ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ Doğum Tarihi: 07

Transkript

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ Doğum Tarihi: 07
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ
Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969
Unvanı: Prof.Dr.
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Tıp Fakültesi
19 Mayıs Üniversitesi
1992
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Radyodiagnostik
Uzmanlığı
Erciyes Üniversitesi
1997
Doçentlik
Radyodiagnostik
Fırat Üniversitesi
2003
Profesörlük
Radyodiagnostik
Fırat Üniversitesi
2009
Profesörlük
Radyoloji
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
2010
Profesörlük
Radyoloji
Yeditepe Üniversitesi
2015
Görevler:
Görev
Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Dr.
Sinop Merkez Kabalı Sağlık Ocağı ve Gerze Karlı Sağlık Ocağı
Tabipliği
1992-1993
Dr.Ar.Gör.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim
Dalı
Uzman Dr
SB Sivas Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi
1993-1997
1998-2000
Yrd.Doç.Dr
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı
2000-2003
Doç.Dr
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı
17.11. 200318.08.2009
Başhekim
Yrd.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ocak 2004 –
Ağustos 2004
Research
Fellow
Department of Radiology, University Hospital of Cleveland,
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
Kasım 2004Nisan 2005
Fakülte
Yönetim
Kurulu Üyesi
Prof.Dr
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Fakülte
Yönetim
Kurulu Üyesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Haziran 2005
– Temmuz
2008
Ağustos
2009-Ekim
2010
Aralık 2010 –
Aralık 2013
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı
1
Prof.Dr ve
A.B.D.
Başkanı
Prof.Dr
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
Anabilim Dalı
Ekim 2010Aralık 2014
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Şubat 2015Mayıs 2015
Prof.Dr ve
A.B.D.
Başkanı
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Ağustos
2015- halen
2. YABANCI DİL DURUMU
İngilizce: İyi düzeyde
3. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI
Doktora Tezi-Tıpta Uzmanlık Tezleri
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :
Alt Ekstremite Arteriyookluziv Patolojilerinde Manyetik Rezonans Anjiyografi
Tez Danışmanı:Yrd.Doç.Dr.Mustafa Öztürk
Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri
Kocakoc E, Kiris A, Orhan I, Poyraz AK, Artas H, Firdolas F. Detection of bladder tumors
with 3-dimensional sonography and virtual sonographic cystoscopy. J Ultrasound Med 2008;
27:45-53. (A53; SCI, SCI-Expanded kapsamında dergi)
Kitaplar
Doçentlik Süresince
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
K1. Diagnostic Ultrasound: Logical Approach, Second Edition (Two-Volume Set) (Hardcover)
by John P. McGahan (Editor), Barry B. Goldberg (Editor) (Informa - Oct 13, 2007)
Chapter 35: The Penis (pp 957-978) (Dogra VS, Kocakoc E, Bhatt S)
K2. Genitourinary Radiology. Male Genital Tract, Adrenal and Retroperitoneum. Vikram S.
Dogra and Gregory T. MacLennan, eds. Springer-Verlag London 2013.
Chapter 6: Congenital and Acquired Non-neoplastic Disorders of the Testis (Kocakoc E,
Bertolotto M, Pavlica P, MacLennan GT) (pp 107-149)
K3. Genitourinary Radiology. Male Genital Tract, Adrenal and Retroperitoneum. Vikram S.
Dogra and Gregory T. MacLennan, eds. Springer-Verlag London 2013.
Chapter 7: Neoplasms of the Testis (Kocakoc E, Bertolotto M, Pavlica P,Valentino M,
Cacciato F, Tona G, Derchi LE, MacLennan GT) (pp 151-182)
2
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
L1. Abdominal Radyoloji. Kocakoç E (Editör). 912 sayfa, Dünya Kitabevi; Ankara 2014.
Makaleler ve Bildiriler
3.3.1. Doçentlik Öncesi
3.3.1.1. Uluslar arası dergilerde
A1-A23 Listede sunulmuştur
3.3.1.1. Ulusal dergilerde
D1-D26 Listede sunulmuştur
3.3.1.2.1. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans
kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.
3.3.1.2.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildiri
özetleri.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler: B1-B14 (Listede sunulmuştur)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1-E45
(Listede sunulmuştur)
3.3.1.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs.).
Elektronik dergi yayınları (F1-F7 listede sunulmuştur)
3.3.2. Doçentlik Süresince
3.3.2.1.
Uluslar arası dergilerde
A24- A114 Listede sunulmuştur
3.3.2.2. Ulusal dergilerde
D27-D34 Listede sunulmuştur
3.3.2.2.1. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans
kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.
3.3.2.2.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildiri
özetleri.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler B15-B27 (Listede sunulmuştur)
3
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E46-E73 (Listede sunulmuştur)
3.3.2.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs.).
K1-K3 ve L1 Yukarıda sunulmuştur
4.ATIFLAR
SSCI, AHCI ve SCI’e giren dergilerde yayınlanmış makalelerde adayın ismine ve değişik
çalışmalarına (91 adet çalışma) SSCI, AHCI ve SCI’e giren dergilerde yapılan atıflar 524 adet
(12 doçentlik öncesi, 512 doçentlik sonrası)
5. LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME KATKI
5.1. Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği dersler,
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde
verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik Yıl
2012-2013
2013-2014
Dönem
-
-
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Imaging techniques of liver
(Tıp Fakültesi 2. sınıf)
2
-
60
Radiologic Examination of the
Abdomen (Tıp Fakültesi 2.
sınıf)
2
-
100
Gastrointestinal System
Imaging (Tıp Fakültesi 3.
sınıf)
1
-
60
Hepatobiliary System Imaging
(Tıp Fakültesi 3. sınıf)
1
-
60
Üriner Sistem Radyolojisi(Tıp
Fakültesi 3. sınıf)
1
-
60
5.2. Yönettiği tezler
5.2.1. Doktora-Tıpta Uzmanlık
Yönettiği Tıpta Uzmanlık Tezleri:
1. Bibal, S., “Hipertansif Hastalarda Orbital Doppler Ultrasonografi”, Fırat Üniversitesi, 2003.
2. Artaş, H., “Fokal karaciğer kitlelerinde üç boyutlu renkli Doppler, power Doppler ve
dynamic-flow görüntülemenin yeri” Fırat Üniversitesi, 2005.
3. Balaban, M., “Pelvik Kitlelerin Malign – Benign Ayırımında Diffüzyon Ağırlıklı MRG
4
Bulguları” Fırat Üniversitesi, 2010.
4. Esen, M. “Prostat kanseri tanısında difüzyon ağırlıklı MR ve dinamik kontrastlı MR’ın yeri. ”
Fırat Üniversitesi, 2010.
5. Serter, A. “Solid komponenti olan böbrek kitleleri ve RCC subtiplerinin ayırımında difüzyon
MRG ve kontrastlı dinamik MRG’nin katkısı”. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2015.
6.
VERDİĞİ KONFERANS VEYA SEMİNERLER (Konu, Tarih, Yer ve Kurum)
1. Üriner ve genital sistemde BT uygulamaları. Türk Radyoloji Kongresi, TURKRAD 2006 (27.
Ulusal Radyoloji Kongresi; 11-15 Ekim 2006, Antalya)
2. Benign prostat hiperplazisinde görüntüleme. Genitoüriner Alt Çalışma Grubu "Prostat Bezi
ve Hastalıklarının Radyolojik Görüntülemesi" kursu 14 Nisan 2007; Hacettepe Üniversitesi,
Ankara
3. El bileğimde şişlik var. Romatizma olabilir mi? Romatoid artritte PDUS. Türk Radyoloji
Kongresi, TURKRAD 2007 (28. Ulusal Radyoloji Kongresi; 27-31 Ekim 2007, Antalya)
4. Renal MR uygulamaları. Türk Radyoloji Kongresi, TURKRAD 2007 (28. Ulusal Radyoloji
Kongresi; 27-31 Ekim 2007, Antalya)
5. Nasıl yapıyorum? BT Ürografi. Türk Radyoloji Kongresi, TURKRAD 2008 (29. Ulusal
Radyoloji Kongresi; 1-5 Kasım 2008, Antalya)
6. İntrahepatik safra kanal dilatasyonlarında ultrason ile tanı. Türk Radyoloji Kongresi,
TURKRAD 2008 (29. Ulusal Radyoloji Kongresi; 1-5 Kasım 2008, Antalya).
7. Film okuma oturumu (Abdominal Radyoloji). Türk Radyoloji Kongresi, TURKRAD 2008 (29.
Ulusal Radyoloji Kongresi; 1-5 Kasım 2008, Antalya).
8. Yüzeyel Dokularda Doppler US. Doppler Ultrasonografi Kursu 2-3 Mayıs 2009 Ankara
9. İnferior vena kava, mezenterik ve abdominal aorta Doppler US. Doppler Ultrasonografi
Kursu 2-3 Mayıs 2009 Ankara
10. Böbrek tümörü tanısı nasıl konulur? Biyopsi ne zaman yapılmalıdır? Türk Radyoloji
Kongresi, TURKRAD 2009 (30. Ulusal Radyoloji Kongresi; 4-9 Kasım 2009, Antalya)
11. Böbrek Tümörleri. TRD Bursa Şubesi; Ercan TUNCEL Uludağ Radyoloji Günleri (27-28
Mart 2010, Bursa)
12. Birinci Trimester Kanamalarda Ultrasonografi. TRD Ankara Şubesi; Kadın Hastalıklarında
Görüntüleme Sempozyumu (17 Nisan 2010, Ankara)
13. Safra Yolu Dilatasyonuna Sonografik Yaklaşım. TRD Ankara Şubesi;
Hepatopankreatikobiliyer Sistem Radyolojisi Sempozyumu (15 Mayıs 2010, Ankara); Toplantı
Başkanı ve Konuşmacı.
14. Yüzeyel Dokularda Doppler US. Doppler Ultrasonografi Kursu 9-10 Ekim 2010 İstanbul
15. İnferior vena kava, mezenterik ve abdominal aorta Doppler US. Doppler Ultrasonografi
5
Kursu 9-10 Ekim 2010 İstanbul.
