EK-3/E-1 SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT (TL

Transkript

EK-3/E-1 SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT (TL
OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER
TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI
TORAKOLOMBER POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON
(1) Torakolomber posterior enstrümantasyonlarda kullanılan tıbbi malzemelerin aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda bedeli Kurumca karşılanır.
1- Spinal travma
2- Spinal enfeksiyon
3- Spinal tümör
4- Deformite
5- Dejeneratif hastalıklar: Klinik ve radyolojik olarak stenoz bulgusu olmayan Grade I listezis haricinde,
6- Segmenter instabilite: Ameliyat öncesi dinamik grafiler ile tanı konulan ya da ameliyat sırasında tek veya çift taraflı total faset rezeksiyonu yapılan ( iatrojenik instabilite) olgular,
7- Diskojenik ağrı: Diskografi ve provokasyon testleri ile gösterilmesi halinde,
8- Disk cerrahisi sonrasında: İlk ameliyattan sonraki ilk nükste instabilite olması durumunda veya ilk ameliyattan sonra ikinci kez tekrar eden disk hernisi vakalarında instabilite
aranmaksızın kullanılması halinde.
(2) Torakolomber posterior entrümantasyon endikasyonlarına ilaveten “I” vida olarak tanımlanan monoaksiyel ve poliaksiyel torakolomber posterior vidaların kullanılması halinde,
vida ve konnektörünün (SUT eki EK-3/E-1 Listesinde 102.350 veya 102.355 veya 102.360 kodlu ürünler) toplam fiyatı, torakolomber posterior poliaksiyel vida (SUT eki EK-3/E-1
Listesinde 102.130 kodlu ürün) fiyatını geçemez.
SUT KODU
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL VİDALAR
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, PEDİATRİK/YETİŞKİN
(KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
102.105
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, KENDİNDEN YİV AÇANLAR
(KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
102.110
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, AÇIK CEMENT ENJEKTE EDİLEBİLİR
(KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
(1) Torakolomber posterior entrümantasyon endikasyonlarına ve "I" vida faturalandırma kurallarına ilaveten kemik dansitometrisi ile yaş uyumlu osteoporoz değerlendirmesi
yapılmış ve osteoporoz tanısı almış olgularda veya osteoporozu olmayan revizyon olgularında kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
EK-3/E-1
FİYAT (TL)
102.100
102.115
102.120
102.125
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, SPONDİLOLİSTEZİS VİDASI, PEDİATRİK/YETİŞKİN
(KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, TRANSPEDİKÜLER SCHANZ VİDASI/ FASET İNTERFERANS VİDASI,
PEDİATRİK/YETİŞKİN (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, SAKROİLİAK VİDASI (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
102126
(Ek:RGTORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL (I) VİDA, TİTANYUM, PEDİATRİK/YETİŞKİN (VİDA VE VİDA- ROD BAĞLANTI APARATI
25/07/2014-29071/ 54 md.
DAHİL)
Yürürlük: 01/08/2014)
102.130
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL VİDALAR
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, PEDİATRİK/YETİŞKİN (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
102.135
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, KENDİNDEN YİV AÇANLAR (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
102.140
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, AÇIK CEMENT ENJEKTE EDİLEBİLİR (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
311,00
311,00
311,00
373,10
342,00
373,00
317,00
373,00
373,00
435,29
(1) Torakolomber posterior entrümantasyon endikasyonlarına ve "I" vida faturalandırma kurallarına ilaveten kemik dansitometrisi ile yaş uyumlu osteoporoz değerlendirmesi
yapılmış ve osteoporoz tanısı almış olgularda veya osteoporozu olmayan revizyon olgularında kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
102.145
102.150
102.155
102.160
102.165
102.170
102.175
102.180
102.185
102.190
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, SPONDİLOLİSTEZİS VİDASI/DİSTRAKSİYON-KOMPRESYON
VİDASI/ÇEKTİRME VİDASI, PEDİATRİK/YETİŞKİN (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, SPONDİLOLİSTEZİS VİDASI, PEDİATRİK/YETİŞKİN (KİLİTLEME APARATI VE
NUT DAHİL)
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, SAKROİLİAK (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL HOOKLAR
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, LAMİNA
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, PEDİKÜL
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, TRANSVERS
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, SAKRAL
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, LAMİNA, PEDİATRİK
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, PEDİKÜL, PEDİATRİK
TORAKOLOMBER POSTERİOR MONOAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, TRANSVERS, PEDİATRİK
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL HOOKLAR
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, LAMİNA
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, PEDİKÜL
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, TRANSVERS
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, SAKRAL
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, LAMİNA, PEDİATRİK
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, PEDİKÜL, PEDİATRİK
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL HOOK, TİTANYUM, TRANSVERS, PEDİATRİK
102.195
102.200
102.205
102.210
102.215
102.220
102.225
102226
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLİAKSİYEL HOOK, TİTANYUM CLAW HOOK (2' Lİ BİRLEŞİK)
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
TORAKOLOMBER POSTERİOR RODLAR
102.230
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, RİGİD (0-35 CM)
102.235
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, RİGİD (36-70 CM)
102.240
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, RİGİD (0-35M CM), PEDİATRİK
102.245
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, RİGİD (36-70 CM), PEDİATRİK
102.250
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, PLAK-ROD, PEDİATRİK/YETİŞKİN
102.255
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, DİSTRAKSİYON - KOMPRESYON ROD
102.270
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, RECTANGLE, PEDİATRİK/YETİŞKİN
102.275
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM/NITINOL, YARISERT, PEDİATRİK/YETİŞKİN/ÖNCEDEN ŞEKİLLENMİŞ
102.280
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, YİVLİ
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD-ROD TRANSVERS KONNEKTÖRLER
102.300
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD-ROD TRANSVERS KONNEKTÖR, TİTANYUM, DÜZ
102.305
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD-ROD TRANSVERS KONNEKTÖR, TİTANYUM, DÜZ, PEDİATRİK
102.310
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD-ROD TRANSVERS KONNEKTÖR, TİTANYUM, AÇILANDIRILABİLİR
102.315
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD-ROD TRANSVERS KONNEKTÖR, TİTANYUM, AÇILANDIRILABİLİR, PEDİATRİK
TORAKOLOMBER POSTERİOR VİDA-VİDA TRANSVERS KONNEKTÖRLER
102.320
TORAKOLOMBER POSTERİOR VİDA-VİDA TRANSVERS KONNEKTÖR, TİTANYUM, DÜZ, YETİŞKİN
102.325
TORAKOLOMBER POSTERİOR VİDA-VİDA TRANSVERS KONNEKTÖR, TİTANYUM, DÜZ, PEDİATRİK
TORAKOLOMBER POSTERİOR UZATMA KONNEKTÖRLERİ
102.330
TORAKOLOMBER POSTERİOR UZATMA KONNEKTÖR, TİTANYUM, DOMİNO
102.335
TORAKOLOMBER POSTERİOR UZATMA KONNEKTÖR, TİTANYUM, AKSİYEL
102.340
TORAKOLOMBER POSTERİOR UZATMA KONNEKTÖR, TİTANYUM, DOMİNO, PEDİATRİK
102.345
TORAKOLOMBER POSTERİOR UZATMA KONNEKTÖR, TİTANYUM, AKSİYEL, PEDİATRİK
435,29
435,00
373,00
342,00
342,00
342,00
342,00
342,00
342,00
342,00
443,00
443,00
443,00
443,00
443,00
443,00
443,00
443,00
80,00
101,00
80,00
101,00
101,00
101,00
105,00
105,00
105,00
391,00
391,00
391,00
391,00
217,00
217,00
233,00
233,00
233,00
233,00
TORAKOLOMBER POSTERİOR/ANTERİOR VİDA-ROD KONNEKTÖRLER
TORAKOLOMBER POSTERİOR/ANTERİOR VİDA-ROD KONNEKTÖR, TİTANYUM, DÜZ KONNEKTÖR
TORAKOLOMBER POSTERİOR/ANTERİOR VİDA-ROD KONNEKTÖR, TİTANYUM, OFFSET KONNEKTÖR
TORAKOLOMBER POSTERİOR/ANTERİOR VİDA-ROD KONNEKTÖR, TİTANYUM, AÇILANDIRILABİLİR KONNEKTÖR
TORAKOLOMBER POSTERİOR PLAKLAR
102.365
TORAKOLOMBER POSTERİOR PLAK, TİTANYUM, LOMBER
102.370
TORAKOLOMBER POSTERİOR PLAK, TİTANYUM, LOMBER, PEDİATRİK
102.375
TORAKOLOMBER POSTERİOR PLAK, TİTANYUM, SAKRAL
102.380
TORAKOLOMBER POSTERİOR PLAK, TİTANYUM, SAKRAL, PEDİATRİK
102.385
TORAKOLOMBER POSTERİOR PLAK, TİTANYUM, SAKRO-İLİAK, POLİAKSİYEL/MONOAKSİYEL
TORAKOLOMBER ANTERİOR ENSTRÜMANTASYON
(1) Torakolomber anterior enstrümantasyonlarda kullanılan tıbbi malzemelerin aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda bedeli Kurumca karşılanır.
102.350
102.355
102.360
171,00
171,00
345,00
295,00
295,00
295,00
295,00
350,00
1- Spinal travma
2- Spinal enfeksiyon
3- Spinal tümör
4- Deformite
5- Dejeneratif hastalıklar: Klinik ve radyolojik olarak stenoz bulgusu olmayan Grade I listezis haricinde,
6- Segmenter instabilite: Ameliyat öncesi dinamik grafiler ile tanı konulan ya da ameliyat sırasında tek veya çift taraflı total faset rezeksiyonu yapılan ( iatrojenik instabilite) olgular,
7- Diskojenik ağrı: Diskografi ve provokasyon testleri ile gösterilmesi halinde,
8- Disk cerrahisi sonrasında: İlk ameliyattan sonraki ilk nükste instabilite olması durumunda veya ilk ameliyatından sonra ikinci kez tekrar eden disk hernisi vakalarında instabilite
aranmaksızın kullanılması halinde.
