türkiye

Yorumlar

Transkript

türkiye
English & Turkish Program
İngilizce ve Türkçe Program
7. Yıllık 7th Annual
TÜRKİYE TURKEY
GRI2015
İSTANBUL 20-21 NİSAN • ISTANBUL 20-21 APRIL
YENİ! NE W VENUE! Hilton Istanbul Bosphorus
YENİ!
• Daha Derin Tartışma Konuları
• İstanbul Dışındaki İkincil Odak Noktaları
•‘Küresel Çaptaki en İyi Uygulamalar’ Seminerleri
• Geliştirici Vitrini
WHAT’S NEW!
•
•
•
•
More In-Depth Agenda
New Regional Topics
Best Practice Workshops
Developer Showcase
Türkiye’nin en üst düzey gayrimenkul yatırım toplantısı Turkey ’s most senior real estate investment meeting
1
Gayrimenkul sektörüne yön veren isimlerine katılın Connecting Real Estate Leaders
ALIŞILMIŞ KONFERANSLARDAN FARKLI
NOT YOUR TYPICAL CONFERENCE
Doğru ortakları ve yatırımları bulmak zor, pahalı ve zaman alıcı
olabilir. Üst düzey gayrimenkul yöneticileri GRI toplantılarını
bu sebepten faydalı buluyor.
Finding the right partners and investments can be difficult,
expensive and time consuming. And that’s why senior
decision-makers find GRI meetings so useful.
GRI oturumları, tüm katılımcılarla etkileşim sağlayacak şekilde
dizayn edildi. Tüm katılımcıları hızlı bir şekilde tanıma fırsatını
yakalayıp, işiniz için potansiyel ortaklar bulup daha sonra
sohbetinize devam edebilirsiniz.
GRI’s closed-door discussions enable you to interact with
everyone in the room. Quickly find the right partners for your
business, build high value relationships, and continue the
conversation afterwards.
HIGHLIGHTS
YENİ! MİNİ SEMİNERLER • NEW! MINI WORKSHOPS
GİRİŞİM SERMAYESİ & BORÇ
EQUITY & DEBT
• Yabancı Yatırım
• Foreign İnvestment
•Konut
•Residential
• Borç Finansmanı
• Debt finance
•Ofis
•Offices
• Yurtdışında Türk Sermayesi
• Turkish Capital Abroad
•Parekende
•Retail
ŞEHİRLER & BÖLGELER
CITIES & REGIONS
KÜRESEL ÇAPTAKİ EN İYİ UYGULAMALAR
GLOBAL BEST PRACTICE
•İstanbul
• YENİ! NEW! Diyarbakır & Gaziantep & Hatay
& Urfa
• YENİ! NEW! İzmir & Balıkesir & Aydın
• YENİ! NEW! Azerbeycan
• Alışveriş Merkezi Yönetimi
• Shopping Centre Management
• Otel Geliştirme
• Hotel Development
• Borç Yapılandırması
• Debt Structuring
Türkiye GRI’ın en ilgimi çeken tarafı toplantıdaki networking ortamı
ve herkesle dialog halinde olabildiğiniz informal oturum formatı...
Bu sene program İstanbul dışındaki bölgelerdeki yatırım fırsatlarının
da kapsanması ve ‘global best practice’ seminerleriyle daha da ilgi
çekici bir hal almış.
“I find Turkey GRI a great opportunity to get together with the
decision makers in the Turkish real estate market. The format of the
conference provides an efficient mix of discussions and networking.”
CEM ALFAR CEO CORIO TURKEY
HENRY MORRIS Director AMSTAR USA
FAWAZ AL SALEH
Vice Chairman & CEO
TURKAPITAL HOLDING
B.S.C.(C)
2
SEKTÖRLER
SECTORS
RUSLAN ALAKBAROV
Head of Real Estate
SOFAZ
ŞENAY AZAK-MATT
General Manager, Turkey
AAREAL BANK
AG, ISTANBUL
REPRESENTATIVE
OFFICE
BARLAS BALCIOĞLU
Managing Partner
BALCIOĞLU SELÇUK
AKMAN KEKI
AVUKATLIK ORTAKLIĞI
HENRY MORRIS
Director
AMSTAR
CEM ALFAR
CEO
CORIO TURKEY
ASLI AY
Senior Advisor
LONE STAR FUNDS
OZGUR DEMIRDOVEN
Head of Team Turkey & Italy
HYPOTHEKENBANK
FRANKFURT
WELCOME HOŞGELDİNİZ
Bilfer Budak Roche
YEPYENİ VE GELİŞTİRİLMİŞ TÜRKİYE GRI
TURKEY GRI – BETTER THAN EVER
20-21 Nisan 2015’de İstanbul’da gerçekleşecek
olan Türkiye GRI, gayrimenkul sektörüne yön
veren yerli ve yabancı isimlerini biraraya
getirecek.
On 20-21 April 2015, leading International and
Turkish real estate decision-makers will meet for a
series of informal and collegial discussions.
Türkiye’deki üyelerimizin yanı sıra, uluslararası
yatırımcılara ayrıntılı bir şekilde danışmamızın
sonucu, en aktüel, alakalı, ilginç ve önemli
konulardan oluşan bir program hazırladık.
Henri Alster
Yeni iş ortakları arıyor, sektördeki aktif şirketlerin
üst düzey yöneticileri ile ilişki kurmak istiyorsanız
sizi yeni ve geliştirilmiş Türkiye GRI 2015’de
görmekten mutluluk duyarız.
Bilfer Budak Roche
Director for Turkey
GRI – Global Real Estate Institute
YAGMUR YASAR
CFO
RETFUND
ANDREAS HOHLMANN
General Manager
ECE TÜRKIYE PROJE
YÖNETIMI A.Ş.
BLAKE LOVELESS
Head of Transactions, Europe
MEYER BERGMAN
ÖZCAN TAHINCIOĞLU
Chairman
TAHINCIOGLU
HOLDING
Your feedback has been clear. Having
exhaustively consulted with our members in
Turkey, as well as international investors
interested in the country, we have compiled a
program of the most relevant, interesting and
pressing issues.
If you would like to join the Turkey GRI revolution,
we would be delighted to welcome you.
Henri Alster
Chairman
GRI – Global Real Estate Institute
MATTHEW WARNER
Business Development
Coordinator / RE Division
ASTAS HOLDING
ÖMER ISVAN
President
SERVOTEL
CORPORATION
YURDAER KAHRAMAN
CEO - Commercial RE Properties
FIBA HOLDING
CLAUDIA PENDRED
Director, Property and Tourism
EBRD
3
DISCUSSION AGENDA
GRI TOPLANTILARI NASIL İŞLİYOR?
HOW DO GRI EVENTS WORK?
Daha önce GRI’ya katılmadıysanız, GRI’ın formatı alışılmış
konferanslardan farklı. GRI Türkiye’de de konuşmacı yok,
panelist yok. Sadece, herkese eşit iştirak etme fırsatı veren,
küçük informal tartışma grupları var.
