DKM-409-PRO-AT - datakom.com.tr

Yorumlar

Transkript

DKM-409-PRO-AT - datakom.com.tr
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.2 (06.03.2015)
MODBUS UYGULAMA KILAVUZU
DKM-409-PRO-AT
-1-
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.2 (06.03.2015)
TELİF HAKKI BİLDİRİMİ
Bu dokümanın içeriğinin kısmen de olsa izinsiz olarak kopyalanması ve/veya kullanılması yasaktır. Bu
özellikle ticari markalar, model isimleri, parça numaraları ve çizimler için geçerlidir.
BU DOKÜMAN HAKKINDA
Bu döküman DKM-409-PRO-AT cihazının üçüncü parti Modbus temelli uygulamalarla haberleşmesi için
gerekli ayrıntıları içermektedir.
Döküman içerisinde verilmiş olan ayrıntıları dikkatlice takip ediniz. Bu bilgiler gelecekte karşılaşabileceğiniz
sorunları en aza indirgemek için yararlıdır.
Bütün teknik sorularınız için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden Datakom ile iletişime geçiniz:
[email protected]
BU DÖKÜMANIN KAPSAMI
Bu döküman RS-485 üzerinden Modbus haberleşmesini kapsamaktadır.
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Dosya Adı
Açıklama
DKM-409-PRO-AT Kullanım Kılavuzu
409-PRO-AT-KUL
REVİZYON GEÇMİŞİ
Rev.
Tarih
Yazan
01
11.02.2015
MH
Açıklama
İlk yayın.
TERMİNOLOJİ
SAKININ: Potansiyel yaralanma veya ölüm tehlikesi
UYARI: Potansiyel hatalı çalışma veya bozulma tehlikesi
DİKKAT: Cihazın çalışma şeklinin anlaşılması için anahtar noktalar.
-2-
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.2 (06.03.2015)
MODBUS HABERLEŞME
Cihaz otomasyon sistemlerine entegrasyonuna imkan verecek şekilde bir seri haberleşme portuna sahiptir.
Seri port RS-485 MODBUS-RTU standardındadır. Besleme girişinden ve ölçüm uçlarından izole olarak
tasarlanmıştır. Bu sayede ağır endüstriyel koşullarda arızalanmadan çalışır.
Modbus haberleşme protokolünde, hat üzerindeki her cihaza bir adres ataması yapılmalıdır. Bu adres
değeri 1 ile 240 arasında ayarlanarak hat üzerindeki her cihaza ayrı adres verilebilir.
Aynı RS-485 hattı üzerindeki bütün slave cihazlara farklı adres
verilmelidir. Aksi halde Modbus haberleşmesi çalışmayacaktır.
Cihazın MODBUS özellikleri:
-Data transfer modu: RTU
-Seri data: 2400-115200 bps (ayarlı), 8 bit, no parity, 1 bit stop
-Desteklenen fonksiyonlar:
-Fonksiyon 3 (Çoklu kayıt okuma)
-Fonksiyon 6 (Tek kayıt yazma)
-Fonksiyon 16 (Çoklu kayıt yazma)
-Gelen mesaja cevap, mesaj alınmasından sonra en az 4.3ms bekleme süresi sonunda gönderilir.
Her kayıt 2 byte’tan oluşur (16 bit). Daha büyük data yapıları çok sayıda kayıt içerebilir.
Modbus protokolu hakkında detaylı bilgi şu dokümandan alınabilir: “Modicon Modbus ProTocol
Reference Guide”. Bu doküman şu adresten indirilebilir: www.modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf
Data okunması
Data okuma için 03 fonksiyonu (çoklu kayıt okuma) kullanılır. MODBUS master cihaz bir sorgu gönderir.
Cevap aşağıdakilerden biri olabilir:
-istenen datayı içeren cevap mesajı
-okuma hatası kodunu içeren bir hata mesajı
Bir mesaj ile okunabilecek kayıt sayısı 123’ tür.Eğer daha fazla kayıt sorulursa cihaz sadece ilk 123 kaydı
gönderecektir.
