Slayt 1 - Karabük Üniversitesi

Transkript

Slayt 1 - Karabük Üniversitesi
3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE KUZEY
MARMARA OTOYOLU PROJESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
STAJ
BİLGİLENDİRME VE SUNUM
ULAŞ KOÇ
2012010228048
3.SINIF 1.ÖĞRETİM
İŞ EKİPMANLARIM
İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ
EĞİTİMİ
MÜHENDİS VE FORMENLERLE TANIŞMA
PROJEYİ TANIMA
VİYADÜK 26 ŞEMASI
 Yetkili mühendis ile sahaya çıkıldı ve Hüseyinli
bölgesinde bulunan Viyadük 26 şantiyesi tanıtıldı.
Devamındaki Riva Tüneli gezildi, yapım aşamasındaki
yapılan çalışmalar anlatıldı. Viyadük 26 şantiyesinde
24 güney ve 24 kuzey olmak üzere toplamda 48 adet
elevasyon, 2 güney ve 2 kuzey olmak üzere toplamda 4
adet kenar ayak bulunmaktadır. Bu elevasyonlardan 40
adetinin fore kazık, temel ve gövde kısımları
tamamlanmış olup bunlardan 4 adetinin baş kısmı
çalışmaları devam etmektedir. 48 elevasyondan 2
adetin temel açma işlemi başlamamış olup temeli
açılıp fore kazıkla desteklenen 6 elevasyon inşaatı
yapımı devam etmektedir.
VİYADÜK 26 GENEL GÖRÜNÜM
TÜNEL
DONATI VE KALIP ÇALIŞMALARI
MENFEZ
RADYE TEMEL KOTUNUN
BELİRLENMESİ
 Total Station, uzunluk, açı ve yükseklik ölçmeye yarayan
elektronik alettir. Bir adet reflektör ile beraber ölçüm
yapılır. Aletten gönderilen lazer reflektörden yansıtılır.
Aletin içindeki bilgisayar ışığın gidip gelme hızından
yararlanarak kot, açı ve mesafeyi gösterir.
G25 AKSI KENAR AYAĞI İÇİN YARMA
 G25 Aksı kenar ayak temel
konumu için total station ile
topograflar
poligon
noktaları
belirledikten
sonra zemin kaya olduğu
için
kırma
işlemi
gerçekleşti.
GRO BETON
 G25 aksı kenar ayağı için kota indirilen kaya
zeminde temel için, zemin ve temel arasındaki
bağlantıyı
kesip
zeminden
kaynaklanması
beklenen temele zarar verebilecek su veya
kimyasal zararları önlemektir. Dökülen gro
betonumuz şantiyede üretilmiş olup şantiyede
üretilen en düşük mukavemete ( C-14) sahip
betonumuzdur. Yaklaşık olarak 13 m³ beton 2
ustayla beraber 40 dakikada dökülmüş olup
mastarlanarak düzeltilmiştir.
RADYE TEMEL DONATI KONTROLÜ VE
KALIP KAPATIMI
 Donatılar bağlandıktan sonra proje ile
kontrol edildi. Aynı zamanda kalıbı
kapatma işlemi gerçekleşti. Temel; alt
kısımda 3, üst kısımda 3 kat donatı ile
bağlandı ve orta kısıma 1’er m boşluk
ile 32Q’lik sehpalar yerleştirildi.
Kullanılan donatıların çapları 22 mm,
30 mm ve 32 mm’dir.
 G24 Elevasyonunda demir ve
kalıp işlemleri devam etti. 12
m uzunluğunda 32Q’lik filiz
demirleri
temele
monte
edildikten sonra etriye ve
tevzilerle bağlantıları yapıldı.
Temel
donatıları
bağlandıktan sonra plastik
paspayılar monte edildi ve
plywood kalıp malzemesi ile
kalıp kapatıldı. Daha sonra
kalıp ipe alınarak tüm
kenarlar eşitlendi. Betonun
dükümü
sırasında
ve
sonrasında
kalıpta
şekil
değiştirmelerin
olmaması
için karşıdan karşıya 8Q’lik
çiroz demirleri geçirilerek
çiroz
denilen
dişli
bir
malzeme ile bağlandı.
SEGREGASYON, SOĞUK DERZ,
CHİPPİNG İŞLEMİ
 Segregasyon: betonu oluşturan çakıl (kırma taş) ve kumun
tam olarak karışmamasıdır. İri çakılların ince tanelerden
ayrıştığı
bu
durumda
aderans
tam
olarak
sağlanamadığından donatının yüzeyden görülmesi
gözlenebilir.
Buda
korozyona
yol
açmaktadır.
Segregasyonun başlıca sebepleri arasında paspayı
kullanılmaması vibrasyon yetersizliği ve betonun
yüksekten dökülmesi görülebilir.
 Segregasyon sonucu beton üniform özelliğini
kaybeder. Segregasyona uğrayan beton zayıflar ve
mukavemeti düşer. Segregasyonu önlemek için yeterli
sıklıkta paspayı kullanılmalı ve vibrasyon işlemini
yeterince uygulanmalıdır. Segregasyona uğrayan bölge
tamir harcı ile kapatılmalı ve korozyon önlenmelidir.
PALPLANŞ UYGULAMASI
Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini tabi şev açısından daha dik açı ile
tutma, kayma, göçme ihtimali olan zeminlerin yıkılmasını engellemek, kıyıların
erozyondan veya taşkınlardan korunmasını sağlamak, derin çukurların yan duvarlarını
tutmak gibi amaçlara hizmet vermek için inşaa olunan düşey yada düşeye yakın geçişi
sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
DALGAKIRAN UYGULAMASI
Dalgakıran uygulaması, akıntıya paralel olacak şekilde
tasarlanmış olup, elevasyona gelmekte olan suyu kırıp akıntının
elevasyona zarar vermemesi için inşaa edilmiş betonarme
yapılardır.
G7 Elevasyonu; Gövde Donatı
Kontrolü
 G7 Elevasyonu temel yüksekliği 300 cm ve gövde yüksekliği 5076.7 cm olup, 3
metresi temelde olan 55 cm gönyeli 32Q’lik filizler ilk etapta 190 cm
bindirmeli olarak dikildi. Baş kısma kadar 32Q’lik çaplarla dikilen filizlerde
değişiklik gözlenmezken, temel üstünden sonraki 557.5 cm’den sonraki
kısımda tevzi çaplarındaki ve tevziler arasındaki mesafelerde değişmeler oldu.
 Temelden sonraki ilk 557.5 cm’lik kısımda 10’ar cm arayla 20Q’lil 86 adet tevzi
kullanılırken, 557.5 cm’lik kısımdan sonra kullanılan tevziler 15’er cm arayla
16Q’lik 283 adet tevzi kullanıldı. Bindirmeler sırayla 190 cm ve 200 cm olarak
yapıldı. Elevasyon dikdörtgen şeklinde olup kısa kenarı 400 cm, uzun kenarı
700 cm’dir. Ayrıca elevasyonun perde genişliği 80 cm’dir.
 Çiroz demirleri 70 cm uzunluğunda ve bir tarafı gönyeli olup gönye uzunluğu
20 cm’dir. Diğer tarafı 135 derece açı yapacak şekilde 20 cm uzunluğundadır.
Çiroz: tevzi demiri ve filizlerin dik olarak kesiştiği noktalardan karşı
konumdaki noktaya, açılı ve gönyeli kısmı çapraz şekilde birer sıra boşluk ile
perdeyi birbirine bağlamaya yarayan yapı elemanıdır.
FORE KAZIK UYGULAMALARI
 Jeoloji mühendisi Serkan
Bey
ile
Viyadük
28
şantiyesinde
zemin
çalışmaları devam eden
bölgeye gidildi. Fore kazık
için zemin delimi ve donatı
imalatı aşamaları takip
edildi ve incelendi.
 Taşıma
kapasitesi düşük olan zeminlerde yapı
yüklerini sağlam zeminlere ulaştırmak için yapılan
kazıklardır. Bu kazıklar delme kazıkları olup yapım
yöntemleri; sahanın durumu, zemin yapısı, kazığın
çapı ve derinliğine bağlıdır.
 Fore kazıklarda delik çapı 50 cm ile 200 cm arasında
olabilir. Sahamızda bir viyadük ayağı için 27, toplamda
54 tane kazık için delme işlemi yapıldı. Bir kazık için
delme işlemi ortalama 1 saat sürdü. En derin delme
uzunluğumuz 30 m mesafesinde oldu. Sert zemine
ulaşıncaya kadar delme işlemi devam etti ve sert
zemine ulaşılınca delme işlemi 3 m daha oldu.
Liebherr 28; Toplamda 70 m’ye kadar derin kazabilen ve
tek seferde 2.5 m’ ye kadar kazabilen sondaj
makinasıdır.
 Auger; Vidaya benzer bir şekilde olup kuru zemini dönerek





tutan ve yüzeye çıkaran sondaj makinesinin bir parçasıdır.
Uzunluğu 2.5 m’dir.
Baget; Auger ile aynı işlemi görmektedir. Tek farkı zeminimiz
akışkan olduğu zamanda auger ile delinen malzemeyi yüzeye
çıkaramadığımızdan dolayı baget yardımıyla işlem yapılır.
Baget kapaklı bir kovaya benzer.
15 m derinliğinde ki dış çapı 74.6 cm olan fore kazığımız için
20Q’lik kazık donatılarını sabitleme çemberi kullanıldı. Bu
çember donatılar 260 cm uzunluğunda olup 7 adet ve 17 cm
bindirmelidir.
İlk 9.90 m’de filizleri sarması için 12Q’lil 15 cm arayla 193.7 m
etriye görevi görecek fretaj kullanıldı.
9.90 m’den sonra ki 4 m’de 6 cm arayla 14Q’lik 221.9 m fretaj
kullanıldı.
Filizlerin çapları 22 mm ve iki filiz arasında ki bindirme 155 cm
dir. Çiroz olarak 4 adet geniç açılı (135°) ve gönye uzunlukları
30-25 cm olan 20Q’lik demir kullanıldı ve çirozlar çapraz atıldı.
FRETAJLARIN BAĞLANMASI
YERLEŞTİRİLMEYE HAZIR DONATI
SEYYAR VİNÇ İLE DONATININ YERLEŞTİRİLMESİ
FRETAJLAR ARASINDAKİ MESAFE KONTROLÜ
 Sondaj işleminde ilk olarak Liebherr 28 ile muhafaza borusu
zemine yerleştirilir. Daha sonra zeminin kuruluğuna göre delicinin
başına baget veya auger takılır. Yerleştirilen muhafaza borusu
uzunluğu kadar delme işlemi yapılır. Muhafaza borusu delinecek
noktaya kadar zemine sokulur ve delme işlemi devam eder.
 Muhafaza Borusu; Delme ve beton dökümü işleminde
betonun mukavemetini düşürecek toprak ve balçık gibi
malzemelerin
kenarlardan
aşınarak
dökülmemesini
sağlamak amacı ile kullanılır.
 Tremi Borusu; Muhafaza borusu yerleştirilip içerisinde
kalan malzeme auger veya baget ile alındıktan sonra imalatı
1 saat süren kolon donatı, seyyar vinç ile sondaj deliğine
yerleştirilir. Bu işlemlerden sonra beton santralinden gelen
C30 betonu dökümü yapılması için tremi borusu yerleştirilir.
Bunun amacı betonun tabandan tavana doğru dökümünü
sağlamaktır. Böylece beton homojen ve sıkışarak yerleşmiş
olur. Ve segregasyona uğramayarak korozyondan korunmuş
olur.
KAZIK YÜKLEME DENEYİ
 Kazık
yükleme deneyleri,
kazıkların taşıma
kapasitesini ve yük-oturma davranışını belirlemek
amacıyla yerinde yapılan bir uygulamadır. Yükleme
deneyi için 1 basınç ve 4 çekme kazığı olmak üzere
toplam 5 kazık kullanıldı. 4 çekme kazığının ortasına
yerleştirilen basınç kazığı taşıyacak maksimum yükü
belirleme amaçlı yapılıyor. Deney bölgesinde deneyin
sağlıklı
yapılabilmesi
için
zeminde
titreşim
oluşturabilecek yüklü veya yüksüz araçların geçişleri
engellendi, yağmurdan koruma amaçlı deneyin
üzerine temassız naylon
çekildi.
KOMPARATÖR
HİDROLİK YÜK ARTTIRICI
TOPRAK İŞLERİ
KAZI VE DOLGU
 Altyapı işlerinden sorumlu Metin Bey ile Viyadük 28den sonraki yarma ve dolgu yapılan




bölgeye gidildi.