16. Renal Lojda Rastlantısal Ortaya Çıkan Kitleler Nasıl Değerlendirilir? Türk Radyoloji
Kongresi, TURKRAD 2010 (31. Ulusal Radyoloji Kongresi; 7-12 Kasım 2010, Antalya)
17. BT Fiziği. Radyoloji Kış Okulları 16-21 Aralık 2010, Antalya
18. Akut Batın Radyoloji Kış Okulları 16-21 Aralık 2010, Antalya
19. Doppler US uygulamaları. Radyoloji Kış Okulları 16-21 Aralık 2010, Antalya
20. Üriner Sistem Radyolojisi. Radyoloji Kış Okulları 16-21 Aralık 2010, Antalya
21. GİS Radyolojisi. Radyoloji Kış Okulları 16-21 Aralık 2010, Antalya
22. Ürogenital sistemde difüzyon MR. TRD Ankara Şubesi; Genitoüriner Onkolojik Radyoloji
Sempozyumu (12 Mart 2011, Ankara)
23. HSK tanı evreleme ve takipte görüntüleme. 17-18 Mart 2011 - 6. Girişimsel
Radyoloji
Yıllık Kongresi – Antalya
24. Sanal PET: Temel Uygulamalar. 08 Nisan 2011 - 3.Ulusal Gastrointestinal Onkoloji
Kongresi - Antalya
25. Hands-On Renal Artery Doppler Ultrasound . 14 -17 Nisan 2011- AIUM 2011
Amerika Ultrason Kongresi; New York, USA
26. Renal patolojilerde tanı karakterizasyon ve evreleme. 19-21 Mayıs 2011- Türk Manyetik
Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı – Harbiye Kongre Merkezi , İstanbul
27. Adrenal lezyonlarda MRG. 19-21 Mayıs 2011- Türk Manyetik Rezonans Derneği 16.
Yıllık Toplantısı – Harbiye Kongre
Merkezi, İstanbul
28. Renal tumor evaluation: is biopsy necessary? Radiology in İstanbul 19-23 Eylul
2011, İstanbul
29. CT Urography. Radiology in İstanbul 19-23 Eylul 2011, İstanbul
30. CT imaging of adrenals. ESUR 2011 13-16 Ekim 2011 Dubrovnik, Hırvatistan
31. Tipik bulgular ve işaretler: Adrenal bez, böbrek, üriner trakt. TURKRAD 2011, 32. Ulusal
Radyoloji Kongresi,
28 Ekim – 2 Kasım 2011, Antalya
32. Yüzeyel Dokularda Doppler US. Doppler Ultrasonografi Kursu 10-11 Aralık 2011 Ankara
33. İnferior vena kava, mezenterik ve abdominal aorta Doppler US. Doppler Ultrasonografi
Kursu 10-11 Aralık 2011 Ankara
34. Pankreas tümörlerinde evreleme. Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şube Toplantısı
28 Aralık 2011 İstanbul
35. BT Fiziği. Radyoloji Kış Okulları 5-6 Ocak 2012, Antalya
36. Üriner Sistem Radyolojisi-1. Radyoloji Kış Okulları 5-6 Ocak 2012, Antalya
37. Üriner Sistem Radyolojisi-2. Radyoloji Kış Okulları 5-6 Ocak 2012, Antalya
38. Akut Batın. Radyoloji Kış Okulları 5-6 Ocak 2012, Antalya
39. Ürogenital Sistemde Difüzyon MRG. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi Ürogenital
6
Sistem Tümörlerinde Görüntüleme Toplantısı. 31 Mart 2012 Adana
40. Pankreas radyolojisi.
Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şube Toplantısı Radyolog-
Gastroenterolog Sinerjisi Toplantısı. 9 Haziran 2012-İstanbul
41. Adrenal kitle lezyonlarında radyolojik ayırıcı tanı. Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şube
Toplantısı 26 Ağustos 2012-İstanbul
42. Trauma of the upper urinary tract. ESUR 2012 13-16 Ekim 2012 Edinburgh,
İskoçya (UK)
43. Endometriozis. TURKRAD 2012 Türk Radyoloji Kongresi, 7 Kasım – 11 Kasım 2012,
Antalya
44. Endometriozis. Temel Genitoüriner Radyoloji Sempozyumu, 19 Ocak 2013, TRD Ankara
Şubesi, Ankara
45. Case Based Review: Imaging of Focal Liver Lesions and Patterns of Disease.
İstanbul Liver Imaging Meeting, 7-10 Nisan 2013, İstanbul
46. Sağ alt kadran ağrısı. 9. Ulusal travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2013,
Antalya.
47.Olgu temelli adrenal lezyonları: Benign? Malign? 23-25 Mayıs 2013- Türk Manyetik
Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı – Ankara
48. Endometriozis. 23-25 Mayıs 2013- Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık
Toplantısı – Ankara
49. Sürrenal kitlelerine tanı-tedavi ve takipte radyolojik yaklaşım. Türk Radyoloji Derneği
İstanbul Şube Toplantısı 25 Ağustos 2013-İstanbul
50. Imaging of the Patient with Hematuria: Non-contrast CT and CT Urography
ESUR 2013, 19-22 Eylül 2013, İstanbul (TR)
51. Pankreatit Tanı, Evreleme ve Takibinde Radyoloji. Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şube
Toplantısı 29 Eylül 2013-İstanbul
52. Renal hücreli karsinom. TURKRAD 2013 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6 Kasım – 10
Kasım 2013, Antalya
53. Böbrek tümörlerinde görüntüleme. Güncel Radyolojik Uygulamalar Sempozyumu. Türk
Radyoloji Derneği Erzurum Şube Toplantısı 1 Mart 2014- Erzurum
54. Endometriozis. Güncel Radyolojik Uygulamalar Sempozyumu. Türk Radyoloji Derneği
Erzurum Şube Toplantısı 1 Mart 2014- Erzurum
55. Unusual Liver Mass: Case-based Review. SAR 2014 Annual Scientific Meeting
and Educational Course. 23-28 Mart 2014; Boca Raton, Florida (USA)
56. Yüzeyel Dokularda Doppler US. Doppler Ultrasonografi Kursu 10-11 Mayıs 2014 Ankara
57. İnferior vena kava, mezenterik ve abdominal aorta Doppler US. Doppler Ultrasonografi
Kursu 10-11 Mayıs 2014 Ankara
7
58. Böbrek lezyonları. 22-24 Mayıs 2014- Türk Manyetik Rezonans Derneği 19. Yıllık
Toplantısı – Ankara
59. Derin endometriozis. 22-24 Mayıs 2014- Türk Manyetik Rezonans Derneği 19. Yıllık
Toplantısı – Ankara
60. Böbreğin solid kitleleri. 1 Kasım 2014. Genitoüriner Radyoloji Sempozyumu. Türk
Radyoloji Derneği. Elazığ
61. Böbreğin solid kitlelerine yaklaşım. TURKRAD 2014, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11
Kasım – 16 Kasım 2014, Antalya
Not: Bold olanlar uluslar arası toplantılardır.
Panel, diğer toplantılar ve eğitimle ilgili diğer belgeler
1. Bezmialem Cerrahi Toplantısı: Kolorektal Kanser Workshop, 2-3 Haziran 2011
İstanbul (panelist)
2. Bezmialem Vakıf Üniversitesi 1. Radyoloji Günleri, 22 Kasım 2011 İstanbul (oturum
başkanı)
3. Bezmialem – Cleveland Günleri: Nöroendokrin Tümörlere Güncel Yaklaşım, 22 Mayıs
2012 İstanbul (panelist)
4. EUS – ERCP WORKSHOP 6-7 Aralık 2013 İstanbul (Organizasyon komitesi üyesi)
5. Birlikte radyoloji asistan okulu: BT fiziği ve olgular 3 Aralık 2013, 19 Mart 2014
(Eğitici)
6. ESOR –ESGAR Exchange Programme for Fellowships 2013. Abdominal Radiology
Training Center 2013 (Bezmialem Vakif University; Istanbul –TR; Tutor: E.Kocakoc)
7. İDARİ GÖREVLERİ (Tarihleri itibariyle)
1. Başhekim Yrd. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ocak 2004 –Ağustos 2004
2. Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Haziran
2005 – Temmuz 2008
3. Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Ekim
2010 – 2013
4. Anabilim Dalı Başkanlığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Ekim 2010- Aralık 2014.
8. ÇEŞİTLİ KURUMLARCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ VE MESLEKİ
UYGULAMALARI
8.1. Desteklenen Araştırma Projeleri
Sildenafil Sitrat (Viagra)‘ın Köpeklerde Renal, Karotis Ve Aorta Kan Akımları Üzerine Olan
Etkilerinin Renkli Doppler Sonografi İle Değerlendirilmesi, FÜNAF Projesi, Araştırmacı, 2002.
(Proje Numarası :674)
9.
BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ
Yurt dışı dergi editörlük
1 – BMC Urology : Section Editor (Imaging)
8
2- Case Report in Radiology: Editorial Board Üyesi
Hakemlik yapılan uluslar arası ve ulusal dergiler
1 – Emergency Radiology
2- European Radiology
3- Diagnostic and Interventional Radiology
4 – The Scientific World Journal
5 – Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
6 – Fırat Tıp Dergisi
7 - Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
8 – Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
9 – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
10- Tübitak; Turkish Journal of Medical Science
11- Case Report in Radiology
10. ALDIĞI ÖDÜLLER (SCI vb’lerine giren dergilerde yayın yapması nedeniyle
TÜBİTAK tarafından verilen ödüller bu grupta değerlendirilmez).
1-ECR (European Congress of Radiology) 2002: 1-5 Mart 2002 (Viyana). Image
interpretation. 3.lük ödülü.
2- Interpretation Corner of European Radiology 2003: En fazla doğru cevap 2.lik ödülü.
3- Cases of the days (ESGAR 2007, Lizbon-Portekiz): En fazla doğru cevap 2.lik ödülü.
4- Türk Radyoloji Kongresi, TURKRAD 2007 (28. Ulusal Radyoloji Kongresi; 27-31 Ekim
2007, Antalya): Seçilmiş bildiri 3.lük ödülü
(Normal prostat dokusu, benign prostatik hiperplazi ve prostat kanseri ayırımında difüzyon
ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme)
5- Cases of the days (ESGAR 2009, Valencia-İspanya): En fazla doğru cevap 1.lik ödülü.
11. ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI
1.Türk Radyoloji Derneği
2.Tıbbi Ultrasonografi Derneği
3. Türk Manyetik Rezonans Derneği
4. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
5. ESGAR (European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology) (Fellow)
6. ESR (European Society of Radiology)
7. ESUR (European Society of Uroradiology) (Fellow)
8. Korean Society of Radiology (international membership)
12. ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARINDAKİ GÖREVLER
9
1. Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu Üyesi (Kasim 2011- Kasım 2014)
2. Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Genel Sekreteri (Aralık 2013halen)
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Ozgocmen S, Karaoglan B, Kocakoc E, Ardıcoglu O, Yorgancıoglu ZR. Correlation of hand
bone mineral density with the metacarpal cortical index and carpo:metacarpal ratio in patients
with rheumatoid arthritis. Yonsei Med J 1999; 40:478-482.
A2. Ozgocmen S, Kocakoc E, Ardıcoglu O, Kiris A. Popliteal artery aneurysm resembling
popliteal cyst: a case report. Joint Bone Spine 2001;68:180-182.
A3. Ozgocmen S, Ardicoglu A, Kocakoc E, Kiris A, Ardicoglu O. Paravertebral abscess
formation due to brucellosis in a patient with ankylosing spondylitis. Joint Bone Spine 2001;
68:521-524.
