Türkçe Broşür

Yorumlar

Transkript

Türkçe Broşür
PINNOCCHIO SUPER II
MİKROBİYAL EMPAKSİYON ÖRNEKLİYİCİ
“Pinocchio Super II”, Temiz Odada kullanılan basınçlı
hava ve gazların mikrobiyolojik kalitesini test etmek
için bir mikrobiyal empaksiyon örnekleyicidir.
“Pinocchio Super II” sistemine bir basınçlı hava kaynağı
bağlanır ve akış sayacı gereken debiye erişecek şekilde
ayarlanır, örn.: 100 litre hava / dakika. Örnekleme
periyodu gereken toplam örnekleme hacmine (örneğin
1000 litre) ulaşacak şekilde zamanlanır.
PINNOCCHIO SUPER II
Pinnocchio Super II
Mikrobiyal Empaksiyon Örnekleyici
“Pinocchio Super” karakteristikleri ve özellikleri:
Bağlantılar, hava akış sayacı, basınç mastarı, musluk,
huni kafası ve plaka yuvasıyla kendine yeterli ünite
Ünite elektriğe ihtiyaç duymaz ve tamamen
taşınabilirdir
55 mm kontak plakalarına (RODAC) ya da 90 mm
Standart Petri kaplarına hava örneği toplayabilir
Sterilize edilebilir
Uluslararası Standarda göre kalibre edilmiştir.
I.Q., O.Q., P.Q. dokümentasyon mevcuttur
Standart İşlem Prosedürü (SOP) mevcuttur
Uygulama Notları mevcuttur
Elektrikli ya da elektronik parça içermez.
SİPARİŞ EDİLECEKLER
KOD
TANIM
39089 PINOCCHIO SUPER II kontak plakaları için - Basınçlı gaz ve hava mikrobiyal örnekleyici
35026 PINOCCHIO SUPER II Petri kapları için - Basınçlı gaz ve hava mikrobiyal örnekleyici
89218 PINOCCHIO SUPER II kontak plakaları için - Kalibrasyon sertifikalı Basınçlı gaz ve hava mikrobiyal örnekleyici
89219 PINOCCHIO SUPER II Petri kapları için - Kalibrasyon sertifikalı Basınçlı gaz ve hava mikrobiyal örnekleyici
89971 PINOCCHIO SUPER II Taşıma Çantası
90

Benzer belgeler