110504413
wpisać: 4 1. ANYSZ 2. JAN 3. 50081500175
Poz. 91434. KGHM METALE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000026115. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5062/5/98]
Poz. 91438. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000058452. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8627/5/638]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91430. GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I USŁUG WIELOBRANŻOWYCH „GPIE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000050596. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6450/5/450]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 16.06.2005
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91431. HGC SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000225033. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15911/5/8]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91432. ING NATIONALE-NEDERLANDEN
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000027325. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15278/5/34]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
27.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91433. JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000044894. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/5553/5/683]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 data złożenia
02.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01
STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2004 - 31
GRUDNIA 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2004 - 31 GRUDNIA 2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.200 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91435. KORPORACJA FINANSOWO-KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166109. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15886/5/159]
Poz. 91439. „PAGED” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000015401. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15597/5/578]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST
UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. MZYK 2. EDMUND ZYGMUNT
3. 49080502394 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 (dla pozycji 1. BUKOWSKI 2. KRZYSZTOF
LECH) 3. 70031303559
wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91436. „LD HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000198862. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/7410/5/237]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „LEWIATAN DETAL HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA
wpisać: 3. „LD HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 20.06.2005 R. REP. A NR 3042/2005, NOTARIUSZ ZENON CHUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM - ZMIANA PAR. 1 UST. 1
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SŁAWIK 2. TADEUSZ GRZEGORZ
3. 56051405753 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SŁAWIK 2. TADEUSZ GRZEGORZ
3. 56061405753 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91440. „PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038920. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5359/5/887]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91437. „MEGA-INWEST” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000120351. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6676/5/700]
Poz. 91441. POLSKIE CENTRUM TELEINFORMATYKI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000027753. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10187/5/498]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 108 -
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZNIA 2004 R. - 31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01
STYCZNIA 2004 R. - 31 GRUDNIA 2004 R. 3. okres
za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2004 R. - 31
GRUDNIA 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2004 R. - 31 GRUDNIA 2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91442. POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000025792. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16285/5/223]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 28
CZERWCA 2005 R. NOTARIUSZ TAMARA JOANNA
ŻURAKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ UL.
ORDYNACKA 9 W WARSZAWIE; ZMIENIAJĄCY
ARTYKUŁ 7.1 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA
2 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 3 1. 40 30
A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) 4 1. 40 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA
(PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) 5 1. 41 00
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
ROZPROWADZANIA WODY 6 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 7 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH 8 1. 45 21 A WYKONYWANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 1. 45 23
A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
10 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANYCH 11 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 12 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 13
1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 14 1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 15 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 16 1. 45 42
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 17
1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 18 1. 45 44 A MALOWANIE 19 1. 45 44 B SZKLENIE 20 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 21 1. 51 44
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET
I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 22 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 23
1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24
1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 25 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 26 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 27 1. 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO,
TECHNOLOGICZNEGO 28 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 30 1. 74 70
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 31
1. 74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI. 32
1. 41 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004
- 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 - 31.12.2004 3. okres
za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 31.12.2004
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 91443. POZNAŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000020197. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.06.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9267/5/589]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91444. PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE UNILEVER POLSKA. KRS 0000135364. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.10.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17287/5/96]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 19
KWIETNIA 2005 R., REP. A NR 3934/2005, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA §
9 PKT 3, § 22 PKT 3, § 27 PKT 5, § 36, § 38 UST.
3 PKT 1, § 39, § 43.
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. IMPEROWICZ
ADAMSKA 2. MAŁGORZATA 3. 71102605169
wpisać: 2 1. PEREK 2. RAFAŁ ARTUR
3. 73051012195 3 1. WIĘCKOWICZ 2. MONIKA ALINA 3. 73012303762
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91445. „PRO - MAR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000147722. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8984/5/664]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 16.06.2005 R., REP. A NR 1972/2005, NOTARIUSZ
DR MICHAŁ IŻYKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. NOWOWIEJSKIEGO 25
M. 2 - ZMIANA § 3 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 27 22 Z PRODUKCJA
RUR STALOWYCH, PRZEWODÓW RUROWYCH
I PROFILI DRĄŻONYCH 2 1. 28 61 Z PRODUKCJA
WYROBÓW NOŻOWNICZYCH 3 1. 29 40 A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 4 1. 29 40 B DZIAŁALNOŚĆUSŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI
MECHANICZNYCH 5 1. 29 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 6 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 7 1. 51 64
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH 8 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 9 1. 52
45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ
ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 10
- 109 -
1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 11 1. 55 11 Z HOTELE
I MOTELE Z RESTAURACJAMI 12 1. 55 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI 13 1. 70 31
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 14 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 15 1. 71 33
Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 16 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 17 1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 18 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY
19 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 1. 93 02 Z USŁUGI FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE I INNE
wpisać: 21 1. 27 22 Z PRODUKCJA RUR STALOWYCH 22 1. 28 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW
NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW 23 1. 29 42
A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 24 1. 29
42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU 25 1. 29
52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA
I BUDOWNICTWA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 26 1. 50 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 27 1. 51 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH 28 1. 51 90
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 29 1. 52 45
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO,
ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 30
1. 52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 31
1. 55 10 Z HOTELE 32 1. 55 30 A RESTAURACJE
33 1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 34 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 35 1. 71 33
Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 36 1. 72
22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA 37 1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 38
1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 39
1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
40 1. 93 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
22.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.
- 31.12.2004 R.
Poz. 91446. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY
RUROCIĄGÓW I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
MEGAGAZ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000106121. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15281/5/548]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91447. PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000066687. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5654/5/185]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 13.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91448. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
„POLGEOL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000092557. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17606/5/531]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 9 Informacje o emisjach akcji wykreślić:
1 (dla pozycji 1. I 2. 4674) 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
wpisać: 3. 1727 ZGODNIE Z PAR. 9 STATUTU
SPÓŁKI: 1. AKCJE IMIENNE KAŻDEGO Z ZAŁOŻYCIELI, KTÓRY OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 10 AKCJI
SĄ AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI. AKCJE TE
SĄ TRWALE UPRZYWILEJOWANE, TO JEST BEZ
WZGLĘDU NA TO W CZYIM BĘDĄ POSIADANIU,
PO OBJĘCIU ICH PRZEZ ZAŁOŻYCIELA. 2. AKCJA
UPRZYWILEJOWANA DAJE PIERWSZEŃSTWO
PRZY PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI, W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI. 3. Z MAJĄTKU SPÓŁKI
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYPŁACA SIĘ
POSIADACZOM AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH
ICH WARTOŚĆ NOMINALNĄ ZAŚ RESZTĘ MAJĄTKU DZIELI SIĘ RÓWNOMIERNIE MIĘDZY
WSZYSTKIE AKCJE. 4. ZAŁOŻYCIELOM OFERUJE
SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NABYCIE AKCJI
NOWEJ EMISJI-AKCJONARIUSZE ZAŁOŻYCIELE
POSIADAJĄCY CHOĆBY JEDNĄ AKCJĘ MOGĄ
NABYĆ AKCJE NOWEJ EMISJI W STOSUNKU DO
ILOŚCI WSZYSTKICH POSIADANYCH PRZEZ SIEBIE AKCJI. 5. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA
W RAZIE ZAMIANY UPRZYWILEJOWANEJ AKCJI
IMIENNEJ NA AKCJĘ NA OKAZICIELA.
Poz. 91449. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE „EMPETIS” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000136576. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.10.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15610/5/304]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAJC 2. ANDRZEJ TADEUSZ 3. 53120203879
5. V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. PROJS 2. JANINA BARBARA
3. 48051012940 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 91450. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO
HANDLOWE „TRANSSYSTEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000054578. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5846/5/868]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91451. SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000033391. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16739/5/727]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 31 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRELOWSKI 2. MACIEJ OLAF 3. 50102701853
Poz. 91452. TELE- FONIKA KABLE HANDEL
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000015554. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8985/5/65]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. OPRYSZEK 2. JANUSZ STANISŁAW 3. 69091601398
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DURKIEWICZ
2. BOGUSŁAW JERZY 3. 56042101052 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 91453. TOORA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000237392. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2005.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5954/5/488]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. TOORA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA DAWNIEJ ZAKŁADY METALOWE
ALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. TOORA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 91454. TOORANK POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000022014. SĄD REJONOWY
W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3065/5/159]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 21.12.2004 - REP. A NR 5936/2004, KANCELARIA
NOTARIALNA MARIUSZ ŚWIERCZEK, UL. NAD NIPREM 2, BIELSKO-BIAŁA ZMIANY: PARAGRAFY: 1,
3, 7, 9, 11, 12, 14, 20, 24, 26, 34, 35, 39, 40, 45
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 01 13 Z UPRAWA
DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH, ROŚLIN
JAGODOWYCH I ORZECHÓW ORAZ UPRAWA
ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW 2 1. 15 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 3 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 5 1. 71 WYNAJEM MA-
- 110 -
SZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO
Poz. 91455. „TRUCK EURO SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000153504. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.03.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16128/5/399]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91456. URTICA FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000042067. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10255/5/834]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91457. „UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000110745. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.05.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6290/5/532]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91458. WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000081828. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.03.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6804/5/853]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91459. ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI
ELEKTRYCZNYCH WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000120670. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.07.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10195/5/17]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91460. ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ
„LUBIANA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000063845. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5925/5/926]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data
złożenia 15.06.2005 2. okres za jaki złożono
opinię OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO
31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
h) Spółdzielnie
Poz. 91461. ANDRYCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA.