GRI events are unlike anything else you’ve attended. There is
no stage, there are no presentations and there are no panels.
Instead, there are simultaneous closed-door discussions where
everyone participates.
Hızlı ve verimli bir şekilde iş ilişkileri kurup, karar vericilerle
anında yatırım ve iş ortaklığı olanaklarını tartışma fırsatı
yakalayabilirsiniz.
You can quickly and efficiently identify partnership and
investment opportunities from a room full of decision-makers
ready to do business.
20 NİSAN 20 APRIL • Pazartesi Monday
TOPLANTI ÖNCESI YARIM GÜNLÜK SEMİNER • PRE EVENT WORKSHOP (Ayrı Kayıt Gerektirir • Requires Separate Registration)
09:30 - 10:00 Seminer Kayıt & Networking Kahvaltısı Workshop Check in & Networking Breakfast
10:00 - 13:00 WORKSHOP: DOI N G BU SI N E SS I N TU RKE Y
ANA ETKINLIK TÜRKIYE GRI 2015 • MAIN EVENT TURKEY GRI 2015
13:30 Kayıt Check In - 14:30 - 17:45 Oturumlar Discussions
YENİ! MİNİ SEMİNERLER • NEW! MINI WORKSHOPS
GİRİŞİM SERMAYESİ & BORÇ
EQUITY & DEBT
SEKTÖRLER
SECTORS
ŞEHİRLER & BÖLGELER
CITIES & REGIONS
Alt yapı ‘mega projeleri’
Infrastructure ‘mega projects’
Konut
Residential
Istanbul
Modern liderlik
Modern leadership
Yabancı Yatırım
Foreign investment
Ofis
Offices
Diyarbakir & Gaziantep & Hatay
& Urfa
Alışveriş merkezi yatırımı
Shopping centre management
KÜRESEL ÇAPTAKİ EN İYİ UYGULAMALAR
GLOBAL BEST PRACTICE
17:45 Hilton Bosphorous’ta GRI Kapanış Kokteyli GRI Drinks Reception at Hilton Istanbul Bosphorus
19:00 AL BUSHRA Restoran’ında aperitif Apéritifs at the AL BUSHRA RESTAURANT - 19:30 Networking Yemeği Networking Dinner
21 NİSAN 21 APRIL • Salı Tuesday
08:30 - 09:30 Kayıt Check In - 09:30 - 10:30 Açılış Konuşması Keynote - 10:30 - 16:00 Oturumlar Discussions
Kredi pazarı
Lending
Oteller
Hotels
İzmir & Balikesir & Aydin
Ortaklik ve ortak girişim
Partnerships & JVs
Yurtdışında Türk Sermayesi
Turkish capital abroad
Parekende
Retail
Ankara & Bursa
Otel geliştirme
Hotel development
Yükselen fırsatlar
Emerging opportunities
Borç yapilandirmasi
Debt structuring
16:00 - 17:00 Toplantı Özeti ve Kapanış Kokteyli Wrap-up Session & Farewell Drinks
4
DISCUSSIONS OTURUMLAR
Tüm katılımcıların üst düzey yöneticilerden oluştuğu
toplantıda, oturumdaki tüm katılımcıların eşit olarak iştirak
ettiği küçük informal tartışma grupları var. Her oturumda,
oturuma yön veren bir moderator ve 4 ile 8 eş-başkan
bulunmaktadır. (Eş-) başkanlar oturumda görüşlerini diğer
katılımcılardan daha az ya da çok belirtmezler, sadece oturuma
yön verirler.
A GRI meeting is based around informal discussion groups in
which everybody participates. Each discussion contains a
Moderating Chair, and a selection of co-Chairs who participate
no more, no less than anyone else in the room.
Group discussions run concurrently, several going on at the
same time in separate rooms. Walk in and out at your
convenience and attend as many sessions as you want.
Her zamamn diliminde, aralarından ilginize göre
seçebileceginiz, 4’e kadar oturum gerçeklesmektedir.
Oturumlar, İngilizce veya Türkçe olarak yer alacaktır. Talebe göre bazı
oturumlarda simultane tercüme de yer alabilir.
The discussions will take place in either Turkish or English. Based on demand some of the
discussions might also have simultaneous translation.
YABANCI YATIRIM - Türkiye’de yatırım için doğru zaman mı?
FOREIGN INVESTMENT - Is now the right time to invest in Turkey?
FAWAZ AL SALEH
Vice Chairman & CEO
TURKAPITAL HOLDING B.S.C.(C) Kuwait
ŞENAY AZAK-MATT
General Manager, Turkey
AAREAL BANK AG, ISTANBUL
REPRESENTATIVE OFFICE Turkey
BARLAS BALCIOĞLU
Managing Partner
BALCIOĞLU SELÇUK AKMAN KEKI
AVUKATLIK ORTAKLIĞI Turkey
MEHMET ALI ERGIN
Managing Partner
ENSPD Turkey
ANDREAS HOHLMANN
General Manager
ECE TÜRKIYE PROJE YÖNETIMI A.Ş. Turkey
GÖKÇE MERIÇTEN
Vice Chairman
FERKO Turkey
Fawaz Al Saleh
Ruslan Alakbarov
Şenay Azak-Matt
Barlas Balcioğlu
Mehmet Ali Ergin
Hakan Gümüş
Andreas Hohlmann
Gökçe Meriçten
Henry Morris
Larry Young
HENRY MORRIS
Director
AMSTAR USA
LARRY YOUNG
Director of International Investors
BNP PARIBAS REAL ESTATE France
G İ R İ Ş İ M S E R M AY E S İ & B O R Ç • E Q U I T Y & D E B T
RUSLAN ALAKBAROV
Head of Real Estate
SOFAZ Azerbaijan
HAKAN GÜMÜŞ
Board Member and General Manager
EA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& CONSTRUCTION Turkey
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
• Türkiye ‘yükselen’ ve ‘çekirdek’ pazar arasında
sıkışmış durumda mı?
Is Turkey stuck between ‘emerging’ and ‘core’?
• Yabancı yatırımcı için hangi sektörler cazip?
Which sectors are attractive for non-domestic
investors?
• Türkiye yatırımları teşvik etmek için yeterince çaba
gösteriyor mu?
Is Turkey doing enough to encourage investment?
All material throught this brochure is subject to change without notice.
5
OTURUMLAR DISCUSSIONS
G İ R İ Ş İ M S E R M AY E S İ & B O R Ç • E Q U I T Y & D E B T
KREDİ PAZARI - Kim kredi sağlıyor? Görmek istedikleri neler?
LENDING - Who’s Lending? And what do they need to see?