TORAKOLOMBER ANTERİOR VİDALAR
102.390
TORAKOLOMBER ANTERİOR VİDA, TİTANYUM, AÇIK
102.395
TORAKOLOMBER ANTERİOR VİDA, TİTANYUM, AÇIK, PEDİATRİK
102.400
TORAKOLOMBER ANTERİOR VİDA, TİTANYUM, KAPALI
102.405
TORAKOLOMBER ANTERİOR VİDA, TİTANYUM, SPONGİOS DÜZ
102.410
TORAKOLOMBER ANTERİOR VİDA, TİTANYUM, SPONGİOS KİLİTLİ
TORAKOLOMBER ANTERİOR TRANSVERS ENSTRÜMANTASYONLAR
102.415
TORAKOLOMBER ANTERİOR TRANSVERS KONNEKTÖR/UZATMA, TİTANYUM
102.420
TORAKOLOMBER ANTERİOR TRANSVERS PUL, TİTANYUM
TORAKOLOMBER ANTERİOR RODLAR
102.425
TORAKOLOMBER ANTERİOR ROD, TİTANYUM
TORAKOLOMBER ANTERİOR PLAKLAR
102.430
TORAKOLOMBER ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, DÜZ
102.435
TORAKOLOMBER ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, KİLİTLİ
102.440
TORAKOLOMBER ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, KİLİTLİ,TELESKOPİK
102.445
TORAKOLOMBER ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, SPIKED
102.450
TORAKOLOMBER ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, SPIKED, PEDİATRİK
102.455
TORAKOLOMBER ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, KORPUS
VERTEBROPLASTİ
102.285
VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ KİTİ, STERİL, PLASTİK
102.290
VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ KEMİK GİRİŞİM SETİ, METAL-PLASTİK
102.295
VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ ÇİMENTOSU, PMMA
102.296
YÜKSEK VİSKOZİTELİ ÇİMENTO SİSTEMİ
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ
(1) Sadece perkütan girişimlerde, Polimetilmetakrilat (PMMA) kullanılması halinde, hasta başına her bir girişimde en fazla 1 (bir) kit bedeli olmak üzere;
1- % 50 ve/veya üzerinde çökme gösteren ve MR kesitlerinde kemik iliği ödemi devam etmekte olan osteoporotik kırıklarda ve/veya
2- Omurga korpusunda sınırlı, nörolojik kaybı bulunmayan, primer veya metastatik benign/malign tümörlerde,
Eğitim verme yetkisi bulunan 3.Basamak Hastanelerde uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/ 28-a md. Yürürlük:30/08/2014) (2) Perkütan Posterior Kifoplasti alan tanımında yer alan “KİT” içeriğinde işlem için gerekli olan
malzemelere ait SUT kodları 2 (iki) grupta toplanmış olup aşağıda belirtildiği gibidir:
1- KİFOPLASTİ KİT-1: 102.460,102.465,102.470,102.475,102.480,102.485,102.490,102.495,102.500
2- KİFOPLASTİ KİT-2: 102.505,102.510,102.515,102.520,102.525,102.530,102.535
(2) Perkütan Posterior Kifoplasti alan tanımında yer alan “KİT” içeriğinde işlem için gerekli olan malzemeler ve SUT kodları 3 (üç) grupta toplanmış olup aşağıda belirtildiği
gibidir:
1- KİFOPLASTİ KİT-1: 102.460,102.465,102.470,102.475,102.480,102.485,102.490,102.495,102.500
2- KİFOPLASTİ KİT-2: 102.505,102.510,102.515,102.520,102.525,102.530,102.535
3- KİFOPLASTİ KİT-3 RF KONTROLLÜ: ( İntroduser (Çalışma Kanülü), Osteotom (Kemik Keskisi), Kilitleme Dağıtım Kanülü, Kemik Çimentosu Aktivasyon Aparatı,
Kemik Çimentosu ve Kemik Çimentosu Karıştırıcıları)
102.460
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, OSTEO INTRODUCER, METAL-PLASTİK
102.465
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, ÇİMENTO, PMMA
102470
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, CAVITY CREATION SET,METAL-PLASTİK
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.475
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, GAUGE NEEDLE, METAL-PLASTİK
102.480
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, INFLATION SYRINGE, METAL-PLASTİK
102.485
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, BONE FILLER, METAL-PLASTİK
102.490
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, INFLATABLE BONE TAMP, METAL-PLASTİK
102.495
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, CAVITY CREATION EXPANDER, METAL-PLASTİK
102.500
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, CAVITY CREATION REAMER, METAL-PLASTİK
102.505
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, ŞİŞEBİLEN KAFES,TİTANYUM
102510
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, TARGETİNG NEEDLE, METAL-PLASTİK
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.515
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, CEMENT MIXING SYSTEM W/ACTUATOR, METAL-PLASTİK
102520
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, CEMENT INJECTOR, METAL-PLASTİK
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.525
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, BONE BIOPSY AND CEMENT DELIVERY CANNULA, METAL-PLASTİK
102530
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, MIXING BOWL AND SPATULA, METAL-PLASTİK
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102535
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ, İNTERVERTEBRAL KİT, METAL-PLASTİK
54 md. Yürürlük:
265,00
265,00
265,00
265,00
265,00
301,00
42,00
62,00
466,00
466,00
466,00
466,00
466,00
200,00
680,00
100,00
600,00
2.100,00
485,00
200,00
200,00
20,00
240,00
90,00
2.900,00
2.900,00
1.525,00
2.610,00
440,00
180,00
3.270,00
436,00
1.100,00
1.710,00
01/08/2014)
102.540
102.545
102.550
102.555
102.560
102.565
102.570
SERVİKAL POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON
SERVİKAL POSTERİOR VİDALAR
SERVİKAL POSTERİOR VİDA, TİTANYUM, MONOAKSİYEL
SERVİKAL POSTERİOR VİDA, TİTANYUM, POLİAKSİYEL
SERVİKAL POSTERİOR VİDA, TİTANYUM, OKSİPİTAL
SERVİKAL POSTERİOR VİDA, TİTANYUM, KANÜLLÜ
SERVİKAL POSTERİOR VİDA, TİTANYUM, KANÜLLÜ ODONTOİD
