Hoseas

Transkript

Hoseas
Firmamiz; "Gumus kromaj" fason kaplama sanayi olarak ticaret yasamma baslamistir. (1985)...
Gegen donem igerisinde basarilan asamalarla, Dus takimlan, Spireller ve Fittings malzemeleri
uretimine baslamis ve bu imalat yatirimlarim yine bu suregte basanyla tamamlamistir. (19872004)
Cahsmalarimiz turn ulkede Gumus Markasinm ekonomik ve kaliteli anlamina geldigini
kanitlamistir.
Gumus Kromaj Ulkemiz ve ozellikle yurtdismda edindigi bu tecrube ile cagimizin en gok
kullanilan enerji modellerinden olan dogalgaz tesisati sektorune, su ana dek ulkemizde hie
yapilmamis bir kalite ve uretim y a t i n m i n i
yani Gumussoygassa'yi
kazandirmistir.
Gumussoygassa bir Alman teknolojisi ile ulkemizde uretilen en kaliteli gelik flexible
hortumlan temsil eder. (2005), Malumunuzdur ki dogalgaz tesisat uygulamalannda hareketli
baglanti ekipmanlarmin kalite rolu can guvenligimiz agisindan gok onemlidir.
Her uretiminde bu konuyu on planda tutan firmamiz, Gumussoygassa dogalgaz
hortumlarinm uretimindede bu gergegi gozonunde bulundurarak, siz degerli uygulamaci ve
kullanicilanmiza yatinmindan hig pi§man olmayacagmiz, %100 paslanmaz gelik, baglanti
ekipmanlarmin Transmisyon Celik malzemeden imal edilmis benzersiz kalitedeki bu
urunleri sizlere sunmu§tur.
Tabii bu uretimin turn malzemeleri giimussoygassanin kendi uretimini yaptigi 2500 m2
alana ve bu konudaki en ustun makine ve kalifiye ekibiyle birlikte ba§ardigmi, yani sundugumuz
kalite garantisinin alt yapisimnda mukemmel oldugunu unutmamak gerekir.
Birde sicak soguk su baglantilannda yasanilan kirilma, patlama, kararma..vb. sorunlar var;
iste tamda bu noktada kalite yoksunu alandada gumussoygassanin son galismasi devreye girerek
bu konuda bir gok sorunlar yasayan tuketicimizin bu durumuna dur, demi§tir
Nedir bu
gozumjtabii'ki GassaSu
Sicak, Soguk su baglantilarimn Gumussoygassa teknolojisi ile 304 paslanmaz gelikten
uretilmis kinlmaz, paslanmaz, turn baglanti pargalan m58 ppringten mamul urunumuzu piyasamizin
kendi tuketim sartlanna uygun kalite ve ekonomik sekli ile sunmu§tur. Bu konudaki her tur sikayete
son verecek urunlerimizdeki arzumuz ulkemiz ve dunya igin kalitemizi en ust normlara ulasacak,
gergekle§tirecegimiz ihracatlanmizla ekonomimize katkida bulunacak gok daha buyuk yatinmlari
gergeklestirerek bu tilke insanlanna istihtam ve en kaliteli urun kullanma
keyfini
yasatalim.
Saygilanmla
Emrah Gumu§soy
Gen.Mud.
JGDAS ONAYLI
GASSA FLEXIBLE CONNECTION ELEMENTS
GASSA ESNEK BAGLANTI ELEMANLARI
You can carry out easy andrapid connections by Gassa
connection elements otherwise you have to use a number
of fittings material in pipe lines. You can use Gassa
flexible connection elements every where required
flexible connection. Utility of Gassa flexible
connection elements are as follows:
Boru hatlannda bir сок fitings malzemesi kullanilarak
yapabileceginiz baglantilan, daha zahmetsiz ve daha kisa bir
sure
icerisinde Gassa esnek baglanti elemanlan ile
genjekle§tirebilirsiniz.
Gassa esnek baglanti elemanlarim esnek baglanti gerektiren
her yerde kullanabilirsiniz. Gassa esnek baglanti elemanlarimn
-By bending the hoseas you wish, you can provide an
flexible connection.
