A.DVN_d____00833 - Provisioning Istanbul

Yorumlar

Transkript

A.DVN_d____00833 - Provisioning Istanbul
A.DVN_d____00833
Kasımpaşa’da mevcûd olan Berber Esnâfı
Yeri
Esnafın Adı/usta
Kalfası’na (kefil)
Kışlak meydanında
Köroğlu usta
İsmail’e
Kışlak meydanında
Mahmud usta
İsmail
Yine sıra? Ve dekâkinde
Hacı Hüseyin
Ali
Tersane kapusında nerdiban
Hüseyin
altında
Tersane kapusında
Ali
Mustafa
Cami-i şerif altında
Osman
-
El-hac Ahmed
Ömer
Diğer cami-i şerif altında
Ahmed
Seyyid Mehmed ve seyyid
Mustafa
cami-i şerif altında
Salih
Zindan ..nde
Hüseyin
Mustaf usta ve şeriki
Mehmed
Hasan
Mehmed
Yine Zindan ..nde
Ahmed
-
Yeni Çeşmede
Mustafa
Melik zımmiye
//
Seyyid Mehmed
-
Manok zımmi
Hacador
Kulaksızda
Halil
Hasan
Kulaksızda
İbrahim
Kalfası Mehmed
Kulaksızda
Emin
Hasana
Kulaksızda
İbrahim
-
Kulaksızda
Ali
-
Büyük Piyâlede?
Ebubekir
Hasan
Küçük Piyalede
Osman
-
Zincirli kapuda (kuyuda?)
Mustafa
-
İbrahim
Hasan
Debbağhâne meydanında
Mehmed
Ahmed
Derûn-ı ..de
Mustafa
-
Akarca
Ahmed
-
Baklacı oğlunda
Mahmud
Ahmed
Cumabazarında
Cerrah Halil usta
Feyzullah
Uzun yolda
Hacı Mustafa
-
Cuma bazarında
Süleyman
-
Sebil kapusında
İsmail
-
Sebil kapusında
Ahmed
Seyyid Ömer
Sipahi fırunı karşusında
Seyyid Mehmed usta
Süleyman
Sipahi fırunı
Hekim Ali
-
Büyük Hamam kurbünde
Ahmed
Şükrü
Büyük Hamam kurbünde
İsmail
-
Büyük Cami kurbünde
Ali
-
Kapu karşusında
Mehmed
-
Kapu karşusında
Berberler çavuşu
Mustafa
Mustafa
Kapu karşusında
Mehmed
Ali
Dere önünde
Süleyman
Mehmed
Lonca sûku kurbünde
Seyyid Hüseyin
Mustafa ve Ömer
Sûk-ı mezburda
Veli usta
Hasan
Sûk-ı mezburda
Hafız Ali
Uzun İsmail ve Yorgi
Zincirli kapuda (kuyuda?)
Yiğitbaşı Abdullah
Ali
Cuma bâzarında
Abdullah
Ömer ve Ahmed
Beyoğlunda
Seyyid Abdullah
…
Mumhâne kurbünde
Manok ve şeriki Hacı
-
Mehmed
Mumhâne kurbünde
Çukur yerinde
Petro
..yil ve Hristo
Kantemiroğlu İş..
Agon
Bazaroğlu Vasil
Grigor
İvaz
-
Çukur yerinde
Barotin
Agob
Çukur yerinde
Gürcü Bagos
Ahmed
Sakızağacında
Agob
-
Sakızağacında
Mehmed
Karabet ve ..
Kasımpaşa’da kâin Yemeniciyân
Esnaf (usta)
Kalfası
şakirdi
Gavan
Hüseyin
Ahmed ve Osman
Köşe ustası İsmail
Emin
Memiş
Alemdar usta Gavan?
Seyyid Ahmed ve
Salih
Mustafa
Uzun yolda usta Mehmed
Hasan
Seyyid Mustafa
Hasan ve Gavan?
El-hac Ahmed oğlu Mustafa
Mehmed Ali
Hasan
Seyyid ..ve Mustafa ve
Abdi
Hızırzâde Mehmed
Ahmed
Mustafa
Kadir
Halil ve Ahmed
Ali ve Hüseyin
Alemdar Osman
Abdi ve Emin ve Mustafa
Ahmed
Ali
İsmail
Tulumbacı Halil
Hacı Ahmed
…ve Ali
Kamil oğlu seyyid İsmail
Mustafa
Çalık usta Süleyman
İbiş
Mustafa
Yahya
Mustafa
Ahmed
Ali
İbrahim
Mehmed ve Ahmed
Sarı Mehmed
Ahmed
Başkara kullukçu Ali
Haşim
Osman ve İsmail
Ali
Seyyid Mustafa
Veli ve Mehmed
Hasan ve Hüseyin ve Köse
..
Ahmed
Hüseyin
Hasan
İsmail
İbrahim ve Ahmed
Halil
Kasaımpaşa’da ve havâlisinde kâin duhâniyân
Esnaf yeri
İsmi/kimliği
Bâb-ı Tersâne
Mustafa efendi
Bâb-ı Tersâne
Seyyid El-hac Ahmed
Bâb-ı Tersâne
Ali ağa
Bâb-ı Tersâne
İbrahim ağa
Bâb-ı Tersâne
El-hac Mustafa
Bâb-ı Tersâne
El-hac İsmail
Bâb-ı Tersâne
k..ş Mehmed
Kurb-ı Mumhâne
Seyyid Süleyman ağa
Dere..
Bozacızâde İbrahim
Kurb-ı Hamam
El-hac Bekir
Kurb-ı Hamam
Seyyid Ahmed
Kurb-ı Hamam
Seyyid Mehmed Emin
Zincirlikuyu
Tahir ağa
Zincirlikuyu
Seyyid Mehmed
Zincirlikuyu
İbrahim Hoca
Zincirlikuyu
Hüseyin çavuş
Zincirlikuyu
Hacı Mehmed
Zincirlikuyu
Seyyid Haşim
Zincirlikuyu
Abdulkerim
Zincirlikuyu
Selim efendi
Zincirlikuyu
Hacı Halil
Kulaksız
Bahçıvan Mehmed
Kulaksız
Mehmed
Gavan?
Monla Salih
Şimşek seyyid İbrahim
İmam Mehmed efendi
Seyyid Ahmed
Tahtacızâde Mustafa
Emin ağa
Dürzi Emin
Mustafa
Ali
Seyyid Mustafa
Mehmed ağa
Hüseyin efendi
Seyyid İbrahim
Saka İsmail
Saka Ahmed
Kara Ali
Kırkı Mırık?? Abdi
Hasan ağa
Yahya çavuşzâde
Seyyid Arif
Seyyid Ali
Seyyid Mehmed
Seyyid Arif
Seyyid Ahmed
Dürzi Salih
Salih beşe
Bâlada mezkûrü’l-esâmi duhâniyân birbirlerine ve kethudâları cümlesine kefil olmağla
işbu mahalle şerh verildi
Kasımpaşa ve havâlisnde olan Çörekciyân
Dükkanın Yer ya da ismi
Ustanın İsmi/kimliği
Çalışanları
(kalfa,tezgahdar, şakir)
Dere içi fırunı
Hasan
Destegahdar İbrahim,
kalfa Halil ve Hüseyin ve
Karakullukçu İbrahim,
tablekârı İbrahim ve
Mustafa ve Hasan
Zindan önünde
Hasan usta
Destegâhdarı Mustafa,
Yazıcı Hasan, kalfası
Ahmed, çırağı Hüseyin ve
Halil, tablekârı Mustafa
ve Mehmed
Tersâne kapusında
Ahmed usta tabi-i diğer Hasan ve
-
İsmail ve Mehmed ve diğer
Mehmed ve Ali ve … ve Ahmed ve
Tahir
Kulaksızda
Ömer usta oğlu Ahmed
Çırağı Mehmed, tablekârı
Mustafa ve Memiş ve
Mehmed
Kulaksızda
Veli usta oğlu Ahmed
Kalfası Hasan, şakirdi
Mehmed, tablekârı
Ahmed ve Hasan ve
Abdullah ve Mehmed
Zincirlikuyuda
Arnavud Aliusta
Kalfası Ali, tablekârı
Süleyman ve Osman,
çırağı Ömer
Debbâğhane fırunında
Hasan usta
Kalfası İsmail ve İbrahim,
yarıcısı Musa, çırağı
İbrahim, tablekarı
Mehmed ve Musa ve
İbrahim
Uzunyolda
Mehmed usta
Kalfası Ahmed, yardımcısı
Ali, çırağı Mehmed ve
Osman, tablekarı Hasan
ve Hüseyin ve Dimo
zımmi
Kışlak kurbünde
Gözlemeci Halil usta
Kalfası İsmail, tablekarı
Hüseyin ve Salih ve
Mehmed ve Küçük
Ahmed ve Hacı Ahmed
Çöbcüler içinde
Halil usta
Kalfası Mustafa ve diğer
Mustafa, çırağı Hüseyin,
tablekârı Mustafa ve Halil
ve Ali ve diğer Mustafa
Yeni Çeşmede
Veli usta tabi-i Hristo ve Ali ve
-
İbrahim ve Nikola ve diğer Nikola
ve Yorgi ve …
Galata Sarayı fırunında
Tornedofil?? Tabi-i Yorgi ve Dimo
-
ve Petro ve Yumi ve Terafili?
Beyoğlunda Ağa Camiinde
Monla Mustafa usta
Kalfası Mustafa ve
Civelek Hüseyin ve
yardımcısı Mustafa, çırağı
Mehmed, tablekârı Salih
ve Halil ve İsmail ve
Mehmed
Bâlda zikr olınan çörekci ustaları tevâbi’lerine ve kethudaları seyyid El-hac Ahmed ağa
cümlesine kefil oldığı ecilden işbu mahale şerh vverildi
Esnâf-ı Desteciyân
Esnaf ustası
Kalfası
Kethuda Mustafa
Mustafa ve Mehmed ve Ali
Hacıoğlu Mustafa
Selman ve İsmail
Fıruncıoğlu Mustafa
Ahmed ve Selim
Fıruncıoğlu Ahmed
Ahmed ve Mehmed
Yahya
İbrahim ve Süleyman
İbiş
Hüseyin
Konyalı Mustafa
Ömer
Mustafa
Ahmed
Uzun İsmail
Abdullah ve Hüseyin
Kara Osman
İsmail
Topal Mustafa
Mehmed ve İsmail
Kzııl oğlu Mustafa
Ali ve Hüseyin
Seyyid Emrullah
Ahmed
Seyyid Ali
Hüseyin
Damad Emir Ahmed
Osman ve Mehmed
Seyyid Bekir
Ali
Halil odabaşı
İbrahim
Arif
Veli
Kapudanoğlu İsmail
Süleyman
Araboğlu İbrahim
İbrahim
Feyzullah
-
İsmail
-
Eyyüblü Ahmed
Hüseyin
Hüseyin
Ahmed
İbrahim
Mehmed
Emin
Hüseyin
Seyyid Emin
-
Seyyid Mustafa
Abdi
Kocabaş Mehmed
-
Hasköylü Ali
Hasan
Can Ali
Derviş
Hacı Ali
İbrahim
Emir Hüseyin
İbrahim
Hasan
-
Salih
-
Abdi
Hüseyin
Mahmud
Ahmed
Bâlada zikr olınan ustalar kalfalarına ve birbirlerine ve kethudaları cümlesine kefil oldığı
ecilden işbu mahalle şerh verildi.
Kasımpaşa’da olan Keresteci Esnâfı
Usta
Kalfası
Çırağı
Osman ağa şeriki Ahmed beşe
-
Hacı Süleymanzade Monla Mustafa
Monla Ahmed
Zincirlikuyuda Süleyman karındaşı Monla Mehmed
-
-
Seyyid Halil ağa
-
-
Uzun yolda Hacı Ömer
-
-
Leb-i Sebilde Hacı Ahmedzade Monla İsmail
-
-
Debbâğ Esnâfı
Usta
Ahi Baba El-hac Ahmed
Kalfası
Kara Ali
Çırağı
Hğseyşn ve diğer
Hüseyin
Kethuda El-hac Mustafa
İsmail
Mehmed ve Ali
İbrahim
56 Hüseyin
Mustafa ve Ömer
Hassıhâ odabaşı
Veli ve
Hasan
Mehmed
Yiğitbaşı Alemdar elhac Mehmed
Ali
Mustafa ve Ahmed
Çavuş el-hac Mehmed
İsmail
Ali ve Mehmed ve
diğer Ali
El-hac Mehmed
Mehmed
İbrahim ve diğer
İbrahim
Kırkzade Hafız İbrahim
Abdullah
İbrahim ve Selman
veHüseyin
Monla el-hac Mehmed
Mustafa
Hüseyin ve Hasan
ve İbrahim
Uzun Süleyman alemdar
Ali ve Mehmed
İmam Ahmed efendi
Osman karındaşı
abdulkadir ve
değirmenci
Mustafa
Küçük Elhac Veliyüddin
Musa
İbrahim ve
değirmenci Hüseyin
Tokmakoğlu Hasan
Hasan
Hüseyin ve
değirmenci Hüseyin
Pehlivan ağa
Veliyüddin
Ali
Musa
Ahmed
Mustafa ve
Süleyman ve
Ahmed
Büyük ..Veliyüddin
Memiş ve
Hasan ve
Osman
değirmenci Hasan
ve Osman
Kara Mehmed
Hasan
Osman
Kayıkçı Hasan
Mehmed
Halil
Süleyman
Ali ve Hasan
Halil efendi
İbrahim
Hasan ve
değirmenci Salih
Ebubekir
Musa
Mehmed ve
İbrahim ve
değirmenci
Mehmed
Kara Hüseyin
Mustafa ve
Feyzullah ve
değirmenci
Mehmed
Koca Osman
Mustafa
s…oğlu Veliyüddin
Abdulkadir
Süleyman ve
değirmenci Ömer
Monla Ahmed
Ömer
Hüseyin
Ömer
Mahmud
Hasan
Bâlada zikr olınan ustalar birbirlerine ve her biri adamlarına ve Âhi Baba ve kethuda
cümlesine kefil oldığı ecilden işbu mahalle şerh verildi.
