Geçici Vergi Beyannamesi

Yorumlar

Transkript

Geçici Vergi Beyannamesi
Özel Durum Açıklaması
Tarih : 02 Mart 2009
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 16 Şubat 2009
Konu : Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablolar
16.02.2009 tarihinde Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine verilen ve aynı gün
İMKB’ye de gönderilen 01.01.2008 – 31.12.2008 Hesap Dönemi Geçici Vergi Ayrıntılı Gelir
Tablosu’nda henüz kesinleşmemiş olması sebebiyle “0” (sıfır) olarak gösterilen “Vergi ve
Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları” rakamı 13.741.649,91 TL hesaplanmış ve bunun
sonucunda “Dönem Net Karı” 233.773.833,57 TL olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu
değişiklik vergi matrahını etkilemediğinden vergi dairesine herhangi bir düzeltme
beyannamesi verilmeyecektir.

Benzer belgeler

Leasing taksitlerinizi Garanti Bankası Fatura Tahsilat Sistemi ile

Leasing taksitlerinizi Garanti Bankası Fatura Tahsilat Sistemi ile Not: Kira ödeme planı kesinleşmemiş veya satın alması devam eden işlemlerinize ait yapacağınız peşinat ve avans ödemelerinizi “Fatura Tahsilat Sistemi” yerine normal hesap numaralarımıza yatırmanız...

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU olan KESİNLEŞMİŞ borçların yeniden yapılandırılıp taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. Yapılandırılmaya Konu Borçlar -Vergi -Vergi cezası -Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ilişkin katkı pa...

Detaylı

(AÖF bütünleme sınav esasları-son)

(AÖF bütünleme sınav esasları-son) Bütünleme sınavlarında her oturumda sorumlu olan derslerin tümü değerlendirilecektir. Değerlendirmeler ders değil oturum bazındaki tüm dersler itibariyle yapılacaktır. Ancak oturuma girilmeyen ders...

Detaylı

Stream Server Tanıtım Dökümanı - Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Stream Server Tanıtım Dökümanı - Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri servistir. Türkiye’deki pek çok önemli banka ve aracı kurum tarafından kullanılmaktadır.

Detaylı

aoyduyuru - AKPortfoy

aoyduyuru - AKPortfoy saklanır. Fon portföyündeki Yabancı Menkul Kıymetler ise yapılacak bir sözleşme çerçevesinde EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ve STATE STREET BANK GMBH nezdinde açılan hesaplarda saklanır. 4) Fon portföyün...

Detaylı