Ürün Kataloğu - f6 nano tech octane booster oktan arttırıcı

Transkript

Ürün Kataloğu - f6 nano tech octane booster oktan arttırıcı
Ürün Kataloğu | Product Catalog
2016
YAKIT PERFORMANS KATKILARI
FUEL PERFORMANCE ADDITIVES
4
MOTOR - DİŞLİ YAĞ PERFORMANS KATKILARI
ENGINE - GEAR OIL PERFORMANCE ADDITIVES
8
KORUYUCU, YAĞLAYICI VE GRESLER
PROTECTIVE & CLEANER PRODUCTS
10
TEKNİK BAKIM ÜRÜNLERİ
TECHNICAL CARE PRODUCTS
14
ARAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ
CAR CARE PRODUCTS
20
w w w. f 6 . c o m . t r
YAKIT PERFORMANS KATKILARI / FUEL PERFORMANCE ADDITIVES
Nano Teknoloji Benzin Yakıt Katkısı / Nano Technology Gasoline Treatment
TR Nano teknolojik yapısıyla içerdiği güçlü temizleyiciler sayesinde benzin yakıt sistemine zarar veren
karbon kalıntılarının birikmesini önleyerek motor performansını arttırır.
EN Improves the performance and contains strong eliminators thus prevent carbon left overs accumulation
which damages to the gasoline fuel system by the structure nano technology.
FR Améliore les performances et contient éliminateurs forts empêchent ainsi l’accumulation de carbone
gauche overs qui endommage le système de carburant de l’essence par la structure de la technologie
nano .
DE Verbessert die Leistung und enthält starke Tropfenabscheider verhindern somit Kohlenstoff- left overs
Anhäufung die Schäden an der Ottokraftstoffsystemdurch die Struktur Nanotechnologie.
AR
330 ml
Nano Teknoloji Dizel Yakıt Katkısı / Nano Technology Diesel Treatment
TR Nano teknolojik yapısıyla dizel yakıt sistemlerinde tortu oluşumunu önler, performansı arttırır, korozyona
karşı korur, yakıt tasarrufu sağlar.
EN Prevents sedimention, improves performance protects against corrosion and economizes fuel in diesel
fuel system by the structure nano technology.
FR Empêche sedimention, améliore les performances protège contre la corrosion et économise le
carburant dans le diesel Système de carburant par la technologie structure nano.
DE Verhindert sedimention , verbessert die Leistung, schützt vor Korrosion und spart Kraftstoff in Diesel
Kraftstoffsystem durch die Struktur Nanotechnologie.
AR
330 ml
Nano Teknoloji Oktan Arttırıcı / Nano Technology Octane Booster
TR Nano teknolojik yapısıyla benzin yakıtının oktan değirini 2-4 birim arası yükselterek yakıt sarfiyatının
azaltılmasını sağlar.
EN Increases octane value up to 2-4, reduces gasoline fuel consumption, produces engines maximum
performance by the structure nano technology.
FR Augmente l’indice d’octane jusqu’à 2-4 , réduit la consommation de carburant de l’essence , produit des
moteurs maximale exécution par la technologie structure nano.
DE Erhöht die Oktanzahl bis zu 2-4, reduziert Benzin Kraftstoffverbrauch, produziert Motoren maximale
Leistung durch die Struktur Nanotechnologie.
AR
330 ml
4
Nano Teknoloji Enjektör Temizleyici (Benzinli) / Nano Technology Injector Cleaner (Gasoline)
TR Nano teknolojik yapısıyla benzinli ve LPG yakıt sistemlerini temiz tutar, motorun maksimum etkinlikte
çalışmasını sağlar.
EN Keeps clean gasoline & LPG fuel systems and provides engines working at maximum performance by
the structure nano technology.
FR Maintient les systèmes de carburant de l’essence propre et GPL et fournit moteurs fonctionnant au
maximum de performance par la technologie structure de nano.
DE Sauber hält Benzin und LPG-Kraftstoff -Systeme und bietet Motoren arbeiten mit maximaler Leistung
durch die Struktur Nanotechnologie.
AR
330 ml
Nano Teknoloji Enjektör Temizleyici (Dizel) / Nano Technology Injector Cleaner (Diesel)
TR Nano teknolojik yapısıyla dizel yakıt sistemlerini temiz tutar, motorun maksimum etkinlikte çalışmasını
sağlar.
EN Keeps clean diesel fuel systems and provides engines maximum performance by the structure nano
technology.
FR Maintient les systèmes de carburant diesel propre et fournit les moteurs des performances maximales
par la structure technologie nano
DE Hält sauberen Dieselkraftstoffsystemeund stellt Motoren maximale Leistung durch die Struktur
Nanotechnologie.
AR
330 ml
5
YAKIT PERFORMANS KATKILARI / FUEL PERFORMANCE ADDITIVES
Benzin Yakıt Katkısı / Gasoline Treatment
TR İçerdiği güçlü temizleyiciler sayesinde benzin yakıt sistemine zarar veren karbon kalıntılarının
birikmesini önleyerek motor performansını arttırır.
EN Improves the performance and contains strong eliminators thus prevent carbon left overs accumulation
which damages to the gasoline fuel system.
FR Grace aux nettoyants qui se trouvent dans sa formule, il augmente la performance du moteur.
DE Durch die reinigenden Inhaltsstoffe werden Ablagerungen im Vergaser, an Ventilen,
Zündkerzen sowie im Brennraum entfernt und deren Neubildung verhindert.
AR
250 ml
40-60L yakıt için / for 40-60L fuel
Dizel Yakıt Katkısı / Diesel Treatment
TR Dizel yakıt sistemlerinde tortu oluşumunu önler, performansı arttırır, korozyona karşı korur, yakıt
tasarrufu sağlar.
EN Prevents sedimention, improves performance protects against corrosion and economizes fuel in diesel
fuel system.
FR Dans les moteurs diesel il empeche l’accumulation des produits restant, augmente la performance,
anti corrosif, reduit la consommation du carburant.
DE Reinigt Einspritzdüsen, Einspritzpumpe und das gesamte Kraftstoffsystem von Ablagerungen.
AR
250 ml
40-60L yakıt için / for 40-60L fuel
Oktan Arttırıcı / Octane Booster
TR Benzin yakıtının oktan değirini 2-4 birim arası yükselterek yakıt sarfiyatının azaltılmasını sağlar.
