İndir - Ankara Rotary Kulübü

Transkript

İndir - Ankara Rotary Kulübü
ANKARA ROTARY KULÜBÜ
ANKARA ROTARY CLUB
FAALİYET RAPORU
ACTIVITY REPORT
2009 – 2010
Uluslararası Rotary Başkanı
President of Rotary International
RTN. JOHN KENNY
2430. Bölge Guvernörü
2430 District Governor
RTN. HASAN AKDUMAN
ROTARY’NİN GELECEĞİ SİZİN ELLERİNİZDE
THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS
2009-2010 Uluslararası Rotary Başkanı / President Rotary International
Rtn. JOHN KENNY
2430. Bölge Guvernörü / 2430 District Governor
Rtn. HASAN AKDUMAN
4 Grup Guvernör Yardımcısı /4 th Group Governor Representative
Rtn. SÜREYYA TÜMER
YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS
Başkan/ President : Rtn. Ayhan BOZKURT
Gelecek Dönem Başkanı /President Elected : Rtn. Metin Kamil ERCAN
Genel Sekreter/ Secretary General : Rtn. Değerhan USLUEL
Sayman /Treasurer :
Rtn. Erdoğan KAYAR
As Başkan /Vice President : Rtn. Serdar KAYA
Üye / Member : Rtn. Ali PADIR
Üye / Member : Rtn. Mesut YALÇIN
Üye / Member : Rtn. Kemal ERGÜN
Üye / Member : Rtn. Lütfü METİN
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ – SUBSTITUTE MEMBERS
OF BOARD OF DIRECTORS
Rtn. Turhan AÇIKALIN
Rtn. Mehmet UNGAN
Rtn. Emin CANER
DENETÇİLER – AUDITORS
Rtn. Günal AKBAY
Rtn. Deniz COŞKUNSU
Rtn. Ali SERDAROĞLU
YEDEK DENETÇİ ÜYELER – SUBSTITUTE AUDITORS
Rtn. Mustafa TOKER
Rtn.Murat DİKMEN
Rtn.Volkan ERKAL
2
Sevgili Rotaryen Dostlarım,
2009-2010 dönemini neşe ve mutluluk içinde geçirmemizden 57. Başkanınız olarak büyük
mutluluk duyuyorum.
Dönemimizde Rotary’nin geleceği ile ilgili çalışmalarımızın dışında, dostlukların arttırılması,
yeni üye alımı, burs, sağlık projemizin sonlandırılması, iki okula PC Labaratuarları kurulması,
eşlerimizin gayreti ile Gazi yurduna yapılan yardımlar, Adıyaman Rotary Kulübü projesine
desteklerimiz gibi çalışmalarımız olmuştur.
Bunlara ilave olarak yaptığımız çalışmaların tüm detaylarıda sizlere sunulmaktadır.
Dönemimizin keyifli geçtiğini
olduğumuzu belirtirim.
umar,
Rotary’nin
devamlılığı
için daima
hizmetinizde
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
Yönetim Kurulu adına
Rtn. Ayhan Bozkurt
2009-2010 Dönem Başkanı
Dear fellow Rotarians,
As the 57th period President, I look at the joyful year that we are completing
with great pleasure.
During this period, in addition to our work for the future of Rotary, we
implemented numerous actions towards growing friendships, gaining new
members, the scholarship fund, completing the health project, furnishing two
schools with PC labs, our spouse’s contributions to the Gazi orphan dormitory,
and supporting the Adıyaman Rotary Clubs project.
We present the details of the above and other projects in this report.
I hope you enjoyed this period, and remind that we will always be at the service
of Rotary.
With my Rotarian Regards,
On behalf of Board Members
Rtn. Ayhan Bozkurt
President for 2009-2010
3
KULÜP YÖNETİMİ KOMİTELERİ / CLUB ADMINISTRATION COMMITTEES
GENEL SEKRETERE BAĞLI KOMİTELER / COMMITTEES REPORTING to
SECRETARY GENERAL
Başkan / Chairman: Rtn. DEĞERHAN USLUEL
1.1) Devam Komitesi / Attendance Committee
Baskan/President : Rtn. Orhan Ertem
Üyeler/Members : Rtn. Kazım Çubukcu, Rtn. Sezai Yaman, Rtn. Yücel Türkay, Rtn.
Atila Pasinli, Rtn. Galip Oymak
Komitemiz özellikle yeni üyelerimizin kulüp toplantılarına devamını sağlamak için gerekli
çabayı sarf etmiştir. Eski üyelerimizin de devam konusunda titizlik göstermeleri için komite ve
yönetim tarafından gerekli uyarılar yapılmıştır. Devam durumu aylık olarak incelenmiş,
öneriler üyeler ile paylaşılmıştır.
Dönem başından bu güne kadar yapılan 48 resmi toplantının 41’ine Rtn. Erdoğan Kayar,
39’una Rtn. Kemal Ergün katıldı, 38’sine Rtn. Mustafa Bozcaadalı ve Rtn. Lütfü Metin
katıldılar, 37’sine Rtn. Uluğ Atay (giriş tarihi 30 Eylül 2009), 34’üne Rtn. Aykut Çınaroğlu, 33
toplantıya Rtn. Mesut Yalçın, 31 toplantıya ise Rtn. Kazım Çubukcu, katılarak devamı en
yüksek üyeler olmuşlardır.
En çok misafir getiren üyemiz ise 10 misafiri ile Rtn. Günal Akbay olmuştur.
The committee has examined meeting attendance, and gave special attention to
the attendance of our new members.
Members with the highest attendance to the 48 official meetings are: Rtn.
Erdoğan Kayar, 41; Rtn. Kemal Ergün, 39; Rtn. Mustafa Bozcaadalı, 38; Rtn. Lütfü
Metin, 38; Rtn. Uluğ Atay, 37; Rtn. Aykut Çınaroğlu, 34; Rtn. Mesut Yalçın, 33;
Rtn. Kazım Çubukcu, 31.
Our member who invited the highest number of guests is Rtn. Günal Akbay with
10 guests.
1.2) Program Komitesi / Program Committee:
Başkan/President: Rtn. Günal Akbay
Üyeler/Members : Rtn. Mehmet Dülger, Rtn. Ahmet Acar, Rtn. Murat Yazıcı,
Rtn. Refii Berent, Rtn. Metin Kamil Ercan
Komitemiz haftalık toplantılarımızda, kulüp üyelerimizin ilgisini çekecek güncel konularda
konuşmacı getirilmesine özen göstermiştir. Bu dönem toplantılarımıza katılan konuşmacı
sayısı 31’dir. Değerli bilgilerini bizimle paylaşan konuşmacılarımız;
The committee attempted to cover current issues of interest to our members, and
have invited 31 speakers. Speakers who shared their valuable expertise and
opinions with us are:




Uzman Dr. Emel Irmak; Psikiyatrinin sınırları
Rtn. Aykut Duatepe; Rotary bilgileri yarışması
Rtn. Ayhan Bozkurt; Başarı hikayeleri 1
Prof.Dr. Şükrü Kızılot; güncel mali konular, 4. Grup kulüpleri ortak toplantısı
4



























