Ürün Teknik Bilgisi

Transkript

Ürün Teknik Bilgisi
HyBo
HİDRONİK ISITMA VE ÖLÇÜM ÜNİTESİ
Bireysel, Isıtma ve Kullanım Sıcak Suyu
Üretimi ve Dağıtımı.
Hassas Enerji Tüketimi Ölçümü.
Enerji verimliliği için binaların her
noktasında akıllı sistemler
Honeywell ürünleri, dünya üzerindeki 100 milyondan fazla evde, 5 milyondan fazla binada ve endüstriyel tesiste, tüm bina
fonksiyonlarında, güvenli ve enerji verimliliği sağlayan kontrol çözümlerini sağladı. Ekonomik sürdürülebilirlik ve yüksek kalite
standardı, Honeywell ürünlerinin hep teknolojinin kesișme noktasında kalmasını sağladı.
Isıtmada Uzman
güvenli ve kaliteli su elde etmemizi garanti
sistemlerini kullanmaktadır. Danıșmanlık-
Konutlar ve iș yerlerinin enerji harcamaları
eder.
tan planlamaya, ürün geliștirmeden seri
hesaplandığında, ısıtma en çok enerjinin
üretime kadar Honeywell ürünleri ve bilgi
harcandığı bina fonksiyonudur. Tüm yerel
Bina Otomasyonunda Uzman
birikimiyle firmalara destek vermektedir.
enerji tasarrufu ölçümlerinde gözüken, en
Bina otomasyonu sektöründe, Honeywell
Honeywell ürünleri, düșük bakım maliyet-
hızlı geri dönüșü olan yatırımın oda sıcaklık
farklı tipte binaların CO2 emisyonlarının
leri, maksimum güvenilirlik ve yüksek kali-
kontrol
tesi ile dünya çapında bir üne sahiptir.
yatırım
azaltılması ve enerji tasarrufu için ürettiği
olduğudur. Honeywell, oda termostatının
bir çok özelleștirilmiș ürünlerle, optimum
mucidi olarak, bu sektörde dünya çapında
ișletme verimliliği sağlamakta ve enerji
pazar lideridir.
harcamalarını azaltmaktadır.
Tesisatta Uzman
Temiz su, gıda üretimi gibi bir çok en-
Sensör ve Vana Kontrol
Sisteminde Uzman
düstriyel uygulama için vazgeçilmez bir
Isıtma sistemleri üreten ve endüstriyel
kaynaktır.
su
ısıtma yapan bir çok firma ısıtma kontrol-
șartlandırma sistemleri, hijyenik açıdan
lerinde Honeywell sensör ve vana kontrol
sistemlerine
Honeywell
yapılan
vana
ve
Konutlar için güvenli, adil ve bağımsız
ısıtma ve kullanım sıcak suyu sistemi
HyBo, evlerin kullanım sıcak suyu ihtiyacının karșılanması, ısıtma sisteminin kontrolü ve tüketimlerinin
ölçülmesi için, güvenilir ve test edilmiș komponentleriyle, akıllı ve yüksek verimli kompakt bir sistemdir.
Önce
Enerjiyi verimli kullanır: Honeywell 50 yılı așkın hidronik
sistem uzmanlığıyla, ısıtma kontrolü, kullanım sıcak suyu
üretimi ve ölçüm sistemini tek bir ünitede birleștirdi : HyBo
Güvenli bir sistem
Apartmanın içinde bir baca sistemi yada
doğrudan gelen bir gaz hattı yoktur. HyBo,
Sonra
bağımsız ısıtma ve ölçüm sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağlanır. (hem boylerli,
hem boylersiz sistemler için çözüm sunar)
HyBo
Isı ve su harcamalarının adil
paylașımı
Yüksek hassasiyetli sayaçları sayesinde daha adil ve harcama türlerine göre
ayrıștırılan bir faturalamayı garanti eder.
HyBo
Mükemmel konfor
HyBo, daire bazında, ısıtma ve kullanım
sıcak suyunun bağımsız kontrolünü
HyBo
sağlar.
Enerji Tasarrufu
Honeywell EvoHome kablosuz zon kontrol
WMZ
sistemi ile beraber kullanıldığında, birbirinden bağımsız oda sıcaklık kontolü ve
değișken ısıtma ihtiyaçlarına uygun zaman
programı yapılmasına olanak tanır.
HyBo – sürdürülebilir enerji tasarrufu
için kompakt kontrol sistemi
HyBo kesișim noktası
HyBo içerisindeki tüm çalıșma modülleri
entegre bir balans vanası ile ısıtma
sayesinde tüm tüketim, doğru bir șekilde
birbiriyle mükemmel șekilde koordine
hattının hidronik balanslanmasını sağlar.