EN Increases octane value up to 2-4, reduces gasoline fuel consumption, produces engines maximum
performance.
FR il augmente la valeur d’octane du carburant, entre 2-4, reduit la consommation carburant, augmente la
performance.
DE Erhöht die Oktananzahl im Benzin um 2-4 Punkte.
AR
250 ml
40-60L yakıt için / for 40-60L fuel
6
Enjektör Temizleyici (Benzinli) / Injector Cleaner (Gasoline)
TR Benzinli ve LPG yakıt sistemlerini temiz tutar, motorun maksimum etkinlikte çalışmasını sağlar.
EN Keeps clean gasoline & LPG fuel systems and provides engines working at maximum performance.
FR il nettoie tous les systemes de combustion, il aide au fonctionnement du moteur a la plus haute
performance.
DE Reinigt Einspritzdüsen, Einspritzpumpe und das gesamte Kraftstoffsystem von Ablagerungen.
AR
250 ml
40-60L yakıt için / for 40-60L fuel
Enjektör Temizleyici (Dizel) / Injector Cleaner (Diesel)
TR Dizel yakıt sistemlerini temiz tutar, motorun maksimum etkinlikte çalışmasını sağlar.
EN Keeps clean diesel fuel systems and provides engines maximum performance.
FR il nettoie tous les systemes de combustion, il aide au fonctionnement du moteur a la plus haute
performance.
DE Reinigt Einspritzdüsen, Einspritzpumpe und das gesamte Kraftstoffsystem von Ablagerungen.
AR
250 ml
40-60L yakıt için / for 40-60L fuel
7
MOTOR - DİŞLİ YAĞ PERFORMANS KATKILARI / ENGINE - GEAR OIL PERFORMANCE ADDITIVES
Bor Strong Motor Yağı Katkısı / Bor Strong Engine Oil Additive
TR Nano boyutta bor kristalleri içeren üstün özellikli, motorun çalışırken aşınmasını azaltarak yakıt
tasarrufu sağlayan motor yağı katkısıdır.
Her çeşit benzinli ve dizel araçlarda kullanılmak üzere hazırlanmış, yüksek teknoloji ürünü BOR
bileşenli motor yağı katığı olan Bor Strong, formülasyonunda yer alan Nano boyuttaki bor parçacıkları
ile sürtünmeden kaynaklanan aşınmayı minimuma indirerek, motorun aşınmasını engeller. Nano bor
parçacıkları yüzeylere çizilmezlik ve büyük ölçüde kaydırma özelliği kazandırmaktadır. Parçalanmama
özelliği ile korozyona karşı dayanıklılık sağlar.
330 ml
EN It is motor oil, which contains Nano - boron crytals thus eliminates corrosion and provides Fuel economy. Before use, shake the box strongly.
Oil additives are provided for all type of gasoline and diesel vehicles. It is motor oil additives that is
high technology boron component. It prevents to wearing motor and it minimizes the friction of wearing
with nanosize boron particuls which includes in formula. It gives to a large extent sliding properties and
nano boron particuls gives unscratchable to surface. It provides durability against to corrosion with
shatterproof properties.
Strong Dizel Motor Yağı Katkısı / Strong Diesel Engine Oil Additive
TR Dizel araçların karterlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış bir üstün teknoloji ürünüdür. Üstün
performanslı katıklar sayesinde motor yağınızın performansını arttırırken, ilk çalışma esnasında
oluşacak aşınmaları büyük ölçüde azaltan yapıya sahip, semi sentetik bir üründür.
EN It is a state-of-the-art product designed for used in crankceses of diesel-engined vehicles. It is a semisynthetic product capable of considerably diminishing abrasions during the first start as boosting the
performance of your engine oil thanks to high performance additives.
190 ml
Strong Benzinli Motor Yağı Katkısı / Strong Gasoline Engine Oil Additive
TR Benzinli ve LPG li araçların karterlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış bir üstün teknoloji ürünüdür.
Üstün performanslı katıklar sayesinde motor yağınızın performansını arttırırken, ilk çalışma esnasında
oluşacak aşınmaları büyük ölçüde azaltan yapıya sahip, semi sentetik bir üründür.
EN It is a state-of-the-art product designed for used in crankceses of diesel engined vehicles. It is a semisynthetic product capable of considerably diminishing abrasions during the first start as boosting the
performance of your engine oil thanks to high performance additives.
190 ml
8
Duman Kesici / Stop Smoke
TR Duman Kesici, yağın yanmasından oluşan egzoz dumanını azaltmak üzere geliştirilmiş yağda
çözünebilen yağ katkısıdır. Dizel, benzinli ve LPG ile çalışan araçlarda kullanımı uygundur. Yağ yakan,
egzoz gazından mavi / gri duman atan motorlarda kullanımı tavsiye edilir.
EN Stop Smoke is an oil soluble supplement designed to reduce exhaust smoke due to oil burning for for
petrol, LPG and diesel engines. Recommended at cars with excessive blue/grey exhaust smoke due to
oil burning.
250 ml
Economizer Benzinli-Dizel Motor Yağı Katkısı / Economizer Gasoline-Diesel Engine Oil Additive
TR Economizer, ileri teknoloji katıkları içeren, viskozite indeksi geliştirme özelliğine sahip motor yağı
katığıdır.Her çeşit benzinli, dizel ve LPG motorlarda kullanılır. Rölantide çalışan motor karterine
eklenerek kullanılır. Motorun sessiz çalışmasını sağlar, sürtünmeden kaynaklanan aşınmayı önler.
EN Economizer it is an oil additive to improve viscosity index produce with high tecnology additives for
use in gasoline, diesel and LPG engines. Using by pouring sump when the motor running at an adle. It
provides quite work for engines, it prevents abrasion which occurs by friction.
400 ml
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Katkısı / Gear Oil Treatment
TR Her türlü dişli çalışanlarında kullanılmak üzere hazırlanmış yüksek yük taşıma kapasitesine sahip
konsantre bir üründür. Tüm dişli sistemleri; vites kutularında ve özelikle transmisyon diferansiyel,
şanzıman, türbin, kompresör, redüktör ve bunlara benzer dişli sistemlerinde kullanılarak ilk çalışma
anında meydana gelen aşınmaları en aza indirir.
