pcs moı/11/00 turkısh-englısh

Yorumlar

Transkript

pcs moı/11/00 turkısh-englısh
HELİSEL DİŞLİLİ
KALDIRMA REDÜKTÖRLERİ
KULLANIM ve BAKIM TALİMATI
Maintenance and Operational
Instructions for Helical Gear
Hoisting Drive
TR
ENG
PCS SERİSİ / PCS SERIES
Sertifika No/Certificate number: KY3723/05/10-R
Doc.No
PCS - MOI / 11 / 00
TSEK
POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN / TURKEY
Fax : +90 256 231 19 17
Tel/Phone : +90 256 231 19 12
: +90 256 231 19 13
: +90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
e-mail
: [email protected] - [email protected]
web
: www.pgr.com.tr
PCS Serisi - PCS Series
KULLANIM ve BAKIM TALİMATI
Maintenance and Operation Instructions
GENEL BİLGİ
GENERAL INFORMATION
Bu Kullanım Kılavuzu redüktörün/redüktörlü motorun güvenli
taşıma, depolama, yerleştirme/montaj, bağlantı, işletmeye alma,
bakım, onarım işleyişinde bilgi sağlamak amacıyla firmamız
tarafından hazırlanmıştır. Tüm satın alma ve dizayn kriterleriyle
ilgili bilgi, bu ürüne ait ürün kataloğumuzda yer almaktadır.
Kabul edilmiş mühendislik uygulamalarının yanında, bu talimatta verilen bilgiler dikkatlice okunmalı ve uygulanmalıdır. Dökümanlar yetkili kişi tarafından muhafaza edilmeli ve kontrol etmek
için yanında hazır bulundurulmalıdır. Elektrik motoruyla ilgili bilgiye, motor üretici firma tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
Redüktörlü motorlarda, redüktörlerde ve motorlarda çalışma
esnasında ve sonrası;
Gerilim altında parçalar, hareketli parçalar ve sıcak yüzeyler
bulunabilir.Tüm yapılacak çalışma boyunca; yani taşıma, depolama, yerleştirme / montaj, bağlantı, işletmeye alma, bakım,
onarım işlemlerinin sorumluluk sahibi yöneticiler ve kalifiye
elemanlar tarafından uygulanması gerekmektedir.
Bu çalışmaları yaparken, aşağıdaki uyarılar ve dökümanlar
göz önünde bulundurulmalıdır.
- İlgili kullanım talimatları ve devre şemaları,
- Redüktörde ve redüktörlü motorda bulunan ikaz ve emniyet
etiketleri,
- Sisteme özgü talimatlar ve gereksinimler,
- Emniyet ve kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve yerel yönetmelikler.
Ürünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen kullanım
ömrü 10 yıldır ve garanti süresi 2 yıldır.
Bu talimat sadece kullanımı kolaylaştırmak amacıyla özet
olarak
hazırlanmıştır.
Detaylı
kullanım kılavuzunu
www.pgr.com.tr adresinden alabilirsiniz.
This brief has been compiled by the manufacturer to provide
information, maintenance,repair, disassembly and dismantling
of the gear units.
All purchasing and design criteria is provided in the Sales
Catalogue. Apart from adhering to established engineering
practices, the information given in this brief must be carefully
read and applied rigorously. The documantation must be
stored by a person with the correct authority and must always
be made available for consultation. The information regarding
the electric motor that can ve found matching the speed
reducer is supplied with the owner’s manual relevant to the
specific electric motor.
During or after operation, gearmotors, gear units and motors
have:
- Live parts, moving parts, possibly hot surfaces.
Only qualified specialists are allowed to undertake the
following work:
- Transportation, putting in to storage, installation / mounting,
connection, startup, maintenance.
Please comply with the following instructions and documents
whwn doing so:
- Associated this manual abd wiring diagrams.
- Warning and safety signs on the gear unit / gearmotor.
- Regulations and requirements for the specific system.
- National / regional regulations governing safety and the
prevention pf accidents.
Life cycle of gear unit / geared motors is ten years and
guarantee period is two years. It is validity in TURKEY. This
brief is prepared as a summary for just easy using. Manual
could be downloaded website which is www.pgr.com.tr for
more information.
Transportation and storage
Taşıma ve Depolama
Transportation: Consider information at receiving product
which is writter on package.(Check products before receiving!)