Sorgu mesajı başlangıç kaydını ve istenen kayıt miktarını belirtir. Mesaj yapısı aşağıdadır:
Byte
0
1
2
3
4
5
6
7
Açıklama
Kontrolör adresi
Fonksiyon kodu
Başlangıç adresi (üst)
Başlangıç adresi (alt)
Kayıt adedi (üst)
Kayıt adedi (alt)
CRC alt byte
CRC üst byte
Değeri
1 - 253
3
See bealt the Açıklama of available Kayıts
0
maks 7Bh (123 desimal)
CRC hesabı aşağıda anlatılmıştır.
20h (32 desimal) adresinden 16 kayıt okumak için örnek mesaj aşağıdadır:
01 03 00 20 00 10 45 CC (her byte 2 hexadecimal karakter olarak yazılmıştır)
Yukarıdaki mesajın CRC değeri hesaplama yönteminin doğrulanması için kullanılabilir.
-3-
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
Normal cevap şudur:
Byte
Açıklama
0
Kontrolör adresi
1
Fonksiyon kodu
Data uzunluğu, bytes (L)
2
3
1.kayıt üst byte
4
1.kayıt alt byte
5
2.kayıt üst byte
6
2.kayıt alt byte
....
L+1
Son kayıt üst byte
L+2
Son kayıt alt byte
L+3
CRC alt byte
L+4
CRC üst byte
Hata mesajı şöyledir:
Byte
Açıklama
0
Kontrolör adresi
1
Fonksiyon kodu
2
Hata code
3
CRC alt byte
4
CRC üst byte
V1.2 (06.03.2015)
Değeri
sorgu ile aynı
3
Kayıt adedi * 2
CRC hesabı aşağıda anlatılmıştır.
Değeri
sorgu ile aynı
131 (Fonksiyon kodu + 128)
2 (geçersiz adres)
CRC hesabı aşağıda anlatılmıştır.
Data Yazma
Data yazma için fonksiyon 06 (tek kayıt yaz) kullanılır. Bir mesajla sadece 1 kayıt yazılabilir.
MODBUS master cihazı yazılacak kaydı içeren bir sorgu gönderir. Cevap aşağıdakilerden biri olabilir:
- olumlu yazma işlem sonucu bildiren normal cevap,
- yazma hatası bildiren hata mesajı.
Tanımlı kayıtların sadece bazılarına yazılmasına izin verilmiştir. Yazma korumalı bir kayda yazılmaya
çalışılması hata mesajıyla sonuçlanır.
Sorgu mesajı kayıt adresi ve yazılacak değeri belirtir. Mesaj yapısı aşağıdadır:
Byte
0
1
2
3
4
5
6
7
Açıklama
Kontrolör adresi
Fonksiyon kodu
Kayıt addres üst
Kayıt addres alt
Data üst byte
Data alt byte
CRC alt byte
CRC üst byte
Değeri
1 To 253
6
Yazılabilen kayıtların listesi aşağıdadır.
CRC hesabı aşağıda anlatılmıştır.
40h (64 desimal) adresli kayda 0010h değerini yazan mesaj örneği aşağıdadır::
01 06 00 40 00 10 89 D2 (her byte 2 hexadecimal karakter olarak verilmiştir)
Yukarıdaki mesajın CRC değeri hesaplama yönteminin doğrulanması için kullanılabilir.
Normal cevap sorgu ile aynıdır:
Byte
Açıklama
0
Kontrolör adresi
1
Fonksiyon kodu
2
Kayıt addres üst
3
Kayıt addres alt
4
Data üst byte
5
Data alt byte
6
CRC alt byte
7
CRC üst byte
Değeri
1 - 253
6
Yazılabilen kayıtların listesi aşağıdadır.
CRC hesabı aşağıda anlatılmıştır.
