YEN B R DÜNYA Ç N DEVR M! İ İ İ İ İ

Transkript

YEN B R DÜNYA Ç N DEVR M! İ İ İ İ İ
YENİ BİR DÜNYA İÇİN DEVRİM!
İnsanlık dünya üzerinde yeni bir yaşam biçimine geçiyor. Geçmişin duvarlarına karşı küresel bir
devrim yükseliyor. İstanbul’dan Brezilya’ya tüm dünyada bir haykırış duyuluyor: “Chega! Yeter!
Bu sisteme bir son!”
Bu devrime güvenimizin tam olmasını sağlayacak cevaplar geliştirmek için uluslararası bir
birlikteliği beraber inşa etmeye davet ediyoruz. Terra Nova için- savaşsız ve şiddetsiz bir dünya
için çalışıyoruz. İnsanlığın muazzam potensiyelini etkinleştirmek için biraraya gelmek istiyoruz.
Yanlış yönlenmiş bir medeniyetin tanıkları ve parçasıyız. Bu, sistemi suçlamakla ilgili değil.
Sayısız insanın ve hayvanın günbegün baskı altında tutulması ve katliyle varlığını sürdüren bu
akıl almaz sistemin dışına adım atmakla ilgili. Borsa rakamları, restoran menüleri ve doktor
reçetelerinin ardında tüm canlıların ıstırabı saklı. Daha ne kadar kar ve tüketim için doğayı yok
eden, canlıları katleden bir medeniyetin barbarlığı içerisinde yaşamak istiyoruz?
Bugün dünyada sokaklara çıkıp adaletsizliğe karşı tepkisini gösteren her insan, yapıcı
bir bakış açısı görebilir ve ortaya koyabilirse bu kavga kazanılmış demektir.
Kapitalist sistemden çıkmak yeni gerçek yaşam yapıları kurmak anlamına geliyor: Merkezi
olmayan ekonomi modelleri, birlikte yaşam için yeni sosyal yapılar, aşk ve dürüstlüğe yönelik
yeni bir içsel açılım. Bakış açımız, gezegenimizin müthiş potansiyelini görecek şekilde
özgürleştikçe umutsuzluktan uzaklaşıyoruz. Şu anda susuz kalmış bu dünya, doğa ile işbirliği
içinde yaşar ve onun yasalarını takip edersek kısa bir sürede cennete dönüşebilir. Dünya
üzerinde her yerde, şu an sadece çorak toprak veya tahrip edilmiş doğanın bulunduğu
yerlerde bile, kendine yeterli topluluklar kurulabilir. Sermayenin yasaları yerine doğanın
mantığını takip edersek tüm insanlar su, enerji ve gıdaya sebestçe ulaşabilir. Kentsel alanlarda
kendilerine bir gelecek göremeyen tüm insanlar kendi kaderini tayin edebilecekleri, yaratıcı
yeni bir hayata başlamak için kırsala dönebilir.
Küresel devrimin şu anda içsel özgürleşmeye ihtiyacı var. Korku, rekabet, kıskançlık ve birlikte
yaşayan insan toplulukları arasında ihanetten soyunmak için somut perspektiflere ihtiyaç var;
eski düzeni gerçekten geride bırakmak için aşka da yeni bir bakış gerekiyor: Zamanımızın en
büyük krizi insanlar arasındaki ilişkidir. Aşkta savaş olduğu sürece yeryüzünde barış mümkün
değildir.
Dürüstlüğe ve karşılıklı desteğe dayalı topluluklarda, her türlü şiddetten daha kuvvetli bir güç
gelişir. Bu güvenin verdiği güçtür: Kadın ile erkeğin arasındaki güven, yetişkinler ile çocukar
arasındaki güven, insanlar ile hayvanlar arasındaki güven; temel güvenin yeniden
oluşturulması ile korkunun artık varolmadığı bir dünya... Güven hayatın şifa bulduğu temeldir.
Tüm varlıklar arasında güvenin hüküm sürdüğü bir dünya resminden daha derin bir gelecek
tasarımı yoktur.
Gelecek medeniyet tüm acımasızlıklardan arınmış olacak. Ne insanlara karşı ne de hayvanlara
karşı acımasızlık olmayacak.
Yeni bir Dünya resmi görüyoruz; Terra Nova. Bu küresel dayanışmanın resmidir. Kaire, İstanbul
ya da Rio’daki genç protestocular onlara ateş açan polis memurları ve askerleri ile aynı
yaştalar. Bu insanlık dışı, düşmanca sistemin kısıtlamalarına maruz kalmasalar arkadaş
olabilirlerdi.
Biz düşman olmayı reddediyoruz. İsrail’li bir annenin öldürülen oğlu için döktüğü gözyaşlarıyla
Filistin’li bir annenin gözyaşları aynıdır. Suçlama ve intikam eylemleri bu şiddet kuyusunu
derinleştirmekten başka bir işe yaramıyor.
Küresel şiddetin yanı sıra, yeni bir çağın doğumunu, Terra Nova’yı deneyimliyoruz. Güç
odaklarına karşı duyduğun korkuyu ve yansıtmaları geride bırak! Gücünü artık devlete karşı
olmakla harcama, onu yeni bir dünya yaratmak için kullan. Zamanı gelmiş bir düşünceden
daha güçlü hiçbir şey yoktur. 9 Kasım’da Dünya’nın pek çok yerinde ‘Global Grace Day'
(Küresel lütuf günü) kutlayacağız. Dünyaya yeni bir küresel topluluğun varolduğu mesajını
yollayacağız. Yüzden fazla grup bulundukları yerde çeşitli eylemler gerçekleştirecek. Biz
yaşam için mücadele ediyoruz. Yaşam kazandığında kaybeden olmayacaktır.
Yaşam için.
Savaşsız bir gelecek için.
Terra Nova Okulu
Ağustos 2013
Bilgi için:
Institute for Global Peace Work (IGP) • Tamera
Monte do Cerro • P 7630-392 Reliquias • Portugal
Tel. +351 283 635 484 • [email protected]
www.tamera.org