Inspect the shipment for any damage in transit as soon as you
receive the delivery. Inform the shipping company immediately.
It may be necessary to refrain from starting up the drive. All
the following operations must be done with due care and
caution and without sudden movements.
Storage: Do not store the unit in excessively humid conditions
or where it is exposed to the weather (do not store outdoors).
Do not place the gear unit directly on the ground. Place the
gear unit on a stable base and make sure that is not subjected
to accidental displacement. Store the packaged gear unit (if
allowed) in accordance with the instructions on the packaging
itself. If the breather valve is not activated, you must remove
the transport fixtur e from the breather valve before starting up
the gear unit!
If the gear unit is stored for more than 6 months, cover all
machined external surfaces with a rustproofing product
application range.
Taşıma: Ürün teslimi sırasında ambalaj üzerinde yazılı bilgiyi
dikkate alınız. Ürün teslim alınırken ürünün taşıma süresince
hasar görüp görmediğini derhal kontrol edilmelidir. Olası hasarlar Firmamıza bildirilmelidir. Hasarlı ürün devreye alınmayabilir.
Tüm taşımalarda ani hareketlerden ve ani kaldırma yük hızlarından kaçınılmalıdır.
Depolama: Açık havada ve yüksek nem içeren ortamda depolama yapmayın. Redüktör/redüktörlü motorları direk yerle temas
ettirmeyin.Redüktör/redüktörlü motorların temas ettiği yer stabl/
rijit olmalı. Aksi taktirde yer değiştirme esnasında hasar oluşabilir.Redüktör üzerinde bulunan havalandırma tapasının taşıma
emniyetini Şekil’de gösterilen biçimde çıkartınız.
Eğer redüktör, 6 aydan fazla süre için depolama yapılacaksa
paslanabilir parçaların üzerine koruyucu yağ kullanılmalıdır.
1. Taşıma emniyetli havalandırma tapası
2. Taşıma emniyetini çıkartın.
3. Havalandırma emniyeti aktif.
1
1
2
3
1. Breather valve with transport fixture
2. Remove the transport fixture
3. Breather valve activated
www.pgr.com.tr
No
KRİTERLER / CRITERIA
1
Redüktörün demontajı / Disassemnly of geared unit
1.1
Gövde değişimi / Case changing
1.2
Dişli değişimi / Gear changing
1.3
Mil/Şaft değişimi / Solid/shaft changing
1.4
Sızdırmazlık elemanları hariç tüm
sarf malzemelerin değişimi /
Changing of all consumable
material excep sealing materials.
2
Yağ kapağı değiştirme / Oil cup changing
3
Sızdırmazlık elemanı değiştirme / Seal changing
4
Yağ değiştirme / Oil changing
PAM bağlantılı redüktörlerin elektrik motor montajı
Motor montage to IEC adapter type
Elektrik motorunun PAM bağlantılı redüktör demontajı
Disassembly of motor from PAM type
5
6
ÜRETİCİ (PGR)
MANUFACTURER (PGR)
YETKİLİ SERVİS
AUTHORIZED SERVICE
MÜŞTERİ
CUSTOMER (USER)
x
x
x
x
x
x
x
x
---------
x
x
---
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X : İLİŞKİLİ
- - - : İLİŞKİSİZ
X : Related
- - -: Unrelated
YETKİLİ SERVİS: Firmamız tarafından belirlenmiş deneyimli
personelimizdir. Elektrik ve mekanik konularında eğitim almış
ve bu konuda yeterliliği olan yetkilendirilmiş kişi.
AUTHORIZED SERVICE: They are skill and qualified people,
which are determined by company. They have education
about electricaland mechanical subject.
Montaja Başlamadan Önce
Redüktörlü motorun üzerindeki bilgiler mevcut şebeke gerilimine uygun olmalıdır. Tahrik ünitesinde hasar olmamalıdır.
(Taşıma ve depolama hasarları vs..) Ortam sıcaklığı
“Yağlayıcılar” bölümünde verilen sıcaklık değerlerine uygun
olmalıdır. Tahrik ünitesi aşağıdaki ortam koşullarında monte
edilmemelidir.
- Patlayıcı atmosfer, yüksek korozif ve/veya yağlar, asitler, gazlar, buharlar, radyasyon.
- Direkt gıdayla temas eden yerde.
Prerequisites of assembly
The entries on the nameplate of the gearmotor match the
voltage supply system. The drive has not been damaged
during transport or storage. Make certain that the following
requirements have been met: Ambient temperature according
to the table of lubricants in Sec. Lubricants.
The drives are not allowed to be installed under the following
ambient conditions:
- Potantially explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors,
radiated interference.
- In direct contact with loose food products.
Özel uygulamalarda motorun / redüktörlü motorun konfigürasyonu ortam şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çıkış
milleri ve flanş yüzeyindeki korozyon önleyici madde, pislikler
vb. kirlenmeler temizlenmelidir. Piyasada yaygın olarak kullanılan solvent kullanılmalıdır. Yataklara ve sızdırmazlık elemanlarına solvent temas etmemelidir. Aşındırıcı ortam koşullarında,
çıkış mili sızdırmazlık elemanlarını aşınmaya karşı koruyun.
Bağlantı flanşlarını DIN 332’ye göre açılan kılavuz ile mile bağlayın.Redüktör / redüktörlü motor sadece önceden belirlenmiş
olan montaj pozisyonuna göre yerleştirilebilir/monte edilebilir.
Bağlantı temeli yeterli büyüklükte ve titreşim izolasyonu olmalı.
Altyapı; düz, titreşimsiz ve burulmaya karşı korunmalı.
Redüktör / redüktörlü motor ağırlığını ve çalışma gerilimlerine
dayanabilecek yapıda olmalı. Redüktör / redüktörlü motorun
bağlanacağı ünitenin kapalı olduğundan ve istemsiz çalıştırılmayacağından emin olunmalıdır. Redüktörün dışındaki hareketli parçaların çevresi koruyucu mahfaza ile kapatılmalıdır. Çalıştırmadan önce redüktör üzerinde bulunan havalandırma tapasının taşıma emniyetini Şekil’de gösterilen biçimde çıkartın.
Çalıştırmadan önce redüktör üzerinde bulunan havalandırma
tapasının taşıma emniyetini Şekil’de gösterilen biçimde çıkartın.
Redüktörü ve motoru kasıntısız monte et. Yeterli hava (Ventilasyon) sağlanmalı. Milde kaçıklık olmamalıdır. Tercihen tahrik
makinası ve çıkış mili arasında elastik kaplin kullan. Motoru
çalıştırmadan önce bağlantı elemanlarını kontrol edin ve sıkın.
Şaft montajlı redüktörlerde lastik takozlu tork kolu kullanın.
Redüktörün Boyanması: Redüktörün / Redüktörlü motorların
tamamen veya kısmen boyanması gerektiğinde, havalandırma
tapasının ve mil sızdırmazlık elemanlarının ve etiket üzeri
bantla yapıştırılarak boyama işlemi yapılır. İşlem sona erdiğinde bant çıkartılır.
www.pgr.com.tr
Gear units / gearmotor are designed according to ambient
condition at special operation. You must thoroughly clean anti
corrosion agents, contamination and the like off output shafts
and flange surfaces. Use a commercially available solvent.
Do not let the solvent come into contact with the sealing lips
of the oil seals-danger of damage to the material!
If the ambient conditions are aggressive, protect the oil seals
on the output end aganist wear. Make use of tapped hole
(DIN 332) to suit fastening to the shaft end.
The gear unit or gearmotor is only allowed to be installed in
the specified mounting position. The foundation (base) should
be of adequate size and vibration-proof.
The support structure must have the following features: Flat;
vibration damping; torsionally rigid. Ensure that the structure
to which the gear unit is to be mounted is sufficienty robust
and rigid to support its weight and operating stresses.Check
that time machine on which the gear unit is to be installed is
switched off and cannot be accidentally switched on again. Fit
suitable guards to protect against the external moving parts of
the gear unit. If the breather valve is not activated, you must
remove the transport fixture from the breather valve before
starting up the gear unit, install gear unit or geared motor
rigid and braceless. Ensure sufficient ventilation, avoid
shocks on shafts (bearing damage!) preferably use flexible
coupling between output shaft and driven machine. Fit output
elements to shafts end or secure feather key before starting
the motor use torque arm with rubber buffer on shaft
mounting gearboxes.
Painting the gear unit: If you paint over all or part of the
drive, please take care to mask the mask the breather valve
and oil seals carefully. Remove the masking tape once you
have completed the painting work.
2
MONTAJ
Çıkış dişlisi elemanının montajı
INSTALLATION
Assembling of Output Gear
Çıkış dişlisi Z6 dişlisi ile yekparedir. Kullanım alanına göre aynı
DIN 5480 normlarında açılmış karşılığı olan dişli ile gücü aktarır.