-4-
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
Hata mesajı şöyledir:
Byte
Açıklama
0
Kontrolör adresi
1
Fonksiyon kodu
2
Hata kodu
3
4
CRC alt byte
CRC üst byte
V1.2 (06.03.2015)
Değeri
sorgu ile aynı
134 (Fonksiyon kodu + 128)
2 (geçersiz adres)
veya
10 (yazma koruması)
CRC hesabı aşağıda anlatılmıştır.
CRC hesabı
CRC oluşturmak için örnek bir yöntem aşağıdadır:
1) 16–bit bir kaydı FFFF hex yükleyiniz (bütün bitler 1). Bu kayda CRC adını verelim.
2) Mesajın ilk byte’ı (fonksiyon kodu) ile CRC’nin alt byte’ını Exclusive OR işlemine tabi tutalım, sonucu
CRC kaydına yazalım.
3) CRC kaydını 1 bit sağa kaydıralım (LSB’ye doğru), MSB’ye 0 yazalım. Kaydırma işlemi öncesi CRC’nin
LSB’sini inceleyelim.
4) Eğer LSB 1 ise: CRC kaydını A001h değeri ile Exclusive OR işlemine tabi tutalım.
5) Kaydırma işlemleri 8 adet olana kadar 3 ve 4 numaralı adımları tekrarlayalım. Böylece 8 bitlik bir byte
işlenmiş olur.
6) Bir sonraki 8 bitlik byte için 2’den 5’e olan adımları tekrarlayalım. Bütün byte’lar işlenene kadar buna
devam edelim.
7) İşlemler bittiğinde CRC kaydında kalan değer mesajın CRC değeridir.
8) CRC’yi alt byte ilk gönderilecek şekilde mesaja ekleyelim. Uygulanan algoritma aşağıdaki mesajlar için
doğru CRC’yi vermelidir:
01 03 00 20 00 10 45 CC
01 06 00 40 00 10 89 D2
Hata kodları
Sadece 3 hata kodu kullanılmaktadır:
01: geçersiz fonksiyon kodu
02: geçersiz adres
10: yazma koruması (sadece okunabilen kayda yazmaya çalışma)
Data tipleri
Her kayıt 16 bitten oluşur (2 byte)
Eğer data tipi byte ise sadece alt byte geçerli bilgi içerir. Üst byte’ı dikkate almayınız.
16 biti aşan data uzunlukları için ardışık kayıtlar kullanılır. En az belirleyici (least significant) kayıt önce
gelir.
Kayıt listesi
Tek kayıt yazma mesajı sadece harmonikleri hesaplanacak kanalı seçmek için kullanılır.Yani sadece
adresi 1 olan kayıt yazılabilir.
-5-
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.2 (06.03.2015)
MODBUS KAYITLARI
VERİ ALIŞVERİŞ ALANI
Modbus adresleme sınırlarını aşan büyüklükte tablolar, parçalar halinde bu alan üzerinden aktarılır.
Modbus istemcisi hangi kaydı istediğini “16389: Kayıt oku” adresine komut olarak yazar, devamında ilgili
bilgiyi bu alandan okur.
ADRES
İSİM
AÇIKLAMA
UZUNLUK
R/W TYPE
X
4096
Buffer
Veri alışveriş alanı
128 x 16 bit
R/W unsigned word
1
KAYIT HAFIZASI YAPISI
Kayıt hafızası herbiri 64 byte uzunlukta 15000 adet bloktan oluşur. Cihazda toplam 1Mega Byte kayıt
hafızası bulunur.
Olay kaydı okumak için önce “16389: Kayıt oku” adresine hangi kaydın istendiği (0..14999) yazılır,
devamında olay kaydı “4096:Veri Alışveriş Alanı” bölgesinden okunur.