KRS 0000084325. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5163/5/600]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUDŁACIK 2. JADWIGA MARIA 3. 40042004828
wpisać: 2 1. KOCZUR 2. BARBARA 3. 47030314143
wykreślić: 3 1. BIZUKOJĆ 2. BARBARA JOANNA
3. 56111715281
wpisać: 4 1. MIKOŁAJEK 2. MIECZYSŁAW
3. 51070813872
wykreślić: 5 1. KOBIAŁKA 2. KAZIMIERZ 3. 52072814113
wpisać: 6 1. ZABOROWSKA 2. JADWIGA MARIA
3. 51100512104
wykreślić: 7 1. MAREK 2. TERESA 3. 49100216746
wpisać: 8 1. WALUSIAK 2. STANISŁAWA MARIA
3. 44031306287
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia
21.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono
dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 31.12.2004
Poz. 91463. BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELENIU.
KRS 0000115545. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5618/5/505]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
23.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91464. BUDOWLANO-INSTALACYJNA SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA. KRS 0000188807. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6121/5/585]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91465. CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA. KRS 0000081817. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9090/5/543]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 03.05.2005 R.ZMIANA STATUTU POPRZEZ:
ZMIANA § 7 PKT 7, § 8 PKT 2, § 8 PKT 7, § 22, § 36
PKT 3, § 38 PKT 1, § 49 PKT 6, § 52 PKT 1, § 55 PKT
2, DODANIE § 39 PKT 1 PODPKT 18, USUNIĘCIE §
7 PKT 6, § 24.
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROGÓŻ 2. MAREK
3. 65071910490
wpisać: 2 1. PULCHNA 2. EWA 3. 60052502783
wykreślić: 3 1. KLESZCZ 2. MARIA WANDA
3. 54082205824
wpisać: 4 1. KITNER 2. KATARZYNA 3. 74011301423
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91462. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE. KRS 0000132253. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.10.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4300/5/602]
Poz. 91466. „ELEKTROMET” ZAKŁADY METALOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY W JAROSŁAWIU.
KRS 0000115698. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.06.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4715/5/332]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 10.06.2005 2. okres za
jaki złożono opinię 2004 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
18 SIERPNIA 2005 R.
- 111 -
Poz. 91467. ELEKTROTECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA
INWALIDÓW NOWA HUTA W KRAKOWIE. KRS
0000193815. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.02.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9171/5/403]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MAZUREK 2. ADAM
3. 59122304754
wpisać: 2 1. GRUDZIEŃ 2. RYSZARD 3. 59010125793
wykreślić: 3 1. MOKRZYCKI 2. JANUSZ 3. 58112209815
wpisać: 4 1. KLĘSK 2. MAREK 3. 57111706095
wykreślić: 5 1. LISTOPAD 2. JÓZEFA 3. 43092304887
wpisać: 6 1. ZAJĄC 2. EUGENIUSZ 3. 53102504938
wykreślić: 7 1. KUCZMASZEWSKA 2. DANUTA
3. 61091707425
wpisać: 8 1. GAWLIK 2. STANISŁAW 3. 50041303330
Poz. 91468. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000131984. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.10.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6430/5/808]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91469. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000168441. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.07.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4862/5/835]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.02.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91470. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000071849. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6434/5/412]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BONIN 2. DANUTA ANNA 3. 53062712585
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 data złożenia 12.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91471. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000137996. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.11.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/7513/5/541]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91476. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000152158. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.02.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5412/5/897]
Poz. 91472. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000047129. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.10.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6563/5/75]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91473. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000024461. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6149/5/435]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91474. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000032884. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.08.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3967/5/870]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SKRZYPIEC 2. LUCJAN 3. 35060109370
wpisać: 2 1. BIERNACKA 2. BARBARA 3. 57042612249
wykreślić: 3 1. PIECYK 2. SŁAWOMIR 3. 64053009379
wpisać: 4 1. CHRUT 2. MARIA 3. 56071112548
wykreślić: 5 1. MAŃKIEWICZ 2. BOLESŁAW ADAM
3. 29092309671
wpisać: 6 1. OGIEJKO 2. MARIAN WIESŁAW
3. 48082610737
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91477. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000178351. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.11.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6635/5/15]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91478. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W HAJNÓWCE. KRS
0000078268. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5346/5/363]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91479. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W KLEMBOWIE. KRS 0000122588. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10196/5/418]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91475. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000149830. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.01.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4884/5/279]
Poz. 91480. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W KORNICY. KRS
0000176889. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11210/5/616]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 112 -
Poz. 91481. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU JASIELSKIM W LIKWIDACJI. KRS 0000211953. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4818/5/636]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91482. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSTRÓWKU. KRS
0000151495. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.03.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11411/5/219]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91483. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W PAWŁOWICACH. KRS
0000139358. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/7357/5/227]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91484. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W SIENNICY. KRS
0000151425. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11985/5/575]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004 R.
Poz. 91485. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W SUCHOWOLI. KRS
0000217762. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5536/5/244]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2003 ROK, 07.07.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BYLICA 2. JANINA
3. 59061806487
wpisać: 2 1. SKORUT 2. KAZIMIERA 3. 63021703268
wykreślić: 3 1. LATOŃ 2. HALINA 3. 58030506944
wpisać: 4 1. KRZYŻEK 2. GRAŻYNA 3. 63030113841
wykreślić: 5 1. JĘDRZEJOWSKA 2. DANUTA
3. 63041209841
wpisać: 6 1. BAZYL 2. WŁODZIMIERZ 3. 41101202797
wykreślić: 7 1. KOZIOŁEK 2. BOGUSŁAWA
3. 72030109983
wpisać: 8 1. PIEGZA 2. JANINA 3. 52091613623
wykreślić: 9 1. ŁAPA 2. WŁADYSŁAWA 3. 49031902761
wpisać: 10 1. TURCZA 2. JOLANTA 3. 64083007745
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R.
Poz. 91487. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC-CHŁOPSKA”. KRS 0000159401. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.04.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/6682/5/417]
Poz. 91491. GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PRZY KWK MYSŁOWICE. KRS 0000180555. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.11.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10049/5/915]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 06.06.2005 R. - ZMIANA PAR. 23 PKT 2
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 16.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 R.31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 1.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91492. „HYDROGEOWIERT” SPÓŁDZIELNIA
PRACY. KRS 0000227075. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.01.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9437/5/828]
Poz. 91497. PILSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W PILE. KRS 0000119325. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6406/5/251]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 ZMIANA
STATUTU SPÓŁDZIELNI W DNIU 17.06.2005 R.
W ZAKRESIE § 9 STATUTU.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91486. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W TRZEŚNI. KRS 0000142488. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4883/5/878]
Poz. 91488. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA. KRS 0000129017. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9215/5/182]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91489. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W CZERNICHOWIE. KRS
0000169595. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.08.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8926/5/540]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91493. MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „DOM”. KRS 0000172678. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5985/5/852]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica SKŁADOWA nr domu 2 kod pocztowy 67-100 poczta NOWA SÓL
wpisać: 2. ulica CICHA nr domu 5 nr lokalu 4 kod
pocztowy 67-100 poczta NOWA SÓL
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
mu 12 kod pocztowy 87-720 poczta CIECHOCINEK
wpisać: 2. ulica ZDROJOWA nr domu 54 nr lokalu
29 kod pocztowy 87-720 poczta CIECHOCINEK
Poz. 91495. MOTORYZACYJNA SPÓŁDZIELNIA
„POZMOT”. KRS 0000165629. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.06.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9125/5/402]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia
24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO
31.12.2004 R.
Poz. 91496. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. KRS 0000057671. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.08.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11838/5/72]
Poz. 91498. „PIWNICZANKA” ZAKŁAD BUTELKOWANIA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ SPÓŁDZIELNIA PRACY. KRS 0000084009. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5534/5/442]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. ZAKŁAD BUTELKOWANIA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ „PIWNICZANKA” SPÓŁDZIELNIA PRACY
wpisać: 3. „PIWNICZANKA” ZAKŁAD BUTELKOWANIA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ SPÓŁDZIELNIA PRACY
Poz. 91490. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W SUŁKOWICACH. KRS
0000122177. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.07.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8301/5/287]
Poz. 91494. MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „SOLANKA” W CIECHOCINKU.