Karşılık dişlisinin sıkı ya da bol geçme olması durumunda hasara
yol açabilir.
Output gear and Z6 gear is in single piece. According to
operation power is transfered to gears which are machined
according to DIN 5480. In case of shrink fit or clearance fit it
can be caused damage.
Herhangi bir yardımcı ekipmanla darbeye maruz kalmamalıdır.
Tahrik eden ve edilen dişlilerin birbirine montajı itina ile yapılmalıdır.
Karşılık dişlisi çıkış mili dişlisine çekiçle vurularak takılmamalıdır.
Aksi taktirde gövdede, yataklarda ve milde hasar oluşabilir.
Çıkış dişlisi ve karşılık dişlisinin dişlerine zarar gelmeden montaj
yapılmasına dikkat edin.
Redüktörün makine üzerine montajı esnasında kasıntılı ya da
açılı monte edilmemesine dikkat edin.
It can not be effected impact loading with any auxiliary
equipment. Assembling of driving pinion and driven gear
must be very carefully.
Meshing gear must not assembled with hammer to output
shaft. Otherwise it can be caused damage on case, bearing
and shafts.
Please be careful when assembling output gears to meshing
gear for protect damaging of gears.
Please be careful when installing gearbox to machine for
prevent misalignment or shrink fit.
Elektrik Motorunun Motor Bağlantı Adaptörlü (PAM)
Redüktörün Demontajı
Taking apart of the PAM Standard Flanged
Motor
Çalışma sırasında motor ile redüktör arasındaki bağlantı elemanının yüzeyinin paslanmış olmaması önemlidir, motoru çıkarabilmek için aşırı yük uygulanmaması mümkün olmalıdır.
Motoru redüktörden ayırırken zorlama yapmadan aşağıdaki
yöntemi uygulayınız. Zorlamaya neden olan ve aksama zarar
verebilecek uygulamalardan kaçınınız.
If, during operation, the coupling area of the motor and gear
unit has not rusted significantly, it should be possible to
remove the motor without applying excessive force.
If, on the other hand, it proves difficult to remove the motor,
do not use screwdrivers or levers to apply force as this can
damage the flanges and coupling surfaces, but proceed as
indicated below.
DELİK VE PASO
HOLE AND TAP
DARBELİ ÇEKTİRME
FIXING ELEMENT
1. Fan tarafından motor milini matkapla delerek kılavuzu açınız.
2. Diş açılmış yere ekstraktör (darbeli çektirme) takınız.
3. Motorla redüktör arasındaki bağlantı vidalarını sökünüz.
4. Ekstratörün atalet kuvveti sayesinde motoru redüktörden
ayırınız.
3
1. Drill and thread the motor shaft (fan side).
2. Screw an impact extractor tool into the tap.
3. Undo the screws fixing the motor to the gear unit.
4. Remove the motor by means of the indertial force of the
extractor.
Elektrik Motor ve Fren Bağlantısı
Basic Motor / Brakes Connection
Fren bağlantısını sayfa 6’daki şemaya göre yapın.
- Besleme gerilimi ve frekansının motor plaka değerleriyle aynı
olduğuna emin olun.
- Koruyucu plaka değerleriyle bağlantısını tekrar kontrol edin.
- Eğer motor ters yönde çalışırsa iki fazı değiştirin.
- Kullanılmayan kablo girişlerini kapatın.
- Aşırı yük ve faz hatalarından kurtulmak için koruyucu (faz koruma veya termik vs..) yerleştirin.
- Nominal akıma göre motor korumasını ayarlayın.
- Elektrik ve fren diyagramı sayfa 7-8.
Redüktör ve motor potansiyel farklılıklara karşı topraklanmalıdır.
Yanlış voltaj ya da yanlış bağlantı elektrik motoruna ve çevreye
zarar verebilir. Ürünün (elektrik motoru ve/veya fren) bağlantıları tecrübeli elektrik teknikerleri tarafından yapılmalıdır.
Please consider installing of brake according to table which is
page 6.
- Connect motor according to basic motor connection wiring
diagram (or brakes basic wiring diagram).
- Make sure that mains voltage/frequency are in accordance
with nameplate information.
- Make secure protective conductor conection.
- If motor is running in reverse direction, interchange two
phases.
- Close unused cable entrances holes and the box itself in a
dust-and watertight manner.
- Install protection
- Set motor protection switch to nominal current.
- Wiring the diagrams on the 7-8 pages.
The electric connection must be done by experienced electric
