(Microsoft PowerPoint - Ye\376im Mutlu.ppt)

Transkript

(Microsoft PowerPoint - Ye\376im Mutlu.ppt)
Smart Work ile Süreçlerinizi
Daha Verimli Hale Getirin
Yeşim MUTLU
IBM ÇözÜrün
ümler
Zirvesi
WebSphere
Müdürü
2011
• Đş Süreci Yönetimi
• Websphere Lombardi Edition
• Örnek Proje Profili
• Referanslar
• Đş Süreci Yönetimi
• Websphere Lombardi Edition
• Örnek Proje Profili
• Referanslar
ĐSY #1 - Gartner 2010 CIO Gündemi
(Gartner 2010 CIO Gündemi Yönetici Özeti)
ĐSY Teknoloji ile değil, değer katmakla ilgilidir.
•
ĐSY Tanımı:Kuruluşunuza ve son müşterilerine sağlanacak değeri optimize etmeniz
için, kuruluşun temel aktivitelerini, tutarlı bir şekilde ölçebileceğiniz süreçlerle
uyumlu hale getirmenizi sağlayan bütünleştirilmiş bir yaklaşımdır.
Bütünleşik
Süreçler
Ölçüm
Optimize Etmek
Manuel ve Anlık Süreçler..
Resmi olmayan
iletişim
yöntemleri
Hesap
Ekipleri
3
6
Fatura
Uzlaştırma
Ekipleri
Üst Düzey
Yönetim
Müşteri
Hizmetleri
Hesap
Yönetimi
1
Dökümante
edilemeyecek
aktiviteler
Önceliklendirme?
2
Bilgi akışındaki
aksaklık ve
tutarsızlıklar
4
Sürece hakim
olamamak
5
Ölçümlenemeyec
ek süreçler
...ĐSY, Yönetilen, Esnek Süreçler Sağlar
Hesap
Ekipleri
Fatura
Uzlaştırma
Ekipleri
Müşteri
Hizmetleri
Süreç
Üst Düzey
Yönetim
Hesap
Yönetimi
• Đş Süreci Yönetimi
• Websphere Lombardi Edition
• Örnek Proje Profili
• Referanslar
Lombardi kullanan kuruluşlar ĐSY olgunluğu
bakımından en ileri örnekler arasındadır. Bu
örnekler, ĐSY'nin kuruluş çapında yaygın olarak
benimsenmesini, dolayısıyla dönüşüm sağlayan iş
sonuçlarının sağlanmasını sergiler.
— Gartner
2009 ĐSY Paketleri için Magic Quadrant
16
Lombardi BPM ile tüm iş birimlerinde süreçler
belirlendi ve standardize edildi.
28 Ülkede
16 Đş Biriminde
Đlk yılda 2.000.000 €
tasarruf edildi.
1
Foreign Currency Exchange Corp.
6+ ay
Lombardi BPM ile uygulama geliştirme süresi
yarıya indirildi.
3 ay
100%
Lombardi BPM manuel işi % 85 azalttı.
15%
40%
Lombardi BPM tekrarlanan işleri 35%
Azalttı.
5%
Ne yaptığınız değil, Nasıl
yaptığınız... Lombardi’nin
getirdiği büyük fark budur.
— Jose Francisco Vergara
Đş Süreçleri ve Bilgi Yönetimi Müdürü , Iron Mountain
Basitlik
–Gelişmişlik ile Gelen
Bir Araya Getirme -Đş Birimi ve BT
Tekrarlanabilirlik
Programları
- ĐSY Projeleri ve
Basitlik
(-Gelişmişlik ile gelen)
Geleneksel ĐSY/Süreç Uygulama Yaşam Döngüsü
Java Geliştiricileri
Teknik Uzmanlar
Kullanıcılar /
Yöneticiler
Đş Birimi
Modelleyicileri
Hizmet Geliştirme
Araçları
Görev Portalı
BPEL Modelleyici
Bütünleştirme
Araçları
Đş Birimi Modelleyici
Son Kullanıcı
Formları
Kural Modelleyici
Devreye Alınan
Kod Sürümü 1
...
Devreye Alınan
Kod Sürümü N
Kural Geliştirme
Araçları
?
?
Raporlar
?
Bu öğelerin birbiriyle ilişkisi nedir?
?
?
Her şey birbiriyle uyumlu mu?
Lombardi "Paylaşılan Model" Mimarisi
Süreç Geliştiricileri
Đş Birimi Analistleri /
Geliştiricileri
Geliştirme Ortamı
Grafik Uygulama
Paylaşılan Süreç
Modeli
Yöneticiler / Analistler
Kullanıcıla
r
Raporlar
Kullanıcı Portalı /
Formlar
Lombardi "Paylaşılan Model" Mimarisi/Görevleri
Süreç Portalı
Süreç Danışmanları
Süreç Denetçisi
Süreç Puan Tabloları
Hizmeti
Modelleyici
Çalışan
Yönetici
Süreç Modelleyici
Süreç Optimize Edici
Geliştirici
Đş Birimi Analisti
Veri
Yönetimi
Đş Birimi Analisti
Analitik
Süreç/Đş Birimi
Kuralları
Ölçüler
Đnsan Arabirimleri
Sisteml
er
Olay
Đş Akışı
Olay
Đzleme
Benzetim
Sistem
Bütünleştirme
Modelleme
21
Paylaşılan Model
Bir Araya Getirme
(Đş Birimi ve BT )
Resim = Süreç
Tekrarlanabilirlik
(ĐSY Projelerinin ve Programlarının)
Đlk Yıl Uygulanan Đş Birimi Süreçleri
Menkul Değer Başvurusu Đşleme
Đş Akışı ve Đş Etkinliği
Đzleme
"Money In" - Prim Đşleme
Đstisnaların yönetimi
“Life Informal” Sigorta Poliçesi
Oluşturma
Đş Akışı
Müşteri Memnuniyeti
Anketi Takibi
Toplu otomasyon
Yeni Ürün Kurulumu
Tek giriş noktası
Yeni Đlke Uygulama Belgeleri Sıralama / Yönlendirme / Arama
Đş Akışı ve Đstisna
yönetimi
Şikayet Yönetimi /
Hizmet Kurtarma
Đş Akışı ve Đş Etkinliği
Đzleme
• Đş Süreci Yönetimi
• Websphere Lombardi Edition
• Örnek Proje Profili
(~90 Günde Üretim!)
• Referanslar
~90 Günde Başlangıç Aşamasından Üretim
Aşamasına Ulaşan ĐSY Projeleri
Görevler
• ĐSY Analisti (1)
• Proje Yöneticisi (1)
• Altyapı Uzmanları (1)
• ĐSY Geliştiricileri Eklenmesi (2)
Hafta
Hafta 1
1
Haftalar
Haftalar 2-3
2-3
Keşif
Ayrıntılı
Gereksinimler
27
Haftalar
Haftalar 4-10
4-10
Sık yeniden oynatmalarla tekrarlanan geliştirme
• + Altyapı Uzmanı(1)
Haftalar
Haftalar
11
11 -- 12
12
Hafta
Hafta
13
13
Test
Devrey
Devrey
e
e Alma
Alma
IBM’in Lombardi Ürün ve Hizmetleri
• Süreç envanteri ve eşlem
• Bilgi paylaşımı ve işbirliği
• Fırsat analizi ve özelleştirme
• ĐSY programı yönetimi
• Hızlı Süreç Uygulaması geliştirme
• Sürekli Süreç iyileştirme
• Görev tabanlı eğitim ve danışmanlık
• Becerilerin çok katmanlı olarak
sertifikalandırılması
• Her gerekli olduğu anda ve yerde
Uzman Hizmetleri
Gizli
Süreç Keşfi bugün nasıl yapılıyor?
Blueprint Yeni Başlayanlar için Kolay, Uzmanlar için Zengin
“Süreç Keşfi"
Blueworks-BluePrint
• Anlaşılması ve kullanımı kolay
görünümler, Đş Birimi kullanıcılarının
Süreç ayrıntılarını anında
belgelemesine ve analiz etmesine
olanak sağlar
• Tek, paylaşılan havuz, süreç
belgeleri için "kayıt sistemi" haline
gelir ve her zaman günceldir
• "Paylaşılan beyaz tahtaya" ilişkin
olarak ekip arkadaşları arasında
gerçek zamanlı işbirliği ve geribildirim
• Bulut tabanlı erişim katılımcıları
isteğe bağlı olarak eklemeyi
kolaylaştırır
• Süreç şemalarının diğer modelleme
ve uygulama araçlarına aktarılması
(WebSphere Business Unit Modeler,
WebSphere Lombardi Edition, …)
31
Lombardi Resim = Süreç
“Modelle ve Çalıştır”
Gizli
Hızlı Süreç Uygulama, Đyileştirme
WebSphere Lombardi Edition V7.1
• Hızlı Süreç Uygulamaları sağlama tek, birleşik platformda oluşturun,
devreye alın, ölçün ve optimize edin
• Hızlı geliştirme ve değişiklik için
model odaklı mimari - teknik çabayı,
süreyi, maliyeti ve riski azaltan grafik
uygulama
Đş Birimi
Modelleyici
Grafik Uygulama
• Yerleşik performans takibi ve
analitik gerçek zamanlı puan
tablolarını ve süreç optimize ediciyi
destekler
• Merkezi süreç devreye alma
denetimi yönetişimi basitleştirir
Paylaşılan Süreç
Modeli
Kullanıcı
Portalı /
Formlar
Raporlar /
Analitik
"...resim süreci belirtir..."
• WebSphere Application Server ND
v7 ve DB2 Express yerleşiktir
33
Websphere Lombardi Edition Özeti
‣Lombardi'nin fark yaratan üç boyutu:
‣Basitlik (Gelişmiş ile gelen)
‣Đş Birimi ve BT yi bir araya getirme
‣Tekrarlanabilirlik - Projeler ve programlar
çapında
‣Projeler ortalama 90 gün içinde üretim
ortamında devreye alınır
• Đş Süreci Yönetimi
• Websphere Lombardi Edition
• Örnek Proje Profili
• Referanslar
Referanslar