TNT Express tarafından stisnai Lityum Bataryaların Ta şınması

Transkript

TNT Express tarafından stisnai Lityum Bataryaların Ta şınması
TNT Express tarafından İstisnai Lityum Bataryaların Taşınması
Neden tehlikeli
üründür?
Farklı taşıma
şekilleri için
geçerli
yönetmelikler
nelerdir?
Elektronik cihazların pek çoğunu çalıştırmak için kullanılan lityum bataryalar (veya piller),
aşırı ısınıp, belirli koşullar altında tutuşabileceği için Tehlikeli Ürün olarak
değerlendirilmektedir.
HAVA
YOLU
IATA DGR’ nin 53./2012 yayını: İlgili Paketleme Talimatları Bölüm II
KARA
YOLU
ADR’ ye bağlı ülkelerde (yani: Avrupa) ADR’ nin 2011 yayını: Özel Hüküm 188
ADR olmayan ülkelerde (yani: Dünyanın Geri Kalan Kısmı) herhangi bir ilgili yerel
mevzuat
DENİZ
YOLU
IMDG yönetmeliğinin 2010 yayını: Özel Hüküm 188
Her bir bataryanın/pilin BM Test Kılavuzu ve Kriterlerindeki her bir test gerekliliklerini
karşıladığı kanıtlanmış olmalıdır. Batarya imalatçısı bu durumun söz konusu olup
olmadığını teyit edebilmelidir.
İstisnai Lityum
Pillerin
taşınmasına ilişin
genel gereklilikler
nelerdir?
İlgili IATA DGR Paketleme Talimatları Bölüm II ve/veya ADR ve IMDG Yönetmeliği Özel
Hüküm 188’in gerekliliklerine uygun olmayan lityum bataryaları içeren sevkıyatlar
tamamıyla ‘‘9.Sınıf’’ tehlikeli ürünler olarak beyan ve sevk edilmelidir.
HAVA
YOLU
Bataryaları/pilleri taşımaya hazırlayan veya taşınmasını öneren herhangi bir kişi,
ilgili düzenleyici gerekliliklerden üzerine düşen sorumluluklara dair yeterli talimat
almalıdır.
Güvenlik gerekçesi ile imalatçısı tarafından kusurlu olduğu belirtilen veya hasar
görmüş olan, tehlikeli ısı, yangın veya kısa devre yapma potansiyeli bulunan
lityum bataryaların hava yolu ile taşınması yasaktır.
Pil /batarya
kapasitesine dair
sınırlamalar
nelerdir?
Lityum İYON = Maksimum Watt-saat oranı
Piller: 20 Wh
Bataryalar: 100 Wh
Lityum METAL = Maksimum lityum içeriği
Piller: 1 gram
Bataryalar: 2 gram = toplam lityum içeriği
Her bir batarya/pil, bataryayı/pili tamamıyla muhafaza eden paket(ler)in içine
yerleştirilmelidir.
Açık
pilleri/bataryaları
nasıl
paketlemeliyim?
Her bir batarya/pil, kısa devre oluşumunu önleyecek şekilde korunmalıdır.
Her bir paketin dış kısmı, içinde bulunan bataryalara/pillere herhangi bir hasar
vermeksizin ve/veya bataryaların (veya pillerin) birbirlerine temas etmesine ve/veya
içeriğin etrafa saçılmasına izin vermeksizin, herhangi bir taraftan (yönden) 1.2 m düşme
testine dayanıklı olmalıdır.
HAVA
YOLU
KARA
& DENİZ
YOLU
Ekipmanın
içindeki
pilleri/paketleri
nasıl
paketlemeliyim?
Lityum İYON: Maks. beher paket ağırlığı: 10 kg brüt
Lityum METAL: Maks. beher paket ağırlığı: 2.5 kg brüt
Maks. beher paket ağırlığı: 30 kg brüt
Ekipman, cihazın yanlışlıkla çalışmasını önleyecek etkin bir yöntem ile donatılmalıdır.
Bataryalar/piller kısa devreyi önleyecek şekilde korunmalıdır.
Ekipmanın, içinde bulunan bataryaya yeterli koruma sağlamaması durumunda, ekipman
yeterince dayanıklı olan ve paket kapasitesi ile paketin kullanım amacına uygun tasarımı
bulunan malzemeden imal edilmiş olan dayanıklı dış pakete yerleştirilmelidir.
Ekipmanın içinde bulunan 4 pil yada 2 bataryayı (yada daha az) içeren paketler için
etiketleme/işaretleme gerekli değildir
Düzenleyen: TNT Express Operations Excellence – Tehlikeli Mallar Departmanı
Versiyon: Aralık 2011 (2012 IATA DGR gereklilikleri dâhil)
Sayfa 1 / 2
TNT Express tarafından İstisnai Lityum Bataryaların Taşınması
HAVA
YOLU
Her bir paket komple lityum batarya etiketi ile etiketlenmelidir.
Bu etiket;
’Lityum iyon batarya’ veya ‘Lityum metal batarya’ ifadesini
-> sevkıyata ve sevkıyatın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilginin
alınabileceği bir telefon numarası içermelidir.
Etiketin özellikleri:
Paketleri nasıl
etiketlemeliyim/
işaretlemeliyim?
KARA
&
DENİZ
YOLU
Tasarım: Örneğe bakınız
Minimum boyutları: 120 × 110 mm
Her bir paket aşağıda belirtilenlerle (göstergelerle) işaretlenmelidir:
-> paketin (duruma göre) lityum iyon/metal batarya/pil içerdiği
-> paketin özenle taşınması gerektiği
-> paketin hasar görmesi durumunda tutuşma tehlikesinin söz konusu olduğu
-> paketin hasar görmesi durumunda, gerektiğinde kontrol ve yeniden
paketlemenin yapılabilmesi için özel prosedürlerin uygulanması gerektiği
-> sevkıyata ve sevkıyatın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilginin alınabileceği bir telefon
numarası
Lityum batarya kullanım etiketini taşıyan her bir LB gönderisi (yada yukarıda belirtildiği
Paket ile birlikte
bir belge de
vermeli miyim?
gibi karayolu /deniz yolu için ) aşağıdaki hususları belirten bir belge de gönderilmelidir:
-> paketin (duruma göre) lityum iyon/metal batarya/pil içerdiği
-> paketin özenle taşınması gerektiği ve paketin hasar görmesi durumunda tutuşma
tehlikesinin söz konusu olduğu
-> paketin hasar görmesi durumunda, gerektiğinde kontrol ve yeniden paketlemenin
yapılabilmesi için özel prosedürlerin uygulanması gerektiği
-> Ayrıntılı bilgi için bir telefon numarası
Bu gereklilik özetinin son sayfası bu gerekliliklere uygun olan “sevkiyatçının istisnai lityum
bataryalar için teyidi” ‘ne ilişkin şablonu içermektedir. Belirli ticari hava yollarında kabul
için içeriği gerekli olduğundan bu şablonun kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir.
Kendi belgesini kullanmak isteyen sevkiyatçılar belgenin sorunsuz bir transit sağlanması
için verilen şablonun tüm unsurlarını içerdiğinden emin olmalıdırlar (uygunluk açıklaması
dahil).
DG için Sevkıyatçı Beyanı gerekmemektedir.
Alış Adresi (4) sevkıyatçının telefon numarasını da içermelidir.
Tehlikeli Mallar (7): ‘Evet’ işaretlenmelidir.
HAVA
YOLU
Lityum batarya etiketi taşıyan sevkiyatlar için Özel Teslimat Talimatları (9) (duruma
göre) aşağıdaki açıklamayı içermelidir:
“Lithium Ion Batteries, Not Restricted, PI#” (*)
“Lithium Metal Batteries, Not Restricted, PI#” (*)
(*) Geçerli IATA DGR Paketleme Talimatı Numarasını girin
IATA Lityum batarya kılavuz belgesi; lityum batarya bilgileri ile AWB’nin
TNT İrsaliyesini
(awb) nasıl
doldurmalıyım ?
düzenlenmesi gerektiğinde IATA tehlikeli ürünler kurulunun aldığı kararları
yansıtacak şekilde güncellenmelidir;
-> lityum batarya etiketinin yapıştırılması gerektiğinde “AWB’nin yalnızca aşağıdaki
açıklamaları içermesi gerekmektedir
“Lithium Ion/metal cell/battery, Not Restricted, PI#” ”
Yalnızca
KARA &
DENİZ
YOLU
Özel Teslimat Talimatları (9) aşağıdaki açıklamayı içermelidir:
”Excepted Lithium Batteries as per Special Provision 188”
EĞER BİR SEVKİYAT HAVA YOLU İLE TAŞIMA İÇİN UYGUNSA BUNUN YERİNE HAVA YOLU İLE
TAŞIMA AÇIKLAMASI KULLANILABİLİR
Düzenleyen: TNT Express Operations Excellence – Tehlikeli Mallar Departmanı
Versiyon: Aralık 2011 (2012 IATA DGR gereklilikleri dâhil)
Sayfa 2 / 2
TNT Express tarafından İstisnai Lityum Bataryaların Taşınması
Tek bir sevkıyatta
İstisnai Lityum
Batarya içeren
birden fazla paketi
birleştirebilir
miyim?
Yukarıdaki ilgili gerekliliklere uygun olan her bir ayrı paket birleştirilebilir.
HAVA
YOLU
Overpack (bütünleşik paket) üzerine ‘overpack’ işareti konmalıdır ve overpack
içindeki bireysel paketlerin üzerindeki etiketler görünür değilse veya etiket gerekli
değilse (yukarıdaki gibi) Lityum Batarya Etiketi ile etiketlenmelidir.
Lütfen geçerli taşıma gerekliklerine dair tüm ayrıntılar için ilgili DG yönetmeliklerine bakınız. Bu genel açıklamalar yalnızca bilgi amaçlıdır ve sonuç olarak Lityum Batarya
sevkıyatçıları ve paketleyicileri için geçerli olan IATA DGR eğitim gerekliliklerinin yerine geçmesi öngörülmemektedir.
Lityum Metal Bataryaların hava yolu ile Birleşik Devletlere, Birleşik Devletlerden ve Birleşik Devletler üzerinden hava yolu ile taşınması kısıtlanmıştır, lütfen daha fazla bilgi için IATA DGR’ ye bakınız.
Düzenleyen: TNT Express Operations Excellence – Tehlikeli Mallar Departmanı
Versiyon: Aralık 2011 (2012 IATA DGR gereklilikleri dâhil)
Sayfa 3 / 2

Benzer belgeler

Lütfen - Pegasus

Lütfen - Pegasus  Bataryaları/pilleri taşımaya hazırlayan veya taşınmasını öneren herhangi bir kişi, ilgili düzenleyici gerekliliklerden üzerine düşen sorumluluklara dair yeterli talimat almalıdır.

Detaylı