A4. Erdogan N, Kocakoc E, Bekar D, Ozturk O. Unilateral absence of cerebellar hemisphere:
a case report. Neuroradiology 2002; 44:49-51.
A5. Ozgocmen S, Kocakoc E, Kiris A, Ardicoglu O. Pseudothrombophlebitis in a patient with
Behçet’s syndrome: Doppler ultrasound and magnetic resonance imaging
findings. Clin
Rheumatol 2002; 21:60-62.
A6. Ozgocmen S, Kiris A, Kocakoc E, Ardicoglu O. Osteophyte induced dysphagia: report of
three cases. Joint Bone Spine 2002; 69:226-229.
A7. Ozgocmen S, Kocakoc E, Kiris A, Ardicoglu A, Ardicoglu O. Incidence of varicoceles in
patients with ankylosing spondylitis evaluated by physical examination and color duplex
sonography. Urology 2002; 59:919-922.
A8. Kocakoc E, Kiris A, Orhan I, Bozgeyik Z, Kanbay M, Ogur E. Incidence and importanc e
of reflux in testicular veins of healthy men evaluated with color duplex sonography. J Clin
Ultrasound 2002; 30:282-287.
A9. Kocakoc E, Kiris A. Achondrogenesis type II with normally developed extremities: A case
report. Prenat Diagnosis 2002; 22:594-597.
A10. Kocakoc E, Kiris A, Ozgocmen S. Acromegalic arthropathy of the hand with sesamoid
involvement: a case report. Hand Surg 2002; 7:153-154.
A11. Ozgocmen S, Kocakoc E, Kiris A, Sen Y, Ardicoglu O. Calcaneal apophysitis due to
brucellosis: a case report. J Trop Pediatr 2003; 49:55-58.
A12. Kocakoc E, Kiris A, Sen Y, Bozgeyik Z. Pediatric idiopathic pulmonary hemosiderosis
10
diagnosed by sputum analysis: plain radiography and computed tomography findings. Med
Princ Pract 2003; 12:129-132.
A13.
Serhatlioglu S, Kocakoc E, Kiris A, Sapmaz E, Boztosun Y, Bozgeyik Z. Sonographic
measurement of the fetal cerebellum, cisterna magna, and cavum septum pellucidum in
normal fetuses in the second and third trimesters of pregnancy. J Clin Ultrasound 2003;
31:194-200.
A14. Kiris A, Ozgocmen S, Kocakoc E, Ardicoglu O, Ogur E. Lung findings on high
resolution CT in early ankylosing spondylitis. Eur J Radiol 2003; 47:71-76.
A15. Kocakoc E, Serhatlioglu S, Kiris A, Bozgeyik Z, Ozdemir H, Bodakci MN. Color doppler
sonographic evaluation of inter-relations between diameter, reflux and flow volume of
testicular veins in varicocele. Eur J Radiol 2003; 47:251-256.
A16. Serhatlioglu S, Kiris A, Kocakoc E, Canpolat I, Bozgeyik Z, Han MC. Evaluation of the
effects of sildenafil citrate (viagra) on canine renal artery, carotid and aortic blood flow with
the aid of colour doppler sonography. Urol Int 2003; 71:103-107.
A17. Kocakoc E, Kiris A, Alkan A, Bozgeyik Z, Sen Y, Ozdemir H. Multiseptate gallbladder in
a child with chronic abdominal pain: ultrasonography, magnetic resonance imaging and
magnetic resonance cholangiography findings. Eur J Radiol Extra 2003; 47:22-25.
A18. Kocakoc E, Ozgocmen S, Kiris A, Ozcakar L, Boztosun Y, Yildirim N. An overwhelming
pulmonary fungus ball in a systemic lupus erythematosus patient. Z Rheumatol 2003;
62:570-573.
A19. Kocakoc E, Bozgeyik Z, Ozgocmen S, Ozdemir H. Spontaneous occlusion of a
traumatic false aneurysm of the peroneal artery. J Ultrasound Med 2003; 22:1391-1393.
A20. Ozgocmen S, Kiris A, Kocakoc E, Ardicoglu O, Kamanli A. Evaluation of
metacarpophalangeal joint synovitis in rheumatoid arthritis by power Doppler technique:
relationship between synovial vascularization and periarticular bone mineral density. Joint
Bone Spine 2004; 71:384-388.
A21. Yilmaz N, Ozgocmen S, Kocakoc E, Kiris A. Primary hydatid disease of sacrum
affecting the sacroiliac joint: a case report. Spine 2004; 29:E88-E91.
A22. Ozdemir H, Bozgeyik Z, Kocakoc E, Kalender O. MRI finding of intraosseous lipoma:
case report. Magn Reson Imaging 2004; 22:281-284.
A23. Ozgocmen S, Yoldas T, Kocakoc E, Zengin FO, Ardicoglu O. Spinal epidural hematoma
associated with streptokinase treatment for myocardial infarction. Spinal Cord 2004;
42:374-377.
A24. Kurtoglu S, Akcakus M, Kocaoglu C, Gunes T, Karakucuk I, Kula M, Kocakoc E. Iodine
deficiency in pregnant women and in their neonates in the central Anatolian region (Kayseri)
of Turkey. Turk J Pediatr 2004; 45:11-15.
11
A25. Kocakoc E, Poyraz AK, Cetinkaya Z, Bozgeyik Z. Postnephrectomy renal arteriovenous
fistula. J Ultrasound Med 2004; 23:965-968.
A26. Ozgocmen S, Kaya A, Kocakoc E, Kamanli A, Ardicoglu O, Ozkurt-Zengin F. Rupture
of Baker's cyst producing pseudothrombophlebitis in a patient with Reiter's syndrome.
Kaohsiung J Med Sci 2004;20:600-603.
A27. Kazez A, Ozel SK, Kocakoc E, Kiris A. Double intussusception in a child: the triple
circle sign. J Ultrasound Med 2004; 23:1659-1661.
A28. Kiris A, Ozdemir H, Bozgeyik Z, Kocakoc E. Ultrasonographic target appearance due
to renal calculi containing gas in emphysematous pyelitis. Eur J Radiol Extra 2004; 52:119121.
A29. Ardicoglu A, Kocakoc E, Tuygun UO, Bozgeyik Z, Orhan I. Effectiveness of vardenafil
versus papaverine in penile Doppler ultrasonography. Urol Int 2005; 75:75-79.
A30. Ardicoglu A, Kocakoc E, Yuzgec V, Bozgeyik Z, Canatan H, Kiris A. Hemodynamic
effects of sildenafil citrate (Viagra) on segmental branches of bilateral renal arteries. Int Urol
Nephrol 2005; 37:785-789.
A31. Ozgocmen S, Kiris A, Ardicoglu O, Kocakoc E, Kaya A. Glucocorticoid iontophoresis for
achilles tendon enthesitis in ankylosing spondylitis: a significant response documented by
power doppler ultrasound. Rheumatol Int 2005;25:158-160.
A32. Kocakoc E, Ardicoglu A, Bozgeyik Z, Kiris A, Yuzgec V, Ogur E. Effects of sildenafil on
major arterial blood flow using duplex sonography. J Clin Ultrasound 2005; 33:173-175.
A33. Kocakoc E, Kiris A, Bozgeyik Z, Uysal H, Artas H. Splenic vein aneurysm with
calcification of splenic and portal veins. J Clin Ultrasound 2005; 251-253.
A34. Bhatt S, Kocakoc E, Rubens DJ, Seftel AD, Dogra VS. Sonographic evaluation of
penile trauma. J Ultrasound Med 2005; 24:993-1000; quiz 1001.
A35. Kocakoc E, Kiris A, Bozgeyik Z. Multiseptate gallbladder: MR cholangiography
findings. Abdom Imaging 2005; 30:501.
A36. Kiris A, Kocakoc E, Poyraz AK, Dagli F, Boztosun Y. Xanthogranulomatous
pyelonephritis with nephrocutanous fistula and coexisting renal replacement lipomatosis: the
report of a rare case. Clin Imaging 2005; 29:356-358.
A37. Ozdemir H, Kocakoc E, Bozgeyik Z, Cobanoglu B. Recurrent retroperitoneal cystic
lymphangioma. Yonsei Med J 2005; 46:715-718.
A38. Kocakoc E, Bhatt S, Dogra VS. Renal multidetector row CT. Radiol Clin North Am
2005; 43:1021-1047.
A39. Yilmaz N, Kaya A, Kiris A, Ozgocmen S, Kocakoc E. Spontaneous regression of
herniated lumbar intervertebral disc. APLAR Journal of Rheumatology 2006; 9:83-86.
A40. Kiris A, Ozgocmen S, Kocakoc E, Ardicoglu O. Power Doppler assessment of overall
12
disease activity in patients with rheumatoid arthritis. J Clin Ultrasound 2006; 34:5-11.
A41. Ozgocmen S, Ozcakar L, Ardicoglu O, Kocakoc E, Kaya A, Kiris A. Familial
Mediterranean fever responds well to infliximab: single case experience. Clin Rheumatol
2006; 25:83-87.
A42. Kazez A, Akpolat N, Kocakoc E, Parmaksiz ME, Koseogullari AA. Congenital true
pancreatic cyst: a rare case. Diagn Interv Radiol 2006;12:31-33.
A43. Kiris A, Kaya A, Ozgocmen S, Kocakoc E. Assessment of enthesitis in ankylosing
spondylitis by power Doppler ultrasonography. Skeletal Radiol 2006; 35:522-528.
A44. Dagli AF, Ozercan MR, Kocakoc E. Hydatid cyst of the breast mimicking inflammatory
carcinoma and mastitis. J Ultrasound Med 2006; 25:1353-1356.
A45. Bhatt S, Kocakoc E, Dogra VS Endometriosis: sonographic spectrum. Ultrasound Q
2006; 22:273-280.
A46. Kocakoc E, Kazez A, Dagli AF, Koc M. Post-circumcision granuloma: a rare cause of
penile mass in a boy. J Ultrasound Med 2006; 25:1611-1613.
A47. Cetinkaya Z, Girgin M, Kocakoc E, Ayten R. Jejuno-jejunal invagination at the line of
the Braun anastomosis. Eur J Radiol Extra 2007; 61:1-3.
A48. Kocakoc E, Bhatt S, Dogra VS. Ultrasound evaluation of testicular neoplasms.
Ultrasound Clin 2007; 2:27-44.
A49. Kiris A, Karlidag T, Kocakoc E, Bozgeyik Z, Sarsilmaz M. Paranasal sinus computed
tomography findings in patients treated for lepromatous leprosy. J Laryngol Otol 2007;
121:15-18.
A50. Bozgeyik Z, Kocakoc E. Dynamic flow (B-flow) versus power Doppler imaging in a
case of carotid body tumor. J Clin Ultrasound 2007; 35:331-332.
A51. Onur MR, Orhan I, Firdolas F, Onur R, Kocakoç E. Clinical and radiological evaluation
of ejaculatory duct obstruction. Arch Androl 2007; 53:179-186.