CEM ALFAR
CEO
CORIO TURKEY Turkey
ERTAN GARIP
Project Manager
PERA REIT Turkey
ASLI AY
Senior Advisor
LONE STAR FUNDS USA
BUKET HAYRETCI
First Vice President Turkey
AAREAL BANK AG, ISTANBUL
REPRESENTATIVE OFFICE Turkey
BARLAS BALCIOĞLU
Managing Partner
BALCIOĞLU SELÇUK AKMAN KEKI
AVUKATLIK ORTAKLIĞI Turkey
SAHAR NASR
Lead Financial Economist
THE WORLD BANK Egypt
HASAN BARUTCU
President
PRO^GE Turkey
NURI ŞAPKACI
Deputy General Manager
ECE TÜRKIYE PROJE YÖNETIMI A.Ş. Turkey
ZAFER BAYSAL
Senior Vice President
AMSTAR GLOBAL PARTNERS Turkey
YAGMUR YASAR
CFO
RETFUND Turkey
Asli Ay
Barlas Balcioğlu
Hasan Barutcu
Zafer Baysal
Ozgur Demirdoven
Ertan Garip
Buket Hayretci
Sahar Nasr
Nuri Şapkaci
Yagmur Yasar
Eylul Ingin
Hakan Kodal
Mehmet Necmi Okuyan
Azhar Tasadduq
OZGUR DEMIRDOVEN
Head of Team Turkey & Italy
HYPOTHEKENBANK FRANKFURT Germany
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
•
•
Yatırım miktarları
Ticket sizes
Öncelikli borç için istenilen KTO marjı
Desired LTVs and margins for senior debt
•
•
Mezzanine yatırımları müsaitlik durumu
Availability of mezz
Banka dışı krediler geliyor mi?
Will non-bank lenders arrive?
ALT YAPI’MEGA PROJELERİ - Gelecek 5 yıl içinde gayrimenkul sektöründeki etkileri nelerdir?
INFRASTRUCTURE ‘MEGA PROJECTS’ - What are the implications for RE investment for the next 5 years?
AHMET AKBALIK
Chairman
ÖZAK GYO Turkey
MEHMET NECMI OKUYAN
Acting Head – Investment Services
TURKAPITAL HOLDING Turkey
EYLUL INGIN
Project Manager
ISTEXPO Turkey
AZHAR TASADDUQ
Head of Corporate Banking - Dubai &
Abu Dhabi Region
SHARJAH ISLAMIC BANK UAE
HAKAN KODAL
President & CEO
KREA REAL ESTATE Turkey
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
•
•
6
Cem Alfar
İstanbul’un yeni havaalanı
Istanbul’s new airport
3. Köprü
3rd bridge over the Bosphorus
•
•
Yeni karayolları
New highways
Yeni limanlar ve depolama alanları
New ports and warehouses
All material throught this brochure is subject to change without notice.
DISCUSSIONS OTURUMLAR
YURTDIŞINDA TÜRK SERMAYESI - Yurtdışında nerelere yatırım yapılmalı?
TURKISH CAPITAL ABROAD - Where to invest overseas?
TAYLAN BAYKUT
Director
BLG CAPITAL Turkey
AHMED SAEED
Executive Manager & Head of Investment Department
KFH Bahrain
ERKAN ERKEK
CEO
CAPITAL PARTNERS Russia
CÜNEYT CAN TAŞAN
Business Development Turkey
GLOBE INTERNATIONAL Germany
MEHMET ERKTIN
Chairman
OMURGA REAL ESTATE INVESTMENTS Turkey
HAKAN TURUNC
CEO
FORUM TURKEY FUND Turkey
Taylan Baykut
Mehmet Erktin
Ayman Ismail Soliman
Cüneyt Can Taşan
SERKAN GOCMEN
Chairman
KAPITAL INVESTMENT Turkey
AYMAN ISMAIL SOLIMAN
Partner, Chairman and CEO
DMG - MOUNTAIN VIEW Egypt
• Euro bölgesi
Eurozone
• Ortadoğu ve komşu ülkeler
Middle East and neighbouring countries
• Rusya ve Doğu pazarları
Russia and Eastern markets
Hakan Turunc
YÜKSELEN FIRSATLAR - Yeni cazip pazarlar nereler?
EMERGING OPPORTUNITIES - Which are the next hot sub-sectors?
MEHMET BULUT
Chairman
MTKA İNŞAAT Turkey
SELÇUK ÖZDIL
Managing Director
ARCELORMITTAL CL Turkey
RAMAZAN BAYRAM
Head of Business Development
TURKAPITAL HOLDING Turkey
HAYDAR ÖZKAN
Chairman of the Board
VIATRANS – MEYDANBEY JV Turkey
ERTAN DAL
General Manager
TAURUS EURASIA GAYRIMENKUL
PROJE GELIŞTIRME Turkey
CLAUDIA PENDRED
Director, Property and Tourism
EBRD UK
YURDAER KAHRAMAN
CEO – Commercial Real Estate Properties
FIBA HOLDING Turkey
BUGRAHAN SIRIN
Country Director
HPP INTERNATIONAL TURKEY MIMARLIK VE
DANIŞMANLIK HIZMETLERI Turkey
RISHI KAPOOR
Senior Vice President, International Development
MGM HOSPITALITY UAE
DILAN URUN
Co-Founder and Managing Partner
LES PARTENAIRES OTTOMANS USA
Ramazan Bayram
Ertan Dal
Yurdaer Kahraman
Rishi Kapoor
Selçuk Özdil
Haydar Özkan
Claudia Pendred
Bugrahan Sirin
Dilan Urun
G İ R İ Ş İ M S E R M AY E S İ & B O R Ç • E Q U I T Y & D E B T
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
•
•
Geri dönüşüm tesisleri
Recycling plants
Huzur evleri
Retirement homes
•
•
Teknoparklar
Tech parks
Sağlık sektörü ve sağlık turizmi
Health sector and medical tourism
All material throught this brochure is subject to change without notice.
7
OTURUMLAR DISCUSSIONS
ISTANBUL - Pazar doymuş durumda mi yoksa bu sadece başlangıç mı?
ISTANBUL - Saturated market or just the beginning?
KAAN DEMIRAĞ
Chairman
HD GROUP Turkey
MARKUS LEHTO
Managing Partner
URBANISTA Turkey
AYSU GOKCE
Board Member and General Manager
EXTENSA ISTANBUL Turkey
ABDURRAHMAN OZCIGER
CEO
SEKER MORTGAGE FINANSMAN A.S Turkey
Kaan Demirağ
Markus Lehto
Ş E H İ R L E R & B Ö LG E L E R • C I T I E S & R E G I O N S
Abdurrahman Ozciger
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
• Büyüyen ve yenilenen İstanbul
New City & growth of Istanbul
• Anadolu yakasındaki fırsatlar
Opportunities on the Asian side
•
•
Finans Merkezi yatırım fırsatları
Financial district prospects
Teknoloji sektöründeki patlama
A boom in tech sector?
ANKARA & BURSA - Yatırıma hazır mı?
ANKARA & BURSA - Ripe for investment?