SERVİKAL POSTERİOR VİDA, TİTANYUM, LAMİNOPLASTİ
SERVİKAL POSTERİOR VİDA, TİTANYUM, KORTİKAL
290,00
348,00
69,00
348,00
239,00
77,00
106,00
102.575
102.580
102.585
102.590
102.595
102596
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.600
102.605
102.610
102611
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.615
102.620
102621
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.625
102626
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.630
102.631
102632
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.635
102.640
102.645
102.650
102.655
102.660
360,00
617,00
360,00
617,00
104,00
SERVİKAL POSTERİOR ROD, TİTANYUM, AÇILI OKSİPİTOSERVİKAL
144,00
SERVİKAL POSTERİOR ROD, TİTANYUM, RECTANGLE OKSİPİTOSERVİKAL
SERVİKAL POSTERİOR ROD, TİTANYUM, HİBRİD
SERVİKAL POSTERİOR PLAK-ROD, TİTANYUM, SERVİKAL
144,00
144,00
777,00
SERVİKAL POSTERİOR ROD, TİTANYUM, SERVİKOTORASİK, SPİNAL POSTERİOR
144,00
SERVİKAL POSTERİOR KONNEKTÖRLER
SERVİKAL POSTERİOR KONNEKTÖR, TİTANYUM, VİDA-ROD
SERVİKAL POSTERİOR KONNEKTÖR, TİTANYUM, ROD-ROD
395,00
395,00
SERVİKAL POSTERİOR KONNEKTÖR, TİTANYUM, ROD-ROD, ÇOK ALANDA HAREKETLİ
395,00
SERVİKAL POSTERİOR KONNEKTÖR, TİTANYUM, ROD-ROD, DİNAMİK
395,00
SERVİKAL POSTERİOR DOMİNO KONNEKTÖR
395,00
SERVİKAL POSTERİOR HOOKLAR
SERVİKAL POSTERİOR HOOK-ROD, TİTANYUM
SERVİKAL POSTERİOR HOOK, OKSİPİTAL
331,00
285,00
SERVİKAL POSTERİOR HOOK, FORAMİNAL
285,00
SERVİKAL POSTERİOR HOOK, TİTANYUM , STANDART
SERVİKAL POSTERİOR KLEMPLER
SERVİKAL POSTERİOR KLEMP, TİTANYUM, OFFSET
SERVİKAL POSTERİOR KLEMP, TİTANYUM, STANDART
SERVİKAL ANTERİOR ENSTRÜMANTASYON
SERVİKAL ANTERİOR VİDALAR
SERVİKAL ANTERİOR VİDA, TİTANYUM, KORTİKAL
SERVİKAL ANTERİOR VİDA, TİTANYUM, KİLİTLİ
SERVİKAL ANTERİOR VİDA, TİTANYUM, POLİAKSİYEL
SERVİKAL ANTERİOR PLAKLAR
SERVİKAL ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, DÜZ
SERVİKAL ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, KİLİTLİ
102.665
102.670
102675
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102680
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.685
102.690
102.695
102.696
102.700
102.701
102.705
102.706
102.710
102.715
102.716
102.720
SERVİKAL POSTERİOR PLAKLAR
SERVİKAL POSTERİOR PLAK, TİTANYUM, DÜZ
SERVİKAL POSTERİOR PLAK, TİTANYUM, OKSİPİTAL
SERVİKAL POSTERİOR PLAK, TİTANYUM, LAMİNOPLASTİ
SERVİKAL POSTERİOR PLAK, TİTANYUM, OKSİPİTOSERVİKAL
SERVİKAL POSTERİOR RODLAR
SERVİKAL POSTERİOR ROD, TİTANYUM, DÜZ
331,00
331,00
331,00
57,00
57,00
57,00
318,00
424,00
SERVİKAL ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, COMPRESSIVE FRAME
424,00
SERVİKAL ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, HOOK PLAK
318,00
SERVİKAL ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, PLAK-VİDA KİLİT APARATI
SERVİKAL ANTERİOR PLAK, TİTANYUM, POLİAKSİYEL DELİKLİ
SERVİKAL İNTERBODY KAFESLER
SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, TİTANYUM, MESH
SERVİKAL İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE, TİTANYUM
SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, STANDART
SERVİKAL İNTERBODY KAFES DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK
SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, KARBON, STANDART
SERVİKAL İNTERBODY KAFES DİSTRACTABLE/EXPANDABLE KARBON
SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, TİTANYUM, BLOK
SERVİKAL İNTERBODY KAFESR, RİGİD, PEEK, KORPUS PLAKLI
SERVİKAL İNTERBODY KAFES, SIFIR PROFİLLİ KİLİTLİ PLAK PEEK-TİTANYUM
SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, TİTANYUM BIÇAKLI
LOMBER İNTERBODY KAFESLER
60,00
318,00
782,00
702,00
561,00
702,00
561,00
702,00
427,00
675,00
702,00
675,00
(1) LOMBER INTERBODY KAFESLER PLİF, ALİF, TLİF ve UPLİF malzemelerinin; stabilizasyon uygulanan vakalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
102.725
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, TİTANYUM, MESH
102.730
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, TİTANYUM, ALİF
102.731
LOMBER İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE TİTANYUM ALİF
102.735
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, TİTANYUM, PLİF
102.736
LOMBER İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE TİTANYUM PLİF
102.737
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PURE TİTANYUM, PLİF
102.740
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, TİTANYUM, TLİF
102.741
LOMBER İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE TİTANYUM TLİF
102.745
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, ALİF
102.746
LOMBER İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK ALİF
102.750
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, PLİF
102.751
LOMBER İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK PLİF
102.755
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, TLİF
102.756
LOMBER İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK TLİF
102.760
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, TİTANYUM BIÇAKLI
102.761
LOMBER İNTERBODY KAFES, SIFIR PROFİLLİ KİLİTLİ PLAK PEEK-TİTANYUM
102.765
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, XLİF
102765
(Değişik:RG- 25/07/2014LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, XLİF
29071/ 54 md. Yürürlük:
01/08/2014
102.770
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, KARBON, ALİF
102.771
LOMBER İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE KARBON ALİF
102.775
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, KARBON, PLİF
102.776
LOMBER İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE KARBON PLİF
102.780
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, KARBON, TLİF
102.781
LOMBER İNTERBODY KAFES, DİSTRACTABLE/EXPANDABLE KARBON TLİF
102.785
LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, ALLOGREFT, PLİF
SERVİKAL KORPEKTOMİ KAFESLER
782,00
782,00
782,00
600,00
600,00
600,00
1.030,00
1.030,00
839,00
839,00
600,00
700,00
1.106,00
1.106,00
839,00
700,00
839,00
3.250,00
839,00
839,00
700,00
700,00
1.106,00
1.106,00
600,00
SERVİKAL KORPEKTOMİ KAFES, RİGİD, TİTANYUM, MESH
SERVİKAL KORPEKTOMİ KAFES, RİGİD, TİTANYUM, BLOK
SERVİKAL KORPEKTOMİ KAFES, DİSTRACTABLE, TİTANYUM
SERVİKAL KORPEKTOMİ KAFES, DİSTRACTABLE, TİTANYUM, PLAKLI
SERVİKAL KORPEKTOMİ KAFES, DİSTRACTABLE, PEEK
SERVİKAL KORPEKTOMİ KAFES, DİSTRACTABLE, PEEK, PLAKLI
LOMBER KORPEKTOMİ KAFESLER
102.815
LOMBER KORPEKTOMİ KAFES, DİSTRACTABLE, TİTANYUM
102.820
LOMBER KORPEKTOMİ KAFES, RİGİD, TİTANYUM, MESH, SMALL
102.825
LOMBER KORPEKTOMİ KAFES, RİGİD, TİTANYUM, MESH, MEDIUM
102.830
LOMBER KORPEKTOMİ KAFES, RİGİD, TİTANYUM, MESH, LARGE
102.835
LOMBER KORPEKTOMİ KAFES, RİGİD, TİTANYUM, BLOK, SMALL
102.840
LOMBER KORPEKTOMİ KAFES, RİGİD, TİTANYUM, BLOK, MEDIUM
102.845
LOMBER KORPEKTOMİ KAFES, RİGİD, TİTANYUM, BLOK, LARGE
LOMBER PERKÜTAN POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON
(1) Perkütan enstrümantasyon malzemelerinin, sadece perkütan girişimlerde kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
102.790
102.795
102.800
102.801
102.805
102.810
102.850
102.855
102.860
LOMBER PERKÜTAN POSTERİOR MİNİMAL İNVASİVE, TİTANYUM, VİDA (KANÜLLÜ/KİLİTLİ AÇILANDIRILABİLİR)
LOMBER PERKÜTAN POSTERİOR MİNİMAL İNVASİVE, TİTANYUM, PLAK
LOMBER PERKÜTAN POSTERİOR MİNİMAL İNVASİVE, TİTANYUM, ROD
KABLOLAR
KABLO, MONOFLAMAN, SERVİKAL, TİTANYUM
KABLO, POLİFLAMAN, SERVİKAL, TİTANYUM
KABLO, MONOFLAMAN, TORAKOLOMBER, TİTANYUM
KABLO, POLİFLAMAN, TORAKOLOMBER, TİTANYUM
102.865
102.870
102.875
102.880
102885
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
KABLO, POLİFLAMAN, TORAKOLOMBER, POLYESTER
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
TORAKOLOMBER POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER
(1) Torakolomber Posterior Dinamik Sistemler aşağıdaki kriterlerin tümünün bir arada varlığı halinde;
1- MR kesitlerinde disk dejenerasyonu gösterilmiş;
2- Nörolojik bulgusu ve radikülopatisi olmayan;
3- Radyolojik olarak instabilite ve stenoz bulguları olmayan;
4- Konservatif tedavilerden fayda görmemiş olgularda;
5- Eğitim verme yetkisi bulunan 3.Basamak Hastanelerde kullanılması halinde
bedeli Kurumca karşılanır.
102.890
102890
(Değişik:RG- 25/07/201429071/ 54 md. Yürürlük:
01/08/2014
102.905
102905
(Değişik:RG- 25/07/201429071/ 54 md. Yürürlük:
01/08/2014
211,00
300,00
211,00
300,00
300,00
TORAKOLOMBER POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER, VİDA (KENDİNDEN AÇILI, ROTASYONEL), TİTANYUM
435,00
TORAKOLOMBER POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER, BAĞLANTI MODÜLER DİNAMİK PLAK, TİTANYUM
3.500,00
TORAKOLOMBER POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER, BAĞLANTI MODÜLER DİNAMİK PLAK, TİTANYUM
330,00
102945
(Ek:RG25/07/2014-29071/ 54 md.
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, METAL ON METAL İNSERT
Yürürlük: 01/08/2014)
102.960
102.965
102.970
102.975
102.980
102.985
265,00
295,00
200,00
1.150,00
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZLERİ
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, TİTANYUM, İNFERİOR + SUPERİOR PLAK + İNSERT BİOAKTİF KAPLI KOMPLE
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, TİTANYUM, İNFERİOR + SUPERİOR PLAK + İNSERT POR KAPLI KOMPLE
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, PEEK, İNFERİOR + SUPERİOR PLAK KOMPLE
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, COCR + POLİETİLEN, İNSERT/PLAK İLE BİRLİKTE KOMPLE
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, COCR, İNFERİOR + SUPERİOR PLAK + İNSERT BİOAKTİF KAPLI KOMPLE
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, COCR, İNFERİOR + SUPERİOR PLAK + İNSERT PLAK POR KAPLI KOMPLE
102.950
102951
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
102.955
2.700,00
951,00
1.388,00
1.800,00
1.046,10
1.526,80
1.980,00
TORAKOLOMBER POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER, VİDA (KENDİNDEN AÇILI, ROTASYONEL), TİTANYUM
102.910
TORAKOLOMBER POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER, ROD, TİTANYUM/COCR
102910
(Değişik:RG- 25/07/2014TORAKOLOMBER POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER, ROD, TİTANYUM/COCR
29071/ 54 md. Yürürlük:
01/08/2014
102911
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
TORAKOLOMBER POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER, HİBRİT ROD, TİTANYUM/COCR
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
(1) Torakolomber Posterior Dinamik Sistemler alan tanımı genel kurallarına ilaveten Dinamik Sistemler Hibrit Titanyum/CoCr aşağıdaki kriterlerin tümünün bir arada varlığı
halinde;
1- Dejeneratif omurga hastalıkları nedeniyle füzyon uygulanacak olgularda,
2- Füzyon alanının bir üst segmentinde,
3- Tek seviyeyi geçmemek kaydıyla kullanılması halinde
bedeli Kurumca karşılanır.