-Strong, easy and rapid connection.
-Decorative appearance because of it is made of
stainless steel.
-Complate imperiousness.
size
Fields that you can use it:
Kullanabileceginiz alanlar
-Fan-coil baglantilan
-Sofben baglantilan
Titresim olusturan sistemlerde
-Termosifon baglantilan
-Dogalgaz tesisatlarmda
-Kombi baglantilan
-Tiim isitma sistemlerinde
-Fan-coil joints
-Bathing over joints
-Thermosyphon joints
-Heater connections
-In vibration creating systems
-In naturel gas constructions
-In all heating systems
kazandirabileceklerini kisaca bzetlemek gerekirse:
-Hortumu istediginiz kadar biikerek esnek bir baglanti elde etme
-Saglam.cabuk ve kolay baglanti
-Paslanmaz gelik olusu dolayisiyla dekoratif bir goriiniim
-Tarn birsizdirmazlik
Mevcut Olculer (Rakor + Nipel baglanti)
Available sizes (Female + Male connection)
3/8"x1/2" (Hose
1/2"x1/2" (Hose
1/2"x3/4" (Hose
3/4"x3/4" (Hose
3/4"x 1 " (Hose
diameter
diameter
diameter
diameter
diameter
/
/
/
/
/
Hortum
Hortum
Hortum
Hortum
Hortum
capi
capi
capi
capi
capi
DN 12)
DN 12)
DN 12)
DN 16)
DN 16)
DOOALQAZ
UifJsX
ЭАОШМ
ELEMANLAFll
NATURAL GAS
FLEXIBLE
CONNECTIONS
TS 10670
TS 10878
Mevcut boylar L=(cm)
Available lenghts L=(cm)
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
90 120150
90 120 150
90 120 150
90 120 150
90120150
'Her ebatta ozel sipari§ yapihr."
>
щштатшШШШ
r
ч'
m
о
m
О
О
<
m
z
о
m
z
>
g
BOMOSSOY
IlSSii
&ыуиш1 SJeAnolo/i/, \}/Ын
iGDA§ ONAYLI
OOQAL QAZ
•SMEX BtAOLAiW
sLSMiWLArtl
NATURAL GAS
FLEXIBLE
CONNECTIONS
TS 10670
>
r
3t
m
о
m
О
О
<
m
z
о
m
z
z'
NATURAL GAS STOVE-OVEN CONNECTIONS / DOGAL GAZ OCAK-FIRIN HORTUMLARI
Female+Male connection (Stove oven,combi,flash heater conections)
Rakor+Nipel baglantili (Ocak-firm,kombi,§ofben baglantilari)
0
1/2"x1/2" 30-40-50-60-90-120
>
g
I
f
"JBIIWISMI
Lifl!
'{'/IfrfVli/l
~Ч('АшЖ>/с6
Lenghts/BoyL=(cm) Material / Kullanilan Malzeme
\i/flfu
Hose / Hortum : Stainless steel / Paslanmaz qelik AISI316L
1/2"x3/4" 30-40-50-60-90-120
Ferama+Male : Crom-nickel plated carbon steel/
3/4"x3/4" 30-40-50-60-90-120
Rakor+Nipel
: Krom-nipel kapli karbon celik
iGDA§ ONAYLI
'f&*fr
ELEMMlLAFtl
NATURAL GAS
FLEXIBLE
CONNECTIONS
TS 10878
NATURAL GAS METER CONNECTIONS / DOGAL GAZ SAYAC BAGLANTILARI
Female+Male connections (For natural gas meter connections)
Rakor+Nipel baglantih (Dogal gaz sayacjan igin)
ANMA CAPI
DN20
DN25
DN25
DN32
DN40
DN50
DN50
UZUNLUK (mm)
L 280 mm
L 230 mm
L 200 mm
L 250 mm
L 350 mm
L 350 mm
L 300 mm
NIPEL
1"
1"
Л "
11/4"
11/2"
2"
2"
RAKOR
UNF11/8"
11/4"
1"(NiPEU
11/4"
2"
21/2"
2"(MASON)
"Her ebatta ozel sipari§ yapihr."
