kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ

Transkript

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ
KOBĐ ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ
22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar:
1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen
son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
3. Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitimler sadece ürün kullanımı
ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
4. Eğitim hizmetini yalnızca LOGO Yetkili Đş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız
kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair LOGO, kesinlikle hiç bir güvence vermez.
KOBĐ Ürünleri Fiyat Listesi 22.09.2010
1/6
KOBĐ FĐYAT LĐSTESĐ (TL)
22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
2.500
1.000
20
950
800
16
950
150
3
+2 Kullanıcı
1.200
-
-
+5 Kullanıcı
2.950
-
-
+10 Kullanıcı
4.500
-
-
Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları
GO Plus
Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi,
Satış Yönetimi, Finans Yönetimi, Talep Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi
(ÖTV, ÖĐV), Đş Akışı, GOGaranti.
Mali Müşavir Plus
Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Đşletme Defteri, Beyanname, Büro
Yönetimi, Bordro (10.000 çalışan), +5 Kullanıcı.
Start
Stok, Kasa, Fatura, Cari Hesap, Sipariş, Çek/Senet, Banka.
Kullanıcı Artırımları
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
GO Plus ana paketinin standardı 1 kullanıcılıdır.
GO Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
GO Plus ürünleri Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition veritabanı ile birlikte verilmektedir.
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki
veritabanlarını destekler.
GO Plus ürünü, Stok (Đrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe,
Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit Đşlemleri
(Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, , Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖĐV),
Dövizli Hesap Makinesi, Đşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, Đş Akışı, Yönetici Konsolu ve
GO Webmaster özelliklerini içerir.
Mali Müşavir Plus ürününün standardı 5 kullanılıcılıdır.
START ürünü 1 kullanıcılıdır ve kullanıcı sayısı artırılamaz.
Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üstüste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran
paketlerdir.
Örnek: GO Plus ana sete “+ 2 Kullanıcı” artırımı yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir. Üstüne bir +2
daha yüklenirse 5 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca
kullanıcı artırım seti almaya gerek yoktur.
Mali Müşavir Plus seti için alınacak kullanıcı artırımı siparişte ayrıca belirtilmelidir.
Yukarıdaki tüm ana paketlerin satışlarında, 1 Yıllık LEM fiyata dahildir.
LEM (LOGO Enterprise Membership)
Kullanıcı Bağımsız/(1 Yıllık)
GO Plus LEM
Mali Müşavir Plus LEM
Start LEM
275
275
60
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
LEM; geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum ve yeni geliştirilen tüm
standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
LEM paketi 1 yıllık süreyi kapsar.
LEM fiyatlarına LOGO Yetkili Đş Ortakları’nın servis, kuruluş ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir.
Ürünlerinizi daha etkin kullanmanızı sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden faydalanmak için yetkili LOGO
Yetkili Đş Ortakları ile bağlantıya geçmeniz tavsiye edilir.
GO Plus ile birlikte kullanılan Bordro Plus, GO Plus LEM kapsamındadır.
KOBĐ Ürünleri Fiyat Listesi 22.09.2010
2/6
Opsiyonlar
Kullanıcı
Bağımsız
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
1.100
200
4
Perakende
LOGO Perakende
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı, Malzeme Sınfları, Konfigürasyon Yönetimi, Kampanya
Yönetimi, Satış Konsolu, Pos Genius 2/3 Entegrasyonu.
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
Pos Genius 2/3 Entegrasyon (1 mağaza)
500
500
50
1
500
100
100
2
2
+1 Mağaza Artırımı
750
200
4
1.100
Raporlama
GO Plus Navigator
Web
+ 1 Kullanıcı
Harita
175
150
--
3
--
LOGOmaps (1 yıllık)
225
100
2
870
200
4
GO Plus WEB
B2B ve B2C Uygulamaları
Firma içi Data Aktarımı (FDA)
LogoConnect Excel Plug-in 5’li Paket
1.750
LogoConnect Excel Plug-in 10’lu Paket
2.500
LogoConnect Excel Plug-in 50’li Paket
5.000
LogoConnect B2B
1.000
LogoConnect Banka
300
Eğitim süresi proje bazlı
belirlenir.
200
4
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, GO Plus kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
LOGO Perakende, bir modül olarak satılır ve GO Plus anapaket ile entegre çalışır.
Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, LOGO Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius
2 veya 3 olduğu belirtilmelidir.
GO Plus Web, GO Plus anapaket ile entegre çalışır. GO PlusWeb kullanıcı artırımı sadece kendi kullanıcı sayısını
artırır. GO Plus Web kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danışılmalıdır.
LOGOmaps;
•
Hizmeti paketi sadece internet üzerinden satılmaktadır (www.mylogo.com.tr).
•
GO Plus ile çalışır. “Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi”,” Müşteri Konum Bilgilendirme Sistemi”,
”Harita Üzerinde Satış Gösterim Sistemi” özelliklerini içermektedir. LOGOmaps hizmet süresi 1(bir) yıl
olup, Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi 1 yıl içerisinde 3.000 kayıt için geçerlidir. Süre sonunda
LOGOmaps hizmetinden faydalanmak için tekrar bu paketten tekrar alınması gerekir.
LogoConnect B2B modülü, Đş’ten Đş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar
hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
LogoConnect B2B’den, Lokal’de kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya LOGO’dan
(LOGO sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında
Lokal kullanım, dağıtık şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda LOGO sunucuları
üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili Đş Ortakları’na danışılmalıdır.