A52. Bozgeyik Z, Kocakoc E, Koc M, Dagli AF. Giant fibroepithelial stromal polyp of the
vulva: extended field-of-view ultrasound and computed tomography findings. Ultrasound
Obstet Gynecol 2007; 30:791-792.
A53. Kocakoc E, Kiris A, Orhan I, Poyraz AK, Artas H, Firdolas F. Detection of bladder
tumors with 3-dimensional sonography and virtual sonographic cystoscopy. J Ultrasound
Med 2008; 27:45-53.
A54. Bozgeyik Z, Kocakoc E, Koc M. Education and imaging. Hepatobiliary and pancreatic:
pancreatic lipoma. J Gastroenterol Hepatol 2008; 23:161.
A55. Onur MR, Firdolas F, Onur R, Kocakoc E, Akpolat N, Orhan I. Scrotal ultrasonography:
should it be used in routine evaluation of infertile men? Andrologia 2008; 40:58-61.
A56. Bozgeyik Z, Kocakoç E, Öztürk T. Polyorchidism with lobulation and septa in
13
supernumerary testis. Diagn Interv Radiol 2008; 14:100-102.
A57. Kocakoc E. Detection of deep vein thrombosis with Doppler sonography. J Thromb
Thrombolysis 2008; 26:159-160.
A58. Bozgeyik Z, Ozgocmen S, Kocakoc E. Role of diffusion-weighted MRI in the detection
of early active sacroiliitis. AJR Am J Roentgenol 2008; 191:980-986.
A59. Kocakoc E, Bhatt S, Dogra VS. Endometriosis. Ultrasound Clin 2008; 3:399-414.
A60. Bozgeyik Z, Kocakoc E, Sonmezgoz F. Diffusion-weighted MR imaging findings of
kidneys in patients with early phase of obstruction. Eur J Radiol 2009; 70:138-141.
A61. Colak MC, Rahman A, Kocaturk H, Bayram E, Kocakoc E. Interrupted inferior vena
cava and partial anomalous pulmonary venous return with atrial septal defect in a 38-yearold adult: a case report. Cases J. 2009 Jul 16;2:7346.
A62. Ozdemir H, Ozturk T, Kocakoc E, Kayal A. Uterine arterial pseudoaneurysm:
transcatheter arterial embolization as a rare complication of Caesarean section. South Med J
2009;102:1176-1178.
A63. Rahman A, Colak MC, Ustünel L, Koc M, Kocakoc E, Colak C. A comparison of different
treatment managements in patients with acute deep vein thrombosis by the effects on
enhancing venous outflow in the lower limb. Med Sci Monit 2009;15:CR588-593.
A64. Bozgeyik Z, Ozdemir H, Kocakoc E, Simsek M. Hepatic and portal venous Doppler
waveforms and flow velocities in normal pregnancy. Med Sci Monit 2009;15:CR624-627.
A65. Doganay S, Kocakoc E, Esen M, Ciçekçi M. True diverticulum of the gallbladder. J
Ultrasound Med 2010;29:121-123.
A66. Ozdemir H, Demirdag K, Ozturk T, Kocakoc E. Anthrax of the gastrointestinal tract
and oropharynx: CT findings. Emerg Radiol 2010;17:161-164.
A67. Kocakoc E, Bozgeyik Z, Koc M, Balaban M. Idiopathic Postpartum Intussusception: A
Rare Cause of Acute Abdominal Pain. Med Princ Pract 2010;19:163-165
A68. Cetinkaya Z, Kocakoc E, Coskun S, Ozercan IH. Primary hepatic actinomycosis. Med
Princ Pract 2010; 19:196-199.
A69. Doganay S, Gul Y, Kocakoc E. Omental torsion and infarction depicted by ultrasound
and computed tomography: an unusual cause of abdominal pain. Intern Med 2010; 49:871872.
A70. Bozgeyik Z, Kocakoc E, Gul Y, Dagli AF. Evaluation of liver hemangiomas using three
different b values on diffusion MR. Eur J Radiol 2010; 75:360-363.
A71. Doganay S, Kocakoc E, Balaban M. Nontraumatic hepatic hematoma caused by
Wegener's granulomatosis: an unusual cause of abdominal pain. N Z Med J
14
2010;123(1318):73-78.
A72. Doganay S, Kocakoc E, Sen Y. Aortic aneurysm in a girl with Takayasu’s arteritis. N Z
Med J 2010; 123(1326):124-125.
A73. Doganay S, Sonmezgoz F, Sen Y, Kocakoc E. Deep vein thrombosis associated with
protein C and protein S deficiency: An unusual cause of acute abdomen. J Clin Ultrasound
2011; 39:287-289.
A74. Onur MR, Firdolas F, Kocakoç E, Orhan I. Inflammatory pseudotumor of the kidney. J
Clin Imaging Sci 2011;1:7.
A75. Dağgülli M, Onur MR, Fırdolaş F, Onur R, Kocakoç E, Orhan İ. Role of diffusion MRI
and apparent diffusion coefficient measurement in the diagnosis, staging and pathological
classification of bladder tumors. Urol Int 2011; 87:346-352.
A76. Onur MR, Ciçekçi M, Kocakoç E, Poyraz AK. Unusual cause of biliary obstruction:
hepatobiliary fascioliasis. Acta Gastroenterol Belg 2011; 74:97-98.
A77. Eyibilen A, Aladağ I, Kocakoç E. Congenital laryngoptosis: an unusual case.
Kaohsiung J Med Sci 2011; 27:118-120.
A78. Doğanay S, Kocakoç E, Ciçekçi M, Ağlamiş S, Akpolat N, Orhan I. Ability and utility of
diffusion-weighted MRI with different b values in the evaluation of benign and malignant
renal lesions. Clin Radiol 2011; 66:420-425.
A79. Onur MR, Ciçekçi M, Kayalı A, Kocakoç E, Aygun C. Role of the apparent diffusion
coefficient measurement by diffusion weighted magnetic resonance imaging in the diagnosis
of Fasciola hepatica in the liver. Jpn J Radiol 2011; 29:688-694.
A80.Ciçekçi M, Ucak EE, Aglamis S, Kocakoc E. Typical renal oncocytoma. JBR-BTR
2011;94:130-131.
A81. Onur MR, Poyraz AK, Kocakoç E, Orhan I. Persistent Müllerian duct syndrome with
testicular malignancy and unilateral seminal vesicle agenesis. European Journal of Radiology
Extra 2011; 77:e71-e73.
A82. Alkan A, Goktan A, Karincaoglu Y, Kamisli S, Dogan M, Oztanir N, Turan N, Kocakoc
E. Brain perfusion MRI findings in patients with Behcet’s disease. The Scientific World
Journal 2012;2012:261502.
A83. Onur MR, Ciçekçi M, Kayalı A, Poyraz AK, Kocakoç E. The role of ADC measurement in
differential diagnosis of focal hepatic lesions. Eur J Radiol 2012; 81:e171-176.
A84. Poyraz AK, Onur MR, Kocakoç E, Oğur E. Diffusion-weighted MRI of fatty liver.J Magn
Reson Imaging 2012; 35:1108-1111.
A85. Bakal U, Kazez A, Akyol M, Kocakoc E, Simsek S. A portable ultrasound based
screening study on the prevalence and risk factors of cystic echinococcosis in primary school
15
children in East Turkey. Acta Trop 2012;123:91-95.
A86. Onur MR, Kocakoç E, Poyraz AK, Ogur E. Bone tissue in esophagus: an osteogenic
metastasis. Dis Esophagus 2012; 25:176.
A87. Kocakoc E, Bhatt S, Dogra VS. Utility of venous compression in DVT evaluation
revisited. Bratisl Lek Listy 2012;113:417-420.
A88. Kocakoc E, Kayali A, Ozturk T, Ozturk F, Gundogan P. Torsion of the wandering
spleen. JBR-BTR 2012; 95:148-149.
A89. Onur MR, Poyraz AK, Kocakoç E. Nodular regenerative hyperplasia of the liver and
portal thrombosis. JBR-BTR 2012; 95:162-163.
A90. Bilgin M, Toprak H, Ahmad IC, Yardimci E, Kocakoc E. Ileocecal Intussusception due
to a Lipoma in an Adult. Case Rep Surg 2012;2012:684298.
A91. Toprak H, Bilgin M, Atay M, Kocakoc E. Diagnosis of Appendicitis in Patients with
Abnormal Position of the Appendix due to Mobile Caecum. Case Rep Surg 2012;
2012:921382.
A92. Turkoglu H, Onur MR, Poyraz AK, Kocakoc E. Evaluation of normal appendix
vermiformis in adults with multidetector computed tomography. Clinical Imaging 2012;
36:758-762.
A93. Bilgin M, Sevket O, Yildiz S, Sharifov R, Kocakoc E. Imaging of post-partum ovarian
vein thrombosis. Case Rep Obstet Gynecol 2012;2012:134603.
A94. Bilgin M, Burgazli M, Toprak H, Erdogan A, Kocakoc E. Ultrasonography and magnetic
resonance imaging findings of abdominal complications of cystic fibrosis. Eur Rev Med
Pharmacol Sci 2012; 16Suppl 4:48-51.
A95. Kocakoç E, Onur MR, Serter A. The role of diffusion-weighted MRI for the evaluation
of focal hepatic lesions. Imaging in Medicine 2012; 4:527-539.
A96. Bilgin M, Yildiz S, Toprak H, Ahmad IC, Kocakoc E. CT and MRI Findings of Hepatic
Involvement in Rendu-Osler-Weber Disease. Case Rep Radiol 2012;2012:484085.
A97. Onur MR, Bakal U, Kocakoc E, Tartar T, Kazez A. Cystic abdominal masses in
children: a pictorial essay. Clinical Imaging 2013;37:18-27.
A98. Poyraz AK, Firdolas F, Onur MR, Kocakoç E. Evaluation of left renal vein entrapment
using multidetector computed tomography. Acta Radiologica 2013;54:144-148.
A99. Toprak H, Atay M, Ahmad IC, Kocakoc E. Retroperitoneal mature cystic teratoma
arising from intra-abdominal undescended testis in an adult. Clinical Imaging 2013; 37:403405.
A100. Yildiz S, Toprak H, Serter A, Kocakoç E. Stab injury of the thoracic aorta: computed
tomography findings.Case Rep Radiol 2013;2013:397514. doi: 10.1155/2013/397514.
A101. Serter A, Kocakoç E, Çipe G. Supposed to be rare cause of intestinal obstruction;
16
abdominal cocoon: report of two cases. Clinical Imaging 2013; 37:586-589.
A102. Bozgeyik Z, Kocakoc E, Aglamis S, Ogur E. Perforation of the urinary bladder wall by
Foley catheter. JBR-BTR 2013; 96:210-211.
