A II - Ved Yog

Transkript

A II - Ved Yog
9a;4q: o
qo Et II
I wo
F•t km7r, tiT111 '411/4Reqo it
WB;; slti“ 11r"
Vitt cl!ki&viW r TIRTIT
EKIT G a lffo II
lq,
.:511 trii14 iv mid
111
:
1;14Tzik
fia4.41.
n n
kaffiglittat 74E, g
filk
g43 I :".Tit I ;i7iC2 I igq: I Vita I si
i
th t
* 1‘ I iip%ii4‘i: I Ukii i EF:kSilFc
Eia?Ti ) Ofr.7.1;1149; Trull ( MTV ) Trim
( sirsiLL)
( qtr:i )
- )
( TTNI )Trgt41( fiiz
tS I
trifiln I it'40
Pc41:milicvk I.:5,NPT
( SPaq ) qqf4MITOrtiff;:k
( fi t) tflit
) Wqrllia REWTO
(
( t149: ) WFT41,:rii%"(4 (w )
( %WI ) EEVtlittfLirtigte ( srrit ) TREMs1;77. ( )
) 8 fng•nrI WA' Wei I (
ECU ( Ez1q0
) qvasg-ajlar ( !6TitiTE., ) tij TM"
(
glhh jiff
II E II
4t k4-T
119-1MIT;tiqPilP4 74“4 mrigin
sisvvir:—w ;igv-Ar
4-„,
3,1
mri
€14
1114.
zintriiisawati
nTh*,9 l'I-41-‘111719T T31:1174TTIFit RqT 74.11',711 II 9, it
Bruit—WiT441141'44;T) I qdlsaiiiattit vqrss7.q: Teq
i: itQII
7:11114
riqp711:_"iiT e dI vi7ig 4r:4 14-0
910 ;',7 71411" 1ZTM ) r4 ftqf
CKT74 7P3:t )
••••.e••■
•■
•■
•=1...••■
wket-: 40
iirrq 'Or
R I ;:40 ‘1/49
)
T.K4
14 (
)
( Fig ) mpg URR (
(
)
)
wintrwtft ( ;714 ) q91T
EfihMei Trq w41: )
sifIT kTUT T14 (
)
c311 STqq4 EV4 wiT ( ‘Etrgt()44 gin! wiT 1Iff TTI4
( iqa( )
W11fiti qua ( go4 ) ocK
Tki II {II
1.114T4:—XU ;TFq it qicmi40I irif c»r %NM.
On EFK'fb eaca
ti
t% (kat9.1alr
r:
wricgrrego
ag Agt ttivr zu No
gfh qt* R,Tiffi
iktrkq 1§:;'ElfFq. 9. \i NIKE 5r
P\
;id I 4.1q: 1 9.;RIT I iksaiN I ia3 I ;3/4-7,rk
wq 1 a;1- I rqs414‘I r3/4-#h I ill 13F4 i Rib: I
Ntrq1/4sbit: I IT I qqii FEER tiwk 1 votki‘
qvti:—( ph )
( qtq: ) qtgver qrhq (q=r(
Qf ).11m14 ( fiparri4 )
) Trgrik14147A-glit1 (kgr‘) knit firitITITTff,WT (v-11‘) qviti4(gp) Trtrcit
ciiiiktrfOU,MPTi 7 T I'3!pLk: I Ato
f4litig()
Rtitisqlqiqq4‘( Aqiin)WROff(
) 411Istil‘
94ffro I ago WIRI(
) Et Rztfl7-9qm.14 ( wqt ) qtr;Kum ( iiitrnr) smt
f4R firxrth\w ( =re ( Figt‘)
i71141 wifin
sic t I slo :( I go ?
II
TITMT ( *SUR ) itTnENWIN(, fimiTT‘ wr ( V(Rik:K )
0 S II
NNTS% RiNT f3/4.71N179S1R,
f4g•mkfrn‘ 940n q. I roiltiir Trrn ;.4' .14Patri4 IT4rif*
qmits;.-4.4:Ert I WIT'*•tit Tlik NV "TIT fitilgifiTgilPISVNT;(74 w4th II S II
RIZERNINTIS
Ellq.%%° I k rigtm atriti-gritSMZEhe
144im nit*
nage* TifrfTqh II‘Tfkkil%
EEgittltftkiNT *MTh! %4-atrTra II 11
ii N‘TN
) GiT (T:)stifti T14 giffll RTC 1114 ( 1'44V: )
41414K 411-1 ( no4. )14qtai it 41w
RV( %A it 41T,IT
11144 gT igNITTT q 1 eel ( 14‘111 )
gilt gi i ( 44tq, )
T61 I .1*ii 44 gl'al 31T ging (AEI )
( wtRa )
¶%TT
41/14 (149114 )
( qrkor )
(
) 4ITM
) Ngf4fitii vo ICA
sinf WIN gra it kqi I 1 rAit (
( si4 ) (nig) 14‘14
raikvt qi
ri (ffiEkff...)
wik ( k4R ) 14?,.tq, RBA Tel alit ( 415,) 'uuu TKI1 1
1 4 Isti4;4 stiff ilTcl II g
trvii:-(
16
-44Tai.i.:—wti
Tiff =i g1WWe14litio I
wykki iCka-1 41{. gitIr
fa: Sit eiairriiq! TWIT UK iToa
.amt
atom unit WIT
Pot
16K14
En ;inn sat
Bff iCer 11 R It
101PclIttlaXgi 77° 11
War Sirlea
Fiat nttR
Ii-Tit grO
Wt no II
a'aTR qt
saliq; 40 ? I Tra. n I gri k.9 II
Mt
44r4: Tiiii: I 'Ruff 9:1E14 Tel( Nglit
1.4sar4Ki. ". ur T„IR RE: II k n
sm: 1 9' I Willi 1 W190 I criin'ili1 Rc9T4 I Iiii I
TART: I Ra: I RIM I EiT114 I Elsa:' 1 14 1 calk 1
rwasslizi
: 1 wt? I ;2.41. I Uill 1 7T1: II 4 II
tKii:—( :1T7: )'IS TITTITMI :EAtfitcr mrw4 u: ( w )
gw. ( urw ) ujiirk 1 VW Iffiiiwro 1 Asia $), I t 1 ( TviTT)
TTIFI4p7k4ifff WI* ( ViT(ITT ) TiT7-91TPTIWPITVtheEI
( RON. ) r KT.WTin' ( IITITL ) smurti filtrwtww i ;rift
altk34:44 wit ( *iii: ) igrwtititi€0.: ( ur.tr: ) wErntkiliTc54&141-4i: ( am ) lira (WM- )-64TREEnt* ( TINT: )
TRilthniFf ( a )r4ffur-k( gift ) TV ( (kkaTq:) kliTITq3144 TITTTIM:( %:474 ) AZR ( nwr ) umt 1# ( TarTIK)
ITS Nwrtww.fri. Efirrutrw;:k ( nr: ) II k II
filifff;:i wtu TITRIFTIT cli.taiificil:
gpt4En—fie'
cDITT IREti tut nthAi. -EKT•RT1% NMI% IIITIkTrt.n Till
litIll: TIMI
,* TIT: TIVIT 1:1714RTqTRTvilth Fyn fiRntg:
Inviiiur rim atitwil 44 In II k U
.
%Tigliv—aqw niqrzup I tiqi tRits•cill flieTtifiVngeinftell Ri v14141,Tik Wu tint: ER4T Nitti fill* I:9wnitTerfFew firrafq ukallw MITA TIIITSTIffTfilWrIT
TITTITTlet 311911kifi vIT‘T IltIkIT11-4 IltlEf TITITTI‘.: FRITTIII;iff TTITI CO: Ta4TITAIIIIROATIW Wilk 11 3 II
elli'wt: wr* E I wto
=k
I Fit. Q
II
TIT4:—.ik ( wi4 ) 7,4 NIT q NMI\ "iiiVITHFIT (mil: )
WIlt €i 1till4Iff ••IwII ( slit-4T ) ikTil 4 (TT,TIT))1,14 iT
WIT
(
-R ) Ti94 1-1 4 iTtm v5T ( trifkitil ) waik9. 4' 10T9- if
ISIRT 414 (fin& ) Mit IfilkI114
%nark itil it ( ii9T4 ) stiff-
€1;4fl iffT TrIt ( Tint ) IfIRITITT ( trAIN ) Riff T14 itut
VI41 it NUR %TIM % ( qT ) ITS ii Ipiff IQ ( qg ) 7 fkm
41ffT % PITT it ( ITT:) sun il TT ii-Zt 1 ( veil ) gniq jT vi
euri %,'NT TIT TT9T % lit
g4 if rf-m. 31 ( fkrl'il ) i-1/2T;ffT
Ivl
€Z i?IT ( Iltilff ) ;niTztTlfi ihil i. ; firiM flITIZI II k ii
Ni1914:–gq Ti7q ii araw,c30 stR EVITTI5io 15H1 tRilmr. Ell 714
441 361R q1 aE ;Iti ‘Ifft 44 VT% 41 14Mg 4 ;1(1 wirai 44 cithNT( wig:\ 14gt. wa 3TTI1 Wil ZT 4I fatailik wriq of K'14( ItTRIII !
WM t'44 cur Tamil 4 klgitlq Klyi wr muff Eli fl finfira
eiti4 iii7 ii S:K9' '4 Erreil 4 -WT, aim 3WT k Tilt q-) gig Ti.fft
al i'$:H ailZ Az! %ft 41 grit fit gm FF4:4 "0 zi4 wfftqiiii
44 mTivrkt wq
q 4 i'w ‘1411k it 4leir 4€4 CITikl ¶KM ( .
;414 ir dint fah k5, 4 WA 41144,41171 UPI 4 WIFI, it gRuf €6KM
II 4 II
TIRNE iiriutigFao II
N‹ Iff lixtn 31R Cqn -i ;:tqf eFt 340 ii
1
IT t
Tr5.:iff UT 1-11;aTif 4: Rkiii gRI
'ri
cfftfi I ref 4 q'Fli
c -kliaT
. kicii_q alifisT,R,P1
1 11.4INIPT II g II
¶7k: 40 k 1 %to T R I ‘1,0 cc9 II
t1/49
!Ft i ‘414;:nti I WI 1 FIFIT1‘ I .
it79P1/2 1 vita! fikir-a.: I
I Mtffti I
•
wg I !ff, 19x114 1 st I aqm 1 sstiki a g II
ti: I
I Va &t !
Er: ).pgAsEr: (
ft) litTintipk RT (1r4kil )
71-7T17 ( &T) Ii11711.7 ( 1R7791:k ) B74 alT(1c7i WAIT(ti:) ( TR:111' ) qt7knyytk.
VE$1 * qr ( WIT) TriT7R1
( Itnulgo gr4 tr4T gt I 7TiTek 7117To 1174 0 t I
(9orr) FregikvatrrEREr 491.4aEnEr 7MP1 Wr (
)
) ;Kan: ( 7.7107 ) Intern ( WM' ) 5fEnTrif
) 9'7
crral ) ‘3747717ff: (V1T) 1177-7.t (
17 ) 01171;371114:47RTln ( n) R iE ( 77M )
( 7C1
1 CITIM1TITIVilf7q. 7r€47‘4177gi4fflInlifkk11
•
( n1-41 ) nat7PT II V II
(
9spvp—TIT algttit FRI-41(7791U WITRP1M74.1r4t
TITTT12-7i 71 kn. 71n11.7 I IT Wt WTTSITM
gcnmvir 7nyw 177fffm. I met 1:R4 MT: tiqq;9T•
qW;ffTrilrfi1T7k7 WITT* 57117 TITA90FT II ' II
1-11114:-W7 ; .1714* I W1 WP1kiltiTikkOrilizr
7717111W147Mtnit TrrIfirmT9T.EUP:rit en In.RT
Rinnnt -4413/4d krwq7h
II II
trrixt-( Er: ) ir gym (
MIT fkgM
)
finIn TWT ( nff9R ) f9719. 8n 7TRINTT TT WIT'iln
) T ( ntIPT ) 1Tfti 1r4714 7Tit Td aT
) 71191 (
(
(fiffl.
71T11)1) ‘1711
(%111181q. ) TIM %Tilt 6 ( 11)
MC
ellaiF‘t vio t I Tio V I 9'0 t ? II
ill alitti ( WIT ) THql il ( Uri;ff: ) fiq% T .4 IT/ ( RITN) Am
tiqii wrik 41 it ( 1479Pq ) ilPq Tro% Ti'A i i'Mkg rfflii (ftiiNIK r ( riggiq ) ab‘l I ( WT‘ ) ITT ** Oa ( ‘k ) 341 i Nit
19. uN sim it4 .'i II W II
c
-4719pkv—A.
R 41;7 ii k'Stir4o I act') rignq til TRITWT wil e4rM qr Agrivi em flon i3tT east sstrER4i ;I AR1 U,K4- RIR e.rlilaitrti II V It
lit7qfigITTITT 310 It
olw gmeis Ti; -g 4 i74K ark 141ff, eifla" ;1. will qir quiR ib/ir it II
14 ulf 4M
14'1-11110*-419" 51'W Riff
rificirea: I NMTql qii NWT: kita
iRT: #1114 945: n I( Il n II
Ti 14:
I TifigIT I 37 I
\
I (1a,..Sti I i1R4
51.5RT: I 3-ff I su-SFJ3 I %IT ff RR I N19: I sprq9 {
1 iik4swittar: I 911.541 1 N'iTi: 14mi I 9T:11Y,1It %II
ER1°-11:—( f3/4) fkkruit ( ti: ) Mriftqlr (4111 ( gk9 ) Rrerti.q.ffifiiiim .14;?,13 7iz4t1171.Tail I 4'M-7TIA.
xiqmo 1 Ado d I$ 1 ( TIAI )14 ,71fjEllAilik ( Rte4T )
RFEFT ( 7' ) srfq ( smr: ) Rtsfqgr: ( an ) wiir (ncil)
ZIPIT ►ir q'T ST11,77.A. hti ( wr-n: ) wzir ( kit: )Tint‘wiffy
WWII aT ( virila%) 3:11QTRi 77Rt ¶T ( q.14 ) Itrkiiillith
at gr ( f3/411q9: ) 1174Z4CITTIFf ki: ( wiTg ) liTitrq
514v 4° t livio kiR I V c9
inrmr%wni t Riff4OTITTIFT 0 I Mt° !I te I (
)
4741 finthr: ( ORM ) RTEMET* ff WI ( `11%: ) W4on
II 9 11
spvnest grnyTT
911 Tif Tirtign 41E743 WRT
TWART;r9TgraTikkiistft TIX4 sr7r
clifEt ri mt* ey: I
Nittrfriffjgf7R441* I ri
tiefEttIsta, II II II
14111114:—InW st:lititcfriTio I 41avtitilsmveneim.erg tTigiritginn;iin aT sr7mi ZEITC17 4-RsT9qk pan aTrosiTrifti EETeettl flick trtlitcfri
finfith
ftkpnr
kyrI\ firfiran ;gtnntirr 4n trwfirffeER II 4
11
nrinrnmffrEtrklin72712'nflarnikFrI4Fr 7,4WirriiR
TiTIRTEMIM kftnritivr, II
‘14
Ttnil\tElfget
RTIMI II
( 41u: ) 4113 gik
grit ( ORM )
sin
(ffirg) .44 ITT RT irgrn 144 rgcr ffig r ( WTI )1E0
(
) of refit i
at Ing41( ntirm )kik%11' fits (
) nrr t4Rin infin nig fl %TIT Tti volt i (
)
rIM (
) rat! EFT
5114TIZI scat L er (
(mu )
wnicr ;14 nret 4 it (
) 11%zt '4 ninrn riff ( 3a )
( Innnta: ) Iner Tug a% (
) 11'4 MT AN** drat
(
) nfilln F,%
nnr ( %intik ) Rim nr afr fi nnr 4 RRI
Eit *IRIS FEKfff 3if
TER Tit In II
TIM
lit
WT914:-Wir ate r it t
Wrindo t T9tql
eirSiiigtt util wv irrifk unil a SMT it Pqnn ibTffr.1:'mem
tk
wit two IwoXIdo ts n
ao
ksiq
$ri qqt(34r WAK A511% Waif if Stria 7141 4 4g.t5aRI
jiff e6K g4t w(4 A4
mvil
1144' go: 4uttn
wir n n
6144R
wg R.7 It iAqK eITIE431 ea( 47ff
-1 Et IRI4 §t ilTIR 71441 q11511 II
EI ci,4 1,0
flit II
45 (1kR341 (-1.7 SDK
ti5ViqkT4Trilitglt9TM97Fr UTWIUMTkif‘f4:
147TwiriE:1 s fl
witTRIgai It
trT 3rE3tg: iraR: Fit: II
gq. aar Crulf3/490 0
PfK 4 i,eu 41K 14,r, a1lia tfiit rIn4t4
41/TEWiellit4 4459:
;Iirrilk I till'
1:0..qt III
Iva
rwo
II
PTIPT411...
14C4tit lift*
n
sthttR I ai i fng t I TT I vrql: I ex9:
t
I vErrii,
t9L I Ea,
t gr‘ 14I
IIIRTR I Fili-SM II t 11
t
bilm‘) mittwi T;R(Itt )Tirtiltit (Pum()
) g4t thttit
ftqrk ) ntn-twFrak (
%trfTikr-411e1T, K93: I (PITT) PTTERRIMk I
(fit-ITT )
r41
.4
gC rugithei: swig: grifivfireq;:r:
%AI: 40 k 'so tk 9,0 cc II
thingcrinct,( :TIN‘) EIMERIVESTER. Crktrqnk ( fit )
%crifittimpTii% 4:14iilfed ( wit )
fieireuW( wieFk ■
WX4 (7%:) %IWIL
( tivr ) 4: ( 7WTIT) WiTRIWTWt
( RtiatWIR )Ritcfri% (11W‘)"444A( k‘W: )
791 II t II
zr19 ( kEimPT ) Ant Rtv ( riletTEU
Zpiq:—Treit Vita: 3311WIT.WitiT 144 viTnRimi
gTik‘trt firia4 WT WiWKIFeiTT Mat WfWeatifir Wittrifti:41 pal` likt II t II
rEIT‘t
3t1414:-V5r 14131T4 a I Wft 010FT/IINIT;in4ifi1
VarifilinlaTert 43E61% viti1;1kEEFT44-Tft‘f011# rig
Rjrn II t II
) it ( 'err: ) WITM dT 4igLa Ti4 Rigt
( 41111ff,) git44! %TAT IWE RitzT ( 1011) stvg f14 al* tRil( TIWI‘ ) nitqi irk sfk ( TtiTV )
nT ar 14w
) *Tra ffqT (
P114't (
) ITTZ gig En4 ar14 910
a4fit (4114) witKK9 aT flUTT tETfft I 91 ( 14111)
i
) flq (
Ala (
) f4P1
ttc) RIME
Trip (1a:) krol ljqtr% ( Tiftfit ) r it ER ircT (