ABDULKADIR HACIALIOGLU
Engagement Manager
MCKINSEY ISTANBUL Turkey
CEM OREKLI
Financial Advisor
ALOHA GROUP Turkey
PINAR YALÇINKAYA HACAOĞLU
Deputy General Manager
ECE TÜRKIYE PROJE YÖNETIMI A.Ş. Turkey
HASAN ÖZDEMIR
Chairman
EKON INDUSTRY CONSTRUCTION
AND TRADE INC. Turkey
Abdulkadir Hacialioglu
Pinar Yalçinkaya Hacaoğlu
Cem Orekli
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
•
•
8
Yeni karayolları ne gibi fırsatlar yaratacak?
What opportunities will the newhighways bring?
Depolamada ortaklık potansiyeli
Warehousing partnership potential
•
•
Ofis alanları
Office space
Özel konut ve öğrenci yurtları
Private and student housing
All material throught this brochure is subject to change without notice.
DISCUSSIONS OTURUMLAR
İZMİR & BALIKESİR & AYDIN - Sanayi dışındaki yatırım fırsatları nerede?
IZMIR & BALIKESIR & AYDIN - Is Industrial the only investment opportunity?
LEVENT EYUBOGLU
Vice Chairman
TURKMALL REAL ESTATE Turkey
AHMET UGUR
Mayor of the Metropolis of Balıkesir
BALIKESIR BUYUKSEHIR BELEDIYESI Turkey
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
Metropolitan Municipality Mayor of Aydın
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI Turkey
Levent Eyuboglu
Özlem Çerçioğlu
Ahmet Ugur
Ş E H İ R L E R & B Ö LG E L E R • C I T I E S & R E G I O N S
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
•
•
Altyapı gelişmeleri
Infrastructure improvements
Limanların özelleştirilmesi ve ortaklık potansiyeli
Privatization of port and potential for partnerships
• Mevcut Konut ve ofis alanları
Availability of land for housing or office space
DIYARBAKIR & GAZİANTEP & HATAY & URFA - Asya’ya bir adım daha mı yaklaşıyoruz?
DIYARBAKIR & GAZIANTEP & HATAY & URFA - A step further into Asia?
CRAIG COWIE
Head of Principal Investments & Real Estate
QINVEST Qatar
BLAKE LOVELESS
Head of Transactions, Europe
MEYER BERGMAN UK
CELALETTIN GUVENC
Chairman
SANLIURFA MUNICIPALITY Turkey
DR. LUTFU SAVAS
Hatay Metropolitan Mayor
HATAY BUYUKSEHIR BELEDIYESI Turkey
MOHAMMED KHAYATA
Group Chief Operating Officer
FINANCE HOUSE UAE
LILA VAD
General Director
STARR INTERNATIONAL INVESTORS Russia
Craig Cowie
Celalettin Guvenc
Mohammed Khayata
Blake Loveless
Dr. Lutfu Savas
Lila Vad
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
•
•
Yeni hava alanının getireceği yeni bağlantılar
New airport providing more connections
İşsizlik sorunları
Unemployment issues
• Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına erişim,
Irak ve ötesi
Access to MENA markets, Iraq and beyond
All material throught this brochure is subject to change without notice.
9
OTURUMLAR DISCUSSIONS
KONUT - A sınıf alanlarda fırsatlar sınırlı mı?
RESIDENTIAL - Are opportunities confined to A grade properties?
HAKAN AYTAC
General Manager
AYTAC INSAAT A.S Turkey
MUHARREM POLAT
Owner
MPD REAL ESTATE DEVELOPMENT Turkey
OMER DERBAZLAR
President
METROPOLIST Turkey
ÖZCAN TAHINCIOĞLU
Chairman
TAHINCIOGLU HOLDING Turkey
HAKAN FERHATOGLU
Board Member
ATA HOLDING Turkey
ARDA TASARKAN
Partner
ARDA TASARKAN Turkey
ALTUG INAN
CFO/Board Member
ACCESSTURKEY CAPITAL GROUP Turkey
MATTHEW WARNER
Business Development Coordinator / RE Division
ASTAS HOLDING Turkey
JAMILA OZTURK
General Manager
MAKNOON GAYRIMENKUL Turkey
Hakan Aytac
Hakan Ferhatoglu
Altug Inan
Muharrem Polat
Özcan Tahincioğlu
Arda Tasarkan
S E K TÖ R L E R • S E C TO R S
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
•
•
•
Ekonomik evler
Affordable homes
Orta gelir
Middle income
Öğrenci yurtları & huzur evleri
Student & retirement houses
•
•
Doğal afet alanları ve rejenerasyon
Natural disaster zone regeneration
Çekirdek pazarın dışında yeni pazarlar
New markets outside the core
OFİSLER - İyi yatırım fırsatı olmaya devam edecek mi?
OFFICES - Will it always be this good?
ALI DUMANKAYA
President of the Board
DUMANKAYA CONSTRUCTION IND Turkey
FERHAT KETEN
Owner
KETEN INSAAT Turkey
AYDIN ISLETME
Associate
AAREAL BANK AG, ISTANBUL
REPRESENTATIVE OFFICE Turkey
KEMAL OKUMUS
General Manager
ENTEGRE PROJECT MANAGEMENT Turkey
TANER KENAR
Partner
NORA Turkey
AYHAN YEGINSU
Director
AECOM UK
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
•
•
10
Matthew Warner
A sınıf alanların müsaitliği
Grade A availability
Yeni alt yapıların talep üzerindeki etkileri
Impact of new infrastructure on demand
•
•
Yatırım için yeni alanlar açılacak mı?
Will new areas open up for investment?
Emlak yönetimindeki zorluklar
Property management challenges
All material throught this brochure is subject to change without notice.
Ali Dumankaya
Aydin Isletme
Taner Kenar
Ferhat Keten
Kemal Okumus
Ayhan Yeginsu
DISCUSSIONS OTURUMLAR
OTELLER - Lüks mü Orta ve Ucuz Oteller mi?
HOTELS - Budget vs. Mid-tier vs. Luxury
MING CHEN
Director, Business Development
THE HONGKONG AND SHANGHAI
HOTELS, LIMITED Hong Kong
IDRIS DEMIRHAN
Regional Director
AĞAOĞLU Turkey
ÖMER ISVAN
President
SERVOTEL CORPORATION Turkey
AHMET TURAN
Founder
BI-TEZ İNŞAAT Turkey
Ming Chen
Idris Demirhan
Ömer Isvan
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
Hangi alanlara talep var?
Where is the demand?
Türkiye’deki yeni yatırımcılar
New investors to Turkey
•
S E K TÖ R L E R • S E C TO R S
•
•
THY’larının yeni uçuşları nerelerde yatırımlara
vesile olacak?
Where will Turkish Airlines’ new flights increase
scope for investment?
PAREKENDE - Yatırım getirileri durmak bilmeyen büyümeye devam edebilir mi?
RETAIL - Can returns be maintained amidst the relentless expansion?