KRS 0000226427. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2005.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3164/5/859]
Poz. 91499. PRODREM SPÓŁDZIELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA. KRS 0000105887. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4837/5/877]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica ZDROJOWA nr do-
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
- 113 -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 22.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91500. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „ROLMLECZ”. KRS 0000115827. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8147/5/775]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 2 Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki wpisać: 1 1. POŁĄCZENIE
2. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
„ROLMLECZ” W RADOMIU-JAKO SPÓŁDZIELNIA
PRZEJMUJĄCA, ŁĄCZY SIĘ W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 96-102 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO,
Z DNIEM 1 KWIETNIA 2005 Z OKRĘGOWĄ SPÓŁDZIELNIĄ MLECZARSKĄ W ZGORZELCU-JAKO
SPÓŁDZIELNIĄ PRZEJMOWANĄ PRub. Dane podmiotów których majątek jest przejmowany
1 1. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W ZGORZELCU 3. 0000040171 5. 000441313
Poz. 91501. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA „DUKI” W LIKWIDACJI. KRS 0000166080. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9613/5/784]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać: 1 (dla
pozycji data wpisu do KRS 28.06.2003 nr wpisu do
KRS 1) 2. 30.05.2005 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 30 MAJA 2005
ROKU ZATWIERDZAJĄCA SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 91502. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA „ODRODZENIE”. KRS 0000182968. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6273/5/93]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BARAŃCZAK 2. JAN 3. 54042907135 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. STASIAK 2. ZBIGNIEW JAN 3. 60033009737
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91503. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA „W LIKWIDACJI”. KRS 0000173799. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5666/5/308]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003 R. - 31.12.2003 R. data złożenia
13.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003 R. - 31.12.2003 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. 01.05.2003 R.
Poz. 91504. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA „ZGODA”. KRS 0000158475. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.04.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3294/5/923]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAD 2. STANISŁAW NARCYZ 3. 54010716712
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. KAZIMIERZ WŁADYSŁAW 3. 48020413039 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
wykreślić: 3 1. KAWKA 2. ELŻBIETA 3. 56080812709
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 4 1. KOŚMIDER 2. JACEK ZBIGNIEW
3. 53101112277 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91505. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. „POSTĘP”. KRS 0000167741. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.07.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10371/5/973]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91508. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA. KRS 0000185988. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6544/5/834]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91509. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BABICACH. KRS 0000168606. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.07.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5431/5/138]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91510. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BACHORZEWIE. KRS 0000185351. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.12.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3435/5/600]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91506. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. „TADEUSZA KOŚCIUSZKI”. KRS
0000062192. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6588/5/722]
Poz. 91511. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MIELNIE. KRS 0000109411. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6184/5/714]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 (dla
pozycji 1. GLAZA 2. CZESŁAW 3. 49042709610)
5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91507. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA STRZYŻOWICE. KRS 0000195003. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8436/5/356]
Poz. 91512. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŚWILCZY. KRS 0000195509. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5979/5/135]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
- 114 -
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91513. RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. KRS 0000110383. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6189/5/719]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 10.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91514. „SPOŁEM” HANDLOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY W BIELSKU-BIAŁEJ.
KRS 0000169056. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3267/5/163]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2004 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2004
Poz. 91515. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW. KRS 0000026635. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5385/5/246]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91516. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ZAMBROWIE. KRS
0000046871. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5453/5/582]
1 UCHWAŁAMI ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DN.
10.06.2005 R. ZMIENIONO: § 10 PKT 1 PPKT C), § 12
PKT 6, § 14 PKT 3; DODANO DO § 11 PKT 1 PPKT C);
WYKREŚLONO W § 4 Z PKT 2 PPKT G) STATUTU.
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI
I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI
wpisać: 2 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R.
DO 31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za
jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO
31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
Poz. 91518. SPÓŁDZIELNIA „GRODZISZCZE”
W GRODZISZCZU. KRS 0000218568. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5739/5/649]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91519. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „RUDA”. KRS 0000106260. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17092/5/210]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ESTKOWSKA 2. BARBARA 3. 54031500086
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. ŚMIERZYŃSKI 2. DARIUSZ MIROSŁAW
3. 64071902836 5. CZŁONEK ZARZĄDU CZASOWO
DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ 6. NIE
wykreślić: 3 1. JAKOŁCEWICZ 2. AGNIESZKA
3. 68012800029 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 4 1. SEŃKO 2. JADWIGA MARIA
3. 48100800186 5. CZŁONEK ZARZĄDU CZASOWO
DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ 6. NIE
wykreślić: 5 1. GRUELL 2. HANNA GRAŻYNA
3. 54011904222 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91522. SPÓŁDZIELNIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH „PACHNĄCA”. KRS 0000185236. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16651/5/60]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JAKUBOWSKI 2. ROMAN 3. 35072602278 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BOROWSKI 2. BOGUMIŁ ANDRZEJ 3. 43072301899
wpisać: 2 1. URBAŃSKA FILIPOWICZ 2. JADWIGA
3. 49122200341
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2994 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2994 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2004
Poz. 91523. SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA „SPOŁEM” W PILE. KRS 0000044370. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6415/5/171]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 16.06.2005 R. - ZMIENIONO § 14 PKT 1 I 2.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz.
91524.
SPÓŁDZIELNIA
INWALIDÓW
„SATURN”. KRS 0000023946. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16709/5/764]
Poz. 91520. SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA
JEDNORODZINNEGO. KRS 0000149980. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16702/5/957]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 24.06.2005 R. ZMIANA § 60 PKT 2.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Poz. 91525. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „WISŁA”
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W LIKWIDACJI.
KRS 0000039309. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5057/5/782]
Poz. 91517. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA „MIEDZIOWY GROSZ”. KRS
0000117461. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6121/5/585]
Poz. 91521. SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”. KRS 0000011826. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.05.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17132/5/385]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R-31.12.2002 R data złożenia
11.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003 R-31.12.2003 R data złożenia
11.04.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R-31.12.2002 R 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2003 R-31.12.2003 R
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 14.06.205
R. ZMIENIONO § 31 UST. 1, UST. 2
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
18 SIERPNIA 2005 R.
- 115 -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91526. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH.
KRS 0000114145. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.05.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3660/5/760]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 24.06.2005 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91527. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W DOPIEWIE. KRS 0000137803. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.11.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9063/5/783]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2004 ROK data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK
Poz. 91528. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W KOŚCIANIE. KRS 0000134775. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.10.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6611/5/769]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91529. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W LUBAWCE. KRS 0000020835. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7087/5/887]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZWIERZYŃSKI
2. TADEUSZ 3. 52110815717
wpisać: 2 1. TWARDOCHLEB 2. JAN 3. 49052813875
Poz. 91530. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BISKUPIN”. KRS 0000122050. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.07.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8200/5/785]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRUPPA 2. ZDZISŁAW 3. 34011004696
wpisać: 2 1. PASZUN 2. RYSZARD 3. 58042903771
wykreślić: 3 1. WOJTCZAK 2. JANUSZ 3. 35050116010
wpisać: 4 1. MOSZUMAŃSKA LIBERA 2. MARIA
JADWIGA 3. 39062802200
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wykreślić: 5 1. LEŚ 2. CZESŁAW 3. 43032002796
wpisać: 6 1. NIKODEM 2. REMIGIUSZ 3. 58082802258
wykreślić: 7 1. GŁADYSZ 2. MAŁGORZATA
3. 54101602207
wpisać: 8 1. MARYNIAK 2. WIEŃCZYSŁAW
3. 58070901392
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91531. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„CELULOZA” W NIEDOMICACH. KRS 0000123984. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4927/5/657]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SAK 2. BARBARA
3. 43072406747
wpisać: 2 1. MADURA 2. MAREK 3. 62071410098
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91532. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„FENIX”. KRS 0000171829. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.09.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10197/5/819]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
OD 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91533. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GÓRNIK”. KRS 0000065331. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5131/5/835]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91534. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„IGLOOPOL”. KRS 0000183300. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.12.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5605/5/981]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 116 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 30.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91535. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„KISIELIN” W ZIELONEJ GÓRZE. KRS 0000170778. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5910/5/600]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91536. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„KROKUS”. KRS 0000184851. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.01.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3298/5/527]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JANKE 2. SŁAWOMIRA 3. 56022415522
wpisać: 2 1. JADWISZCZAK 2. JAN 3. 49032914277
wykreślić: 3 1. ŚWIECA 2. JÓZEF 3. 32042508693
wpisać: 4 1. PRUSKI 2. JERZY 3. 47062913190
wykreślić: 5 1. KIENAST 2. GRZEGORZ 3. 61050413437
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
Poz. 91537. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA” W SKAWINIE.
KRS 0000159369. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.05.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8243/5/272]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91538. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PIASKI”. KRS 0000127262. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.08.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5187/5/846]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91539. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„RELAX” W PILE. KRS 0000185790. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.01.2004.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6461/5/172]
23.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91544. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„WSPÓLNY DOM” W RADOMIU. KRS 0000207041. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2004.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11772/5/849]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91540. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„SAMI SWOI”. KRS 0000180904. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.11.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10310/5/646]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91541. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„SILESIA”. KRS 0000125752. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.08.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9392/5/648]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
28.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.
