Girne American University FES Curriculum Vitae

Transkript

Girne American University FES Curriculum Vitae
Girne American University
FES
Curriculum Vitae
I. PERSONAL INFORMATION
Name and Surname
Göksel ERDEM
Date of Birth & Place
12.04.1969 Ankara
Nationality
Turkish
Marital Status
Married
Home Address
-
Phone (GSM)
_
GAU Faundation School
Work Address
Work Phone
90(392) 650 2000
E-Mail Address
[email protected]
II. EDUCATION
Institution
Date
Degree
Gazi University Faculty of Ecucation
1994
BA
Çanakkale Onsekiz Mart University
1999
MA
Institute of Social Sciences
Major Field
English Language Teaching
English Language Teaching
III. PROFESSIONAL EXPERIENCE
Institution
Date
Title
Bolu Abant İzzet Baysal University FLED
1994-1996
Instructor
ÇOMU FLED
1996-2002
Instructor
ÇOMU Faculty of Education ELT Department
2002-2014
Lecturer
GAU FES/ GAU ELT
2014- …
Lecturer
IV. Conferences, Seminars, Workshops attended
V. Presentations
Erdem Göksel “THE LATENT IMAGE: Personality Factor and Social Context as Impacts on
Willingness to Communicate in Class (WTCIC)”. The 8th International ELT Research Conference Innovative Approaches to Research in ELT. 15-17 May 2014, Çanakkale-Turkey.
Erdem G, Erdem Göksel “Teknolojik Alt Yapının Akran Eğitimine Uygun Olarak
Hazırlanmasının Yükseköğretimdeki Başarıya Etkisi”
Avrupa Yükseköğretim Ağı ve Türkiye’nin Eğilimleri Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu (IHES),
17-19 Ekim, 2012 Aksaray-TÜRKİYE.
Erdem G, Erdem Göksel "A Peer Education Model on Preparing an Emergency Action Plan", 8th
International Congress of Qualitative Research, 16-19 May 2012, IIIinois-Champaign, USA
Erdem Göksel "The Reality Shock: Pre-service Teachers' Reflections on School Experience".
The 6th International ELT Research Conference - Current Trends in SLA Research and Language
Teaching. 14-16 May, 2010, Selçuk-İzmir, TURKEY
Erdem Göksel "Exploring Preservice Teachers' Perceptions about the Practicum Experience: A
Review on What Trainee Teachers Expect in Ideality and Face in Reality". The Fifth
International ELT Research Conference. 23-25 May, 2008, Çanakkale-TÜRKİYE
Topkaya E, Yavuz A, Erdem Göksel "Yansıtmalı Öğretmen Yetiştirme Modeli Kapsamında
"Öğretmenlik Uygulaması" Dersinin Yabancı Dil Eğitimi Bölümleri için Yeniden
Yapılandırılması: ÇOMÜ Durum Çalışması. Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23
Kasım 2007, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE.
Erdem Göksel & Köksal D “Two Sides of the Coin: Teachers’ and Students’ Perceptions of an
Ideal Textbook”. The Fourth International ELT Research Conference - Reflecting on Insights from
ELT Research. 26-28 May 2005, Çanakkale-Turkey.
2
Erdem Göksel “Expanding Vocabulary through Word Attack Strategy”: The Third International
ELT Research Conference - Languages For Life. 22-24 May 2003, Çanakkale-Turkey.
Erdem Göksel “Designing an ESP Course for the Students of Fisheries”: The Second
International ELT Research Conference - Reflections of the Twentieth Century ELT Studies on
Language Teaching and Teacher Training. 23-25 May 2001, Çanakkale-Turkey (Poster
Presentatation)
Erdem Göksel “An Investigation into Error Analysis of EFL University Students’ Errors in
Sentence Translation from Turkish into English”: The First International ELT Research
Conference - Challenges for Language Teachers Towards The Millenium. 27-29 May 1999,
Çanakkale-Turkey (Poster Presentation)
VI. Publications
Erdem Göksel “THE LATENT IMAGE: Personality Factor and Social Context as Impacts on
WTCIC”. The 8th International ELT Research Conference - Innovative Approaches to Research in
ELT. 15-17 May 2014, Çanakkale-Turkey.
Erdem G, Erdem Göksel “Teknolojik Alt Yapının Akran Eğitimine Uygun Olarak
Hazırlanmasının Yükseköğretimdeki Başarıya Etkisi”
Avrupa Yükseköğretim Ağı ve Türkiye’nin Eğilimleri Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu
(International Higher Education Symposium (IHES),17-19 Ekim, 2012 Aksaray-TÜRKİYE.
Erdem G, Erdem Göksel "A Peer Education Model on Preparing an Emergency Action Plan", 8th
International Congress of Qualitative Research, 16-19 May 2012, IIIinois-Champaign, USA
Erdem Göksel "The Reality Shock: Pre-service Teachers' Reflections on School Experience".
The 6th International ELT Research Conference - Current Trends in SLA Research and Language