Rtn. Frank Jordan; Nabucco projesi
Rtn. Refii Berent; Başarı hikayeleri 2
Sn. Selçuk Solmaz; Türkiye’de arı yetiştirmeciliği
Prof.Dr. Ahmet Türkçapar; Reflü
Prof.Dr. Metin Feyzioğlu; Türkiye’nin genel hukuk sorunları
Rtn. Erdoğan Kayar; Pırlantanın gizemi
Sn. Oğuz Elbaş; Hattuşa Projesi Hititlerde müzik
Rtn. Mesut Yalçın; Kos Rotary Kulübü ziyaret anıları
Prof.Dr. Erhan Çağrı;Türk dış politikası doğuya mı gidiyor
Sn. Kamran İnan; Türkiye’nin güncel sorunları
Prof.Dr. Zeki Kaya; Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar, GDO gıdalar ve ilgili
endişeler
H.E. Tebogo Seokolo, Güney Afrika B.E., Turizm ve yatırımlar için Güney Afrika
Doç.Dr. Aynur Yongalık, Türk Ticaret kanunu tasarısına genel bir bakış
Sn. Erdoğan Erol; Mevlana müzesi
Prof.Dr. Zafer İlbars; Töre ve töre cinayetleri
Prof.Dr. Doğan Altınbilek; Dünya’da ve Türkiye’de Su
H.E. Bekim Seydiu; Bağımsızlığının 2. Yılında Kosova
Prof.Dr. Semih Baskan; üç çocukmu tek çocukmu
Sn. Vural Savaş ; Anayasal değişikliklerden hayır gelir mi?
Sn. Defne Doğan; Bilgi çantamız
Prof.Dr. Ergun Gökten; Deprem ve Türkiye’nin depremselliği
Sn. Hikmet Sami Türk; Anayasa değişiklikleri hakkında görüşler
Prof.Dr. Tayfun Akın; Mikro elektrik sistem teknolojisi
Prof.Dr. Ünsal Yavuz; 19 Mayıs’ın Cumhuriyet tarihi açısından önemi
Rtn. Metin Kamil Ercan; 2010-2011 Dönemi 1. Asamblesi
Sn. Süreyya Üzmez; Türk gastronomisi
Sn. Şefika Kutluer; Bir başarının öyküsü
Dönemimizde 17 eşli toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca Temmuz ayında 4.grup kulüpleri ile
ortak toplantı kulübümüz ev sahipliğinde düzenlenmiştir. 30 Eylül 2009 tarihinde Guvernör
ziyareti ve kulüp asamblemiz, 20 Ocak 2010 tarihinde Kurt Holding Ayı Barda düzenlenen
gecede yine kulüp asamblemiz yapılmıştır. 25 Kasım 2009 tarihinde ki toplantımız bir kez
daha rahmetle andığımız Rtn. Metin Acet’in cenaze töreni ile aynı gün olduğundan toplantı
yapılmamış kulüp olarak cenaze törenine gidilmiştir.
There were 17 meetings with spouses invited; a Group 4 Clubs’ meeting in July
hosted by our club; a Club Assembly and Governor’s visit on 30 September
2009; and a Club Assembly on 20 January 2010 at the Kurt Holding Ayı Bar. On
25 Kasım 2009, the regular meeting was substituted with the funeral of the
late Rtn. Metin Acet.
1.3) Web ve Bülten Komitesi / Web and Bulletin Committee
Baskan/President : Rtn. Mustafa Bozcaadalı
Üyeler/Members : Rtn. Asım Gürel, Rtn. Aral Ege, Rtn. Kemal Ergün, Rtn. Cem
Akkaşoğlu
Kulüp bülteni her hafta Türkçe ve İngilizce düzenli olarak yayınlanmış ve üyelerimiz ile
eşlerinin elektronik posta adreslerine gönderilmiştir. Web sayfamız güncellenmiştir.
5
The Club Bulletin was published every week in both Turkish and English via email
to our members and their spouses. The Club Web site has been kept up-to-date to
assist our members and the general public.
1.4) Rotary Bilgileri Komitesi / Rotary Information Committee :
Baskan/President: Aykut Duatepe
Üyeler/Members : Rtn. Ali Serdaroğlu, Rtn. Asım Gürel, Rtn. Serdar Kaya
Rtn. Aykut Duatepe tarafından hazırlanıp sunulan rotary bilgileri yarışması 15 Temmuz 2009
tarihli toplantımızda yapılmıştır.
Yeni alınacak aday üyelere Rotary’nin tarihçesi, amacı, ilgi alanı ve faaliyetleri hakkında bilgi
ve dokümanlar verilmiştir.
Rtn. Aykut Duatepe conducted our traditional Rotary information contest on 15
July 2009. The committee endeavored to share Rotary information with our
members, and presented and forwarded written information on this topic to new
and existing members.
2. KULÜP HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ / CLUB SERVICE PROJECTS
COMMITTEE
Başkan / Chairman: Rtn. Kemal Ergün
2.1) Burs Komitesi / Scholarship Commitee :
Baskan/President: Rtn. Asım Gürel
Üyeler/Members : Rtn. Deniz Çoşkunsu, Rtn. Ergün Alkan, Rtn. Erdoğan Kayar
Burs komitemiz bu yılda özverili çalışmaları ile yeni öğrenci seçimlerini titizlikle yapmıştır. 54
üniversite öğrencisine ayda 160 TL 9 ay süreli burs verilmiştir. Kulüp olarak bu yıl 39
öğrenciye burs sağlanmıştır. Öğrenci sayısının 54 olmasını üyelerimiz, eşleri ve yakınlarının
bağışları ile gerçekleştirilmiştir. 5 öğrenciye burs veren Sn. Kadir Ata, 4 öğrenciye burs veren
Rtn. Deniz Coşkunsu, 1’er öğrenciye burs veren Rtn. Murat Yazıcı, Rtn. Haluk Aydemir,
Rtn. Oral Ünal, Rtn. Aykut Duatepe Sn. Banu Pekdeğer, Sn. Fatma Aydemir’in kardeşi Ayşe
Aytaç’a değerli katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.
Bursu devam eden öğrencilerimiz ve yeni seçilen öğrencilerimiz ile kulüp ofisimizde
görüşmeler yapılarak öğrencilerimiz daha yakından tanımaya çalışıldı ve aynı zamanda
Rotary’nin amacı ve varlığı kendilerine tanıtıldı.
Bursiyerlerimiz haftalık toplantılarımıza ve düzenlediğimiz özel gecelere davet edildiler,
eşlerimiz tarafından temin edilen ikinci el kıyafetler bursiyerlerimize verilmiştir. Bunlara ilave
olarak 2 bursiyer öğrencimizin RYLA seminerine katılımı, güzel sanatlar fakültesinde okuyan 2
öğrencimizin ise Nemrut Projesine katılımı sağlanmıştır.
The scholarship committee worked diligently and meticulously to select the 54
university students who were granted 160 TL scholarships for a period of 9
months. Our Club granted 39 scholarship, and members, spouses and relatives
provided another 15. We are extremely grateful to Rtn. Kadir Ata for granting
scholarship to 5 students, Rtn. Deniz Coşkunsu to 4 students, and to Rtn. Murat
Yazıcı, Rtn. Haluk Aydemir, Rtn. Oral Ünal, Rtn. Aykut Duatepe, Mrs. Banu
6
Pekdeğer, and Mrs. Fatma Aydemir’s sister Ayşe Aytaç for their support of 1
student each.
Interviews were organized with our scholarship students at the club office to
know them better, to acquaint them with each other and with the Rotary Club.
Our scholarship students were invited to regular meetings and special event
nights arranged by our Club. This year 2 students were sponsored by our club for
attendance at the TYLA seminar, and 3 art students were sponsored to join the
Mount Nemrut Climb.
2.2) Dostluk ve Ocakbaşı Komitesi / Fellowship and Fireside Committee:
Baskan/President : Rtn. Serdar Kaya
Üyeler/Members : Rtn. Nurhan Aydınalp, Rtn. Volkan Erkal
Üyeler arasında tanışıklık ve dostlukları pekiştirmek amacıyla sık sık eşli toplantı ve Eylül
ayında ailelerimiz ile birlikte branch ve golf turnuvası düzenlenmiştir. Yılbaşı yemeği İncek
Tenis Kulübünde samimi bir ortamda gerçekleştirilmiştir. 56. Kuruluş yıldönümü balomuz
Ankara Palas’da üye eşlerimiz ve misafirlerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kulüp
ofisimizde yaza merhaba kokteyli mayıs ayında yapılmıştır.
Meetings with spouses invited, a golf tournament, and brunch meetings were
organized to promote friendship and acquaintance among the club members. The
New Years dinner was held at the Incek Tennis Club in a friendly atmosphere. The
56th founding anniversary of our club was commemorated with a ball at the
Ankara Palas hotel with participation of our spouses and guests. The welcome to
summer cocktail was held at the Club Office in May 2010.
2.3) “Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz” Projesi / Nemrut Climb with the
