EKREM BİÇEROĞLU

Transkript

EKREM BİÇEROĞLU
Chavez
olan Simon Bolivar’ın
hayranıydı. Fikirlerini benimsediği Simon
Bolivar’dan etkilenerek iktidara geldiğinde “21.Yüzyıl Bolivar
Sosyalizmi” doktrinini
ilan edecektir. 1992 yılında Devlet başkanı
Carlos Andres Perez’e
karşı darbe girişiminde bulunmuş ama başarısız olmuştur. Önce
cezaevine gönderilip sonradan serbest
bırakılan
Chavez’in
“Yoldaşlarım, ne yazık
ki şu an için hadeflerimize ulaşamadık!”
şeklindeki sözleri zi-
Hugo Rafael Chávez Frías
uzun adı… Gülümser, halkına düşkün, sevecen bir
lider. 1954 yılının temmuz ayında sabaha karşı dünyaya gelen Chavez 1998’den ölüm tarihi
2013’e kadar Venezuella
devlet başkanlığı görevini yürüttü. Politik ideolojisi “21. Yüzyıl için Sosyalizm” ve Bolivarcılık idi.
Ülkesinin yüz yüze olduğu yoksulluk, açlık, cehalet, barınma, çalışma ve
kadın hakları gibi sorunların çözümünün kapitaEKREM BİÇEROĞLU
list sistem içinde kalınarak sağlanamayacağını
iddia etmekte ve Venezuella’da çok daha adil, hinlere kazınmıştır.
barışçı, eşit ve özgür bir dünyanın ancak sosya- Renkli bir kişiliğe sahip olan Chavez göreve
lizme açılarak gerçekleştirilebileceği görüşünü geldiğinden beri yaptığı sosyal ve ekonomik
savunmaktadır. 2006 yılında Amerikan Başkan’ı reformlarla sadece kendi halkına değil Latin
George Bush’un BM’de konuşmasında sadece Amerika’nın birçok ülkesine de yatırım yapan
bir gün sonra Bush’a istinaden yine BM’de “Dün Venezuella liderinin bilinmeyen bir tarafı da futburada bir şeytan konuştu. İyi ki çarpılmadık!” bol sevgisi idi. Kendisi beyzbol hayranı olmasıdemesi infial oluşturmuştu. Daha sonraları yine na rağmen spora yaptırdığı yatırımlar sayesinde
Bush için “Eşek” tabiri kullanmaktan çekinme- daha önce futbolla ilgisi olmayan halka sadece
yecektir. Kapitalist politikalara karşı son derece bu sporu sevdirmek ile kalmadı, futbol oynayan
katı olan Chavez’in kendi döneminde 30 Nisan -hatta bayağı da iyi oynayan-yeni bir nesil ye2007’de IMF ve Dünya Banka’sıyla olan bütün tiştirdi. 2000’in 14 Şubatında hanımı Marisabel
ilişkilerini kopararak ulusal bir banka kurmuştur. Rodriguez’e “Marisabel, bu akşam senin bayraDünya petrol üretiminde 5. Sırada bulunan Ve- mını kutluyorum” şeklindeki sözleri ise onun senezuella onun döneminde günde 3.2 milyon va- vilmesinin nedenlerinden sadece biriydi.
Kaynaklar: haber.mynet.com, www.sabah.com.
ril petrol ihraç etmekteydi.
Bir nev’i ideoloji kurucusu da sayılan Hugo tr, www.dunyabulteni.net
Chavez Latin Amerika’nın bağımsızlık kahramanı
@Ekrembiceroglu