EN It Is a concentrated multifunctional oil treatment desingned for use in differentials and transmissions.
Used through pouring into automotive and industrial gearbox oils. Quiets noisy gear boxes. Reduces
friction, heat and wear. Not for automatic transmissions.
125 Gr
9
TEKNİK BAKIM ÜRÜNLERİ / TECHNICAL CARE PRODUCTS
Kuru Yağlayıcı MoS2 / Dry Lubricant MoS2 (-40ºC /+450ºC )
TR Kuru Yağlayıcı MoS2, kuru yağlama gerektiren yüzeylerde kullanılmak üzere hazırlanmış çabuk kuruyan
çok ince, kuvvetli ve kalıcı film tabakası bırakan sprey üründür. Aşırı soğuk ve sıcak ortamlarda gres
kullanılmayan bölgelerde yağlayıcı olarak çalışır. Yük altında yüksek mukavemet sağladığı gibi hızlı
kuruması ve sürtünmelere engel olması sebebiyle tercih edilir. Kullanıldığı bölgedeki metallerin birbirine
kaynamasını önlediğinden malzeme değişikliğinde kolaylık sağlar. Çalışma aralığı: -40ºC /+450ºC
EN Dry Lubricant MoS2 desingned for the use on surfaces that require a spray dry lubrication process
with a fast-drying, very thin, strong and permanent film. The product works as a lubricant in areas with
excessive heat or cold, where grease does not apply and is mainly preferred due to its high resistance
against heavy load as well as fast drying and abrasion prevention features. Furthermore, it is quite
useful for material exchange by material exchange by means of preventing the amalgamation of metals
in the application area: -40ºC /+450ºC
500 ml
MoS2 Pas Çözücü Gevşetici / MoS2 Rust Solvent Penetrant
TR
EN
200 ml
MoS2 Pas Çözücü Gevşetici, mükemmel pas çözücü, su itici, koruyucu ve içe nüfuz eden özelliklere
sahip maddelerin seçimini içerir.
- Iyi su direnci
- Hızlı nüfuz özelliği vardır
- Pas çözer
- Kirleri serbest bırakır
- İyi korozyon koruması
- Düşük sürtünme katsayısı
MoS2 Rust Solvent Penetrant contains a selection of agents with excellent rust-dissolving, water
repellent, protective and penetrating properties.
- Good water resistance
- Penetrates fast
- Dissolves rust
- Releases dirt
- Good corrosion protection
- Low coefficient of friction
Pas Çözücü Gevşetici / Rust Solvent Penetrant
TR Pas Çözücü / Gevşetici / Yağlayıcı Sprey, derinlemesine nüfuz eden çok amaçlı sprey üründür.
Sıkışmış, paslanmış ve korozyona uğramış parçaları gevşetir, çözer. Hassas parça ve ekipmanları
temizler ve yağlar. Su ve nem tutmaz. Pas, korozyon ve donmaya karşı koruma sağlar. Gıcırtı seslerini
keser. Yağ ve gres lekelerini giderir.
EN Rust / Solvent / Penetrant is a multifunctional lubricant and rust solvent and penetrating oil. Quickly
frees locked, rusted or corroded parts. Lubricates and cleans precision parts and devices. Repels water
and moisture. Protects against rust, corrosion and freezing. Stops squeaking and creaking. Removes
oil and grease stains.
500 ml
10
Çok Amaçlı Lityum Gres / Multi Purpose Lithium Grease
TR Çok Amaçlı Lityum Gres, yağlama özellikli, sürtünmeye ve suya karşı dayanıklı, yapışkan özellikli lityum
sabun gres içerikli yağlama spreyidir. Yüksek verimli yağlayıcı ve korozyon önleyicidir.
Parçaların ömrünü uzatır, sessiz ve verimli çalışmasını sağlar. Sprey kullanımı nedeniyle uzak noktalara
yağlayıcı daha kolay ulaşabilir ve tutunur.
EN Multi-Purpose Lithium Grease is a lithium soaped lubrication spray that has abrasion and water
resistant with an adhesive character. It is highly efficient lubricant and corrosion inhibitor. Extends the
life of parts, provides quiet and efficient operation. Due to the use of spray, lubricant can reach easier
and hold to remote locations.
500 ml
SPD 2000 Silikonlu Gres / SPD 2000 Silicone Grease (-50ºC /+200ºC )
TR SPD 2000, sentetik bazlı bir ürün olup,basınca dayanıklı, tutunma özelliğine sahip, yağlayıcı ve
koruyucu özellikte bir üründür.
EN SPD 2000 is a synthetic based, pressure resistant product with protective and lubrication.
500 ml
11
TEKNİK BAKIM ÜRÜNLERİ / TECHNICAL CARE PRODUCTS
Copperslip Bakırlı Pasta Sprey / Copperslip Copper Paste Spray
TR Copperslip Bakırlı Pasta Sprey, yüksek ısılarda ve ağır çalışma şartlarından kaynaklanan yüksek
ergimeyi ve kaynamayı sürüldüğü yerde engelleyen ve yüzeyi koruyan, yüksek ısıda (1100 ºC) özelliği
bozulmayan bir üründür. Yüzeylere sürüldüğünde hiçbir zaman sertleşmez ve hep yumuşak bir zar
olarak kalır ve yüzeydeki genleşme, daralma, basınç gibi değişimler yerinden söküp atamaz. Aşınmayı
azaltır. yüksek sürtünmeli ve burgulu yerlerde montaj işlemini kolaylaştırır. Endüstrinin bütün dallarında
kullanılabilen bir üründür. Otomotiv’de disk fren yastıklarında ses yapmayı önler. Şasi demontajında
ve montajında kolaylık sağlar. Silindir kafaları, giriş ve çıkış egzoz sistemleri, merkez birleşimleri,
contalama ve cıvatalarda kullanılabilir. Çalışma sıcaklığı -40ºC /+1100ºC ( Bu yüksek sıcaklık ürünün
içerdiği katı yağlayıcının sıcaklığa karşı dayanım değeridir.)
500 ml
EN Copperslip Copper Paste Spray is a very high temperature anti-seize assembly compound specially
formulated to protect against seizing even extreme service conditions of temperature and pressure.
