2015 Haziran Ayı Nöbet Listesi

Transkript

2015 Haziran Ayı Nöbet Listesi
a
,
(
(
R
s
:*la
fl!
i.
E
K
!
:, it:.1 _.F
':::::,
,lr
i::ii!.r,.:{
c
I
Fi
?
'll,l
\
z
/r'
I
;!le-l
:--l
.t.i
-f.
rti
a;
a
I
R
:
=
I
.T I
:? i
t:
i
:
;
t; i
3
3
;
=
?
a
li
2
I
I
2
e
l:
:
l
5 n
.
I
2
%
JJ
l:.k;-l
3
i
"i
3
l-q- l
'-'l-
t1
TI
l
,t_
:
1
:lt
iEEir
i il!t!
i
3
ti
ill:i!!l
tll
I
3
w
8
!
g
E
a9
i*]
IE
E
i EIE
l
l
3
2
I
,a t1
3i*1
I
6
2
3
K
Ig
2
c 5
1A
It
I
,. 2
a
!
=tF
E
2 3 2
1
3
6
-
:
F
I
I
I
it
a
:
I
&
,
F
:
I
E
'
a
r,'F
2
7
a
le
7.
lz
Ig
.rl:
,
3
a
3
l
=
.agli
.r;li
i,E
I-
=l
I
*J
1
IKEIS
,Eltlt
" l,
rll
lri5l*
z
I
!
I
a
2
v.
z
t=
Ylz
2
;
:
.l
,Fi
3
a
2
t-
t
2
;
I
I
stl
f.,!
|
FI
.:
J,1
l
l
,-
',
8
E
l
llrl:l
illld
::l
u
5
:-
rt!
i
l
, ,
::rE::
-E
t
I
I
l
!
i,r, I :
|>
,
z
7
7
3FI
TEI
i
2
2
?
E
u
3
7
I
E
g
I
5
.}
F
2
-
l
r:, 1' I
el
'l i
t:..#
::,r.,t,
i
1, l
''l
.l
.;:i. l
fi
t)
z
\
;ti,
;l;
;;:;
??
?--
il'i--f
a2+.aQ
tgiiii
iE
iiii
,116
:
El-
-
il
itiLl
z,.1=':6.
al! I v
1')iralt
i
=
a
iiiEiii
,
6t7F
ill
*1,,,
5ls ?
i
5
-l
i
z
9
t-
z
a
;
\
3
o
?
=li9
;l;
tit
I
?t:
. T- ratvtv
iat
133
I
5 5t;;
Ii:
r"
anA
l=
7.
.>
:1!)-.
,
1I
t( t9
Ro,i
iE
i
-
riFi
B
J'
-
tt
Die
,t
iv
KI
rll
I
L'
'
I
l.
Et=
. ',,
;lf
t, i7(
l
rl
l
g
I
tr
rii
2
-
c
i>
\
trt
//
z
//
N
z
a
a
o
z
l.
-l
F
7
.n'
1
a
a
9
&
E
q
t
q
e
;
d
I
i
i
z
a
R
c
'a
€
o
K
d
z
E
at
I
I
3
i:>
a
E
6
\
itts
itSt:
=
-tit5
-t-
3F13
a
!
3
3
3
3
?
i
3
:
3
:
;
;t;
6
e
3
I
t
!
?
3
I
a
I l
:)
?
z
:l;
D
s
z
it:
;t9
j
t
3
i
l
a
3
:
I
t_
: s
i :
!l>
2
s
:
5
I
A
I
P
f,
2l!
ita
;l
I
t
'. li
td
Bri
!
i
-
=
N
I
I
E
3
:
:
-t
2
I
?
:
?
t
3
I
z
I
2
a
z
t
=
?
2
i)
I
i
)
5
lF
5
2
=
5
i
I
z
l
?
2
3
l
R
t :
:
1
l
e
a
3
z
=
l
B
!
a
E
6
3
9
o
!
g
i
7
E
d
t
E
-
2
IA
f)
a
z
1
5
F
'I
a
E
a
&
K
(
&
R
i
R
i
(
c
c-'
q
7
.2
z
\
T)
Z
3
l
-
; ; I
?
a
.
-l=
2
rIo
6
7
t
:
:;
?ri
?
=
t
:
!
=
P
:a' ;
1
1
2
I
.E
ilo
a
I
?-i
dl<
;l
:l
iiUI
!tx
3i
2jn
9
;
G
,3
7
;;
.-'=
-
66
99
=
::
.ZE
,.
I
t
ft:
91
a
F
=
s
e
z
!
2
Ils
t.t;
tl=
'lr
E
:tg
EF
I
-.t
lr
tt i
il
lo
il