>
Г"
ч"
m
a
m
О
О
<
m
z
о
m
z
z"
>
g
I
NATURAL GAS BURNER CONNECTIONS / DOGALGAZ BRULOR BAGLANTILARI
Male+Male Connections (For natural gas burner connections)
Nipel+nipel Baglanti (Dogal gaz briilor baglantilan igin)
0
1"
11/4"
11/2"
2"
Length / Bov L:(cm)
16.5
16.5
21
23
Material / Malzeme
Hose / Hortum
Female-Male
Manson+Nipel
: (For all types / Turn tipler igin)
: Stainless steel / Paslanmaz qelik AISI316L
: Crom-nicked plated carbon steel/
: Krom-Nipel kaph karbon gelik
11ES ESS.
CUT-MAKE FLEXIBLE METAL HOSES
IGDA? ONAYLI
5§
3IGAK30UUX
iStlsXSIAdLAtM
SLEMAMLAFll
HOT COLD
FLEXIBLE
CONNECTIONS
By our product CUT-MAKE helps you to make a conjunction
elemet in desired length fork water installation. You can
carry out this process by yourself easily and rapidly. It
can be used very readily.
Besides its durability and cleanness, it is also a very
adaptable equipment which let to the liquid complete
passing character. What is necessary
is only doing these:
-Cut the hose at a lenght that you need
-Pas a nut end connecting a segment by tighten it to the
last corrugation of the hose.
-Tight a nipple to the corrugation through an proper device
in order to gain a smooth surface for the closure wich
will provide imperiousness.
After carrying out same processes at the other end of the
hose use your closure and connect your flexible connection
equipment.
Cut-make has a wide usage field and it can be used
reliably at all hot and cold water installations requiring
flexible connection.
1 - RAKOR TAKILIYOR
2- CONTA BASILIYOR
3- NJPEL TAKILIYOR
4- ANAHTARLA SIKI?TIRILIYOR
>
Г
H'
m
о
m
О
<
m
z
KESYAP ESNEK METAL HORTUMLAR
m
Su tesisatlannda istediginiz boylardaki baglanti elemanlanni рок
kisa bir sure icerisinde kendi kendinize yapmaniza yardimci olan
KES-YAP isimli iiriiniimuz, kullanimmin сок kolay olmasmm yanmda,
uzun omurlu, temiz ve icerisinden gecen akisjtana tam bir gegis bzelligi
saglayan сок kullamsli bir ekipmandir. Yapmaniz gerekenler sadece;
>
-Ihtiyacmiz olan boyda hortumu kesmek
о
g
I
Not: Dilediginiz boy ve miktarda horlum siparisi alinir.
-Kesilen uca somunu gegirmek ve hortumun ugtaki en son bogumuna
sikistirmak suretiyle bir segman takmak,
-Bir nipeli uygun bir ekipman vasitasiyla somuna sikistirarak
sizdirmazhgi saghyacak conta igin diizgiin bir yiizey elde etmek,
U
UMUSSOf
а
ооя
nnioiU
as
•7/елт
Hortumun diger ucu icinde ayni islemleri yaptiktan sonra contalannizi
kullanarak, esnek baglanti ekipmanmizi kolayca monte edebilirsiniz.Ve
bu islemleri yapmak sizin sadece 5-6 dakikanizi alacaktir. KES-YAP
сок genis bir kullanim alanma sahip olup, esnek baglanti gerektiren
her tiirlii sicak-soguk su tesisatlannda giivenle kullanilmaktadir.
iGDA§ ONAYLI
'JIOL
zmisa HOFITUM
ileri teknolojik makinelerle
316 L kalitesinde hortumlari
iiretimimizdir.