REGISTER
İSİM
ADRES
AÇIKLAMA
32 bite sıkıştırılmış 2sn hassasiyetli
tarih-saat bilgisi
Bit_0..4: saniye/2 (0-29)
Bit_5..10: dakika (0-59)
Bit_11..15: Saat (0-23)
Bit_16..20: Ayın günü (1-31)
Bit_21..24: Ay (1-12)
Bit_25..31: Yıl-2000
(0..127=2000..2127)
Kayıt tipi
+0
+1
Tarih-saat
+2_LOW
Type
+2_HIGH
+3_HIGH
Argument
InputOutput
Status
-
+4
V1 gerilim
+5
V2 gerilim
+6
+12
V3 gerilim
İlgili gerilimin gerilim trafo oranına
U12
bölünmüş hali
gerilim
U23gerilim
U31
gerilim
I1 akım
İlgili akımın akım trafo oranına
I2 akım
bölünmüş hali
I3 akım
+13
Frekans
+3_LOW
+7
+8
+9
+10
+11
UZUNLK R/W TYPE
X
32 BIT
R-O bitmap
8 BIT
R-O unsigned byte -
Kayıt ek bilgisi
8 BIT
R-O unsigned byte -
Bit_0..4: digital input statuses
Bit_5..7: digital output statuses
8 BIT
R-O bitmap
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1000
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x100
100
Kullanılmıyor
Şebeke frekansı
-6-
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
ADRES
İSİM
+14
P1
+15
P2
+16
P3
+17
P_tot
+18
Q1
+19
Q2
+20
Q3
+21
V1.2 (06.03.2015)
AÇIKLAMA
Faz_L1 Aktif Gücünün akım trafo
oranı x gerilim trafo oranına
bölünmüş hali
Faz_L2 Aktif Gücünün akım trafo
oranı x gerilim trafo oranına
bölünmüş hali
Faz_L3 Aktif Gücünün akım trafo
oranı x gerilim trafo oranına
bölünmüş hali
Toplam Aktif Gücün akım trafo oranı
x gerilim trafo oranına bölünmüş hali
Faz_L1 Reaktif Gücünün akım trafo
oranı x gerilim trafo oranına
bölünmüş hali
Faz_L2 Reaktif Gücünün akım trafo
oranı x gerilim trafo oranına
bölünmüş hali
Faz_L3 Reaktif Gücünün akım trafo
oranı x gerilim trafo oranına
bölünmüş hali
UZUNLK R/W TYPE
V_supply
+22
X
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1
Dahili Besleme Gerilimi
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x10
S_tot
Toplam Görünen Gücün akım trafo
oranı x gerilim trafo oranına
bölünmüş hali
16 BIT
R-O
Unsigned
word
x1
+23
Cos_tot
Toplam Güç Faktörü
16 BIT
R-O
+24
I_nötr
Unsigned
word
Unsigned
R-O
word
x1000
THD_V1
Nötr akımının akım trafo oranına
bölünmüş hali
Alarm bitleri (ölçüm değerleri
kısmındaki alarm fonksiyon bitleri)
V1 gerilim THD oranı (%0..%255)
+27_HIGH
THD_V2
V2 gerilim THD oranı (%0..%255)
8 BIT
R-O unsigned byte x1
+28_LOW
THD_V3
V3 gerilim THD oranı (%0..%255)
8 BIT
R-O unsigned byte x1
+28_HIGH
THD_U12
U12 gerilim THD oranı (%0..%255)
8 BIT
R-O unsigned byte x1
+29_LOW
THD_U23
U23 gerilim THD oranı (%0..%255)
8 BIT
R-O unsigned byte x1
+29_HIGH
THD_U31
U31 gerilim THD oranı (%0..%255)
8 BIT
R-O unsigned byte x1
+30_LOW
THD_I1
I1 akım THD oranı (%0..%255)
8 BIT
R-O unsigned byte x1
+30_HIGH
THD_I2
I2 akım THD oranı (%0..%255)
8 BIT
R-O unsigned byte x1
+31_LOW
THD_I3
8 BIT
R-O unsigned byte x1
+31_HIGH
CRC
I3 akım THD oranı (%0..%255)
Checksum: ilk 63 byte’ın toplamı +
76h
8 BIT
R-O unsigned byte -
+25
+26
+27_LOW
Alarm
16 BIT
x1000
32 BIT
R-O Bitmap
-
8 BIT
R-O unsigned byte x1
-7-
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.2 (06.03.2015)
KOMUTLAR
Cihaza komut verme işlemleri aşağıdaki adreslere yazılarak yapılır.