Kasımpaşa’da olan Besâtin
Usta
Papazköprüsünde kethuda İsmail beşe
Yanaşması???
Lokomano ve Yorgi ve İvan ve
Petro
Tellioğlu Bağçesinde Mehmed
Feyzullah
Hacı Ahmed Bağçesinde Mehmed
Ömer ve Mehmed
..si oğlu Bağçesinde Kara Mehmed
Hüseyin ve Mehmed ve diğer
Mehmed
Hacı Ahmed mahallesinde Hüseyin
Mehmed ve diğer Mehmed
Tahta köprüde çavuş bağçesinde Monla Mustafa
Hayrullah ve Grigor ve İvan ve
Metro ve Kire?
Küçük Piyalede tahta köprü cıvarında İbrahim
Mehmed ve Ahmed
Palakon? Bağçesinde Monla Ahmed oğlu Mehmed Emin
-
Tahta köprü kurbünde Mehmed
Hayrullah ve Grigor ve İvan ve
Kara Ali
Tekke bağçesinde Hasan
İbrahim ve Mustafa
Paşa Hamaı bağçesinde Abdullah
Petro ve K..
Kavaklı oğlu bağçesinde Ömer
Osman ve Yorgi ve Petro ve
Sakola ve Kotu?
Sirkeci mahallesinde Veli beşe bağçesinde Ali
Ali ve Mehmed
Leblebici oğlu bağçesinde Musa ve şeriki Mustafa
İbrahim
Küçük Piyalede seyyid Hacı Halil ağa bağçesinde Petro
Ust..ve Hristo ve diğer Hristo
ve Nikola
Cuma bâzarında diğer seyyid Hacı Halil bağçesinde
Metro? Ve Marko ve Yorgi ve
Metro?
diğer Marko
Piyale paşada İncirli bağçede İstefan
Korzan ve İvan ve Hristo
Mâliki bey bağçesinde N…oz
Erik ve Bagovefer? Ve …
Havanlu bağçesinde yorgancı başı Nikola
Miço ve Usteban ve Yorgi ve..
Taşköprü bağçesinde Manol
Dimo ve İvan ve Ali ve Miço
Mukâbilinde Nihâdi bağçesinde Karaca Yorgi
Panço ve İvan ve Serkes
Cıvârında …bağçesinde Tarbaço usta
Nkola ve İvan ve Panço ve
Tarbaço
Mukâbilinde Altı bağçe bağçesinde İvan
Kosta ve Apostol ve Stefan
Karibinde Çafer ağa bağçesinde Merhan Manol usta
Taşo ve Niko ve Davli
Köse Hristo bağçesinde Nikola ve Aneştaş
Rasto ve Petro ve Nikola
Umûrcu Hamamı kurbünde Yusuf Paşa bağçesinde İvan
Gbero? Ve Zafiri
usta
Cıvarında Örücü bağçesinde Nikola
Nikola ve Petro
Karibinde duhâni bağçesinde Kosta
İvan ve Gebro ve Muço ve …
Debbağhane kurbünde Grigo usta
Kolu ve Anestaş ve Hristo
Sipahi fırunında bağçede Hristo
Anestaş ve İstefan ve Tanbur
Miço??
Kuyumcu bağçesinde Niko
İstefan ve Niko
Vasil usta bağçesinde Kosta usta
İlya ve Frankil
Cıvarında bağçede Niko
…ve biraderi
Arablar sûkında karaca bağçesinde Samako usta
Tarayko?
..bağçesinde Metro usta
Taşo ve Metro??
…oğlu bağçesinde Hristo ve karındaşı Kulo
Mustafa ve Niko ve İvan ve
Busto
Dereler bağçesinde Todoriç?? Usta
Engli ve Todori ve …
İplikçi hamaı kurbünde Tarko usta
İvan ve Nikola
…bostanda Kosta
Metro ve …
Cıvarında bağçede Gabriyel usta
Hristo ve Vasil
Hacı Ahmed mahallesinde Vakıf bağçesinde yiğitbaşı
Todori ve İvam ve…
Yorgi usta
Cıvarında bağçede Varilci?? Usta
Yokuba? Ve…
Dere Hamaı kurbünde Paşa bağçesinde Senego? Usta
Yorgi ve Todori
Macar bağçesinde Mato usta
Hristo ve Razvader ve Yorgi ve
Vasil ve ..
Bâlada mezkûr ustalar birbirlerine ve her birileri yanaşmalarına?? Ve kethudâları ve
yiğitbaşları cümlesine kefil olmalarıyla işbu mahalle şerh verildi.
Terzi Esnafı
Usta
Kalfası
Kethuda seyyid Mustafa
Hüseyin
Seyyid Mehmed
İsmail
Salih
İsmail
Hüseyin
Ahmed
Ömer
Bekir
Salih
Hasan
Abdurrahman
İsmail
Memiş
-
Mikayil
Kigor
Useb
-
Aleksi
Evanes
Hacador
Evanes
Agob
Serkiz
Evanes
Ertin
Manok
-
Aleksi
Sahak
..
Hamya?
Gabril
Simon ve Agob
Agob
Karabet
Anestaş
-
Karabet
-
Evanes
Sebkos?
Alanos?