316 L
FLEXIBLE HOSE
GG 100 Paralel bogum standart hortum / GG 100 Standart pitch metal hoses
Tip
ig Qap
d
DN
Type
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
Uretim
uzunlugu
interior Exterior Tolerance Frequent Once-only Weight Permiss Produccing
Diameter Diameter d,d1,D Bending Bending Approx Operating Lenght
Pressure
d
d
rn
rn
at 20°C
P
mm
GG100
GG100B
GG100
GG100B
GG100
GG100B
GG100
GG100B
GG100
GG100B
GG100
GG100B
GG100
GG100B
GG100
GG100B
GG100
GG100B
GG100
GG100B
Sik
Hareket
20°C'de
Тек
Di§Cap Tolerans bukum bukum Yaklasjk ongorulen
d,d1,D yarigap yarigap agirlik basinc
d,d1
• 6.1
8.2
10.05
12.25
16.2
20.3
25.4
34.3
40
50.2
mm
9.6
10.7
12.1
13.6
14.3
15.6
16.8
18.3
21.5
23.8
26.6
28.6
32.3
34.3
41.1
43
49.5
52
60.5
62.4
+ - mm
mm
80
124
0.2
130
140
160
170
190
0.3
260
300
0.4
320
mm
15
25
16
32
18
38
20
45
28
58
32
70
40
85
50
105
60
130
70
160
kg/m
0.071
0.147
0.081
0.197
0.094
0.217
0.100
0.224
0.182
0.400
0.268
0.491
0.354
0.747
0.478
0.892
0.678
1.382
0.888
1.652
bar
24
198
17
176
12
131
9
93
7
85
3.5
57
3
65
2.5
46
2.5
50
1.6
35
m
10-100
10-100
10-100
10-100
10-100
10-100
>
10-100
10-100
10-100
10-100
ч'
m
о
m
О
<
m
z
о
m
>
g
I
assa
LJU!
'{fnryifiitt УеАлЫе}& tyohi
iGDA§ ONAYLI
XOlUPAHVATdrt
TS 10880
HAREKETTIPLERI
URETIM PROGRAMI
* Metal Kompansatorler
-Doner Flan§h
-Sabit Flan§h
-Kaynak Boyunlu
- Kaynak Boyunlu Flan§h
-Di§tan Basingh
-Dekoratif Boru Tipi
-Тек (Hinged)-Qok (Gimbal)
duzlem Mafsalli
* Lastik Kompansatorler
* Flexible Hortumlar
(Paslanmaz Qelik)
IMALAT OZELLIKLERI
>
r
H'
m
a
m
О
О
<
m
I
g
I
й!
• i Ц|Ц|в1
Politeknik Ilrelimidir.
* 025 - 03200 mm Dairesel
* 4000 x 8000 mm Dikdortgen
* 1 - 40 Bar Basinc
* 800 °C max Basinc
* AISI 304 - 316 - 321 /Incoloy
ondulasyon malzemeli
* Тек / Qok katli ondulasyon
* Standart / Ozel tasanmli
* Eksenel
* Yanal
* AQisal
* Birlesik hareket
UYGULAMALAR
* Buhar ve kondens hatlan
* Isitma ve sogutma hatlan
* Kizgin su hatlan
* Kizgin yag hatlan
* Sicak gaz hatlan
* Marin motor egzostlan
* Titresim ahcilar
* Demontaj uygulamalan
2ICAX 30QUX
zWJEXZJAaUWn
ELEMANLAfil
HOT COLD
FLEXIBLE
CONNECTIONS
Birde sicak soguk su
bagantilannda yasamlan kirilma,
patlama, kararma..vb. sorunlarvar;
i§te tamda bu noktada kalite
yoksunu
alandada
gumussoygassanm son galismasi
devreye girerek bu konuda bir 50k
sorunlar yasayan tuketicimizin bu
durumuna dur, demistir
Nedir
bu cozum;tabii'ki GassaSu
S icak,
Soguk
su
baglantilannin Gumussoygassa
teknolojisi ile 304 paslanmaz gelikten
uretilmis kinlmaz, paslanmaz, turn
baglanti pargalan m58 princten
mamul urunumuzu piyasamizin
kendi tuketim sartlanna uygun kalite
ve ekonomik sekli ile sunmustur.