It also protects against rust, oxidation and corrosion. Its copper structure fils small irregularities in the
surface that has been applied. This matrix never hardens sets or melts and is not disturbed by vibration,
contraction or expansion. In practice, the copper hones the surface while the lead fills the metal
pores to form a tough plating. This effect eliminates galling under extreme surface pressure. It also
reduces wear in areas of high friction. Copperslip ensures easy dismantling and assembly. Operating
Temperature -40ºC /+1100ºC (This temperature is the data for temperature resistance of solid lubricant
in it.)
Copperslip Montaj Macunu / Copperslip Assembly Paste
TR Speedol Copperslip, yüksek ısılarda ve ağır çalışma şartlarından kaynaklanan yüksek ergimeyi ve
kaynamayı sürüldüğü yerde engelleyen ve yüzeyi koruyan, yüksek ısıda (1100 ºC) özelliği bozulmayan
bir üründür. Yüzeylere sürüldüğünde hiç bir zaman sertleşmez ve hep yumuşak bir zar olarak kalır ve
yüzeydeki genleşme, daralma, basınç gibi değişimler Speedol Copperslip’i yerinden söküp atamaz.
Copperslip aşınmayı azaltır. Yüksek sürtünmeli ve burgulu yerlerde montaj işlemini kolaylaştırır.
Copperslip endüstrinin bütün dallarında kullanılabilen bir üründür. Otomotiv’de Disk fren yastıklarında
ses yapmayı önler. Şasi demontajında ve civatalarda ve montajında kolaylık sağlar. Silindir kafaları,
giriş ve çıkış egzos sistemleri, merkez birleşimleri, contalama ve civatalarda kullanılabilir. Çalışma
sıcaklığı -40 ºC / +1100 ºC (Bu yüksek sıcaklık ürünün içerdiği katı yağlayıcının sıcaklığa karşı dayanım
değeridir.)
500 ml
EN Speedol Copperslip, is a very high temperature anti-seize assembly specially formulated to protect
against seizing even extreme service conditions of temperature and pressure. It also protects against
rust, oxidation and other corrosion. The copper and lead form a matrix which fills small irregularities in
the surface to which Speedol Copperslip has been applied. This matrix never hardens sets or melts and
is not disturbed by vibration, contraction or expansion. In practice, the copper hones the surface while
the lead fills the metal pores to form a tough plating. Tis effect eliminates galling under extreme surface
pressure. It also reduces wear in areas of high friction. Copperslip ensures easy dismantling and
assembly. Working Temperature -40 ºC / +1100 ºC ( this high temperature is the data for temperature
resistance of solid lubricant in it.)
Pas Sökücü / Rust Remover
TR Demir, çelik veya diğer demir malzemelerden yapılmış metal yüzeylerden pas temizlemek için tavsiye
edilir.
Kullanim Yerleri̇ : Demir korkuluklarda, barbekü ızgaralarda, otomobillerde, veranda mobilyalarda,
antikalarda, posta kutularında, çim biçme makineleri ve bisiklet gibi öğelerde kullanılır.
Kullanim Şekli̇ : Çalkalama işlemi yapıldıktan sonra en az 10 cm uzaklıktan püskürtülerek pasın
temizlenmesi sağlanır. Yoğun paslı bölgelerde sünger yardımıyla temizleme yapılabilir. İşlem sonrası
SPD 40 Plus uygulanması önerilir.
Özelli̇ kleri̇ Ve Faydalar: Ağır paslı öğeler için formülü idealdir. 5 ila 10 dakika içinde çalışır.
EN F6 Rust Remover is recommended for removing rust from metal surfaces made of iron, steel or other
ferrous materials.
Usage Areas: Use on items such as iron railings, barbeque grills, automobiles, patio furniture, tools,
antiques, mailboxes, lawn mowers and bicycles.
Usage: After rinsing operation is performed. It provided at least 10 cm away from the cleaning spray
pass. Cleaning can be done by means of sponge in the intensive rusty region. After the procedure is
recommended to apply the SPD 40 Plus.
500 ml
Benefits: Heavy duty formula ideal for heavily rusted items. Works in 5 to 10 minutes.
12
Anti Bakteriyel El Yıkama Kremi / Anti Bacterial Hand Wash Cream
TR F6 El Yıkama Kremi, eldeki tüm boya çeşitlerini, katı-sıvı yağları, zift, katran, gres, vernik, tutkal ve
poliüretan gibi her türlü inatçı ve yapışkan kirliliği cilde zarar vermeden temizleyen dermatolojik olarak
test edilmiş kozmetik bir üründür. Kozmetik yönetmeliği hükümlerine göre üretilmiştir.
EN F6 Industrial Hand Cleaner cleans without any damages to all colour varieties, solid liquid oils, tar,
grease varnish, glue and sticky and persistent dirt as polyurethane. It is dermotologically tested product
which is antibacterial. It produced pursuant to cosmatic regulations.
Silah Temizleyici Sprey / Gun Cleaner Spray
TR Silah Temizleyici Sprey, özellikle askeri silahlar için geliştirilmiş temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu bir
üründür. Yapışmış, gresimsi, tozlanmış kirli silah metal parçalarını sorunsuzca temizler, paslanmış
yüzeylere nüfus eder, temizlerken yağlar ve paslanmaya karşı da korur.
EN Gun Cleaner Spray is a cleaner, lubricant and preservative spray product developed especially for
military weapons. It cleans sticky, greasy, dusty dirty gun metal parts seamlessly, penetrates rusty and
corroded surfaces. During cleaning it lubricates and preservatives, too.
100 ml
Silah Koruyucu ve Yağlayıcı Sprey / Gun Protective and Lubricant Spray
TR Silah Koruyucu ve Yağlayıcı Sprey, günlük kullanımın ve uzun süreli depolanması esnasında koruma
amaçlı olarak özellikle askeri silahlar için geliştirilmiş temizleyici ve koruyucu sprey üründür. Çok sıcak
ve buzlanma şartlarında dahi dış ortamdan silahı korumak ve sorunsuz çalışır durumda hazırlamak için
kullanılır.
EN Gun Protective and Lubricant Spray has been developed especially for military weapons for protection
during everyday use and long-term storage. It is used to protect the guns from the external environment
conditions even in icing and very hot and to prepare the case runs smoothly.
