İsrail Ticaret Ataşeliği

Yorumlar

Transkript

İsrail Ticaret Ataşeliği
İsrail Ticaret Ataşeliği - İstanbul Ofisi
Israel Economics Office - Istanbul
www.israeltrade.org.tr
Rosh Ha'Ayin Yakınlarında 1,5 Milyar Varil Petrol Keşfedildi
İsrail halkı, ülkenin kârlı bir petrol rezervi üzerinde oturup oturmadığını öğrenmek için Eylül ayını beklemek
zorunda.
Rezervin ne kadarından faydalanılabilir?
İsrail develeti kendisine enerji,nakit akışı ve uluslararası siyasi nüfuz sağlayacak , petrol rezervinin üzerinde
oturuyor olabilir mi? Bu souru, Givot Olam Oil tarafınca hazırlanacak, Rosh Ha Ayin yakınlarında bulunan
Megged 5 tesisinin sondaj rapor sonuçları ile cevap bulacaktır. Nihai rapor 5 Eylül de sunulacaktır.
Tesiste bulunan petrol rezervleri ile ilgili ilk rapor, Tel – Aviv Menkul Kıymet Borsasına sunulmuştur. Rosh
Ha Ayin bölgesinde bulunan petrol miktarının 1,525 milyar varil olduğu tahmin edilmektedir.
Dünyada bulunan petrol rezervleri (2006 sonu ittibarı ile) 1,3 trilyon varil civarındadır, fakat bu miktar, en iyi
ihtimalle, 15 ülkenin sınırları dahiline yayılmış bulunmaktadır. Ülkelerde bulunan, elektrik santrallerinde kullanılan
petrol miktarı haricindeki, toplam petrol rezervleri 133 milyar varil olarak öngörülmektedir. Bu da Megged 5 te
bulunduğu tahmin edilen petrol miktarını oldukça anlamlı kılıyor. Raporun ekonomik (veya politik) haber değeri
taşıdığını söylemek için henüz çok erken. 1,5 milyar varil bulgusu/figürü kullanılabilir petrol miktarını değil, alanda
bulunan miktarı göstermektedir.Givot Olam ın 2009 Mayıs raporlarına göre rezervdeki kullanılabilir petrol miktarı
%10 - %20 arasındadır.İsrail Petrol & Enerji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Amir Makov Bu, sevidirici ve
yürekleri ısıtan bir keşiftir dedi. Makov Bu keşif rezervlerden sağlanabilecek faydayı göstermez. Rezervlerin
ticari potansyelini ve ulusal önemini ancak şirket bazı testleri ve sondajları uyguladıktan sonra anlayacağız dedi.
Haber Kaynağı -17/08/2010
Copyright © 2005 - 2008 İsrail Başkonsolosluğu - Ticaret Ataşeliği.