DİSK PROTEZLERİ
LOMBER DİSK PROTEZLERİ
(1) Lomber Disk Protezleri aşağıdaki kriterlerin tümünün bir arada varlığı halinde;
1- Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile dejeneraif değişikliklere (faset artrozu) işaret eden bulgular olmaması halinde;
2- Disk yüksekliğinin korunması ve tek mesafede kullanılması şartıyla;
3- Diskografi ve provokasyon testleri ile ağrı kaynağının ilgili disk olduğunun tespit edildiği diskojenik ağrı olgularında;
4- Segmenter instabilitesi, koronal ve sagital imbalansı olmayan vakalarda;
5- Eğitim verme yetkisi bulunan 3.Basamak Hastanelerde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
102.915
102.920
102.925
102.930
102.935
102.940
1.012,00
1.012,00
2.200,00
1.980,00
2.300,00
2.700,00
2.750,00
1.250,00
1.250,00
5.800,00
5.800,00
7.500,00
6.100,00
5.800,00
5.800,00
1.100,00
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MONOBLOK, METAL ON METAL, METAL-METAL KOMPLE
5.200,00
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MONOBLOK, TİTANYUM END PLAK, TİTANYUM PLAZMA SPREY KAPLI, VİSKOELASTİK POLİMER +
UHMWPE FİBER KOMPLE
1.500,00
LOMBER ANTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, POLİETİLEN İNSERT
LOMBER POSTERİOR DİSK PROTEZLERİ
LOMBER POSTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, COCR, İNFERİOR + SUPERİOR PLAK + İNSERT BİOAKTİF KAPLI KOMPLE
LOMBER POSTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, COCR, İNFERİOR + SUPERİOR PLAK + İNSERT PLAK POR KAPLI KOMPLE
LOMBER POSTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, COCR, BİLATERAL (SAĞ-SOL), BONE İNTERFACE HYDROXYAPPETİTE COATED
LOMBER POSTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, PEEK, İNFERİOR + SUPERİOR PLAK + İNSERT KOMPLE
LOMBER POSTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, TİTANYUM, İNFERİOR+SUPERİOR PLAK + İNSERT BİOAKTİF KAPLI KOMPLE
LOMBER POSTERİOR DİSK PROTEZİ, MODÜLER, TİTANYUM, İNFERIOR + SUPERİOR PLAK + İNSERT PLAK POR KAPLI KOMPLE
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZLERİ
1.100,00
5.800,00
5.800,00
2.900,00
7.500,00
5.800,00
5.800,00
(1) Aşağıdaki kriterlerin tümünün bir arada varlığı halinde;
1- 18 yaş ve/veya üzerinde,
2- C3-4, C4-5, C5-6 ve C6-7 disk mesafelerinde,
3- Tek mesafede kullanılması halinde,
4- Posterior elemanlarda dejeneratif değişiklikleri olmayan ( faset artropatisi, osteoporoz gibi),
5- Listezisi olmayan,
6- Enfeksiyonu olmayan,
7- Travmatik disk hernisi ve instabilitesi olmayan,
8- Servikal kifozu olmayan,
9- Servikal dizilimi lordotik ve uygulanacak disk aralığı yüksekliğinin sağlıklı komşu disk yüksekliğinin en az yarısı kadar olduğunun MR kesitlerinde gösterildiği vakalarda
kullanılması halinde
bedeli Kurumca karşılanır.
102.990
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, KOMPLE COCR + POLİETİLEN, BİOAKTİF KAPLAMA
102.995
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, KOMPLE COCR + POLİETİLEN, POR KAPLAMA
103.000
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, KOMPLE METAL ON METAL
103.005
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, KOMPLE ELASTİK BLOK, SİLİKON ELASTOMER
103.010
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, KOMPLE TİTANYUM
103.015
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, COCR, KORPEKTOMİ MODELİ KOMPLE
103.020
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, METAL ON METAL, METAL-METAL KOMPLE
103.025
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, COCR + POLİETİLEN, POLY İNSERT İLE BİRLİKTE KOMPLE
103.030
SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, PEEK, POLY İNSERT İLE BİRLİKTE, İNFERİOR/SUPERİOR PLAKLAR VE SABİTLEME VİDALARI İLE SET
103031
(Ek:RG25/07/2014-29071/ 54 md. SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, TİTANYUM + POLİETİLEN, POR KAPLAMA KOMPLE
Yürürlük: 01/08/2014)
103.035
103.040
103.045
103.050
103.052
103.053
103.054
103.055
103.056
103.057
103.058
103.059
103.060
HALO TRAKSİYON SİSTEMLERİ İLE EKSTERNAL TESPİT
HALO TRAKSİYON SİSTEMLERİ, PEDİATRİK, ÇELİK, YELEK, BAŞLIK VE PİNLERİYLE KOMPLE
HALO TRAKSİYON SİSTEMLERİ, PEDİATRİK, TİTANYUM, YELEK, BAŞLIK VE PİNLERİYLE KOMPLE
HALO TRAKSİYON SİSTEMLERİ, YETİŞKİN, ÇELİK, YELEK, BAŞLIK VE PİNLERİYLE KOMPLE
HALO TRAKSİYON SİSTEMLERİ, YETİŞKİN, TİTANYUM, YELEK, BAŞLIK VE PİNLERİYLE KOMPLE
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ
(1) Kostal spinal distraksiyon sistemleri aşağıdaki kriterlerin tümünün bir arada varlığı halinde;
1- Kemik yaşı 10 (on ) yaş ve/veya altında,
2- Konjenital toraks duvarı anomalisi bulunan,
3- Akciğer kapasitesi düşüklüğü klinik olarak tespit edilmiş ve toraks ekspansiyonu gereken olgularda kullanılması halinde
bedeli Kurumca karşılanır.
