GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI: Gıda

Transkript

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI: Gıda
GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI
ALANIN TANIMI:
Gıda teknolojisi alanı, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri
uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda
maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.
Bu amaçla da günümüz ihtiyaçlarına yönelik eğitim vermeyi hedefleyen Meslek ve Teknik
Okullarımızda Gıda Teknolojisi Alanında eğitim vermeye başlamıştır.
ALANIN ALTINDA YER ALAN DALLAR :
•Gıda Kontrol Dalı
•Süt İşleme Dalı
•Hububat İşleme Dalı
•Çay üretimi ve İşleme Dalı
•Sebze ve Meyve İşleme Dalı
•Zeytin İşleme Dalı
Gıda teknolojisi Alanı altı daldan oluşmasına rağmen, okulumuzda sadece Gıda Kontrol
Dalında orta öğretim düzeyinde eğitim verilmektedir.
ALANIN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Gıda teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin;
 Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
 Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
 Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,
 Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
 Başkaları ile işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir.
ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Ülkemizin Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ele alınan en önemli sektörlerden
birisi de gıda sektörüdür. Türkiye’de gıda sanayinin dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi,
kaliteli üretimin artması ve dış pazarda rekabetin çok hızlı olan bilimsel ve teknik
gelişmelerin yakından izlenmesine, uygun teknoloji transferine, çeşitli ve kaliteli ürünlerin
üretimine bağlıdır.
Gıda sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretme ve pazarlama çabaları
işletmelerde oto kontrol laboratuarların artışı dolayısıyla eğitimli, nitelikli, yetişmiş eleman
ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki gıda sektörlerinin problemlerini çözmek ve
dünya ölçeğinde hak edilen yere gelmek için gıda sektöründe yeni düzenlemelere ihtiyaç
duyulmuştur. Bu amaçla 27.05.2004 yılında gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine
dair 5179 sayılı kanun çıkarılmıştır.
TSE (Türk Standartları Enstitüsü), EOQ (Avrupa Kalite Kontrol Örgütü) vb. kuruluşlar da
gıda sektörünün gelişmesine olumlu yönde etkileyerek nitelikli gıda kontrol ve üretim
elemanlarına olan ihtiyacı daha da artırmıştır.Bu amaçla da günümüz ihtiyaçlarına yönelik
eğitim vermeyi hedefleyen Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarımızda Gıda teknolojisi alanında
eğitim vermeye başlamıştır.
EĞİTİM ve KARİYER İMKANLARI
Meslek eğitimi, Kız Meslek ve Kız Teknik Liselerinin Gıda Teknolojisi alanının diploma
programında verilmektedir. Eğitim süresi dört yıldır.Okulumuz Anadolu kız meslek olarak
eğitime devam etmektedir.
Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan öğrenciler, ÖSS´ de başarılı oldukları takdirde
dört yıllık fakültelerin ilgili bölümlerine girebilecekleri gibi, sınavsız geçiş hakkından
yararlanarak iki yıllık Meslek Yüksekokullarınada devam edebilirler.
Meslek Yüksekokullarını başarıyla bitirenler dikey geçiş sınavında başarılı oldukları
takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelere devam edebilirler.Devam edebilecekleri
bölüm ve fakülteler;






Beslenme ve Diyetetik
Kimya
Biyokimya
Ev Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
Ziraat Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Bu alandan mezun olan bir gıda kontrol teknisyeninin görevleri;
• İş organizasyonu yapmak.
• Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak.
• Analiz öncesi hazırlık yapmak.
• Numuneyi analize hazırlamak.
• Numunin duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerini yapmak.
• Analiz sonrası işlemleri yapmak.
• Analiz formlarını doldurmak.
• Analiz sonuçlarını mevzuatlara göre değerlendirmek.
• Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gıda Kontrol teknisyenleri, gıda üretimi yapan fabrikalarının laboratuvarlarında, özel gıda
kontrol laboratuvarları vb. yerlerde iş imkanı bulabilmektedirler. Hizmet sektöründe
marketler, yemek fabrikaları, pastaneler vb yerlerde de kalite kontrol elemanı olarak
çalışabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışanlar , laboratuvar sorumlusu olabilmektedirler.
Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu
alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılıcaktır. Hizmet sektöründe; marketler, yemek
fabrikaları, ekmek fabrikaları, pastaneler unlu mamüller üreten kuruluşlar vb. yerlerde de
kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler.