proje tđplđ üretđm yapan bđr fđrmada verđmlđlđk arttırma

Transkript

proje tđplđ üretđm yapan bđr fđrmada verđmlđlđk arttırma
PROJE TĐPLĐ ÜRETĐM YAPAN
BĐR FĐRMADA
VERĐMLĐLĐK ARTTIRMA
Nihal KURU, Mustafa BAŞKÖYLÜ, Serap TÜFEKÇĐ,Ömer F. ŞĐRĐNKAYA
Yrd.Doç.Dr.Tülin Gündüz CENGĐZ, Yrd.Doç.Dr.B.Türker ÖZALP
ÖZET
Coşkunöz firmasında kalıpların tezgahlara atanmasında herhangi bir eniyileme yöntemi kullanılmamaktadır.
Planlamacı işlerin önceliği, zaman kısıtı gibi çeşitli ölçütlere göre tezgah atamalarını yapmaktadır. Bu projenin amacı
bilgisayar becerisine sahip bir kullanıcının tezgah atamasını hızlı bir şekilde yapabilmesini sağlamaktır. Bunun için
teslim zamanı en küçük olan kalıbın işlem zamanını ve maliyetini hesaplayan C# programı yazılmış ve elde edilen
iyileştirmeler hesaplanmıştır.
GELĐŞTĐRĐLEN SĐSTEM
MEVCUT SĐSTEM
• Dengelenmiş
iş yükü.
• Verimli kapasite
kullanımı
•Taşıma maliyetlerinde
azalma
• Dengesiz
iş yükü dağılımı.
• Verimsiz kapasite
kullanımından dolayı oluşan
fazla beklemeler.
•Tek ölçüt olarak verimliliğin
değil teslim zamanlarının
alınması.
KULLANILAN YÖNTEMLER
SONUÇ
Algoritma
Kalıbın
en,boy,ağırlığına
göre tezgah
atamaları yapmakta,
işlem zamanı ve
maliyeti
hesaplamaktadır.
•Program sonucunda Pantera’nın
kullanılması halinde 277 saat işlem
süresi ve 13095 TL maliyet çıkmıştır.
Huron kullanılması halinde 307 saat
işlem süresi ve 12728 TL maliyet
çıkmıştır. Zayer kullanılması halinde
298 saat işlem süresi 14153 TL maliyet
çıkmıştır.
•Gerçekte kalıbın işlenme süresi 387
saattir. Minimum işlem süresi kriterini
baz alırsak Pantera tezgahını seçmemiz
gerekir ve bunun sonucunda 277 saatlik
işlem süresi çıkmıştır. Burada elde
ettiğimiz kazanç 110 saattir.