Yol yapımı öncesi bulunan zeminimiz tabii zeminimizdir. Topograflar bölgedeki poligon
noktaları total station ile belirleyerek işaretler. Bölgede dolgu veya kazı (yarma) işleri
yapılarak zemin istenilen kota getirilir. Bölgenin eğimli olması sebebi ile üst tarafta 14 m’lik
kazı işlemi olacaktır. Alt tarafta ise 3 m’lik bir dolgu işlemi olacaktır. Kazılan bölgeden çıkan
hafriyat C.B.R, proctor ve plastisite deneylerinden geçtiği takdirde dolgu işleminde
kullanılacaktır. Bu maliyet ve zaman açısından istenilen bir durumdur. Yarma işleminde
terasman kotuna inilir. Terasman, kademeli olarak çeşitli kotlarda yapılan tesviye kazısıdır. İlk
işlem olarak nebati toprak dediğimiz bitkisel toprak (en üst kademe) en az 50 cm alınır. Yerine
göre 2-3 m’ye kadar çıkabilir. Bulunduğumuz bölgenin ormanlık alan olması sebebiyle
köklerin iyice temizlenmesi ve zayıf zeminin iyileştirilesi için 2.5 m’ye kadar bitkisel toprak
alındı.
Dolgu Karayolları Teknik Şartname’ ye göre 3 çeşittir: mix dolgu (toprak+kaya), kaya dolgu,
toprak dolgu. Bunlardan mix dolgu 30-50 cm arasında olmalıdır. Ayrıca mix dolgu için toprak
C.B.R., proktor, plastisite deneylerinden şartnameye uygun sonuçlar vermelidir.
Kazı yapılan bölgeden çıkarılan hafriyat killi ve balçıklı malzeme olduğu için atıldı. Kazı işleri
için yaklaşık olarak 1200 m³ hafriyat çıkarılacaktır. 300 m³ hafriyat 21 kamyon ile alındı ve
kalan 65 kamyonluk 900 m³ hafriyat 1 ay içerisinde alınacaktır.
İlk olarak zemin iyileştirmesi için 2.5 m kaya dolgu yapıldı. Sıkıştırma işlemi dolgunun kaya
olması sebebiyle 70 cm’de bir yapıldı. Daha sonra normal dolgu malzemesiyle standartlara
uygun olarak 35 cm’de bir sıkıştırma işlemi yapıldı. Sıkıştırma işleminde dolgu malzemesinin
nem oranını yakalaması için her saat tanker ile zemin ıslatıldı. Terasman kotuna getirilerek
altyapı işlemleri sona erdi.
SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA İŞLEMİ
DOZER İLE DOLGUNUN DAĞITILMASI
Dolgu yapılacak bölgede şev eğimleri genellikle 2ye 1 (2m düşey1m yatay) şeklinde yapıldı. Yarma yapılacak bölgelerde ise şev
eğimlerimiz olarak zemin tipine göre 3-1, 1-1, 2-1 yapıldı. Şev
kesme işlemi ekskavatör ile yapıldı.
ŞEVLİ DOLGU
ŞEVLİ KAZI
PATLATMA
 Patlatma Şefi İnan Bey ile Viyadük 27-Viyadük 28 arasında
bulunan yol çalışmalarına gidildi. 8 m’lik bir kazı için
kazılması gereken kütlenin kaya olması sebebiyle patlatma
daha az maliyetli görüldü.
 Rok delici ile yaklaşık 340 m² lik alanda 2.5 m ara ile 70 adet
7 m derinliğinde 89 mm çapında delikler açıldı.
 AN-FO; Gübre dediğimiz 3. patlayıcı maddedir. Amonyum nitrat ve fuel
oil birleşimidir. Dinamitler yerleştirildikten sonra üzerine bir miktar
anfo dediğimiz gübre maddesi sıkıştırılır. Anfo dinamitten daha yüksek
derecede patlayıcı maddedir.
 Powergel; Yüksek patlayıcı akışkan bir malzemedir. Gel’i
kullanmamızın en büyük sebebi suya karşı yüksek dirençli
olmasıdır. Her ihtimale karşı açılan delikte su bulunabilir ve
bu su dinamit ve anfonun etkisini azaltacağından gel
kullanılır. Her deliğe 1 adet kullanıldı.
Patlatma için bölgede bulunan köylere haber verildi, olay yerine kontrol için
jandarma ve olası bir durum karşısında ambulans ve itfaiye getirildi. İnsanlar
patlatma bölgesinden yaklaşık 400 m kadar uzaklaştırıldı. Siren sesleriyle beraber
patlatma
gerçekleşti.