FOT‘ witieq kkini it TIM ilk II t II
.71i1971:-(
Nov
fL srti'ff einm
it sin €14 fir uiru R(I
Agar
Est ea quitti
eiFffr 11 e 11
tint pqa II
(fit wirginT *wr
wrik4 1I4
Et Tao 11
TF-R
earaar ar
5zrasR
gier
ER
VAT: Sie ? I ISO U I ‘o t R II
giN4gt: 1114;ff 1441 k! 4 914 w4 RiFkil
aTrraiii: It R II
1
Iff, I 9: I 144T I wg‘
1 rrgai 1 T'
Ti 1 wig I rack: t rat-4qt: 1 Ri;19 1 14;ii 1 - a.skwil 1
4I TE9 I frii.- ff: I w/.4‘ t tit II R n
Sig I
IN.
"11
q‘14:-( wn) ww;Pink ( T1 ) 7ef ( 4 ) na. nmar
( fim4 ) wimps,: ( wl‘ ) smut* wa qr ( 7,97-6 ) silmfm
itgrh Err ( krswr9L ) wrrrTatwriccit ITTMMT7TI: ( tIA )
4 ( kw ) writsat ( in.: ) TrEwrI4qm14fttitfig: ( 7i4n
Er: ) isrfkwrin. u%zr: ( wa;ff ) 44;4 ( k3/4 ) oTi
( k-4742: ) k‘Fr 'Mg: ( RIR ) tretill ( wins:k) Tr-1ER
( Winn ) FITIETEPK: ( W119‘ )TR-InniSMITektrqdkRIT
( 74: ) wrqt€: silltiar; H R II
spqq:-4 kw Migekr4T is-4174TRITEE tlit (04 TR
MAEXT: Fi4;q1 fiwtfr 7'4: 69;T9( 4. kmzEi5Fd MR 7,117-9
if qi9rni4 '47;9 ilenth Fig' iiqwTRimui sariq
Illtirfl II R II
lit414:-Wit riTvIT: W(iiik4e111kTiftssWIV31-49'
OMT EctqclITITRI4974 strgiiiwnehrk ii t H
trqt4:-it ( k9. ) cirritmt I wig V WWI Tri‘ ( zi‘ ) €1
( Rik) B (7(r413I: ) Ilikliff 1i% ( R971: ) Ttfc fiqff fOr‘ 4tri
(lei° Infilv4 Tit gill ( wffit‘) qiittiqtff k 4or 4 (4) sag
11;a: tio R 1 wo Pk I Et° ka II
4
%(kgilik)fkritt Riff ma ¶T4 RT4 ( wn) !A OR pi ( ma ) lifqq
wq5ff t4rt it 10 ( z‘pa. stiff 4 int wi 4 ( %ilk ) qm
nil( ( qmm ) inq w‘Vif 44 ( !um ) R.:Tit ( 419; ) 4--igtTek
gintwr iqqim 9%4 ( %irk) pT it %/Rim ( W‘ ) if ;Ti in
EA sIIN if II R II
-41-414:-pri qthw 41 WTIV9T Err ertkriTuR c (km WiTWK
%AK ERTI14 I ger if AIR Rii if Erc4- II R ii
aqval gicknikr-go II
REK 4 iqk viii r!gi
it Z qg No II
%aei. dif414qtqfick
stiffili T''. I q9 :4 rwrtilq14 RR:11 9.0 r9r47qR 44 ktifg 11 k 11
%fffzi WO
wfffil I ird: .1 graf4 11E4: I iikgswig: I
140 1 wraiii I ww: I Tr: 1 gvili 1 qtnik 1 q: 1 91 1
4 I figgefiq, I witi I kanik I
Tao& I
atrm n 1 0
Emitip—( sismEr ) Timm IIIMIWTET WTVITFRW: WTPITPT WT ( iTWT: ) iitEiTh bIri sit Wfilcrl7k EIEWRIgkRifh ( ROM)
tiffh: ) wirqn:A ( fisqTs: ) 1k4
434RTSLIIITTRIFT WT (&4) vi ( wqtrii ) MTviTfW WiTRE
( 'WY: ) W4frn ( 4: ) ( gutIT ) fsaTICTWEIW ta:igny*Igwrir( twoP) rii limit gmmL( q: ) ( WT ) WW1791( 'A )
Tit ii ( itivreK ) mull nit* wtk ( Si ) n‘TF;(4 ((Wit"e41) VIWITT‘ ( TAIT ) IZT,EPTIiIrtwWR ( qtrfq ) kit 113 It
fWg‘triWrifauT TIMMY (
E.V
siiIiI: we
I wo
I go kk II
wfmtp—ii.47qkw i47,7RT 1*14 litiT: 311%Efik 519991
virchii7iTsa8T *talk Kral-4M ir grim mit 11"4117TWT fitgfitsgtiFt qt,T.: I rimnftirt gvEi quaraft mmErktmittTMIL I rifill*Miih Ivi 1911t Tk1TU.,E11 Kg' 974*19119 'It11Pfifik 'fit TR; T1'99* kit II A II
3int4; -if st itiTT*0 I rtnEh4fRETTT9'WEIT 143T 7;17
mrt-Ittrfe%kftrii.gr-qt k31 ¶ krwrth I qvrtmilti km554'4 ttnItiiik I Rfnialek %dour 1W end krek it
ken: mit kTrrikkreigitriff, q#4 41 Er 7.hvtir wan
it'4li3/419 cgT cl7W191 W4FiriT Wt;i9ttlfi:Ifk Ii1413111:k 11 A II
9qT1711-491:1 9199 91 Iii‘ %OR ii ( f3/414 ) WW (sign )
sly( 'KR file q C rtgr it tuft t i algtiv it rug 14'4 if
( qmq ) TIM F99t19191 TM!' %I ( 4114: ) 41T9T Tiff ( rilfit )
RT 9:111 911:1 ii41i gR %I WIM4 %‘1 it ( 31/9W ) %Wit 9919
IT Elf9 % 914 91919 f3/49R 419 ( WItle# ) ;IIPTSPF *14.1 it
( TIT,: ) V°41 ( 9: ) 7494%9 991 Ntri et ( vizi‘) illkicilRRT 94 111411T ging k 1-44 ( mig) ki 91 311* 1191Z1%1
1 41 ) WI ( Nitfgrq,) g► iR ;Tang ( 4 ) .4k Wit ( fmg)
arrwl !El 91 q1E it fkiTT "ea ( tl'i ) C191* Nil s1T11 (Klink )
1191tIll'k gq tei ( qtr“ ) (APT II k II
vil
wretr4:-tit im II l'Enic) I ;wit wl itRT MIRRT nifkiiki
‘‘Rt ii RRI Wic TTTRI if TO 41 %SI HMI RI B! 0 RR(
WPM ii ART 311.44 ill (OM th.4 lit ‘144 RC ilti€641 I A !Ti Ff TM
64 'lb RIM gut 1TK 41 Raiff i r thWEWT I th (3/49i,1K iln !WTI' still
t, q.:(1 itif
crtm Til ir /gni k;nw9-1.* WitOffgraRir 1:rm €6Ka i
& wail WI -i II ‘ II
EFT ifiWTZ 4
1
•lliikl 40 t Iwo rk I
a4EtiT
iginntairtra
tio c n -
EX
II
flit If vluzliTi OK Icgr 1154 jr i; (k0 it
ffi rff441 14aleTki
4‘10TIIT I IsU;g kali
kilW;;liRt 1141-
itrnfffTi 4'mha-
14kk41. II g ii
iiRi 1 tr4.54 .: 1 Rilt I 9:13/4fer 1 R: 1 kg 1 ,1 1
WIRTI:1 1 44: I TEittluct I isvi I ii: I litilgt I fflir I
gi: I %A.% 11 a a
qm4:_( aim ) 1MT ( (49T1: ) kg;151 VIRTEkti
fiti I NIRW I EA: I
( WIT: ) fiTiffetil Rguicrt ( VITA) TRIT4 (ti: ) Ilialg[
( Flirt) lira. ( g ) gm: ( WTTITTL ) 117TRII:k ( 'Tin: ) int
RIM ( TziTTEIR ) TFIEFISSITTTRWRIMIT ( Ir41179 ) 315Siwi I
%IV ToTerfil\WITR47‘Tk I ( ill: ) PITITIkiTth ITtiTT7WIfitch{
( ('TI ) IzIrftfi silfzir ( nqa ) RIVRT4% ;OR% ( Mk ) TIMn4 ( 7TR-4 ) ( 41: ) ‘117414: ( 0: ) fivarniimmulth0: ( IVI: ) Wird: I l40 C I 4 I ilinefftl4WIIriretT
VIRE•WI I WV f 191KRT0 g 1 4 II V II
WP-91R—*IT (*nil rilifrIT4 Twilult if FITSCEIT kl' WIElf
trfirtTRTI
ntrnwt riMiiikti k yr:pi Otitlitx: cm n
Ira Mit ith fi#FITTEPPIT '43‘71.7
kni OM rei g 7TRff 11 13 it
qk cdirsurcn fer
€k
%A T: sr* t I wo X I 70 t7 II
VIM( 4:—RgIssiT;q1;4 RRaTil TNINTFIni: kiribi
T•IFNI RfffRTITRThqffsti‘ II V 11
rigt4:-5t ( Arin: ) Riw 19ff (gig ) 99 ( SitA )
R;IIR 4 ( TtaTTR ) Rugssil STIR qief Tr ( itqf ) a
t grgri (CI: )
q‘ j7 Tgigc9 wilq ( quntik ) fq qwsii TT ( tric4: ) trigq€Efq