ölçülür, uzaktan okunur ve kayıt altına
edilmiștir. HyBo, hem kullanım sıcak
Balans vanası ile doğru ayar yapıldıktan
alınır.
suyunun merkezi kazanla üretildiği hem
sonra, ısıtma sisteminde sabit bir basınç
de daire bazında üretildiği sistemlerde,
ve debi garanti edilir. Bu sayede her
oda sıcaklığının ve daire bazında üretilen
radyatöre ısıtma için ihtiyacı olan miktar-
kullanım suyu sıcaklığının kontrol edile-
da sıcak su ulașması sağlanır. HyBo
bilmesini, izlenebilmesini destekler. HyBo
içerisinde bulunan elektronik sayaçlar
1 Tüketim Ölçümü
2 Elektronik Kullanım Suyu Sayacı
Konfordan vazgeçmeden enerji tasarrufu sağlayan
HyBo’nun bu bileșenlerinin yardımıyla, tüm enerji
tasarrufu potansiyelleri sonuna kadar kullanılır.
4 Opsiyonel Bağımsız Zon Kontrol Sistemi
3 Hidronik Balanslama
1 Tüketim ölçümü
Honeywell multi-jet ve ultrasonik sayaçları ile enerji ve su tüketimleri kayıt altına alınır.
Gelișmiș elektronik sayaçlar ile daire bazında tüketilen enerji ve su, merkezden yada
daire bazında okunabilir. Ultrasonik sayaçlarda borulamadaki basınç kaybı ciddi
oranda düșürülür ve yıllarca yüksek hassasiyette ölçüm yapılması garanti edilir.
Sadece ihtiyaç kadar ısıtma yapıldığı ve sıcak su üretildiği için ısıtma giderleri ve su
sarfiyatı azaltırmıș olur. Honeywell sayaçları MID onaylıdır ve Class 2 ölçüm hassasiyetindedir. (ref. EN1434)
2 Elektronik kullanım suyu sayacı
Geleneksel mekanik sayaçlarla karșılaștırıldığında, HyBo, ters akıșın sayac okumasını
değiștirmediği entegre elektronik su sayaçları sayesinde, su tüketiminin kusursuz
olarak ölçülmesini sağlar. Sistemde bir kaçak olması durumunda alarm sistemi
kullanıcıyı uyarır.
3 Hidronik Balanslama
HyBo, entegre Honeywell balans vanaları sayesinde ısıtma sisteminin balanslamasını
destekler. Hatlarda kullanılan balans vanaları, debiyi ve basıncı düzenler ve bu sayede her radyatöre yeteri kadar suyun ulașmasını garanti eder. Honeywell’in balans
vanaları hızlı ve kolay monte edilir, mükemmel balanslanmıș bir sistemi garanti eder.
Isıtma hattı sirkülasyon pompasının ișini önemli ölçüde azaltarak, kayda değer bir
maliyet ve enerji tasarrufu sağlar.
4 Bağımsız zon kontrol sistemi (isteğe bağlı)
Optimum konfor ve enerji tasarrufu çözümü için, HyBo EvoHome bağımsız zon kontrol sistemi ile birlikte çalıșabilir: EvoHome bağımsız zon kontrol sistemi gibi diğer
Honeywell oda kontrol sistemleri ile birlikte çalıșabilir. EvoHome, tüm ısıtma sistemlerine uyumludur ve en fazla sekiz bağımsız odayı/zonu, birbirinden bağımsız olarak
zaman programı ile sadece istenilen ve ihtiyaç olan durumda ısıtır. Bu basit kontrol
sayesinde dairenin ısıtmadan dolayı gelen enerji faturası %30’a varan oranlarda
azaltılabilir. Herhangi bir karıșıklık yaratmadan, çok kolay monte edilir, kablosuz
sistem sayesinde duvarlardan kablo geçirmek gibi zahmetli tadilatlar gerektirmez. Șık
dokunmatik ekranı üzerinden hassas bir çalıșma ve programlama yapılabilir. Red Dot
tasarım ödüllü EvoHome, güzel tasarımı ve üstün teknolojisi ile her yerde kendinden
söz ettirir.
Tüketimin ölçümü hiç bu kadar kolay
olmamıștı!
Ölçümde bașarı için iki seçenek
Tüm HyBo sistemlerinde tüketimlerin
mine göre tasarım yapıldığı durumda,
açıdan daha fazla maliyetli olasada tüke-
ölçümü iki farklı yolla yapılmaktadır.
kullanıcılar çok kısa bir sürede, M-Bus
tim miktarlarının okuması sırasında zaman
Yerinde
sistem
sistemi üzerinden tek bilgisayardan bina-
kazandıracaktır.