100 ml
13
KORUYUCU, YAĞLAYICI VE GRESLER / PROTECTIVE & CLEANER PRODUCTS
Lityum Gres / Multi Purpose Grease
TR Çok maksatlı bir gres olup, orta ve büyük boy rulmanlar ile hareket eden tüm elemanlar için kullanılır.
Suya karşı sonderece dayanıklıdır.
EN Multi purpose grease for small / medium sized roling bearings and relative moving parts. Extremely
good water resistance. Thickener / based oil: lithium soap/mineral oil.
400 Gr
125 Gr
Lityum Kompleks Gres / Lithium Complex Grease
TR Lityum Kompleks Gres, yüksek sıcaklık ve basıncın bulunduğu ve suya karşı yüksek dayanımın
istendiği tüm yağlama noktalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş Lityum Kompleks grestir.
EN The grease is a Lithium Complex for use in high temperature and pressure lubrication point and wet
systems.
400 Gr
SPD 40 Plus Çok Maksatlı Yağlayıcı, Temizleyici ve Koruyucu / Lubricates Cleans Prevents Rust
TR SPD 40 plus, sahip olduğu koruyucu ve temizleyici özelliği ile evinizde, bahçenizde, işyerinizde,
aracınızda çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz mükemmel bir yağlayıcıdır.
•
Temizler, korur ve yağlar.
•
Ses ve gıcırtı keser,
•
Pas sökücüdür ve paslanmayı engeller,
•
Sıkışmış parçaları kolayca gevşetir ve çözer,
•
Nem giderici özelliktedir.
EN SPD 40 plus, is an excellent multi purpose lubricator with its special features of protecting and cleaning
in your home, garden, plant and car.
•
Cleans, protects, lubricates,
•
Stops noises and squeaks,
•
Loosens rusted parts and prevents corrosion,
•
Releases sticky mechanisms,
•
Drives out moisture
5 L - 400 ml - 100ml
14
SPD295 Ayakkabı Koruyucu Parlatıcı Sprey / SPD295 Shoes Protector & Shiner Spray
TR Zor iklim şartlarında deri ayakkabı, bot ve çizmelerin üzerinde özellikle sudan, yağmurdan ve kardan
zarar görmemeleri için renksiz film tabakası oluşturarak koruyucu ve parlatıcı görevi yapar. Su itici
özelliğe sahip olup deri üzerinde oluşabilecek çatlakları engeller. Yepyeni bir görünüm verir.
Ayakkabının alt kısmına sıkmayınız kayganlık oluşturur.
EN It protects and makes shine with constitute film layer for don’t harm by especially rain and snow to
leather shoes, boot and chaussure on hard weather conditions. It prevents to crack formation on the
leather with water repellent properties. It gives brand-new view. Don’t spray under the shoes. It can
make it greasiness.
200 ml
Motosiklet Zincir Temizleme Sprey / Moto Chain Cleaner Spray
TR Zincir Temizleyici Sprey, sahip olduğu koruyucu ve temizleyici özelliği ile evinizde, bahçenizde,
işyerinizde, aracınızda çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz mükemmel bir yağlayıcıdır.
EN Chain Cleaner Spray is an excellent lubricant use as multi-purpose at your home, your garden, your
workplace, your car.. with protective and cleaner property.
Motosiklet Zincir Yağlayıcı Sprey (Teflon) / Moto Chain Lubricant Spray (PTFE)
TR Zincir Yağlayıcı Sprey, teflon (PTFE) yapısıyla sürtünmeden oluşan güç kayıplarını ve aşınma etkilerini
en düşük seviyede tutarak zincirlerin optimum seviyede çalışmasını sağlayan üstün performanslı zincir
yağlama spreyidir. Zincir üzerinde hafif yapışma performansı ile sıçramayan beyaz renkte koruyucu film
tabakası, aşınmaları ve sürtünmeleri önleyerek zincirin çalışma ömrünü uzatır.
EN Chain Lubricant Spray Teflon (PTFE) is a superior performance chain lubrication spray with the
optimum level operation as holding chains of the power losses and the effects of wear caused by
friction. Extends the working life of the chain by preventing wear and friction with an anti-splash
protective white colored film on the chain with little adhesion performance.
15
ARAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ / CAR CARE PRODUCTS
Motor Temizleyici Köpük / Engine Cleaner Foam
TR Motor temizleyici köpük, motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek,
kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik
parçalarını kapattıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar.
EN Engine Cleaner Foam powerful emulsifying degreaser that dissolves rapidly into all types of oil, grease
and stubborn dirt from parts under the hood. Can be sprayed towards to all engine parts by caring
electrical parts.
500 ml
Motor Temizleyici / Engine Cleaner
TR Motor Temizleyici, motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri
çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik
parçalarını kapattıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar.
EN Engine Cleaner powerful emulsifying degreaser that dissolves rapidly into all types of oil, grease and
stubborn dirt from parts under the hood. Can be sprayed towards to all engine parts by caring electrical
parts.
500 ml
Jant Temizleyici & Parlatıcı / Wheel Cleaner & Polisher
TR Jant Temizleyici & Parlatıcı, Jant yüzeyinde biriken balata atıkları ile bu atıklarla birleşerek jant yüzeyine
yapışan böcek pisliklerini, çamur ve yağların hızlı temizliği için kullanılan araç bakım spreyidir. Alaşımlı
ve çelik jantlar ile alüminyum jantlarda ve plastik jant kapaklarında kullanımı için uygundur. Jantın
temizliğini sağlarken orijinal parlaklığını geri kazanmasına yardımcı olur.
EN Wheel Cleaner & Polisher is an auto service spray used for quick cleaning of wheels waste deposited
on the surface lining sludge with oil, insect droppings combine with the waste adheres to the surface.
Suitable for use in aluminum wheels with alloy and steel wheels and plastic wheel covers. While
cleaning the rim helps to regain its original brightness.
500 ml
16
Endüstriyel Parça Temizleyici / Industrial Cleaner
TR Endüstriyel Parça Temizleyici, metal işleme atölyeleri, kazan daireleri, tamir atölyeleri, tersaneler,
makina bakım atölyeleri, tank dipleri, sert yüzeyler, işlenmiş yüzeyler, lineer ve dairesel hareketli makina
parçaları, makina şasileri, metal parçalar, çeşitli metal parça ve yüzeylerde oluşan; katranlanmış yağ
gres, zift ve diğer inorganik kalıntıları çözer. Düşük tüketimlerde bile iyi sonuç verir. Tüm metal ve metal
alaşımlarında kullanıma uygundur. Kalıntı bırakmaz.