qimr % 1 ( qwr ) vcrq sulk gqii el Titff mqqt% ( A: ) srlq.
( : ) iqTrt fuvr Trilq qgui sulk Vigil % Rig ( ffq,,q, ) RtecT
q qiinqt:4 17 ( 617: ) 7TRT ( kq: ) Rm. itTmt 414 %:.
fOIR wI4 g gq ilq 4'fr ii ( iliq-7?:Fff ) slre sicl itvt %il
(T4 ) RIK VI Rq limit ir ( g ) qiig ( Rtql ) %Fa' 3MT
Wit II V II
vintr4:-Tignzil EA al. a. 1 re.* # K f q K r# W Cr 1511It K
it
*1ST W1RTi (k(FIK BuRFT
Will Rtingl
iiii II v II
gqfth Olcsuriqt=go il
NK
4 9:4 Olati cfp4 Vek 4it
Trti,ffc : tiqt:
ii. va. fito 11
Til 49.--a 4tErr-il
gitt7,1M4: 1 1k TN' 9lturin:
aiktr
lEg: Fritg
II eft II IR II
.
m.t9:1141/44Pir:
Rg: 1 4 1 lqt: 1 wlii 1 3q;44 1 alck 1 4 1
Wcti I M41:k I ITiFi:
sy: 1 WO I
1 RI nth Iihrlq 1 %-i: 1 7.
I qsai: I Iiiffr: Ini, 11 tk a
wviv 40 t I si o tR I R c= II
8■
9
) 7RTM (w) ;111 ( awn) strTRT:
tKtti:-(
anfq4 AmIT1111#1# ffTi 9 niTqn if En I fi‘o t I
ti i 4T ( itan) iirn-MTR( 3itliq)
( sEgt )
( ) rigtqp ( 1TM ) 71T(INITVEMTP7 ql ( UTTR)
) fititrwrZi (
WIT ( qint: )
(
) 'PTT(*
( streirl ) fgetwerfk (IT: ) fiq'TK ( aCq: ) Wit tectWilk 'i Ft: (
( WTWrk )
REIKark ( ) Aftt64611 (11:011 ) 3cRTITTE:
Rrtifr WI ITqRRT ar 17MTIRT EfT I f-4° Si I Si I 1 II
si;Tva
Cli
infir BTTQZ
1;49 i lir
Pi k(w T:141iTeh: 44411:1: Cit II
Ethef-
m4'14—'4:151 kiiitIRT*flet-74%ntiiii7EITTEITTITITm44 on! wfrir9Ft fifirdit Ty-4 Intl; kiWitT% Writ f-STliAliFEITikiiiiiRT %fire?* SIMII:1114 I nER149T-Ri.
II
4
. 441'7‘ II
TaingtalffirrfElti3/4n!irl TIM:F*4 OW
4nik“itik• 4144-ant{ ti
TFTIWT Fan* Fit* .kkrit ¶Thn
I
wii
) si' gar T 1(11A
) it (
WIr:4:---(
(
) g T (r ) grlIff ( WV( ) wr) PRal I (
*iv 41 k:Rwt ifT ( viRik ) itlrl it ( itcfg ) ril k ;341
) aka %Twit
0i
(
) Riff4TUT (
.4t ( Ivy ) wit
( 641114 )
) qtR
(
)
9TETIEFif 911T ( 91% )
fIcETT EFT SIR (
tl
1R14.4
it4
tai
%I t
1 92.°
Rik! )
II us II
-47t414:—‘ff
TIT, a WOE 7141 CT
153tR
Ti;:q
II
I ;to
3gTTl23o I R16 al f
mik,1
im T.1 Bilw 917'4 1-4T rii T9E4 Ebl
411 WIT Tr iiflT7 I 1
jafivifir iTtik
14R1 Nth FIT /I r t11-4 ¶Tit Rgej th
kl-Wdl‘Utei
aTtgr vi)( N-kInal WA TT
5;14571 44 II K II
4cr tr7 i'):K 'alktK
Tri fir 4014 1.4
qq ‘rt4
ail qa R14
thifa-Tti ft 41C(4 II
ziq st7t430 ff,7 etR 9p4at 44 tring ~aT1 II
Wkr 4R4m RwEritnrgq Tffifq
tRIUT Safer I
WriffORT I Q 7T is I 7(1 k MIFif-*E: I s i!`tw,,vii%: I c‘
IOW eFFEkfpq: I MATT: PIT: II
W1Ta cJ'31T3Qo II
elq 3ma34 T17
i ¶ STtlitiFq
BTRFIT
4 Ritii
7ttat
wr
Fpg: I Pltrwg
ffii.qt wqj
ff
II 9 II
3% 19' I 7R: I EMT:
4-14 fiNsi9• ram 9.1 -4411111:
qa3y 114:
Rqr II
trnt: Off
PIT: qlfTql
N41 ff \T-Fiifrt:
1F1l irTAFit
"k
I Rat I V:
,Firrt4
stsmia:
nQ
Tilt I
II
tio E I arc ER I !To
CT:) grhigIK KR: (5T 7twaK ) sit.9%;
vi.:) .r: iai.q. Tit kwirailk writ tsf; I( R ) fa ( MT: )
(
)cile*TITIA: I W51. iltromo Tin fit: I
qviTp-nr
Tiqt tie"? firliq itirkuati (crritit ) corrnswf4 mark Tv
(
( few: ) SMPEIT ( )
) .41(tt: (qt )
k:1491 ( 3:171ff: ) ITI*WIF7111 WFNT ) !TWIT TiPTIT IT ( silt
■
9I R I tkv II J1'
q) 11411T 1 Wig q-41q
1 19ttnlarvir 0
OttIKRTikT-Mq: 1 (3a:) gfkatti: ( itqlifTg) firrTIT
) q'x'491 (
( A91 ) Wfv1PTEE: (
) sitiff 11 t 11
WIEUT 3Qr 71T1 4€1. •rsg: sivgt‘ girt
14w: ffeit41 ,711114& wit stwpr: sfiT-11
ci term Envi -444(4 tr qq• Fraiasq: It t 11
kqlgt
viTqpi:—wsr
Wialf04
?jig 14RT fiWR 77qh I all wfrirka: firliTur4f4virkinitTintli f4qi T:TT4, TIRMTbiT aPPI tin II / It
974 (
) 11191Tiq
49:r % (
)
strq 14;m qgt q ( ) T.4T9 (ITW: ) ariTiatffAg ( vlgiqR)
( fkgs )
( qqt: ) sigh ikon it gin (
)
)
sKTqt it ( Wit+ ) 11,441 ir still fQ ( VITR: )
tTaTa ( 9it )
( Tara: ) RITTA Uttlq (
) 371;
gib at %Tit % qlq
( kgrmik ) rip* ( aq: ) gq
pq Lic-A glut Ri Mimi I q i( fwat) tip.* iTql ( w/q ) f141 3f1 %T [email protected] rig
ECi ? II
•ifiqp?/:--wq jig isq
gctiii4wrt k—rvartfi
4.1 Twit ikiK R4.1 ilei6ffif girt Nett R cq FIT filth Bak ikgri enr
%lei% itairr /.4 14qt iw Nrit gq ur ii j of at II t 11
?co
qu3/4c: wo t 111o u I go tk ii
affikri iiTkril -43111490
TREK as. filiK 'tit it int Iwo II
II
44i aTtglaTiiffil'71ffig4 Tii-Ri
III Neill I
rn- •
**4 9. .04 WS ki74:1E1
rffgt Tat atit*
- II R II
.4.41:
%
WEEP I Wiriff: I 14-571R‘ I Ti: I
I
isMITT{ I fg14 1 r! 11q 1 14 I 9' I ii: I 52.1.50: 1
9ff I Wr4 I 14349; I m: I nip II i 11
(K14:-( 4VT: ) TTREEK I ion TR 11/2.4TIRRT0 I Air°
I (sin: ) ingtr*R: ( wfM0 wfiRfig VingEnkft:
U
( (47iR) Tliknr sw+TRK (3,F7:) S74114WTEP% (R )
fet ( TITRIR ) iiRRTI% I Rig. vitrimik ea. 41-1474# Rif
Ektitil wri.41Ficirl.lithsiit e;k1 ( qrtzr ) f411-031WR 11451
titItINITIPEffiii iiii: I ( ITIt4TIT ) Slitt911:{ I RiFilifoRTRT 0 i
f4Eto R I ■
9 I (v74 )gibffis: kR.R414 (R) Ti' ( ivi: )t4TatEra ( wrg&: ) wirgrrintir: I sP5I 47 MilIgeTZMTITFT V'triga! I ( ETA) ( ti*) triftEll: ( ficfn: ) 1477T.( MC )
frffirg ( Vlitt ) Ilk I #Prink ragTo I IA Eta 4 18 II R II
Wm!:-Tribigistrcri Tligla:14 74 it eit w 4v7T Trull
cRisur fit/‘Rt 7irsit MR TITO: kiliTtli gar irtsM.I f3/47T477ffimliwitzt E14-4 ki. Tett iitatEr: II z. II
qii4V 4a
1 WO n I ‘1,0
7(41414:—‘414;rmip I
‘a II
to!
k ;IgislIT MIT iTO InTPTTi
fiRWTft -4-141ek WhI 7,AitrEcenTi:
krinmikg livint: RAT%sTglqiii zet eit‘lakattnii ii
%MT 9 figrrmq: q4n
tlIT4I-R4 Arta if Tin FT it (;iltuff,) Mit k( Twt)
cyT k ctifff is ( 9' ). cltiM ( 714 ) nif ii wi. ictg4 itltr 99
ii ( itw: ) ;ltd tie* alb et 1 if i RITIR (.4g11: ) tei ITIRI%
( wITTI: ) lilt Kleiff ( PIIIT: ) CRINIf ( filVT‘ ) TIC V iT9ITT
( /il* ) rfT li ( wa: ) IRM Tif4 9TMT ( WIlti; ) siicaR
VA' zitnt WIT % qm if ( ATM: ) fOiff (r471R4,.) fig Act c
wrig %Tffir awn ( waq: ) iiiitff it qFzi IIIIRIPETkri if 1W
8111xIT it
eff TI. Ri ilqR VU II R II
IITTell4:-te iffw if awn* I k ngEin gq n'Irif IA wrikii (4
thir filwl wr itff as slat Za eq it frk4 kffr t Itit f3/4I1 Tint cm
fp 3trist0 i‘tkrt t'4 10 Em ii. •31-fi7ni1if 414 ik Rut if watatt
q if sztitT ilE4( tuggiff lir '1! eig
Rna. ;Duck gq en ir TN of
11114
wkur 'k VI
41'1 i141. ii
WIT wit if
S it
gff: wirr Papa* II
fitK riv‘kw ii pit 1143 II
,.tit
ff
aft Wait Iillii ait
q afth.
Rif
t Rffi(q I Rgim till iffllf kiisiMf
3?'tiaglikk11;z1z11: II k II
q/: 1 w Miff: I Mi: 1 lila I Wit IR I SIOT: I
sal t t
t3 to I
fi I
I sr* V I 90 kk H
ffifiFk I
13/44:
I 1564: 1
RS-
441: I Sniff: I i4SRit I 19k9i1ei I WkErt: II k II
9T14:—( a9t: ) fitStift9f titRliT9t (a) a ( MTR;)
(WW: ) TWEIPT: I %RV ill 9in14TIWEteinTtitit
) %TM ( ) !9( 419: ) tik;M:
(
ta')
SP99: I (
( fARr: ) 1:17T: (
( RAT: ) 97t: (
) fitilEttrz ( FITft‘ ) 1;:k9TR:P9TT;*
) 9: ( 1$1-* ) %Pc91:9 sl7t.A91:9
;mini* rtit9 ( Mc*: ) 47.1:44:igth: (critnt ) Turi14pu91: ( 911:9: ) 4T4T !et 414-7: FrgTx4: k4F4T ) kErio
Rstsit itsrminTRi. 9T '4194Ift ( 199114 ) kzt4iikt
4R4r4qrk II k
14r -6
)
(
rars0711t4
ei;9Tt:-4t9 T 1
7rn: Tit W
T'+3: RAVI teAkt1
W sITKI TWk T (491a I
14gri4 iant stryTIA A F49t91•91: it k 11
wI1i:-91-it49T9t%%0 I 914 pgIsmid fiwrm
Pm:OUT:slit% (99T Will% tr9ti4
RIT4IIWA9T-9IT9
k 11
) ii ( %1119:) %1119
RAP:99
4qT4:-1 99 (
wirq
(
( %A: )
)
( cittit )7. a (
( Mit )IqUIPT (gift ) WRi (a) TT ITW (
) 411-ff;TtTITIT
(
) 5191 r ( 1991f19( ) c:741 it C!!191 % ( %It ) zttlff 814
)mil il(pqmiN)
(941!1: )91119VITA (
9I4
TN' ( kgm ) lAp91 FE1 ,rgr X411. ii situ %Ifff
( wRzirt )
ft II
ITTETT;:-‘g Trit
rash
%IR WI I,
II
3curr 544R erMcg 0 I
Rffi. f1W trw gig RC iTe%4
f NWR 1311(
tqmq-rk;';
uTit
,filei: 4°
? 1 si0 P.R 190
€. II
to
a: ft ► Tki pat I
riz ac fair tcwr 1 Rig Ro II
9fig WTI Off rite.*
1110
pi-4t IR 1:q:
9vii9.7 k loaf 4Pktr-kirm44114c-
*1 ri4kgriti ii v
ii
qR: 1 it 1 79i: 1 gni I TITRPff I 194: I TI
Int,: I Ilk 1
-‘‘
Rffiff: I
I
wti 1 a' 1 g 14 t kki: 1 ” 1 vi‘k 1
531; I T1
1 1w: 11a4: 1 nire 11 Si 0
cK14:—( Bid,: ) RI* ( a) net ( 791) 79-114 ( anT)
49114 kfItilifk ( fi4fflin ) IFfili'ff ( ".1:;1': ) ;:cnrilfIVEit
( Ti ) tic ( 71;11: ) nirq(**1
1: ( ITTrtr( ) OUR ( %4‘ )
Wheel ( nPL ) wwirwrx ( q ) river ¢7 ( h. ) nig (4g: )wgi
( wiFt )4: ( gm: )13119- : ( fi1/4: ) ! ► ilk I w51. qg. w9Fru% g: 1 ( Zgiftt ) istit TtikkIaRTV14 kihelffTle4 '7'fRA It \I II
sgr-44:-4. 14Z( I
wri4 .4 R491194 anT1B TI riff RTM.
1.*sfir w TIIRIM I ffT14 TfitfEIT! I WM-IP:4T qvil tif 71*
TETT2T Trft6i inn: I w9-' nit4 ktiviMr43: RI- ifirsaff RFT
Tfiliciii RNT!K git'ff ii W ii
liTgri:—Tittg;gttliqt 7S:179T Mit 13/4ATK ¶1 tkHi Tr jTEt rlantili3TrttmqVI %kll Zig' iAii 9-ha
kw gffinstri:k II w II
%;q:
t
dl
I do kk II
wig k (1/qm )3/4 (gm) Rffic irk
vii
%Tyr (tp;tt:)
)Rii(lath) rim !ET 8T.4 l (
ur (
!q ( 1-nr: ) 91941 i (9)i (
) RAF( cOgidgrgli7
( gi4 ) w i a dr ( Wittir ) fli3/411 NIT ;345 34k7N% da n if
1118 •1:- a dgr ( 74‘ ) 411 ) Wig TT ( grJ{ 1 g‘ ( gri14:
) ggcrif -*gig ( kg: ) 3/441 (d)3ri
rqcr fk qm1 a ViT (
) f 11,T1T ( girt: ) 'O (Wig) fdff TT g3/411 ii
i(
(
) n fr3/41 WM 3/40 a ggir V( iris WI Mg U 'MA
I1 811
nlik4 rfi MB galNaK dr Trlikonw iirgt‘
virg14:-€1
Tk t45111k S111UIUI A *UM 31:MIK teK4 414
Efeiriff i!
fug' d61g
aZi kiqt NW II N II
IR: kcf
T%K
driver !Tr 11
r4115, Etc11 k
No II
4iffFITit7t- $ !TAT
9.14 car gOwasit silt) ajuiwt;:n 14(4
0.44.ti II 4111k11
utt: I i I aTT: I f4li1ii 17F: 1 iwIras IT:
T1/4d nu will I mth 44;ff:
air-c9 I Nil
cmtb--(
wirta‘
t‘ 11
) TIFTVETTFI ( )
rf1T 3/41149I ( 141:114T ) &ifk-arthig
(
Ft: (
) T:Td-
?RR-
( ciwngcro cintmt4 gri trw g: (N ern) mittim
viukT: 40
I %To n I (to ge.11
( Wft:)14a frr91 )scrifRRT414ff (
) Crckeff
IPM (
) EZR (
) (kirk ( timER)ffib ( won )
srkiiTin ( Rick /
lignqi: (fa: ) UWITTIT4EIT( rkft* ) XtrE4 warazgrg-ft
isiPsirt:=7 gQT w- vrrf gsr !Et
fitAvutift
ii nagRtilanalittrtwth fib Rwitrg I it Ravin trfti T1 4n it firki 6TORPRRT F4474T
EgiEi‘ft Ter Elriff
kit9leit ntiq
k:Ik9fW 9. n KITT ff‘7F1 II II II
gilit4rft%thriM4*-1944:
TI4f11111tMTATildiffeliMit:MITTW: ggagger 'WICK411Ni
WRII7NWTSsTriiVRT TWENNTRiffiTTET NMI Tx1WIT7il
clgT SiTtistirk II X II
wq. 134111qtkwivira4RtinTiit7 tk4R,TEr4q. tut
k.:trifk‘141f4 iikffsgrk ti
Tick WggiiirAti A eltrIqgli WiTM !MR: it
WgT4:—it
) gli:Ttgc
)
(
)
;Er
gig! EFT4 atmr (
)
WITff ( trutern: ) svEqi
wq.wrR4 (
)
g*T11 V.g WTI I 'qui flew ( la dc~ ) qf4 (gar ) 3fl i7gT at rgpq,**f4-4 fig IA alit( 9p4
mkt tit
tfr A iTf %14 g7 ( fkRi ) Ng inlg,
PAN!)
( 9: ) gfd sari wt4 414 TektitRIU ter
( 4119: ) NITR Licl Sq (
) kw4 thur Ettqut a (
)
( upw) ci milt RW41 it rRigi %T.k If fit %q LTT
ill grit 9 H ( ffg9 ) fiVffl
grr
y it
Argry1:--wci TM n Zc'N9 gggr *hi gthgursio I Trivii !it
‘11114 OF it 971 ?if WTTR l dTr iii AMTN Ifflig ifITITif WI nit it
LiEA 1644IMI
WT
crina ssrq4 wimr iniNa Wf