NAZIR ARSLAN
Owner
ARSLAN LTD. Turkey
SERHAN ERDEM
Managing Partner
ERAN DIS TIC. VE INSAAT Turkey
RAHMI AYDIN
Business Development
FIBA ALIŞVERIŞ MERKEZLERI Turkey
ILHAN ERKAN
General Manager
TAB GIDA Turkey
AHMAD ELTERK
Business Developer & Consultant
SOLUTION EXPRESS UK
BÜRGEHAN POSTALCIOĞLU
Director, Technical and Development
TURGUT PHARMACAUTICALS/TURGUT
İLAÇLARI Turkey
Serhan Erdem
Ilhan Erkan
Bürgehan Postalcioğlu
Tartışma Konuları arasında: Discussion points include:
• Alışveriş Merkezleri
Shopping Centers
• Genç nüfusun takip ettiği online trendler
Online trends amongst young populations
•‘Motormalls’
•
Fulfilmen ve lojistik alanları yeterince hızlı
gelişiyor mu?
Fulfilment & logistics, are they developing
quickly enough?
All material throught this brochure is subject to change without notice.
11
MİNİ SEMİNERLER MINI WORKSHOPS
Mini seminerler programdaki oturumlarla eş zamanda
gerçekleşecektir. Seminer lideri tarafından yürütülecek olan
seminerler, tartışmadan ziyade eğitim amaçlı olacaktır. Ayrı
kayıt gerektirmez. Ek ücrete tabi değildir.
These mini-workshops run concurrently with the main
program. Each mini-workshop is led by one person and
focuses on ‘learning’ rather than discussion and debate. You do
not need to book in advance. There is no additional cost.
KÜRESEL ÇAPTAKİ EN İYİ UYGULAMALAR - Modern Liderlik
GLOBAL BEST PRACTICE IN - Modern Leadership
•
•
Beynimizin tümüyle düşünme
How to move to ‘Whole Brain Thinking’
Başkalarını nasıl geliştirebiliriz?
How to empower others
• Nasıl insanların takip ettiği bir lider olunur?
How to be a leader that others choose to follow
KÜRESEL ÇAPTAKİ EN İYİ UYGULAMALAR - Alışveriş Merkezi Yatırımı
GLOBAL BEST PRACTICE IN - Shopping Centre Management
•
•
Farklılık ve Özgün Satış Önerisi
Differentiation and USPs
Pazarda yer edinme
Positioning in market
•
•
Değer katma, ekstra olanaklar ve eğlence
Added value, extra amenities, leisure and entertainment
Geri dönüşüm ve enerji verimliliği
Recycling and energy efficiency
KÜRESEL ÇAPTAKİ EN İYİ UYGULAMALAR - Ortaklık ve Ortak Girişim
GLOBAL BEST PRACTICE IN - Partnerships & JVs
•
•
Ortaklık ve ortak girişim yasaları
Partnership and JV laws
Kamu sektörüne ve özel ortaklıklara yaklaşımda farklılıklar
Differences in approach to public sector and private partnerships
•
•
Doğru iş ortaklarını seçme
Choosing the right partners
Başarı için planlama
Planning for success
KÜRESEL ÇAPTAKİ EN İYİ UYGULAMALAR - Otel Geliştirme
GLOBAL BEST PRACTICE IN - Hotel Development
•
•
Doğru yeri seçme
Choosing the right areas
Optimum doluluk oranlarının devamlılığı
Maintaining optimum occupancy rates
• Farklılık yaratma
Differentiation
• Termal kaplıcalara ve diğer alt sektörlere doğru büyüme
Expansion into thermal spas and other subsectors
KÜRESEL ÇAPTAKİ EN İYİ UYGULAMALAR - Borç Yapılandırması
GLOBAL BEST PRACTICE IN - Debt structuring
•
•
12
Sermaye piyasalarındaki borçlanma
Borrowing from capital markets
Kredi veren kurumlar arasında borç dağılımı
Spreading debts between lenders
All material throught this brochure is subject to change without notice.
•
•
Vergi riskinin azaltılması
Reducing tax exposure
Türk kanunlarının sermaye gereksinimi üzerindeki etkileri
Turkish laws on capital requirements
• Potansiyel sorunlarını aşmak
Overcoming potential problems
NEW FEATURES YENİLİKLER
PRE-EVENT WORKSHOP
DOING BUSINESS IN TURKEY
Le d b y : M r. G ö k m e n B a ş p ı n a r & M r. A l i C e y l a n ( B a ş p ı n a r & Pa r t n e r s L a w Fi r m )
S u p p o r t e d b y : M r. N e c m e t t i n K a y m a z ( C h i e f P r o j e c t D i r e c t o r, I n v e s t m e n t S u p p o r t a n d
P r o m o t i o n a g e n c y o f Tu r k e y )
This Pre-event workshop - Doing Business in Turkey - can be booked by Turkey GRI
attendees in addition to the main program. The workshop is led by experts and ideal
for overseas investors, lenders and developers who are looking to do more and
better business in Turkey. There are limited places available, and can be booked
online or using the registration form on page 17.
MR. GÖKMEN BAŞPINAR
Partner
BAŞPINAR & PARTNERS
LAW FIRM
MR. ALİ CEYLAN
Partner
BAŞPINAR & PARTNERS
LAW FIRM
Workshop points include:
• Social and business customs
• Regional analysis
• Government overview
• Important legislation
• Tax implications
GELİŞTİRİCİ VİTRİNİ DEVELOPER SHOW CASE
In between each Discussion, you will be able to grab a coffee
and hear about new projects across Turkey. Each pre-selected
developer will have 10 minutes to pitch their project, with up
to 5 minutes Q&A. Initially, there are nine slots available on a
first-come-first-served basis (providing the criteria is met), so
if you’d find it useful to showcase you’re project then do get
in touch.
Tartışma konuları arasında, kahvenizi alırken Türkiye genelinde
gerçekleştirilen projeleri duyma fırsatını elde edeceksiniz.
Önceden seçilmiş geliştirici firmalar 10 dakikalık süre içerisinde
projelerini anlatabilecek ve ekstra 5 dakikalık süre zarfında
sorulan soruları cevaplandıracaklardır. Projelerin tanıtımı için 9
yerimiz mevcuttur. Bu yerler bize müracaat eden ve kriterlere
uyan ilk 9 gayrimenkul geliştiricisine verilecektir. Eğer siz de bu
vitrinde yer almayı dilerseniz lütfen bize müracaat ediniz.
PLEASE CONTACT: Kerisia (Keri) Powell • International Project Director | T + 44 (0) 207 121 5083 | [email protected]
PROJE SERGİLEYEN GELİŞTİRİCİ FEATURED DEVELOPER
1. Nidakule Ataşehir
2. Nidapark Seyrantepe
3. Palladium Tower
F o r f u r t h e r d e t a i l s p l e a s e g o t o : w w w. t a h i n c i o g l u . c o m
1
2
3
13
We are a full service law firm focused on real estate, M&A, banking & finance, competition,
employment, litigation, telecommunication and intellectual property.