Eğer data kaydetme komutu veriliyorsa, data önceden veri alışveriş alanına yazılmış olmalıdır.
ADRES
İSİM
AÇIKLAMA
UZUNLK R/W TYPE
X
16384
Şifre
Programlama şifresi
16 BIT
W-O unsigned word
1
16385
Tuş
Tuş basma simülasyonu
16 BIT
W-O unsigned word
1
16386
Fabrika
Fabrika ayarlarına dönüş
16 BIT
W-O unsigned word
1
16387
Sayaç sıfırla
Tüm sayaçları sıfırla
16 BIT
W-O unsigned word
1
16388
Flash Yaz
Dahili flaş hafızaya kayıt yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16389
Kayıt oku
Olay kaydını BUFFER’a kopyala
(değer=kayıt numarası)
16 BIT
W-O unsigned word
1
16391
Röle
Uzaktan kumandalı röle fonk. yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16392
kWh1-i
kWh1-import sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16393
kWh1-e
kWh1-eksport sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16394
kVArh1-i
kVArh1-endüktif sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16395
kVArh1-c
kVAr1-kapasitif sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16396
Hours_1
Çalışma saati_1 sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16397
kWh2-i
kWh2-import sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16398
kWh2-e
kWh2-eksport sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16399
kVArh2-i
kVArh2-endüktif sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16400
kVArh2-c
kVAr2-kapasitif sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16401
Hours_2
Çalışma saati_2 sayacına yaz
16 BIT
W-O unsigned word
1
16405
Scope_Ch
Osiloskop kanal seçimi (0-9)
16 BIT
W-O unsigned word
1
-8-
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.2 (06.03.2015)
GERÇEK ZAMAN SAATİ
ADRES
İSİM
AÇIKLAMA
UZUNLK R/W TYPE
X
8192
Yıl
Yıl (0-4096 arası)
16 BIT
R-O unsigned word
1
8193
Ay
Ay (1-12 arası)
16 BIT
R-O unsigned word
1
8194
Gün
Ayın Günü (1-31 arası)
16 BIT
R-O unsigned word
1
8195
Hafta günü
Haftanın günü (0-6 arası)
16 BIT
R-O unsigned word
1
8196
Saat
Saat (0-23 arası)
16 BIT
R-O unsigned word
1
8197
Dakika
Dakika (0-59 arası)
16 BIT
R-O unsigned word
1
8198
Saniye
Saniye (0-59 arası)
16 BIT
R-O unsigned word
1
SAYICILAR
ADRES
İSİM
AÇIKLAMA
UZUNLK R/W TYPE
X
12288
kWh1_I
kWh1_import sayıcı
32 BIT
R-O
unsigned long
10
12290
kWh1_E
kWh1_eksport sayıcı
32 BIT
R-O
unsigned long
10
12292
kVArh1_Ind
kVAh1_indüktif sayıcı
32 BIT
R-O
unsigned long
10
12294
kVArh1_Cap kWh1_kapasitif sayıcı
32 BIT
R-O
unsigned long
10
12296
Saat_2
Çalışma saati_1 sayacı
32 BIT
R-O
unsigned long
10
12298
kWh2_I
kWh1_import sayıcı
32 BIT
R-O
unsigned long
10
12300
kWh2_E
kWh1_eksport sayıcı
32 BIT
R-O
unsigned long
10
12302
kVArh2_Ind
kWh1_indüktif sayıcı
32 BIT
R-O
unsigned long
10
12304
kVArh2_Cap kWh1_kapasitif sayıcı
32 BIT
R-O
unsigned long
10
12306
Saat_2
32 BIT
R-O
unsigned long
10
Çalışma saati_2 sayacı