EN Industrial Cleaner for high performance and best result degreasing at metal production shops,
boiler rooms, repair shops, ship yards maintenance shops, dip tanks, hard surfaces, machine parts,
recirculating and agitated parts, metal parts and equipment. Dissolves petroleum oil, grease, tar and
other inorganic soils. Does not corrode metals. Good results in reduced consumption and replacement.
Low odour. Safe for use on all metals and metal alloys. Fast penetrating action. No residue.
500 ml
Fren Balata Temizletici / Brake & Clutch Cleaner
TR Fren Balata Temizleyici, fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez
silindiri, mengeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini arttırır. Özel formülü
sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarfetmeden
temizlenmesini sağlar.
EN Brake & Clutch Cleaner specially desingned for the cleaning of all types of brake, parts in particular
segments, brake shoes, drums, clumps, skids, cylinders and springs. Contains specially formulated
cleansing components for the removal of grease, tar and general encrusted surfaces.
500 ml
Lastik Parlatıcı / Tire Polisher
TR Lastik Parlatıcı, kolay etki eden özel formülü sayesinde lastiklerinizi tek adımda parlatır ve korur.
Lastiklerinizin ilk günkü yeni görünümüne kavuşmasını sağladığı gibi geliştirilmiş anti - statik koruyucu
formülü ile toz tutmasını geciktirerek kirlenme süresini uzatır. Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı
koruyucu parlatıcı siyah bir film bırakır. Ayrıca plastik tamponlar için idealdir. Antistatiktir, yağmursuz
kuru ortamlarda toz tutmasını engeller.
EN Tire Polisher is an auto service spray used for polishing and protecting tires with special quick effective
formula in one step. While provides a new wiew to restoring like first day your tires, lengthenes the time
for delaying dust pollution with improved anti-static protective formula. Leaves a film gloss protective
against the sun’s rays, drying and cracks. Also ideal for plasticbumpers. Prevents dust in a dry and
inrainy environment with antistatic structure.
500 ml
17
ARAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ / CAR CARE PRODUCTS
Lastik Tamir Spreyi /Tyre Repair & Inflator Spray
TR Lastik Tamir Spreyi tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araç ya da karavanlarda
kullanılabilir. Lastik Tamir Spreyi acil durumlar için lastik patlamalarını tamir edici ve şişirici özellikte
üretilmiştir. Zahmetli ve yorucu olan lastik değiştirme sorununu bu sprey sayesinde pratik bir şekilde
çözebilirsiniz. Lastik Tamir Spreyi, içerisinde bulunan ve hava ile temas ettiğinde kauçuklaşan özel
formülü ile patlayan lastiğinizi tamir eder ve 20 psi’ a kadar şişirebilir. Lastik Tamir Spreyi patlamış
lastikleri sökmeden onarır. Pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür, lastiğe zarar vermez. Jantlardan
kaynaklanan büyük yamuklukları ve lastikteki büyük yarıkları tamir etmez. En yakın servise ulaşmanızı
sağlar.
300 ml
EN Tyre Repair & Inflator Spray is useable for all type of vehicles which are passenger/private car,
motorcycle, bicycle, light commercial vehicle or caravans. Tyre repairs spray is produced with
properties that repairs and inflator blowout for emergencies. Changing the tyre is exhausting and tiring.
You can solve the problem practically with this spray. This spray inflates the tyre till 20 psi. Tyre repair
spray, repair your flat tyre with the special formula that aerify and become rubbery. It terminates to be
stranded on way with flat tyre. Tyre repair and inflator spray; this product is necessary for all vehicles
when considered the hard way conditions. It doesnít repair the big crack and big skewness caused by
rims. It provides to arrive at closest service station. It recommends using this product only emergency.
Dizel Partikül Filtre Temizleyici / Diesel Partikulate Filter Cleaner
TR Dizel Partikül Filtre Temizleyici, dizel motorların tıkanmış dizel partikül filtresini (DPF) temizlemek ve
böylece partikül emisyonlarını düşürmek üzere geliştirilmiş dizel araç katkısıdır.
EN Diesel Particulate Filter Cleaner is a diesel treatment for diesel engines that reduces soot emissions,
cleans the particulate filter.
500 ml
Eter Sprey / Ether Spray
TR Eter Sprey, benzinli, LPG ve dizel motorlar için yüksek konsantrasyonlu, yüksek performanslı etil
eter formülüne sahiptir. Özellikle sabahları soğuk havalarda inatçı motorları daha hızlı çalıştırmak,
ateşlemeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
EN Ether Spray has a highly concentrated premium ethyl ether formula for gasoline, LPG and diesel
engines. It’s designed to start stubborn engines fast in cold weather especially in the morning and to
facilitate ignition.
100 ml
18
Torpido Parlatıcı / Auto Cockpit Protector
TR Torpido Koruyucu & Parlatıcı aracınızın iç bölümlerindeki deri, vinil, plastik ve kauçuk yüzeyleri parlatır
ve rengini yeniler. Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar. Yüksek performanslı silikon
formülü eskime ve çatlamaları önler. Yağlı tabaka oluşturmaz. Antistatik formülü tozlanmayı geciktirir.
Etkisi uzun süre devam eder. Kullanıldığı alanların solmalarını ve eskimelerini engeller.
EN Auto Cockpit Protector polishes interior leather, vinyl, plastic and rubber surfaces in your car and
renews color. Provides complete protection against the sun’s harmful UV rays. Prevents wear and
cracking with high-performance silicone formulation. Its antistatic formula delays dusting and does not
form oily layer. Influence continues for a long time. Prevents from fading and aging at whenever used.
500 ml
Karter Yıkayıcı / Engine Flush
TR F6 Karter Yıkayıcı, yağ değişimi öncesi yağlama sistemlerini flaşlamak (sirküle şekilde temizlemek) için
formüle edilmiş konsantre motor ve karter temizleme sıvısıdır.
EN F6 Engine Flush is a concentrated engine and carter flushing fluid, formulated to flush engine
lubricating sytems before changing of carter oil.