Handicapped Project
Baskan/President : Rtn. Oral Ünal
Üyeler/Members : Rtn. Ümit Gürkan, Rtn. Ergun Duran, Rtn. Erhan Peker
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından 10.cusu organize edilen “Engelililerle Nemrut’a
Tırmanıyoruz” Projesine bu sene de destek sağlanmıştır. 7-9 Mayıs 2010 tarihleri arasında
düzenlenen etkinliğe Bulgaristan’dan gelen engelliler ve rehberden oluşan 5 kişilik grup,
Kulübümüzden Rtn. Ayhan Bozkurt ve eşi Sigrunn Bozkurt, Rtn. Serdar Kaya, Rtn. Erdoğan
Kayar, Ressam Uğur Mine Tamay Eşi ve Kızı, Ressam Vahap Demirbaş, Ressam Günseli
Kapucu, Ressam Aylin Güler, Ressam Hale Nural, Ressam Demet Karayazıcı, Bursiyer
öğrencilerimiz Burcu Hancı ve Gözde Kuzucu, kulüp koordinatörümüz Kezban Aydos ve kızı
Berfin Aydos katılmışlardır.
Ressam Uğur Mine Tamay’ın engellilere ve Adıyaman halkına yaptırmış olduğu ebru
çalışmaları ve diğer ressamlarımızın birer tabloları Adıyaman Nemrut Rotary Kulübüne bu
proje için bağışlanmıştır.
Ayrıca komitenin çabaları ile projenin afişleri, yürüyüş esnasında kullanılan Türk bayrağı ve
şapkalar, üyelerimizin bağışları ile sağlanan 10 adet tekerlekli sandalye alımı ve dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
Tekerlekli sandalye alımına bağışta bulunan; Rtn.Nurhan Aydınalp, Rtn. Kadircan Baturalp,
Rtn. Refii Berent, Rtn. Kazım Çubukcu, Rtn. Aykut Duatepe, Rtn. Ergun Duran, Rtn. Zafer
7
Günel, Rtn. Değerhan Usluel, Rtn. Sezai Yaman, Sn. Samiye Demirel ve Sn. Zeynep Kaya’ya,
100 adet Türk bayrağı bağışlayan Rtn. Deniz Coşkunsu’ya, 100 adet şapka bastırarak
bağışlayan Sn. Günkut Önder’e bir kez daha katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Kuruluş yıldönümü balomuzda düzenlenen açık artırmada tablo alarak projeye bağış da
bulunan Rtn. Turhan Açıkalın’a, Rtn. Uluğ Atay’a, Rtn. Yaşar Alıçlı’ya, Rtn. Ayhan Bozkurt’a,
Rtn. Mehmet Dora’ya, Rtn. Frank Jordan’a, Rtn. Sezai Yaman’a ve Rtn. Haluk Yüceel’e tekrar
teşekkür ederiz.
25 Mayıs 2010 tarihinde Sn. Suna Berker’in evinde proje yararına bir yemek düzenlemiştir.
Üye eşlerinin ve misafirlerinin katıldıkları yemekte ayrıca Ankara Hilton Oteli Sağlık Kulübü
Koordinatörü Sn. Defne Doğan tarafından "Kuantum düşünce" konulu bir konuşma, ressam
Sn. Vahap Demirbaş tarafından canlı performansında bir tablo yapılmıştır.
Projemize destek vererek evini açan Sn. Suna Berker’e, katılımcılar tarafından ilgi ile izlenen
konuşmasında Ankara Hilton Oteli Sağlık Kulübü Koordinatörü Sn. Defne Doğan'a ve ressam
Sn. Vahap Demirbaş’a toplantıya katılarak destek veren tüm misafirlerimize bir kez daha
teşekkür ederiz.
Bu projenin gerçekleşmesinde kulüp bütçesinden hiçbir harcama yapılmamıştır. Tüm
katılımcıların masrafları ( rotaryenler hariç) Rtn. Serdar Kaya’nın bağışlamış olduğu tablolar
ve ressamlarımızın bağışladığı tablolarının değerlendirilmesi ve her sene olduğu gibi Sn. Suna
Berker’in evinde gerçekleştirdiği yemeğin bağışları ile karşılanmıştır.
Başta Sn. Suna Berker olmak üzere bu projeye destek veren tüm üyelerimize ve eşlerine,
katılımcı ressamlarımıza, ( Filibe) Bulgaristan Rotary kulüplerine sonsuz teşekkür ederiz.
Our club provided supported for the 10th “ We Are Climbing to Mount Nemrut
with the Handicapped” project organized by the Adıyaman Rotary Club on 7-9
May 2010. 5 handicapped participants from Bulgaria, a mountain guide, Rtn.
Ayhan Bozkurt and his wife Sigrunn Bozkurt, Rtn. Serdar Kaya, Rtn. Erdoğan
Kayar, Artist Uğur Mine Tamay, her husband and daughter, Artis Vahap Demirbaş,
Artist Günseli Kapucu, Artist Aylin Güler, Artist Hale Nural, Artist Demet
Karayazıcı, our scholarship students Burcu Hancı and Gözde Kuzucu, and our club
secretary Kezban Aydos and her daughter Berfin Aydos joined the climb.
The artists who joined the event donated one painting each, and Artist Uğur Mine
Tamay donated the marblings painted by the handicapped and the people from
Adıyaman under her leadership to Adıyaman Rotary Club for this Project.
The committee also supplied the Turkish flags and hats used during the climb. 10
wheelchairs were donated through the generous gifts of our members.
We would like to extend our thanks to the following members who have donated
towards the purchase of the wheelchairs: Rtn.Nurhan Aydınalp, Rtn. Kadircan
Baturalp, Rtn. Refii Berent, Rtn. Kazım Çubukcu, Rtn. Aykut Duatepe, Rtn. Ergun
Duran, Rtn. Zafer Günel, Rtn. Değerhan Usluel, Rtn. Sezai Yaman, Mrs. Samiye
Demirel and Mrs. Zeynep Kaya; and also to Rtn. Deniz Coşkunsu for donating 100
Turkish Flags and to Mr. Günkut Önder for printing and donating 100 hats.
8
The Club did not make any payments from its budget for this project. Except for
the Rotarians all of the expenses incurred for the participants were paid from
donated paintings and from the donations gathered by Ms. Suna Berker.
We extend our thanks to Ms. Suna Berker, to all of our members and their
spouses who has donated to this Project, to the artists who participated, the
Rotary Club from Bulgaria and the participants from outside of our Club.
We congratulate and wish success to members of the Adıyaman Nemrut Rotary
Club who organized this Project.
2.4) Ryla Komitesi / Ryla Committee :
Baskan/President : Rtn. Mehmet Ungan
Üyeler/ Members : Rtn. Murat Dikmen
Geleceğimizin en önemli yatırımı olan gençlere yönelik düzenlenen RYLA seminerine bu yılda
imkanlarımız doğrultusunda katılım sağladık. Ankara Maltepe Rotary Kulübü tarafından
düzenlenen seminere 2 bursiyer öğrencimizin katılımları sağlandı.
Ayrıca Samsun İlk adım Rotary Kulübü tarafından organize edilen bedensel engelliler yaz
kampına bir engelli gencimizin katılımını sağladık.
We sponsored two scholarship students at the RYLA seminar organized by the
Ankara Maltepe Rotary Club. We also sponsored one handicapped youth to attend
the Handicapped Summer Camp organized by Samsun Ilkadım Rotary Club.
2.5) Rotaract Komitesi / Rotaract Committee:
Baskan/President: Rtn. Erdoğan Kayar,
Üyeler/ Members: Rtn. Emin Caner, Rtn. Frank Jordan
Ankara Rotaract Kulübü ile ilişkilerimiz sürdürüldü. Rotaract asamblesine katılımları için
destekte bulunduk. Kulübümüzün düzenlemiş olduğu özel gün ve gecelere, haftalık
toplantılarımıza davet ederek katılımlarını sağladık.
Our Club maintained is good close relations with Ankara Rotaract Club and we
visited them at their first meeting. We have supported their participation in the
Rotaract Assembly.
2.6) Beslenme Eğitiminin Çocukların Sağlığında Kısa ve Uzun Dönemli Etkilerinin
Saptanması Projesi / Long and Short Term Effects of Eating Habits Education on
Children’s Health
Baskanlar /President: Rtn. Yahya LALELİ, Rtn. Sezai YAMAN
Üyeler/Members : Rtn. Mustafa TOKER, Rtn. Onur İÇTEN, Rtn. Cem Akkaşoğlu,
Rtn. Mehmet Ungan
2006-2007 Döneminde başlatılan Şenlik ve Teğmen Kalmaz İlkokulları’nda başlatılan,
çocukluktaki hatalı beslenme alışkanlıklarının erişkin yaşlardaki sağlık sorunlarıyla ilişkisini
saptamak ve bulguları okullara, velilere ve ilgili otoritelere aktarmak amacıyla Hacettepe
Üniversitesi ve Düzen Laboratuarları işbirliği ile yürütülen proje dönemimiz de
sürdürülmüştür. Bu dönem yapılan çalışmalar:
9