LogoConnect Excel Plug-in modülü, LOGO kullanan ya da farklı altyapılara sahip olan tedarikçi/müşteri için
entegrasyon özelliklerini içerir. LogoConnect Excel Plug-in’den sadece LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir.
Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili Đş Ortakları’na danışılmalıdır.
KOBĐ Ürünleri Fiyat Listesi 22.09.2010
3/6
Bordro
Bordro Plus
Sicil Yönetimi+Bordro+Đzin Yönetimi+Borç Avans+(100 çalışan)
Çalışan Artırımı
+100
+250
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
1.650
500
10
750
-
-
-
-
+500
1.225
2.250
+1000
3.250
+2500
4.250
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
Bordro Plus ürünü tek başına ya da GO Plus'ın bir modülü olarak entegre çalışabilmektedir. Bordro Plus ile
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition verilmektedir.
Bordro Plus çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları çalışan sayısı
hesaplamasına dahil edilmez.
Yukarıdaki eğitim fiyat ve süreleri çalışan sayısından bağımsız olarak verilmiştir. Kullanıcı sayısının 1-10 kişi
arasında olması durumunda geçerlidir.
GO Plus ile birlikte kullanılan “Bordro Plus” GO Plus LEM kapsamındadır. Kullanıcının elinde sadece Bordro
Plus bulunuyorsa tavsiye edilen 1 yıllık son kullanıcı LEM fiyatı 250TL + KDV’dir.
GO Plus Geçiş Setleri
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
GO Basic’ten Geçiş
GO Pro’dan Geçiş
550
450
GO Shop Manager’dan Geçiş
550
100
100
100
2
2
2
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
350
100
2
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
350
100
2
Bordro Plus Geçiş Setleri
GO Bordro’dan Geçiş
START Geçiş Setleri
Alınteri ürünlerinden geçiş
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
GO Basic, Pro ve Shop Manager’dan GO Plus’a geçişler mevcut ana paket, kullanıcı ve varsa ilgili modüllerin
geçişini içermektedir.
Tüm ürünlerden geçişlerde 1 yıllık LEM dahildir.
GO Power ve elinde üretim modülü olan GO müşterileri Tiger Plus veya Tiger Enterprise’a geçmelidir.
Start’tan GO Plus’a geçişlerde listeler arası fiyat farkı uygulanır.
Ek Ürün ve Hizmetler
Set Kontrol ve Değişim Hizmeti
Cepsiz Bordro Zarfı (1.000 adet)
Cepli Bordro Zarfı (1.000 adet)
175
80
90
Mali Müşavir Olan
Yeni Meslek Mensuplarına*
%30 indirim!
*Son 6 ay içinde meslek grubuna katılmış olmak gerekmektedir
KOBĐ Ürünleri Fiyat Listesi 22.09.2010
4/6
KULLANDIKÇA ÖDE MODELĐ (TL)
22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.
Başlangıç ve 1 Yıllık
Kullanım Bedeli
Yıllık Kullanım
Bedeli
750
285
375
145
+2 Kullanıcı
360
180
+5 Kullanıcı
885
445
+10 Kullanıcı
1.350
675
Opsiyonlar
Başlangıç ve 1 Yıllık
Kullanım Bedeli
Yıllık Kullanım
Bedeli
LOGO Perakende
330
165
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
Pos Genius 2/3 Entegrasyon (1 mağaza)
150
75
150
150
75
75
225
115
330
165
25
Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları
GO Plus
Mali Müşavir Plus
Kullanıcı Artırımları
Perakende
+1 Mağaza Artırımı
Raporlama
GO Plus Navigator
Web
GO Plus WEB
+ 1 Kullanıcı
55
B2B ve B2C Uygulamaları
Firma içi Data Aktarımı (FDA)
260
LogoConnect Excel Plug-in 5’li Paket
525
LogoConnect Excel Plug-in 10’lu Paket
750
LogoConnect Excel Plug-in 50’li Paket
LogoConnect B2B
LogoConnect Banka
1.500
300
90
130
265
375
750
150
45
Başlangıç ve 1 Yıllık
Kullanım Bedeli
Yıllık Kullanım
Bedeli
Sicil Yönetimi+Bordro+Đzin Yönetimi+Borç Avans (100
çalışan)
Çalışan Artırımı
+100
495
250
225
+250
370
675
115
185
340
490
640
Bordro
Bordro Plus
+500
+1000
975
+2500
1.275
KOBĐ Ürünleri Fiyat Listesi 22.09.2010
5/6
GEÇĐŞ SETLERĐ
Başlangıç ve 1 Yıllık
Kullanım Bedeli
Yıllık Kullanım
Bedeli
GO Basic’ten Geçiş
GO Pro’dan Geçiş
50
25
GO Shop Manager’dan Geçiş
50
375
375
375
Başlangıç ve 1 Yıllık
Kullanım Bedeli
Yıllık Kullanım
Bedeli
50
250
GO Plus Geçiş Setleri
Bordro Plus Geçiş Setleri
GO Bordro’dan Geçiş
Genel Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
Sadece lisans satışlarında Kullandıkça Öde modeli uygulanmaktadır. Eğitim, kurulum ve hizmet bedellerinde
kullandıkça öde modeli uygulanmaz.
Kullandıkça Öde modelinde, kullanıcının ayrıca LEM satınalması gerekmemektedir. Kullanıcılar,
güncel yasal mevzuata tam uyum ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanırlar.
Kullandıkça öde modeli yıllık yenilemeler şeklindedir. Herhangi bir süre taahhüt zorunluluğu yoktur.
Kullanıcı, yıllık kullanım bedelini ödemediği takdirde ürün kullanım hakkı sona erecektir.
Yıllık dönem içerisinde alınan kullanıcı artırımı ve modüllerin başlangıç ve 1 yıllık kullanım bedeli alındığı tarihte
ödenecektir. Ana paket yenileme döneminde ise, ana paket, kullanıcı artırımı ve modül ödemeleri birleştirilecek
ancak dönem içinde alınan ek paketlerin kullanılmayan aylarına ait bedeller düşülecektir.
Örnek: Müşteri Mart 2010’da kullandıkça öde modeli ile GO Plus satın aldı. Haziran 2010 da kullanıcı artırımı ve
modül satın aldı. GO Plus ana paket başlangıç ve 1 yıllık kullanım bedelini Mart 2010’da, kullanıcı artırımı ve
modül lisans bedelini Haziran 2010’da ödeyecektir. Bir yıl sonra ana paket yenileme dönemi olan Mart 2011’de
yıllık ana paket+kullanıcı artırımı+modül ödemeleri birleştirilecek, bir önceki yıl kullanıcı artırımı ve modülü 9 ay
kullandığı için, eksik kullandığı 3 ayın bedeli düşülecektir.
Geçiş Setleri;
a. LKS serisinden (Win ve Dos) geçişlerde sadece Kullandıkça Öde modeli uygulanmaktadır.
b. LKS (Win)’den geçişlerde, GO Plus başlangıç ve 1 yıllık kullanım bedelinin %50’si ödenir. LKS (Win)
serisinde, eksik kalan kullanıcı sayısı fiyatı hesaplanırken, +1 kullanıcı için, başlangıç lisans bedeli: 180
TL, yıllık kullanım bedeli ise 90 TL’dir.
c. LKS (Dos)’dan geçişlerde, GO Plus başlangıç ve 1 yıllık kullanım bedelinin %70’i ödenir. LKS (Dos)
serisinde, eksik kalan kullanıcı sayısı fiyatı hesaplanırken, +1 kullanıcı için, başlangıç lisans bedeli: 255
TL, yıllık kullanım bedeli ise 125 TL’dir.
d. Önceki Bordro serilerinden geçişlerde, başlangıç ve 1 yıllık lisans bedeli: 250TL, yıllık kullanım bedeli:
250 TL’dir.
KOBĐ Ürünleri Fiyat Listesi 22.09.2010
6/6

