Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Doğum

Transkript

Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Doğum
Türkiye Cumhuriyeti
Oslo Büyükelçiliği
Konsolosluk Şubesi
Doğum Kayıt Başvuru Dilekçesi
…………./…../……….tarihinde bir kız / erkek çocuğumuz dünyaya geldi.
Kızımıza/oğlumuza………………………………………ismini verdik. Çocuğumuzun nüfus kayıt
tescilinin yapılarak adına nüfus hüviyet cüzdanı tanzim edilmesini saygılarımla arz ederim.
Başvuru Tarihi:
Babasının:
Annesinin:
Adı-Soyadı
Adı-Soyadı
……………………………………..
……………………………………………
İmza:
İmza:
Ev Adresi:
Posta kodu:
Yer:
Telefon-Ev:
Telefon-Cep:
.……………………………………………………………………………………………………
Gerekli belgeler ve işlem ücretleri:
1.
2.
3.
4.
Çocuğun doğum belgesinin fotokopisi x 2 adet (Fødselsattest)
Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi
Evlilik cüzdanının fotokopisi (isimlerin ve evlilik yeri/tarihi bilgilerinin olduğu orta sayfa)
171 NOK (150 NOK posta harcı ve 21 NOK Nüfus Cüzdanı harcı)
Not: Lütfen, Konsolosluğumuza gelmeden önce istenen belgelerin fotokopilerini çekiniz.
Not: Yeni doğan çocukların, 2 ay içinde Konsolosluğa bildirilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra
yapılan doğum kayıt işlemlerinde 2014 yılı için 60,75 TL cezai müeyyide uygulanmaktadır. Bu miktar, TC
Merkez Bankasının işlem günündeki döviz kurlarına göre NOK karşılığı olarak tahsil edileceğinden,
gecikme cezası olan vatandaşlarımızın bu hususa dikkat etmeleri rica olunur.
____________________________________________________________________________________________________
T. C. Oslo Büyükelçiliği / Turkish Embassy in Oslo
Tel:
22 17 87 50
Halvdan Svartes gt. 5 0244 Oslo
22 17 87 62
www.oslo.be.mfa.gov.tr
Fax:
22 55 62 63
www.e-konsolosluk.net
[email protected]

Benzer belgeler

tc stokholm büyükelçiliği konsolosluk şubesi isveç`te vefat etmiş ve

tc stokholm büyükelçiliği konsolosluk şubesi isveç`te vefat etmiş ve Evlilik cüzdanının fotokopisi (isimlerin ve evlilik yeri/tarihi bilgilerinin olduğu orta sayfa) 171 NOK (150 NOK posta harcı ve 21 NOK Nüfus Cüzdanı harcı)

Detaylı

KONSOLOSLUK ŞUBESİ - Turkish Embassy in Oslo

KONSOLOSLUK ŞUBESİ - Turkish Embassy in Oslo Norveç/İzlanda Vatandaşlık Belgenizde (Statsborgerbrev) Norveç/İzlanda vatandaşlığını kazandığınız tarih belirtilmektedir. Statsborgerbrev’inizin bulunmaması halinde, Folkeregisteret’e, Politiet’e ...

Detaylı