Öğrencilerin periodik olarak sağlık durumlarını, tansiyon, boy ve kilolarını ölçmek ve
anket çalışmalarını yapmak, derslere katılarak beslenme konusunda öğrencilere
eğitim vermek ve elde edilen verilerin bilgisayara yüklemek gibi görevleri yapan
hemşiremiz bu yıl Ocak 2010 ayında göreve başlayarak çalışmalarına devam etmiştir.
Görevi Temmuz 2010 ayında sona erecektir.

Öğrencilerin beslenme durumlarını yeniden gözden geçirmek için hazırlanan anket
formu 1000 adet çoğaltılarak velilere dağıtıldı.

1000 adet resim kağıdı bastırıldı.

Kullanılan tartı aleti ve diğer ekipmanların okullar arasında taşınması sağlandı. Gerekli
toner ve kırtasiye malzemesi sağlandı.
-
Öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan bir kitap bastırılarak, öğrenci ve velilere
dağıtılması planlanmıştır. Ancak baskının yüksek maliyeti nedeni ile sadece 5 kopya
hazırlanmasına karar verilmiştir. Öğrencilerin yapmış olduğu “Sağlıklı çocuk ve
sağlıksız çocuk” konulu resimler taranarak bir CD oluşturuldu ve 5 kopya olarak
hazırlanan kitaplar Şenlik ve Teğmen Kalmaz İlköğretim okulları, Ankara Rotary
Kulübü, Hacettepe Üniversitesine ve Düzen Laboratuarı arşivine verilmiştir.
Projenin ana amacı sağlıklı gelecek nesiller yetiştirmektir.
Bu projede kullanılan “eğitim programının” paket program olarak tüm okullarda kullanılması
konusunda Milli Eğitim Bakanlığına sunulacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığının onayından sonra, “ 5-8 Yaş Grubundaki Çocukların Beslenme
Alışkanlıkları Eğitim Programı” nın Türkiye’deki tüm anaokulu ve ilköğretim okullarında
kullanılması beklenmektedir. Ülke genelinde, bu araştırmanın sonucunda geliştirilen Beslenme
Eğitim Programından 2.000.000 çocuğun yaralanabileceği tahmin edilmektedir.
Her iki okulda da aileler ve öğretmenler Rotary’nin insanlığa hizmet veren bir kuruluş olduğu
hakkında bilgilendirilmişlerdir. Bu çalışma ile toplum Rotary ve hizmetlerini unutmayacak ve
eğitime daha fazla katkılarını bekleyecektir.
Bu Proje, 50 yıldır devam eden proje ve hizmetler arasında, 2430.Bölgenin örnek
hizmetlerinden biri olarak "2430.Bölge Geçmişten Günümüze Rotary Hizmetleri" kitabında yer
almıştır.
Projenin tanıtımı için UR’ye ve 2430. Bölgeye hazırlanan sunum dosyaları gönderildi. UR
tarafından Rotary dışı sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle ortak olarak gerçekleştirilen
projeler dalında “UR EN İYİ ORTAK PROJE ÖDÜLÜ” nü aldık.
Projeye katkılarından dolayı, Rtn. Yahya Laleli ve Düzen Laboratuvarına, Projenin her
aşamasında destek veren sağlık komitesi üyelerimize ve katkı sağlayan GDB larımız ile
üyelerimize, proje yöneticisi Prof.Dr. Songül Yalçın ve Hacettepe Üniversitesi doktorlarına,
sonsuz teşekkür ederiz.
The “Effects of Eating Habits of Children’s Health” project, started in the 20062007 term at the Şenlik and Teğmen Kalmaz primary schools were brought to a
conclusion this year. The project attempted to determine the relationship of
10
defective nourishment habits of children and the health problems during adult
life and to convey the findings to the schools, parents, and health authorities.
This program has been conducted in cooperation with Hacettepe University and
Düzen Laboratories.
The project has been awarded the “International Rotary Best Joint Project”
award, and has been included in Region 2430. Rotary Services Book.
2.7) “Gazi Yetiştirme Yurdu” Projesi
1964 Yılında başlayıp günümüze kadar Kulübümüz Gazi Yetiştirme Yurdu’na atölye, yemek
salonu, mutfak ve müştemilatı inşaatını yapmış, yemekhanesini genişletmiş, yemekhane,
mutfak, tuvalet ve ana girişini yenilemiş, kapalı spor salonu yapmış ve sürekli katkılarda
bulunmuştur.
Geliri projede kullanılmak üzere 18 Mart 2010 tarihinde Sn. Suna Berker organizasyonunda
Fransa sefaretinde Briç Turnuvası düzenlenmiştir. Turnuvadan elde edilen gelir ile yurtta
kalan 38 erkek çocuğuna spor ayakkabısı alınarak hediye edildi. Ayrıca yurdun bahçesine bir
köpek kulübesi yaptırıldı. Briç Turnuvası düzenleyen Sn. Suna Berker’e, yurdun bahçesine
kulübe yaptırılmasında katkı sağlayan Sn. Gülay Dora’ya ve emeği geçen tüm dostlarımıza
teşekkür ederiz.
Our club has continued to support the Gazi Orphan’s House since 1964, with the
construction of a workshop, dining hall, kitchen, and orderly facilities; renovation
of dining halls, bathrooms, and entry halls; and have built the sports hall.
On 18 March 2010, Mrs. Suna Berker has organized a Bridge tournament at the
French Embassy, with the proceeds going to obtain shoes for 38 boys at the
orphanage and building a dog’s house in the garden. We would like to thank Mrs.
Suna Berker, Mrs. Gülay Dora, and all others involved in the project for their
generous contributions.
2.8) “ Dünya Kadınlar Günü Paneli ”
Sn. Rüveyde Akbay’ın organizasyonunda 5 Mart 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi 100.Yıl
toplantı salonunda “Kadının Durumu” konulu bir panel düzenlenmiştir. Panelin açılış
konuşması kulübümüz adına Sn. Sigrunn Bozkurt tarafından yapıldı. A.Ü. Dış İlişkiler Rektör
Danışmanı ve A.Ü. Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Müdürü Sn. Prof. Dr. Melek