Poz. 91542. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„STARE ŁABĘDY”. KRS 0000144524. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.12.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6838/5/420]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 23.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91543. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„TEOFILÓW” W ŁODZI. KRS 0000149474. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10264/5/754]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
18 SIERPNIA 2005 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91545. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ZDRÓJ”. KRS 0000059421. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.11.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3716/5/662]
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZECIŃSKA
2. AGNIESZKA 3. 54010125606
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91548. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W NISKU. KRS
0000180761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5045/5/659]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KULEC 2. DARIUSZ
3. 65040614231
wpisać: 2 1. SUWAŁA 2. ANDRZEJ 3. 45113004259
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91549. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W OSTRZESZOWIE. KRS 0000133346. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.09.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6458/5/658]
Poz. 91546. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ŻERAŃ”. KRS 0000172884. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.09.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16792/5/846]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA SPÓŁDZIELNI) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOŻEWSKI 2. JERZY 3. 53021203530
wpisać: 2 1. JASIUK 2. WOJCIECH ADAM
3. 56052010935
wykreślić: 3 1. MARKIEWICZ 2. HALINA TERESA
3. 55110413725
wpisać: 4 1. KALETA 2. EWA 3. 59100402063
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 91547. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W CHOROSZCZY. KRS 0000181570. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.12.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5509/5/484]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 08.06.2005 R. ZMIENIONO § 10 PKT 5, § 25 PKT 6,
SKREŚLONO PKT 3 W § 69
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
- 117 -
Poz. 91550. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
NAFTOBUDOWA. KRS 0000190475. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9295/5/750]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91551. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
OŚWIECENIA W KRAKOWIE. KRS 0000052511. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9115/5/81]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KLIMCZYK
2. KRZYSZTOF 3. 60012404692
wpisać: 2 1. MROZIK 2. GRZEGORZ PIOTR
3. 71122802698
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91552. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W ŻYCHLINIE. KRS 0000141442. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11245/5/584]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R-31.12.2004 R data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 R-31.12.2004 R
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91553. SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
MAĆKOWY. KRS 0000073370. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6849/5/142]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1.01. 31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 2. okres za
jaki złożono opinię 1.01. - 31.12.2004 R. 3. okres za
jaki złożono dokument 1.01. - 31.12.2004 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 1.01. - 31.12.2004 R.
Poz. 91554. SPÓŁDZIELNIA PRACY „METALOWIEC”. KRS 0000180245. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.11.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6793/5/240]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ODACHOWSKI
2. ANDRZEJ 3. 58090808653
wpisać: 2 1. ŻURMAN 2. WIESŁAW 3. 69070408079
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91557. SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTOWO-MOTORYZACYJNA „PRZEWÓZ” W WADOWICACH. KRS 0000188526. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.01.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5258/5/385]
Poz. 91562. SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU USŁUG
I HANDLU „TRANSMLECZ” W TARNOWIE. KRS
0000145418. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.01.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5105/5/476]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 28.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91558. SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ
IM. „ROLNIK”. KRS 0000153003. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.02.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5158/5/284]
Poz. 91563. SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO. KRS 0000094430. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.02.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3691/5/124]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91559. SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS
0000204291. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6530/5/909]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91564. SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
W MALBORKU Z/S W NOWEJ WSI W LIKWIDACJI.
KRS 0000091717. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.02.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6522/5/390]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R-31.12.2004 R data złożenia 16.02.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 R-31.12.2004 R
Poz. 91555. SPÓŁDZIELNIA PRACY „REMO-BUD”. KRS 0000197608. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.03.2004.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8628/5/39]
Poz. 91560. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
„CENTRUM”. KRS 0000192340. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.03.2004.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/17024/5/765]
Poz. 91565. SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
W PUŃSKU. KRS 0000155375. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.03.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4547/5/895]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 17.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2003
ROK data złożenia 15.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 15.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK
3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91556. SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCJI
RYNKOWEJ. KRS 0000050779. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17027/5/968]
Poz. 91561. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
OGÓLNOBRANŻOWA. KRS 0000129902. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6625/5/694]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.2005
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 118 -
Poz. 91566. SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
W RESZLU. KRS 0000198218. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.03.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8286/5/759]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
Poz. 91567. SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W JAROSŁAWIU. KRS 0000133790. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.10.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4866/5/439]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz.
91568.
SPÓŁDZIELNIA
USŁUGOWO-HANDLOWA „UDZIAŁOWIEC” W BUKOWCU.
KRS 0000184996. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3943/5/624]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91569. WARSZAWSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA. KRS
0000058861. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.11.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/17110/5/941]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004-31.12.2004
Poz. 91570. WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „MAŁA” W KOSZALINIE. KRS
0000125394. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4011/5/21]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91571. WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA W OWIECZKOWIE. KRS
0000171823. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3908/5/345]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
18 SIERPNIA 2005 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Poz. 91572. WYTWÓRNIA WYROBÓW Z LATEXU
POL-GUM SPÓŁDZIELNIA PRACY. KRS 0000099377. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9313/5/481]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 ZMIANA
24 CZERWCA 2005 R. -ZMIANA § 10, § 20, WYKREŚLENIE § 54 PKT 3, § 58 PKT 3, § 70 PKT 1D, ZMIENIONY § 77
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRZEMIŃSKA
2. IRENA 3. 50041913267
wpisać: 2 1. WRONA 2. JAN 3. 52061116772
wykreślić: 3 1. BAZELA 2. KRYSTYNA BARBARA
3. 57020907327
wpisać: 4 1. DZIEDZIC 2. MARIA TERESA 3. 55071301169
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004
n) Stowarzyszenia
Poz. 91573. INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZNIE
POMOCY DZIECIOM Z USZKODZENIEM MÓZGU
W INOWROCŁAWIU. KRS 0000030018. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.07.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/939/5/496]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 6. TAK
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 24.02.2005 R. ZMIANA PAR. 8, PAR. 30. 23.03.2005 R. - ZMIANA
PAR. 8. 27.05.2005 R. - ZMIANA PAR. 30 UST.
3. 23.06.2005 R. - ZMIANA PAR. 30 UST. 3 - ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru wpisać: 1 1. KOMISJA
REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. JACKOWSKA 2. LIDIA 3. 67120900643
2 1. KIERSTAN 2. MIECZYSŁAW 3. 62081907593
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.,
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
Rub. 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność
statutowa wpisać: 1 2. 85 14 F DZIAŁALNOŚĆ NA
RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 2. 85 14
F DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 3 2. 63 30 D KRAJOZNAWSTWO
ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Poz. 91574. KUJAWSKO POMORSKIE STOWARZYSZNIE POMOCY BLIŹNIEMU „JUDYM”. KRS
0000218340. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1859/5/108]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 093211807
wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK
Rub. 3 Oddziały wpisać: 1 1. DOM RODZINNY
2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina MROCZA
- 119 -
miejscowość IZABELIN 3. ulica - nr domu 11 nr lokalu - miejscowość IZABELIN kod pocztowy 69-115
poczta MROCZA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 05.02.2005 R. ZMIANA ROZDZ.I § 3, ROZDZ.4 § 20 PKT 4)DODANO),
ROZDZ.4 § 23 PKT 5 (DODANO), ROZDZ.6 § 28 (ZMIANA SŁÓW) 30.04.2005 R. - ZMIANA ROZDZ.I § 1 PKT
6, 12, 13 (USUNIĘTO), ROZDZ.I § 2 (DODANO), ZMIANA NUMERACJI POZOSTAŁYCH PARAGRAFÓW,
ROZDZ.IV § 19 PKT 1, ROZDZ.IV § 20 PKT 1 21.05.2005 R. - ZMIANA ROZDZ.IV § 21, ROZDZ.IV §
23, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD GŁÓWNY)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. PŁOMIŃSKI 2. ZBIGNIEW STANISŁAW 3. 60080802611 5. Z-CA PREZESA
wpisać: 2 1. ICIAK 2. BEATA 3. 82020405407 5. WICEPREZES
wykreślić: 3 1. MYŚLIŃSKA 2. ANNA STANISŁAWA 3. 59022511908 5. SEKRETARZ
wpisać: 4 1. MILWICZ 2. JOANNA 3. 77040805564
5. SEKRETARZ
wykreślić: 5 1. SEYK 2. HENRYK ALEKSANDER
3. 52070206990 5. SKARBNIK
wpisać: 6 1. SARABON 2. ZBIGNIEW 3. 57060716695
5. SKARBNIK
Rub. 2 Organy nadzoru wpisać: 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. STASIAK 2. MONIKA 3. 84010500402
2 1. RAGUS 2. MAREK 3. 51041703991 3 1. GAJDA
2. MIROSŁAW 3. 71040803430
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA
2004 ROK
Rub. 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji
pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowa wpisać: 1 2. 85 31 B UDZIELANIE POMOCY
SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB 2 2. 85 32
C DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 3 2. 85 31
B DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH 4 2. 91 33 Z PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY 5 2. 91 33 Z UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KOBIET ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET
I MĘŻCZYZN 6 2. 91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMOAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH 7 2. 85 31 B NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA 8 2. 85 31 B PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 9 2. 85 32
C POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 10 2. 85 32 C PROMOCJI I ORGANIZACJI
WOLONTARIATU
Poz. 91575. OLEŚNICKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW „JARMARK”. KRS 0000174171. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8699/5/687]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 932966586
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.
