Mevzuatta Yer Alan Destek ve Teşvikler Konusunda

Transkript

Mevzuatta Yer Alan Destek ve Teşvikler Konusunda
Mevzuatta Yer Alan
Destek ve Teşvikler
Konusunda
Danışmanlık Hizmetleri
Mevzuatta Yer Alan Destek ve Teşvikler Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
Türkiye’de, çeşitli uluslararası ve yerel kurumlar tarafından sağlanan ancak dağınık
bir mevzuat yapısı olması nedeniyle yeterince bilinemeyen birçok destek ve hibe
yer almaktadır. Bu destek ve hibeler birçok sektörde uygulanabilmekte, firmaların
maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir.
• Yurtdışı tanıtım, pazarlama harcamaları
• Enerji harcamaları
• Tarım ve Hayvancılık sektörü yatırım harcamaları
• Verimlilik artırıcı yatırım harcamaları
• Ar-Ge harcamaları
• Çevresel belgelendirme harcamaları
EY Türkiye olarak mevcut destek ve hibelere hakim uzman ekibimizle firmaları ve
faaliyetlerini analiz ederek yanda sıraladığımız harcama kalemlerinin maliyetlerinin
önemli ölçüde azaltılması konusunda danışmanlık vermekteyiz.
• Kamu Kurumları tarafından onay verilen proje harcamaları
• Çevresel proje harcamaları
• KOBİ proje harcamaları
• Çeşitli vergi, resim, harç ödemeleri
• SGK ve İşsizlik işveren primi harcamaları
• Sinema sektörü yatırım, pazarlama harcamaları
Bu kapsamda, firmaların mevcut durumlarını analiz ederek ilgili firmaların Türkiye’de
uygulanmakta olan ve bilinirliği az olan söz konusu destek ve teşviklerle ilgili;
faaliyetlerin analiz edilmesi, uygun destek ve teşviklerin tespit edilmesi, başvuru ve
uygulama süreçlerine yönelik destek sağlanması alanlarında uzman ekibimizle çok
yönlü bir hizmet sunmaktayız.
• Yenilenebilir enerji yatırım harcamaları
• Kültürel yatırım harcamaları
• Atık su arıtma tesisi yatırım harcamaları
• Kooperatifçilik proje harcamaları
Desteklerin tespit edilmesi, başvuru ve takip safhaları da dahil olmak üzere, bu süreçte firmaların ihtiyaçları olan tüm desteği
EY Türkiye Teşvik Ekibi olarak sağlamaktayız.
Hizmetlerimiz
Firma Yapısının ve Faaliyetlerinin Destekler
Kapsamında Analizi
•Firmaların, lokasyon, faaliyet konusu, iş hacmi,
istihdam sayısı, pazarlama işlemleri gibi
unsurlarının analiz edilmesi
•Firmaların mevcut yapısına ve faaliyetlerine
uygun destek ve teşviklerin tespit edilmesi
Faydalanılması Planlanan Destek ve Teşviklerin
Rakamsal Analizleri
Teşvik Başvuru Sürecinin
Yönetilmesi
Destek Unsurlarının Uygulanmasına
Yönelik Danışmanlık
•Firmaların planlanan faaliyetlerine ilişkin destek ve
teşviklerle ilgili analizlerin yapılması
•Başvuru sürecinde firmaların ihtiyaç duyacakları
proje anlatımlarının hazırlanması
•Onay verilen destek unsurlarının uygulanmasına
yönelik danışmanlık
•Yapılan analizler sonucu elde edilmesi planlanan
faydalara yönelik rakamsal verilerin tespit edilmesi
•Diğer bilgi ve belgelerin hazırlanması
•Uygulanan desteklerle ilgili oluşabilecek
problemler konusunda hukuki ve vergisel
kapsamda danışmanlık
•Başvuru sürecinin yönetilmesi
•Destek unsurlarıyla ilgili oluşabilecek dava,
uzlaşma ve benzeri safhalarda danışmanlık
•Destek ve teşviklerden faydalanılmaya yönelik
olarak firmada değişiklik kararı alınabilecek
unsurların tespit edilmesi
•Firmaların ileriki dönemlerde yapılması
planlanan faaliyet ve işlemlerinin destek ve
teşvikler kapsamında değerlendirilmesi
Ekibimiz
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Serdar Altay
EY Türkiye
Vergi Bölümü,
Ortak, YMM
Ayşe Cebe
EY Türkiye
Vergi Bölümü,
Kıdemli Müdür, SMMM
Nurdan Celep
EY Türkiye
Vergi Bölümü,
Kıdemli Uzman
[email protected]
+90 212 408 51 87
+90 533 747 80 97
[email protected]
+90 212 408 52 95
+90 530 151 50 52
[email protected]
+90 212 408 53 80
+90 536 921 04 60
© 2016 EY Türkiye. ey.com/tr
Tüm Hakları Saklıdır.
vergidegundem.com
facebook.com/ErnstYoungTurkiye
instagram.com/eyturkiye
twitter.com/EY_Turkiye

Benzer belgeler