saturn projesi - Ankara Bölge İdare Mahkemesi

Transkript

saturn projesi - Ankara Bölge İdare Mahkemesi
SATURN PROJESİ
Ülkemiz yargılama sürelerinin makul düzeye getirilmesi
için yürüttüğü tüm çalışmaların yanında uygulamada alınan
önlemlerin tam olarak hayata geçirilmesi ve uygulamadaki
bazı alışkanlıkların değiştirilmesi için de çalışmalar
yürütmektedir.
Bu çalışmalardan birisi de Avrupa Adaletin Etkililiği
Komisyonu (CEPEJ) tarafından 2007 yılında oluşturulan
SATURN merkezine ilişkindir.
Avrupa Konseyine üye ülkelerde yargının etkililiğini ve
verimliliğini arttırmak amacıyla Konsey tarafından kurulmuş
olan Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ), 2007
yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak
üzere SATURN (Study and Analysis of Judicial Time Use
Research-Network) Merkezi adı altında bir çalışmayı
başlatmıştır.
SATURN Merkezinin amacı üye ülkelerdeki yargısal
faaliyetlerine ilişkin zaman yönetimi konusunda bilgi toplamak
ve üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ncı
maddesi ile korunan “makul süre içerisinde adil yargılanma
hakkı”nı ihlal etmelerinin önüne geçecek politikaların
uygulanmasını sağlamaktır.
Bu amaçla SATURN Merkezi üye ülkelerden örnek
adliyeler seçerek bu adliyelerdeki davalar ve bu davalarla ilgili
zaman yönetimi ile ilgili bilgi toplamakta, bu bilgileri analiz
ederek öneriler geliştirmekte ve adliyelerle adli zaman
yönetimi konusunda ortak çalışmalar yürütmektedir.
SATURN projesi çalışmalarını yürütmek üzere Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Ankara Bölge İdare
Mahkemesi Başkanlığı(5,9 ve 10 uncu İdare Mahkemeleri),
Amasya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ile Erzurum
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı pilot adliyeler olarak
belirlenmiştir.
Belirlenen pilot mahkemelerde hayata geçirilen önlemler
daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

Benzer belgeler

Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile ikili

Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile ikili çerçevesinde yürütülen faaliyetler 2012 ve 2013 Yılı Faaliyetleri  Akademi kütüphanesi için detaylı ihtiyaç analizi yapılmış ve Akademi kütüphanesine insan hakları kitapları hibe edilmiştir  Hâki...

Detaylı

hotel saturn 5* zile gratuite de vacanta 5=6

hotel saturn 5* zile gratuite de vacanta 5=6 HOTEL SATURN 5* ZILE GRATUITE DE VACANTA 5=6 Hotel Saturn 5* Zile gratuite de vacanta 5=6 Pret in lei/pers/6 cazari Date de intrare

Detaylı