12
il,l
t3
i
rl
I
t(.
a
7.
7
:z ii iz la
oi,
: g!liis
6:<l;
E
1
ttE
tr;
a
lltl
=
i:
il
I
ll
i,
2 fr
<6,
IN
__-__1
,:.):a:.':l
:.2..
!1r'
16
q
rF
a
I
3
1
!
lE
t
I
I
I
r*
lll
FI
:i:rraE:a{
r:l:i:ill:r:1
a
tit:tritit:l
!e
i
:!
z
z
3
,
^=
z'
t
:
2'
lo
a
q,
v
t:iut{:u
,
L
5tj
3
gs
t
lI
litllEt,ll
-.-
!
,:::.:z)':
i
E
g
I
:
z
=
e
q
,
t
E
=
=
tE
t
!-
9
7
B
I
l::*:':l
E
a
3
t
E
2
>
t-.
:
4a
F: |I =
F:
7
i
=
bl ;
i'rl:glrl
:
>
Fl=
Il=
]L
'^ 12 lo
a
F
E.
i
il,
R
2
tt3
l9
l
3
a
a
Lll
I
I
4,
i
;
_t-llq I
7i'
i2F
I
-.t
5
I:
i
I
;i'
i,n
::
i
=
I
7
ll:
t l_iti
nn
a
?
!t!
i' l*
t: l*
e\3
i
zt
-g
2
n
5
;
;
; ;
:2
-lilz
i
e
2
a
5
a
?
FN
:.
I
z
t ,L
--
:
:
,
?l
3
i
g
e a
-:-
?
; : ^-t
: z
=
\
6
lIi:t:::
B
:,::;::::l
_
g
nl
c
',4
i)
:
N
z
l!
t5
F
EI
lil
II
|<
z
-
=
6
I
e
=
2
E
?
f
g
i
P
I
5
{_
=
2
=
=
l.n
!
c
.?d
t>
3
5
I
E
F
e
a
e
7
I
I
3
8
!
E
5
t
3
;
5t5t-tat5t.t5
;
;16
i
3
3
!ti
3
't;
:]E
i8
3
5
i
i
:
3
i
t
4
a
i
z
I
:
a
3
I
2
2
3
t
1
j
2
=
z
!
g
I
7
!
i
2
I
&
N
3
-
r
l
-
i lil3 lf
e
i
?
li
t
I I
:
i
z
)
2
g
I:
I
I
:
I
;
5
I
?
3
I
-o
z
t:
:
;
:
i
I
3
:
I
a
e
: lt<
niE
:
I
3
2
t
2
a
:
2
g
I
-
i
a
3
l
I
I
!
R,
I
F
a
-l
R
:
E
!
E
F
6
6
E
I I
z
:
9
;
t
:
I
:
;
2
2
3
+
z
e
z
2
?
2
t
z
I
116
3
i
,
2
3
'ltl'I
2
i
Iz
2
: |a 16lfl
'|i|aIE
:
z
-
2-
2
3
=
5
t
z
F
i
:t.
c
a
i)
P
a
P
t
N
z
3
-
c).
z
,l
-
I
q
E
N
I
c
5
&
2
?
Fi
E
I
'a
2
a
z
3
3
E
e
e
e
{.
a
e
C
\
z
:
T
,
6
a
E
s
e
g
,,
a
5
?
t
;
t:
i
;
I
i
Z
8
5
5
3
a
5
e
G
I
E
3
z
i: ri tI t:
:/rirlsiql.
iiEiSt;EtE
l)
6
7
e
5
7
3
;
i
I
3
i
5
3
=2=
)i!ile I
*,8
5
;
;:
j
5 3
2
2
t
t
z
5
1
:r
;>
,;'
zs
;
<2
lt
!i
tt<
: il<
I
l
2
3
=19
a
-
<tz
7
K
ilr
ll<
a
!
I
I
I
"t?
itF
rt< i
!
alz
:
;
?t;
!^
z
I
2
2
29
: t :LI it
2
ta
<tg
I
,
t
ttt
2X
;
3
3
z
I
?
I
I
I
ti
li
l2
N
z
!
I
8lH
I
I
l
,
z
7
2
:
t
-
z
3
:
I
F
2
!
:
=
E
?
:
2
3
ao
:!
l
.
=
a
z
a
;
3
qB
1l
2
?
5
n
I
I 4l<
;Ifr i
I
i
!lt
:R
>E
?t
ttt
f
I
4
2
z
=
l
t
_
l
n
?
?
*
l-di
:
_j
2
!
l8
47
f
.lx
etz
rE
t
I
2
=
I
F
z
!
8
!
€
f,
9
Z
t
B
3
B
I
*
i
I
F
!
R
I
z
?
atE
a
3
2
;
;
a
-o
2
?
5
i
c
'a
