TROMPET SANAT DALI 12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI

Transkript

TROMPET SANAT DALI 12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI
DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ANASANAT DALI
TROMPET SANAT DALI
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI
FARK DERSLERİ MÜFREDATLARI
Konservatuvarlar arası geçiş sınavı için öğrenciler sadece Çalgı Dersi Sınavına
gireceklerdir.
Diğer okullardan gelen adaylar aşağıdaki tüm derslerin sınavlarında başarılı olmak
zorundadır.
Armoni Dersi: Aşağıdaki konu başlıklarını içeren yazılı sınav yapılacaktır.
a-) 3-sesli (beşli) akor çeşitleri (nitelikleri) ile bu akorların Kök pozisyonu, 1. Çevrim ve 2.
Çevrim durumları.
b-) Tonalite içerisindeki dereceler, bu derecelerin isimlendirilmeleri ve şifrelendirilmeleri.
c-) Majör ve minör tonalitelerde, dört-partili (SATB) koro yazısı formatında Kök
pozisyonundaki akorlar ile farklı serimlerde (dar serim - geniş serim) bağlanışların yapılması.
Müzik Tarihi Dersi:
Ortaçağ / Rönesans ve Barok Dönemlere ilişkin aşağıdaki konu başlıklarını içeren yazılı
sınav yapılacaktır.
Çalgılar
Dinsel ve din dışı formlar
Vokal Müzik
Kompozitörler
Müzik sanatının dönemin diğer sanat dallarıyla etkileşimi
Dönemi etkileyen sosyal ve siyasi unsurlar
Korrepetisyon
Adayın Çalgı sınavında seslendirdiği piyano eşlikli parçalardan herhangi birinin piyano eşliği
ile seslendirilmesi
Çalgı – TROMPET:
Gam: - Tüm gamlar. Jüri sınavda 2 adet gam seçecektir
Etüt: 2 ayrı karakterde etüt seçilmelidir
- No: 1, 2, 6.
(14 Karakteristik Etütler J. B. Abran metot)
- No: 4, 7, 8, 9, 13, 21.
(W. Wurm III kitap “40 Etüt”)
- No: 1, 2, 7, 17.
(W. Brandt “34 Etüt” kitabı)
Konçerto veya Konçertino: 1 adet eser seçiniz
- “Konçerto” I bölüm, Mi bemol majör, N. Hummel
- “Konçerto” I bölüm, Mi bemol majör, J. Haydn
Sonat veya Piyanolu Eser: 1 adet eser seçiniz
- “Fantasia Brillante”
J. B. Arban
- “Etüt” No: I Mi bemol minor
W. Scheolokov

Benzer belgeler

TROMPET SANAT DALI 6. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI

TROMPET SANAT DALI 6. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ANASANAT DALI

Detaylı

Obua

Obua üzerinde Bas ve Soprano armonizasyonu. b-) Bas partisinin Kök, 1. Çevrim ve 2. Çevrim akorları ile armonizasyonu. c-) Tüm akora-yabancı (geçit, işleme, basamak, önden-duyurma, gecikme, vb.) sesleri...

Detaylı

12. Sınıf

12. Sınıf DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ANASANAT DALI

Detaylı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Ortaçağ / Rönesans ve Barok Dönemlere ilişkin aşağıdaki konu başlıklarını içeren yazılı sınav yapılacaktır. Çalgılar Dinsel ve din dışı formlar Vokal Müzik Kompozitörler Müzik sanatının dönemin diğ...

Detaylı

11. Sınıf

11. Sınıf DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ANASANAT DALI

Detaylı