Delilbaşı yönetimindeki panele konuşmacı olarak Avusturya B.E. Heide Maria Gürer (
Avusturya’da Kadının Durumu), Güney Afrika Büyükelçisi eşi Mrs. Moipone Seokolo ( Güney
Afraka’da Kadının Durumu), Rtn. Refii Berent’in eşi Sn. Maria Berent
(İsveç’te Kadının Durumu), Moğolistan Büyükelçisi eşi Mrs. Khuukhetsetseg Lkhamsuren
(Moğolistan’da Kadının Durumu), Pakistan Büyükelçisi eşi Mrs. Naila Azizuddin (Pakistan’da
Kadının Durumu), Slovakya Büyükelçisi eşi Mrs. Olga Jakabçınova ( Slovakya’da Kadının
Durumu), A.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şengül Hablemitoğlu ( Türkiye’de
Kadının Durumu) katıldılar. Konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ile panel sona
ermiştir.
Ankara’daki tüm büyükelçiliklere, sivil toplum kuruluşlarına ve Ankara Rotary kulüplerine
panel davetiyesi gönderilmiştir. Konuşma metinleri Türkçe ve İngilizce olarak çoğaltılarak
misafirlere dağıtılmıştır.
11
Panel organizasyonun her aşamasında titizlikle çalışan Sn. Rüveyde Akbay’a ve Sn. Sigrunn
Bozkurt’a, konuşmacılarımıza ve tüm konuklara bir kez daha teşekkür ederiz.
The Panel on “International Women’s Day” was successfully completed on 5
March 2010.
After Sn. Sigrunn Bozkurt’s welcoming speech, Prof.Dr. Melek Delilbaşı, as the
Panel’s Chairwomen, passed the floor to Austrian Ambassador H.E. Heidemaria
Gürer, Mrs. Moipone Seokolo (spouse of South Africa’s Ambassador), Mrs. Maria
Berent, Mrs. Khuukhetsetseg Lkhamsuren (spouse of Mongolia’s Ambassador),
Mrs. Naila Azizuddin (spouse of Pakistan’s Ambassador), Mrs. Olga Lakabçınova
(spouse of Slovakia Ambassador), and Prof.Dr. Şengül Hablemitoğlu (Dean of
Ankara University Health Sciences School. We would like to extend our thanks to
the panelists for presenting the status of women in their respective countries.
Wwe express our sincere thanks to Prof. Dr. Rüveyde Akbay for organizing the
panel, Mrs. Sigrunn Bozkurt, the panelist, and the participants.
2. 9) “ Adıyaman, Bögenek İlköğretim Okulu ”
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü işbirliği ile Adıyaman Böğenek Köyündeki, Böğenek
İlköğretim Okulunda okuyan 20 ihtiyaç sahibi öğrenciye 20 adet mont ve 20 adet ayakkabı
Rtn. Serdar Kaya tarafından alınarak hediye edilmiştir. Rtn. Serdar Kaya’ya eğitime sağlamış
olduğu katkıdan dolayı teşekkür ederiz.
Rtn. Serdar Kaya has donated 20 coats and shoes to 20 students in need at the
Adıyaman Böğenek village primary school in cooperation with Adıyaman Nemrut
Rotary Club. We extend our thanks to Rtn. Serdar Kaya for his contribution to
these children’s lives.
2. 10) “ Ankara Üniversitesi Alaca Höyük Kazı Evi ”
Üyemiz Rtn. Aykut Çınaroğlu işbirliğinde, Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Ankara
Üniversitesi Alaca Höyük Kazı Evi’nde çalışan öğrenciler yararına 50’şer kilo Pirinç, kırmızı
mercimek, nohut, kuru fasülye ve makarna alınarak kazı evine gönderilmiştir.
In co-operation with Rtn. Aykut Çınaroğlu, 50 kilograms each of Rice, Lentils,
Peas, Beans, and Macaroni was sent to the Alaca Höyük Architechtural Dig house
to support the students working at the dig.
12
3. KULÜP ÜYELİK KOMİTELERİ / CLUB MEMBERSHIP COMMITTEE
Başkan / Chairman: Rtn. Mesut Yalçın
3.1) Üyelik, Üye Araştırma, Gelişme, Sınıflama ve Sunma Komitesi / Member
seeking, improvement, clasification and presentation comittee
Baskan/President : Rtn. Metin Kamil Ercan
Üyeler/Members: Rtn. Erhan Fırat , Rtn. Can Sezgin, Rtn. Mustafa Öztürk,
Rtn. Mehmet Ungan
Kulübümüzün 45 faal ve 22 devamdan muaf olmak üzere toplam 67 üyesi bulunmaktadır.
Dönemimizde Rtn. Uluğ Atay, Rtn. Semih Baskan ve Rtn. Hilali Uzbek ve Tarık Aksu olmak
üzere 4 yeni üye kazandık. Bunun yanında Rtn. Oğul Türkkan, Rtn. Bora Şariç, Rtn. Olivier
Vetter, Rtn. Hikmet Çetinkaya, Rtn. Rıfat Hakgüden, Rtn. Orhan Mertoğlu, Rtn. Galip Oymak
olmak üzere 7 üyemiz çeşitli gerekçelerle kulüpten ayrılmıştır.
Maalesef Rtn. Metin Acet’i geçirdiği amansız hastalık nedeni ile, Rtn. Yüksel Seler’i ise trafik
kazasında kaybettik. Kendilerini rahmetle anıyoruz.
Yeni aday üyeler evlerinde veya işyerlerinde ziyaret edilerek, gerekli Rotary bilgilerini
kendilerine aktarıldı.
Rtn. Metin Kamil Ercan ve Eşi, Rtn. Mezahim Doğan ve Rtn. Aykut Çınaroğlu düzenlenen
2430. Bölge BES ve Asambleye katıldılar. Rtn. Ayhan Bozkurt ve Eşi, Rtn. Serdar Kaya ve Eşi,
Rtn. Mesut Yalçın ve Eşi, Rtn. Erdoğan Kayar ve Ali Padır 2430. Bölge Konferansına katıldılar.
Asamble ve konferans sonrasında düzenlenen haftalık toplantımızda Rtn. Ayhan Bozkurt ve
Rtn. Metin Kamil Ercan izlenimlerini üyelerimiz ile paylaştılar.
Düzenlenen grup enstitüsü seminerine Rtn. Metin Kamil Ercan ve Rtn. Kadircan Baturalp
katılarak kulübümüzü temsil etmişlerdir.
Our Club has 67 members consisting of 45 active and 22 exempt members.
During our term four new members, Rtn. Uluğ Atay, Rtn. Semih Baskan, Rtn.
Hilali Uzbek, and Rtn. Tarık Aksu joined the club. Meanwhile, Rtn. Oğul Türkkan,
Rtn. Bora Şariç, Rtn. Olivier Vetter, Rtn. Hikmet Çetinkaya, Rtn. Rıfat Hakgüden,
Rtn. Orhan Mertoğlu, Rtn. Galip Oymak have left the club.