A103. Kilicarslan R, Burakgazi G, Aglamis S, Kocakoc E. Superior vena cava syndrome
caused by Behçet's disease. JBR-BTR 2013; 96:232-233.
A104. Esen M, Onur MR, Akpolat N, Orhan I, Kocakoc E. Utility of ADC measurement on
diffusion-weighted MRI in differentiation of prostate cancer, normal prostate and prostatitis.
Quant Imaging Med Surg 2013; 3:210-216.
A105. Serter A, Alkan A, Aralasmak A, Kocakoc E. Severe posterior reversible
encephalopathy in pheochromocytoma: importance of susceptibility-weighted MRI. Korean J
Radiol 2013; 14:849-853.
A106. Sharifov R, Atay M, Yetis H, Kocakoc E. A rare cause of hydronephrosis: entrapment
effect of giant iliac artery aneurysm. Clin Imaging 2013; 37:809-810.
A107. Toprak H, Kılıç E, Serter A, Kocakoç E, Özgöçmen S. Doppler US in rheumatic
diseases with special emphasis on rheumatoid arthritis and spondyloarthritis. Diagn Interv
Radiol 2014; 20:72-77.
A108. Toprak H, Kılıç E, Serter A, Kocakoç E, Ozgocmen S. Ultrasound and Doppler US in
Evaluation of Superficial Soft-tissue Lesions. J Clin Imaging Sci 2014; 4:12, doi:
10.4103/2156-7514.127965.
A109. Ciçekçi M, Onur MR, Aydin AM, Gül Y, Ozkan Y, Akpolat N, Kocakoç E. The role of
apparent diffusion coefficient values in differentiation between adrenal masses.
Clin Imaging 2014; 38:148-153.
A110. Kocakoc E, Havan N, Bilgin M, Atay M. Primary pancreatic leiomyosarcoma. Iran J
Radiol 2014; 11:e4880 (1-3).
A111. Gossypiboma/textiloma mimicking as tumour recurrence. Atay M, Ahmad IC, Bilgin
M, Kocakoc E. J Pak Med Assoc 2014; 64:708-710.
A112. Kiliçarslan R, Toprak H, Ozturk F, Kocakoç E. Pseudomembranous colitis due to
Clostridium difficile. JBR-BTR 2014; 97:158-159.
A113. Ahmad IC, Yilmaz TF, Kocakoç E. Doppler ultrasonography and magnetic resonance
imaging findings of testicular adrenal rest tissue in a patient with 11 β hydroxilase
deficiency. Case report. Med Ultrason 2014; 16:383-385.
A114. Malya FU, Hasbahceci M, Serter A, Cipe G, Karatepe O, Kocakoc E, Muslumanoglu M.
Appendiceal mucocele: clinical and imaging features of 14 cases. Chirurgia (Bucur) 2014;
109:788-793.
17
A115. Serter A, Buyukpinarbasili N, Karatepe O, Kocakoc E. An unusual liver mass:
primary malignant mesothelioma of the liver: CT and MRI findings and literature review. Jpn
J Radiol 2014 Dec 18. [Epub ahead of print] PMID:25518822
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Ozgocmen S, Karaoglan B, Kocakoc E, Ardıcoglu O. Correlation of hand bone mineral
density with carpo:metacarpal ratio and metacarpal cortical index in patients with rheumatoid
arthritis. XIV. European League Against Rheumatism Congress, Scotland, Ann Rheum Dis 58
(Suppl. 1), p241:1011, 1999.
B2. Ozgocmen S, Kocakoc E, Ozkacar L, Ardicoglu O. Osteoarticular brucellosis:Report of two
cases with unusual presentation. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2000),
Nice, Ann Rheum Dis 59 (Suppl.1), p259-260:POS-854, 2000.
B3. Kocakoc E, Kiris A, Serhatlioglu S, Cekirdekci A, Ogur E. Delayed manifestation of
traumatic rupture of the diaphragm: Intrathoracic herniation of the kidney. European Society
of Gastrointestinal and Abdominal Radiology
(ESGAR
2001)
12th Annual
Meeting and
Postgraduate Course, Dublin, Eur Radiol 11(6): C 64, 2001.
B4. Ozgocmen S, Kocakoc E, Kiris A, Ardicoglu A, Ardicoglu O. The incidence of varicoceles
in patients with ankylosing spondylitis evaluated by physical examination and color doppler
sonography. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2001), Prague, Ann Rheum
Dis 60 (Suppl.1), p219:POS-21, 2001.
B5. Kiris A, Kocakoc E, Ozgocmen S, Ardicoglu O, Ogur E. Lung findings on high resolution
computed tomography in early ankylosing spondylitis. European Congress of Radiology (ECR
2002), Vienna, Eur Radiol 12 (Suppl. 1), P386:C-0244, 2002.
B6. Kocakoc E, Kiris A, Orhan I, Bozgeyik Z, Kanbay M, Ogur E. The incidence, velocity, and
duration of reflux in testicular veins of normal
subjects evaluated with color duplex
sonography. European Congress of Radiology (ECR 2002), Vienna, Eur Radiol 12 (Suppl. 1),
P409:C-0360, 2002.
B7. Ozgocmen S, Kiris A, Kocakoc E, Ardicoglu O, Ogur E. Power Doppler ultrasonography
for the assessment of metacarpophalangeal joint synovitis in patients with rheumatoid
arthritis. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2002), Stockholm, Ann
Rheum Dis 61 (Suppl.1), p327:SAT0268, 2002.
B8. Ozgocmen S, Kiris A, Kocakoc E, Ardicoglu O, Ogur E. High resolution computed
18
tomography of lungs in early ankylosing spondylitis: correlation with dispnea and pulmonary
function tests. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2002), Stockholm, Ann
Rheum Dis 61 (Suppl.1), p295:SAT0149, 2002.
B9. Kiris A, Kocakoc E, Ozgocmen S, Ardıcoglu O, Ogur E. Power Doppler ultrasonography
for the assessment of hand, wrist and metatarsophalangeal joints in patients with
rheumatoid arthritis. 88th Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society
of North America, (RSNA 2002) Chicago, Radiology 225 (p) p453MK-p, 2002.
B10. Ardicoglu O, Kocakoc E, Ozgocmen S, Ardicoglu A, Gudul H, Bozgeyik Z.
Effect of
celecoxib versus tenoxicam on renal blood flow in patients with knee osteoarthritis. World
Congress on Osteoarthritis, (OARSI 2002) Sydney, Osteoarthritis Cartilage 10 (Suppl. A)
PS140:S67, 2002.
B11. Kiris A, Kocakoc E, Karlidag T, Serhatlioglu S, Songur A, Ozdemir H, Bozgeyik Z.
Paranasal CT findings in cases with treated leprosy. European Congress of Radiology (ECR
2003), Vienna, Eur Radiol 13 (Suppl. 1), P466:C-0558, 2003.
B12. Kocakoc E, Serhatlioglu S, Kiris A, Sapmaz E, Boztosun Y, Bozgeyik Z. Transabdominal
sonographic measurement
of the fetal cerebellum, cisterna magna, and cavum septum
pellucidum in normal fetuses in the second and third trimesters of pregnancy. European
Congress of Radiology (ECR 2003), Vienna, Eur Radiol 13 (Suppl. 1), P533:C-0899, 2003.
B13. Kocakoc E, Ardicoglu A, Bozgeyik Z, Kiris A, Yuzgec V, Ogur E. Evaluation of the effects
of sildenafil citrate (Viagra) on aortic, superior mesenteric, and carotid artery blood flow using
color Doppler sonography. European Congress of Radiology (ECR 2003), Vienna, Eur Radiol
13 (Suppl. 1), P563:C-1047, 2003.
B14. Kocakoc E, Ozgocmen S, Bozgeyik Z, Ardicoglu O, Gudul H, Ogur E. Effect of celecoxib
versus tenoxicam on aortic, superior mesenteric and renal blood flow in patients with knee
osteoarthritis. European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR 2003)
14th Annual Meeting and Postgraduate Course, Budapest, Eur Radiol 13 (Suppl 2): C 67, 2003.
B15. Kiris A, Kaya A, Ozgocmen S, Kocakoc E. Assessment of entheses by power Doppler
technique in ankylosing spondylitis: a pilot study. European Congress of Radiology 2005 (ECR
2005), Vienna, Eur Radiol 15 (Suppl. 1), P505:C-0765, 2005.
B16. Kocakoc E, Bhatt S, Dogra VS. Utility of venous compression in DVT evaluation
revisited. (Oral presentation) AJR 2006; 186: A60-A63. American Roentgen Ray Society (ARRS
2006) 106th annual meeting of the American Roentgen Ray Society, April 30 – May 5, 2006,
Vancouver, BC, Canada.
B17. Kocakoc E, Kiris A, Orhan I, Poyraz AK, Artas H, Firdolas F. Detection of the bladder
tumor with 3d ultrasound and virtual sonographic cystoscopy, (Oral presentation) European
Society of Urogenital Radiology
(ESUR 2006) 13th European Symposium on Urogenit al
19
Radiology, September 8-11, 2006, Cairo, Egypt.
B18. Kocakoc E, Kiris A, Orhan I, Poyraz AK, Artas H, Firdolas F. Detection of the bladder
tumor with 3d ultrasound and virtual sonographic cystoscopy, (Oral presentation) AJR 2007;
188: A30. American Roentgen Ray Society (ARRS 2007) 107th annual meeting of the American
Roentgen Ray Society, May 6-11, 2007, Orlando, Florida.
B19. Kocakoc E, Bozgeyik Z, Gul Y, Dagli AF. Evaluation of liver hemangiomas using three
different b values on diffusion MR. (Oral presentation) European Radiology 2007; 17(Suppl
3):C41. European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR 2007) 18th
Annual Meeting and Postgraduate Course, ESGAR 2007, June 12 – 15, Lisbon,Portugal.
B20. Kiris A, Kaya A, Ozgocmen S, Kocakoc E. Power Doppler and grey scale ultrasonography
of lower limb entheses in ankylosing spondylitis. Annual European Congress of Rheumatology
(EULAR 2007), Barcelona, Ann Rheum Dis 66 (Suppl.2), p569:SAT0459, 2007.
B21. Bozgeyik Z, Ozgocmen S, Kocakoc E. Diffusion weighted magnetic resonance imaging
in the detection of acute changes in early sacroiliitis.
Annual European Congress of
Rheumatology (EULAR 2008), Paris, Ann Rheum Dis 67 (Suppl.2), p513:SAT0252, 2008.
B22. Kocakoc E, Bozgeyik Z, Koc M, Orhan I, Akpolat N. Differentiation of normal prostatic
tissue from benign prostatic hyperplasia and prostate cancer using Diffusion-Weighted MR.
(Oral presentation) AJR 2008; 190: A25-A26. American Roentgen Ray Society (ARRS 2008)
108th annual meeting of the American Roentgen Ray Society, May 6-11, 2008, Washington,
DC.