-
Komidis
Mardoros
Kasımpaşa’da Hama-ı Kebirde olan neferât
Destegahdâr Osman
Kafesci Süleyman
Tütüncü Yakub
Kahveci Said
Natır Mustafa
Natır Osman
Diğer Natır Osman
Lefter
İslam çavuş
Osman
Mustafa
Diğer Osman
Derviş Musa
Hüseyin
Ahmed
Hasan
Behlül
Muharrem
Ali
Veli
İbrahim
Ömer
Tahir
Aziz
Murad
Lefter
Süleyman
Ali
Elmas
Zincirlikuyu’da Küçük Paşa Hamamında olan neferât
Feshci Hüseyin
Natır Monla ..
Yanaşma Muharrem
Tellak Ömer
Tellak Mehmed
Tellak Abdullah
Tellak Yahya
Tellak Hasan
Tersâne’de Küçük Paşa Hamamında
Destegahdâr Bekir
Feshci Hasan
Kahveci Halil
Yanaşma Zeynel
Natır ..
Tellak Mehmed
Tellak Tahir
Tellak Hasan
Tellak Fazlı
Tellak Bayzezid
Küçük Mehmed
Tellak Ahmed
Tellak Mustafa
Kulaksız Hamamında Olan
Kahveci Ahmed
Natır Alemdar Bekir
…
Tellak Salih
Tellak Hüseyin
Tellak Osman
Mehmed
Çırağ İdris
Külhancı Evanes
Hamaâm-ı Sagir’de olan
Yekûn
10 nefer
İplikçi Hamamında olan
Yekûn
2 nefer
Armudcu? Hamamında olan
Yekûn
6 nefer
Tepebaşı Hamamında olan
Yekûn
7 nefer
Zindan ardında Hasanpaşa Hamamında olan
Yekûn
14 nefer
Cumâ bâzârı çeşmesinde olan Sakalar
Yekûn
12 nefer
Gedik Abdi Çeşmesi Sakaları
Yekûn
9 nefer
Dere Hamamında olan Çeşmede
Yekûn
6 nefer
Aynalı Çeşmede olan
Yekûn
3 nefer
Yahya Kethuda Çeşmesinde
Yekûn
2 nefer
Kasımpaşa Mumhanede olan neferât
Yekûn
5 zımmi 1 müslim nefer
Kulaksızda Şem’-i Asel Mumhanesinde
Yekûn
6 nefer
Demir Han’da mevcûd olan neferât
Yekûn
12 zımmi nefer
Diğer Âhengir dükkânı
6 zımmi 2 müslim nefer
diğer
Yekûn
8 zımmi nefer
Mismarcıyân
Yekûn
13 zımmi usta ve kalfa
çilingirân
Yekûn
5 nefer, zımmi ve müslim
Gayr-ı ez mesdûd Zindan Kapusında mevcud olan dekâkin
Duhâni Monla Hasan
Kürekci ..ve Agob
Eskici İsmail
Manav ve Mandeci Halil ve
Bakkal ustaları Penyot ve
Kahveci mühürdar Ali
Feyzullah
Tanaş ve …
efendi
Kahveci Hacı Ahmed nâibi Mehmed
Manav Mahmud
Kahveci Eyyğb
Kürd Süleyman tabi-i Yusuf
Kahveci Ömer çavuş tabi-i
Helvacı Bekir oğlu Salih
İsmail
Çamaşurcu Mustafa ve Hüseyin
Kalıbcı Süleyman usta ve
kalfası Ömer
Tersâne-i Âmirezindânı pişgâhında olan dekâkin
Cami-i şerif tahtında kahveci Hasan
çavuş
Manav Mustafa
Manav seyyid Hüseyin
Kahveci Ahmed ağa gulâmı Selim
Manav Mustafa oğlu İsmail
Manav İmam oğlu
Manav seyyid İsmail
Mustafa
tabi-i Halil
Kassab Süleyman ağa …
Odalarda sâkin mandeci
Kıbrıslı Hüseyin
Kahveci Mandeci İsmail
Manav İmamoğlu Emir
İsmail şeriki seyyid İsmail
Kışlak önünde olan dekâkin
Kahve-i taşcı? Mehmed çavuş tabi-i
Kahveci Osman çavuş tabi-
Hasan ve Hüseyin
i Selim ve Hacı Abdullah ve
Kaltakçı? Mısıri Ömer
İsmail
Sarrac Mısıri Hacı Salih
Berber Sinoplu Hüseyin
…ci Mısıri Hacı İbrahim
kalfası Osman
ve Selim ve Receb ve
Ahmed
Kahveci Mehmed
Manav Ali tabi-i Hasan
Kahveci Haseki
çavuş
Mehmed ağa tabi-i Nuh
ve Mehmed
Manav Hüseyin
Manav Bekir ve Hüseyin
Şairci seyyid Hüseyin
Büyük kahveci Yusuf ağa şeriki
Bakkal Anesto
Destegâhdârı ..an, çırağı
Hüseyin oğlu Yakub tabi-i Ahmed
Petro
kölesi Bilal
Kahveci Salih kethuda tabi-i Osman
Kahveci Emin ağa tabi-i İbrahim
Aşcı ustası Abdullaj kalfası
Berber Hacı Hüseyin
Sava ve Abram ve Useb
kalfası Ali
Kahveci Ömer çavuş tabi-i
Abacı usta Sava kalfası
Ahmed
Ustan? Şakirdi Yani ve
Marko
Kahveci Hacı Kasım tabi-i
Kahveci Loncabaşı İbrahim
Boyacı usta galavraki?