Our Real Estate Team regularly advise multinational and Turkish real estate owners,
developers, investors, construction companies, banks and investment funds in all types of
domestic and cross-border RE transactions and asset management work.
Barlas Balcıoğlu
Partner & Head of Real Estate Team
[email protected] | Tel. +90 212 329 30 00
Galip M. Selçuk
Managing Partner & Head of Corporate and M&A Team
[email protected] | Tel. +90 212 329 30 00
YARIM GÜNLÜK SEMİNER SPONSORU
PRE-EVENT WORKSHOP SPONSOR
ALTIN SPONSOR
GOLD SPONSOR
SPONSORLAR SPONSORS
Main Fields: Real estate, litigation, corporate law,
M&A, international arbitration, energy, privatization
and intellectual property. The value of the
transactions and the disputes under real estate
being handled by Baspinar & Partners during 2011
– 2014 exceeds 2.7 billion $.
Mr. Gökmen Başpınar - Partner
Tel: +90 212 465 66 99
Our publications are fully open to your review at:
www.baspinar.av.tr
www.baspinar.av.tr
www.baseak.com
SPONSORLUK FIRSATLARI
BECOME A SPONSOR
GRI’ın eşsiz formatı katılımcılara rahat ve samimi bir ortam
sunuyor. Bu atmosfer sponsorlar için mükemmel fırsatlar
yaratıyor. Türkiye GRI’da:
GRI’s relaxed and intimate environment is unique. For a
sponsor, it creates an excellent opportunity to:
• Deneyiminizi gösterebilir • Anlamlı ilişkiler kurabilir • Bilinirliğinizi arttırabilir
• Yeni iş fırsatları yaratabilirsiniz
TÜRKİYE GRI’DA SINIRLI SAYIDA SPONSORLUK
FIRSATLARI SUNUYORUZ. BUNLAR ARASINDA:
• Eş-Başkanlık Paketleri
• Moderatör başkanlık paketleri
•
Ağırlama paketleri:
• GRI networking alanı: Oturumlar arasında üyelerimizin
yeni ilişkiler kurup, iş ilişkilerini geliştirebilecekleri
networking molaları verilmektedir. Bu molaların
gerçekleşdiği networking alanı için sponsorluklar mevcuttur.
• GRI Öğle Yemeği, Networking Yemeği ve İçki Resepsiyonu:
Bu önemli GRI aktivitelerinde yapılan sponsorluklar
kalabalıkta öne çıkmak için çok iyi bir seçenek.
• Demonstrate knowledge • Build meaningful relationships SPONSORSHIP OPPORTUNITIES INCLUDE:
• Co-Chairing Packages
• Moderating Chair Packages
•
Hospitality Packages:
• The GRI Networking Area: There are networking breaks in
between each discussion where our members cement their
friendships over refreshments. Sponsorship of this area
is available.
• The GRI Lunch, Dinner & Drinks Reception: Sponsorship of
the key networking events is a great way to stand out
from crowd.
PLEASE CONTACT:
Kerisia Powell • International Project Director | Tel: +44 207 121 5083 | [email protected]
14
• Raise awareness
• Generate new leads
GRI NETWORKING DINNER NETWORKİNG YEMEĞI
GRI NETWORKING YEMEĞINE KATILIN
JOIN THE GRI NETWORKING DINNER
GRI Networking Yemeği ilk günün (20 Nisan) içki resepsiyonu
sonrası gerçekleşecek.
The Turkey GRI Networking Dinner will take place at Al Bushra
Restaurant after the Drinks reception on Day One (20 April).
Yemek, eşsiz Boğaz manzarasıyla İstanbul Hilton Oteli’nin 9.
Katında Lübnan Mutfağı’nın en güzek örneklerini sunan Al
Bushra restoranında gerçekleşecek.
Located on the 9th floor within the Hilton hotel with stunning
views overlooking the Bosphorus, Al Bushra Restaurant will be
our location for an evening of networking over good food and
fine wine.
Bu sene ilk olarak yemek tüm katılımcılarına ve eşlerine açık
olacak. Tüm katılımcıların yemek için önceden kayıt
yaptırması gerekir.
For the first time, the GRI Networking Dinner is open to all
participants. Spouses are very welcome to join from 19H00. All
Co-chairs, delegates and sponsors (and spouses) must book
their dinner tickets in advance.
YEMEK ÜCRETI: € 75 Kişi başı (KDV Dahil)*
DINNER ENTRY: € 75 per person (including VAT)*
GÜZERGAH:
17.45 Hilton Bosphorous’ta GRI Kapanış Kokteyli
(GRI oturumlarının bitiminden sonra)
ITINERARY:
17.45 GRI Drinks Reception at Hilton Istanbul Bosphorus
(following GRI Discussion Sessions)
19.00 AL BUSHRA Restoran’ında aperatif
19.00 Apéritifs at the AL BUSHRA RESTAURANT
19.30 AL BUSHRA Networking Yemeği
19.30 Networking Dinner at the AL BUSHRA RESTAURANT
* Ücrete üç çeşit yemek, şarap, bira, su ve meşrubat dahildir. Diğer alkol, likör
ve pahalı ürünlerin siparişi durumunda ürünler restoran tarafından ayrı olarak
misafirlere ücretlenecektir.
*This includes a three-course meal with wine, beer, water and soft drinks.
Spirits, liqueurs and other expensive items will be charged separately by the restaurant.
SPONSORLUK İÇİN: HOW TO SPONSOR:
Kerisia Powell • International Project Director | Tel: +44 207 121 5083 | [email protected]
15
KAYIT BİLGİLERİ REGISTRATION NOTES
KAYIT VE ŞARTLAR
Kayıt ücreti konferansın tamamı içindir. Kayıt ayrı günlere yada konferansın bir bölümüne
bölünemez. Konferans ücreti kişi başınadır, kayıt kişiler arasında paylaşılamaz. Katılım
ücretinin konferanstan önce tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde katılım
mümkün olamayacaktır.
Hiçbir internet sitesi yada acentanın Türkiye GRI toplatısı için kayıt yetkisi yoktur.
Kayıdınızı sadece GRI websitesinden yapınız.
Ödeme yapıldıktan sonra konfirmasyon e-maili yollanacaktır. Eğer kayıt formunu yolladıktan
sonra 7 gün içerisinde konfirmasyon e-mailini almazsaniz lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Katılım iptali ve iş arkadaslarına transfer yazılı şekilde yapılmalıdır. İş arkadaşlarına
transfer toplantı öncesi her aşamada yapılabilir. 6 Mart 2014’a kadar yapılan iptallerde 90%
para iadesi yapılmaktadır. 6 Mart’dan sonra yapılan iptallerde para iadesi yapılamamaktadır.
TERMS & CONDITIONS
Registrations are for the full duration of the event and are not divisible into individual days
or any other fraction of the full event. Registrations are not divisible amongst participants.
Delegate fee must be paid in full prior to conference or admission is regrettably not possible.
We don’t authorise any third party websites to process registrations on our behalf.