250 ml
Radyatör Çatlak Tıkayıcı / Radiator Stop Leak
TR Radyatör Çatlak Tıkayıcı, soğutma sistemindeki küçük sızıntıları gidermek ve sızıntılara karşı korumak
üzere geliştirilmiş sızdırmazlık ürünüdür.
Kristallenmiş ürün kesinlikle aracın radyatörüne / endüstriyel radyatör sistemlerine ilave edilmemelidir.
EN Radiator Stop Leak Is a premium water-based formula that prevents and seals external leaks in the
cooling system and prevents head gasket seepage. Can be used as a preventative measure or to fix
minor leaks & seepages in the radiator.
The crystallized product must not be added to the vehicle’s radiator and industrial radiator system.
250 ml
19
ARAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ / CAR CARE PRODUCTS
-45 0C
Cam Suyu Antifrizi (4 Mevsim) Konsantre / Screenwash Antifreeze (All Seasons) Concentrated
TR Cam suyu ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen cam temizleme sıvısıdır. Cam suyunun
donmasını ve camda buzlanmayı engeller. Kir, çamur, yağ, böcek ve bitki kalıntılarını temizler. Tüm
binek araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır. Metil alkol içerir.
EN It is a screewash antifreeze formulated to prevent washer fluid and system from freezing Enables
washer fluid to resist freezing Enables windshield and windows from icing. Removes mud, dirt, oil, fly
and plant residuals on glasses. It is used all kind of vehicles in four seasons. Contains methanol.
5L - 1L
-24 0C
Cam Suyu Antifrizi (4 Mevsim) Konsantre / Screenwash Antifreeze (All Seasons) Concentrated
TR Cam suyu ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen cam temizleme sıvısıdır. Cam suyunun
donmasını ve camda buzlanmayı engeller. Kir, çamur, yağ, böcek ve bitki kalıntılarını temizler. Tüm
binek araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır.
EN It is a screewash antifreeze formulated to prevent washer fluid and system from freezing Enables
washer fluid to resist freezing Enables windshield and windows from icing. Removes mud, dirt, oil, fly
and plant residuals on glasses. It is used all kind of vehicles in four seasons.
5L - 1L
Yazlık Cam Suyu / Summer Screenwash
TR Yaz kullanımı için özel hazırlanmış formülü ile, kir, çamur, yağ, böcek ve bitki kalıntılarını kolayca
temizler. Görüş alanını netleştirir. Kullanıma hazır üründür. Su ile seyreltmeden kullanınız.
EN It formulated specially for using summer. It cleans easily to dirt, oil, insect and plant residual. It makes
clear field of view. Its ready to use product. Don’t use it with water.
5L - 1L
20
Cam Temizleme Sabunu / Screenwash Cleaner Concentrated
TR Net bir görüntü sağlamak için geliştirilmiş bir üründür. Seyehat esnasında cama çarpan sineklerin
bıraktığı yağ ve kan lekelerini kolayca temizlenmesini sağlar. Yüzeyde yansımaları engeller. Cam
sileceğini yaz ve kış aylarında çatlamasını geciktirir.
• Yüzeysel yağlama yapmaz.
Kullanımı: 2,5-3,0 litre arasındaki cam suyu ya da
• Yansıma ve yağ şeritlerini yok eder.
su dolu cam suyu deposuna 33 ml’lik bir adet ürün
eklenir.
• Temiz ve net görüntü sağlar.
• Zor haşere ve diğer kirlenmeleri giderir.
• Boyaya, lastiğe ve cama zarar vermez.
32 ml
EN It is a product developed to provide a clear and sharp image. It ensures the easily makes cleaning of
oil and blood stains left by the flies hit on the glass during the journey. It prevents surface reflections.
Retard the crack on the windshield wipers in summer and winter months. • Not make superficial
lubrication.
• Remove reflection and oil lanes.
Usage: Add 33 ml one item into the screenwash
• Provides clear and sharp image.
tank which is full of water or screenwash
• Resolves difficult insects and other dirtiness.
antifreeze between 2,5-3,0 liter volume.
• Not damage the paint, rubber and glass.
• 3 ml item is enough for 2,5-3,0 liters into cleaning
water.
Buz Çözücü Sprey /De - Icer Spray
TR Buz Çözücü Sprey, zorlu kış şartlarında dahi özel formülü ile camlarda oluşan buzlanmayı çözer ve
engeller. Araç camlarında, donmuş kapı kilitlerinde, silecek fıskiyeleri ve silecek kollarında buzun
temizlenmesi ve tekrar buz tutmasına karşı korumak amacıyla kullanılır. Camdaki kar temizlenir ve
buzlanmış yüzeye F6 buz çözücü sprey püskürtülmek sureti ile, 3-5 dakika beklenir. Akşamdan cama
sıkıldığı taktirde gece boyunca olacak kar ve buz etkisi minimumda kalacaktır.
EN De-Icer Spray is a highly concentrated formula that provides quick melting action on your frozen
windshield, lock and wipers during the harsh winter conditions. Melts ice and protects against frost of
the glass, locking system and wipers. Clean snow and apply F6 the iced surface will often be enough to
wait 3-5 minutes after spraying. If the glass is
tightened from the evening will consist of overnight snow and ice remain effect a mimimum.
400 ml
21
ARAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ / CAR CARE PRODUCTS
Oto & Oda Parfümü (Lavanta) / Auto & Room Perfume (Lavender)
TR Lavanta Oto Parfümü, özellikle otomotiv araçlarında kullanılmak üzere formüle edilmiş, evlerde,
ofislerde kısaca yaşanan tüm mekanlarda ortamdaki kötü hava kokusunu değiştirmek, mevcut havayı
farklılaştırmak için kullanılan hoş kokulu sprey üründür.
EN Lavender Auto Perfume is a pleasant smelling spray product is especially formulated for use in
automotive vehicles, homes, offices, briefly at all weather and differentiating the current weather.
100 ml
Oto & Oda Parfümü (Okyanus) / Auto & Room Parfume (Ocean)
TR Okyanus Oto Parfümü, özellikle otomotiv araçlarında kullanılmak üzere formüle edilmiş, evlerde,
ofislerde kısaca yaşanan tüm mekanlarda ortamdaki kötü hava kokusunu değiştirmek, mevcut havayı
farklılaştırmak için kullanılan hoş kokulu sprey üründür.