technician. The gearbox and the motor must be grounded to
prewent potential differences of earth and gearbox/motor.
www.pgr.com.tr
Çalıştırma
Starting up
- Uzun süre kullanmama durumunda özel şartları yerine getir.
(Bak. Kullanım Kılavuzu)
- Katalogdaki bağlama pozisyon tablosu yardımı ile yağın durumunu kontrol et.
- Yağ seviyesini kontrol et.
- Çalıştırmadan evvel havalandırma lastiği çek.
- Eğer belirtilmemişse ilk yağ dolumu yağlama listesinde gösterildiği gibi yapılır.
- Hava soğutmalı motorlar -20°C ve +40°C’de ve 1000 m’ye
kadar olan yüksekliklerde çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
- Patlamaya karşı hassas bölgelerde çalışmasına müsaade
edilmez. Ancak bu şartlar için özel motorlar mevcuttur.
- In case of long - time storage take special precautions
(see user manual at www.pgr.com.tr)
- Check position of oil - level plug with help of mounting
position tables in applicable catalogue.
- Check oil-level.
- Prior to starting-up, remove vent plug from vent screw if
necessary.
- If not specified otherwise, first oil filling as is shown in list of
lubricants.
- Air-cooled motors are designed for ambient temperautres
between -20°C and +40°C and for installation at altitudes â
1000 m above M.S.L.
- Their use in hazardous areas is prohibited unless they are
expressly intended for such use (see ATEX manual).
BAKIM
MAINTENANCE
REDÜKTÖR
GEARBOX
- Düzenli olarak yağ seviyesi kontrolü.
- Yağ 10.000 çalışma saati veya en geç 2 sene sonra değiştirilmeli.
- Yağ değişimi sırasında dişli ünitesinin temizliğini yapın.
- Eğer sentetik yağ kullanılırsa yağ değiştirme süresi 2 kat
kadar daha uzun olacaktır.
- Zor çalışma şartlarında (Yüksek nemde, geniş sıcaklık aralıklarında) yağ değiştirme süresini azaltmak gerekir.
- Regular oil level check.
- Change lubricant every 10.000 working hours or after two
years at the latest.
- Combine the lubricant change with thorough cleaning of
gear unit.
- Lubricant changing intervals will be twice as long if
synthetic products are used.
- Extreme working conditions (high air humidity, aggressive
media and large temperature variations) call for reduced
lubricant changing intervals.
MOTOR
MOTOR
-
- Remove dust deposit (overheating).
- Dismount anti-friction bearings for cleaning and refill with
grease.
- Ensure that the bearing cage is packed to about 1/3 with
grease, distribute evenly.
- Select proper type of lubricating grease from following
table
Aşırı ısınmayı önlemek için toz tabakasını kaldır.
Rulmanları sökün, temizleyin ve gresleyin.
Rulmanın 1/3’ü kadar gres ile rulmanı gresle.
Gres yağı tablodan uygun bir şekilde seçilebilir.
Sentetik ve mineral yağlar doldurma ve boşaltma
esnasında karıştırılmamalıdır.
Synthetic and mineral lubricants must not be
mixed either for filling or for disposal.
Ünitenin bakım işine başlamadan önce operatör
üniteyi kapatmalı servis dışı olduğundan emin
olmalı ve herhangi bir kaza ya da umulmadık bir
yük ya da dış yükle dönebilecek parçalara karşı
tüm önlemleri almalıdır. Bunun dışında tüm çevre
güvenliği tedbirleri alınmalıdır. (Ör: artık gaz eliminasyonu ya da toz gibi.)
Before doing any work on the unit, the operator
must first switch off power to the gear unit and
ensure that it is out of service, as well as taking
all necessary precautions against it being
accidentally switched on again or its parts
moving without warning (due to suspended
loads or similar external factors). Furthermore,
all additional environmental safety precautions
must be taken (e.g. elimination of residual gas
or dust, etc.).
www.pgr.com.tr
4
Elektrik Motor Bağlantı Şeması
Basic Motor Connection Wiring Diagram
Üç fazlı sincap kafes motorlu
Three phase squirrel-cage motor
Y
I. Terminal Kutusu
II. Şalter
Y
I
I
I
W2
U2
V2
W2
U2
V2
U1
V1
W1
U1
V1
W1
L1
W2
U2
V2
U1
V1
W1
I. Terminal Board
II. Switch
L1
L2
L2
L3
W2
L1
L1
U1
L3
L2
V2
L2
V1
L3
U2
L3
W1
II
Üç fazlı sincap kafes motor. Dahlander bağlantısı.
Three phase squirrel-cage motor. Dahlander connection.
L3
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L2