Confirmation will be sent on receipt of payment. If you have not received confirmation
within 7 days of registration, please contact us to confirm your booking.
Cancellation and transfer to colleagues must be in writing and done before the event.
Transfer to colleagues is possible at any time. 90% refund will apply if cancellation notice is
received before 6 March 2014. We regret no refunds are possible for cancellations received
thereafter.
KAYIT BİLGİLERİ
Grup ücreti • Grup ücreti kişi başı ücrettir. 3 ya da daha fazla kişiye uygulanır. Aynı şirketten
olma zorunluluğu yoktur. Katılım ücret indirimleri kümülatif değildir.
Oturum (Eş-)başkan ücreti • programda yer alan endustri liderlerine (yatırımcı, geliştirici,
finansör) sunulmuştur.
Çek • Kredi kartı dışındaki diğer ödeme sekillerinde € 75 ek ücret mevcuttur.
GRI, Walkden House, 10 Melton Street London NW1 2EB - UK
Konferans Günü Ödeme • Konferans günü ödeme € 125 ek ücrete tabidir. Kayıt yalnızca kredi
kartı yada nakit olarak yapılabilir.
Yarım günlük seminerler • Yarım günlük seminerler Türkiye GRI katılımcıları içindir ve ekstra
ücrete tabidir.
REGISTRATION NOTES
Group Rate • Group rate is per person. Applies to groups of 3 or more participants. Need not
be from the same company. Please note that registration fee reductions are not cumulative.
Discussion Co-chair Rates • Selectively available to industry leaders (investors, developers
and lenders) involved in the program.
Cheque • Cheque and methods of payment other than credit cards incur an additional €75
charge. Payable to “GRI”. Mail cheque to:
GRI, Walkden House, 10 Melton Street, London, NW1 2EB, UK.
Onsite Registrations • Onsite Registrations paid in cash or credit card will be charged €125
more than otherwise applicable fee.
Half Day Workshops • Half Day Workshops are an additional option for Turkey GRI attendees.
VİZE BİLGİLERİ
Türkiye’ye giriş yapmak için vizeye ihtiyacınız olabilir. Vize basvurusu için GRI Türkiye’ye
katılacağınıza dair resmi bir mektup temin edilebilinir. Lütfen detaylar için
[email protected] adresine e-mail atınız.
VISA INFORMATION
Please note that a visa may be required to enter Turkey for the event. A formal letter of
confirmation can be arranged to assist with the visa application upon request. Please contact
[email protected] for further details.
OTURUM DİLİ
Oturumlar, İngilizce veya Türkçe olarak yer alacaktır. Tüm değil, talebe göre bazı oturumlarda
simultane tercüme yapılacaktır.
LANGUAGES
Discussions take place in either English or Turkish. Simultaneous translation might be
provided for some discussions based on demand.
VENUE
HILTON ISTANBUL BOSPHORUS ****
Cumhuriyet Caddesi Harbiye
Istanbul, 34367 - Turkey
VENUE
HILTON ISTANBUL BOSPHORUS ****
Cumhuriyet Caddesi Harbiye
Istanbul, 34367 - Turkey
Konaklama ücreti toplatı ücretine dahil değildir. Rezervasyonunuzu direk olarak Hilton
Istanbul Bosphorus internet adresinden yapabilirsiniz.
Tüm otel bilgilerine www.globalrealestate.org/Turkey2015/Venue, adresinden ulaşabilirsiniz.
Lodging costs are no included in the conference fees. Please visit the Hilton Istanbul
Bosphorus website directly for the best available rates.
Complete venue information is available online www.globalrealestate.org/Turkey2015/Venue
Inquiries & Further Information:
www.globalrealestate.org
F O R P R O G R A M O P P O R T U N I T I E S C O N TA C T:
Bilfer Budak Roche • Director, Turkey
Tel: +44 20 7121 5067
Email: [email protected]
F O R M E D I A & PA R T N E R S H I P S C O N TA C T:
Berna Turner • Senior Marketing Manager
Tel: +44 20 7121 5087
Email: [email protected]
16
MAIN OFFICE:
511 Avenue of the Americas - Suite 4100, New York, NY 10011, USA
EUROPEAN OFFICE:
10 Melton Street, London, NW1 2EB, UK
F O R G E N E R A L E V E N T E N Q U I R I E S C O N TA C T
Tel +44 20 7121 5060
REGISTRATION FORM KAYIT FORMU
TÜRKİYE GRI 2015
ONLINE KAYIT
REGISTER ONLINE
ALTERNATİF KAYIT YÖNTEMLERİ • ALTERNATIVE WAYS TO REGISTER
www.globalrealestate.org/Turkey2015/Registration
 KAYIT BİLGİLERİ REGISTRATION DETAILS
İSİM FIRST NAME
SOYAD SURNAME
Formu tarayıp email atın • Scan & email this form to:
[email protected]
Bu formu doldurup fax çekin • Tear out & fax this form to:
+44 20 7388 8740
Sorularınız için bizi arayın • Call & talk to us on:
+44 20 7121 5060
Email
Fax
Tel
6 MART’A KADAR 200 EURO İNDİRİMLİ KAYIT OLUN
REGISTER BY 6 MARCH AND SAVE €200
TÜRKİYE GRI 2015
DELEGATE
GROUP
per person*
DISCUSSION
(CO-)CHAIR*
6 Mart’a kadar • Before 6 Mar
EARLY BIRD RATE
 € 2,275
 € 2,075
 € 2,275
6 Mart’tan Sonra • After 6 Mar
STANDARD RATE
 € 2,475
 € 2,275
 € 2,475
DINNER RATE
 € 75** (per person)
Istanbul, 20-21 Nisan • 20-21 April
POZİSYON POSITION/JOB TITLE
TEL
EMAIL
ŞİRKET COMPANY
NUMBER OF DINNER TICKETS:
 1  2 (with spouse)
SPOUSES NAME:_______________________________
ASİSTAN ASSISTANT
ASİSTAN TEL ASSISTANT TEL
TOPLANTI ÖNCESİ YARIM GÜNLÜK SEMİNER PRE-EVENT WORKSHOP
 € 300
(per person)
DOING BUSINESS IN TURKEY
20 Nisan (9:30-13:00) • 20 Apr (9:30-13:00)
ASİSTAN EMAİLİ ASSISTANT EMAIL
ADRES ADDRESS
Kredi kartı dışındaki ödemeler için ek ücret * Fee for payment methods other than credit card*:
No fee applicable for credit card payments
 € 75
Konferans günü ödeme - ek ücret* Fee for onsite payment (credit card or cash only)*:
 € 125
* Refer to registration notes on opposite page.
ref: BR
 ÖDEME DETAYLARI PAYMENT DETAILS
ŞEHİR CITY
İLÇE STATE/PROVINCE/COUNTY
POSTA KODU POSTCODE
ÜLKE COUNTRY
Form elimize ulaşınca fatura gönderilecektir. A receipt will be returned.