M..Mehmed
ağa tabi-i Hüseyin
Kalfası Penayot ve
Yenaki ve Nikola ve
Dimitri
Kahveci Mustafa tabi-i Hasan
Abacı ustası Usİbrahim ve
Enfiyeci Yorgaki tabi-i
Ömerteban şeriki Ataneş
Kosta
kalfası K…çırakları Dimo ve
Rebo ve …
Abacı ustası P..,kalfası Usteban çırağı Kahveci Memiş tabi-i
Kahveci Ömer çavuş
Ano ve ve Peri
tabi-i Tulumbacı Ahmed
Yakub çavuş
usta
Kahveci El-hac Yusuf ağa tabi-i Hacı
Kahveci oğlu Ali
Ahmed ve Ali
Duhâni Ahmed ağa tabii Roso
Yorgancı Hasan ve İbrahim ve Ömer
Desteci Hasan ve Halil
B…cı Emin ve Muid
Terzi Karabet ve Sahak ve Ertin ve
Terzi Sakaoğlu Evanes ve
Kapu ittisalinde Enfiyeci
Serkez
Bedros
R…zi
Sarraf Ağteyar
Kebabcı usta Poros ve İsak
ve Anestaş ve Miço
Sebil Kapusından Sipâh Fırunına varınca olan dekâkin
Kömürcü Çolak Mehmed
Kömürcü Ömer ağa ve
Kahveci Saka Ahmed
seyyid Bekir ve Hamal
Alemdar
Manav Mehmed
Kahveci seyyid Mehmed
Bıçakcı Ahmed
tabi-i …Mehmed
Bıçakcı Marangoz Yusuf
Kahveci Mağaralızade
Takyeci Hasan ve
Hüseyin tabi-i Halil ve
Mehmed
diğer Halil
Muhallebici Hacı Ahmed
Doğramacı Useb ve Kegork K..i Mahmud ve kalfası
Mehmed ve İbrahim
Kahveci Ahmed
Bıçakcı Hüseyin
Tulumbacı Bıçakcı İslam
Bakkal Baki ve Penayot ve
Tulumbacı ..ci Mehmed
diğer Baki
Cumâ bâzarında olan dekâkin
Bakkal Penayot ve Yorgi ve diğer
Kahveci Mehmed beşe
Kahveci Hamalbaşı
Yorgi ve Dimitri ve Dülger Hristo
tabi-i Feyzullah ve Osman
Mustafa ve Mehmed ve
Alemdaroğlu Hasan ve
Ahmed
Kahveci Soğancı oğlu Ahmed çavuş
Kahveci Emin tabi-i Halil
Kürekci Usteban ve
tabi-i Abdurrahman kapudan
ve Ahmed
diğer Usteban ve Engli
Lüleci Mehmed ağa oğlu Mehmed
Hallac Selanikli oğlu Tanaş
Kahveci Sofu Mehmed
tabi-i İsmail
Hacı Hasan ağa tabi-i seyyid Ali
G…z Karavan
…cı Hacı Mehmed
Yorgancı Mustafa ve
Attar İmam Hasan
Ahmed
efendi
Koltukcu Hüseyin
Kahveci Abdullah tabi-i
Alemdar nâlbandseyyid Mustafa ve
Mehmed
Attar İmam Monla Hasan
Manav Ahmed şeriki Mustafa
Mehmed
Turşucu Veli
Hallac Yorgi ve Tanaş
Attar Ahmed
Doğramacı Hüseyin ve Süleyman
Hacı Mustafa
Kahveci Mehmed çavuş
tabi-i seyyid Hasan
Yağhaneci Süleyman
Bakkal Yani tabi-i Yorgi
Kassab Hacı Mustafa ve
Ali ve Miço Çoban
Komon ve ..
Manav Melgun zımmi
Dere üzerinde kâin dekâkin
Kahveci Civelek Mehmed tabi-i
Kahveci tüfengci başı
Kahveci …reis Mustafa
İsmail
Osman ağa tabi-i Ahmed
tabi-i Mustafa
Köprü başında Kassab Mehmed ağa
Tarakçı usta Mustafa
Tarakçı Mehmed tabi-i
Çarıkcı Alemdar ve Ahmed ve İvan
kalfası seyyid Kadri
Süleyman
İmameci Halil ve Hasan
Kahveci Arab Selim
Kadayıfçı Hüseyin
Hoşabcı İvan tabi-i Hristo ve İvan
Kahveci Hüseyin ağa tabi-i
Kahveci pehlivazade
Eyyüb
Mustafa tabi-i
ve Miço ve Kosta ve ..
…Mehmed
Kahveci Cezayirli Mustafa tabi-i
Manav Musa tabi-i
Tabancacı İslam kalfası
Eyyüb
Tunuslu Mustafa oğlu
Mustafa
Hamza
Helvacı Halil tabi-i Hüseyin ve
Kahveci Sinoplu İsmail ve
Manav Saka Ali
Ahmed
tulumbacı Süleyman
karındaşı tulumbacı
Halil
Kahveci Civelek Ahmed
…Hüseyin beşe şeriki Ahmed ve
Kalaycı seyyid İbrahim
Kahveci Abdi çavuş tabi-
tabi-i Mehmed
i Mehmed
…kalfası Tekfor?
Hasan ve Mehmed ve İbrahim
Uzunyolda kâin dekâkin
Attar Monla Mehmed
Muhallebici Molla Osman
Diğer muhallebici
Osman
Çıkrıkçı İbrahim ve seyyid Halil
Tarakçı Mahmud
Kutucu Mustafa
Takyeci seyyid Mehmed ve diğer
Lüleci Memiş ağa
Çıkrıkçı Hasan
Mehmed
Kahveci Giridi Hacı Halil
Kahveci Hafız Ahmed tabi-i Manav Bostani Mustafa
Mehmed
Attar Ubed ve …
Manav Ayaz ve İbrahim
Manav Monla Osman
Attar Yehuda Yahudi
Kürekci Yorgi
Sebzeci Hasan
Turşucu Ahmed
Kahveci Feyzullah tabi-i
Manav Tahir ve Hasan
Cezayirli Hasan
ve Ahmed
Attar Monla Mehmed
Kahveci Hafız Mehmed
Kahveci Feyzi ağa tabi-i Mazlum
Alemdar
Kahveci Müezzin Monla Abdullah
tabi-i Ali reis
Kürekci ….ve…zımmiler
Bakkal Yorgi
Kahveci Ahmed
Kassab seyyid Osman
Kahveci Mehmed
Kahveci İbrahim çavuş
Kahveci Cezayirli Mustafa
Manav Mehmed tabi-i
tabi-i Ahmed ve Mehmed
Mustafa
Doğramacı Ahmed
Kahveci Çıbıkçı Ali
tabi-i ..Hasan
Kahveci Monla Ömer
Bakkal Yorgi ve Dimitri ve diğer Yorgi Manav yazıcı Hasan ve
Manav Mehmed
Tatar Mahmud
Atar İsmail
Manav Şerbetci Hasan
…Mehmed çırağı
Ahmed ve Mehmed
Manav Hafız Mehme şeriki Tahir
Kahve Emir Halil tabi-i
Kahveci Kulağıkesik
Hasan
Kalaycı usta Mehmed ve Hüseyin ve
Manav seyyid İsmail şeriki
….kahveci oğlu Derviş
Ahmed ve İbrahim
Manav …
İbrahim
Kahveci Monla Ahmed müezzin-i
İplikçi Hamaında Derviş
Hacı Ahmed
cami Emin
İbrahim
mahhalesinde Kahveci
müezzin Halim
Dere mahallesi Yani ve Tutoş ve
Yalnız Bakkal Zato ve
İplikçi Fırunında İbrahim
Dimitri
Todori
ve Süleyman ve Corci ve
Harakil ve Dimitri
Her birileri dekakinlerinde olan adamlarına kefildir
Zincirlikuyuda kâin olan dekâkin
Kahveci imamzâde Veli
Kahveci Yusuf veşe
Kalaycı Ahmed ve Halil
Kassab Alemdar Ali ve Monla
Manav Mustafa
Bakkal Dimo ve Yani ve
…cıvânı Niko
Tanaş
Kahveci Hüseyin çavuş tabi-i
Muhallebici Emin ve Emir
Muhallebici Mehmed ve
Mustafa
Ali
Emir Ali
Kahveci küreci Osman tabi-i iYusuf
Kahveci Tiryaki İsmail
İplikçi Asvader ve
Hacador
Hoşabcı Karalum ve Nikola
Kahveci Ago beşe??