'i>
F
F
N
2
7
a
Cl
z
i
5
:
z
q
5
i
A
a
=
2
c
t
t
z
I
5
t
2
I
P
E.
a
E,
E
;
a
a
&
F
{.
c
I
'a
i>
s
?
\
/
N
z
a
z
F
2
f!
E
I
q
I
5
a
a
t
ts
g
d.
a
z
'3
.9
E
5
g
I
a
,
a
F
;
F'
!
E
3
€
7
q
t
a
z
7
E
il
E
a
I3
z
z
z
'a
t)
s
5
\
3
E
3
t
s
e
3
3
*
9
E
t
/
z
it
,
at8E
E
I
c
g
I
i3
t
;a
G
i
e
;
t
-
3
a
;;
Q
3
?
3
;
i
IE
!
!
z
t1E
I
;
3
I
?
z
t
:
?
I
2
l l
I
2
I
2
)
I
rElSlr
!
E
nltlrt
a
:!ll;
'tEtElg
!;1oF
3
.FIgF
4
t
itx
5
n
\
a
I
I
t
2
2
2
I
i
a
z
:i
:
N
!
9 tE
<ta
2
t"-
it9ts
z
ilelP
ti t:
-
llBll
il<|tr
5li
-
2
Eli
6
F
!
s
a
-
i
I l
-
I
I
2
tita
2
i I
I
3
z
4
-
9 2
z
I
=
a)
o
!
-
I
i
:
I
3
t:
=
t*
n
;
I
3
2
a
a
2
2
I
,2
l
I
?t>
tp
z
!
7
1
:
I
;
lv
ta
IH
ls
I
f
3
E
4
?
E
3
7
7
i.)
I
g
5
a
E
&
'-
g
z
2
a
9
l
I
g
I
G
9
t
e
a
'?
3
6
2
I
E
g
d
K
g
d
c
'o
t
B
!'
!)
=
2
z
\
R
:
?
t
8
;
5
i
R
:
6
t
8
a
?
;
e
9
3
:
I
z
t
I
;
3
5
I
3
i
R
R
:
- ,2
!
i
I
;l?
?
I
I
?
?IF
I <1,
2
a
i
?
3
TI;
:
il;
ir
2
2
!
2
I5
5
3
?t3
t12
l
t
I
2
2
?
F
1tv
3
=l^
<t?
z 5
i
I
=
.)
I
z
J
;tz
I
z
3
z
tt;
2t
a
2
r
.l<
alz
1
Rlt
*l?IF
I
i
z
?ll
5
,
a
N
I
z
1
2
=l^
2
-
)
p
t2
|.
- . !lE
:
?
!=
i
ai:
=<
I
:
t
ee
zo,
!
f
I
a
2
-P
?
1
cr
,l
-
5
2
5
t
2
a
tt(
?
:
I2
"le
l
<
i
?
!t<
at2
!l-
:
lin
z
!
:t-l
5
2
!
2
<
g
t
?
I
I
+ c
F
I
g
6
i
E
+
t
?
6
3
a
7
a
E
3
i&
(
:
l
z
:
2
F
-
c].
z
a
t.
-l
c
a
g
E
I
7
F
tI
+
E
a
vl
+
&
7
e.
i
'e
a
I
i:
g
7
t
l
fi
'(t
t>
T
\
,
t
7
N
z
!!
z
,t
-
a
e
B
t
F
a
!.
4
=
+
a
!
B
)
E
4
B
3
3
a,
e
z
;
4
-
a
/
C
t,o
ri)
g
F
N
z
F
.
a
z
i
F
a
I
E
:,
E
--
z
=
t
a
ta
E
'd
e
a
e
ft
;
t
{
c
,a
i>
?
N
z
F
o
zo
-
E
E
3
4
F
4
.I
;
=
;
?
t.
5
E
9
{.
nl
z
K
a
:i
a
F
5
e
N
F
fl
,J
t
I
2
2
6
I
x
I
a
c
:
t
!
a
I \
ts
2
7
e
z
e
6
i
E
e
q
I,
,,
Y,
7
E
B
i.
(.
x
z
I
e ?
'',
U'
'i>
i
n
3
*lr
;lEls
itF
--r
I
rt6
"r
:]sIFIF
tttF
iIE
tF
rlF
:lt
xt5t5
;16 16
-[
5tF
FIF
3t8tt
3
3
Ii
i
J
!
t
5
itgF
at
:lrlc t9
ttE il5
;E :
lFli
3tE
f
|+
;
tE
I
Etz
TIE
Jlz
ilE
iE
iIH
3
I
t
E
1
z
N
z
I
1
!-
t<
i
F
I
'IEIE
3
F
a
i t
c}
iE
?
)tB
2
I t
?
iI
)
5lE
!l
i
zo
4
I
l
I
i
t.
E
z
3
I
2
7
i
t
=
F
t
I
A
z
t\,
t
z