-9-
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.2 (06.03.2015)
DEMAND-MİN-MAKS
12308
12310
12312
12314
12316
12318
12320
12322
12324
12326
12328
12330
12332
12334
12336
12338
12340
12342
12344
12346
12348
12350
12352
12354
12356
12358
12360
12362
12364
12366
12368
12370
12372
12374
12376
12378
12380
12382
12384
12386
12388
12390
12392
12394
12396
12398
In_1_Pulse
In_2_Pulse
In_3_Pulse
In_4_Pulse
In_5_Pulse
In_1_Time
In_1_Time
In_1_Time
In_1_Time
In_1_Time
Dem_I1
Dem_I2
Dem_I3
Dem_In
Dem_kWi
Dem_kWe
Min_V1
Min_V2
Min_V3
Min_U12
Min_U23
Min_U31
Min_I1
Min_I2
Min_I3
Min_In
Min_Freq
Min_kWi
Min_kWe
Min_kVAri
Min_kVArc
Min_V1
Min_V2
Min_V3
Min_U12
Min_U23
Min_U31
Min_I1
Min_I2
Min_I3
Min_In
Min_Freq
Min_kWi
Min_kWe
Min_kVAri
Min_kVArc
Input_1 darbe sayıcısı
Input_2 darbe sayıcısı
Input_3 darbe sayıcısı
Input_4 darbe sayıcısı
Input_5 darbe sayıcısı
Input_1 süre sayıcısı
Input_1 süre sayıcısı
Input_1 süre sayıcısı
Input_1 süre sayıcısı
Input_1 süre sayıcısı
Demand I_1
Demand I_2
Demand I_3
Demand I_Inötr
Demand kW_import
Demand kW_eksport
Minimum V1 gerilim
Minimum V1 gerilim
Minimum V1 gerilim
Minimum U12 gerilim
Minimum U23 gerilim
Minimum U31 gerilim
Minimum I1 akım
Minimum I2 akım
Minimum I3 akım
Minimum In akım
Minimum frekans
Minimum kW_import
Minimum kW_eksport
Minimum kVAr_ endüktif
Minimum kVAr_ kapasitif
Maksimum V1 gerilim
Maksimum V1 gerilim
Maksimum V1 gerilim
Maksimum U12 gerilim
Maksimum U23 gerilim
Maksimum U31 gerilim
Maksimum I1 akım
Maksimum I2 akım
Maksimum I3 akım
Maksimum In akım
Maksimum frekans
Maksimum kW_import
Maksimum kW_eksport
Maksimum kVAr_endüktif
Maksimum kVAr_kapasitif
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
32 BIT
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
R-O
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
unsigned long
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
- 10 -
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.2 (06.03.2015)
ÖLÇÜM DEĞERLERİ
ADRES
İSİM
AÇIKLAMA
UZUNLK R/W TYPE
X
20480
V1 RMS
V1 Faz -Nötr Gerilim
32 BIT
R-O
unsigned long
10
20482
V2 RMS
V2 Faz- Nötr Gerilim
32 BIT
R-O
unsigned long
10
20484
V3 RMS
V3 Faz- Nötr Gerilim
32 BIT
R-O
unsigned long
10
20486
U12 RMS
U12 Faz -Faz Gerilim
32 BIT
R-O
unsigned long
10
20488
U23 RMS
U23 Faz -Faz Gerilim
32 BIT
R-O
unsigned long
10
20490
U31 RMS
U31 Faz -Faz Gerilim
32 BIT
R-O
unsigned long
10
20492
I1 RMS
I1 Akım
32 BIT
R-O
unsigned long
1000
20494
I2 RMS
I2 Akım
32 BIT
R-O
unsigned long
1000
20496
I3 RMS
I3 Akım
32 BIT
R-O
unsigned long
1000
20498
IN RMS
Nötr Akım ı
32 BIT
R-O
unsigned long
1000
20502
P1
Faz 1 Aktif Güç (kW)
32 BIT
R-O
signed long
100
20504
P2
Faz 2 Aktif Güç (kW)
32 BIT
R-O
signed long
100
20506
P3
Faz 3 Aktif Güç (kW)
32 BIT
R-O
signed long
100
20508
