XII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi

Transkript

XII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi
 KONGRE BAŞKANI
KONUŞMASI
PROF.
DR.
GÜNSEL
KOPTAGEL-İLAL'in
AÇILIŞ
Sayın Dekanlarımız, Hocalarım, Meslekdaşlarım ve Arkadaşlarım!...
Geçen yıl Çeşme'deki XI. Ulusal Kongremiz kapanırken İstanbul'daki bu XII. Kongrenin
Başkanlığı ve düzenleyiciliği bana verildiğinde, tümüyle bizim olan, benimsediğimiz ve
sevdiğimiz bu kongreye hizmette bulunabilmek fırsatının yarattığı sevinç ve gururun yanısıra
iki karşıt duygu da beni etkisine aldı: Bunlardan biri, yıllardır gelişen, olgunlaşan, kendi
boyutlarını ve dinamizmasını artık bir yerde kendi ayarlayan, otomatizmasını kazanmış böyle
bir kongrenin kendiliğinden de oluşabileceği gibi bir kolaylık duygusu, diğeri ise yıllardır
değişik yörelerde, değişik arkadaş ve meslekdaş gruplarımız tarafından düzenlenirken en
mükemmel örneklerini veren bu kongrenin geçmiş yıllardaki başarılarının ürkütücülüğü
duygusu idi.
Kusurlar insanlar içindir!.. Kuşkusuz biz de bu kuralın dışında kalmayacağız. Günümüzün
gittikçe zorlaşan ekonomik koşulları içinde size vermek istediğimiz pek çok şeyi belki
veremeyeceğiz, ama boş saatleri değerlendirme, ya da haz ilkesine yönelik istekleri yerine
getirmede belki duyacağınız boşlukları dolduramadıksa, bunu bilimsel programımızdaki
tasarılarımızdan vazgeçmemek için yapmış bulunuyoruz.
Kongremizin panel konularını üyelerimize gönderdiğimiz anket sorularının cevaplarına göre
düzenledik. Buna uyarak, Prof.Dr.Coşkun Özdemir'in yöneteceği Nöroloji Panelinde Kas
Hastalıkları ele alınacak ve bu panele yabancı konuk üye olarak Massachusetts Üniversitesi
Nöroloji Profesörü Sayın Dr. Flaviu-Romanul da katılacak. Prof.Dr.Bülent Tarcan'ın
yöneteceği Nöroşirurji Panelinin konusu Arka Çukur Tümörleri'dir. Prof. Dr.Turan Örnek'in
yöneteceği Psikiyatri Panelinde ise Değişen Toplumumuzda Psikoterapi Uygulaması yaygın
bir tartışma olarak ele alınacak, ertesi gün dünyanın üç yöresinden çağırdığımız
konuklarımızla, bunu Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerindeki uygulamalarla karşılaştırma
olanağını bulacağız. Bu konuklarımız, Hindistandan, Yeni Delhi Tıp Fakültesi Psikiyatri
Profesörü Sayın Dr.J.S.Neki, Norveçten, Oslo Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Profesörü
Sayın Dr.F.Askevold ve Nijerya-dan Ibadan Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri öğretim
üyesi Sayın Dr.Olatavvura'dır. (Dr. Ola-tavvura henüz yurdumuza varmadığından şu anda
aramızda bulunamıyor.)
Kongremizin gerçekleşmesinde dostça yardım ve desteklerini gördüğümüz Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Cem'i Demiroğlu'na, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına,
Türk Nöro-Psikiyatri Derneği yöneticilerine, kongreye yardımda bulunan özel kuruluşlara ve
düzenleme komitesinde görevli olan, adları yazılmış, ya da yazılmamış tüm arkadaşlarıma
içten teşekkür eder, olabilecek kusurlarımız için de siz meslekdaş ve dostlarımızdan hoşgörü
dilerim.
Günsel Koptagel İlal
Kongre Başkanı

Benzer belgeler