tasarlandığında, kullanıcılar HyBo üzerine
daki sisteme dahil tüm sayaçlardaki tüke-
entegre olan sayaçlar üzerinden okuma
tim miktarlarını okuyabileceklerdir. Kablolu
yapabileceklerdir. Uzaktan okuma siste-
olan sistem hem teknik hem de finansal
okumaya
göre
Yerinde Okuma
M-BUS Sistemi
HyBo
HyBo
HyBo
HyBo
HyBo
HyBo
M-Bus
M-BUS Sistemi sayesinde, tüm
binadaki kullanım bilgilerini
kaydetmek artık çok kolay
Yerinde okuma yapılacak sistemlerde,
Kablolu olarak tasarlanan sistemlerde
• Kullanıcıların okuma sırasında rahatsız
HyBo üzerine entegre olan sayaçlardan
(M-Bus sistemi), sayaçlarla ölçülen tüm
edilmesinin önüne geçer.
gözle okuma yapılabilecektir.
tüketim bilgileri tek merkezi noktadan
• Tüm sayaçlardaki kullanım bilgilerinin
okunabilecektir.
kolay okunması ve okuma hizmetini
yapan firma için daha düșük maliyet.
• Otomatik faturalama
HyBo bina tipi,
uygulama șekli ve
planlama sürecindeki
bütçeye uygun olmak
üzere iki farklı tipte
üretilmektedir.
HyBo – Daire ünitesi: Daire
bazında kullanım sıcak suyu
üretimi için
HyBo – Sayaç kutusu : Kullanım
sıcak suyunun merkezi olarak
üretildiği sistemler için
HyBo – Daire ünitesi, entegre eșanjörü
Kullanım sıcak suyu binadaki tüm
ve elektronik kontrolörü sayesinde dai-
dairelere merkezi bir boyler ile sağlanır.
rede kullanım suyu ihtiyacını karșılar.
HyBo, evlerin kullanım sıcak suyu ihtiyacının
karșılanması, ısıtma sisteminin kontrolü ve
tüketimlerinin ölçülmesi için, güvenilir ve test
edilmiș komponentleriyle, akıllı ve yüksek
verimli komple bir çözümdür
Güvenilir, bakım gerektirmeyen bileșenler
Yıllardır denenmiș ve güvenle kullanılan birleșenler, yüksek verimli bir sistem
olușturarak, enerji ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.
Isıtma sistemi ve oda sıcaklıklarının bağımsız kontolü
EvoHome ile beraber kullanıldığında, bağımsız zonların zaman programı ile ihtiyacı
kadar ve istenilen zamanda ısıtılması sağlanır.
Güvenli, hızlı ve verimli
PID kontrol sayesinde güvenli, hızlı ve verimli kullanım sıcak suyu üretimi.
MID sertifikası
Isı ve su sayaçları (multi-jet) MID sertifikalı.
Kolay devreye alma
Elektronik su ve ısı sayaçları üzerinden doğrudan geçen debi okunulabilir. Balans
vanasında yapılacak ayarlar sayesinde istenilen debiye ulașması sağlanır.
Honeywell Teknolojisi
Honeywell’in ürünlerinde, ısıtma ve kontrol teknolojileri konusunda yılların birikiminin
inin
ada
yansımasını göreceksiniz. Bu tecrübe ve bilgi birikimi, farklı ürün tiplerimizi bir arada
kullandığınızda, size güvenilir, kaliteli bir sistem sağlayacaktır. Sizin de amacınız
mükemmel enerji tasarrufu çözümü ise, HyBo ile Honeywell termostatik radyatörr
vanalarını ve EvoHome bağımsız zon kontrol sistemini beraber kullanabilirsiniz. Her
kıtada bir araștırma-geliștirme merkezi ve yılda aldığı 600‘den fazla yeni patenti ile
Honeywell dünyanın teknoloji liderlerinden biridir.
Honeywell ürünleri standartları belirler – ulusal
ve uluslararası.
EvoHome ürün tasarımı kategorisinde,
2010 reddot tasarım ödülününe layık gö-
HR40 Avrupa eu.bacCert sertifikası alan
rüldü. Değerlendirme yenilikçilik, çalıșma
ilk programlanabilir radyatör kontrolörüdür.
șekli ve ergonomi kriterleri göz önünde
bulundurularak yapıldı.
EvoHome, ödülü veren jürinin seromini
EvoHome Italya’da “Percorso Efficienza
sırasında ifade ettiği gibi “olağanüstü
& Innovazione” verimlilik ve yenilikçilik
cihaz”, Hollanda HVAC sektörünün Oscar’ı
ödülünü aldı ve “Verso la Classe A 2010”
olarak da bilinen VSK ödülünü aldı.
‘da sergilenmek için seçildi.
Honeywell Otomasyon ve Kontrol Ürünleri
Çayıryolu Sokak, Üçgen Plaza, Kat:7
İçerenköy, İstanbul
Tel: +90-216-578 7100
Fax:+90-216 575 6637
www.honeywell.com.tr/konut
TR3H-0300TU04 R0511
Tüm bilgiler önceden haber vermeksizin değiștirilebilir
© 2011 Honeywell A.Ș.