∑P
Toplam Aktif Güç (kW)
32 BIT
R-O
signed long
100
20510
Q1
Faz 1 reaktif Güç (kVAr)
32 BIT
R-O
signed long
100
20512
Q2
Faz 2 reaktif Güç (kVAr)
32 BIT
R-O
signed long
100
20514
Q3
Faz 3 reaktif Güç(kVAr)
32 BIT
R-O
signed long
100
20516
∑Q
Toplam reaktif Güç (kVAr)
32 BIT
R-O
signed long
100
20518
S1
Faz 1 görünen güç (kVA)
32 BIT
R-O
signed long
100
20520
S2
Faz 2 görünen güç (kVA)
32 BIT
R-O
signed long
100
20522
S3
Faz 3 görünen güç (kVA)
32 BIT
R-O
signed long
100
20524
∑S
Toplam görünen güç (kVA)
32 BIT
R-O
signed long
100
20526
Cosф 1
Faz 1 Güç Faktörü
16 BIT
R-O
signed word
1000
20527
Cosф 2
Faz 2 Güç Faktörü
16 BIT
R-O
signed word
1000
20528
Cosф 3
Faz 3 Güç Faktörü
16 BIT
R-O
signed word
1000
20529
∑Cosф
Toplam Güç Faktörü
16 BIT
R-O
signed word
1000
20530
Frekans
Frekans
16 BIT
R-O
unsigned word
100
20532
Va RMS
Ortalama Faz-Nötr Gerilim
32 BIT
R-O
unsigned long
10
20534
Ua RMS
Ortalama Faz-Faz Gerilim
32 BIT
R-O
unsigned long
10
20536
Ia RMS
Ortalama Akım
32 BIT
R-O
unsigned long
1000
20542
Dig-in
Dijital girişler
16 BIT
R-O
16 bit bitmap
-
20543
Dig-out
Dijital çıkışlar
16 BIT
R-O
16 bit bitmap
-
21047
Scope_ch
Osiloskop seçili kanal no
16 BIT
R-O
Unsigned word
-
2104821147
Scope
Osiloskop datası
16 BIT
R-O
Signed word
1
2114821151
Relay F.
Röle fonksiyonları
16 BIT
R-O
Array 4x16 bit
-
21152
Anl_1_Val
Analog Çıkış 1 ADC değeri
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
21153
Anl_2_Val
Analog Çıkış 2 ADC değeri
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
- 11 -
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.2 (06.03.2015)
ADRES
İSİM
AÇIKLAMA
UZUNLK R/W TYPE
X
21154
Anl_3_Val
Analog Çıkış 3 ADC değeri
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
21155
Anl_1_Rat
Analog Çıkış 1 yüzdesi
16 BIT
R-O
Unsigned word
100
21156
Anl_2_Rat
Analog Çıkış 2 yüzdesi
16 BIT
R-O
Unsigned word
100
21157
Anl_3_Rat
Analog Çıkış 3 yüzdesi
16 BIT
R-O
Unsigned word
100
21158
SF_Page
Son kayıt numarası
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
21159
Event_No
Son olay kaydı numarası
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
21160
Reset_sta
Son reset sebebi
16 BIT
R-O
16 bit bitmap
-
21161
Topoloji
Bağlantı şekli
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
21162
Cihaz tipi
Cihaz model numarası
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
21163
SW_Vers
Cihaz yazılım versiyonu
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
21164
HW_Cnf
Cihaz donanım
konfigürasyonu
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
21165
Flash_sta
Flash yazma işlem sonucu
16 BIT
R-O
16 bit bitmap
-
21166
Ev_RD_sta
Olay kaydı okuma işlem
sonucu
16 BIT
R-O
16 bit bitmap
-
21167
Unlock_cnt
Şifre süre dolmaya kalan
süre
16 BIT
R-O
Unsigned word
1
2116821679
LCD_buf