mfligTet MIT eTft {reti9401 N fivaii*EK CI Tr gait MAO II V 11
kg
%1Z471:: sip P I %to g FIO N II
7kii t qC/1
i4 t‘ ROT Qtrs
eta! kitiA 511-941 mt14.4 II
Ottini
zK 8,4 iiikni.qt 1:'n am
9
riga N q e enT4
4Ts.4i air qmg call II
Frtn..NRI:TFA re.TEPT T4TRITqtlfill I Witiqii:FMT I
wrq
tilt I k
I `01 NTIZ,Irt I R qi,c: I k I
ti
Ift7g;q: I tr5.97T:
TtivITUT 310 Il
:gm
so ENT-4' ¶T tI 61
W1 -1-1" NI-1f 71ffl t I gq
. 11W-ii!
4.1;"-A. 11
iqo II
TJ41
44icir &riff: 43utt
ak41411:;:qql:
vi
aFf:€4
?:(611119. 511 191T1191 .
ti
I Wit I RthtiT I wilff:
s
Ti7.qtt4 I ?ACTT: I WET I d:zquiff I gm 1
I
glaf
Fr_snW:
1yt9T‘
giT 1 11149fq I 4fT1 I
tiffj4:—( 4*T:t ) kiik-grinrqigiff ( 01: )
110 I ASio
(ani: ) t 41141RPTiT P 4T ql I Wz4,7414/1
IT
( 4W
-411 ( waq: ) vim-1011 m,
I (14417T)
'‘ I
( 1.4q114 )
( qkim: ) kit-44R1: knv kityciir Erfli
) 5511,0 (11T) RTPRIff(k1,,
dia -41,Firfi4 ¶1171 711
gfflr )101191R9IgVSTP1sgici" ) irtztiat4:
ariaal 4o t
vt0
?k 1 4,0 1/490 II
10\9
RITTT1-9 (1;
91*F911 )71911‘(
) I1Tr+1194 ( wirg9T9 )
TotanquITth-44-19/9 ( 79T9) itSel kgfq TIgnuiftr ( WTI )
:iffiT9TTiiT9 swTS*1 q II ( II
xcp-qq:-9iT
41SIMIAIRVeNTMIgnir
119‘T
=T41991" far: 97T 191911-9 Pizruf4 99T riTitrpT
qfTETT:FITIMIMMIFTTM 91:39.99 II ? II
wq14:—/M sitTTTG I rilTstiii9 MIT(P.911TTligvei1lf WT
%TVICr%T4419MITT: VWT:
EgIEFTIA- It 417Tf9T
k3M4.32119Tliff wi711(44T 4.4‘E1m749.t4iatimpth
4TP-iv-yr 414 I (
) 3tq u 9f Ti ( fkrituk )
lir491‘ ( wpm ) t r %fig 1rtg qMr
)
at 41w
( 114171 ) atq
rIgrff sT ( nit; )Ti smf TZ ( rqq11`4)
( 16qA ) TekzeiT q411 at *41 k1/2 rEg n(410 riciqqiigiq
ViT \T ( ITLIWT ) rITEr can%R ça(wrw ) 3T8 t'ap4.4,itt
( wit ) RifikITTLYI 3c1i\T
( Wkqr: )%1%.11 NKR 9TTI VTfft
vuci ( -4•1944T )
flit r91111
1 4 414 3Z 11 t II
latqr;:-‘4 i4;:q `41q14* I PflEif
Inwig miT417“ qt /film
Zw Tit4 EgRig sift 41•a R111gcT,WIT eirt Till" iI '6-4tFr tetflt
writRilT 41 fiefli efitql
wfur
(
qt:t
ram RatzrwiTt i
I? II
14:8 ic'twcyr10 II
int as fere Ro 11
qffi;if
P-Iffft
Ti4C Si I 3TO RIfITT
&PIA: fat*: 11 R tl
i3/4Ft
wilt
i
Nt4 41: W o t I wo I( 1 40 tv II
s oz
Trii: I q: I WWIT1 1 714: I WRIMIci I TtA: 1? 1
WHIN I 44: I
Wilk I
•a
ravril
I T411111 Sal I
t 9. 1 144: 1
I4 1 viii 1 WM: I
11 R
saii: i rtswi41:
•2 —
11
Wig:— ( 1T4: ) pliwgthsnlifiT Wr (}I: ) WTWITTIT
therTMT WT ( WrIT;:t ) st1111TRI 7TRif* ('TAT: ) ITAII'W 94WM: ( WWIWTIK) 4'4741wtiff WII4TRiTnitWi WT ( WA: ) rr3
T4 NW: ( '4 ) iErgwir ( gi•nirk ) WIWIIZITW 11PW wilg
TIRI TR kwzil -444;41-14gT 1 ( Tat ) Tni!qign: (cpuri)
*ITWIWTIK I W3f Rtr6q;14114 W:WIITWT-419: I ( WT) kreart
eqi
W‘Tif ( 1.. ) Wirr ( ail ter ) MITVWRTW EEWITIW WI
( WM: ) tits{ ( IiIii ) in ( (krt‘ ) 1:17MT2/ ( W ) T‘
( f444: ) 4Tik4Vaiff4n4: ( wt;zff: ) WaFtiWWMPLITikW:
( KT* ) 4: til% RriMil,,x4i401 EtiinvgiR(ff: I1S 11
simu-sii 744044 *tit WT Wkitsgygmahilr e(RT91WMID14: ft1TWTITMA;RNI" WIIIMIbilstr NA-MTh-11 #1iltsMiTell ftkilsrin: c4IffribtTt WatRIRMTPETkiIsaRAPTg4W EA% 'W gRakittli fitsaiii. tsr4IN WWPWZMTWI41SPWfti. Ri WT ►ICE: RIM 4 44 74q (1 S II
411q1q:—wfw OEIT4 e I ( 'mut ) ( l4R ) (apar( )
( igEtti# ) (EMT ) TT% incRint ItiftUT1;511F37.1*Z4 I
iti4.4q: 4* t I aro tR I 4,0 %90 II .
APITafftiliVt;IT
lfaRT al4Af4 4R939.1Efrifirt I
writ (k%141 414: 11%14cEirbi‘rniki 7‘1111114 qA.h.
‘triirairmitnirmtrifini fkgrtt kiev viTTMATai r•tryr
44EFTesi3RRI*RgER I MIT INERTRWEETEIFMITT: R7T %LWQT
(3/4Rgial '414(iff I FPZ
ikr
97411111 414Prart‘ II R II
ITTItTI—IPT art it TIRIP4T RI
( whit‘ )
RT TEM1
et( $191 )RIN ( sni:) 914 r44i Rt INT TO RIMY (4RTRIII)
wssiT WILT WI** glut a rti gr f%Tm'i a (
) 4.4 % 11419
wirigTtkff ( V4it ) qae Viet qi s qAP1T a ( AA ) 41 44
(
) tr{ a 44 k MIR (ARC) 1ia '3/4RR tftliWtt (ME: )
RIRRft9 (
) I► T* RTTR RRI111 C fq;IRR tE1s4 RTMT
( fkRwk ) RMTPRI fig SWETT' Rig i ( ) WIN TIR
'4 41 RI Rut pi
gni fa 14‘
RFa ( S1T41: ) RIR ftk ( vi4 )
eftwr(wigia )
vrpuiv–Ipx sew 7i kalif 4k
44Ff ) (Oatin )( ban% ) (nal )
R II
ait I # etW a (141717: )
gist r elUIRT
t 9E44 it *nowt( trk4ga‘ Nar Ij 1ft ail, 154Egia nknawIK
kan actAa B114'4 it csa ninZtEa ea ta ;ft man Re tkm snit
ea as 4 4511115arn wFatatifir ikaK air mtafEK Etiar Erni it ill
tit akin ;mil 4 aim. tiAt TITIrki I ail %Pie nnik tfrliwn RNT
eras tittirt OK Wig! a RE t: ;TR i‘ER srra WR;IIWcf iffirk at kizilir Rain i lawn Cen Li trarlal tiat Maar 4Tr~~ II Z II
Nilkekr: Sro
k 1910
I do
N II
%R: R en]. gFa° H
(ZET
..t‘
h 414
4(4 iko II
tiff 31114113174fOrtgit 'EPTTilSBifrit
a# RS: I grit t iieaT IFT 14 qtk
491 alaT 14R I I?, U
R: I Trt
I WritSqiff
Wfiq: I TErrimiT I Tkiff,
q: I wi4 sri5 trs7+: I THT I 111/4TEM: I ;-iji
I
w-*{ 1 Rik i w
141 cm% t
it kii
R: ) 7t4e111 *19'.1 41 ( ft )
91 ) Wit nATR31
(kT4T-
13/417f.k trISR‘ Etel Wr R:
(SeTW: ) TNT
TtlePTEIrk ) TreiTITMTMIT-
fkriTIgigirk ( qiktff‘) qR‘11 (
)
( Witt) APT-
( WIT‘ ) 14M ( RA: k1TRiftr-a9iit4 W9'4114
(trlir ) q.nif* t Niteq: ) T1R9 ( vrt7 ) '41;
) 1tRTIR ( tITIt )
( kgrfft ) itstriwt
Tztimt i3/410 'dr ( 7;;:r )
( sigh) rIggsTTR (‘)
Rgqi ( 4e4Xa ) tit 4M Ti: II 4 II
wgir (
wr.qq:St
144.rwtrp4 kititzuRITREIwRtr
rimmiturvittr
9:454rik4T1tTIRT si Tx7TTaTki
II
TkriFFC Fi 11-1 Kre4ffTi3/4 RqiiiII
