FlyerTu?rkisch:Layout 1

Transkript

FlyerTu?rkisch:Layout 1
e
d
n
e
s
,
i
Had
!
e
z
i
b
l
ı
t
a
k
Merakın uyandı ve daha çok bilgi mi
arzu ediyorsun?
Mutlaka senin yakınında da bir Genç tfahiye
Ekibi vardır.
Yukarıda belirttiğimiz adres ve telefon numarası aracılığıyla bölgendeki görevli elemanla
kolayca iletiṣim kurabilirsin.
Daha çok bilgi için:
www.jugendfeuerwehr.de
yi tıkla.
en
a görmekt
d
ız
m
a
r
a
i
Sen
uyacağız.
mutluluk d
JUGENDFEUERWEHR
Biz kimiz?
Genç tfahiye Ekibi Serbest tfahiyecilerin gençlik koludur. Değiik kökenlere, buyruklara ve
dinlere mensup 8 ila 17 ya arası gerek kız
gerek erkek gençler, yaadıkları ṣehir ve beldelerdeki Genç tfahiye Takımlarında hizmette
bulunuyorlar. Bazen değiṣik beldelerin gençlik
kolları tek bir kuruluṣ teṣkil ediyorlar. Bu ekiplerdeki talimler genellikle haftada bir defa veya
iki haftada bir gerçekleṣiyor. Müstakbel itfahiyeciler eğitimli takım direktörleri tarafından
yönlendirilip ve eğitiliyorlar.
Gençlerimizin fikirleri ve hayal güçleri ile aktif
bir ṣekilde programımıza biçim vermelerini
umuyor ve bekliyoruz
Faaliyetlerimiz
Tabii ki ana hedefimiz çocukları ve gençleri Serbest tfahiyecilerin görevlerine hazırlamaktır. Bu
görevler eğitimi ve talimleri ihtiva ediyor. Yalnız,
sadece hortum ve çelik boruların kullanımını değil,
bunlarla beraber ilkyardım uygulamasını da öğreniyoruz. Mamafih gençlerle beraber seçilmiṣ ve geliṣtirilmiṣ çok sayıda değiṣik faaliyetlerimizde
mevcuttur. Bunların bir kaç tanesi:
her türlü el iṣi
geziler
çadır kampı
çevremiz için faaliyetler
serüven ve heyecan
spor ve oyun