Lütfen seçiniz. Please Tick
qTRANSFER
(+ € 75)
qCHEQUE
(+ € 75)
qCREDIT/DEBIT CARD
(please fill in mandatory fields*)
*KREDİ KARTI ÜZERİNDE YAZAN İSİM NAME ON CARD
WEB SİTESİ DIVISION’S WEB ADDRESS (ex: www.company.ext/division...)
qYATIRIMCI INVESTOR
qEMEKLİLİK FONU PENSION (Investor)
qGAYRİMENKUL GELİŞTİRİCİ
PROPERTY COMPANY (Developer)
qALTYAPI ŞİRKETİ INFRASTRUCTURE COMPANY
q
FİNANSÖR LENDER
qHOTEL HOTEL (Company)
qYATIRIM BANKASI INVESTMENT BANK
qCORPORATE (User)
qTEMSİLCİ AGENT (Surveyor)
qDANIŞMAN ADVISOR (Accountant/Tax)
qAVUKAT LAWYER
qMİMAR/MÜHENDİS A&E (Architect/Engineer)
qŞİRKET TITLE (COMPANY)
qHÜKÜMET TEMSİLCİSİ GOVERNMENT (Officials)
qEKONOMİK KALKINMA ECONOMIC DVPMT.
qAKADEMİK ACADEMIC (Think Tank)
qMEDYA MEDIA
qKONFERANS ŞİRKETİ
TRADE (Group/Exhibit/Conference Organiser)
qDİĞER OTHER _________________________
Konferans sırasında tanıtım ve arşiv amaçlı fotoğraf ve film çekilmektedir. Konferansa katılarak fotoğraflanmaya onay
vermiş bulunuyorsunuz.
With due sensitivity the GRI may film or photograph this event for printed & electronic marketing purposes. By attending the
event you are giving consent to be filmed or photographed. No individually identifiable images will be used where requested.
*KART NUMARASI CARD NUMBER
*SON KULLANMA TARİHİ EXPIRY
*(1) GÜVENLİK KODU CSC/CVV *İMZA SIGNATURE
KREDİ KARTI FATURA ADRESİ CREDIT CARD BILLING ADDRESS (Please provide if different from address on left)
*ŞEHİR CITY
İLÇE STATE/PROVINCE/COUNTY *POSTA KODU POSTCODE
(1)Güvenlik kodu kredi kartının arkasında yer alan 3 haneli numaradır.
American Express kartları için kartın önünde, numaranın üzerinde
yer alan 4 haneli numaradır.
ÜLKE COUNTRY
(1)The CSC is the final three digit number printed on the reverse of
your card along the signature strip. American Express cards, please
provide the four digit CVV located above the long card number.
17
ASIA
The 5th Annual
D I S C U S S I O N CO - C H A I R S I N C LU D E
GRI2015
SINGAPORE 22-23 APRIL
Richard Brown
Managing Partner
BROOKFIELD FINANCE
Fred Uruma
President & CEO
TOUCHSTONE
CAPITAL MANAGEMENT
Hubert Shea
MD Real Estate
LVMH
Jonathan Campbell
MD - RE Investment
VINACAPITAL GROUP
visit website for all attendees
D I S C U S S I O N TO P I C S
G LOB A L INV ESTM ENT D ESTINATIONS • COR E A SIA N MA R K E TS
EM ER GING A SIA N MA R K E TS • C HINA
www.globalrealestate.org/Asia2015
Monica Zhang • +44 20 7121 5089 | [email protected] MENA
GRI2015
DUBAI 2-3 NOVEMBER
JOIN REAL ESTATE
LEADERS IN
M I D D L E E AS T
& NORTH AFRICA
Bilfer Budak Roche • +44 20 7121 5067 | [email protected] 18
www.globalrealestate.org/MENA2015
UPCOMING GRI EVENTS
GRI toplantılarının amacı gayrimenkul sektörün üst düzey yöneticilerini biraraya getirip, kişisel bir
ortamda fırsatları değerlendirmelerine olanak sağlamaktır.
GRI meetings provide a forum for the world’s leading real estate players to develop valuable
relationships, find new business partners, and strengthen their global networks.
GRI toplantılarında konuşmacı veya panelist yoktur; oturumlar, tüm katılımcıların iştiraki ile gerçekleşmektedir.
At GRI meetings there are no speakers or panellists, just informal discussions in small groups, where everyone participates equally.
ASIA
2015
2016
GRI2015
TÜRKİYE TURKEY
GRI2015
TURKEY GRI 2015
Istanbul, 20-21 April
BRITISH
AFRICA GRI 2015
Johanesburg, 21-22 April
GRI2015
ASIA GRI 2015
Singapore, 22-23 April
CEE
GRI LOTEAMENTOS
& COMUNIDADES
PLANEJADAS
AFRICA
GRI2015
CHINA
GRI2015
GRI2015
2015
BRITISH GRI 2015
London, 28-29 April
DEUTSCHE
GRI2015
GRI RESIDENTIAL
BRAZIL 2015
São Paulo, 28-29 April
GRI
EUROPE
SUMMIT
2015
DEUTSCHE GRI 2015
Frankfurt, 6-7 May
RUSSIA
GRI2015
ESPAÑA
GRI2015
GRI LOTEAMENTOS &
COMUNIDADES
PLANEJADAS 2015
Sao Paulo, 19-20 May
ESPAÑA GRI 2015
Madrid, 20-21 May
CEE GRI 2015
Prague, 1-2 June
SHOPPING BRAZIL
GRI 2015
São Paulo, 16-17 June
CHINA GRI 2015
Shanghai, 3-4 September
GRI EUROPE
SUMMIT 2015
Paris, 10-11 September
LATIN
AMERICA
Deutsche GRI
GRI2015
Wohnen 2015
GRI2015
INDIA GRI 2015
Mumbai, 18-19 November
2016
GRI CHAIRMEN’S
RETREAT
INDIA
BRAZIL INFRA GRI 2015
São Paulo, 28-29 October
RUSSIA GRI 2015
Moscow,
30 September-1 October
MENA GRI 2015
Dubai, 2-3 November
Global Real Estate Institute
ITALIA GRI 2015
Milan, 24-25 November
@RealEstateGRI
DEUTSCHE GRI
WOHNEN 2015
Berlin, 24-25 November
LATAM GRI 2015
coming soon
GRI CHAIRMEN'S
RETREAT 2016
St Moritz, January
facebook.com/globalrealestate.org
www.globalrealestate.org | [email protected] | Tel: +44 20 7121 5060 | Fax: +44 20 7388 8740
19
ALTIN SPONSOR
GOLD SPONSOR
PROJE SERGİLEYEN GELİŞTİRİCİ
FEATURED DEVELOPER
YARIM GÜNLÜK SEMİNER SPONSORU
PRE-EVENT WORKSHOP HOST
SEKTÖR ORTAKLARI
INDUSTRY PARTNERS
MEDYA ORTAKLARI
MEDIA PARTNERS
WWW.GLOBALREALESTATE.ORG
20

Benzer belgeler