Benzer belgeler

Deney Adı: Dış Bellek Ekleme Deney Amacı: MC6802 işlemcisinie

Deney Adı: Dış Bellek Ekleme Deney Amacı: MC6802 işlemcisinie Bellek kırmığının ayak bağlantıları ise şu şekildedir. GND D0(B26) D1(B27) D2(B28) D3(B29) D4(A29) D5(A28) D6(A27) D7(A26) CS0 CS1 CS2

Detaylı

Mühendislik Eğitiminde Başlıca Öğrenme Yöntemleri

Mühendislik Eğitiminde Başlıca Öğrenme Yöntemleri KF1>1 .A M258 JE7K?K:KN -IP78-9PT@P9 S5905 5?1 258 JE7K?K:K: B1>?5E;:A 01Q5T95T@5> S5905 .A 258 9-?-8P:P -?8P:- AE3A: 4-81 31@5>059 75

Detaylı

Sıra No Masa No Başvuru No Adı Soyadı Doğum Tarihi Klavye Tarih

Sıra No Masa No Başvuru No Adı Soyadı Doğum Tarihi Klavye Tarih AKKUŞ ÇAYLI BAŞKURT KALIN ABAY BAYRAKTAR ÖZTÜRK ÇETİN KÖSE GÜL ŞİŞLİ ÖZTÜRK DEMİR BOZDOĞAN CEYLAN BÜZKAYA KÖSE ALTINSOY GENCER GELİR CÜCÜK YÜCEL ŞAHİN GÜCCÜK DİLAVER KESEN KARADAĞ ÖZTÜRK DEMİR ARSL...

Detaylı