Poz. 91576. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE. KRS 0000055424. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.10.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7191/5/903]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 6. TAK
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rub. 3 Oddziały wpisać: 1 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY
W BARTOSZYCACH 2. kraj POLSKA województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI
gmina BARTOSZYCE miejscowość BARTOSZYCE
3. ulica PIENIĘŻNEGO nr domu 10A miejscowość
BARTOSZYCE kod pocztowy 11-200 poczta BARTOSZYCE 2 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W OSTRÓDZIE 2. kraj
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość
OSTRÓDA 3. ulica GRUNWALDZKA nr domu 22A nr
lokalu 2 miejscowość OSTRÓDA kod pocztowy 14100 poczta OSTRÓDA 3 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W BRANIEWIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BRANIEWSKI gmina BRANIEWO miejscowość BRANIEWO 3. ulica HOZJUSZA nr
domu 5 nr lokalu 5 miejscowość BRANIEWO kod
pocztowy 11-500 poczta BRANIEWO 4 1. POLSKIE
STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W DZIAŁDOWIE 2. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
DZIAŁDOWSKI gmina DZIAŁDOWO miejscowość
DZIAŁDOWO 3. ulica KSIĘŻODWORSKA nr domu 10
miejscowość DZIAŁDOWO kod pocztowy 13-200
poczta DZIAŁDOWO 5 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W IŁAWIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość IŁAWA 3. ulica 1-GO MAJA nr domu 31A nr
lokalu 78 miejscowość IŁAWA kod pocztowy 14-202
poczta IŁAWA 6 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W KĘTRZYNIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość KĘTRZYN 3. ulica BUDOWLANA nr domu 5 nr lokalu 8 miejscowość KĘTRZYN kod
pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN 7 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 2. kraj
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat LIDZBARSKI gmina LIDZBARK WARMIŃSKI
miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI 3. ulica POWSTAŃCÓW WARSZAWY nr domu 17 nr lokalu
4 miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI kod pocztowy 11-100 poczta LIDZBARK WARMIŃSKI 8 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ
POWIATOWY W MRĄGOWIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina MRĄGOWO miejscowość MRĄGOWO 3. ulica KRÓLEWSKA nr domu 29 nr lokalu 15
miejscowość MRĄGOWO kod pocztowy 11-700 poczta MRĄGOWO 9 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW MIEJSKO-POWIATOWE KOŁO W OLSZTYNKU 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina OLSZTYNEK miejscowość OLSZTYNEK 3. ulica JAGODOWA
nr domu 4 nr lokalu 4 miejscowość OLSZTYNEK kod
pocztowy 11-015 poczta OLSZTYNEK 10 1. POLSKIE
STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W PASŁĘKU 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina PASŁĘK miejscowość PASŁĘK 3. ulica
JAGIEŁŁY nr domu 27 miejscowość PASŁĘK kod
pocztowy 14-400 poczta PASŁĘK 11 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W PISZU 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat PISKI gmina PISZ miejscowość PISZ 3. ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu
2 nr lokalu 1 miejscowość PISZ kod pocztowy 12-200
poczta PISZ 12 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
ODDZIAŁ
MIEJSKO-POWIATOWY
W SZCZYTNIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina
SZCZYTNO miejscowość SZCZYTNO 3. ulica WESTERPLATTE nr domu 4 nr lokalu 22 miejscowość
SZCZYTNO kod pocztowy 12-100 poczta SZCZYTNO
13 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
KOŁO MIEJSKE NR 1 W OLSZTYNIE 2. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M.
OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 3. ulica GŁOWACKIEGO nr domu 17 nr lokalu
010 miejscowość OLSZTYN kod pocztowy 10-437
poczta OLSZTYN 14 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
DIABETYKÓW KOŁO MIEJSKIE NR 2 PRZY ZOZ
MSWIA W OLSZTYNIE 2. kraj POLSKA województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN
gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 3. ulica
DWORCOWA nr domu 36 nr lokalu 43 miejscowość
OLSZTYN kod pocztowy 10-473 poczta OLSZTYN
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 22.11.2003 R.
UCHWALONO NOWY STATUT 06.05.2004 R. ZMIENIONO § 3, § 7, § 25 PKT 1.3; § 30; § 31 PKT 5; § 31
PKT 8; § 39 PKT 2 I 3; § 46 PKT 3; § 61 PKT 3 I 4; §
69; DODANO W § 73 PKT 3 I 4.
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO) 2. OŚWIADCZENIA
W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I INNYCH SKŁADAJĄ DWIE OSOBY Z LISTY UPOWAŻNIONYCH
UCHWAŁĄ PRZEZ ZARZĄD ODDZIAŁU CZŁONKÓW PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU I PRACOWNIKA BIURA.
wpisać: 2. OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH
MAJĄTKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZENIA
SKŁADAJĄ DWIE OSOBY. NA SZCZEBLU ODDZIAŁU - Z LISTY UPOWAŻNIONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU ODDZIAŁU W TYM PREZESA ZARZĄDU
ODDZIAŁU. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu
wykreślić: 1 1. ZAWADZKI 2. BERNARD 3. 55051103431
5. PREZES
wpisać: 2 1. ŁUCZAK 2. BRONISŁAW 3. 30122009313
5. PREZES
wykreślić: 3 1. FUSZARA 2. TERESA 3. 49101100602
5. WICEPREZES 4 (dla pozycji 1. KASPRZYCKI
2. DAMIAN 3. 46022403238) 5. CZŁONEK
wpisać: 5. V-CE PREZES
wykreślić: 5 1. TRĄBSKI 2. JÓZEF 3. 28031803838
5. WICEPREZES
wpisać: 6 1. JASTRZĄB 2. WIESŁAW 3. 66042403313
5. V-CE PREZES
wykreślić: 7 1. DOMAGAŁA 2. JÓZEF 3. 33101700337
5. CZŁONEK
wpisać: 8 1. ZIÓŁEK 2. IWONA 3. 66112803489
5. CZŁONEK ZARZĄDU
wykreślić: 9 1. TERESIAK 2. ADOLF 3. 28050602478
5. CZŁONEK
wpisać: 10 1. ROMANOS 2. ANTONI 3. 39091503396
5. CZŁONEK ZARZĄDU
wykreślić: 11 1. FRĄCKIEWICZ 2. RYSZARD
3. 42062701059 5. CZŁONEK
wpisać: 12 1. OBCARSKA 2. IRENA 3. 48010905643
5. CZŁONEK ZARZĄDU
wykreślić: 13 1. FEJSTEROWICZ 2. JANUARY IRENEUSZ 3. 35062200871 5. CZŁONEK
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. KOMISJA
REWIZYJNA ODDZIAŁU) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALARZ
2. MARIAN JÓZEF 3. 35122901290
wpisać: 2 1. SÓJKA 2. TERESA 3. 47092413600
wykreślić: 3 1. IMIOŁCZYK 2. TADEUSZ 3. 33091202491
wpisać: 4 1. JĘDRZEJCZYK 2. PIOTR 3. 64032704075
wykreślić: 5 1. KLESZEWSKI 2. STANISŁAW ANTONI 3. 31080607933
wpisać: 6 1. KUBIŃSKI 2. WŁADYSŁAW 3. 47010604798
Dz. 3 Rub. 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność
statutowa wpisać: 1 2. 91 33 Z POPRAWA SYTUACJI
PRAWNEJ I ZDROWOTNEJ OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ. JAKO ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
WYKONUJE ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, DZIAŁANIA NA
RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I UZALEŻNIONYCH, PROWADZI EDUKACJĘ DIABETOLOGICZNĄ,
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ
Poz. 91577. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W BIELSKU
PODLASKIM. KRS 0000080470. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.01.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4916/5/935]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 120 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 ROK data złożenia 23.06.2005 1. okres za
jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia
23.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument
2004 ROK data złożenia 23.06.2005 3. okres za
jaki złożono dokument 2002 ROK 3. okres za jaki
złożono dokument 2003 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK
Poz. 91578. RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM
PIERSI „EUROPA DONNA - DĘBICA”. KRS
0000156681. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.03.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5935/5/247]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 6. TAK
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 15.02.2005 R.