Üç fazlı motor. Kutupların değişmesi, iki ayrı sargı, iki ayrı hız.
Three phase squirrel-cage motor. Dahlander connection
L3
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L2
L1
I
2U
L1
2V
I
2W
L1
L2
1U
1V
L2
1W
L3
Düşük
Low
5
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L1
L3
Hız
Speed
Yüksek
High
Düşük
Low
Hız
Speed
Yüksek
High
www.pgr.com.tr
Standart Tip Fren Bağlantı Şeması
Standard Type Brakes Basic Wiring Diagram
Gecikmeli Fren Çalıştırma
Delayed Running Brake (400V)
Ani Fren (400V)
Sudden Brake (400V)
L1 L2 L3
L1 L2 L3
Brake Coil
Brake Coil
M
M
3~
3~
Gecikmeli Fren Çalıştırma 4 (24V)
Delayed Running Brake 4 (24V)
Ani Fren (24V)
Sudden Brake (24 V)
Brake Coil
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
Brake Coil
M
M
3~
3~
Lütfen test cihazı kullanarak fren sarmalını kontrol ediniz.
Please check brake coil by using a tester.
YILDIZ BAĞLANTI
STAR CONNECTION
400 V
Y
ÜÇGEN BAĞLANTI
DELTA CONNECTION
230 V
1W
B2
3W
B4
5W
B6
~
230 V
+
~
~
www.pgr.com.tr
Fren
Brake
6
Montaj Pozisyonu / Mounting Position
Yağ Dolum Miktarı / Lubricant Fill Quantites
PCS 3-5-10-20-25-40 YAĞ MİKTAR TABLOSU
(L)
I
II
III
IV
PCS3
1.7
1.7
1.7
1.7
PCS5
4
4
4
4
PCS10
5.7
5.7
5.7
5.7
PCS20
9
9
9
9
PCS25
13
13
13
13
PCS40
-
-
-
-
Havalandırma tapası / Vent plug
Boşaltma tapası / Drain plug
Not: Yağ boşaltma işlemi yapılmadan önce motorlu redüktörü
diğer ekipmanlardan ayırınız.
7
Yağ Seviye tapası / Oil level
Note: Before oil discharging, please disassemble all other
equipments from gearbox.
www.pgr.com.tr
YAĞLAYICI TABLOSU / LUBRICANT TABLE
Yağlama
Maddesi
Çeşitleri
/ Type of
lubricant
Ortam
Sıcaklığı
/ Ambient
temperat
ARAL
ESSO
Mobilgear:
-636
-XMP680
Shell
Omala
680
Spartan EP Renolin CLP Klüberoil
GEM 1220
220
CLP 220 Plus 320N
Mobilgear:
-630
-XMP220
Shell
Omala
220
Spartan EP Renolin CLP Klüberoil
GEM 1100
100
CLP 100 Plus 100N
Mobilgear:
-627
-XMP110
Shell
Omala
100
Renolin B15
HVI
ISOFLEX MT Mobil DTE
11M
30 ROT
Shell
Tellus T
15
Renolin PG
680
Klübersynth
GH 6-680
Shell
Tivela S
680
Shell
Tivela S
220
Alpha SP 680 Spartan EP Renolin CLP Klüberoil
GEM 1680
680
CLP 680 Plus 680N
0.........40°C Degol BG
ISO VG 680 680
Degol BG
680 plus
ISO VG 220 Degol BG Energol Alpha SP 220
GR-XP Alpha MW 220
-5........40°C 220
Degol BG 220
Alpha MAX
Normal
220 plus
220
ISO VG 100 Degol BG Energol Alpha SP 100
GR-XP Alpha MW 220
-15......25°C 100
Degol BG 100
Alpha MAX
100 plus
100
ISO VG 15 Vitamol Bartran Hyspin AWS
1010
HV 15
15
-45...-15°C
Hyspin SP 15
Hyspin ZZ 15
-5........60°C Degol GS Energol
680
SG-XP
ISO VG 680
680
Sentetik ISO VG 220 Degol GS Energol Alphasyn PG
Yağlar
220
SG-XP 220
/ Synthetic -25......80°C
220
Oil
ISO VG 320
-30...+160°C
Mineral
Yağlar
/ Mineral
Oil
Uniyis J13
Glyclube
220
Renolin PG
220
Glygoyle
HE 680
Glygoyle
HE 220
Klübersynth
GH 6-320
GRES TABLOSU / GREASES TABLE
Yağlama
Maddesi
Çeşitleri
/ Type of
greases
Mineral
Bazlı Katı
Yağlar
/ MineralBasic
Sentetik
Bazlı Katı
Yağlar
/ SyntheticBasic
Ortam
Sıcaklığı
/ Ambient
temperat
-30.........60°C
Energrease LS 2
-50.........40°C Energrease LS EP 2
-25.........80°C
Spheerol AP 2
LZV-EP
Spheerol ELP2
Product 783/46
NOT: Bu tabloda farklı firmalara ait birbirleri ile karşılaştırılmalı yağlama maddeleri verilmektedir. Yağlama maddesi, üreticisi
bir viskozite ve yağlama maddesi çeşidi dahilinde değiştirilebilir. Viskozite ve yağlama maddesi çeşidinde değişiklik yapılması durumunda bize başvurulması zorunludur, aksi taktirde böyle bir durumda redüktörümüzün çalışması için garanti verilmez.
www.pgr.com.tr
Klüberplex BEM
41 - 132
ISOFLEX
TOPAS
NCA 52
PETAMO
GHY 133N
Mobilux 2
Shell Alvania R2
Mobilux EP2
Shell Alvania Rl2
Mobiltemp
SHC 32
Aero Shell Grease
16 oder 7
NOTE: This table lists compatible lubricants of different
suppliers. Within the same viscosity class and type of
lubricant the supplier can be chosen freely.In case you change
the viscosity class resp. The type of lubricant you should
contact us in advance as otherwise we cannot assure the
proper function of our drive and the warranty becomes void.