Kestaneci Yusuf
Kahveci yigirmibeş Alemdar
Kahveci kürd Veli
Doğramacı İsmail
Şekerci Hasan
…tulumbacı Mustafa
Kahveci Hacı Abdullah
Kahveci Ahmed
Kassab seyyid Emin ve
Debbağhanede
duhâni …ci Markos ve
Kömürcü Osman ve
Hristo
Hacı Bekir
Nâlband seyyid İbrahim
Yorgancı Hasan
Kahveci Hacı Fazlı
karındaşı İbrahim
Kürkcü Dimitri
Manav Hacı oğlu Mehmed
Kahveci Monla Ahmed
Bakkal Aspolo ve Penayot ve Vasil
Yorgancı seyyid Hacı
Manav seyyid Hasan
Mehmed
Çömlekçi Mehmed ve Hüseyin
Çömlekçi Monla Ahmed
Çömlekçi Ali efendi ve
Selim
Kömürcü Ömer ve İsmail ve Mustafa
Kahveci Uzun Ali
Kömürcü Halil
Manav Yusuf ve Mustafa ve İsmail
Kahveci Hacı Bekir
Terz Ali usta ve oğlu
Mustafa ve İsmail
Kahveci Kapudan zade Mehmed
Kürekci Nikola
Kahvecibaşı
Karakullukçu Bekir beşe
tabi-i Mustafa
Kahveci Karabaş Yunus
Attar Yunus ve Ahmed
Manav Cezayirli
efendi
Pehlivan ve Mehmed
Terzi Mehmed
Cezayirli Hekim Mehmed
Attar seyyid Ali
Attar Sirkecizâde İbrahim kapudan
Çömlekçi Mehmed
…Abdullah kalfası İsmail
ve Mehmed
Manav …Ali ve Mustafa
Kahveci Arnavud Ali
Paçacı Selim ve Ömer
ve Ahmed ve Osman
Attar Salamon Yahudi
Eskici Osman ve diğer
Helvacı Ali ve İsmail ve
Osman
Mehmed ve İbrahim
Manav Sadık ve İbrahim
Attar Musa Yahudi
…ci Kemal
Bakkal Penayot ve Yorgi ve diğer
Leblebici Hamza ve Ali
Kahveci Alemdar İsmail
Aşcı …Yani ve Nikola ve Usteban
Manav seyyid Mustafa
Leblebici İsmail
Bozacı ….Köprülü Mustafa ve
Kahveci Ahmed ve Ali ve
Bakkal Yorgi ve Tanaş
Hüseyin ve …
İbrahim
Manav İlya ve Andreya ve S..
Sebzeci Toma ve Apostol
Penayot ve Kosta
Manav Hüseyin
ve Tanaş ve Nikola ve
diğer Usteban
Kassab Yahya
Kahveci debbağ Ahmed
Helvacı Ömer
Kassab Tahir ve çarıkcı Niko ve diğer
Kahveci tulumbacı Uzun
Kahveci Osman
Niko ve ve Hristo
Mehmed ve diğer
Mehmed
Kahveci Esper
Matbâh Kapusı cıvârında kâin dekâkin
Kömürhane Abdurrahman ağa tabi-i
….Hacador oğlu Manok
Mustafa ve Hasan
Kahveci Osman çavuş
oğlu Arif tabi-i Abdullah
Kahveci Dağlı efendi tabi-i Mehmed
Kahveci …
Kahveci Hacı Mehmed
Kahveci Ahmed tabi-i
tabi-i Abdullah
Mehmed
Kömürcü seyyid Hasan
Kömürcü Ali ağa tabi-i
seyyid Mahmud
Bakkal Yuri kalfası Niko ve Kiryako
…Mustaf kalfası Hüseyin
…ci Hacı tabi-i Eşen ve
Kahveci Kalyoncu
Nikola ve Koti ve Sava
Mustafa beşe
Manav Hasan ve Hacı Halil
Kahveci Mustafa
tabi-i Mustafa
Kahveci Pehlivan
Bıçakcı İbrahim
Tarakçı Mustafa kalfası
İbrahim
Bıçakçı Kalyoncu Feyzi
Tarakçı Mehmed
Kahveci Hasan
Kahveci kürd beşe tabi-i Mehmed ve
Kassab Hasan ve diğer
Sarraf Ertin oğlu
Ahmed
Hasan çarıkçı Sago ve
Magridiç
Dimo ve …
Sarraf Nikos tabi-i Melfon?
Bâb-ı tersanede Abacı …şo
Çıbıkçı Derviş Emin
ve Yahudi Yasef
Kassab Salih ağa ve Ali tabi-i Kigor ve Limoncu Sirkeci Ahmed
Eskici Kalyoncu
Niko
Mehmed
Kulaksız Çarşusında kâin dekâkin
Kahveci Mehmed çavuş
Kalıbcı Hasan kalfası
Tarakçı Ali ve İsmail
Mehmd
Kahveci Kantarcı Hüseyin
Turşucu Ahmed
Kahveci Ali baba
Kahveci Kara Mehmed
Kahveci Selamn ağa
Kahveci Kasım ve Monla
İsmail
Kahveci kürd Mehmed çavuş
Kahveci Bekir
Kahveci Hasan
Kahveci Kara İbrahim
Kassab seyyid Mehmed ve
Kahveci seyyid Salih
..
Terzi Magridiç ve Hacador
Bostani Mustafa
Manav kürd oğlu ve
Kalyoncu Mehmed ve
İsmail
Manav Mustafa
Kahveci Salih
Yağhane ustası Anestaş
Attar Monla Arif ve Mehmed ve
Bakkal Yorgi karındaşı eski
Terzi Mustafa
İbrahim
Niko
Terzi Ohanes
İplikçi Agob
Orta Bakkal Tolbo?
Tabi-i Kotalanyo?
