1. http://portal.tkgm.gov.tr/ linki ile uygulamaya erişilir. 2. Aşağıdaki

Transkript

1. http://portal.tkgm.gov.tr/ linki ile uygulamaya erişilir. 2. Aşağıdaki
1.
2.
http://portal.tkgm.gov.tr/ linki ile uygulamaya erişilir.
Aşağıdaki ara yüz açılacaktır. Burada E-devlet Şifresiyle Giriş butonuna tıklanır.
3.
Aşağıdaki ara yüz açılacaktır. Burada e-Devlet Şifresi butonuna tıklanır
4.
Aşağıdaki ekran gelecektir. Burada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bildirilen kullanıcılar tarafından kullanıcı
T.C. Kimlik No ile e-Devlet Şifresi girilerek Gönder butonuna basılır.
5.
Sayfa E-Devlet kapsına yönelerek burada kullanıcı doğrulandıktan sonra yetkiler dahilinde aşağıdaki modüller
sayfası gelecektir. Burada Emlak Beyan Taşınmaz Sorgulama Modülü seçilir.
6.
Aşağıda gelen ekranda sorgulama yapılmak istenen şahıs TC Kimlik No, Adı, Soyadı, Baba Adı bilgileri eksiksiz
olarak girilir.
7.
TC Kimlik No bilgisine ve Ad, Soyad, Baba Adı bilgilerine göre bulunan taşınmazlar iki liste olarak listelenir. Yeni
sorgulama yapılması için tekrar TC Kimlik No, Adı, Soyadı, Baba Adı bilgileri eksiksiz olarak girilir.
Önemli Not: Ad, Soyad ve Baba Adına göre (T.C. Kimlik no olmadan) gelen sorgu sonuçları, isim benzerliği
olabileceğinden; parselin niteliğine de dikkat edilerek ayrıntılı bilgi taşınmazın bulunduğu ilçe Tapu Müdürlüğünden
öğrenilebilir.