fujı frenıc lıft dişlisiz motor parametreleri

Transkript

fujı frenıc lıft dişlisiz motor parametreleri
FUJI FRENIC LIFT DİŞLİSİZ MOTOR PARAMETRELERİ
F01
F03
F04
F05
F07
F08
F23
F24
F25
F26
F42
E01
E02
E03
E04
E07
E08
E14
E20 (Y1)
E22 (Y3)
E23 (Y4)
E24 (Y5)
E31
E32
E34
E35
E48
C03
C06
C07
C09
C11
C21
0
Max. Hız (Motor RPM Etikete Bak)
Motor RPM (Etikete Bak)
Motor Voltajı (Etikete Bak)
2.5sn (Hızlanma Zamanı)
2,0sn (Yavaşlama Zamanı)
00 rpm (Başlama Deviri)
0.60sn (Başlangıçta Tutma Süresi)
00 rpm (Durma Hızı)
10-15 Khz
1 (Dişlisiz Motor)
0---HIZLI
(SS1)
2---YAVAŞ (SS4)
1---REV
(SS2)
8---RESET
7---BX
63---BATRY
1sn
12---ÇIKIŞ KONT.
2 ---FDT
37---ID (Batarya çalışmasında akım tespiti)
57---FREN
20
3
0.8xIn (Batarya çalışmasında yöntesti akımı)
2.5sn
3 (Ekranda motor hızını göster)
6 rpm
Kurtarma hızı (Ayarlayın)
45 rpm
Revizyon hızı (Ayarlayın)
6 rpm
Yavaş hız (Ayarlayın)
Ara hız (Ayarlayın)
Motor rpm
Yüksek hız (Ayarlayın)
0---Dev/dk (Hız Komutu birimi - rpm)
P01
P02
P03
P06
P07
P08
H06
L01
L02
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L26
L28
L36
L38
L65
L66
L67
L68
L69
L80
L81
L82
L83
L85
L86
L98
L99
Kutup sayısı (Etikete Bak)
(P01'i F03 parametresinden önce ayarlayınız)
Motor gücü.... KW (Etikete Bak)
Motor akımı In...A (Etikete Bak)
000A (Motorun Yüksüz Akımı)
5%
10%
3 dk.(Fan Stop)
4 (Enkoder Kart Modeli)
Enkoder Pulse Sayısı.....P/R
011
110
100
111
001
010
101
S Eğrisi 1
S Eğrisi 2
S Eğrisi 3
35%
25%
25%
S Eğrisi 8
30%
S Eğrisi 10
20%
2.00
2.00
1
2s
0,50 s
2,5
(ASR P Sabiti)
0,01
(ASR I Sabiti)
1
100%
0.2 sn. Fren Açma Süresi
0.1 sn. Fren Kapatma Süresi
0.2 sn. Ana Kontaktör Çekme Süresi
0.1 sn. Ana Kontaktör Bırakma Süresi
motor yon degıstırme FWD
motor yon degıstırme REW
DİŞLİSİZ MOTOR KUTUP TANIMA İŞLEMLERİ
1- Cihaza enerji vermeden Enkoder bağlantılarının doğruluğundan emin olun.
2- Cihaz içerisinde PLC ve EN girişlerini kısa devre ediniz. (Kutup tanıma işlemini yapabilmek için EN girişinin aktif olması
gerekmektedir.)
3- Cihaz üzerinden REM/LOC butonuna bir süre basılı tutup cihazı LOCAL konuma alınız.
4- Motor kablolarını sürücüye direkt bağlayın veya K1-K2 kontaktörleri üzerine bastırarak inverter-Motor arası elektriksel
bağlantıyı sağlayınız. (Güvenlik devresi tamam ise (120-130-140 varsa) cihaz kontaktörleri otomatik çektirecektir.)
5- L03 parametresini (2) ayarlayın FUNC/DATA butonuna basın. Daha sonra FWD veya REV butonlarından birine basarak
işlemi başlatın. (Bu işlemde cihaz motoru döndürmeden kutup tanıma işlemini otomatik olarak yapacaktır. İşlem esnasında
Motordan ses duyabilirsiniz). Cihaz kutup tanıma ayarının sonucunu L04 parametresine kayıt eder. İşlem esnasında ER7
Hatası oluşursa motor fazlarından (U-V-W) ikisini yer değiştirin. Hatayı resetleyip işlemi yeniden başlatın.
6- Kutup tanıma işleminin doğrulanması amacı ile 5. maddeyi bir kere daha uygulayınız.
7- İşlem tamamlandıktan sonra PLC/EN arasındaki köprülemeyi kaldırınız. EN girişi pasif hale gelmeli. Daha sonra REM/LOC
tuşuna tekrar bir süre basarak cihazı REM konumuna getiriniz.