Cami cıvarında Bakkal ustası Yorgi
Degirmancı Manyas tabi-i
Attar ..zade Ahmed ağa
Mersuk? Ve Kaspar
Kahveci Mahmud
Küçük Piyalede vâki dekâkin
Bakkal Todori kalfası Sava ve Petro
Kahveci seyyid Ahmed ve
Kahveci Kara Mustafa
Hacı Mehmed
tabi-i Hüseyin
Kahveci ..suz İbrahiim tabi-i Kuşakcı
Etmekci fırunında Yakomi
Hüseyin
tabi-i Esteradi ve Nikola ve
Yani
Yeni Çeşme’de vâki dekâkin
Kahveci Hacı Mustafa
Kahveci Abdullah
Manav ..ci oğlu Keburg
ve Simon ve M..
Attar Evanes
Öanav …zımmi
Terzi Hacador kalfası
Hacador
Bakkal Dimo kalfası Miço ve Mihal
Yel degirmanı
…da Bakkal Miço ve
mahallesinde Bakkal Yani
Anestaş
Miço Kosta
Kahveci müezzin Monla Mustafa
Kahveci İmam Mustafa
efendi
Aynalı Çeşmede vâki dekâkin
Kahveci Hafız Selamn ve İbrahim ve
Kahveci Sadık tabi-i Hasan
Emin
Kahveci Mustafa
Bakkal Yani kalfası Manok
ve Miço
Piyâle Paşada vâki dekâkin
Kahveci Emin reis
Kahveci Monla İsmail
Kahveci müezzin Monla
Kahveci Monla Ali
Hüseyin
Kahveci Monla Ali oğlu Mehmed
Kahveci Abdullah
Kuşakcı Mahmud beşe
Berber Bekir ağa
Fişenkçi Topal Hüseyin
Bakkal Dino kalfası Miço
ve Nikola
Mahalle-i mezbure degirmânında olan neferât
Yekûn
1 müslim 5 zımmi nefer
Piyale Paşada Baruthanede olan neferat
Yekûn
7 zımmi nefer
Baruthânede üç bâb bekar odalarında Hamalân
Yekûn
13 zımmi nefer
Kışlak önünde Etmekc fırunı neferatları
Yekun
15 zımmi nefer
Degirmancı
Yekun
5 nefer
Kışlak kurbünde Kaymakçı dekâkininde olan zımmiler
Yekûn
4 nefer
Miri…karhânesinde olan Amelehâ
Yekûn
24 nefer Müslim ve zımmi
Lonca Sokağında olan odalarda sâkinân
Bozahane üzerinde olan üç bab
Şeker çavuş arkadaşı
Gazi Mustafa çavuş
odada Arnavud İbrahim beşe
Abdullah ve Emin ve
…cisi Mehmed
arkadaşı Mehmed reis
Mehmed
Köşe Kahvenin üzerinde
Bdurrahman çavuş ve İbrahim çavuş
Ülgünlü Yahya reis
tabi-i Ömer ve Hüseyin
Yahya çavuş ve seyyid
Hüseyin
Loncada Tatar Hasan ve Galoslu
Berber dükkanı üzerinde
Bıçakçı üzerinde
Mustafa ve Uzun Ali tabi-i Mehmed
…cı oğlu Hüseyin çavuş ve
Mehmed çavuş ve Ali
Ahmed beşe
çavuş
Galoslu Ahmed çavuş ve
Yalnız odada Benderli
Tahtâni bir odada ülgünlü Hüseyin
reis ve Bektaş reis
Mehmed çavuş tabi-i
oda başı
Mustafa
Loncada Taşhâne dört bâb odada
Mehmed reis ve Abdullah
Alemdar Hasan ve İbrahim
Arnavud Hüseyin
kapudan ve Ali
Babalı Ahmed ve Mehmed çavuş ve
Selim ve İbrahim
Lüleci üzerinde
Mısırlı Mustafa çavuş
Mısırlı …Mustafa
Kapulı iki odada bıçakçı
Mehmed çavuş
Mustafa çavuş
Loncada üç odada kürd
Selhane karşusında bir
Abdulah ve Anadolulu
odada Tireli İsmail
Hasan reis ve kürd Yusuf
reis
Delibaşı hânında altı bâb odada
Kadri çavuş
Karamürselli Kara Bekir
Debbağ Hüseyin ve
İbrahim
..Kara İbrahim ve Sinoplu Mehmed
Taşkirli Hasan çavuş
Erzurumlu Emir
Mahmud ve Abdullah
Bıçakçı üzerinde iki odada …li
Yüksek kahve üzerinde üç
Kassab üstünde bir
Mustafa ve Akdenizli Memiş ve
bab odada; girildi Pehlivan
odada marangoz
Anadolulu Mehmed
Hasan ve Giridli Mehmed
Osman ve Feyzi ve
ve Hasan, girildi Hasan ve
kahveci Musa
Maraşlı Kara Ali ve
Mehmd, Kazganlı Mustafa
Çavuş
Diğer odalarda
Bıçakçı İbrahim ve Kadri
Mirasyedi Halil ve kürd Hasan
Bolulu Ali reis ve berber
Muhallebici Halil ve
Halil ve …Hasan
Sinoplu Çolak
Kürd Yusuf ve seyyid
Kürd Salih ve baş ağa
Mehmed
çavuş kürd Mehmed
Yekûn (nefer)
Zincirli kuyuda olan fırun degirmanı
21 nefer zımmi
Başhane degirmanı ve fırunı ustaları
17 nefer
Sipah degirmanı neferatı
7 zımmi nefer
Debbağhanede olan degirman
10 nefer zımmi
Çöbcüler degrimanında olan neferat
5 nefer zımmi
Ömerin degirmanı
4 zımmi 2 müslim nefer
Kasım paşada Dereler fırunı
19 nefer
Yahya kethuda fırunında olan neferat
9 zımmi nefer
Yahya kethuda olan dekâkin
1 zımmi 1 müslim nefer
Hamalât
18 müslim
Kasımpaşa iskelesinde arka hamalları
27 müslim
Dereler degirmanında sâkin olan
16 müslim
Armudcu hamamı gülhânında sâkinler
8 müslim
Loncada Emin ağanın hanında
9 müslim
Loncada Bakkal üzerinde sakin olan
9 nefer
Konbar? Hanında sakinler
4 müslim
Humbarahânede sâknler
6 müslim
Dere hamamında Hacı Fazlı…nın üzerinde sakinler
8 müslim
Kulaksız Kolhânında sakinler
9 zımmi
Cumâ bâzarı hânında sâkinler
6 zımmi
Sebil kapusın odalarda sakinler
15 zımmi
Kasım Paşa İskelesi kayıkçıları
Yekun
79 nefer
Tersâne Kayıkçıları
Yekûn
71 nefer
Meyyit İskelesinde Kalafatçı Kışlasında sakin Kayıkçılar
Yekûn
14 nefer
Beyoğlu nâm mahalde Subaşı Konağı tahtında olan dekâkin
Esnaf
Kalfası
Helvacı Hacı
Mehmed ve Hüseyin
Attar Arak
-
Kahveci Mustafa tabi-i Kegork
-
Kahveci Bostani Mehmed tabi-i Hasan
-
Attar Ertin
-
Attar Parsık …
-
Kahveci Sarı Ali tabi-i Hambarsom?