B23. Rahman A, Colak M, Ustünel L, Koc M, Kocakoc E. The comparison of the different
treatment managements in patients with acute deep venous thrombosis by the effects on
enhancing venous outflow in the lower limb. 4.th Annual Congress on Update in Cardiology
and Cardiovascular Surgery, 28 November – 2 December, 2008, Antalya- Turkey. The Heart
Surgery Forum 2008; 11 (Suppl.2):PP012.
B24. Rahman A, Colak M, Bozdemir N, Kocakoc E. Spontaneous rupture of the ascending
thoracic aorta in young man. 4.th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular
Surgery, 28 November – 2 December, 2008, Antalya- Turkey. The Heart Surgery Forum 2008;
11 (Suppl.2):PP126.
B25. Poyrazoglu OK, Kocakoc E, Dagli AF, Gul Y, Çiçekçi M, Bahcecioglu İH. Assessment of
liver fibrosis with diffusion-weighted MRI in chronic viral hepatitis (Oral presentation)
European Radiology 2010; 20(Suppl 1). European Society of Gastrointestinal and Abdominal
Radiology (ESGAR 2010) 21s t Annual Meeting and Postgraduate Course, ESGAR 2010, June 2
– 5, Dresden,Germany. SS 15.04.
20
B26. Sharifov R, Cheikh Ahmad I, Serter A, Yetiş H, Kocakoç E. The role of diffusion
weighted MRI for evaluation perianal fistulae. (Sözlü bildiri) Korean Congress Radiology
2012, 18-20 Ekim 2012, Seul, Kore. SS 34 AB-07.
B27. Cheikh Ahmad I, Atay M, Sonmez F, Armagan A, Kocakoç E. Radiological features of
unusual renal masses. (Sözlü bildiri) 20th European Symposium on Urogenital Radiology ESUR 2013, September 19-22, Istanbul. SS 3.07.
B28. Sharifov R, Cheikh Ahmad I, Serter A, Yetiş H, Kocakoç E. The role of diffusion
weighted MRI for evaluation perianal fistulae. (Sözlü bildiri) 20th European Symposium on
Urogenital Radiology - ESUR 2013, September 19-22, Istanbul. SS 9.01.
B29. Serter A, Sharifov R, Bilgin M, Kocakoç E. Radiological approach to fat containing
abdominal masses. 20th European Symposium on Urogenital Radiology - ESUR 2013,
September 19-22, Istanbul. P15-01.
B30. Serter A, Büyükpinarbasili N, Karatepe O, Kocakoç E. Primary Hepatic Malignant
Mesothelioma. 20th European Symposium on Urogenital Radiology - ESUR 2013, September
19-22, Istanbul. P15-03.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Durak, AC., N. Özcan, E. Kocakoç, M. Selçuklu, İA. Kavuncu. Üçüncü ventrikül kolloid
kistleri: Bilgisayarlı tomografi bulguları. İç Anadolu Tıp Dergisi, 5, 181-185 (1995).
D2. Durak, AC., C. Turan, A. Kırış, E. Kocakoç. Abdominoskrotal hidrosel: Nadir bir pediatrik
abdominal kitle nedeni. Cerrahi Tıp Arşivi, 2, 61-63 (1997).
D3. Durak, AC., C. Turan, E. Kocakoç, A. Alkan, İ. Orkan. A rare cause of recurrent
obstructive jaundice: Rupture of hydatid cysts of the liver into the biliary ducts. Cerrahi Tıp
Arşivi, 2, 112-115 (1997).
D4. Öztürk, M., AC. Durak, N. Özcan, E. Kocakoç, Öİ. Karahan. İntrakranial anevrizmalar ın
üç boyutlu time-of-flight ve phase-contrast MR anjiografi ile değerlendirilmesi. Türk Radyoloji
Dergisi, 32, 455-459 (1997).
D5. Oymak, S., L. Kart, O. Kontaş, E. Kocakoç. Süperior vena kava sendromuna yol açan
dev bir malign timoma olgusu. Erciyes Tıp Dergisi, 19, 182-184 (1997).
D6. Durak, AC., E. Kocakoç, L. Kart, ÜE. Vurdem, A. Kırış, Öİ. Karahan, A. Coşkun. Plevral
sıvıların US görünümlerine göre nedenlerinin değerlendirilmesi ve eşlik eden bulgular. Klinik
Bilimler & Doktor, 4, 369-372 (1998).
D7. Durak, AC., E. Kocakoç, M. Öztürk, ÜE. Vurdem, M. Selçuklu. Derin ven trombozunun
tespitinde manyetik rezonans venografinin renkli Doppler ultrasonografi ile karşılaştırılmas ı.
Türk Radyoloji Dergisi, 33, 17-22 (1998).
21
D8. Durak, AC., Öİ. Karahan, M. Öztürk, İ. Gülmez, A. Kırış, E. Kocakoç, M. Güleç. Hemoptizili
olgularda yüksek rezolüsyonlu BT ve bronkoskopinin tanısal değeri. Erciyes Tıp Dergisi, 20,
20-24 (1998).
D9. Kart, L., İ. Gülmez, E. Kocakoç, R. Demir, M. Özesmi. Bilgisayarlı tomografi ile tanı
konulmuş bir trakeobronkomegali (Mounier-Kuhn sendromu) olgusu. Erciyes Tıp Dergisi, 20,
75-77 (1998).
D10. Vurdem, ÜE., M. Öztürk, E. Kocakoç, N. Narin, AC. Durak, M. Güleç.
Konjenital kalp
hastalıklarının değerlendirilmesinde MRG, anjiyokardiyografi ve ekokardiyografi yöntemlerinin
karşılaştırılması. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi,4, 371-379 (1998).
D11. Kocakoç, E., M. Öztürk, AC. Durak, C. Kahraman, ÜE. Vurdem, A. Coşkun. Aortoilyak
tıkayıcı arter hastalıklarında MR-anjiyografi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 4, 410416 (1998).
D12. Kocakoç, E., M. Öztürk, AC. Durak, ÜE. Vurdem, A. Coşkun, M. Güleç. Femoropoplit eal
ve tibioperoneal tıkayıcı arter hastalıklarında MR-anjiyografi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji
Dergisi, 4, 417-423 (1998).
D13. Coşkun, A,, N. Özcan, İ. Karahan, E. Kocakoç. Tiroservikal arter ve juguler ven arası
gelişen travmatik fistül: Nadir bir olgu. Türk Radyoloji Dergisi, 34, 75-77 (1999).
D14. Coşkun, A., N. Özcan, E. Kocakoç, N. Erdoğan, İ. Karahan, D. Demirci.
Renal
karsinomanın absolü etanol ile vasküler emboloterapisi. Türk Radyoloji Dergisi, 34, 383-388
(1999).
D15. Kocakoç, E., A. Kırış, ÜE. Vurdem, A. Coşkun. Alt ekstremite bypass greftlerinin iki
boyutlu time-of-flight MR anjiografi ile değerlendirilmesi. Klinik Bilimler & Doktor Dergisi, 5,
740-744 (1999).
D16. Çetin, M., E. Bekar, E. Kocakoç. Yapışık ikizler: Bir thoraco-omphalopagus olgusu.
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 19, 341-343 (1999).
D17. Kocakoç, E., M. Çetin, A. Kırış. Resimlerle bir konu : Hidrops fetalisde değerlendir me.
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 5, 472-476 (1999).
D18. Kocakoç, E., A. Kırış, Z. Bozgeyik. Semptomatik pulmoner hamartom. Tanısal ve
Girişimsel Radyoloji Dergisi 7, 624-625 (2001).
D19. Kırış, A., E. Kocakoç, Y. Boztosun, Y. Şen. Primer obstrüktif megaüreter: intravenöz
ürografi ve US bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi,8, 450-452 (2002).
D20. Alkan, A., A.C. Durak, İ. Orkan, E. Kocakoç, A. Savranlar. Prostat kanserlerinde
transrektal ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin
tanı ve lokal
evrelemedeki yeri. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 7, 1-6 (2002).
D21. Kırış, A., E. Kocakoç, Z. Bozgeyik, E. Oğur. Total Pelvik Taban Prolapsusuna Bağlı
Hidroüreteronefroz:
IV Ürografi ve MR Bulguları.
Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 7, 29-31
22
(2002).
D22. Savranlar, A., Z. Bozgeyik, E. Kocakoç, A. Kırış, F. Tabey. Fahr hastalığı: iki olgunun
bilgisayarlı tomografi bulguları. Fırat Tıp Dergisi, 7, 906-909 (2002).
D23. Kocakoç, E., A. Kırış,
A. Kazez. Duodenal atresia: prenatal ultrasonic evidence.
Tani Girisim Radyol, 9, 111-112 (2003).
D24. Kocakoç, E., A. Kırış, Z. Bozgeyik, E. Sapmaz, H.B. Altınsoy. Obeziteyi taklit eden dev
over tümörü: olgu sunumu. Klinik Bilimler & Doktor Dergisi, 9, 106-108 (2003).
D25. Kırış, A., E. Kocakoç, Z. Bozgeyik, H. Özdemir. Fokal nodüler hiperplazinin spontan
rüptürüne bağlı subkapsüler kanama. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 7, 150-153 (2003).
D26. Özdemir, H., A. Kırış, E. Kocakoç, Y. Boztosun. Case report: Radiologic findings of
retroperitoneal malignant mesenchymoma. Tani Girisim Radyol, 9, 354-356 (2003).
D27. Kazez A, Yekeler H, Özel ŞK, Solmaz ÖA, Kocakoç E, Baykara M. Bebekte göğüs
duvarının mezenkimal hamartomu: olgu sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2005;19:139-141.
D28. Kazez A, Özel ŞK, Kocakoç E, Özercan İH, Saraç M. Çekumda duplikasyon kisti
perforasyonu: nadir bir olgu. Fırat Tıp Dergisi 2005; 10:185-186.
D29. Kocakoç E. Üriner sistemde BT protokolleri. Genel Abdomen BT Protokolleri Türk
Radyoloji Derneği Abdomen Alt Çalışma Grubu 2008:41-52.
D30. Kocakoç E. Üst üriner sistem değerlendirilmesinde MRG. Türkiye Klinikleri J RadiolSpecial Topics 2008; 1(2):93-102.
D31. Kırkıl G, Muz MH, Kocakoç E. Bilaterally located Bochdalek hernia. Tur Toraks Der
2009; 11:147-150.
D32. Yıldırım H, Kocakoç E. Prostatik Görüntüleme (prostat Kanseri, Prostatit, Benign
Prostatik Hiperplazi). Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2009;2(3):110-122.
D33. Onur MR, Akyol M, Poyraz AK, Kocakoç E, Oğur E. Diagnosis of peritoneal metastasis
with abdominal malignancies: role of ADC measurement on diffusion weighted MRI
(Abdominal malignansilerin peritoneal metastazlarının tanısında difüzyon ağırlıklı MRG’de
görünür difüzyon katsayısı ölçümünün rolü). EAJM (The Eurasian Journal of Medicine) 2012;
44:163-168.