We lost Rtn. Metin Acet due to a terminal illness, and Rtn. Yüksel Seler in a traffic
accident – may their souls rest in peace.
Membership candidates were visited at their homes or workplaces and they were
provided the required Rotary information.
Rtn. Metin Kamil Ercan and his wife, Rtn. Mezahim Doğan, and Rtn. Aykut
Çınaroğlu participated in the Region 2430. BES and the Assembly. Rtn. Ayhan
Bozkurt and his wife, Rtn. Serdar Kaya and his wife, Rtn. Mesut Yalçın and his
wife, Rtn. Erdoğan Kayar, and Rtn. Ali Padır participated in the Region 2430
Conference.
13
4.KULÜP ULUSLARARASI ROTARY KOMİTELERİ / CLUB INTERNATIONAL
ROTARY COMITTEE
Başkan / Chairman: Rtn. Rtn. Ali Padır
4.1) Rotary Vakfı Komitesi / Rotary Foundation Committee
Baskan/President : Rtn. Engin Ural
Üyeler/Members : Rtn. Mustafa Öztürk, Rtn. Kemal Ergün
2010-2011 Döneminde Uluslararası Vakıf komitesi 2430. Bölgeninde içinde bulunduğu 100
bölgeyi pilot bölge seçmiştir. Vakfın yeni oluşumu ve sunulan olanakların tanınması ve
yararlanma yöntemleri için düzenlenen pilot bölge vakıf seminerine Rtn. Metin Kamil Ercan,
Rtn. Mezahim Doğan, Rtn. Aykut Çınaroğlu ve Rtn. Serdar Kaya katılmıştır.
Rtn. Metin Kamil Ercan, Rtn. Mezahim Doğan, Rtn. Aykut Çınaroğlu and Rtn.
Serdar Kaya represented our club in the Rotary Foundation Restructuring, Pilot
Region seminar.
4.2 ) Eşleşmiş Bağış Komitesi / Matching Grants Committee
Baskan/President : Rtn. Mustafa Toker
Üyeler/Members : Rtn. Turhan Açıkalın, Rtn. Deniz Türkkan, Rtn. Nusret Cömert
Dönemimizde sağlık projemizin finansmanı için U.R Vakfı ve eşleştirilmiş bağış programı
kapsamında yurt dışı kulüpleri ile temasa geçilmesine rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır.
We have not had favorable results in our attempts to obtain Matching Grants for
our health and computer projects.
4.3 ) Gençlik Mübadele Komitesi / Youth Exchange Committee:
Başkan/President: Rtn. Kadircan Baturalp
Üyeler/Members : Rtn. Haluk Aydemir
Temmuz 2009 ayında Danimarka’da düzenlenen kısa dönem gençlik değişim programı yaz
kampına Kulübümüz adayı Kıvanç Olgu Onacak katılmıştır.
Our club’s candidate Kıvanç Olgu Onacak has joined the short-term youth
Exchange program in Denmark during July 2009
4.4 )Grup İnceleme Değişim (Gim) Programı Komitesi /
Başkan/President: Rtn. Metin Kamil Ercan
Üyeler/Members : Rtn. Mehmet Dora, Rtn. Sözer Özel
Dönemimizde her hangi bir çalışma yapılmamıştır.
No actions were taken during our term.
4.5) Kulübün Uluslararası sunum ve yazışmaları komitesi:
Başkan/President: Rtn. Murat Yazıcı
Üyeler/Members: Rtn. Mezahim Doğan
Uluslararası Rotary’ye sunulmak üzere sağlık projemiz ile ilgili dosya hazırlanmıştır. Dosya
içeriğinde projenin başlamasından bu güne kadar yapılan çalışmalar, toplanan veriler ve
14
sonuçları, maliyetleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Web sayfamızda sağlık projemiz ile ilgili
bir bölüm açılmış tüm bilgiler buradan da paylaşılmıştır.
A presentation folder was prepared to submit the Health Project to Rotary
International containing the project’s history, methodology, budget, and findings.
5. HALKLA İLİŞKİLER KOMİTELERİ / PUBLIC RELATIONS COMMITTEES
Başkan / Chairman: Rtn. Lütfü Metin
5.1) Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi / Press and Public Relations Committee
Başkan/President: Rtn. Mehmet Dülger
Üyeler/Members: Rtn. Güntekin Köksal, Rtn. Hüseyin Bektaş
Kulübümüz faaliyetlerini TV, Gazete ve dergilerde yayınlanması sağladı.
Club activities were publicized in television and print media.
5.2) Meslek Hizmetleri ve Ödülü Komitesi /
Başkan/President : Rtn. Erol Berker
Üyeler/Members: Rtn. Kazım Çubukcu, Rtn. Sezai Yaman, Rtn. Aykut Çınaroğlu
2009-2010 Dönemi Meslek Hizmet ödülü, mesleğinde mükemmele ulaşmış ve bu başarısını
toplumla paylaşmış, yurt içi ve yurt dışı başarıları ile mesleğinin zirvesine çıkmış aynı
zamanda başarılarının getirisi ile yaptırdığı muhteşem müzeyi toplumumuza sunmuş Ressam
Sn. Mustafa Ayaz’a vermiştir.
9 Aralık 2009 tarihinde Mustafa Ayaz Müze ve Kültür Evinde düzenlenen eşli toplantıda ödülü
Sn. Mustafa Ayaz’a takdim edilmiştir.
2009-2010 Professional Service Recognition award was granted to Artist Mustafa
Ayaz, for the contributions to his profession and his decision to share his success
with the Turkish people though the museum he has constructed.
5.3) İş Yeri Ziyaretleri, Komitesi /
Başkan/President: Rtn. Yaşar Alıçlı
Üyeler/Members: Rtn. Ali Pekdeğer, Rtn. Christian Boisson, Rtn. Mehmet Dora,
Rtn. Sefa Gömdeniz, Rtn. Orhan Mertoğlu
Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Evi ziyareti, Opal A.Ş. iş yeri ziyareti şeklinde bu sene iki iş
yeri ziyareti yapılmıştır. İş yeri ziyaretlerinin yapılmasında katkı sağlayan Rtn. Serdar Kaya ve
Rtn. Ayhan Bozkurt’a bir kez daha teşekkür ederiz.
We would like to thank Rtn. Serdar Kaya and Rtn. Ayhan Bozkurt for making the
workplace visits to the Mustafa Ayaz museum and Opal A.S. possible.
15
5.4) Gezi, Özel Günler Düzenleme ve Etkinlikler Komitesi /
Başkan/President: Rtn. Can Sezgin
Üyeler/Members: Rtn. Oral Ünal, Rtn. Münci Doğancı












