Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mesut EROĞLU İdari Görev Telephone

Transkript

Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mesut EROĞLU İdari Görev Telephone
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı
İdari Görev
Telephone
Fax
GSM
EMail
Mesut EROĞLU
[email protected]
[email protected]
Web Sitesi
Eğitim
1993-1996 
Atatürk İlköğretim Okulu, Zonguldak
1996-2001 
Yayla İlköğretim Okulu, Zonguldak
2001-2005 Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi, Zonguldak
Lisans
2006-2012 Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, İzmir
2010-2011 Universita di Bologna, Ravenna-İtalya (Erasmus
Programı)
Yüksek Lisans 2013 –
Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Arkeoloji Anabilim Dalı, Klasik Arkeoloji Bilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programı
Yabancı Diller İngilizce, İtalyanca (İyi seviyede), Almanca (A1 seviyesinde)
Üyelikleri
2010-2011, Erasmus Bursu, Universita di Bologna, Ravenna-İtalya
Burslar ve
Ödüller
Akademik İlgi Alanları
Hellenistik Dönemde Aiolis ve İonia Bölgeleri,
Antik Dönemde Endüstriyel Üretim Teknolojileri
ve Donanımları, Akhamenid Tarihi ve Kültürü,
Sasani ve Roma İmparatorlukları Siyasal İlişkileri
Danışmanlık Yaptığı Tezler
Tez Üyelikleri
Yürüttüğü Projeler
Katkıda Bulunduğu Projeler
Projenin Adı
Yıl
Görevi

Ege-Sat
2009-2012 Yönetim Kurulu
Üyeliği
Mesleki Deneyim
Projenin Adı
T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Aigai Antik Kenti
Kazısı
Yıl
2009 –
Makaleler (SSCI Dergilerde)
Makaleler (Uluslararası Hakemli Dergilerde)
-
Görevi
Açma ve Sektör Sorumlusu, Mimari
ve Topoğrafik Çizim, Dijital
Belgeleme (GIS ve CAD Yazılımları,
Photoshop), Fotoğraf Çekimi
Makaleler (Ulusal Hakemli Dergilerde)
Kitaplar (Uluslararası Yayınevlerince)
Kitaplar (Uluslararası Kitapevleri – Bölüm/Madde)
Kitaplar
Kitaplar (Ulusal Kitapevleri – Bölüm/Madde)
Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde Bildiri ve Poster
Ulusal Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenlemelerinde Alınan Görevler
1
2008 Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı, Ege Üniversitesi
Popüler Yazılar
Çeviriler
Verdiği Dersler
Yıl
Dönem Dersin Adı
Saat
Öğrenci
Sayısı