8
PARÇA LİSTESİ / PART LIST
9
1
Motor / Motor
16
Kama / Key
2
Somun / Nut
17
Rulman / Bearing
3
Saplama / Stud bolt
18
Rulman / Bearing
4
Motor Flanşı / Motor Flange
19
Z6 Dişlisi / Z6 Gear
5
Gövde A / Case A
20
Tapa / Oil Plug
6
Z1 Dişlisi / Z1 Pinion
21
Mapa / Eyebolt
7
Civata / Bolt
22
Rulman kapağı / Nllos - Ring
8
Gövde B / Case B
23
Rulman / Bearing
9
Z2 Dişlisi / Z2 Pinion
24
Keçe / Oil Seal
10
Kama / Key
25
Merkezleme pimi / Dowel Pin
11
Z3 Dişlisi / Z3 Pinion
26
Rulman / Bearing
12
Rulman / Bearing
27
Z5 Dişlisi / Z5 Pinion
13
Rondela / Supporting Disc
28
Segman / Circlip
14
Z4 Dişlisi / Z4 Gear
29
Rulman/ Bearing
15
Rondela / Supporting Disc
www.pgr.com.tr
Aşağıdaki bilgi yurtiçi müşteriler için hazırlanmıştır. Yurt dışı müşteriler için geçerli değildir. / Information which is below
on this page are acceptable for only domestic sales. They are invalid for overseas sales.
POLAT GROUP REDÜKTÖR SAN. ve TİC. A.Ş.
Garanti Şartları
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla
30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii,
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün
içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı
arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü’ne başvurabilir.
8. Müşteriler servis veya tamir sonrası oluşan problemler için üreticiyi bilgilendirilmelidir.
9. Bu garanti, ürünün kendisi dışında, ürünün kullanıldığı müşteri tarafındaki tesis durması, fiziksel veya ruhsal yaralanmalar gibi
zararları kapsamaz.
10. Satın alınan ürünlerimizde yapılacak değişiklikler, kusurlu arıza tamiri, hatalı kullanımlar, ilgili ürüne ait kullanım kılavuzuna uygun
olmayan işlemler, firmamızın onayı olmadan satılan malzemeler, yeterli teknik donanımı olmayan elemanların işletmeye alması
sırasında meydana gelecek arıza ve bozulmalar garanti kapsamında değildir.
11. Müşteri, sevk edilen ürünü kontrol etmekle yükümlüdür. Herhangi bir hasar vb. uygunsuzluk durumunda ürün kabul edilemez ve
uygunsuzluğun Firmamıza bildirilmesi gerekir.
12. Arıza durumunda, garanti kapsamında olan ürünlerin kullanımı hemen durdurulmalı ve firmamıza gönderilmelidir.
13. Müşteri tarafından çalışma koşulları bilgisi doğru verilmediğinde (yanlış, eksik, koşulların değişmesi vs. bilgi) ya da servis faktörünün önerilenin altında seçilmesi durumunda ürün, garanti kapsamı dışındadır.
14. Ürünlerin kullanım alanında tamir edilmesi, garanti şartlarına dahil değildir.
15. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
www.pgr.com.tr
10
ÜRETİCİ FİRMANIN
Ünvanı
Adresi
Telefon
Fax
:
:
:
:
POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN - TÜRKİYE
+90 256 231 19 12 - 13 - 14 - 15 - 16
+90 256 231 19 17
İmza ve kaşe
ÜRÜNÜN
Cinsi
: REDÜKTÖR
Markası
: PGR
Modeli
:
Seri No
:
Teslim Tarihi ve Yeri
:
Azami Tamir Süresi
: 30 İş Günü
Garanti Süresi
: 2 Yıl
Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı :
SATICI FİRMANIN
Ünvanı
:
Adresi
:
Tel
:
Fax
:
Fatura Tarihi ve No
:
Tarih
11
İmza
Kaşe
www.pgr.com.tr
İLETİŞİM BİLGİLERİ / INFORMATION OF COMMUNICATION
Üretim ve Servis İstasyon Adresi:
Manufacturer and service station address
ATA MAH. ASTİM ORGANİZE SAN. BÖL. 1.CAD. NO: 4 AYDIN / TURKEY
: +90 256 231 19 12
+90 256 231 19 13
+90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
Fax : +90 256 231 19 17
Web : www.pgr.com.tr
e-mail : [email protected] - [email protected]
Tel
BÖLGELER / AREAS
ANKARA BÖLGE / AREA
AHİ EVRAN CAD. 32.SOKAK NO:18 D:58-60 İSGEM
OSTİM / ANKARA / TURKEY
: +90 312 354 44 08 - +90 312 385 86 68
Tel
Fax : +90 312 385 79 27
e-mail : [email protected]
GAZİANTEP BÖLGE / AREA
23 NİSAN MAH. ÜNİVERSİTE BULV. ARİF TANRITANIR APT. ZEMİN K. NO:277
ŞAHİNBEY / GAZİANTEP / TURKEY
Tel
: +90 342 360 90 25 - 26
Fax : +90 342 360 90 24
e-mail : [email protected]
YURT DIŞI P&S / SALES & MARKETING DEPARTMAN
ATA MAH. ASTİM ORGANİZE SAN. BÖL. 1.CAD. NO:4 AYDIN / TURKEY
: +90 256 231 19 12
+90 256 231 19 13
+90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
Fax : +90 256 231 19 17
e-mail : [email protected]
Tel