Bu konudaki her tiir sikayete son
verecek urunlerimizdeki arzumuz
ulkemiz ve dunya igin kalitemizi
en ust normlara ulasacak,
gergeklestirecegimiz
ihracatlanmizla ekonomimize
katkida bulunacak gok daha buyiJk
yatinmlan gergeklestirerek bu ulke
insanlarma istihtam ve en kaliteli
urun kullanma keyfini yasatahm.
Mevcut Olculer (Rakor + Nipel baglanti)
Available sizes (Female + Male connection)
3/8x3/8 (Hose diameter / Hortum gapi DN 10)
1/2x1/2 (Hose diameter / Hortum capi DN 12)
1/2x3/4 (Hose diameter / Hortum capi DN 16)
1/2x3/8 (Hose diameter / Hortum capi DN 12)
1 /2xE (Hose diameter / Hortum capi DN 12)
3/4xE (Hose diameter / Hortum capi DN 16)
3/8x1/8 (Hose diameter / Hortum capi DN 10)
Mevcut boylar L=(cm)
Available lenghts L=(cm)
30 40 50 60 70 80 90
30 40 50 60 70 80 90
30 40 50 60 70 80 90
30 40 50 60 70 80 90
30 40 50 60 70 80 90
30 40 50 60 70 80 90
30 40 50 60 70 80 90
100 120
100 120
100120
100 120
100 120
100 120
100 120
Her ebatta ozel siparigyapihr."
7s
>
m
a
m
О
С:
<
m
z
о
m
>
a
I
304 Kalite Paslanmaz (Jelikten
Yeni imal Edilen Soguk Ve Sicak Su Flex
Kirilmaya, Paslanmaya, Erezyona Son
шалазо&их
zWEK ZIAGLAN П
ELEMANLAFII
HOT COLD
FLEXIBLE
CONNECTIONS
Mevcut Olculer (Rakor + Nipel baglanti)
Available sizes (Female + Male connection)
>
r~
H'
rn
о
m
3/8x3/8 (Hose flexible / Epdm Uzeri Aim. Orgii)
1/2x1/2 (Hose flexible / Epdm Uzeri Aim. Orgii)
1/2x3/4 (Hose flexible / Epdm Uzeri Aim. Orgii)
1/2x3/8 (Hose flexible / Epdm Uzeri Aim. Orgii)
1/2xE (Hose flexible / Epdm Uzeri Aim. Orgii)
3/4xE (Hose flexible / Epdm Uzeri Aim. Orgii)
3/8x1/8 (Hose flexible / Epdm Uzeri Aim. Orgii)
Mevcut boylar L=(cm)
Available lenghts L=(cm)
30 40 50 60 70 80 90 100 120
30 40 50 60 70 80 90 100120
30 40 50 60 70 80 90 100 120
30 40 50 60 70 80 90 100 120
30 40 50 60 70 80 90 100 120
30 40 50 60 70 80 90 100 120
30 40 50 60 70 80 90100 120
Q
о
<
m
z
о
m
z
z"
>
g
100MU5SOY
Ljlli.ii firr/шш SJeAnv/ty'iA ч/Ыл
'Her ebatta ozel sipari§ yapihr.'
FWli&r/WIEL
UU'J
TAKlullAFU
FUNCTIONAL
SHOWER SETS
3 Fonksiyonlu
Asansorlu Dus
6 Fonksiyonlu
Asansorlu Dus
да****"
A-
H
m
о
m
О
<
m
z
9 Fonksiyonlu
Asansorlu Du§
о
m
<3JJJ)
>
g
3 Fonksiyon
Kisa
Sabit Kisa
3 Fonksiyon
Normal Mafsalli
Sabit Eld§u
6 Fonksiyon
Eldu§u
G(JMU§
200/itil* .tfiMUa/it
KLASJiKUUy
•ГАШИШ
CLASSIC
SHOWER SETS
ft
9 Fonk. El Du§u
Go/e/
6 Fon/c. E/ Du§u
Papatya
Manolya
3 Fonk. El Du§u
Gelincik
Sabit El Dusu Krom
Cemre
Classic El Dusu
H
m
a
m
О
©
I
<
m
z
о
m
Papatya Krom El Du§u
С*"*
>
Krom Mafsal
\
1
Krom Mafsal Sabit
GUMU6
IV j/dtte
SAWMyA
Citgit Pis. Mafsal
Q.old
^Aа/70
'<S>
IP
to
TO
Л/.