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ, BAĞLANTI RODU, TİTANYUM
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ, DİSTAL KİLİT, TİTANYUM
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ, DİSTRAKSİYON KİLİDİ, TİTANYUM
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ, İLİAK BAĞLAMA APARATI, TİTANYUM
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ, KİLİT KANCASI, TİTANYUM
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ, BAĞLAMA APARATI, TİTANYUM, LAMİNAR
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ, UZATMA APARATI, TİTANYUM, LOMBER
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ, PROKSİMAL KİLİT, TİTANYUM
KOSTAL SPİNAL DİSTRAKSİYON SİSTEMLERİ, RIB SLEEVE, TİTANYUM
DİĞER
LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ, GUİDE KATETERİ
103065
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
4.800,00
4.800,00
3.900,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
3.900,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
1.300,00
3.108,00
1.165,00
3.700,00
1.522,00
1.751,00
529,00
980,00
695,00
986,40
2.064,00
2.107,00
3.433,00
3.500,00
(Değişik:RG-10/04/2014-28968/14 md. Yürürlük:10/04/2014)
(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tamamının birlikte varlığının tespit edildiği disk hernisi vakalarında kullanılması
halinde bedeli Kurumca karşılanır.
1- Nörolojik defisiti olmayan,
2- Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş,
3- Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber disk hernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca
karşılanır.
1- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı
sonuç elde edilememiş veya
2- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme
yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
103070
(Ek:RG25/07/2014-29071/ 54 md. LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ, GİRİŞİM İĞNESİ
Yürürlük: 01/08/2014)
1.900,00
(Değişik:RG-10/04/2014-28968/14 md. Yürürlük:10/04/2014)
(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tamamının birlikte varlığının tespit edildiği disk hernisi vakalarında kullanılması
halinde bedeli Kurumca karşılanır.
1- Nörolojik defisiti olmayan,
2- Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş,
3- Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber disk hernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca
karşılanır.
1- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı
sonuç elde edilememiş veya
2- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme
103075
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
MİNİMAL İNVAZİV SAKROİLİAK VİDASI
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
103075
(Değişik:RG-30/08/2014MİNİMAL İNVAZİV SAKROİLİAK VİDASI
29104/ 28-c md.
Yürürlük:30/08/2014)
8.750,00
1.500,00
(1) Perkütan girişimlerde, sakroiliak eklem disfonksiyonu, sakroiliak instabilite ve ağrıda fiksasyon amaçlı kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
103080
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
PERKÜTAN TRANSFASET VİDASI, SERVİKAL
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
4.140,00
(1) Sadece perkütan girişimlerde, servikal instabilitede veya faset eklem dejenerasyonu, disfonksiyonuna bağlı dirençli ağrılarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
103085
(Ek:RG25/07/2014-29071/ 54 md. PERKÜTAN TRANSFASET VİDASI, LOMBER
Yürürlük: 01/08/2014)
(1) Sadece perkütan girişimlerde, lomber instabilitede veya faset eklem dejenerasyonu, disfonksiyonuna bağlı dirençli ağrılarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
3.750,00
103090
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
FACET MOTION LİMİTASYON VİDASI (KİLİTLEME APARATI DAHİL)
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
4.000,00
(1) Facet Motion Limitasyon Vidası aşağıdaki kriterlerin tümünün bir arada varlığı halinde;
1- Sadece perkütan girişimlerde,
2- Tek mesafede,
3- Servikal lordozu korunmuş,
4- Servikal kifozu olmayan,
5- Faset eklem dejenerasyonuna bağlı dirençli faset eklem ağrılarında kullanılması halinde
bedeli Kurumca karşılanır.
103095 (Mülga:RG25/07/2014-29071/ 54 md. SPİNAL NÖRAL İNTEGRİTY NÖROMONİTÖRİZASYON, EMG ELEKTRODU
Yürürlük: 01/08/2014)
(1) Spinal Tümörler, Spinal Vasküler Anomaliler,
(2) Pediatrik Skolyoz, Konjenital Anomaliler, Tethered Kord (Gergin Omurilik Send.),
(3) Dejeneratif kifoskolyozda laminektomiye ilaveten omurga dizilimini düzeltici cerrahi yapıldığında,
(4) Servikal ve torakal spinal kanal ön arka çapının %50’nin üzerinde daraldığı vakalarda,
kullanılması halinde
tek kullanımlık tıbbi malzemelerinin bedeli Kurumca karşılanır.
103.096
(Ek:RG25/07/2014-29071/ 54 md. İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL
Yürürlük: 01/08/2014)
103.097
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
103.101
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
103.102
(Ek:RG- 25/07/2014-29071/
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ
54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
103100 (Mülga:RG25/07/2014-29071/ 54 md.
