SAĞLIKLI YAŞAM SAĞLIKLI BESLENME BOYAMA KİTABI Emrah

Transkript

SAĞLIKLI YAŞAM SAĞLIKLI BESLENME BOYAMA KİTABI Emrah
SAĞLIKLI YAŞAM SAĞLIKLI BESLENME BOYAMA KİTABI
Konusu
: Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Beslenme ile ilgili pratik bilgiler
Kağıt Özelliği
: Kapak kısmı 350 gram mat selefon 4 renk baskı iç sayfalar 180 gram 1.
H am ur kağıt olacak
Miktarı
; 15.000.- (O nbeşbin Ad.)
Açıklama
Düzenleyen
Emrah GÜLEK
Diyetisyen
Örnek boyam a kitabı yazımız ekindedir. Kapak kısm ında sol üst köşede
Sağlık Bakanlığı logosu sağ üst köşede V an Valiliği Halk Sağlığı
M üdürlüğü logosu olacak, broşürün ön yüzündeki resim ve sağ alt
köşesindeki T.C. Sağlık Bakanlığının ücretsiz hediyesi para ile satılmaz
ifadesi olacak.
Onaylayan
Büşra T
Bul. Olm.
Onaylayan
Uzm. Dr. İzzet ÇELEĞEN
Ve Kanser H alk S a ğ ^ ı ^ M j ^ d ^ j ^ r ^
SAĞLIKLI YAŞAM HAREKETLİ YAŞAM ve FİZİKSEL AKTİVİTE
BOYAMA KİTABI
Konusu
: Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Beslenme ile ilgili pratik bilgiler
Kağıt Özelliği
: Kapak kısm ı 350 gram mat selefon 4 renk baskı iç sayfalar 180 gram 1.
H am ur kağıt olacak
Miktarı
Açıklama
Düzenleyen
Emrah GÜLEK
Diyetisyen
15.000.- (O nbeşbin Ad.)
Örnek boyam a kitabı yazımız ekindedir. Kapak kısm ında sol üst köşede
Sağlık Bakanlığı logosu sağ üst köşede V an Valiliği H alk Sağlığı
M üdürlüğü logosu olacak, broşürün ön yüzündeki resim ve sağ alt
köşesindeki T.C. Sağlık Bakanlığının ücretsiz hediyesi para ile satılmaz
ifadesi olacak.
Onaylayan
Onaylayan
Büşra T ^ P A N SOĞANDA
Uzm. Dr. izzet ÇELEGI
Bul. O lm /H a s O ’rog. Ve K anser H alk Sağlığı Mujjlilr&öM.'
Ştfae M üdürü
SAĞLIKLI YAŞAM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ve TEMİZLİK BOYAMA KİTABI
Konusu
: Sağlıklı yaşam, ağız diş sağlığı ve Tem izlik ile ilgili pratik bilgiler
Kağıt Özelliği
: K apak kısm ı 350 gram mat selefon 4 renk baskı iç sayfalar 180 gram 1.
H am ur kağıt olacak
Miktarı
: 15.000.- (Onbeşbin Ad.)
Açıklama
: Örnek kitap yazım ız ekindedir. Kapak kısm ında sol üst köşede Sağlık
Bakanlığı logosu sağ üst köşede V an Valiliği H alk Sağlığı M üdürlüğü
logosu
Olacak, kitabın ön yüzündeki resim ve sağ alt köşesindeki T.C. Sağlık
Bakanlığının ücretsiz hediyesi para ile satılm az ifadesi olacak.
Düzenleyen
Emrah GÜLEK
Diyetisyen
Onaylayan_______________
Büşra TAÇy
Bul. OlmuHast.
O naylayan
SOĞANDA
Uzm. Dr. İzzet ÇELEĞEN
g. Ve K anser Halk Sağlığı Müq
SAĞLIKLI YAŞAM 112 ACİL YARDIM KİTABI
Konusu
: Sağlıklı Yaşam 112 Acil Yardım ile ilgili pratik bilgiler
Kağıt Özelliği
: Kapak kısmı 350 gram mat selefon 4 renk baskı iç sayfalar 180 gram 1.
H am ur kağıt olacak
M iktarı
: 15.000.- (Onbeşbin Ad.)
Açıklama
: Örnek boyam a kitabı yazımız ekindedir. Kapak kısm ında sol üst köşede
Sağlık Bakanlığı logosu sağ üst köşede Van Valiliği Halk Sağlığı
M üdürlüğü logosu olacak, kitabın ön yüzündeki resim ( renkli baskı örneği
Bakanlık duyurular kısmında var.) sağ alt köşesindeki T.C. Sağlık
B akanlığının ücretsiz hediyesi para ile satılm az ifadesi olacak
Düzenleyen
Diyetisyen
Onaylayan
O naylayan

Benzer belgeler