Grafik LCD buffer içeriği
512x16bi
R_O Array 128x64 bit
t
-
21680
LCD_sta
Grafik LCD status
16 BIT
R-O
16 bit bitmap
-
21681
Warning
Uyarı fonksiyon bitleri
(kullanılmıyor)
16 BIT
R-O
16 bit bitmap
-
21682
Alarm
Alarm fonksiyon bitleri 0-15
(aşağıda açıklanmıştır)
16 BIT
R-O
16 bit bitmap
-
20683
Alarm
Alarm fonksiyon bitleri 16-31
16 BIT
(aşağıda açıklanmıştır)
R-O
16 bit bitmap
-
ALARM FONKSİYON BİTLERİ
BİT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AÇIKLAMA
yüksek gerilim
düşük gerilim
Yüksek frekans
Düşük frekans
Yüksek kW
Düşük kW
Yüksek kVAr
Düşük kVAr
Yüksek cos
Düşük cos
Aşırı akım
Aşırı THD_V
Aşırı THD_I
Gerilim dengesizliği
Akım dengesizliği
Faz sıra hatası
BİT
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AÇIKLAMA
Giriş_1 alarm
Giriş_2 alarm
Giriş_3 alarm
Giriş_4 alarm
Aşırı nötr akımı
Kapak açıldı alarmı
-
- 12 -
DKM-409-PRO-AT Modbus Uygulama Kılavuzu
V1.0 (11.02.2015)
HARMONİK ÖLÇÜMLERİ
Cihaz toplam 10 kanalın 50’ye kadar harmoniklerini ve THD değerini ölçer. Her kanalın harmonikleri 50
registerden oluşan bir alanda okunur. Her kanal için alan yapısı aynıdır.
20547
Harm_V1
V1 gerilim harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
20597
Harm_V2
V1 gerilim harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
20647
Harm_V3
V1 gerilim harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
20697
Harm_U12 U12 gerilim harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
20747
Harm_U23 U23gerilim harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
20797
Harm_U31 U31 gerilim harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
20847
Harm_I1
I1 akım harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
20897
Harm_I2
I2 akım harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
20947
Harm_I3
I3 akım harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
20997
Harm_In
In nötr akım harmonikleri
50x16 bit R-O
Array 50x16bit
100
HARMONİK ALAN YAPISI
Harmonik alan yapısında verilen ofset değerleri yukarıdaki tabloda verilen baz adrese eklenerek gerçek
adres bulunacaktır.
ADRES
İSİM
AÇIKLAMA
UZUNLK R/W TYPE
X
+0
3. Harmonik
3. Harmonik (%)
16 BIT
R-O unsigned word
100
+1
4. Harmonik
4. Harmonik (%)
16 BIT
R-O unsigned word
100
....
....
....
....
....
....
+46
49. Harmonik 49. Harmonik (%)
16 BIT
R-O unsigned word
100
+47
50. Harmonik 50. Harmonik (%)
16 BIT
R-O unsigned word
100
+48
-
(kullanılmıyor)
16 BIT
R-O unsigned word
100
+49
THD
Toplam Harmonik Distorsiyon (%)
16 BIT
R-O unsigned word
100
- 13 -

Benzer belgeler

409 Kullanım Kılavuzu

409 Kullanım Kılavuzu ve ölçülen parametrelerin bina ve fabrika otomasyon sistemlerine güvenli bir şekilde aktarılmasına izin verir. Cihazın besleme girişi ölçme girişlerinden izole edilmiştir. Aynı cihaz 230/400V ve 12...

Detaylı