D34. Aydın S, Serter A, Kocakoç E. Safra yolları patolojilerinde görüntüleme. Türkiye
Klinikleri J Radiol-Special Topics 2013; 6(2):37-47.
D35. Kocakoç E, Bakan AA, Serter A. Bilgisayarlı tomografi ürografi. Türkiye Klinikleri J
Radiol-Special Topics 2013; 6(3):38-46.
D36. Kurtcan S, Aydın S, Kocakoç E. Manyetik rezonans ürografi. Türkiye Klinikleri J
Radiol-Special Topics 2013; 6(3):47-51.
23
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Özcan, N., A. Coşkun, AC. Durak, E. Kocakoç, F. Baygın, H. Önem. Tiroservikal arter ve
juguler ven arası gelişen travmatik fistül: Nadir bir olgu. RAD’95
Tıbbi Görüntüleme ve
Girişimsel Radyoloji Kongresi, Ankara, 1995.
E2. Kart, L., İ. Gülmez, E. Kocakoç, M. Özesmi. Bilgisayarlı tomografi ile tanı konmuş
trakeobronkomegali. 20. Yıl Akciğer Günleri, Bursa, 1995.
E3. Durak, AC., N. Özcan, E. Kocakoç, İ. Orkan, H. Okur. Tekrarlayıcı tıkanma sarılığı nedeni:
Karaciğer hidatid kisti bilier rüptürü. 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Bursa, 1995.
E4. Özcan, N., A. Coşkun, D. Demirci, A. Alkan, İ. Karahan, M. Güleç, E. Kocakoç. Renal
tümörlerin
nonoperatif tedavisinde intraarteryal embolizasyon.
XIV. Gevher Nesibe Tıp
Günleri, Kayseri, 1996.
E5. Oymak, FS., L. Kart, O. Kontaş, E. Kocakoç. Süperior vena kava sendromuna yol açan
dev bir malign timoma olgusu. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 1996.
E6. Durak, AC., E. Kocakoç, L. Kart, ÜE. Vurdem, A. Kırış, İ. Karahan, A. Coşkun. Plevral
efüzyonların US görünümlerine göre natürlerinin değerlendirilmesi ve eşlik eden bulgular. 15.
Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996.
E7. Öztürk, M., A. Kırış, Öİ. Karahan, E. Kocakoç, M. Selçuklu, A. Alkan, M. Güleç. İntratorasik
midenin BT görünümü. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996.
E8. Durak, AC., Öİ. Karahan, M. Öztürk, İ. Gülmez, A. Kırış, E. Kocakoç, M. Güleç. Hemoptizili
olgularda yüksek rezolüsyonlu BT ve bronkoskopinin tanısal değeri. 15. Ulusal Radyoloji
Kongresi, Nevşehir, 1996.
E9. Öztürk, M., A. Kırış, E. Kocakoç, Ü. Vurdem, N. Erdoğan, İ. Orkan, M. Güleç. Romatoid
artritli hastalarda laringeal tutulumun BT ile tespiti. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir,
1996.
E10. Öztürk, M., A. Coşkun, A. Kırış, E. Kocakoç, A. Alkan, N. Erdoğan. Comptomelic displazi:
Olgu sunumu. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996.
E11. Öztürk, M., ÜE. Vurdem, E. Kocakoç, H. Önem, A. Kırış, Ç. Kocaoğlu, İ. Orkan. Bir olgu
nedeni ile Ellis-Van Creveld Sendromu. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996.
E12. Durak, AC., A. Alkan, A. Coşkun, N. Özcan, M. Güleç, E. Kocakoç, ÜE. Vurdem.
BT eşliğinde anterior yaklaşımla
çöliak ganglion blokajı. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi,
Nevşehir, 1996.
E13. Durak, AC., M. Öztürk, E. Kocakoç, M. Selçuklu, N. Özcan. Derin ven trombozu
yayılımının araştırılmasında manyetik rezonans venografinin renkli Doppler ultrasonografiy e
katkısı. 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Kuşadası, 1997.
E14. Vurdem,
ÜE., M. Öztürk, AC. Durak,
E. Kocakoç,
İ. Karahan.
Konjenital
kalp
24
hastalıklarının değerlendirilmesinde MRG, ekokardiyografi ve anjiyokardiyograf i yöntemlerinin
karşılaştırılması.
RAD’97,
3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya,
1997.
E15. Kocakoç, E., M. Öztürk, N. Özcan, ÜE. Vurdem, A. Coşkun. Alt ekstremite arteriyooklüziv
hastalıklarında manyetik rezonans anjiyografi. RAD’97, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel
Radyoloji Kongresi, Antalya, 1997.
E16. Kara, M., ÜE. Vurdem, E. Kocakoç, D. Kuş. Bir olgu nedeniyle korpus kallosum agenesisi
ve lipomu: MR bulguları. 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 1998.
E17. Vurdem, ÜE., E. Kocakoç, D. Kuş, M. Öztürk, M. Güleç. Down sendromunda kardiak MR.
16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 1998.
E18. Kocakoç, E., ÜE. Vurdem, A. Savranlar, M. Öztürk, M. Güleç. Alt ekstremite bypass
greftlerinin iki boyutlu time-of-flight MR anjiyografi ile değerlendirilmesi. 16. Ulusal Radyoloji
Kongresi, İzmir, 1998.
E19. Kocakoç, E., M. Çetin, A. Kırış. Non-immun hidrops fetaliste US bulguları. RAD’99, 4.
Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1999.
E20. Özgöçmen, S., E. Kocakoç, S. Tatlı, Ö. Ardıçoğlu. Hemiplejili hastada gelişen heterotopik
ossifikasyon: Olgu sunumu. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya,
2001.
E21. Kazez, A., N. Akpolat, E. Kocakoç, ME. Parmaksız, AA. Köseoğulları. Konjenital gerçek
pankreas kisti: nadir bir olgu. Ulusal Pediatrik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2001.
E22. Kocakoç, E., A. Kırış, İ. Orhan, Z. Bozgeyik, M. Kanbay, E. Oğur. Normal populasyonda
testiküler venlerde reflü akımların süre, hız ve insidansının renkli dupleks ultrasonografi ile
değerlendirilmesi. (SS) 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E23. Kırış, A., E. Kocakoç, S. Serhatlıoğlu, H. Yıldırım, A. Murat, Ö. Kalender. Tedavi edilmiş
lepramatöz lepralı olgularda geç dönem paranazal BT bulguları. 22.Türk Radyoloji Kongresi
(Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E24. Kocakoç, E., A. Kırış, H. Özdemir,
Z. Bozgeyik. Metanol intoksikasyonunda
MRG
bulguları. 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E25. Vurdem, ÜE. ve E. Kocakoç. Nadir bir konjenital anevrizmal malformasyon: Galen veni
anevrizması. 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E26. Kocakoç, E., A. Kırış, Z. Bozgeyik, Y. Şen. İdyopatik pulmoner hemosiderozis:o lgu
sunumu. 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E27. Kırış, A., E. Kocakoç, A. Murat, H. Özdemir. Asemptomatik lepralı olgularda toraks BT
bulguları. 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E28. Özdemir, H., E. Kocakoç, A. Kırış, H. Uysal. Değişici epitel hücreli karsinoma bağlı
gelişen retroperitoneal hemoraji. 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antaly a,
25
2001.
E29. Özdemir, H., A. Kırış, E. Kocakoç, Y. Boztosun. Retroperitoneal malign mezenkimo ma:
olgu bildirisi. 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E30. Kırış, A., E. Kocakoç, Z. Bozgeyik, E. Oğur. Nadir bir hidroüreteronefroz sebebi: sistosel.
22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E31. Kırış, A., E. Kocakoç, Y. Boztosun, Y. Şen. Primer obstrüktif megaüreter: İVÜ ve dinamik
US bulguları. 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E32. Kocakoç, E., S. Serhatlıoğlu, A. Kırış, Z. Bozgeyik, A. Murat, MN. Bodakçı. Varikosel
olgularında
çap-reflü ve debi ilişkisinin
renkli Doppler US ile değerlendirilmesi.
22.Türk
Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E33. Kocakoç, E., A. Kırış, M. Şimşek, Y. Boztosun, A. Murat, Ö. Kalender. US ile yapılan
birinci ve erken ikinci trimestr nukal kalınlık ölçümlerinin üçlü tarama testi sonuçları ile
karşılaştırılması. 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E34. Murat, A., S. Serhatlıoğlu,
E. Kocakoç, Y. Boztosun, E. Oğur. Overin clear cell
karsinomu. 22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E35. Kocakoç, E., A. Kırış, Z. Bozgeyik, HB. Altınsoy. Obeziteyi taklit eden dev over tümörü.
22.Türk Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2001), Kemer-Antalya, 2001.
E36. Kırış, A., E. Kocakoç, S. Özgöçmen, Z. Bozgeyik, Ö. Ardıçoğlu, E. Oğur. Romatoid artritli
hastaların el, el bileği ve ayak bileği eklemlerinin power Doppler US ile değerlendirilmesi.
23.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2002), Kemer-Antalya, 2002.
E37. Kocakoç, E., A. Ardıçoğlu, A. Kırış, Z. Bozgeyik, V. Yüzgeç, S. Özgöçmen. Sildenaf il
sitrat (viagra)’ın aorta, süperior mezenterik arter, karotis ve renal arter kan akımları üzerine
olan etkilerinin renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi. 23.Ulusal Radyoloji Kongresi
(Türk Rad 2002), Kemer-Antalya, 2002.
E38. Kocakoç, E., S. Serhatlıoğlu, A. Kırış, E. Sapmaz, A. Boztosun, Z. Bozgeyik. İkinci ve
üçüncü trimester normal gebelerde fetal sisterna magna ve kavum septum pellusidumun
transabdominal
US ile değerlendirilmesi.
23.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2002),
Kemer-Antalya, 2002.
E39. Kocakoç, E., H. Özdemir, A. Kırış, A. Arslan, N. Arslan, E.Oğur. Normal ve hafif
hiperkolesterolemili bireylerde karotis intima-media kompleksinin US ile değerlendirilmesi: ön
rapor. 23.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2002), Kemer-Antalya, 2002.
E40. Serhatlıoğlu, S., A. Kırış, E. Kocakoç, İ. Canpolat, Z. Bozgeyik, M.C. Han, E.Oğur.
Sildenafil sitratın köpek aorta, karotis ve renal arter kan akımları üzerine olan akut ve uzun
dönem etkilerinin renkli Doppler US ile değerlendirilmesi. 23.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk
Rad 2002), Kemer-Antalya, 2002.
E41. Yıldırım,
H., H. Özdemir,
M. Cihangiroğlu,
E. Kocakoç, S. Serhatlıoğlu, E. Oğur.
26
Multiloküler kistik nefroma: US, İVP ve BT bulguları. 23.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad
2002), Kemer-Antalya, 2002.