1.W PAR. 1 DODANO PKT: 7, 8, 9 2.W PAR. 3 UST
1 - OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE 3.W PAR. 8 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE 4.W PAR. 19 DODANO UST. 4-6 5. W PAR. 21 DODANO UST. 47 6. W PAR. 24 - OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 (dla
pozycji 1. MIKRUT 2. WANDA 3. 55010812507)
5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. WICEPREZES
wykreślić: 2 1. KĘDZIERSKA GRABIEC 2. MAŁGORZATA BARBARA 3. 62010809745 5. WICEPREZES
wpisać: 3 1. KOCOŃ 2. EWA HELENA 3. 50050303561
5. SKARBNIK
wykreślić: 4 1. WILK 2. EDYTA ANTONINA
3. 64031705268 5. SKARBNIK 5 1. PILCH 2. LUDMIŁA 3. 55032405103 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6 1. KAMIŃSKA 2. KRYSTYNA TERESA 3. 53100303843
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. KOMISJA
REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOCOŃ 2. EWA HELENA 3. 50050303561
wpisać: 2 1. WILK 2. EDYTA ANTONINA
3. 64031705268
wykreślić: 3 1. LESKA 2. ANNA KRYSTYNA
3. 53111404629
wpisać: 4 1. CYMBOR 2. IWONA ELŻBIETA
3. 62050303526
Dz. 3 Rub. 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowa wpisać: 1 2. 85 1 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
Poz. 91579. STOWARZYSZENIE „AUGUSTOWSCY
BEZROBOTNI”. KRS 0000127638. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.08.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5288/5/348]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 5. NIE
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 91580. STOWARZYSZENIE „BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA”. KRS 0000012365. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.05.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2061/5/484]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 6. TAK
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 11 MARCA
2005 R. - ZMIANA § 7 I § 27; SKREŚLONO § 5
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru wpisać: 1 1. KOMISJA
REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ŁASKA 2. DANUTA
3. 54092503763 2 1. POKRZYWIEC 2. BARBARA
3. 52091005705 3 1. KONDRACIUK 2. ELŻBIETA
3. 57021406061
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2004 - 31.12.2004 R. - SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
Rub. 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Odpłatna działalność
statutowa wpisać: 1 1. 74 50 A ORGANIZOWANIE
WOLONTARIATU 2 1. 85 14 D UDZIELANIE PORAD W RAMACH PROWADZONEGO PUNKTU
KONSULTACYJNO-PORADNIANEGO W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 3 1. 80 42 B ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ,
SEMINARIÓW I WYKŁADÓW DLA RÓŻNYCH
GRUP ZAWODOWYCH 4 1. 91 33 Z ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ I PRELEKCJI DOT. BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMOKRACJI 5 1. 85 32 C ORGANIZOWANIE IMPREZ DOT. BEZPIECZEŃSTWA
DZIECI I MŁODZIEŻY 6 1. 63 30 D ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH
7 1. 74 11 Z UCZESTNICZENIE W SPRAWACH SĄDOWYCH JAKO CZYNNIK SPOŁECZNY 8 1. 91 33
Z PROWADZENIE BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOZOWANIA STANU I ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY, PRZYGOTOWANIE DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH W TYM ZAKRESIE, PRZEDSTAWIENIE
WNIOSKÓW I RAPORTÓW DOT. STANU ZAGROŻEŃ DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZINY - WŁAŚCIWYM ORGANOM ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, ZAINTERESOWANYM
INSTYTUCJOM. Nieodpłatna działalność statutowa 1 2. 91 33 Z ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ
I PRELEKCJI DOT. BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
I MŁODZIEŻY ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI 2 2. 85 14 D UDZIELANIE PORAD
W RAMACH PROWADZONEGO PUNKTU KONSULTACYJNO-PORADNIANEGO W ZAKRESIE
ZAPOBIEGANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
3 2. 74 11 Z UCZESTNICZENIE W SPRAWACH SĄDOWYCH JAKO CZYNNIK SPOŁECZNY 4 2. 85 32
C ORGANIZACJA IMPREZ DOT. BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY 5 2. 63 30 D ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH 6 2. 91 33 Z PROWADZENIE BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOZOWANIA STANU I ZAGROŻEŃ
DZIECI I MŁODZIEŻY, PRZYGOTOWANIE DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH W TYM ZAKRESIE,
PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW I RAPORTÓW
DOT. STANU ZAGROŻENIA DZIECI, MŁODZIEŻY,
RODZINY - WŁAŚCIWYM ORGANOM ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, ZAINTERESOWANYM INSTYTUCJOM.
Poz. 91581. STOWARZYSZENIE „ŁÓDŹ RATUNKOWA”. KRS 0000105581. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3204/5/34]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 6. TAK
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 11.03.2004 R,
ZMIANA PAR. 1, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 25, PAR. 27
Dz. 3 Rub. 4 Przedmiot działalności statutowej
organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna
działalność statutowa wpisać: 1 2. 85 32 C POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, BEZ ZAKWATEROWANIA 2 2. 85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3 2. 91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
18 SIERPNIA 2005 R.
Poz. 91582. STOWARZYSZENIE AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW RENAULT W POLSCE. KRS
0000046608. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/4628/5/755]
Poz. 91586. STOWARZYSZENIE RADIO TAXI
LIDER. KRS 0000033040. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.08.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6314/5/669]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 02.05.2005
2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2004 - 31.12.2004
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91583. STOWARZYSZENIE MOJA STACJA.
KRS 0000215650. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.08.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5946/5/969]
Poz. 91587. STOWARZYSZENIE REGIONALNY
OŚRODEK SOCJALNO-EDUKACYJNY „DLA LUDZI
I ŚRODOWISKA”. KRS 0000177995. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.11.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7976/5/74]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.09.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.09.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91584. STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ. KRS 0000003968. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4960/5/134]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 17.05.2005 R. ZMIENIONO W ROZDZIALE II
§ 8 PKT 3
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2004
ROK data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2004 ROK
Rub. 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Odpłatna działalność statutowa wpisać: 1 1. 91 33 POSZUKIWANIE I TWORZENIE MIEJSC PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, AKTYWIZACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE, POMOC W STWARZANIU TYM OSOBOM
WARUNKÓW DO PODJĘCIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BĄDŹ PRACY ZAROBKOWEJ Nieodpłatna działalność statutowa 1 2. 91 33
POSZUKIWANIE I TWORZENIE MIEJSC PRACY
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWODU
ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, AKTYWIZACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE, POMOC W STWARZANIU TYM OSOBOM WARUNKÓW DO PODJĘCIA
WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BĄDŹ
PRACY ZAROBKOWEJ
Poz. 91585. STOWARZYSZENIE PIOTRKOWSKICH
TAKSÓWKARZY. KRS 0000218632. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11308/5/604]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004
- 121 -
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 6. TAK
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 16.05.2005
R., ZMIENIONO: PAR. 8 PKT 2C, 2E, 2F, 2I; DODANO: PAR. 8 PKT 3, 4, PAR. 19 PKT 8, PAR.
20 PKT 4-8. 06.06.2005 R., ZMIENIONO: PAR.
20 PKT 4-8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
STATUTU.
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZARZYCKI 2. WOJCIECH 3. 76080506578
5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 2 1. SADOWSKA 2. BARBARA 3. 57032206005
5. CZŁONEK ZARZĄDU
wykreślić: 3 1. JAKUBOWSKI 2. MAREK HENRYK
3. 61110902673 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 4 1. KOŚLA 2. ZBIGNIEW JAN 3. 52030509952
5. CZŁONEK ZARZĄDU
wykreślić: 5 (dla pozycji 1. KAŁUSKI 2. JULIAN
3. 49072612513) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. KOMISJA
REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MACIEJEWSKI
2. MIROSŁAW PAWEŁ 3. 65070408217
wpisać: 2 1. SIERSZULSKA 2. HALINA 3. 60060510107
wykreślić: 3 1. KLOJ 2. KRYSTYNA 3. 47092603106
wpisać: 4 1. NOWACKA 2. ANNA 3. 47072602707
Dz. 3 Rub. 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Odpłatna działalność statutowa wpisać: 1 1. 80 42 DZIAŁANIA
EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE ZMIERZAJĄCE
DO PODNIESIENIA KWALIFIKACJI I POZIOMU
WYKSZTAŁCENIA OSÓB PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 2 1. 85 32 C DZIAŁANIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZYGOTOWUJĄCE OSOBY PODLEGAJĄCE WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU DO RÓŻNYCH FORM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 1. 85 31 B ORGANIZOWANIE
WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO I RESOCJALIZACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO WRAZ
Z UDZIELENIEM POMOCY SOCJALNEJ 4 1. 91 33
Z ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SZKOLEŃ
I SPOTKAŃ ORAZ DORADZTWA I POŚREDNICTWA PRACY 5 1. 01 PROPAGOWANIE EKOLOGICZNYCH FORM GOSPODAROWANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZIELARSTWA, WARZYWNICTWA, SADOWNICTWA
6 1. 91 33 Z PROPAGOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ ODNOWĘ WSI, ZACHOWANIE I OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ DORADZTWO ROLNICZE 7 1. 74 50 A WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I JEGO MIESZKAŃCÓW POPRZEZ TWORZENIE FUNDUSZY STYPENDIALNYCH, PROGRAMY
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I POŚREDNICTWO
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
PRACY Nieodpłatna działalność statutowa
1 2. 80 42 DZIAŁANIA EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE ZMIERZAJĄCE DO PODNIESIENIA KWALIFIKACJI I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA OSÓB
PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 2 2. 85 32 C DZIAŁANIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZYGOTOWUJĄCE OSOBY PODLEGAJĄCE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DO
RÓŻNYCH FORM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 2. 85
31 B ORGANIZOWANIE WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO I RESOCJALIZACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO WRAZ Z UDZIELENIEM POMOCY
SOCJALNEJ, TAKŻE POPRZEZ ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 4 2. 91 33 Z ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SZKOLEŃ I SPOTKAŃ
ORAZ DORADZTWA I POŚREDNICTWA PRACY
5 2. 01 PROPAGOWANIE EKOLOGICZNYCH
FORM GOSPODAROWANIA I PROWADZENIE
GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZIELARSTWA,
WARZYWNICTWA, SADOWNICTWA 6 2. 91 33
Z PROPAGOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ ODNOWĘ WSI, ZACHOWANIE I OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ DORADZTWO
ROLNICZE 7 2. 91 33 Z POZYSKIWANIE GRANTÓW, DOTACJI, DAROWIZN (W TYM POPRZEZ
ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE ZBIÓREK PUBLICZNYCH I INNYCH IMPREZ) 8 2. 74 50 A WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH I JEGO MIESZKAŃCÓW POPRZEZ
TWORZENIE FUNDUSZY STYPENDIALNYCH,
PROGRAMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
I POŚREDNICTWO PRACY
Poz. 91588. STOWARZYSZENIE SPOKREWNIONYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH. KRS 0000211975. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.07.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8020/5/225]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK
Dz. 3 Rub. 4 Przedmiot działalności statutowej
organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna
działalność statutowa wpisać: 1 2. 91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ MAJĄCA NA CELU POPRAWĘ SYTUACJI PEWNYCH GRUP SPOŁECZNYCH. UDZIELANIE POMOCY RODZINOM ZASTĘPCZYM SPOKREWNIONYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN
2 2. 85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA - PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-ZAPOBIEGAWCZYCH NIEPOWODZENIOM
RODZINNYM I OSOBISTYM W ŚRODOWISKACH
W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ STOWARZYSZENIA 3 2. 85 32 C POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
o) Fundacje
Poz. 91589. FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK.
