Google Uygulamarından NoodleTools`a Erişim Robert Kolej`de

Transkript

Google Uygulamarından NoodleTools`a Erişim Robert Kolej`de
GoogleUygulamarındanNoodleTools’aErişim
Robert Kolej’de NoodleTools’a erişim Google uygulamaları üzerinden
gerçekleşmektedir. NoodleTools’a erişim için yeni bir kullanıcı oluşturabilir ya
damevcutNoodleToolshesabınızıkullanabilirsiniz.
NoodleTools’a erişim için, aşağıdaki görselde yer alan “Google Apps Universal
Navigation Bar” içindeki NoodleTools butonunu kullanınız. Google ana sayfada
(www.google.com) uygulama butonu bulunmamaktadır. NoodleTools butonuna
erişebilmekiçinbirGoogleuygulaması(“MailyadaDrive”)içindeolmalısınız.
NoodleTools’aaşağıdakilinktende
erişebilirsiniz.
http://www.noodletools.com/logon/gapps/land
ing/robcol.k12.tr
iPADyadaherhangibirtabletkullanıyorsanız,
bucihazlardakiuygulamamenüsünde
NoodleToolsbutonubulunmadığıiçin,erişimiçin
bulinkikullanmalısınız.
NoodleTools’aGiriş
“GoogleUniversalNavigationBar”dayeralanNoodleToolsbutonunayada
yukarıdakilinketıklayınız.BulinksiziGoogleuygulamasınıseçeceğinizsayfaya
yönlendirecek.Googleuygulamalarınınbulunduğusayfayailkgirişinizdeğilise,
doğrudanNoodleToolshesabınızagirebilecekvedahaönceoluşturduğunuz
projelerinizinyeraldığısayfayıgörüntüleyebileceksiniz.Builkgirişinizise,
açılanpenceredenyenibirhesapoluşturabiliryadavarolanhesabınızlagiriş
yapabilirsiniz.
DahaÖnceVarOlanHesabınızaErişim
NoodleTools’aGoogleuygulamasıileilkkezgirişyapıyorsanız,aşağıdakiekran
ilekarşılaşacaksınız.Dahaönceyarattığınızhesabınızagitmekiçinkullanıcı
adınızıveşifrenizigirerek“submit”butonunatıklayınız.Buişlemdensonra
Googlehesabınız,sahipolduğuzNoodleToolshesabınızlaeşleşecekvesisteme
hergirişinizdeprojelerinizigörüntüleyebileceksiniz.
YeniHesapOluşturma
DahaönceNoodleToolshesabıaçmadıysanızvebirNoodleToolshesabınasahip
olmakistiyorsanız,ekrandayeralan“CreateNewAccount”butonunatıklayarak
hesabnızıoluşturabilirsiniz.

Benzer belgeler