apimanu diabgymna ayurveda-Diabetes mellitus, Tip 2`de kullanilir

Transkript

apimanu diabgymna ayurveda-Diabetes mellitus, Tip 2`de kullanilir
! "#$%&'
,
-.
,
(
# %(
+
"#$%&'
0
,
"#$%&'
#%
2
1
) ,
0
,
-
2
*
)
*
-
,
*
5
)
!
(
4
5
+
-3
,
)
*
+
*
)
*
,,
-7
, !
+
$
,
(
5
*
,
,
!
)
!
# %.
/
1
,
3
*
) *+
/
"
6
#
%
4
-.
,
+
*
*
-
8
/
69
+
+
)
6<=
;
,
+
;
!
,
>>
,
,
0
! .1
7 " 89 1
( 06
$
,
%A
*
,
,
! *
*
(
6:
, -.
)
4
*
*
( *
=
)
, ! >?
;
6
;
, ,(
+
/
6
*
>9
666
, -&
'(
)*
*
*)+
,
-.
/ *)+
2
3
4 "5
.
6 , 5.
* 7"
': *
* 9:
;
4%
,
*@%
%A
B
+
,
+
*
-3
**
,
,
, -3
@B
+
+
-
6
+
) @3
,
)
-
*
/'
C3'
B
, -
)
,
"
*
,
,
*
D
) D
)
-
*
+
,
*
*
+ +
-
)
*
+)
+
o
o
o
)
,
*
+
*
*
-
,
)
+
*
)
$
*
,
*
*
*- $
E
,
)
,
)
-
*
* )
**
*
*
)
-
F?9
@G
.
4H
&
*
*!
*
(?9
*5
6?
!
3"% )
*(
*
6
*@H
%
*
*
*
+ +
-3
*
-"
*-G
,
*
*
*
*
'
$
!
6?
F+
=+
6: +
L#B% "'
M
OOO-
,
K:
-
, *I
I8
+
,
*
H9
:9
L#B% "'
M69
K 6=
F9
5 *
*
*
-
*
,
*)
*
+
*
,
(
*-
K N69L#B% "'
M
>?J
FF>?J
=>>9J
K N6?L#B% "'
M
6<>=9J
-

Benzer belgeler

Yıl sonu

Yıl sonu Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

Detaylı