E42. Ardıçoğlu, A., V. Yüzgeç, E. Kocakoç, Z. Bozgeyik, İ. Duksal, A. Semerciöz. Papaverin
ve sildenafil (Viagra)’in kavernözal arter hemodinamik etkinliğinin ve komplikasyonlar ın ın
karşılaştırılması. 5.Ulusal Androloji Kongresi, İstanbul, 2003.
E43. Ardıçoğlu, A., V. Yüzgeç, E. Kocakoç, Z. Bozgeyik, İ. Orhan, İ. Duksal. Sildenafil sitrat
(Viagra)’ın bilateral renal arter segmental dalları üzerine olan hemodinamik etkileri. 5.Ulusal
Androloji Kongresi, İstanbul, 2003.
E44. Özdemir, H., E. Kocakoç, M. Şimşek, Z. Bozgeyik, Y. Boztosun, K. Poyraz. Gebeliğin
hepatik ven ve portal ven üzerine etkileri. 24.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2003),
Ankara, 2003.
E45. Yıldırım, H., G. Akbaş, E. Oğur, E. Kocakoç, A. Kırış. Soliter koroid pleksus lipomu: BT
ve MRG bulguları. 24.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2003), Ankara, 2003.
E46. Kırış A, Poyraz AK, Bozgeyik Z, Onur R, Kocakoç E, Kocaöz Ö. Prostat patolojilerinin
değerlendirilmesinde transperineal ultrasonografinin yeri. 25.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk
Rad 2004), Antalya, 2004.
E47. Kırış A, Kaya A, Özgöçmen S, Kocakoç E. Ankilozan spondilit olgularında power Doppler
US ile entezlerin değerlendirilmesi. 25.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2004), Antalya,
2004.
E48. Bozgeyik Z, Kocakoç E, Berilgen S, Özdemir H, Tekataş A, Oğur E. Sildenafil sitrat
(viagra)’ın vertebrobaziler yetmezlikli hastalarda vertebral arterlerin kan akımı üzerine olan
etkilerinin power Doppler sonografi ile değerlendirilmesi. 25.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk
Rad 2004), Antalya, 2004.
E49. Kırış A, Ersoy F, Kocakoç E, Gürateş B, Erdinç A, Onur R. Stres üriner inkontinanslı
olgularda
klinik
bulgular
ile
transperineal
US
ve
power
Doppler
US
bulgularının
karşılaştırılması. 25.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2004), Antalya, 2004.
E50. Kocakoç E, Artaş H, Kırış A, Bahçecioğlu İH, Yekeler H, Oğur E. Fokal karaciğer
lezyonlarının iki-boyutlu ve üç-boyutlu renkli Doppler, power Doppler ve “dynamic flow”
görüntüleme ile değerlendirilmesi: ön sonuçlar. 25.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2004),
Antalya, 2004.
E51. Kocakoç E, Orhan İ, Poyraz AK, Artaş H, Firdolaş F. Mesane tümörlerinin üç-boyutlu
ultrasonografik sanal sistoskopi tekniği ile değerlendirilmesi. 25.Ulusal Radyoloji Kongresi
(Türk Rad 2004), Antalya, 2004.
E52. Özel ŞK, Kazez A, Köseoğulları
A, Kocakoç E. Çocuklarda konjenital portal ven
anevrizmasında tanı kriterleri: olgu sunumu. 22.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
E53. Kazez A, Özel ŞK, Kocakoç E, Kırış A. Çocukta çift invaginasyon: “üçlü halka” bulgusu.
27
22.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
E54. Kazez A, Yekeler H, Özel ŞK, Solmaz ÖA, Kocakoç E, Baykara M. Bebekte göğüs
duvarının mezenkimal hamartomu. 22.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
E55. Özel ŞK, Kazez A, Köseoğulları A, Akpolat N, Kocakoç E. Nadir bir inmemiş testis nedeni:
pelvik yerleşimli kistik lenfanjiyom. 22.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
E56. Bozgeyik Z, Kocakoç E. Karotis cisim tümöründe power Doppler ve dynamic flow
görüntüleme bulgularının karşılaştırılması.
27.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2006),
Antalya, 2006.
E57. Kocakoç E, Bozgeyik Z, Koç M, Orhan İ, Akpolat N. Normal prostat dokusu, benign
prostatik hiperplazi
ve prostat kanseri ayırımında
difüzyon ağırlıklı
manyetik
rezonans
görüntüleme. 28.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2007), Antalya, 2007. (Seçilmiş sözlü
bildiri; Sözlü bildiri 3.lük ödülü)
E58. Bozgeyik Z, Kocakoç E, Sönmezgöz F. Taşa bağlı akut üriner tıkanıklıklarda difüzyon
ağırlıklı
manyetik rezonans görüntüleme. 28.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2007),
Antalya, 2007.
E59. Kocakoç E, Bozgeyik Z, Gül Y, Dağlı A. Karaciğer hemanjiomlarının difüzyon ağırlıklı
manyetik rezonans görüntüleme
ile değerlendirilmesinde
“b” değerinin önemi. 28.Ulusal
Radyoloji Kongresi (Türk Rad 2007), Antalya, 2007.
E60. Poyraz AK, Kırış A, Kocakoç E, Doğukan A, Kuzu N. Kronik böbrek yetersizlikli olgularda
difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme ile ölçülen renal ADC (apparent diffusion
coefficient) değerlerinin normal böbreklerle kıyaslanması. 28.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk
Rad 2007), Antalya, 2007.
E61. Poyrazoğlu OK, Yalnız M, Kocakoç E, Dağlı AF, Bahçecioğlu İH. Hepatik ekinokokkus
alveolaris: 5 vakalık bir serinin sunumu. 6.th national hepatolohy meeting of TASL (Hepatology
Forum 2007; 1:1), İstanbul, 2007.
E62. Bozgeyik Z, Özgöçmen S, Kocakoç E. Erken sakroileitte akut enflamatuar değişiklik le ri
göstermede yeni ve değerli bir metot: difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme.
Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi (Romatizma 2008), Antalya, 2008.
E63. Kocakoç E, Çiçekçi M, Gül Y, Özkan Y, Akpolat N. Normal adrenal dokusu ve farklı
adrenal lezyonların ayırımında difüzyon ağırlıklı MR. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Rad
2009), Antalya, 2009.
E64. Kocakoç E, Poyrazoğlu OK, Dağlı AF, Gül Y, Çiçekçi M, Bahçecioğlu İH. Kronik viral
hepatitte difüzyon ağırlıklı MR ile karaciğer fibrozisinin değerlendirilmesi. 30.Ulusal Radyoloji
Kongresi (Türk Rad 2009), Antalya, 2009.
E65. Toprak H, Havan N, Serter A, Kocakoç E. Mide ve parankimal organ metastazlı malign
melanom olgusu. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi,Antalya,2011.
28
E66. Serter A, Kocakoç E, Çipe G. Batında palpabl kitle ve ileus nedeni: Abdominal Koza.
33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya,2012.
E67. Serter A, Sharifov R, Bilgin M, Kocakoç E. Yağ içeren abdominal kitlelerde radyolojik
yaklaşım. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya,2012.
E68. Serter A, Aralaşmak A, Sharifov R, Kılıçarslan R, Alkan A, Kocakoç E. Benign kemik
tümörlerinin
direkt grafi, BT ve MRG bulgularının
değerlendirilmesi.
33.Ulusal Radyoloji
Kongresi, Antalya,2012.
E69. Serter A, Bilgin M, Kocakoç E. Dev Subkarinal hava kisti. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi,
Antalya,2012.
E70. Sharifov R, Ahmad IC, Serter A, Yetiş H, Kocakoç E. Perianal fistül
değerlendirilmesinde difüzyon ağırlıklı MR görüntüleme. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi,
Antalya,2012. (Sözlü bildiri)
E71. Serter A, Pınarbaşılı
NB,
Karatepe
O, Kocakoç
E. Karaciğerde
primer
malign
mezotelyoma : Olgu sunumu. Turk Manyetik Rezonans Dernegi 18. Yillik Toplantisi, Ankar a
2013.
E72. Serter A, Alkan A, Aralaşmak A, Kocakoç E. Feokromasitomaya bağlı ciddi posterior
reversibl ensefalopati ve mikrohemorajiler: SWI bulgulari. Turk Manyetik Rezonans Dernegi
18. Yillik Toplantisi, Ankara 2013.
E73. Serter A, Yıldız Ş, Kocakoç E. Alveolar soft-part sarkom’un bilateral meme metastazı.
34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya,2013.
DİĞER YAYINLAR (Not: Bundan sonraki yayınlar uluslararası hakemli elektronik
dergilerde yayınlanan yazılardır)
F1. Kocakoc, E., A. Kiris, H. Ozdemir, A. Arslan, Z. Bozgeyik. Putaminal necrosis due to
methanol intoxications: early MRI findings. www.eurorad.org/case.cfm?uid=1670.
EURORAD (2002)
F2. Kocakoc, E., A. Kiris, S. Serhatlioglu, A. Cekirdekci, E. Ogur. Delayed manifestation of
traumatic rupture of the diaphragm: intrathoracic herniation of the kidney.
www.eurorad.org/case.cfm?uid=1709. EURORAD (2002)
F3. Kocakoc, E., Z.Bozgeyik, S.Ozgocmen, H.Ozdemir, O.Kalender Pseudoaneurysm of the
peroneal artery. www.eurorad.org/case.cfm?uid=1769. EURORAD (2002)
F4. Kiris, A., E.Kocakoc, A.Savranlar, Z.Bozgeyik, E.Ogur. Giant ulcerated epinephric
diverticulum. www.eurorad.org/case.cfm?uid=1859. EURORAD (2002)
F5. Kiris, A., E. Kocakoc, Y. Sen, Z. Bozgeyik, A. Savranlar. Pseudocarina sign in an
intrathoracic mesentero-axial type gastric volvulus: CT findings.
www.eurorad.org/case.cfm?uid=1867. EURORAD (2002)
29
F6. Kocakoc, E., Z. Bozgeyik, H. Ozdemir, H. Yildirim, H. Artas. Sigmoid type achalasia
associated with ulcer. www.eurorad.org/case.cfm?uid=2033. EURORAD (2003)
F7. Savranlar, A., E. Kocakoc, H. Per, F.Atabey. Cerebellar tuberculoma.
www.eurorad.org/case.cfm?uid=2156. EURORAD (2003)
30

Benzer belgeler

özgeçmiş - Medical Park

özgeçmiş - Medical Park A12. Ozgocmen, S., E. Kocakoc, A. Kiris, Y. Sen, O. Ardicoglu. Calcaneal apophysitis due to brucellosis: a case report. J. Trop. Pediatr., 49, 55-58 (2003). A13. Kocakoc, E., A. Kiris, Y. Sen, Z. B...

Detaylı