KRS 0000204954. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/7060/5/438]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
4.05.2004 - 31.12.2004 data złożenia 24.06.2005
3. okres za jaki złożono dokument 4.05.2004 31.12.2004
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 91590. „FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU
SPORTÓW MOTOROWYCH”. KRS 0000140581. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.12.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/9215/5/182]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica GNIEŹNIEŃSKA nr
domu 27 kod pocztowy 62-006 poczta KOBYLNICA
wpisać: 2. ulica GNIEŹNIEŃSKA nr domu 139 kod
pocztowy 62-006 poczta KOBYLNICA
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RACZKOWSKA 2. MARZENA 3. 78122006046
5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. SALZMAN 2. LESZEK
3. 76061802398 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 91591. ZAKŁADY KÓRNICKIE. KRS
0000120123. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6078/5/896]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WISŁOCKI 2. JERZY 3. 28100603439 5. PREZES
ZARZĄDU
wpisać: 2 1. NOWOTNY 2. STANISŁAW
3. 40032702190 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wykreślić: 3 1. SIERPOWSKI 2. STANISŁAW
3. 42070103250 5. WICEPREZES ZARZĄDU
wpisać: 4 1. SKRZYPCZAK 2. GRZEGORZ ANTONI
3. 51041904231 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wykreślić: 5 (dla pozycji 1. GRZESIAK 2. KAZIMIERZ 3. 35032103515) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA KURATORÓW) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KALISZ 2. ZBIGNIEW 3. 50010507459
p) Oddziały zagranicznych
przedsiębiorców
Poz. 91592. BREE COLLECTION GMBH&CO.KG
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000017767. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13280/5/5]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 07.06.2005
Poz. 91593. MAX PFERDEKAEMPER GMBH & CO.
KG ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000018858. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.06.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9051/5/660]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica KARMELKOWA nr
domu 66 kod pocztowy 52-319 poczta WROCŁAW
wpisać: 2. ulica MIĘDZYLESKA nr domu 2-6 kod
pocztowy 50-514 poczta WROCŁAW
- 122 -
Poz. 91594. „PRAHA CENTRUM KSZTAŁCENIA
HORREM DLA ZAWODÓW WSPIERAJĄCYCH
REHABILITACJĘ SPÓŁKA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE”. KRS
0000230305. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2005.
[KI.X NS-REJ.KRS/2880/5/533]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 4 Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń
w oddziale wykreślić: 1 1. NOWAK 2. JOLANTA
3. 56111402963
wpisać: 2 1. WITT 2. PETRA JACQUELINE
Poz. 91595. TRANSPORTI RIDI RINALDO PRZEDSIĘBIORSTWO INDYWIDUALNE ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000201569. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.03.2004.
[WA.XX NS-REJ.KRS/16387/5/126]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 4 Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń
w oddziale wykreślić: 1 1. SKOCZEK 2. JAN JERZY
3. 57020114871
wpisać: 2 1. WIC 2. LESZEK STANISŁAW 3. 75052611236
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
06.04.2004 - 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005
3. okres za jaki złożono dokument 06.04.2004 31.12.2004
p) Przedsiębiorstwa
państwowe
Poz. 91596. PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNE „CENTRALA NASIENNA” W SZCZECINKU W LIKWIDACJI. KRS 0000027126. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.07.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3758/5/748]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.07.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia
01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument
01.07.2004 R. - 31.12.2004 R.
Poz. 91597. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI W WĘGROWIE. KRS
0000089492. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.02.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10840/5/114]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 UCHWALENIE ZMIAN W STATUCIE PRZEDSIĘBIORSTWA-PAR. 6 Z DNIA 15.12.2004 R.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 22.06.2005
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200431.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2004-31.12.2004
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 91598. ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
ENERGETYKI RADOM. KRS 0000059511. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/11044/5/981]
W dniu 11.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.200431.12.2004 data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004
p) Stowarzyszenia kultury
fizycznej
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
Poz. 91599. MIEJSKI KLUB SPORTOWY
„PIAST”. KRS 0000081804. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.01.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4563/5/933]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
18 SIERPNIA 2005 R.
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KULESZA 2. STANISŁAW 3. 49070211677
5. WICEPREZES
wpisać: 2 1. TATARCZUK 2. JERZY ANDRZEJ
3. 63081500632 5. WICEPREZES
wykreślić: 3 1. ZIENDA 2. MAGDALENA 3. 76010411923
5. SEKRETARZ
wpisać: 4 1. KOZUBSKI 2. JERZY 3. 63070910633
5. SEKRETARZ
wykreślić: 5 1. SANDZEWICZ 2. MARZENA
3. 70111002787 5. SKARBNIK
wpisać: 6 1. BŁASZCZYK 2. DARIUSZ 3. 64061404115
5. SKARBNIK
wykreślić: 7 1. OCHMAŃSKI 2. JACEK 3. 68022510510
5. WICEPREZES
wpisać: 8 1. ŁABUŃ 2. MARIUSZ 3. 65062812271
5. WICEPREZES
wykreślić: 9 1. KIELA 2. JAN 3. 46010904211
5. PREZES
wpisać: 10 1. LECHNER 2. JERZY 3. 64070913114
5. PREZES
wykreślić: 11 1. SZYMAŃSKI 2. BOGUSŁAW
3. 54110213533 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 12 1. KACZMAREK 2. PIOTR 3. 70060115219
5. CZŁONEK
wykreślić: 13 1. SOBCZAK 2. BRONISŁAW
3. 56090104830 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 14 1. JÓŚKO 2. STANISŁAW 3. 48071514574
5. CZŁONEK
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. KOMISJA
REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących
- 123 -
w skład organu wykreślić: 1 1. MAZURCZAK
2. WIESŁAW 3. 50083012371
wpisać: 2 1. SKWIRUT 2. RAFAŁ 3. 76062811696
wykreślić: 3 1. CHOCZAJ 2. IGNACY 3. 26071904652
wpisać: 4 1. JAŁOSZYŃSKI 2. JÓZEF 3. 36041010050
wykreślić: 5 1. WŁODOWSKI 2. JANUSZ WACŁAW
3. 44022905255
wpisać: 6 1. BIENIECKI 2. ALEKSY 3. 36032908179
wykreślić: 7 1. SIÓDMAK 2. IRENEUSZ 3. 53010706019
wpisać: 8 1. WELS 2. MARCIN SEBASTIAN
3. 85082210611
wykreślić: 9 1. KRÓL 2. JAN 3. 40071807111
wpisać: 10 1. DENISIUK 2. DANIEL 3. 82050611458
Poz. 91600. STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ
„PAOLO”. KRS 0000181344. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.11.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6113/5/66]
W dniu 12.07.2005 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 (dla
pozycji 1. RYSTWEJ 2. PAWEŁ 3. 73040902515) 5. WICEPREZES
wpisać: 5. PREZES 2 1. LASKOWSKA 2. DANIELA
3. 52091204647 5. WICEPREZES 3 1. RYSTWEJ
2. JÓZEFA 3. 51020304641 5. WICEPREZES
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 160/2005 (2252)
INDEKS KRS
INDEKS
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
-AA.G.A. A. GMITRZUK, A. GMITRZUK SPÓŁKA
JAWNA [WA.XXI NS-REJ.KRS/11644/5/587] - s. 47,
poz. 90651.
A.R.T. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/14831/5/478] s. 52, poz. 90724.
ABC COLOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8594/5/581] s. 52, poz. 90725.
„ABC DATA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16501/5/354] s. 52, poz. 90726.
ABH NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16369/5/286] s. 52, poz. 90727.
„ABI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/5068/5/504] s. 52, poz. 90728.
„ABIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/15289/5/756] s. 52, poz. 90729.
„ACME-TAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/5136/5/840] s. 53, poz. 90730.
„ACTIVE PROMOTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16998/5/454] - s. 53, poz. 90731.
ACTIVNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8741/5/975] - s. 53,
poz. 90732.
„AD LOCUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16827/5/705] s. 53, poz. 90733.
ADDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16691/5/344] s. 53, poz. 90734.
ADEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/15186/5/452] s. 53, poz. 90735.
„ADMAZ GO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/8174/5/535] s. 53, poz. 90736.
„ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
[LD.XX NS-REJ.KRS/10331/5/689] - s. 53, poz. 90737.
„ADRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/5148/5/963] s. 53, poz. 90738.
ADVISER TRADE SERVICE CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX
NS-REJ.KRS/17294/5/214] - s. 53, poz. 90739.
„AGENCJA FINANSOWO-PRAWNA AGNOSCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
[WR.VI NS-REJ.KRS/10052/5/429] - s. 54, poz. 90740.
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI „ORZEŁ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII
NS-REJ.KRS/7169/5/148] - s. 54, poz. 90741.
AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII I USŁUG
ENERGETYCZNO-GÓRNICZYCH „ENMAG-EG”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
[GL.X NS-REJ.KRS/6433/5/11] - s. 54, poz. 90742.
„AGENCJA POŻARNICZA GEJZER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” [BB.VIII
NS-REJ.KRS/3128/5/179] - s. 54, poz. 90743.
AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA „POLON-TOUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/7933/5/587] s. 54, poz. 90744.
„AGREMA - TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/9076/5/307] s. 54, poz. 90745.
„AGRO - MAT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/5325/5/320] s. 54, poz. 90746.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
AGRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/6045/5/730] s. 54, poz. 90747.
„AJM ELECTRONICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16745/5/444] - s. 54, poz. 90748.
„AK TELEVISION PROD.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6461/5/172] - s. 54, poz. 90749.
„AKROPOLIS POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/10060/5/948] - s. 54, poz. 90750.
„ALABASTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/4632/5/670] s. 55, poz. 90751.
„ALFAVOX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/3110/5/650] - s. 55,
poz. 90752.
„ALFEN CHEMIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/12372/5/516] s. 55, poz. 90753.
ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6612/5/170] s. 55, poz. 90754.
„ALPEX BIS” A.PĘKACKI, A.KASNER, R.KASNER
SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [WA.XXI NS-REJ.KRS/10176/5/776] - s. 47, poz. 90652.
„ALTIS” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/3263/5/559] s. 55, poz. 90755.
AM&HW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/2821/5/8] s. 55, poz. 90756.
AMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/9013/5/178] s. 55, poz. 90757.
AMAZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/11544/5/486] s. 30, poz. 90608.
„AMBULATORIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/3779/5/791] - s. 55,
poz. 90758.
„AMSY-FASHION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/12356/5/478] - s. 55,
poz. 90759.
ANDRYCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA [KR.XII
NS-REJ.KRS/5163/5/600] - s. 111, poz. 91461.
ANED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8298/5/882] s. 55, poz. 90760.
ANIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/9559/5/373] - s. 55,
poz. 90761.
ANTARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/3189/5/506] - s. 55,
poz. 90762.
„ANTARKTYDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/17460/5/849] s. 55, poz. 90763.
„ANWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/9617/5/388] s. 56, poz. 90764.
„APARATURA PRZEMYSŁOWO-NAUKOWA
APN-PROMISE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/14680/5/480] s. 56, poz. 90765.
APP - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16370/5/998] s. 31, poz. 90609.
APTEKA „POD ORŁEM” KAZIMIERA I GRZEGORZ ROMANOWSCY SPÓŁKA JAWNA [KO.IX
NS-REJ.KRS/3991/5/427] - s. 47, poz. 90653.
APTEKA E.BRÓZDA I K.BRÓZDA - SPÓŁKA JAWNA
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6126/5/590] - s. 47, poz. 90654.
„APTEKA POD ESCULAPEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/5373/5/123] - s. 56, poz. 90766.
„ARBUD” PRODUKCJA ARTYKUŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/3890/5/925] s. 56, poz. 90767.
ARKA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/4576/5/457] - s. 56,
poz. 90768.
- 124 -
„ARS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6024/5/687] s. 56, poz. 90769.
ARTE-METAL STYLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/15687/5/358] - s. 56, poz. 90770.
„ARTEMIS TRAVEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/11512/5/721] s. 56, poz. 90771.
ARTOR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/3848/5/528] s. 56, poz. 90772.
„ARTOTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/11635/5/667] s. 56, poz. 90773.
„ASFALT ŚLĄSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/6651/5/53] - s. 56,
poz. 90774.
ASTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/5962/5/7] s. 56, poz. 90775.
ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/5175/5/723] s. 56, poz. 90776.
„ASTRAZENECA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/15981/5/255] s. 56, poz. 90777.
„AT-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8878/5/846] - s. 57,
poz. 90778.
ATLANTIC POLYMERS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX
NS-REJ.KRS/10832/5/595] - s. 57, poz. 90779.
„ATTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6426/5/893] - s. 57,
poz. 90780.
„AUTO - SZUTURMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/10351/5/331] - s. 57, poz. 90781.
AUTO ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/5987/5/654] s. 57, poz. 90782.
„AUTO ESKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/10009/5/631] s. 57, poz. 90783.
AUTO LAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2907/5/873] s. 57, poz. 90784.
AUTO REX KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2815/5/291] - s. 31,
poz. 90610.
„AUTO WIELKOPOLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE W UPADŁOŚCI
[PO.XXII NS-REJ.KRS/6180/5/110] - s. 57, poz. 90785.
AUTO-POLMOZBYT SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XX
NS-REJ.KRS/16630/5/17] - s. 107, poz. 91420.
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ZENONA REMI „JAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3098/5/325] - s. 57,
poz. 90786.
„AUTOTAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16159/5/763] s. 57, poz. 90787.
„AVIMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/7386/5/789] s. 57, poz. 90788.
AXALUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/11573/5/48] s. 57, poz. 90789.
„AZE A. ERWIŃSKI, A. ZAJĄC” SPÓŁKA JAWNA
[KR.XII NS-REJ.KRS/4309/5/211] - s. 47, poz. 90655.
-B„B.A. KAMUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/8675/5/441] s. 57, poz. 90790.
B.K. TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/5880/5/746] - s. 57,
poz. 90791.
„BADER POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/6950/5/955] - s. 58,
poz. 90792.
„BALNEX 1 A.S.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/5297/5/268] - s. 52, poz. 90721.
18 SIERPNIA 2005 R.
MSiG 160/2005 (2252)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009702_160_001
INDEKS KRS
BALTIC BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/5544/5/763] - s. 58,
poz. 90793.
BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE [KR.XII
NS-REJ.KRS/4300/5/602] - s. 111, poz. 91462.
BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELENIU [PO.XXII
NS-REJ.KRS/5618/5/505] - s. 111, poz. 91463.
„BAUMAT-PBU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/9307/5/764] - s. 58,
poz. 90794.
„BAZALTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/7023/5/357] s. 58, poz. 90795.
BEARING J.BUGLA I H.KLUCZNIOK SPÓŁKA JAWNA
[GL.X NS-REJ.KRS/6439/5/417] - s. 47, poz. 90656.
BENINCA POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/12476/5/221] s. 58, poz. 90796.
BERA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6556/5/957] s. 58, poz. 90797.
„BESOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16953/5/165] - s. 58,
poz. 90798.
„BEST-STAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/12249/5/259] - s. 58,
poz. 90799.
„BEZ RECEPTY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/11399/5/894] s. 58, poz. 90800.
„BGD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/5814/5/103] s. 58, poz. 90801.
„BIALCHEM GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/5117/5/599] - s. 58, poz. 90802.
„BIBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” [BB.VIII NS-REJ.KRS/2794/5/357] s. 58, poz. 90803.
„BIGPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2656/5/774] - s. 58,
poz. 90804.
BIMS PLUS FACHOWY HANDEL HURTOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSK SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VIII
NS-REJ.KRS/6604/5/651] - s. 30, poz. 90607.
„BIO-RAD POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/15829/5/436] s. 58, poz. 90805.
BIOCONTRACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/8666/5/521] s. 31, poz. 90611.
„BIOGENEZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/7391/5/105] s. 59, poz. 90806.
„BISSMYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/4927/5/657] - s. 59,
poz. 90807.
„BIURO BUDOWLANE R.O.R.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/16835/5/224] - s. 59, poz. 90808.
„BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII
NS-REJ.KRS/6182/5/912] - s. 59, poz. 90809.
BIURO PODRÓŻY JUST FLY BOŻENA MIKUŁA
AGNIESZKA MIKUŁA SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/8144/5/572] - s. 47, poz. 90657.
BIURO PRAWNO-RACHUNKOWE „EKSPERT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4885/5/680] - s. 59, poz. 90810.
BIURO PROJEKTÓW BPG KONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/7428/5/766] - s. 60, poz. 90811.
BIURO RACHUNKOWE „JACHTING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC