Termal güneş santralleri fosil yakıtlı santrallara

Transkript

Termal güneş santralleri fosil yakıtlı santrallara
Termal güneş santralleri fosil yakıtlı
santrallara entegre edilebilir mi ?
18 Aralık 2012
Eric Wesoff
DOE 'ye göre CSP (concentrating solar power ) güneş enerjisi sistemi fosil yakıtlı enerji
üretim sistemleri ile entegre edilebilir.
Doğal gaz veya kömür santralleri CSP Güneş sistemleri ile birlikte çalışabilir mi?. Bir diğer
deyişle fosil yakıtlı santraller CSP Güneş santrallerinin daha fazla ticarileşmesini sağlar mı ?
1
DOE Sun Shot programının bir bölümü CSP-Doğal gaz veya CSP-Kömür santrallerinin
hibrit olarak kullanılmasını amaçlıyor. Bunun için 20 milyon dolar ayrılmış. Bu hibrit
sistemin üreteceği elektrik birim maliyetinin, güneş sistemine hiçbir destek ve teşvik
uygulamadan yaklaşık 10 cent/kWh olarak tahmin ediliyor.
DOE dört projenin herbiri 1MW'tan büyük olan iki CSP güneş enerjisi projesine kredi
arıyor.
2
Entegre Güneş Kombine Çevrim Sistemi ( Integrated Solar
Combined Cycle ISCC)
Tipik bir Entegre Güneş Kombine Çevrim( Integrated Solar Combined Cycle ISCC)
Sisteminde güneşe enerjisi ile üretilen buhar , konvansiyonel kömür ve doğal gaz sistemi
tarafından kullanılarak elektrik enerjisi üretilir.
CSP güneş enerji sisteminde üretilen buhar kombine çevrim santrallerinde gelen gaz
akımının ön ısıtması için doğal gaz veya kömür türbinlerine enjekte edilir veya yakıt
verimliliğini arttırmak amacıyla doğal gaz veya kömür üzerine termokimyasal bir işlem için
kullanılır.
Bu hibrit projelerin kullanılması neden gerekli ?
Fosil yakıtların ve salımlarının azaltılması
 Çevre dostu enerji için potansiyel olması


Hibrit santraller üretimde düzenleyici olabilir ve yenilenebilir portföy standartlarının
karşılanmasına yardımcı olur.
DOE, kapasitenin arttırılması ,sıcaklık miktarında artış,yakıt kullanımında ,işletme ve bakım
maliyetlerinde ve emisyonlarda azalma konularında araştırma yapıyor.
3
Halen çeşitli seviyelerde geliştirilmesi için üzerinde çalışmalar yapılan bir düzineden fazla
yüzlerce Megawatlık Hibrit-CSP santralleri var.





Tucson Electric Power (TEP) Areva Solar ile birlikte Tucson 'da 156 megavatlık 4 üniteli
CSP hibrit sistemi üzerinde çalışıyor.
NV Energy Nevada'daki 1,100-megawatt'lık Chuck Lenzie doğal gaz santrali yanına 95
MW'lık bir güneş santrali entegre edecek.
Tri State G&TABD New Mexico'da 245-megawatlık kömür santralına 36 megawatlık
bir güneş santrali planlıyor.
The FPL project with 75 megawatts of solar in Florida
Areva has a 44-megawatt solar booster project for an Australian coal-fired power plant in
progress and has more than 540 megawatts of CSP projects in operation, under
construction, or in development

NREL tarafından 2011 yılında yayınlanan Solar-Augment Potential of U.S. Fossil-Fired
Power Plants, raporunda, güneş güç kulelerinin beklendiği gibi proje değerlerinden daha
verimli çalıştığı ve hibrit projeleri için daha iyi adaylar olarak ortaya çıktığı yer alıyor.
NREL raporuna göre, ABD'de doğal gazdaki düşük fiyatlara rağmen ISCC santralleri PV
veya CPV santrallerine nazaran çok avantajlı olmasına rağmen hala diğer santrallerle tam bir
rekabet avantajı sağlayamıyor.
4
Bu nedenle Hibrit CSP santralleri için hala erken olduğu ileri sürülüyor.Bu tip yatırımlara
finansman sağlamak için henüz az neden bulunduğu da iddia ediliyor.
Kaynak: http://www.greentechmedia.com/articles/read/can-solar-csp-be-integrated-with-a-fossilfuel-plant
5