2-7 Temmuz 2009 tarihinde Kitzbühel Avusturya’da yapılan Rotary Dünya Golf
Şampiyonasına Rtn. Ayhan Bozkurt, Rtn. Ali Padır, Rtn. Mesut Yalçın, Rtn. Zafer Günel
ve eşleri kulübümüzü temsilen katılmıştır. Eşlerden Sn. Sigrunn Bozkurt’ da turnuvada
yer almıştır. Rtn. Ali Padır birinci günkü yarışmada 3. olmuştur.
13 Eylül 2009 tarihinde eşlerimiz ve ailelerimiz ile birlikte Budakaltı Resteaurant da
branch düzenledik.
23 Eylül 2009 tarihinde Ahlatlıbel golf tesislerinde yapılan eşli toplantıda golf turnuvası
düzenledik. Turnuva 1.2.ve 3’cüsüne ödüllerini takdim ettik.
30 Eylül 2009 tarihinde Guvernör ziyareti düzenlenen eşli toplantıda gerçekleştirildi.
30 Ekim – 1 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenen tekne turunda Kos Adası
gezildi. Kos Rotary kulübü ile düzenlenen ortak toplantıda 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı kutlandı. Bodrum gezisi yapıldı.
23 Aralık 2009 tarihinde İncek Tenis Kulübünde eşli yılbaşı yemeği düzenlendi.
20 Ocak 2010 tarihinde Kurt Holding Ayı Barda kulüp asamblesi düzenledik.
14-15 Şubat 2010 tarihinde Kartalkaya Kayak gezisi düzenlendi.
24 Mart 2010 tarihinde Ankara Palas’da düzenlenen eşli gecede kulübümüzün 56.
Kuruluş yıldönümü balosunu düzenledik.
22-26 Nisan 2010 tarihleri arasında Antakya-Halep turu düzenledik.
7-9 Mayıs 2010 tarihlerinde Adıyaman gezisi düzenlendi.
Ayrıca ;
Kulübümüz projelerine finansal destek sağlamak, kulüp üyeleri ve eşlerinin daha yakın ilişkiler
sağlayabilmesi için üyelerimizin evlerinde öğlen yemekleri düzenlendi bu muhteşem gayretleri,
beraberlikleri ve çok değerli katkılarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Bu yıl evlerinde yemek düzenleyen eşler;
1.
2.
3.
4.
5.
Sn.
Sn.
Sn.
Sn.
Sn.
Ezgi Fırat
Ayşe Alıçlı
Gülay Dora
Maria Berent
Suna Berker
Ayrıca Fransa Büyükelçiliği konutunda Sn. Suna Berker’in organizasyonunda Briç turnuvası
düzenlendi. Briç Turnuvası gelirleri Gazi Yetiştirme Yurdu projesinde kullanıldı. Diğer
aktivitelerden elde edilen gelirler ise Bilgisayar projemizde kullanıldı.
5.5) Bilgisayar Edindirme Komitesi:
Baskan/President : Rtn. Değerhan Usluel
Üyeler/Members : Rtn. Erdoğan Kayar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğinde, üniversiteden sağlanan 40 adet bilgisayarın 20
adedi Yenimahalle ilçesi Şehit Savaş Bıyıklı ilköğretim Okulunda değerlendirildi. Yeni yapılarak
bu sene eğitim öğretime açılan okula tam donanımlı bir bilgisayar sınıfı yaptırılmıştır.
Bilgisayar masaları ve 20 adet sandalye, projeksiyon cihazı ve perdesi, sınıfın tüm elektrik
16
tesisatı, öğretmen masası ve kitaplık, sınıfın perdeleri yaptırılarak tam donanımlı bir sınıf
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
Nevşehir ili Ürğüp ilçesi Şahinefendi İlköğretim Okuluna ise kalan 20 adet bilgisayar
bağışlanarak bir bilgisayar sınıfı oluşturulması sağlanmıştır.
In co-operation with the Middle East Technical University, our club created two
computer labs in primary school. The club built a fully equipped computer lab in
the Yenimahalle Şehit Savaş Bıyıklı Primary Shool; procured computer desks,
projection machine and display, shades, bookcases, etc; built the electrical and
networking infrastructure; and placed 20 of the 40 computers received from
METU.
The club facilitated the donation of the remaining 20 computers to the Nevşehir
Ürğüp Şahinefendi Primary School.
17
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 01.07.2009 - 23.06.2010 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF (VARLIKLAR)
1-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-KASA
2-BANKALAR
3-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİR(-)
4-DİĞER HAZIR GEĞERLER
34.203,29
249,00
14.696,29
0,00
19.258,00
C- TİCARİ ALACAKLAR
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
296,80
B- DİĞER ALACAKLAR
1-Diğer Çeşitli Alacaklar
0,00
296,80
0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
34.500,09
2-DURAN VARLIKLAR
A-MADDİ DURAN VARLIKLAR
1-BİNALAR
3-DEMİRBAŞLAR
193.714,08
177.125,10
16.588,98
B-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1-HAKLAR
350,00
350,00
DURAN VALIKLAR TOPLAMI
194.064,08
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI
228.564,17
PASİF (KAYNAKLAR)
1-
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C- DİĞER BORÇLAR
5-DİĞER ÇETLİ BORÇLAR
.Hilton Oteli
1.979,45
.ŞEKERBANK OTOMATİK ÖDEME HS
B- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜML
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2-ÖD.SSK PRİMLERİ
1.979,45
1.979,45
0,00
1.651,26
962,96
688,30
KISA VADELİ KAYNAKLAR TOPLAMI
CDEB-
3.630,71
KAR YEDEKLERİ
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
DÖNEM NET GELİR FAZLASI
0,00
224.451,08
-19.642,07
20.124,45
ÖZKAYNAKLAR
224.933,46
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
228.564,17
18
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 01.07.2009- 23.06.2010 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU
A-FAALİYET GELİRLERİ
1-KULÜP GELİRLERİ
ÜYELİK GİRİŞ GELİRLERİ
AİDAT GELİRLERİ
BAĞIŞ VE YARDIM GELİRLERİ
2-FAİZ GELİRLERİ
TOPLAM
226.658,86
3.000,00