^
V
Ю
NIPELLER
REDIKSIYON
3/8
1/2
3/4
1"
3/8
1/2
3/4
1/2
-
1/2
3/4
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
3/8
3/4
1"
1"
11/4
11/2
QATAL QESITLERI
I. KALiTE "Krom"
II. KALITE "Krom"
II. K A U T E "KumlamaliKrom
DELIKLI UZATMALAR
Batari uzatmasi 3/4 Takim
Batari uzatmasi 1/2 Delikli
Bus uzatmasi 1/2 - 3/4
SARI MUSLUK
CESJTLERi
1/2
3/4
1"
1"
HORTUM REKORU
ORANTILI NIPEL
1/2
1/2
3/4
11/2
11/2
2"
-
UZATMALAR "26'lik"
25'lik
1
1.5
2
2.5
3
4
5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
KROMLU MUSLUK
QESJTLERi
•
BANYO BATARi CESITLERI
BANYO BATARi QESJTLERi
Not: Musluk ve batarya ge§itlerimiz hakkmda bilgi aliniz.
SJU VE QAZ
r
\
r~
\
с
aUFIUPLAFII
*-A
WATER & GAS
VALVE
GROUPS
KURESEL ТАМ
GECISLI VANA
KURESEL ТАМ
GECISLI D.G.V.
JV
f
)
r
\
KURESEL KELEBEK
VANA
\
£0* "
KURESELERKEK
VANA
KURESEL KELEBEK
VANA
)
v
M//V/ МЛ/Л
JV
ЛГ
I
gfiP
RADYATOR VANA
PISLIK TUTUCU
FLITRE
QALPARALI
CEKVALF
KOLLEKTOR
GURUBU
BORU BAGLANTI
REKORU
YERDEN ISITMALI
ERKEK REKOR
7;
>
m
о
m
О
©
<
m
z
о
m
z
z
>
g
I
<3|Щр
iienPres Urelimidir.
+$*?
HORTUM BAGLANTI
REKORU
f ^
'V
Щ **
HORTUM BAGLANTI
REKOR GURUBU
YERDEN ISITMALI
DiSi REKOR
TURK STANDARDLARI ENSTlTUSU
шшшшшшшшш
INK МАНКАМ K l I . M \ i [ MAMS V t / i s \ KHll.KN *U4l.:i Г
МЛККЛМ, Л1И, HtNIFI, TlH, MiHIi VI Ш . Ш . 1 К 1 И
- (j('iM(i>sov <;ANSA " M A R K A I I
m ж '•*-'*• эддезя
TURK STANDARDLARI ENSTlTUSU
IMALATA YETERLiLiK BELQESi
.^IMAIAllVliNllVil,^
I4IN1NAI 1 4IMHNII
»y
I M M l W M M llttY II
•
>
>
-
7
ш
ш
ГУ РосНИИИТ и АП
Ассоциация МВТК
Федеральный информационный фонд отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию
Каталог был представлен на выставке
«Специализированная выставка
строительных материалов и
современных технологий - 2006»
Каталог включен в базу данных
«Федерального информационного фонда
отечественных и иностранных каталогов на
промышленную продукцию»
Россия,105679, Москва, Измайловское шоссе, 44,
Тел./факс (095)366-5200,366-7008, 365-5445. e-mail:; fkatalog(a)mail.ru,
www.ffpk.ru
Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы
данных Федерального информационного фонда отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые
формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999
г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации
при Президенте РФ под №№ 39-50.
2006 год

Benzer belgeler

İndir - Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

İndir - Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Servisimizin ihtiyaci olan a§a£idaki malzemelerin teminini arz-rica ederim.

Detaylı

za sensi

za sensi ГУ РосНИИИТ и АП

Detaylı