Benzer belgeler

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. bağlanacağı ünitenin kapalı olduğundan ve istemsiz çalıştırılmayacağından emin olunmalıdır. Redüktörün dışındaki hareketli parçaların çevresi koruyucu mahfaza ile kapatılmalıdır. Çalıştırmadan önce...

Detaylı

pa/pf um/08/00 turkısh-englısh

pa/pf um/08/00 turkısh-englısh bağlanacağı ünitenin kapalı olduğundan ve istemsiz çalıştırılmayacağından emin olunmalıdır. Redüktörün dışındaki hareketli parçaların çevresi koruyucu mahfaza ile kapatılmalıdır. Çalıştırmadan önce...

Detaylı

Pt/A MOI/11/00 TURKISH-ENGLISH

Pt/A MOI/11/00 TURKISH-ENGLISH bağlanacağı ünitenin kapalı olduğundan ve istemsiz çalıştırılmayacağından emin olunmalıdır. Redüktörün dışındaki hareketli parçaların çevresi koruyucu mahfaza ile kapatılmalıdır. Çalıştırmadan önce...

Detaylı

pd/pm um/08/00 turkısh-englısh

pd/pm um/08/00 turkısh-englısh bağlanacağı ünitenin kapalı olduğundan ve istemsiz çalıştırılmayacağından emin olunmalıdır. Redüktörün dışındaki hareketli parçaların çevresi koruyucu mahfaza ile kapatılmalıdır. Çalıştırmadan önce...

Detaylı

pmrv moı/11/00 turkısh-englısh

pmrv moı/11/00 turkısh-englısh gear unit on a stable base and make sure that is not subjected to accidental displacement. Store the packaged gear unit (if allowed) in accordance with the instructions on the packaging itself. If ...

Detaylı

p moı/11/00 turkısh-englısh

p moı/11/00 turkısh-englısh personelimizdir. Elektrik ve mekanik konularında eğitim almış ve bu konuda yeterliliği olan yetkilendirilmiş kişi.

Detaylı

psh moı/09/00 turkısh-englısh

psh moı/09/00 turkısh-englısh bağlanacağı ünitenin kapalı olduğundan ve istemsiz çalıştırılmayacağından emin olunmalıdır. Redüktörün dışındaki hareketli parçaların çevresi koruyucu mahfaza ile kapatılmalıdır. Çalıştırmadan önce...

Detaylı