-
Manav Kuzi
Hizmetkarı Nikola
Çıkrıkçı Merahim Yahudi
-
Kürekci …
Şakirdi Evanes
Takkeci …Yahudi şeriki Elis
-
Bakkal Sava ve Vasil ve Esper ve Nikola
-
Manav ve Balıkçı Aleksi
Hizmetkarı Kosta ve Serkiz ve
…
Manav Nikofor
-
Doğramacı Agob
Serupe?
Manav Küçük Hüseyin ve Nikofor
-
Bakkal Nikolaki ve Dimo ve Yorgi
-
Manav Ertin
-
Kahveci Bagdasar
-
Kassab Giridi Hacı Mehmed ve Petro ve ..
-
Abacı Kosta
-
Kahveci Tomas
-
Manav …zımmi
-
Enfiyeci Bedros
-
Attar Kigork
-
Kahveci Papaz oğlu Agob tabi-i Mardoros
-
Kassab Yorgi ve …Lazari
-
Çizmeci …
-
Kassab Yani
-
Kahveci Bogos tabi-i Bendor
-
Bakkal Dimitri
Destegâhdarı Dimitri çırağı
Tanaş
Çukur nâm mahalde ve etrâflarında olan dekâkinler
Esnâf
kalfası
Kahveci subaşı Hasan ağa tabi-i Hasan ve Dimitri ve …
-
Kara Osman beşe tabi-i Mihal
-
Attar Karabet
-
Duhâni Agob
-
Kahveci Kazaroz tabi-i Ertin
-
Kahveci Halil
-
Yağhane-i Tanaş ve ..
-
Attar Vardik?
-
Kahveci Bostani Fettah
-
Kahveci Hacador
-
Bakkal Nikola
Destegahdarı Dimo, Apostoli
Kosta, Tanaş, Penayot ve
Dimitr
Kahveci Evanes tabi-i Bedros
-
Bakkal …
-
Bakkal Nikola ve Dimitri ve Penayot ve Andon ve …
-
Kahveci Çayur??
-
Kahveci Kigork tabi-i Agob ve ..
-
Kahveci Topal … tabi-i İsmail
-
Manav Mustafa
-
Manav Serkiz
Çukur nâm mahalde Kemhâcı esnâfının odaları
Esnaf
Destegâh (adet)
Kalfası
Useb
2
Çabur?
Corciyos
1
Yuseb?
Todori
3
Yorgi ve Noris
Kemhacıoğlu Abraham
3
Ohanes ve Andon ve
Hama
Be..
2
Mihayil ve Ali ve Yusuf
Abdullah
3
..
..
5
Agob ve Kolo ve..
..
5
Gerigor ve …
Andreya
3
İsmail ve Andon ve Corci
Deli Eci oğlu…
4
Andreya ve Kosta ve
Andon
Agob
2
Kalos
Hacador
2
Gabril ve çırağı ..
Corci
2
Osman ve Agob
…de olan Kemhâcı
Esnaf
Biluroğlu Keburk
Destegâh (adet)
2
Kalfası
Ertin ve Hacı İbrahim ve
oğlu Ahmed
Galatalı Aci ..
1
Sahak
Halil Abdullah
2
Yusuf
Yiğitbaşı Hacı Mehmed
4
Andon, Ohanes, Vasil ve
Bedros
Corciyos
1
-
Corci
3
Nikola ve Sarı Andon ve
Karabet
Çukurda olan Kemhâcılar
Esnaf
Destegâh (adet)
Kalfası
Keburk
2
Bedros ve ..
Karaca
2
Vartan
Hacul?
4
…
Ertin
1
-
Useb
3
Evanes
Andreya
3
Ertin ve Useb
İlyas
1
Petro
Yusuf
2
Evanes
Ağa câminde kâin Kemhâcılar
Esnaf
Destegâh (adet)
Kalfası
Corci oğlu Andon
3
Yusuf
Çolak Andon
6
Useb, andon, ve Andon,
ve Yusuf, ve Rabata? ..
Vartan
6
Corci, Nikos
Yusuf
1
Andon
Sakızağacında kâin odalar
Esnaf
Destegâh (adet)
Kalfası
…ci Yusuf
2
Agob
Rüstem
5
Hacok ve Said
Andon
2
-
Ali ağa
6
Conrci, Said, Abdulkadir,
Mehmed ve Yusuf ve ..
Yusuf
1
-
Seyyid Hüseyin oğlu Arif
5
Mehmed ve Nikola ve ..
Murad
1
-
Corci
1
Toma
Bakkal cıvârında olan handa
Esnaf
Destegâh (adet)
Kalfası
İbşar?
2
Simon ve Karalez?
Aci Hristo
1
İlya
Abdullah
1
Corci
Mısırlı Baki
2
Grigor ve ..
Martin oğlu Corci
2
İlya
…
2
Andon ve ..
Abdullah
4
Andon, Useb ve İlya
Birli Hacı oğlu
2
Corci ve diğer Corci
Andon
2
Abdullah
Hacı Mustafa ve İlya
3
Abram ve Andon ve Hacı
Mustafa
Seyyid Mustafa Hanında Sakin
Esnaf
Destegâh (adet)
Kalfası
Bagos
3
Andon ve Useb
Ömer ve Ahmed ve diğer
3
-
Numan ve Petro
2
-
Hacı …
1
-
Andon ve Evanes
2
-
Yusuf ve Mihayil
2
-
İstefan ve Andon
2
-
Mahmud ve …
2
-
Mahul ?
1
-
Andon
1
-
Şişman oğlu Yusuf
3
Andon ve diğer Andon ve
Ahmed
Mihayil
..oğlu
3
Andon ve Corci
Corci
3
Coryanos? Ve ..
Diğer Corci
2
Mihayil
Bâlada mezkûr seyyid Mustafa usta cümle adamlarına vesairleri dahi kezâlik adamlarına kefil
olmalarıyla işbu mahalle şerh verildi

Benzer belgeler