5.sınıf - Dindersi.tk

Transkript

5.sınıf - Dindersi.tk
dindersi.tk
5.SINIF KONULARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
ALLAH İNANCI
Evren: Güneş,ay,yıldızlar,dünya vb. tüm varlıkları içine alan bütün
Kelime-i tevhit:Allah’ı birleme”Lâ ilâhe illallah Muhammedün rasûlullah”
Kelime-i Şehadet:”Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammedün
Abdühü ve rasûlüh”
Erdem:Üstünlük
Semi :Allah’ın işitmesi
Basar: Allah’ın görmesi
Fıtrat : Yaratılıs
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
Tesbih:Allah’ı bütün eksik sıfatlardan uzaklaştırmak
Dua
:Allah’a yalvarma ,Allah’tan bir istekte bulunma,
İbadet :Allah’ın emirlerini yerine getirme.Allah’ın rızasını gözerek yapılan tüm
Davranışlar.Namaz,oruç,güzel söz,yardımlaşmak vb.
Farz :Allahı’ın yapılmasını kesin olarak emrettiği şeyler
Vacip :Farz kadar kesin olmayan ,yapılması gereken Allah’ın emirleri
Sünnet :Peygamber efendimizin sözleri ve davranışları
Cami :Müslümanların topluca ibadetlerini yaptıkları mekan
Mescit: Minaresi olmayan küçük cami
Namaz :Günün berlirli vakitlerinde kılınan ve kendine has kılınış şekli olan (ayakta
durmak,Kur’an okumak,ruku,secde) bir ibadet.
Oruç : Tan yerinin ağarmasından güneş batana kadar Allah rızası için yeme, içme vb.
davranışlardan uzak durmak.
Zekat:Zengin bir müslümanın malının üzerinden bir yıl geçtikten sonra belirli bir bölümünü
Kur’an’ın öngördüğü yerlere Allah rızası için vermesidir.
Hac :Hac günlerinde Allah rızası için ihrama girerek, kabeyi tavaf etmek ve Arafatta vakfe
yapmaktır.
Salih amel: Güzel ve iyi olan iş ve davranışlar.
Mihrap :Camilrde kıble tarafında bulunan ,İmamın önünde namaz kıldırdığı içeri girintili yapı
Minber : Cuma günleri ve Bayram namazlarında imamın üzerinde hutbe okuduğu cami
içerisindeki merdivenli yer .
Kürsü: Caminin içinde bulunan,üzerinde vaaz ve nasihat edilen yer.
Minare :Camilerde bulunan ucu sivri şerefeleri bulunan yüksekçe yapı.
Kubbe :Camilerin oval şeklindeki tavanı
Şerefe: Minarelerdeki Müezzinlerin üzerinde ezan okuduğu kısım
Alem:Minarelerin ve bayrakların ucundaki hilal . işaret.
İmam :Camilerde namaz kıldıran kimse
Vaiz :Camilerde görevli olan Müslümanlara özellikle Cuma günleri vaaz ve nasihat veren
kimse
Müezzin :Ezan okuyan kimse.
Hutbe :Cuma namazı ve bayram namazlarında minbere çıkılarak okunan ve Müslümanlara
dini ve ahlaki konuda bilgi ve öğütlerin verildiği bölüm.
dindersi.tk
İffet :Ahlaki temizlik,namus.
İhlas :içtenlik ,kalpten gelen duygular.
Hayâ:Utanma duygusu,
Hidayet:Doğru yol,hak yolu,Allah’ın insanların kalbine ilham ettiği doğru yolu bulma hissi
İrade:Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü,
Sılayı Rahim: Akraba ziyareti
Merhamet: Başkalarının durumu karşısında duyulan acıma duygusu
Minnet:Yapılan iyiliği başa kakma,
Müstesna: ayrı tutulan, benzeri az bulunan
Nazik:Başkalarına karşı saygılı davranan
Rahle:Üzerinde Kur’an okunan genelde ağaçtan yapılan küçük masa,sehpa
Şükran:İyilik bilme
Temenni:Dileme,dilek
Yegâne:Tek,biricik
Zikretmek:Adını söylemek,hatırlatmak
Vahiy :Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesi
Âlim:Bilgin
Cömert : Eli açık, başkasına yardımdan kaçınmayan
İsraf :Lüzumsuz yere harcama yapma
Saygı: Büyüklere ve değerli kişilere karşı hissedilen sevgi ve bağlılık karışımı duygu,
İtaat :Alınan emre uyma,söz dinleme
Güvenilir :güven hissi uyandıran,itimad edilen
VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ
Vatan : Bir milletin üzerinde yaşadığı sınırları uluslar arası anlaşmalarla belirlenmiş olan
toprak parçası
Millet :Aralarında din,dil,tarih,kültür ve ülkü birliği olan insan topluluğu
Şehit :Allahın rızasını gözeterek dini ,için,vatanı için namusu için çarpışarak ölen kimse
Gazi : Savaşta ölmeyip sağ kalan kimse,
Manevi değer : din ,bayrak, istiklal marşı, örf ve adetler ,şehitler,gaziler vb. değerlerimiz.

Benzer belgeler