113.956,36
109.702,50
115,02
226.773,88
B-FAALİYET GİDERLERİ
1- KULÜP HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ
YEMEK,TOPLANTI, PANEL GİDERİ
KURS ÇALIŞMA GİDERLERİ
BURS GİDERLERİ
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
TÜRK EĞT. HİZMET VAKFI GİDERLERİ
DİĞ.HİZMET ÜRETİM GİDERİ
ASAMBLE GİDERLERİ
KOYE PROJESİ
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
153.491,64
49.940,90
9.986,34
72.730,00
1.205,90
14.270,00
2.135,50
2.498,00
0,00
725,00
2- ULUSLAR ARASI ROTARY GİDERİ
6.265,60
3- BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ
A- MALZEME GİDERLERİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
B- PERSONEL GİDERLERİ
46.875,85
779,16
28.348,62
C- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZME
AYDINLATMA, ISITMA SU VS GİDERLER
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK GİD.
HABERLEŞME GİDERLERİ
KARGO GİDERLERİ
1.695,35
0,00
3.973,47
3.184,85
238,72
D- ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
YEMEK MUTFAK VE TEMSİL GİDERLERİ
MAHKEME NOTER GİDERLERİ
SİGORTA GİDERLERİ
ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
991,66
111,90
374,18
350,00
4.416,36
E- VERGİ RESİM VE HARÇLAR
DAMGA VERGİSİ ,EĞİTİME KATKI, ÖZEL
EMLAK VE ÇEVRE TEM VERGİSİ
174,74
377,62
F- HAVALE VE PROVİZYON MASRAFLARI
1.859,22
4- KUR FARKI GİDERLERİ
16,34
DÖNEM GELİR GİDER FARKI (GELİR FAZLASI)
TOPLAM
20.124,45
226.773,88
19
DENETCİ RAPORU
Ankara Rotary Kulübü Derneği Denetçileri olarak göreve başladığımız tarihten bugüne
kadar,
1. Belirsiz zamanlarda yapmış olduğumuz denetimler,
2. Aralık 2009 itibariyle yapmış olduğumuz ayrıntılı “ara denetim” çalışmaları
sonunda Kulübün eylem ve işlemlerinin yasalara ve Kulüp Ana Tüzüğü’ne uygun
olduğunu saptadık.
Dönem içi denetimler dışında, Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda
denetçiler olarak görüşlerimizi bildirdik.
Dönem sonunda kulübün;
 Üye kayıt defteri
 Demirbaş defteri
 Karar defteri
 Muhasebe belgeleri
 Muhasebe defteri
tarafımızdan incelendi.
Yaptığımız tüm incelemeler ve değerlendirmeler sonunda Ankara Rotary Kulübü
Derneği’nin 2009-2010 hesap dönemi kayıt ve işlemlerinin; yasalara, muhasebe
ilkelerine ve Kulüp Ana Tüzüğüne uygun olduğunu ve kulübün gerçek finansal
durumunu doğru olarak gösterdiğini saptadık.
Ulaştığımız bu olumlu sonuç nedeniyle;
1. Kulübün 01 Temmuz 2009 – 30
onaylanmasını,
2. Yönetim Kurulunun aklanmasını,
Haziran
2010
dönemi
bilançosunun
Genel Kurulun yüksek takdirlerine arz ederiz. 18.06.2010
Saygılarımızla,
Rtn. Günal AKBAY
Rtn. Deniz COŞKUNSU
20
Rtn. Ali SERDAROĞLU
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI / FORMER PRESIDENTS ,
1. Şahap Birgi
2. Cevat Girgin
3. Cemal İmre
4. Orhan Mersinli
5. Celal İmre
6. Necdet Egeran
7. Galip Kardam
8. Vedat Ural
9. Erol Bükey
10. Enis Tokcan
11. Fethi Gürel
12. Velid İsfendiyar
13. Yılmaz Öz
14. Fuat Zadil
15. Azmi Tlabar
16. İlhan Çevik
17. İrfan Tümer
18. Bahattin Bursalı
19. Yavuz Kireç
20. Hüseyin Sermet
21. Yüksel Seler
22. Emin Gürol
23. Necip Alayeli
24. Çetin Gökçeadam
25. Aykut Duatepe
26. Burçin Arkan
27. Fahrettin Uluç
28. Şemsi Bargut
29. Medeni Soysal
30. Önder Çavuşoğlu
31. Engin Ural
32. Yaşar Alıçlı
33. Zafer Gülçur
34. Kemal Seler
35. Kadircan Baturalp
36. Tarık Çetin
37. Doğan Erden
38. Nurhan Aydınalp
39. Önder Güven
40. Volkan Pasiner
41. A. Ulvi Serdaroğlu
42. Ali Padır
43. Kenan Eratalay
44. Ömer Lalik
45. Güneş Üçer
46. Metin Acet
47. Vedat Kirişçi
48. Refii Berent
49. Y. Asım Gürel
50. Aral Ege
21
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1978
1977-1978
1978-1979
1979- 1980
1980-1981
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI / FORMER PRESIDENTS ,
51. Günal Akbay
52. Serdar Kaya
53.Can Sezgin
54. Mesut Yalçın
55. Mustafa Toker
56. Haluk Aydemir
57. Ayhan Bozkurt
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Dörtlü Deney
Düşündükleriniz, Söyledikleriniz, Yaptıklarınız:
1. GERÇEĞE uygun mu?
2. İlgililerin tümü için ADİL mi?
3. İYİ NİYET ve daha iyi DOSTLUKLAR sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için YARARLI mı?
The Four Way Test
Of the thing we Think, Say or Do:
1. Is it the TRUTH ?
2. Is it FAIR to all concerned ?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP ?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?
22

Benzer belgeler

İndir - Ankara Rotary Kulübü

İndir  - Ankara Rotary Kulübü Rotary Clubs could not be realized due to reasons which were not under our control. However we can observe that the number of scholarships which we had targeted have been increased with the contrib...

Detaylı

İndir - Ankara Rotary Kulübü

İndir  - Ankara Rotary Kulübü As we are proud of having served to Ankara Rotary Club for one term and transferring our duties to the new administration headed by Rtn. Semih Baskan, I wish success in this difficult but as well a...

Detaylı

CP2005-2006

CP2005-2006 As Başkan – Vice President Rtn. Asım Gürel Genel Sekreter – Secretary Rtn. İbrahim Köseoğlu Sayman – Treasurer Rtn. Ali Köstem Gelecek Dönem Başkanı President Elect Rtn. Mesut Yalçın Üye / Member R...

Detaylı