California University of Pennsylvania Öğrenci

Transkript

California University of Pennsylvania Öğrenci
California University of Pennsylvania Öğrenci Değişimi
Gedik Üniversitesi & California University of Pennsylvania (CAL U) arasında öğrenci değişim
programı kapsamında, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Bölümünden bir öğrencimiz CAL U ‘da
2016 Bahar yarıyılında başladığı eğitimine devam etmektedir.
2016-2017 Güz veya 2016-2017 Bahar yarıyılları için,Gedik Üniversitesinden 1 veya 2
yarıyıl süre ile California University of Pennsylvania (CAL U)’da (www.calu.edu) eğitim alma
ile ilgili olarak aşağıdaki şartları sağlayan 2 asıl 2 yedek öğrencinin seçimi yapılacaktır.
Koşullar:
1. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Gedik Üniversitesine devam ediyor olmak.
2. 2,5 GANO’ya sahip olmak (güncel/en son)
3. 3.TOEFL IBT’ den en az 70 puan veya ITEP ‘den (International Test of English
Proficiency ) en az 3,5 puan almış olmak
4. Disiplin cezası almamış olmak.
5. Alt sınıftan alması gereken hiçbir başarısız dersi bulunmamak
6. Gedik Üniversitesine kayıt tarihinden itibaren CAL U’ da değişim öğrencisi
olarak bulunabilecek yarıyıllar aşağıdaki gibidir:
5. yarıyıl
6. yarıyıl
7. yarıyıl
il gi li s ın av lar iç in aş ağı dak i li nk leri inc e ley i ni z
https://www.ets.org/tr/toefl/ibt/about
http://itepturkiye.net
İstekli adayların bir dilekçe ile, İngilizce dil yeterliklerini gösteren belge ve Öğrenci İşleri
Ofisinden almış oldukları güncel GNO’nı gösteren transkriptlerini ekleyerek en son 6 Mayıs
2016 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Ofisine müracaat etmeleri gerekir.
Önemli Notlar:

CAL U ile yapılacak olan öğrenci değişim programına katılacak öğrenci Gedik
Üniversitesi’ne ilgili yarıyılın eğitim-öğretim ücretini yatıracaktır.

California University of Pennsylvania (www.calu.edu) tarafından karşılanacak olan
barınma ve yeme/içme masrafının asgari $ 5000 tutacağı öngörülmektedir.

Benzer belgeler