WrctTo I ligttia: tRiMqn '4179t11filF4RliTITkatif T:14 faiRT R4RWs.14431: 17TH TF1 R 741tfiRl: RWRRItTitiek II k II
117.
01 Ito
I rzo
I sic)
∎90
) TIRT‘ wpanT 91 (
) qt94
)
41i ( q: ) wit ( VtIPIH,) Nig ii 311i 41ff Ule4 ejt (
(
Ttatp ( wciti ) T.q ( ‘RnITIR )
9t41 1 kq1.01 1941
fittima. Tint wick
ti ( 149 )
( Rat )
(
) Vmq 419 if itt ) gcff ( kitRA)
) 14
q1-19PRI
(Hui ) wq 1191ff. ) gri
) Rirm
ZT 111 ql
)
Tit
wig
(
R
)
ANTI
vi
q;
?igq
;R ft ( Pita"' )1-RT9T iRt TIM
ca
-gigrov—p4
Tir-A
cRinir at i(71q
kal
as
ffliffqiiiirti4o 1 9na
k‘aEt
is 7.4
ffWf 39itl if) as
aatRat aat k;Rkia
alika 1I k
•
aW1 8
RFT
iimpqo II
a‘ iwzr 'kw
qUFTE
19.4419R I
1
ga i3/40 II
Tr4FTE: fVfqn
T4-
alTti4
11ff1;:;41Tifil T{1
11 119 II
9%114 I T11 I
Wit I fis#ctr: 1 miq:
wiRT I riir I “: 11544: I
i‘I 1-4k4i14 I wrillit I FIRM II g 11
EK14:—( WRIW ) Rgagt I wt% ERZ-tan ITTticrvi(
witriirsq;: of) viiPat 414 RI ( tier: ) TiqTry74:
quig:
UR.
I gro
g
I go tv I I
( TT: )‘PRT fit (firsqFgT: )f4f4q114
NTEITTFIT:
)
(
(=>r) RaTbgb Pnk
( gEns1-411ffr-K ) gcmierifgreTTVIVIPEWRTIT 7r0.994"iw wrfr# ai ( WT164 ) kirk:TMTif ( tTRT ) TTOTTZTRT Tti
( ;NI ) fraTNFN: 4,r4TITTil NT ( f*T9.: )144gt4g0oiff:
(
( 13/4:0464) ggitgmT14 ( inti4 ) €6;:bir
( Tam) kTeN1-117Mil#TRTIr4 II II
3pgm-Trgeir7TSZ'TT tr ‘17111'1't 1.14 NT Wen
OT
!TWIT: ti7T914
Pflqiliffrf414 Z W l*RiffETT‘ MgtNWT i iFZT treiTqtrg k:IFTREPTilltf TNN‘NAh q FITT WHIM:
tflfriffeTNAT 11 W II
3-119p1R-IM ift311** I TTglinftl WTTIMIFT WITIWT
wrin-ommT 4gt TREFIriTTPITT: cfiff NW 44;3/4 I
4w (NWT Welicgi:Nir*: ThiNth iTfti 7,P9TrI8 fifffT
4,1* rfltd NIViiik I q: Wqq1'41 TRIMTO FT TINT41
TA: i‘tqglq: I' V II
qqT41-11,r11 g r Nrigi ft
( wTrizg ) icr Bert at
( gl; )
TAIT 711i
( Tief: ) qgtgq ( qtr: ) RH-Pi
ufg ( rani:) qlfff EMT
) ggifr
(
Nkg4 ( Tiq: ) Rng wrq
( singRtg‘ ) TIC4 Wilgt Zi
(Z//14) kTIT WI4 'ITN thlIT NI NIq
TflPg
ter 99141 Gfl ( Cq: ) tir4C911 fly f3T4 TT1TITT ( NNW: )
igT;ffr 1011- ( fiat ) jnr nI aTki
rMTIr4 ) Na
( Mgr ) ilea WTI
ig ( glgtai ) gar i1/14 ( Tqqq. ) TTIT
pu gilt II Iff
W1-4 RT 41?fITT
11 \I 11
VIVIT4T-IRT NFN it AaEr140 I r9tzir i gFErg t la. Ng 'IT1FT ;UR eht14 WW1 Tfl Fri SiMit WI Tr*Stit WHIM crOit
wig: 40 S I wo ?' I tf0 so II
wciw E6(.4 a fkm Net le WMI% wt
Irkt WU In Etta AIR Rif
cturarft
Pk
qef CM I NEri
it
wttfuRrt,
€ww IEZ II i? II
CCU Tinl° II
fiEt flat ;E
ego II
TritiKROff
fkir: 14 cai pp:
figr4 4.11 .41F-a- II et
140 gir*
ferqk
11
I Triklj I
ssil3/49 443 f4IT
q(44:klf3/4:1q: I (4 I Kt' ffi.:1%-m i Rtrer‘Ift: I
W I 11W: II 44:
117;:g II g II
4v4:—( tha ) fiRigqifkl
a
T13: (a 5 ) wrift9-maig
( Tnift4tK) Ergifinniri-
(*earl( RR; )414;1'4( -4.77Fr )
wiS k44. 144 FaR glithRFOrgii Cita )
( /9.) Nigit
tbk )*141111R ( ;q: ) wriknux ( 4: )
(FiT)7EtTIT(RT:)444w9iii rfgt4T: ( gsTT )
Trvar‘ )
to-a-gim
) (a) a ( fa: )
!WfWell ITTURLMWEET2t( f )14iiir
itR ttf4w Mr( ( "OT7Ft ) %Mg II g II
Iscpgq:Zi "ATM 7,VRT
ark kmto.
nte
) firia gr411#
Witt, siktrifif
firMsFillin.4qT:asrNWat fitqWit IFI7;7iR 791 RP:1K II tit II
via ? I Si° l I go ??
—WiT7T414 0 1k ric3/41' Ri /444 41-'0404
r-,
k441R4TF9fiTrifTTI3/4TIM tP1TT'T ER,W.2.*WITA 771Tg3/41 WITT.
TPCTRIRT: I 3/4P7 ;tzlig 1/774t4t C44T13/4 71-77T3/4 cri 7'14r qT3/413111T4T 1111;ff 13'4 criv3/41 4441144 99114 alittpa. R3/4rfivrTPFTETTTWfTtAT4414F4 7143/4tr7ir vei WFI' II ck II
78141-i ( 11V7 ) 1Ta Ppa at va ;Tit fii 4T/71 1TT-4 at
( a;R1 I aca
WKiskll NR
pat wok awii -4 ( 9141; ) il4I71 (
514 I rt: )
(
( ktr: )
TPEIRT
W(7
(
lay-a 1 4a
)
)
) ITC iT ( 4*,T )
) act 4t41 it
ftT711 ( F171R9‘ ) 3WI ;TRW WIT (
Pik ) 14417 41471
(
wtta
(
) 4'13/4
4111
(
la14, 414
( C711 )
147144 €E1 ( %ITN ) blit7T
(
443/4 ( NT )
( 1TVF14.) 3/474 TT -4
"4713/4T111-nr Trr•-
wqrti40 15 9E41 TT as cZmn 11/44T WiTfr-
31K t4MAW Wticri WW giiI `Wit
5Alr1
qWlen (*qv
tstrir
qvir b3/4 fiffr
eq tytil
q'TW eFa
.1"
trrt A WNW rt Rq
WIT WI4
kar 6. 3411 E‘F
frt.
I
43Eff
Mq 41t
sultar41.
/441K gii it Nat
rgil
k714Ttliir MiCkT 190 II
frET
Ri:Rd II
7113,
II
WRIuqW kFrr 6r cm Ca*
N44
II
1114q 41x1f4cf:
Fug: I I Terx: I %S4.q It: I craisr4
kit!: ffwv4
litliqc 40 t I sic t'k I tto 1/490 II
ttv.
INT 4:—( Mit ) q: tfiTTERT WTEET41111 kirbilrq ki:
(a) gq. ( ;pat) germittilwrnrw: ( W'fffrifq ) ENT
( qthq ) %PIT 4fltlittfit
( FAT:)
(
) rethin ‘TFEUFF 144%T: (
) 1i1grff Weir
1441% cr: ( Rs*-43 ) *rvt4g II II
'4ppqq:—kv14;t9T Tri Tit vEg: c(Ighniervit 4T4ii
tiffligkiWni ran" TIT454T: Frql%:q4TS1*q ri fmti
ilihric(TOMITT: I I 491gni in.4$0
WaTfitql. ¶ trkrti %fialvEr: iggT TraT
Inrkeint ITTERTKT tIK4161114i1411SMIN f4larstr
cmhir aftRwmfA. KiwptrfiRE(41m II C II
ViiinTRnicnirliSqWV111 Tr:V*410114M liveinrerTci‘ *mikr;nrick iffinEm:k ti
wrikmi ITS qqhfi Wlikqt RWTRI II
giT 54 (
) Vik•
qrfi
WqgT
) gttg3IZT RitRis% ( ) 14114 ( 114444 )
1r4 (
41711
Fri trtnt4 R14 (
) tart UMW (
)
) 411 14Z AM eta 114 tiara (41191 )
(
( aff: )1C41114 cifilk4t 11 q4141V i
s 44 En 14k.tr
414 €64 II k II
9110 I Rudir gr
actywk—ra qwq ii*lect
ITK115111
Ekr kTimik fittiff
tg( it sir 16).
1111K qui k4 ttentpirl
ER 9.14 alRi17.‘irk WcIRT WW1 We k
Il 4 II
VZlgffrtr siV‘s
wq
Mum 'Ka lag iirr
of IN( AgiSll 'OR EFITI
%WV ?6 44.1 1FT aura 164
gig anis WIRRal Wirit4 II
gor Ertkkgt 9!6 6INT iit'uncat air vzr parr n 'so

