eylül analiz sonucu

Transkript

eylül analiz sonucu
T.C. SAGLlK
TÜRKiYE
HALK
SAKARYA
HALK
HALK
iÇME SUYu/KAYNAK
Sayı: B 10 . 1.HSK ..454 . L .01
BAKANllGI
SAGLlGI
SAGLlGI
SAGLlGI
KURUMU
MÜDÜRLÜGÜ
LABORATUVARı
SUYU KONTROL
-.. l514
iZLEMESi
ANALiz
RAI.0RU
.
Ta ih:09.09.2013
Protokol:064
Gönderen Kişi i Kurum i Kuruluş
İlgi Yazı Tarih ve Sayı
Tutanak Tarih ve No-Mühür Durumu
Numunenin Sahibi
Numune Suyun adı
Numunenin Alındığı adres
Numunenin Cinsi-Miktarı
Ambalaj Şekli
Ruhsat No/ÜT/SKT
Numunenin Lab. Geliş Tarihi
Raporun Lab. Çıkış Tarihi
Danone Havat içecek ve Gıda San.ve Tic. lt\.S.
03.09.2013/ OZEL DILEKÇELrı
i
-
Danone Havat icecek ve Gıda San.ve Tic. JA,.S.
Danone Havat Su
-Kavnak Suvu/ 19 Lt.PC
Oriiinal Ambalai
-
-
03.09.2013/02.12.2013
03.09.2013
09.09.2013
.
( ) Numune başvuran ılgılıtarafından laboratuvarımıza getırılerek. ozel numune olarak analız edılmesı talebınde bulunulmuştur. Numunenın hangı şartlarda alındığı bılınmemektedır.
Parametre
Renk
Bulanıklık
Koku
Tat
Iletkenlik
pH
Birim
uSlcm
Amonyum-
-
----
-
Ozon
E.coli
Koliform Bakteri
P. aeruginosa
Koloni Sayısı (22
Koloni Sayısı (37
C. perfringes
uC)"
uC)'
Yön. Deöer(1)
Normal
Normal
Normal
Normal
2500
6,5-9,5
0,50
50
Yöntem
Fiziksel
Fiziksel
Fiziksel
Fiziksel
Elektrometrik
Elektrometrik
rnc/l,
Spektrofotometrik
ua/l
Soektrofotometrik
250 mL
250 mL
250 mL
1mL
1ml
50ml
TS EN ıso 9308-1
TS EN iSO 9308-1
TS EN 12780
TS EN 6222
TS EN 6222
Yönetmelik Ek.3/1. ,
SONUÇ
Normal
Normal
Normal
Normal
126,0
7,94
0,05
0,0
ı
i
0/250 ml
ml
ml
ml
ml
20/1 ml
0/50 ml
0/250
0/250
0/250
100/1
0/250 ml
0/250ml
0/1 ml
0/1 ml
-----
(1) 17.02.2005 tarıh ve 25730 sayılı Resmı Gazete de yayımlanan Insanı Tuketım Amaçlı Sular Hakkında Yanetmelık
17.02.2005 tarih ve 25730 sayuı Resmi Gazete'de yayımlanan
"insani Tüketim amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" Ek:2 Tablo A
parametrelerine
göre analizi istenilen numune suyun yapılan
analizi sonucunda ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu
bildirir rapordur. 09.09.2013
Değerlendirme
MÜh.ı~'r~
Lab.şV
Analit~qP,an
Gıda
Anal" i cwa~
Uz.••..Sio.lsa ŞEN
Kim. Müh. A~ERGÜNEF:
Ya\:-Şe~
J
.r-.~
~-~
~m.
Sio.isa ş8f
-,
... ;,.; ...«:;jf~\
Zeliha GÜJ!er.Y~,.tQtN.ıMql~hD
Halk :Sag.l,;.al?~,SO!~TIU~~
\<2~~ğ~~
NOT: Numune tarafımızea alınmamış olup, Sakarya Halk Sağlığı Laboratuvarı
Numune Kabul Kriterleri'ne uygun olarak kabul edilmiştir. Bu rapordaki sonuç ve değerlendirmel~r
yukarıda
belirtifen numune için geçerlidir. Bu rapor adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz Bu rapor Sakarya Halk Sağlığı Laboratuvarıının
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.
Imzasız ve
mühürsüz raporlar geçersizdir.
SAKARYA
HALK SAGLlGlLABORATUVARI
-Korucuk-AOAPAZARIISAKARYA
Tel:0-264-2552371
Fax:O-264-2552370

Benzer belgeler

фрезы концевые

фрезы концевые Hazırlık fonksiyonu (kesici hareketlerini belirleyen kod) Yardımcı fonksiyonlar (soğutma sıvısını, fener milini açma/kapama gibi yardımcı kodları içerir) Devir sayısı Kesicinin ilerleme miktarı X e...

Detaylı

MARDAV ÖNERİLEN FİYAT LİSTESİ GEOSENTETİK TENCATE

MARDAV ÖNERİLEN FİYAT LİSTESİ GEOSENTETİK TENCATE TenCate Polyfelt Megadrain 740-12 - İki yüzü jeotekstil TenCate Polyfelt Megadrain 1240-12 - İki yüzü jeotekstil

Detaylı

NE TIF I}ASI vererek, yiiksek olaylann yaqanma QLI BTIrLIK BIf,Y

NE TIF I}ASI vererek, yiiksek olaylann yaqanma QLI BTIrLIK BIf,Y uyguladrfrnda terapi niti iizerinde basrrLg ayanlarrnda deSieiklik yaprlabilinmelidir. a)Terapi Uniti ile ball ryr sailayacak dijizenek Yara Kapama Setin iqerisinde bulunmahdrr. Set

Detaylı

lamlar ve lameller

lamlar ve lameller > Lam saklama kutusu içine 200 adet lam yerleştirilebilir. > Lam arşivi, 1 adet lam kutusu ve çıkarılabilir tepsiden oluşmaktadır. Şeffaf ve hareketli kapak kutusu, içinin kolayca gözlenmesini sağl...

Detaylı

technical characteristics

technical characteristics 2… with female piston rod in chromium-plated steel RP – RO series -00 D.A. -01 D:A. through rod -10 D.A. non-rotating rod (only RP series) -11 D.A. non-rotating through rod (only RP series) -20 D.A...

Detaylı