Yürürlük: 01/08/2014)
3.100,00
3.100,00
5.000,00
5.000,00
SPİNAL NÖRAL İNTEGRİTY NÖROMONİTÖRİZASYON, MEP ELEKTRODU
(1) Spinal Tümörler, Spinal Vasküler Anomaliler,
(2) Pediatrik Skolyoz, Konjenital Anomaliler, Tethered Kord (Gergin Omurilik Send.),
(3) Dejeneratif kifoskolyozda laminektomiye ilaveten omurga dizilimini düzeltici cerrahi yapıldığında,
(4) Servikal ve torakal spinal kanal ön arka çapının %50’nin üzerinde daraldığı vakalarda,
kullanılması halinde tek kullanımlık tıbbi malzemelerinin bedeli Kurumca karşılanır.
102.260
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, SKOLYOZ, ÇİFTLİ
102.265
TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, TİTANYUM, SKOLYOZ, TEKLİ
102266
(Ek:RG25/07/2014-29071/ 54 md. TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, COCR, SKOLYOZ, TEKLİ
Yürürlük: 01/08/2014)
202,00
101,00
144,00
(1) 4 (dört) ve/veya daha fazla seviyede girişim gerektiren omurga deformite cerrahisinde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
102267 (Mülga:RG25/07/2014-29071/ 54 md. TORAKOLOMBER POSTERİOR ROD, PEEK, SKOLYOZ, TEKLİ
Yürürlük: 01/08/2014)
(1) Torakolomber posterior peek rod skolyoz tekli, sadece skolyoz olgularında kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
102.268
102.269
TORAKOLOMBER POSTERİOR GROWİNG KONNEKTÖR (UZATMA-BÜYÜTME), SKOLYOZ
(1) Torakolomber posterior skolyoz growing konnektör (uzatma-büyütme), kemik yaşı 10 (on) yaş ve/veya altındaki, skolyoz olgularında kullanılması halinde bedeli Kurumca
karşılanır.
TORAKOLOMBER POSTERİOR NON İNVASİVE İN SİTU GROWİNG MANYETİK ROD
102269
(Değişik:RG- 25/07/2014TORAKOLOMBER POSTERİOR NON İNVASİVE İN SİTU GROWİNG MANYETİK ROD
29071/ 54 md. Yürürlük:
01/08/2014)
(1) Kemik yaşı 10 (on) yaş ve/veya altındaki, en az %40 esnekliğin tespit edildiği erken başlangıçlı skolyoz olgularında;
1- Görüntüleme yöntemleri ile Cobb açısının 50 derece ve üzerinde olması veya
2- Cobb açısının en az 30 derece olup, 6 (altı) ay içerisinde 10 derece üzerinde ilerleme göstermesi durumunda
bedeli Kurumca karşılanır.
(2) Takvim yaşı 11 ve/veya üzerinde olan vakalarda Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedeli
Kurumca karşılanır.
PERKUTAN, İNTERBODY FÜZYON FİKSASYON VİDASI (SAKRUM KORPUSUNDAN GEÇEREK LOMBER KORPUS İÇİNE GİREN)
(1) Perkütan, Interbody Füzyon Fiksasyon Vidasının;
1- Sadece perkütan girişimlerde,
2- Lumbosakral bileşkede daha önce yapılmış başarısız füzyon girişimi veya psödoartroz veya revizyon cerrahisinde
kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
102.786
TORAKOLOMBER İNTERBODY KAFESLER, PEEK, UPLİF
(1)Torakolomber Interbody Kafesler, Peek, UPLİF malzemelerinin; stabilizasyon uygulanan vakalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
102.283
103.051
TORAKOLOMBER POSTERİOR KLEMP SİSTEMİ (KLEMP + POLYESTER BAND + KİLİTLEME VİDASI) TİTANYUM
103.103
(Ek:RG- OMURGA TÜMÖRÜ RADYOFREKANS ABLASYON ve RESTORASYON KİTİ (İntroduser (Çalışma Kanülü), Osteotom (Kemik Keskisi), RF Ablasyon
30/08/2014-29104/ 28-b md. Aleti)
Yürürlük: 30/08/2014)
Eğitim verme yetkisi bulunan üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında, omurga korpusunda sınırlı, nörolojik kaybı bulunmayan, primer veya metastatik benign/malign tümörlerde kullanılması
halinde hasta başına her bir girişimde en fazla 1 (bir) kit bedeli olmak üzere Kurumca bedeli karşılanır
810,00
18.855,00
21.683,00
9.823,00
746,00
1.688,00
Genel hükümler:
(1) Servikal anterior dinamik plak sistemlerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(2) Omurga cerrahisinde kullanılan absorbe olabilen kafes, plak ve vida materyallerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(3) Yapay nukleus pulposus ve diskoplasti materyallerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(4) İnterspinoz implantların bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(5) Listedeki ürünlerin özel materyallerle (gümüş, HA, antibakteriyel vb.) kaplanması halinde, listede belirtilen kaplamasız eşdeğer malzeme üzerinden bedelleri Kurumca karşılanır.
(6) Pedikül vida yerleştirici malzemeleri Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C) dahilinde olup, ayrıca fatura edilse dahi bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(7) Lomber hareketli ve yarı hareketli sistemler:
1- Rigid ve dinamik sistemlerin bir arada kullanıldığı durumlarda dinamik sistem bir segmenti geçemez, hareketli ya da yarı hareketli sistemin uygulandığı segmentte füzyon materyalleri kullanılması
halinde, sistem ve füzyon materyallerinin bedeli Kurumca karşılanmaz.
2- Eğitim verme yetkisi bulunan 3.Basamak Hastanelerde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
(9) Perkütan enstrümantasyon malzemelerinin, sadece perkütan girişimlerde kullanılması ve açık cerrahi yöntem ile kullanılmaması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
Tıbbi malzeme alan tanımlarını kapsayan başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları, başlığın altındaki tüm malzeme alan tanımlarına aittir.

Benzer belgeler