Patlatma ilk olarak hafriyatın ayrışıp yığılması için şev tarafından başladı. Yaklaşık
olarak 280 kg dinamit 1500 ton anfo ve 70 adet powergel kullanıldı. Patlatılan bölge
340 m² dir. Yaklaşık olarak; 2400 m³ hafriyat 170 kamyon ile çıkarıldı.
SHOTCRETE, BULONLAMA
 Riva tüneli çıkışında bulunan yamaçtaki şev kazılarının çelik
hasırla beraber püskürtme beton (shotcrete) ile kaplanması
sağlandı. Püskürtme beton yoğun çimento, agrega, su ve
bazı katkı maddelerden oluşur. Titan LTD ile yüksek
basınçla şeve döşenen çelik hasıra püskürtülen beton
vibrasyona ve kalıba gerek duymadığından sıkça kullanılan
bir kaplama yöntemidir.
ŞEVİN EKSKAVATÖR İLE TRAŞLANMASI
ŞEVE ÇELİK HASIR YERLEŞTİRİLMESİ
JUMBO İLE DELME İŞLEMİ
TİTAN LTD İLE SHOTCRETE İŞLEMİ
Bulonlama işlemi için açılan delikler kompresör ile temizlendikten sonra bulonlar
yerleştirildi. Enjeksiyon için yüksek mukavemetli bentonit ve sulu çimento malzemesi
kullanıldı. Enjeksiyon işlemi, shotcrete ile yapılan kaplama zemine sabitlenip
herhangi bir kayma, göçme olmaması için yapılmaktadır. Son aşama olarak
bulonların uç kısımlarına ankrajı yapılan vida kısmı yüzeyde kalıp kare şeklindeki
plakalar
ile
sabitlendi
ve
sıkıştırıldı.
BULONLAR
PLAKLARIN TAKILMASI
YOL ÇALIŞMALARI
ALTYAPI ÜSTYAPI
 Çekmeköyde bulunan 100+000 - 102+500 arasında yol çalışmaları devam etti.




Terasman koduna getirilen yol güzergahında asfalt dökme ve sıkıştırma işlemleri
yapıldı.
Plentmiks alt temel :
22 cm kalınlığında serilen bu tabaka üst tabakadaki yükü zemine dağıtan ve serme
zorunluluğu olmayan, fakat yapılan deneylerle serilmesine ihtiyaç olup olmadığı tespit
edilen bir tabakadır. Serilmesinin amacı oluşacak göçmeler engelleyip yolun
çatlamasını korumaktır. Gradasyon verecek malzemenin, %6 su ile mekanik plentte
karıştırılmasıyla elde edilir. Tesviyesi tamamlanmış ve terasman kotuna getirilen
zeminin üzerine serilen ilk tabakadır. Serimi bittikten sonra lastik tekerlekli tampon
silindir ve vibrasyonlu silindir ile sıkıştırılması yapılmaktadır.
Plentmiks temel:
22 cm kalınlığında serilen bu tabaka alt temel üzerine serilen 2. tabakadır. Mekanik
plentte verilen oranlarla karıştırılır ve rutubet değerinin sağlanması için %4.7
oranında su ilave edilir. Plentmiks temel, Karayolları Üstyapı Şartnamesi’ne göre
hazırlanan Tip1 ve Tip2 olmak üzere şartnamesi bulunan Dmax 38 mm olan
malzemeden üretilen tabakadır. Yine sıkıştırma işlemi lastik tekerlekli tampon
silindir ve vibrasyonlu silindir ile yapılmaktadır.
YOLUN KATMANLARI
PLENTMİKS TEMEL SERİMİ
TIRMIKLAMA İŞLEMİ
 Bitümlü temel:
 13 cm kalınlığında serilen bu tabaka plentmiks temel üzerine serilir ve 3.
tabakamızdır. Serimi finişer ile yapılan bu tabaka, sıcaklığı 150 °C’de
iken sıkıştırılması yapıldı. Finişerde bulunan spiraller ile
segregasyonlar önlendi ve segregasyona maruz kalan kısımlar işçiler
tarafından yamalandı. Sıkışmanın %80’i finişer ile sağlanırken % 97’si
lastik tekerlekli tampon silindir ve ardından demir silindir ile sağlandı.
