3. Sınıflar Görsel Sanatlar

Yorumlar

Transkript

3. Sınıflar Görsel Sanatlar
3.SINIFLAR DERS İÇİ ÇALIŞMALAR
3. SINIFLAR VAN GOGH STARRY NİGHT (YILDIZLI GECE) ADLI ESERİNİN
YORUMLANMASI
Van Gogh hakkında kısa bir tanıtım sunumu yaptıktan sonra Yıldızlı gece eserini inceledik.
Eserin farklı yorumlarını gördük farklı bakış açıları kazandık. Van Gogh Starry Night (Yıldızlı
Gece) adlı eserinin yorumladık.
3. SINIFLAR TUTKALI SİM KONTÜR VE LEKESEL BOYAMA ÇALIŞMASI
Farklı malzemelerin çizgi etkisini görebilme, yüzeyde tasarım ilkeleri doğrultusunda leke ve
renk dağılımları oluşturabilme adına atölyemizi dağıttık ama deydi.
3. SINIFLAR TAŞ BOYAMA ÇALIŞMASI
Doğadaki taşları ,birer sanat eserine çevirdik ve çok eğlendik.

Benzer belgeler