Benzer belgeler

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

Detaylı

logo fiyat listesi için tıklayın

logo fiyat listesi için tıklayın 4. GO Plus ürünü, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Sen...

Detaylı

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları Hizmeti paketi sadece internet üzerinden satılmaktadır (www.mylogo.com.tr).

Detaylı

Logo Fiyat Listesi

Logo Fiyat Listesi 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiy...

Detaylı

LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri

LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri Yeni Ürün Serisi Özellikleri

Detaylı

tiger fiyat listesi

tiger fiyat listesi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu oran hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta yani sahip olduğu e-Defter modülü ile firma artırımla...

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1. Mali Müşavir Plus ürününün standardı 5 kullanıcılıdır. 2. MM Plus Ana Paket, Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi, Bordro (10.000 çalışan) modüller...

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi 1. Mali Müşavir Plus ürününün standardı 5 kullanıcılıdır. 2. MM Plus Ana Paket, Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi, Bordro (10.000 çalışan) modüller...

Detaylı

Tiger Plus Fiyat Listesi

Tiger Plus Fiyat Listesi olup, Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi 1 yıl içerisinde 3.000 kayıt için geçerlidir. Süre sonunda LOGOmaps hizmetinden faydalanmak için tekrar bu paketten tekrar alınması gerekir. LogoConnect B...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi olup, Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi 1 yıl içerisinde 3.000 kayıt için geçerlidir. Süre sonunda LOGOmaps hizmetinden faydalanmak için tekrar bu paketten tekrar alınması gerekir. LogoConnect B...

Detaylı