Benzer belgeler

") f1,+crn ,h* 9," loo .*{ uF T-1 **aA W Cf") {,fy t`+-o+l f"t*? ffi*n) 4\

") f1,+crn ,h* 9," loo .*{ uF T-1 **aA W Cf") {,fy t`+-o+l f"t*? ffi*n) 4\ t) O*l*n**u,-.io "I"t'q W" t'+-o+l f"t*? ffi*n) 4\ -) sL-t t th."' B'Jl* PL+ 'f fl"e <*\c'o-*-i*- 4gf f1,+crn

Detaylı

ez-Zeccaci`nin el-İdah fi`n-Nahv ve el-Cumel fi`n

ez-Zeccaci`nin el-İdah fi`n-Nahv ve el-Cumel fi`n 27 ez-Zeccbci, el-Iddlz, s. 46; 21-FW, nahivci, filuhq~ve usSciilerin literatiinde hadd ile ta'riflmu'amefin muteradif o l d u w u belirttiMen sonra, hadd, bir geyi diger geylerden aylrmzdzr ve bzm...

Detaylı

Complete File ()

Complete File () aynlirlar. Arkadius /amamnda ba§kaca boliinmeler olur: Merkezi Tarsos olan Cilicia Prima, merkezi AnW.irbos olan Cilicia Secunda ve merkezi Silifkc olan Isauria. F. Eckstein - E. t-abricius, "Korte...

Detaylı

Müdürlüğümüzce hazırlanan Giresun SBS

Müdürlüğümüzce hazırlanan Giresun SBS 1-11114:-W7 ; .1714* I W1 WP1kiltiTikkOrilizr 7717111W147Mtnit TrrIfirmT9T.EUP:rit en In.RT Rinnnt -4413/4d krwq7h

Detaylı