Lastik tekerlekli silindirin kullanılma amacı gradasyonu önleyerek
sıkıştırmayı yoğurma şeklinde yapmasıdır. Ardından demir tekerlekli
silindir ile düzeltilip sıkıştırılır. Silindirlere sürekli su sızdırılarak ıslak
kalmaları sağlanır bunun sebebi sıcaklık sebebiyle asfaltın tekerleklere
yapışarak bozulmasını önlemektir.
 Binder tabakası:
8 cm kalınlığında olan bu tabaka bitümlü temel üzerine serilir ve 4.
tabakamızdır. Binder tabakası serilmeden önce bitümlü temele,
yapıştırıcı astar asfalt distribütör makinesi ile serildi. Bunun amacı 2
tabaka arasındaki aderanyonu arttırarak birbirleri arasındaki
bütünlüğü sağlamaktır. Yapılan bu işleme asfalt emülsiyon işlemi denir.
 Aşınma tabakası:
4 cm kalınlığında olan bu tabaka üstyapının en üst tabakası (5.)’ dır.
Aşınmayı önlemek için serilen bu tabaka yüksek mukavemetli, kayma
direnci yüksek SMA-Taş Mastik Asfalt gibi bitümlü sıcak karışımlar
kullanılarak serilir.
LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİRLER İLE SIKIŞTIRMA
DEMİR TEKERLEKLİ SİLİNDİRLER İLE SIKIŞTIRMA
LABORATUVAR DENEYLERİ
METİLEN MAVİSİ DENEYİ
 Metilen mavisi deneyi ile, agreganın kirlilik oranı belirlenip kalitesi
ölçülür. Agregada bulunan kirli malzemeler betonun mukavemetini
düşürüp yapışkanlığını etkiler.
 Deney için boya çözeltisi, su, 2 ve 5 millik mikropipet, süzgeç kağıdı,
cam çubuk, pervaneli karıştırıcı, hassas terazi, kronometre,
termometre, spatül, havalandırmalı etüv, beher, desikatör.
 Konkatörden alınan 0-5 mm büyüklüğünde 200 gr agrega, değişmez
ağırlığına gelene kadar etüvde bekletildi. 200 gr numune için 500 ml su
behere konuldu. Spatül ile iyice karıştırıldıktan sonra pervaneli
karıştırıcı 1 cm yükseklikte olacak şekilde ile 600 devire ayarlandı. 5 dk
boyunca 600 devirde çalıştırıldı. İyice karıştırıldıktan sonra mavi
metilen ilave edildi. Bu aşamadan sonra 400 devirde karıştırma devam
etti. Damlatılma istenildiği takdirde devam edildi. Cam çubukla alınan
numune süzgeç kağıdına damlatıldı. Damlanın süzgeç kağıdına teması
ile halka şeklini alan numunenin sonuç vermesi için turkuaza yakın
renk vermesi (kusma) beklendi. 9. Noktadan sonra açık mavi renge
ulaşıldı.
DENEY İÇİN
MALZEMELER
PROCTOR, C.B.R
 Proctor deneyi (maksimum kuru birim ağırlık-optimum su içeriği
ilişkisi) :
 Zemin dolgusunda kullanılacak malzemenin uygunluğunu tespit etme
amacıyla yapılır. 6 inc’lik bir silindirde 6 kg numune 3 kademeli olarak
2.5 kg’lık tokmaklarla 56’şar darbeyle sıkıştırılır. Maksimum kuru birim
ağırlık 1450 gr/cm³’ün üstündeyse numune C.B.R neneyine tabii
tutulur.
PROCTOR DENEYİ
(%) ŞİŞMENİN HESAPLANMASI
 C.B.R (KALİFORNİA TAŞIMA ORANI) deneyinde silindir kapta suda bekletilen
numunemiz 4 gün boyunca her gün ölçülerek şişmesi ölçülür ve not edilir.
Malzemenin dolgularda kullanılabilmesi için yüzde olarak şişmemiz 3’ün
altında olmalıdır. Daha sonra C.B.R makinesinde numunemiz kırılır. Belli
ölçülerde okunan yük hesaplanır. C.B.R’ı veren ölçüler 2.5 ve 5 mm lik
ölçülerdir. Daha sonra grefiği çizilerek sonuçlanır.
C.B.R DENEYİ
PRESTEN SONRA NUMUNE
BAŞARILI BİR STAJ
GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE…
TEŞEKKÜRLER…