Teaching. 14-16 May, 2010, Selçuk-İzmir, TURKEY
Topkaya E, Yavuz A, Erdem Göksel "Yansıtmalı Öğretmen Yetiştirme Modeli Kapsamında
"Öğretmenlik Uygulaması" Dersinin Yabancı Dil Eğitimi Bölümleri için Yeniden
Yapılandırılması: ÇOMÜ Durum Çalışması. Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23
Kasım 2007, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE.
Erdem Göksel & Köksal D “Two Sides of the Coin: Teachers’ and Students’ Perceptions of an
Ideal Textbook”. The Fourth International ELT Research Conference - Reflecting on Insights from
ELT Research. 26-28 May 2005, Çanakkale-Turkey.
3
Erdem Göksel “Expanding Vocabulary through Word Attack Strategy”: The Third International
ELT Research Conference- Languages For Life. 22-24 May 2003, Çanakkale-Turkey.
Project(s) / Book(s)
Project(s)
Completed
: An Investigation into Error Analysis on EFL University Students’ Errors
from Turkish into English (Yabancı Dili İngilizce Olan Üniversite
Öğrencilerinin Türkçe’den İngilizce’ye Cümle Çevirisindeki Yanlış
Çözümlemesinin Bir İncelemesi).
Çanakkale Onsekiz Mart University (1998/EF01 )
Title of the
Book
:
Chapter
: Öğretmen, Öğretmenlik Uygulaması Deneyimi, Gözlem ve
Uygulama Haftaları, Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirmesi
Publication
: Nobel
Teoriden Pratiğe Öğretmenlik Uygulaması
2008
Books translated
1
Chapter Translation from English to
Turkish
Mclaren, P. (2011) (Life in Schools: An
Introduction to Critical Pedagogy in the
Foundations of Education) Okullarda Yaşam:
Elestirel Pedagolojiye Giris
(Editors: Eryaman M.Y. & Arslan, H).
(Part II, p. 92-131) Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
VII. Foreign Languages
Italian and German (Beginner)
VIII. Other Information
Presentation of International Universities Search and Rescue Games 2016- IUSARGames2016,
( Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları 2016) 4th International Universities Search
and Rescue Council (IUSARC) General Assembly Meeting. April 27, 2015, Kyrenia - TRNC
Committee Member : VIII. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, 15-17 Mayıs 2014, Çanakkale-Türkiye
4
Committee Member : VII. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı, Yabancı Diller
Eğitimi ve Araştırma Merkezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 27-28 Nisan 2012, ÇanakkaleTürkiye
Committee Member : VI. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı, Yabancı Diller
Eğitimi ve Araştırma Merkezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2010, SelçukİZMİR
(Secretary) I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, 2009, Çanakkale.
Committee Member : V. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı, Yabancı Diller Eğitimi
ve Araştırma Merkezi, Çanakkale Onsekiz Mart University, 23-25 Mayıs 2008, Çanakkale-Türkiye
Committee Member : IV. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı, Yabancı Diller Eğitimi ve
Araştırma Merkezi, Çanakkale Onsekiz Mart University, 26-28 Mayıs 2005, Çanakkale-Türkiye
IX. Professional Interests
TEFL, Teacher Training, Practicum, Applied Linguistics, Action Research, Professional
Development, Reflective Teaching, Educational Psychology, ELT Methodology, Learning and
Teaching Strategies, Peer Education, Qualitative Research Methods, Educational Technology,
Diversity in Language Teaching, Intercultural Communication, Communication Strategies
X. Hobbies
Tennis, swimming, skiing, scuba diving, volleyball, basketball, dancing, music and performing arts
5

Benzer belgeler

The purpose of this study is to carry out the validity and reliability

The purpose of this study is to carry out the validity and reliability showed that the goodness of fit index values were RMSEA= 0.08, SRMR=0.04, GFI= 0.96, NFI= 0.94, RFI= 0.92, CFI= 0.95 and IFI=0.95. Psychological well-being or flourishing scale scale had correlatio...

Detaylı

Schedule

Schedule Workshop on Diffeology &c." June 29th-30th & July 1st, 2016" Galatasaray University, Istanbul, Turkey

Detaylı

uzm. dyt. nazlı acar - Prof. Dr. Halil Coşkun

uzm. dyt. nazlı acar - Prof. Dr. Halil Coşkun 2005 yılında Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdi. Beslenme ve Diyetetik öğrenimini 2005-2010 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyarak tamamladı. “Kalsiyum Mineralinin...

Detaylı