EN Ocean Auto Perfume is a pleasant smelling spray product is especially formulated for use in automotive
vehicles, homes, offices, briefly at all weather and differentiating the current weather.
100 ml
Araç İçi ve Klima Koku Giderici / Vehicle & Air Condition Deodorizer
TR Araç klima sistemlerinde ve araçların iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı hijyenik
dezenfeksiyon ve temizlik ürünüdür. Bakterilerin, mantarların ve mikropların neden olduğu kokuları
giderir. Alerjik reaksiyonları önler ve hoş bir koku bırakır.
EN The vehicle is a fast hygienic disinfection and cleaning product designed for use in the interior of the
air conditioning system and vehicles. Bacteria, fungi and odors caused by microbes. Prevent allergic
reactions and leaves a pleasent smell.
150 ml
22
YAKIT PERFORMANS KATKILARI / FUEL PERFORMANCE ADDITIVES
Nano Teknoloji Benzin Yakıt Katkısı / Nano Technology Gasoline Treatment
Nano Teknoloji Dizel Yakıt Katkısı / Nano Technology Diesel Treatment
Nano Teknoloji Oktan Arttırıcı / Nano Technology Octane Booster
Nano Tek. Enjektör Temizleyici (Benzinli) / Nano Technology Injector Cleaner (Gasoline)
Nano Teknoloji Enjektör Temizleyici (Dizel) / Nano Technology Injector Cleaner (Diesel)
Benzin Yakıt Katkısı / Gasoline Treatment
Dizel Yakıt Katkısı / Diesel Treatment
Oktan Arttırıcı / Octane Booster
Enjektör Temizleyici (Benzinli) / Injector Cleaner (Gasoline)
Enjektör Temizleyici (Dizel) / Injector Cleaner (Diesel)
KORUYUCU, YAĞLAYICI VE GRESLER / PROTECTIVE & CLEANER PRODUCTS
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
Lityum Gres / Multi Purpose Grease
Lityum Kompleks Gres / Lithium Complex Grease
SPD 40 Plus Çok Maksatlı Yağlayıcı, Temizleyici / Lubricates Cleans Rust
Motosiklet Zincir Yağlayıcı Sprey (Teflon) / Moto Chain Lubricant Spray (PTFE)
Motosiklet Zincir Temizleme Sprey / Moto Chain Cleaner Spray
SPD295 Ayakkabı Koruyucu Parlatıcı Sprey / SPD295 Shoes Protector & Shiner Spray
Motor Temizleyici Köpük / Engine Cleaner Foam
Motor Temizleyici / Engine Cleaner
Jant Temizleyici & Parlatıcı / Wheel Cleaner & Polisher
Endüstriyel Parça Temizleyici / Industrial Cleaner
Fren Balata Temizletici / Brake & Clutch Cleaner
Lastik Parlatıcı / Tire Polisher
Lastik Tamir Spreyi /Tyre Repair & Inflator Spray
Dizel Partikül Filtre Temizleyici / Diesel Partikulate Filter Cleaner
Eter Sprey / Ether Spray
Radyatör Çatlak Tıkayıcı / Radiator Stop Leak
Karter Yıkayıcı / Engine Flush
Torpido Parlatıcı / Auto Cockpit Protector
MOTOR - DİŞLİ YAĞ KATKILARI / ENGINE - GEAR OIL ADDITIVES
Bor Strong Motor Yağı Katkısı / Bor Strong Engine Oil Additive
Strong Dizel Motor Yağı Katkısı / Strong Diesel Engine Oil Additive
Strong Benzinli Motor Yağı Katkısı / Strong Gasoline Engine Oil Additive
Duman Kesici / Stop Smoke
Economizer Benzinli-Dizel Yağ Katkısı / Economizer Gasoline-Diesel Oil Additive
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Katkısı / Gear Oil Treatment
8
8
8
9
9
9
TEKNİK BAKIM ÜRÜNLERİ / TECHNICAL CARE PRODUCTS
Kuru Yağlayıcı MoS2 / Dry Lubricant MoS2 (-40ºC /+450ºC )
MoS2 Pas Çözücü Gevşetici / MoS2 Rust Solvent Penetrant
Pas Çözücü Gevşetici / Rust Solvent Penetrant
Çok Amaçlı Lityum Gres / Multi Purpose Lithium Grease
SPD 2000 Silikonlu Gres / SPD 2000 Silicone Grease (-50ºC /+200ºC )
Copperslip Bakırlı Pasta Sprey / Copperslip Copper Paste Spray
Copperslip Montaj Macunu / Copperslip Assembly Paste
Pas Sökücü / Rust Remover
Anti Bakteriyel El Yıkama Kremi / Anti Bacterial Hand Wash Cream
Silah Koruyucu ve Yağlayıcı Sprey / Gun Protective and Lubricant Spray
Silah Temizleyici Sprey / Gun Cleaner Spray
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
ARAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ / CAR CARE PRODUCTS
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
Cam Suyu Antifrizi Konsantre / Screenwash Antifreeze Concentrated
Yazlık Cam Suyu / Summer Screenwash Cam Temizleme Sabunu / Screenwash Cleaner Concentrated
Buz Çözücü Sprey /De - Icer Spray
Oto & Oda Parfümü (Lavanta) / Auto & Room Perfume (Lavender)
Oto & Oda Parfümü (Okyanus) / Auto & Room Parfume (Ocean)
Araç İçi ve Klima Koku Giderici / Vehicle & Air Condition Deodorizer
23
20
20
21
21
22
22
22
Kocaeli - Gebze’de bulunan 4500 m2’si kapalı, 14.000 m2 alan üzerinde kurulu Madeni Yağ ve Gres Tesisimizde OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 standartlarına uygun olarak üretim yapılmaktadır.
F6 make production according to standard of OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 in our lubricants and grease blending plant is 4500 m2 closed area and 14000 m2 total in Gebze-Kocaeli/Turkey.
Üretici/Manufacturer: Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Pelitli Köyü, Ayaz Sok. No:43 41400 Gebze / Kocaeli
Tel : +90 (262) 751 36 72
Fax : +90 (262) 751 36 78
www.f6.com.tr

Benzer belgeler